Дослідження технічних характеристик вимірювального підсилювача У4-28

Лабораторна робота №2

Тема: Дослідження технічних характеристик вимірювального підсилювача У4-28.

Мета: дослідити технічні характеристики підсилювача.

Прилади та обладнання::

 1.  Підсилювач вимірювальний низькочастотний У4-28, діапазон частот 2Гц-200кГц.
 2.  Генератор Г3-118.
 3.  Вольтметр змінних сигналів В3-38.

Теоретичні відомості

Вимірювальні підсилювачі – це підсилювачі електричних сигналів (напруги або струму) з нормованими метрологічними характеристиками. Він призначений для створення вихідного сигналу (напруги або струму), інформативний параметр якого пропорційний до інформативного параметра вхідного сигналу, і використовується для виконання різноманітних операцій над аналоговими величинами. Зокрема, у засобах вимірювальної техніки він служить для підсилення вихідних сигналів первинних перетворювачів; перетворення сигналу, пропорційного до струму або електричного опору, в напругу; перетворення різниці двох сигналів у напругу тощо.

Вимірювальні підсилювачі будують на основі операційних підсилювачів з використанням резисторів, конденсаторів і напівпровідникових елементів (біполярних і польових транзисторів, діодів).

Основною статичною характеристикою вимірювальних підсилювачів є номінальний коефіцієнт кп, який дорівнює відношенню вихідного сигналу до вхідного. Оскільки кожний вимірювальний підсилювач незалежно від призначення перетворює сигнали, що дають вимірювальну інформацію, то до нього ставлять дві основні вимоги: висока точність і стабільність коефіцієнта перетворення та малий «дрейф нуля». Під «дрейфом нуля» розуміють зміну сигналу за відсутності зміни вхідного сигналу, яка зумовлена залежністю параметрів підсилювальних елементів операційного підсилювача від температури (температурний дрейф), їх зміною в часі (часовий дрейф) і від нестабільності напруги живлення.

Основними джерелами похибок вимірювальних підсилювачів у статичному режимі є не ідеальність параметрів операційних підсилювачів і зовнішніх елементів (резисторів), їх нестабільність в часі , а також різноманітні шуми та завади.

Систематичну складову похибки вимірювального підсилювача можна зменшити під час налагодження його схеми в комплексі: регулюванням нульового рівня вихідного сигналу за відсутності сигналу на вході (зменшується адитивна складова похибки) і регулюванням коефіцієнта перетворення (зменшується мультиплікативна складова похибки).

Порядок виконання роботи

 1.  Зібрати схему дослідження:

 1.  Виставити за допомогою генератора Г3-118 частоту 1 кГц.
 2.  Виставити за допомогою вольтметра В3-38 вихідну напругу підсилювача рівною 10 В, встановивши на атенюаторі генератора і підсилювачі 60 дБ, і заміряти іншим вольтметром В3-38, якою стане напруга на вході підсилювача U'вх.
 3.  Визначити коефіцієнт підсилення підсилювача К'U П для 60 дБ і порівняти із встановленим.
 4.  Аналогічно виставити напругу Uвих.підс=10 В при КU=50 дБ, 40 дБ, 30дБ, 20дБ, 10дБ і  заміряти, якою стане напруга на вході підсилювача U'вх для кожного із значень. Визначити коефіцієнт підсилення підсилювача К'U П .
 5.  Розрахувати значення абсолютної та відносної похибок підсилювача ΔК'U П , δК'U П.
 6.  Результати вимірювань занести в таблицю.

КU П, дБКU П, разиUвх, мВUвих, ВU'вх, мВК'U П, дБΔК'U П,дБδК'U П,дБ601031010503,16*10231,61040102100103031,6316,2102010100010103,16316210

 1.  Зробити висновок щодо придатності та справності підсилювача.

Розрахунки 

Контрольні запитання:

 1.  На якому діапазоні частот працювали на лабораторній роботі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1.  В чому полягає різниця між вимірювальним пристроєм та вимірювальним приладом? Генератор Г3-118 – це прилад чи пристрій? Обґрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Що є основними джерелами похибок вимірювальних підсилювачів? Обґрунтуйте способи їх зменшення або усунення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Назвіть основну статичну характеристику підсилювачів та обґрунтуйте вимоги, що до них висуваються.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

рк.

ЛР.СІ-12-01.01.02.00.000

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ЛР.СІ-12-01.01.02.00.000

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ЛР.СІ-12-01.01.02.00.000

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ЛР.СІ-12-01.01.02.00.000

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ЛР.СІ-12-01.01.02.00.000

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

LR-2.doc

LR-2.doc
Размер: 89 Кб

.

Пожаловаться на материал

Лабораторна робота. Мета: дослідити технічні характеристики підсилювача.  Підсилювач вимірювальний низькочастотний У4-28, діапазон частот 2Гц-200кГц.  Генератор Г3-118.  Вольтметр змінних сигналів В3-38.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Тест креативности Торранса

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до выпускных классов школы (17 - 18 лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к ним.

Управление образованием Администрации города Юрги

О проведении городского заочного конкурса социальной рекламы «От нас, не видевших войну»

Глибинні насоси для свердловин

Курсова робота. Глибинні насоси забезпечують підйом рідини з великих глибин і, одночасно,необхідне охолодження вузлів агрегату.

Контрольная работа По дисциплине: «Экономика труда»

Нормы затрат труда, их виды, порядок расчета. Социальное партнерство, цели, задачи. Нормативные материалы для нормирования. Порядок введения, замены и пересмотра норм труда. Социальное партнерство.

Буржуазная революция в Великобритании. Гражданская война

 В 1639 г. началась война с Шотландией. Северный сосед Англии не пожелал подчиниться абсолютистским нововведениям в государстве и церкви. Войска шотландских кланов перешли границу и заняли ряд крепостей.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok