Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Діти більше чутливі до факторів зовнішнього середовища (перегрівання, переохолодження й ін.) і гірше переносять фізичні перевантаження.

Морфофункциональная  характеристика  вікових  особливостей школярів

      У дітей молодшого шкільного віку (7—11 років):недостатньо тверда кісткова система, тому можливість порушення їхньої постави найбільша. У цьому віці часто спостерігаються скривлення хребта, плоскостопість, припинення росту і інші порушення; великі м'язи розвиваються швидше невеликих, тому діти утрудняються виконувати дрібні і точні рухи, мають недостатньо розвинену координацію; процеси збудження переважають над процесами гальмування, звідси — недостатня стійкість уваги і більше швидке настання втоми. У зв'язку із цим при заняттях спортом або на уроці фізкультури треба вміло сполучити навантаження і відпочинок. В початкових класах особливо важлива профілактика втоми -  необхідний правильний режим дня, загартування  (душ, прогулянки на вулиці в будь-яку погоду), ігри, ранкова гімнастика, в школі - гімнастика до занять, уроки фізкультури, фізкультурні хвилинки між уроками і т.п.

        У середньому шкільному віці ( 12-16 років):діти мають майже оформлену кісткову систему, але окостеніння хребта і тазу ще не закінчено, тому великі фізичні навантаження неприпустимі. Зберігається небезпека виникнення сколіозів, уповільнення росту, особливо якщо школяр займається штангою, стрибками, спортивною гімнастикою і ін.; м'язова система в цьому віці характеризується посиленим ростом (розвитком) м'язів і збільшенням їхньої сили, особливо у хлопчиків. Удосконалюється координація рухів; вік пов'язаний з початком полового дозрівання, що супроводжується підвищеною збудливістю нервової системи і її нестійкістю, що несприятливо позначається на пристосовності до фізичних навантажень і процесів відновлення. Тому при проведенні занять необхідний строго індивідуальний підхід до дітей.

       У старшому шкільному віці (17—18 років):формування кісткової і м'язової систем майже завершується. Відзначається посилений ріст тіла в довжину, особливо при занятті іграми (волейбол, баскетбол, стрибки у висоту і ін.); збільшується маса тіла, росте станова сила. Інтенсивно розвивається дрібна мускулатура, удосконалюється точність і координація рухів.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивна медицина

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

К данному материалу относятся разделы:

Охарактеризувати загальні особливості захворювань у спортсменів

Охарактеризувати специфічні причини захворювань у спортсменів та причини раптової смерті в спорті

Розкрити поняття «травма» та «спортивна травма», класифікація травм

Охарактеризувати гострі ушкодження у спортсменів

Охарактеризувати ушкодження викликані  надмірним використанням опорно-рухового апарату  спортсменів

Охарактеризувати особливості процесів відновлення при ушкодженнях опорно-рухового апарату спортсменів

Розкрити поняття «реабілітація спортивної травми» та її стадії

Охарактеризувати особливості процесів відновлення в спорті

Охарактеризувати педагогічні і психологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати медико-біологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Охарактеризувати механізми і стадії довгострокової адаптації в спорті

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи дихання до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних навантажень

Охарактеризувати основні види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Охарактеризувати зміст, цілі та основні завдання кредитного модуля «Методи досліджень у лікарському контролі»  

Охарактеризувати особливості збирання анамнезу при обстеженні осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Охарактеризувати ознаки фізичного розвитку, які оцінюють суб'єктивно (у балах), дати визначення поняттю «поставу»

Осередки хронічної інфекції (ОХІ)  та їх значення у виникненні захворювань у спортсменів

Розкрити механізми впливу осередків хронічної  інфекції (ОХІ) на організм спортсменів

Охарактеризувати вплив імунологічної реактивності організму на рівень захворюваності спортсменів

Алгоритм обстеження серцево-судинної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Охарактеризувати можливі патологічні порушення роботи серцево-судинної системи при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати основні функціональні проби, які використовують для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів

Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати основні показники функції зовнішнього дихання спортсменів

Описати алгоритм обстеження нервової системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати патологічні зміни стану центральної нервової системи, які відбуваються при нераціональних тренуваннях спортсменів

Розкрити особливості дослідження  функціонального стану периферичної нервової системи спортсменів та поширені негативні наслідки нераціональних тренувань для ПНС

Пояснити особливості дослідження органів чуття спортсменів та характеристика найбільш поширених захворювань, які виникають при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати найбільш поширені порушення нервово м'язового апарату спортсменів  при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати особливості дослідження функціонального стану системи крові  спортсменів та зміни  пов'язані з тренуваннями

Охарактеризувати методи досліджень, які використовують при лікарсько-педагогічних спостереженнях (ЛПС) за спортсменами

Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Розкрити вплив рухової активності на розвиток школярів та особливості харчування юних спортсменів

Пояснити особливості лікарського контролю за студентами середніх та вищих навчальних закладів

Охарактеризувати особливості лікарського контролю за жінками

Охарактеризувати морфо-функціональні особливості організму людей похилого віку, які займаються фізичною культурою та спортом

Пояснити особливості фізичних навантажень у похилому віці та їх вплив на стан здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Похожие материалы:

Управления государственной и муниципальной собственности

Цель учебной курса - изучение основ управления государственной и муниципальной собственностью, формирование системных знаний в области управления объектами государственной и муниципальной собственности

Зачет по экологии. Ответы 1-12

Основные принципы методологии SADT

SADT (Structured Analysis and Design Technique) Объектно-ориентированная парадигма. Значение языка UML ADO.NET – основные концепции

Понятие случайной величины. Определение закона распределения случайной величины

Законы распределения непрерывных случайных величин. Функция распределения случайной величины. Свойства функции распределения.

Мотив. Мотив человека и личности. Мотивация. Мотивирование

Потребности человека условны, подвижны, носят виртуальный характер. Мотив — это то, что побуждает человека к деятельности, направляя его на удовлетворение определенной потребности. Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил