Індивідні властивості особистості

Тема: Індивідні властивості особистості

У понятті індивіда міститься вказівка на подібність людини до всіх інших людей, на її спільність з людським родом. Специфіка людської індівідності опосередкована всією історією виду Homo sapiens, яка відображена в спадковій програмі. З моменту свого народження індивід є носієм специфічно людської біології, сформованої попереднім розвитком у філогенезі.

Індівідні властивості людини виявляються в становленні, розвитку і функціонуванні людської особи. Природні, тілесні властивості людини складають передумову і умови розвитку її внутрішнього світу, формування специфічно людських здібностей.

Классификація природніх властивостей за Б.Г.Ананьевим.

Первинний рівень прояву індивідних властивостей:

Клас віково-статевих (возрастно-половых)властивостей:

вікові властивості, що послідовно розгортаються у процесі становлення індивіда;

статевий диморфізм — фундаментальне розділення органічних властивостей людини на дві якісно різні форми: чоловічу і жіночу. Статевий диморфізм — це фізична відмінність між підлогами, обумовлена біологічно. Вивчення статевого диморфізму і його проявів в різних сферах поведінки особи представляє інтерес для психології статевих відмінностей. Біологічна підлога індивіда являє собою передумову становлення психологічної підлоги людини, проте не визначає його однозначно. Становлення статевої ідентичності людини — один з проявів його соціалізації;

Індивідуально-типові властивості індивіда:

конституційні особливості: статура і біохімічна індивідуальність;

нейродинамічні властивості мозку, функціональна організація мозкової діяльності.

Вторинний рівень індівідних властивостей представляє результат взаємодії властивостей первинного рівня і включає динаміку психофізіологічних функції (сенсорних, мнемічних і так далі) і структуру органічних потреб;

Вищий рівень інтеграції індівідних властивостей людини: темперамент і задатки. Основна форма розвитку цих властивостей — онтогенетична еволюція, що здійснюється за певною програмою філогенезу, але що постійно змінюється під впливом соціальної історії людства. У міру Розгортання самих онтогенетичних стадій посилюється чинник індивідуальної мінливості, що пов'язане з активам дією соціальних властивостей особистості на структурно-динамічні особливості індивіда.

Формально-динамічні характеристики особистості. Що означає формальні? Означає ті, що мають форму. Можна якісно охарактеризувати.

ПРИКЛАД: можемо охарактеризувати характер: поганий, хороший і тому подібне Не можемо якісно охарактеризувати задатки. Вони або є, або їх немає. Динамічні – це темперамент, здібності.

Темперамент.

Темперамент— біологічна характеристика. Під темпераментом розуміють динамічні характеристики психічної діяльності. Виділяють три сфери прояву темпераменту: загальну активність, особливості моторної сфери і властивості емоційності.

загальна активність визначається інтенсивністю і об'ємом взаємодії людини з довкіллям — фізичною і соціальною. За цим параметром людина може бути інертною, пасивною, спокійною, ініціативною, активною, стрімкою і так далі

особливості моторної сфери можна розглядати як часткові вирази загальної активності. До них відносяться темп, швидкість, ритм і загальна кількість рухів і так далі

емоційність: вразливість, чутливість і імпульсивність.

Теорію темпераменту першим сформулював Гіппократ: «Гуморальна (рідинна) теорія темпераменту». Його поділ темпераменту на чотири типи виявився дивно живучим. Хоча, звичайно, темперамент не має яскраво вираженої однієї характеристики.

Само слово «темперамент» означає «належне співвідношення частин». Гіппократ вважав, що у одних людей в телі переважає жовч (chole), в інших — більш всього кров (sanguinis), в третіх — особливий багато слизу (phlegma) і, нарешті, в четвертих — найбільша кількість чорної жовчі (melanos chole).

К.Гален виділив чотирьох типів темпераменту, які у наш час розглядаються як основні:

-холерик (бурхливий, поривчастий, гарячий і різкий);

-сангвінік (живий, рухливий, емоційний і чуйний);

-флегматик (спокійний, вяловатий, повільний і стійкий);

-меланхолік (сумний, пригнічений, боязкий і нерішучий).

Конституційні теорії темпераменту.

Недолік їх в тому, що в них абсолютно не розділяються поняття характеру і темпераменту. Тобто це теорії як характеру, так і темпераменту.

Теория Ернста Кречмера.

Спроба встановити зв'язок між будовою тіла індивіда і його темпераментом була зроблена німецьким психіатром Е.Кречмером. У своїй роботі «Будову тіла і характер» він затверджував, що кожній конституції відповідає певний психологічний склад людини. На основі клінічних спостережень він прийшов до встановлення зв'язку між типами статури і типами характеру. Е.Кречмер виділяв три основних типи статури і три відповідних їм типи темпераментів.

Він, виходячи зі свого клінічного досвіду, вважав, що люди, які страждають психічними захворюваннями, мають свою схильність. Хворі своїм типом хвороби – виглядають абсолютно інакше, ніж хворі іншим типом захворювання (шизофренія від епілепсії і тому подібне)

Кречмер на підставі антропометричних даних, отриманих в ході вивчення хворих, страждаючих психічними захворюваннями (шизофренія, маніакально-депресивний психоз, епілепсія), виділив і описав трьох основних типів темпераменту (пізніше був доданий четвертий тип):

Астенічний або лептосомний тип. Характеристика: - виражене переважання вертикальних розмірів тіла над горизонтальними. довга і вузька грудна клітка, довгі кінцівки, слабка мускулатура, подовжене обличчя і відповідає шизоїдному темпераменту. - недостатність товщини, що впадає в очі, у всьому (тонкі кістки, тонка шкіра, недостатній об'єм м'язової маси, плоска грудна клітка і так далі)

Якщо захворює психічним захворюванням чоловік з такою конституцією, то велика вірогідність, що це буде саме шизофренія. Шизотіміки — це аутічниє люди, тобто занурені в себе, замкнуті, проявляючі схильність до надмірної абстракції і такі, що погано пристосовуються до оточення.

Пікнічний тип. (греч. pyknos — товстий, щільний) Характеристика:

-виражене переважання горизонтальних розмірів тіла над вертикальними (повні люди або схильні до повноти). Широкий таз, невисокий зріст і так далі; широкі груди, коренаста, широка фігура, повнота, кругла голова, коротка шия і відповідає циклоїдному (циклотимічному) темпераменту.

Такі люди якщо захворюють, то захворюють швидше за все маніакально-депресивний психоз (МДП). Циклотиміки товариські, реалістично дивляться на світ і схильні до перепадів настрою від постійно підвищеного, веселого стану духу у маніакальних суб'єктів до постійно пониженого, сумного — в депресивних.

Атлетичний тип.

Характер:

- сильно розвинена мускулатура, середнє зростання, переважання об'єму плечового поясу над тазом, широка грудна клітка і так далі вузькими стегнами і відповідає епілептоїдному темпераменту. Якщо захворює такий тип – це швидше за все епілепсія. Епілептоїди виражають емоції стриманою мімікою і жестами, зовні спокійні і незворушні, але часом бувають, схильні до неадекватних причині спалахам гніву і люті. Вони відрізняються невисокою гнучкістю мислення, дріб'язкові і важко пристосовуються до зміни обстановки.

Диспластичний тип. Людина, яка не підпадає за типом темпераменту ні під один з перерахованих типів. Кречмера критикували за те, що статура може з часом змінитися. Також критикували за те, що різні хвороби з'являються в різний час. ^ ПРИКЛАД: Епілепсія може з'явитися рано, МДП завжди пізніше.

До конституційних теорій відноситься також концепція американського психолога психіатра У.Шелдона («Теорія соматотипів У.Шелдона»). Шелдон пішов іншим шляхом. Створив спеціальну фотографічну техніку виміру антропометричних параметрів (фотографія в декількох вимірах). Провів масштабне дослідження на декількох сотнях студентів. Сфотографував їх і потім вивчав ці фотографії.

Три основні типи соматичної конституції (Назви взялися з назв зародкових листків):

ендоморфний (з переважаючим розвитком внутрішніх органів, слабкою мішкуватою статурою і надлишком жирової тканини; зовнішня округлість і м'якість форм. Хороший розвиток органів травлення (великий рот, великі товсті губи, велика мова, великий шлунок);

мезоморфний (з розвиненою м'язовою тканиною, сильним міцним тілом; крупне прямокутне складання (широкі плечі і високе зростання), з переважанням м'язів і кісток.);

ектоморфний (Тонка, крихка статура, плоскі груди і вузьке тіло з слабкою мускулатурою, довгими руками і ногами);

Ці компоненти можуть зустрічатися в різних поєднаннях. І ось поєднання цих компонентів утворюють типи конституцій або соматотипи (за Шелдоном). Особливість соматотипів в тому, що вони не міняються з часом. Вони стійкі. ^ ПРИКЛАД: Мастіфф ніколи не стане пуделем, як говорив сам Шелдон.

Шелдон провів величезну роботу по аналізу, класифікації, кареляції і співставленню отриманої інформації. Потім він виділив основні кластери меж особи:

- риси, пов'язані із задоволенням, комфортом, задоволенням.

- риси, пов'язані з енергійністю, упевненістю і активністю.

- риси, пов'язані з взаємодією з тими, що оточують.

Далі він узяв компоненти конституції і ці межі, виділив основні соматотіпи і співвідніс соматотіпи з рисами особистості. І отримав опис трьох основних типів характеру (по Шелодну соматотіп і тип характеру – це одне і те ж):

1. Висцеротония. Висцеротоники любят комфорт, они социабельны (ширина круга общения, легкость вступления в контакт и т.п.), ненасытны в еде (но не обжорство, а эстетическое отношение к еде.

^ ПРИМЕР: На стол накрывается еды заведомо больше, чем можно съесть).

Также висцеротоники ненасытны в общении, для них характерна высокая степень привязанности, внешне характерны расслабленные, небрежные позы, медленные неспешные реакции, толерантность в отношениях.

2. Соматотония. Соматотоники любят приключения, риск и физическую активность. Для них характерна агрессия, то есть просто более склонны к агрессии. Характерно относительное безразличие к чувствам других. Они шумны, отважны. Среди таких людей очень высок процент людей страдающих клаустрофобией. Вот такую склонность отметил Шелдон.

3. Церебротония. Для церебротоников характерна сдержанность в каких-то проявлениях, характерна ориентация на запреты, то есть они допустим приходя на новую работу выясняют прежде всего не то, что можно, а то, что нельзя (запреты). Для них характерно также стремление «спрятаться», застенчивы, некоторые боятся людей. Такие люди часто выглядят моложе своего возраста.

Сильные стороны Шелдона – провел огромную работу и подтвердил свои выводы математическими данными, то есть не опровергнешь просто так.

За что его критикуют? За высокие коэффициенты кареляции, что возможно есть какая-то системная ошибка, что дает такие высокие коэффициенты.

Тем не менее, никто не смог его опровергнуть до сих пор.

Конституциональные типологии Э.Кречмера и У.Шелдона и предпринимаемые в них попытки связать тип телосложения с психологическими особенностями индивида критиковались за стремление напрямую связать тип телосложения, обусловленный генотипически, с характером и темпераментом человека, т.е. с психологическим складом личности.

Нельзя отрицать связи типов телосложения с определенными чертами характера и социальным поведением индивида. Однако не следует искать природу этой связи в наследственной обусловленности. Сами по себе особенности телосложения не определяют развитие психических качеств человека. Они могут выступать как органические предпосылки, влияющие на становление психических особенностей, и реально проявляют свое влияние в системе межличностных отношений носителей телесных качеств.

И.П.Павлов обратил внимание на зависимость темперамента от типа нервной системы. Изучая три основных параметра процессов возбуждения и торможения (сила — слабость, уравновешенность — неуравновешенность, подвижность — инертность) и большое число их возможных сочетаний в природе, он установил четыре наиболее ярко выраженных типа нервной системы, три из которых — сильные (безудержный, живой, спокойный) и один — слабый. Их проявления в поведении Павлов поставил в прямую связь с античной классификацией темперамента. Сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы рассматривался им как соответствующий темперамент сангвиника; сильный, уравновешенный, инертный — темперамент флегматика; сильный, неуравновешенный — темперамент холерика; слабый — темперамент меланхолика.

Сила нервных процессов (возбуждение, торможение) – характеризует работоспособность человека, активированность коры его головного мозга. О силе нервной системы у человека говорят его высокая работоспособность, достаточная степень сдержанности в выражении чувств, умение ждать и выслушивать других, инициатива и настойчивость в достижении цели. О слабости нервной системы свидетельствуют противоположные свойства, т.е. повышенная утомляемость, недостаточная инициативность, внушаемость, плаксивость, боязливость.

Уравновешенность – это соотношение между процессами возбуждения и торможения Уравновешенность нервных процессов проявляется в отсутствии наклонности к раздражительности, колебаний настроения и аффективных вспышек. Неуравновешенность — в неспособности к ожиданию и нарушениях сна.

Подвижность процессов – способность торможения и возбуждения сменять друг друга (насколько быстро они сменяют друг друга).

Подвижность нервных процессов определяется быстротой привыкания к новой обстановке, мыслительной подвижностью, живостью моторики и речевой артикуляции, быстротой засыпания и пробуждения.

Видно, что темперамент по Павлову и описывается исключительно в динамических характеристиках. Выделяют три сферы проявления темперамента:

Общая активность. То етсь любая активность человека. Освоение пространства и т.д.

Особенности моторной (двигательной) сферы. Медленные движения, быстрые, плавные, резкие и т.д.

Эмоциональность (но с точки зрения динамики). Бурные или небурные эмоции, быстро сменяющие или нет и т.д.

Отечественные психологи (Б.М.Теплов, В.Д. Небылицин, B.C.Мерлин и др.) отмечают, что первостепенное научное значение работ И.П.Павлова заключается в выяснении роли свойств нервной системы как первичных и самых глубоких параметров психофизиологической организации индивидуума. Однако современные исследования показывают, что сама структура свойств нервной системы как нейрофизиологических измерений темперамента много сложнее, а число комбинаций этих свойств значительно больше, чем это предлагалось И.П.Павловым.

Теплов же выделил еще одну сферу проявления темперамента – пластичность.

Темперамент очень трудно отделить от характера. Темперамент проявляется у человека в составе характера.

Современные представления о темпераменте позволяют определить его как формально-динамическую характеристику поведения человека, проявляющуюсяя в общей активности взаимодействия человека с окружающим миром и эмоциональном отношении к его процессу и результатам. В.М.Русалов выделяет семь критериев темперамента:

зависимость от содержания деятельности и поведения, т.е. отражение их формального аспекта (независимость от смысла, мотива, цели и т.д.);

характеристика мера динамического напряжения и отношения человека к миру, людям, себе, деятельности;

универсальность и проявление во всех сферах деятельности;

раннее проявление в детстве;

устойчивость в течение длительного периода жизни человека;

высокий уровень корреляции со свойствами нервной системы и свойствами других биологических подсистем (гуморальной, телесной и т.д.);

наследуемость.

Из понимания темперамента как формально-динамической характеристики психического следует, что нет «хороших» и «плохих» темпераментов, каждый темперамент в конкретных видах деятельности имеет как свои достоинства, так и недостатки. Темперамент, являя собой индивидные свойства личности, оказывает существенное влияние на формирование характера и поведения человека. Темперамент является динамической стороной характера, его физиологической основой.

Характер

Характер — это целостное образование личности, определяющее особенности деятельности и поведения человека и характеризующееся устойчивым отношением к различным сторонам деятельности.

В характере выражаются наиболее типичные, существенные особенности человека, знание которых позволяет в какой-то мере предвидеть, как человек будет поступать в тех или иных случаях. Становление характера происходит в условиях включения личности в различные по уровню развития социальные группы (семью, дружеские компании, трудовой или учебный коллектив и т.д.). Характер обусловлен общественным бытием личности, усвоением социального опыта, формированием определенной системы отношений человека к действительности и самому себе. Типические черты характера определяются типическими обстоятельствами жизненного пути человека в конкретных исторических условиях.

Характер в узком смысле слова определяется как совокупность устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы его поведения и способы эмоционального реагирования. В переводе с греческого «характер» означает «печать», «чеканка». Выражение «это характерно для него» означает, что определенные действия и поступки человека являются для него типичными, закономерными. Характер человека как бы накладывает определенный отпечаток на его поведение и взаимоотношения с другими людьми. В характере сосредоточиваются самые выраженные, самые существенные особенности человека как субъекта деятельности, общения, познания.

К характеру, однако, относятся не все устойчивые свойства, которые выделяются и закрепляются в человеке. В него включаются только те свойства, которые выражают отношение человека к основным сторонам жизни и деятельности. Характер проявляется в том, что человек делает, и в том, как он это делает, т.е. характер может выразиться как в содержании, так и в форме поведения.

Когда даются оценки характера и личности одного и того же человека, то эти оценки могут не только не совпадать, но и быть противоположными по знаку: человек может быть выдающейся личностью с достаточно сложным или плохим характером. Черты личности принято подразделять на мотивационные и инструментальные. Мотивационные побуждают, направляют и поддерживают деятельность, а инструментальные придают ей определенный стиль. Характер относится к инструментальной сфере личности. От него больше зависит не содержание, а манера выполнения деятельности. Правда, следует иметь в виду, что между мотивационными и инструментальными сферами не существует четкой границы. Характер может проявляться и в выборе цели действия, однако когда цель определена, характер выступает больше как средство достижения цели, т.е. в своей инструментальной роли.

Таким образом, можно сказать, что черты характера отражают то, как действует человек, а черты личности — то, ради чего он действует. Способы поведения и направленность личности относительно независимы: можно добиваться разных целей, применяя одни и те же способы, и наоборот, достигать одну и ту же цель разными способами.

Характер, как и темперамент, обнаруживает зависимость от физиологических особенностей человека, и прежде всего от типа нервной системы. Свойства темперамента накладывают свой отпечаток на формирование характера, определяя динамические особенности его возникновения, т.е. темперамент, представляет собой динамическую сторону характера. Особенности темперамента могут противодействовать или способствовать развитию определенных характерологических черт.

Характер — прижизненное приобретение личности, он аккумулирует в себе привычки человека и во многом является результатом самовоспитания. Темперамент не односторонне и не окончательно определяет путь развития специфических особенностей характера, темперамент сам в определенных пределах преобразуется под влиянием свойств характера. Развитие характера и темперамента в этом смысле являются взаимообусловленными процессами. В характере личность раскрывается со стороны ее содержания, в темпераменте — со стороны динамических проявлений.

Характер не является простой совокупностью, случайным набором изолированных черт. Он представляет собой сложное психическое образование, состоящее из системы многочисленных устойчивых свойств личности, которые выражают отношение человека к окружающему миру, труду, другим людям и самому себе. Эти отношения закреплены в привычных для человека формах поведения, деятельности и общения. Закономерные взаимосвязи между отдельными чертами характера выражают его структурность. Структурность характера позволяет, зная ту или иную черту, предполагать у данного человека наличие ряда других черт.

Структурность характера выражается также в определенной иерархичности его черт. Это значит, что среди черт характера одни являются основными, определяющими и ведущими, а другие — второстепенными, менее существенными. Основные, ведущие, черты в той или иной степени подчиняют себе второстепенные, менее существенные, обусловливая их различную степень проявления в тех или иных ситуациях.

В системе отношений выражается содержание характера, его индивидуальное своеобразие. Структура характерологических отношений складывается в основном из отношений человека к своему делу и труду, окружающим людям, а также к самому себе.

В отношении к своей деятельности, труду могут проявляться такие черты характера, как трудолюбие или леность, аккуратность или небрежность, чувство нового или консерватизм, энтузиазм или формальное отношение к труду.

В межличностных отношениях проявляются общительность или замкнутость человека, коллективизм или индивидуализм, вежливость или грубость, правдивость или лживость и т.д.

В отношении человека к самому себе для характера показательны высокая требовательность или самоуспокоенность, самокритичность или преувеличенное самомнение, скромность или высокомерие, чувство собственного достоинства или его недооценка.

Кроме того, выделяют черты характера, относящиеся к особенностям познавательной, эмоциональной и волевой сфер человека.

К познавательным чертам характера относят склад ума (теоретический или практический) и качества ума (аналитичность, критичность, гибкость и др.).

К эмоциональным чертам характера относят страстность, сентиментальность, а также черты, основанные на моральных чувствах: патриотизме, гуманности и др.

В волевых чертах характера (целеустремленности, выдержке, настойчивости, смелости и др.) находит выражение отношение к препятствиям. Волевые черты характера нельзя оценить, не учитывая направленности личности. Они ценны только при условии морально воспитанной воли, направленной на достижение социально полезных целей. Волевые черты иногда называют «хребтом» характера и в зависимости от их развития относят характер к сильному или слабому типу. Сильный характер у того человека, который всегда поступает сообразно своим убеждениям, последовательно ведет себя в различных, в том числе и трудных, условиях, проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. Слабость характера проявляется в непоследовательности поведения, в расхождениях между словами и делами, в боязни трудностей.

Важное значение при оценке, характера имеет выявление его устойчивости или неустойчивости. У человека с устойчивым характером длительное время сохраняются присущие ему отношения, убеждения, привычки и другие особенности. При неустойчивом характере взгляды, убеждения и отношения быстро меняются.

Системе отношений, составляющих структуру характера, в одних случаях присуще качество цельности, в других — противоречивости. Цельный характер у того человека, у которого отдельные мысли, чувства, взгляды, поступки согласуются между собой, соответствуют его убеждениям. Убежденность определяет принципиальность поведения человека, уверенность в справедливости и важности дела, которому он отдает все свои силы. Человек с противоречивым (дисгармоничным) характером отличается наличием несовместимых друг с другом взглядов и убеждений, целей и мотивов, стремлений, желаний и поступков.

Характер — очень сложное образование. В реальной жизни в характерах людей наблюдается множество оттенков, переходов между различными полярными особенностями свойств характера, чем объясняется бесконечное разнообразие характеров, непохожесть людей друг на друга.

Акцентуации и психопатии

Акцентуации характера у нас определяются по Личко и Леонгарду

Психопатии – по Ганнушкину.

Ганнушкин выделил отличия акцентуации от психопатии, то есть отличие верхней границы нормы от патологии:

Психопатии в отличие от акцентуаций тотальны, то есть проявляются во всех ситуациях.

Психопатии стабильны во времени. То есть У человека есть этапы, когда акцентуация выступает наиболее ярко (подростковый возраст, кризис среднего возраста и т.д.), а психопатия всегда одинакова.

Психопатии ведут к социальной дезадаптации. Акцентуации все-таки из-за своей непостоянности можно скрыть, а психопатия нерефлексируется, следовательно, человек обречен. У психопатов нарушена критичность к себе, то есть виноваты все вокруг, а не они сами.

Основные виды психопатических расстройств (нарушения характера). Они могут возникнуть и у здоровых людей в зависимости от каких-то обстоятельств. То есть все может придти в норму.

Итак, виды психопатических расстройств:

Асоциальная психопатия – это реализация напряженности в непосредственном поведении. Мы это часто видим на улице, в транспорте и т.п.

Паранойяльный синдром – проявляется в застревании на каких-то мыслях, ситуациях. Навязчивость, бред. Бред преследования и патологическая ревность.

Тревожнофабический синдром или психастения. Характерна фиксация тревоги, она становится постоянной. Человек даже в какой-то момент не может сказать, в чем причина тревоги (объяснение начинается словами: «А вдруг…»). Ограничительное поведение, то есть когда человек тревожится, он сам себя начинает ограничивать.

Шизоидный синдром. Проявляется в аутизации (отказ от социальных контактов): замыкается, не отвечает на звонки, рвет связи и отношения и т.п. Соответственно от такого человека отказываются все, кто его окружал.

Риси особистості

Факторные теории личности или «теории черт» или диспозициональные теории.

Для того, чтобы описать личность, нужно выделить основные ее черты или диспозицию.

Черта – это качество, устойчиво присущее данному человеку и проявляющееся в различных ситуациях.

Гордон Олпорт предложил выделять черты общие и индивидуальные.

Общие черты – это отличия одной группы людей от другой в рамках данной культуры. Это могут быть возрастные отличия, гентерные отличия, статусные и т.д.

Индивидуальные черты – черты, которые не допускают сравнения с другими людьми.

«Мотивационно-потребностная сфера личности».

Теория психологического поля Курта Левина

Мир сам по себе дискретен (состоит из отдельных элементов), сознание выполняет структурирующую функцию по законам гештальта: сознание выхватывает что-то значимое и делает фигурой, остальное становится фоном.

Потребность – это своеобразный «мотор» поведения, запускающий поведение и направляющий. Потребность – это момент напряжения, момент образования в ядре личности некого напряжения.

Есть потребности в пище, воде, сне и т.п. Но когда потребность становится доминантной – она приобретает большую энергетику по сравнению с другими. Регион заряжен и требует разрядки. Далее начинается поиск в психологическом поле тех объектов, через которые эти потребности могли бы реализоваться. Если есть напряжение – вся структура стремится к ее удовлетворению. То есть это динамическая система, а не статичная.

Потребности могут комуницировать друг с другом. Левин был любителем различных экспериментов. Например, эксперименты на незаконченные действия. Незаконченные действия запоминаются почти в три раза лучше, чем законченные.

Может наступить пресыщение, когда по мере удовлетворения потребности, сама деятельность по ее разрядке монотонна и однообразна.

Потребности могут делиться (из одной в две).

По Левину бывает два типа потребностей:

Собственно потребности (истинные потребности). Это устойчивые потребности, существующие столько, сколько существует человек (еда, общение, выезд на природу, сон, потребность в безопасности и т.п.). Они мало зависят от ситуации, они просто существуют. Эти потребности носят циклический характер, то есть они не исчезают навсегда. Если нарушается либо устойчивость либо цикличность – возникает патология (психическая или соматическая). ПРИМЕР: Если у человека утрачивается устойчивая потребность в общении – происходит аутизация (у взрослых шизофрения). Если нарушается цикличность в общении – появляется навязчивое желание общаться (навязчивость как часть характера, вплоть до психопатии). Если же нарушаются физические потребности – соматические патологии (гиперзависимость от внешнего окружения, например обжорство).

Потребности ситуативные (квазипотребности). Они возникают «здесь и теперь». Возникла потребность задать вопрос. Взяли и спросили. Но по жизни это не характерно для меня (часто задавать вопросы). Квази – это «как бы». Квазипотребности – это «как бы потребности». Это чисто чеовеческое приобретение, у животных потребности только истинные.

Возможно замещение потребностей.

ПРИМЕР: Человеку давалось задание что-то изобразить на листе и обязательно лист подписать. Таких заданий было от 100 до 200. Оказалось, что не все листы подписаны. Какие же остались без подписи. Те, на которых нужно было изобразить нечто похожее на подпись (стильно изобразить свою подпись).

Получилось эквивалентное замещение.

Символическое замещение.

ПРИМЕР: Обида на начальника не может быть выражена ему в лицо, но может выразиться в том, чтобы плюнуть в его автомобиль.

Или хочется купить дорогой автомобиль, но нет денег. Следовательно, покупаются журналы, компьютерные игры, симулирующие езду на этом автомобиле и т.п.

Фантастическое замещение (сны, грезы, иногда галлюцинации).

Опасно, так как при неконтролируемом и частом фантастическом замещении можно в конце концов просто потерять связь с реальным миром.

Отчего зависит то, как потребность будет реализована или замещена (символически, фантастически или еще как).

Факторы, влияющие на удовлетворение потребностей по Левину. Просто он выявил некую закономерность, типа «Закона сохранения энергии», то есть если напряжение возникло, оно никуда просто так не испаряется. Обязательно будет разрядка. Вопрос в какой форме и в каком виде.

Итак, какие факторы влияют на удовлетворение потребностей:

Значимость намерения. Определяется силой связи с какой-то истинной потребностью. ПРИМЕР: Возникла квазипотребность – выпить. Но нельзя, так как за рулем. Тогда она уходит либо в символическое, либо в фантастическое замещение. Если же это «истинная» потребность (паталогия). В таком случае человек выпьет несмотря ни на что.

Эмоциональная окрашенность. Если потребность сильно положительно эмоционально окрашено – то оно скорее всего будет выполнено. Если сильно отрицательно окрашено – скорее всего уйдет в какую-то подпольную форму. ПРИМЕР: У ребенка злость на родителей может выражаться в символических замещениях (рисунки, издевательство над игрушками), так как уже есть зачатки сознания, не позволяющие сделать подобные вещи в реальности. Он понимает, что это неприемлимо. (хорошая книга по диагностике детских нарушений Бардышевская, Лебединский «Диагностика эмоциональных нарушений у детей» книга сложная, но очень достоверная).

Курт Левин придумал: «Времена перспективы и личности» - представление человека о себе в прошлом и будущем, но в контексте «здесь и сейчас».

Гуманистический подход. А. Маслоу.

Личностное установление связано с преодолением, напряжением.

Предложил свою классификацию потребностей (пирамида Маслоу):

Его стали обвинять в редукционизме. Тогда он разделил пирамиду на B-потребности (бытийственные потребности) – характерно нарастание динамики и на D-потребности – дифицитарные потребности, которые нуждаются в редукции, которые необходимо привести в состояние …

Отличаются тем, что направлены на разные ценности. Если человек больше уделяет внимание B-потребностям, то может достигнуть самоактуализации, уделяя больше внимания D-потребностям этого не получится.

Метопатология – это когда человек встал на путь самоактуализации, но возникают вдруг причины, когда он не может продолжать этот путь и вернуться назад тоже не может.

Следующий вариант подхода – отечественный.

Мотивационно-потребностная сфера личности с точки зрения теории деятельности по Леонтьеву А.Н.

Психика возникает в деятельности, развивается через деятельность и имеет структуру деятельности. Любая деятельность имеет универсальную структуру. Из любой деятельности можно выделить потребность (п), есть свой мотив (М), есть свои цели (ц), осуществляются в условиях (у), Существуют разные виды деятельности (Д), разные виды действий (д), разные операции (о) и различные задачи (з).

Леонтьев предложил различить потребности и мотивы как разные понятия. Где кончаются физиологические и начинаются психологические. Сама потребность не является частью деятельности.

Потребность (по Леонтьеву) – это объективная нужда в чем-то, лежащем вне организма Потребность (п) не рождает деятельность, а просто ищется объект на удовлетворение этой потребности.

Мотив (М) – это опредемеченная потребность, то есть сначала происходит рождение мотива, затем начинает разворачиваться деятельность (Д), как процесс, направляемый мотивом (М) (поведенческий процесс).

Деятельности различаются по мотивам. Мотив всегда имеет свой предмет – м.б. идеальный или материальный.Разные деятельности разворачиваются в действия

Действия – это целенаправленные процессы, побуждаемые каким-то мотивом. Цель и действия принципиально не совпадают с мотивом.

Цель (ц) – это субъективный образ, желаемого результата, то есть того чего необходимо достичь. Цель и действие иногда могут противоречить с (М) соотношения с условиями.

Операции (о) – это определенный способ выполнения действий. Операции применяются, когда есть задачи.

Задачи (з) – это цель в данных, конкретных условиях.

Верхний этаж структуры Леонтьев называет «мотивационно-смысловая сфера деятельности». Нижний же этаж структуры Леонтьев называет «операционально-техническая сфера деятельности».

Леонтьев предложил различать два класса (типа) мотивов:

Мотивы-стимулы – это предметы, которые обладают непосредственной побудительной силой.

Эмоционально-волевая сфера личности.

Классификация феноменов эмоциональной жизни (по отечественной психологии):

- аффекты

- эмоции

- чувства

- настроения

- органические чувства

Органические чувства – это ощущения, возникающие от раздражения внутренних органов или систем.

Органические чувства являются сигналом потребностных состояний, то есть объективная нужда в чем-то, лежащая внутри организма.

Аффекты – это относительно кратковременные интенсивные переживания, сопровождающиеся выраженными вегетативными изменениями (изменение состояния кожных покровов: влажность-сухость, изменение активности желез внутренней секреции и т.п.).

Полезность аффектов в том, что они маркируют (показывают) потенциально-опасные ситуации.Опасность аффектов в том, что они генерализируются (обобщаются).

Аффекты бесследно не проходят. Они оставляют следы, и эта особенность позволила разработать Александру Ивановичу Лурия диагностику аффектов, под названием «сопряженная моторная методика».

Потом на основе этой методики создали детектор лжи.

Эмоции – это более продолжительные, чем аффекты, переживания, выражающие оценочное отношение к складывающейся или вероятной ситуации.

Но возможны эмоции и по поводу пережитой ситуации.

Отличия эмоций от аффектов.

Эмоции более сильны, но не сопровождаются вегетативными проявлениями.

Эмоции испытываются по поводу того, что еще не случилось.

Свойства эмоций:

Любая эмоция имеет свой знак: «+» или «–». Хотя эмоции могут носить и амбивалентный характер (то есть одновременно и положительные и негативные). Эмоция имеет свою интенсивность: стенические (мобилизуют), астенические (притупляют, тормозят).

Эмоции имеют валентность. Это почти знак, но немного сложнее, так как речь идет еще и качественном описании эмоции (связь эмоции с какой-то потребностью). ПРИМЕР: Поход в театр. То есть не просто получили удовольствие от посещения театра, но и от самого спектакля.

Реактивность – это быстрота возникновения эмоции и смены ее знака. Реактивность связана со свойствами нервной системы. ^ ПРИМЕР: Очень реактивные эмоции у стариков. Легко могут прослезиться и тут же обрадоваться. Также люди с лабильной нервной системой (алкоголики).

По степени осознанности и произвольности. Есть эмоции осознаваемые, неосознаваемые или трудноосознаваемые. Осознаваемые, когда человек может объяснить причины тех или иных эмоций. А произвольность говорит либо о натуральном возникновении эмоции, либо об искусственном ее возникновении («окультуривание эмоций»: то есть моменты, когда надо улыбнуться или удивиться и т.д.). Для психолога произвольность эмоций – просто обязательная вещь (эмпатия).

Функции эмоций:

Отражательно-оценочная функция. То есть эмоция позволяет отразить и оценить возможность или невозможность удовлетворения определенной потребности. Теория эмоций Симонова.

Побуждающая функция. В самой эмоции заключено какое-то отношение к объекту (ситуации). Влечение к объекту или от объекта, влечение к ситуации или от ситуации. ПРИМЕР: Ребенок покатался на аттракционе. В следующий раз его будет тянуть туда же. И наоборот, если что-то напугало – ему будет сложно вернуться снова.

Подкрепляющая функция. Способствует лучшему запоминанию значимых событий или эмоционально окрашенной информации. А также наблюдаются тенденции изменения ситуации в желаемую сторону. ПРИМЕР: Учитель сделал что-то радостное. В следующий раз дети будут просить, чтобы сегодня было также как в прошлый раз.

Коммуникативная функция. Эмоции как средство коммуникации, трансляции смысла, то есть индивидуализированного значения. ^ ПРИМЕР: По-разному можно сказать фразу, с разной эмоциональной окраской, что и придает фразе разный смысл (хотя значение фразы неизменно).

Теория эмоций.

Самая старая из теорий – это «Периферическая теория эмоций» или «Теория эмоций Джеймса-Ланге». Согласно этой теории эмоции порождаются периферическими изменениями (деятельность желез внешней и внутренней секреции и др.), происходящими в организме, под воздействием какого-то раздражителя.

Джеймс считал, что каждой эмоции соответствует определенные и при этом свои периферические изменения. С этим многие спорили, поэтому появлялись дрегие теории.

Одна из них – это «центральная теория эмоций» или «теория Кеннона и Барда», эта теория связывает возникновение эмоций с деятельностью таламуса. Поэтому ее еще иногда называют «таламической теорией эмоций».

«Теория атрибуции возбуждения» Стэнли Шехтера.

Атрибуция – приписывание чего-то чему-то.

Когда на человека действует раздражитель, вызывающий ответную физиологическую реакцию, то для порождения эмоций, необходима когнитивная (познавательная) оценка этого самого раздражителя (то есть понимания самой природы раздражителя).

Если у человека вызвать физиологическую реакцию и не объяснить ее происхождение, то человек начинает приписывать свое такое состояние чему-то исходя из субъективной оценки (если вокруг радость – положительно, если вокруг негатив – отрицательно и т.п.).

Следующая теория – это «теория эстетического переживания Л.С.Выготского».

Пытался понять, почему читатель или зритель испытывает те или иные эмоции к литературным героям. Выготский считал, что эстетические переживания возникают тогда, когда есть рассогласования между основным направлением сюжета и ожиданиями читателя (зрителя).Настроение.

Настроение – это длящееся постэмоциональное состояние, возникающее тогда, когда ситуация, вызвавшая эмоцию уже завершена.

Особенность настроения в том, что оно не имеет адресата, нет целевого объекта. Настроение просто есть. И адресовано оно кому угодно, смотря кто окажется рядом.

Настроение – может быть признаком несоответствия между деятельностью и ее мотивом.

Чувства.

Чувства – это своеобразные обобщения эмоций и они всегда предметны, независимо от ситуации. Если переживание устойчиво и предметно – это чувство, если временно – эмоции. Символизированный объект – объект, за которым стоит определенный смысл.

Мы нагружаем символическим значением предметы, но и сами предметы могут вызывать определенные чувства и отношение. НАПРИМЕР, свадебное платье.

Несколько видов индивидуальных черт:

Кардинальные черты – черты, которыми отмечен весь жизненный путь человека. Характерно для него всегда.

Центральные черты – черты, которые легко обнаруживаются большинством окружающих людей.

Вторичные черты – черты ситуативные. То есть в определенных ситуациях определенные черты проявляются.

Как диагностируются индивидуальные черты:

- концептуализация

- факторный анализ, при котором выделяются различные уровни черт.

- метод, основанный на семантическом дифференциале, методика позволяет выделять семантически близкие (близкие по значению) между собой категории.

Способности

Важной характеристикой личности являются также ее способности — индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности.

Б.М.Теплов предложил разделять задатки и способности. При этом задатки определяются исследователем как врожденные, физиологические особенности человека, которые служат природной основой развития способностей. Они представляют собой условия развития способностей, но не предопределяют одаренности. В процессе психического развития личности задатки преобразуются и изменяются.

Для классификации способностей используют несколько критериев.

По критерию вида психических функциональных систем способности разделяют на:

сенсомоторные;

перцептивные;

аттенционные;

мнемические;

имажитивные;

мыслительные;

коммуникативные;

По критерию основного вида деятельности на:

научные (математические, лингвистические и пр.);

творческие (музыкальные, литературные. художественные);

инженерные и т.д

Кроме того, различают общие и специальные способности. Общие способности связаны с выполнением ведущих форм человеческой деятельности, а специальные — с отдельными деятельностями. Среди общих способностей большинство исследователей выделяют общий интеллект, креативность (общую способность к творчеству) и, реже, обучаемость.

Результаты психогенетических исследований свидетельствуют о высоком уровне наследуемости общего интеллекта и некоторых специальных способностей (в частности, математических, музыкальных). Между тем креативность в большей мере зависит от влияния социальной микросреды. Высокий уровень развития общих (специальных) способностей характеризуется как общая или специальная одаренность, или талант.

Высшей степенью развития способностей личности, выражающейся в творчестве, которое имеет выдающееся значение для жизни общества, является гениальность. Для гения характерны чрезвычайная творческая продуктивность, овладение культурным наследием прошлого и вместе с тем решительное преодоление устаревших норм и традиций. Гениальная личность своей творческой деятельностью способствует прогрессивному развитию общества.

Психологические исследования показали, что на основе ранней диагностики общих способностей можно дать вероятностный прогноз успешности социальной и профессиональной карьеры личности.

В самом общем виде способности - это индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и легкость овладения ими. Способности не могут быть сведены к знаниям, умениям и навыкам, имеющимся у человека, но способности обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и эффективное практическое применение. Успешность в деятельности и общении определяется не одной, а системой различных способностей, при этом они могут взаимокомпенсироваться.

Существует целый ряд классификаций способностей. Воспроизведем одну из них, наиболее значимую:

1. природные (или естественные) способности в основе своей биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, формирующиеся на их базе, при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы научения типа условно-рефлекторных связей;

2. специфические человеческие способности, имеющие общественно-историческое происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие в социальной среде (общие и специальные высшие интеллектуальные способности, в основе которых лежит пользование речью, логикой, теоретические и практические, учебные и творческие). Специфические человеческие способности в свою очередь подразделяются на:

а) общие, которыми определяются успехи человека в самых различных видах деятельности и общения (умственные способности, развитые память и речь, точность и тонкость движений рук и т. д.), и специальные, определяющие успехи человека в отдельных видах деятельности и общения, где необходимы особого рода задатки и их развитие (способности математические, технические, литературно-лингвистические, художественно-творческие, спортивные и т. д.). Эти способности, как правило, могут дополнять и обогащать друг друга, но каждая из них имеет собственную структуру;

б) теоретические, определяющие склонность человека к абстрактно-логическому мышлению, и практические, лежащие в основе склонности к конкретно-практическим действиям. Сочетание этих способностей свойственно лишь разносторонне одаренным людям;

в) учебные, которые влияют на успешность педагогического воздействия, усвоение человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств личности, и творческие, связанные с успешностью в создании произведений материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений. Высшая степень творческих про­явлений личности называется гениальностью, а высшая степень способностей личности в определенной деятельности (общении) — талантом;

г) способности к общению, взаимодействию с людьми, а именно, речь человека как средство общения, способности восприятия и оценки людей, социально-психологической приспособляемости к различной обстановке, вхождения в контакт с различными людьми, расположения их к себе и т. д., и предметно-деятельностные способности, связанные с взаимодействием людей с природой, техникой, знаковой информацией, художественными образами и т. д.

Человек, способный ко многим и различным видам деятельности и общения, обладает общей одаренностью, то есть единством общих способностей, обусловливающим диапазон его интеллектуальных возможностей, уровень и своеобразие деятельности и общения.

Способности, задатки и индивидуальные различия

Подавляющее большинство психологов считает, что задатки — это некоторые генетически детерминированные (врожденные) анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие индивидуально-природную основу (предпосылку) формирования и развития способностей. Однако некоторые из ученых (например, Р. С. Немов) полагают, что у человека есть два вида задатков: врожденные (природные) и приобретенные (социальные).

Индивидуальные (индивидуально-психологические) различия — это особенности психических явлений (процессов, состояний и свойств), отличающих людей друг от друга. Индивидуальные различия, природной предпосылкой которых выступают особенности нервной системы, мозга, создаются и развиваются в ходе жизни, в деятельности и общении, под влиянием воспитания и обучения, в процессе взаимодействия человека с окружающим миром в самом широком значении этого слова. Индивидуальные различия являются предметом изучения дифференциальной психологии.

Природа человеческих способностей

Здесь, прежде всего речь должна идти о природе так называемых социальных способностей, биологическая основа которых до сих пор точно не установлена. Это — высшие, культурно-обусловленные способности. Условиями и предпосылками развития их являются в первую очередь обстоятельства жизни человека: жизнь в обществе, наличие социально-культурной среды, созданной искусственно трудом многих поколений людей; обучение в детстве пользованию соответствующими предметами, например, музыкальными инструментами; участие в целом ряде сложных, высокоорганизованных видах деятельности и общения; наличие круга людей, которые в состоянии передать необходимые знания, умения и навыки с помощью эффективных средств и методов обучения и воспитания; отсутствие у человека с рождения жесткой запрограммированности поведения, наличие незрелости мозговых структур с их способностью к последующему формированию путем обучения и воспитания.

Анатомо-физиологической основой социальных способностей, когда они становятся развитыми, выступают так называемые функциональные органы - прижизненно складывающиеся нервно-мышечные системы, обеспечивающие функционирование и усовершенствование соответствующих способностей.

Развитие способностей

Способности - не статичные, а динамические образования, их формирование и развитие происходит в процессе определенным образом организованной деятельности и общения. Развитие способностей происходит поэтапно.

Важным моментом у детей в развитии способностей является комплексность - одновременное совершенствование нескольких взаимодополняющих друг друга способностей.

Выделяют следующие уровни способностей: репродуктивный, который обеспечивает высокое умение усваивать готовое знание, овладевать сложившимися образцами деятельности и общения, и творческий, обеспечивающий создание нового, оригинального. Но следует учитывать, что репродуктивный уровень включает элементы творческого, и наоборот.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

4.docx

4.docx
Размер: 51.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Поняття індивіда. Індивідуально-типові властивості індивіда. Конституційні теорії темпераменту. Астенічний або лептосомний тип. Акцентуации и психопатии. «Мотивационно-потребностная сфера личности». Личностное установление связано с преодолением, напряжением. Эмоционально-волевая сфера личности.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Правовое регулирование услуг по идентификации контролируемых товаров

Курсовая работа. Цели, задачи, основные принципы экспортного контроля. Цели проведения идентификационных товаров и услуг. Правовое регулирование услуг по идентификации контролируемых товаров. Осуществление независимой идентификационной экспертизы. Комплексная проверка (экспертиза) внешнеэкономических сделок. Принципы деятельности экспертных организаций, осуществляющих идентификацию товаров и технологий. Заключение по идентификационной экспертизе. Порядок отнесения товаров и технологий к продукции военного назначения

Разработка стратегии выхода российского машиностроительного предприятия на внешний рынок

Дипломная работа. Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в необходимости разработки стратегии выхода на внешние рынки, поскольку разработка стратегии на сегодняшний день является одним из основных показателей, характеризующих качество деятельности и динамику развития коммерческой организации. Цель работы – разработка стратегии выхода российского машиностроительного предприятия ООО «Потенциал» на внешний рынок.

Зошит для практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності”

Ризик як оцінка небезпеки Небезпека електричного струму Надання першої долікарської допомоги потерпілому Психофізіологічні небезпеки

Планировка зданий с требованиями пожарной безопасности

Особенности планировки современных зданий: жилые здания, общественные здания, культурно-зрелищные учреждения, предприятия торговли. Внутренняя планировка зданий, пожарные отсеки, условия безопасности. Пожарные секции. Местные преграды. Обеспечение безопасности людей при пожаре. Факторы пожара. Обеспечение безопасности эвакуации людей.

Система законодательства и система права в их соотношении

Система права и система законодательства — тесно взаимосвязанные, но самостоятельные категории, представляющие два аспекта одной и той же сущности — права. Они соотносятся между собой как содержание и форма.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok