Промова на захист диплома

Шановний голово та члени комісії, Вашій увазі пропонується дипломна робота на тему: «Пластові видання в Україні: історія та сучасність».

Особливої ваги сьогодні набуває патріотичне всебічне виховання молоді. Національна єдність висувається на передній план, а пластовий рух широко відроджується сьогодні у всіх регіонах України, також слід зауважити, що питання історії поширення і діяльності пластового руху на території України є мало дослідженим у вітчизняній історіографії, також малодослідженим є й розвиток пластової преси, тому тема дослідження є актуальною.

Мета роботи полягає в аналізі функціонування сучасної преси ПЛАСТУ, визначенні проблем та перспектив її розвитку.

Досягнення означеної мети передбачає вирішення таких завдань:

1) простежити історію виникнення та розвитку ПЛАСТУ;

2) відтворити зародження пластової журналістики (зробити короткий огляд перших пластових видань, розглянути феномен виникнення і функціонування гумористичної пластової преси);

3) охарактеризувати пластові часописи періоду незалежності («Гама» і «ПЛАСТилін»);

4) проаналізувати специфіку функціонування пластових видань ХХІ століття;

5) виділити проблеми і перспективи розвитку пластової преси на сучасному етапі.

Наукова новизна роботи полягає у спробі комплексного аналізу особливостей становлення і сучасного розвитку преси ПЛАСТУ.

Об’єктом дослідження є пластова журналістика України.

Предмет дослідження - особливості становлення і сучасного розвитку преси ПЛАСТУ (детально аналізуються газета «Гама», а також молодіжний часопис «ПЛАСТилін»).

У ході дослідження використали такі методи дослідження як: описовий, структурно-типологічний, історіографічний, елементи порівняльного аналізу.

У ході роботи були використані такі джерела, як:

Буда А. Зародження пластової журналістики і перші пластові видання А.Буда // Магістеріум. – 2006. – № 22. – С. 68 – 71., Гама 2004-2006[Електронний ресурс]., Головенько В. Молодіжний рух в Україні: історія та сьогодення/, Животко А. Історія української преси / А.П.Животко. – К. : Наша культура і наука,., Лизанчук В. Засоби масової інформації у контексті формування української історичної пам’яті , Пластовий довідник / Під ред. Т. Джулинської. – Торонто, 1999. – 240 с. ПЛАСТилін. – 2004-2006.( Електронний ресурс) та інші.

Ця дипломна робота складається зі вступу,трьох розділів , висновків та списку використаної літератури.

Пласт, як найстаріша українська скаутська організація, виник у Галичині в 1911-1912 рр., відразу поширився на Буковину, після визвольних змагань – на Волинь, Закарпаття й еміграцію. Національний скаутський рух поєднав у собі скаутську виховну методу і засади з українськими традиційними формами, пов`язаними з козацтвом, знайшов свій розвиток подібно до Галичини, і в інших регіонах України.

Зміст і форми діяльності українських скаутських частин мали національний характер. Скаути націоналізували всі зовнішні форми вияву руху, їхні атрибути, а над усе підкреслювали його національний дух. Про це свідчить їх термінологія, однострій, громадська активність скаутів-пластунів, їхня підтримка державними владними органами тощо. Скаути не маючи тоді спеціальних скаутських чи пластових пісень, співали популярні українські пісні. Володіння українською мовою, знання української історії, літератури були обов'язкові для кожного скаута.

Пластунам завжди допомагав особистий чинник, високий рівень національної свідомості керівного складу українських скаутів, які отримали національне виховання у своїх свідомих родинах. Крім традиційно-скаутської діяльності по самовдосконаленню, формуванню характеру шляхом різних практичних умінь, юнацтво брало активну участь у громадському житті.

Члени Пласту з дня заснування золотими літерами вписали свої імена в процесі історичного змагання за Незалежність України. В перші роки розвитку багато пластунів прийняло поклик Вітчизни на захист від окупантів. Частими рядками в життєписах славних повстанців є спогади про пригоди і участь в молодіжній пластовій організації. Завжди пластуни себе уважали елітою, тому що щоденна праця над собою чинить кожного кращим і добрішим.

На сучасному етапі розвитку організації головною метою Пласту є сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі; спираючись на ідейні засади Пласту, виховувати молодь на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства.

Щоб осягнути цю мету, Пласт розвиває духовні, розумові, соціальні і фізичні прикмети своїх членів; плекає серед молоді традиції її предків і передання та розуміння її історії, культури та національних традицій. Саме цьому сприяють сучасні пластові видання, які виконують пізнавальну, ідеологічну, розважальну й естетичну функції. Додамо, що головне місце на сторінках пластових видань, наприклад таких як «Гама» і «Пластилін», займають питання національної самоідентифікації, самовдосконалення, здорового способу життя, правильної організації дозвілля, кращого використання відпочинку. Окрім цього, головною функцією пластових часописів залишається виховна функція.

Окрім проаналізованих видань «Гами» і «ПЛАСТиліну», у вихованні пластунів і для збереження організаційної та ідейної єдності організації важливу роль відіграють видання «Пластовий шлях», «Пластовий провід», «Молоде життя» та журнали для юнацтва «Готуйсь» і «Юнак».

Зауважимо, що в матеріалах, вміщених на сторінках «Гами» та «Пластиліну», відчувається перехід на новий рівень комунікації. Нові принципи відбору інформації в умовах мінімуму правил заборони, авторська індивідуалізація відроджують стилістичну багатовимірність тексту, що сприяє збагаченню його різними комунікативними засобами. У мові пластових видань утверджується настанова на мовленнєву розкутість, порушення і руйнування усталених форм слововживання. Іноді в матеріалах «Пластиліну» спостерігаємо введені в текст жаргонізми. З одного боку, це допомагає відтворити своєрідність обставин суспільно-політичного життя і характерів, але з іншого – свідчить про негативну сучасну тенденцію недотримання норм і правил сучасної літературної української мови, отже у перспективі – плекання рідної мови і використання всіх її багатств у мові сучасних пластових видань.

Що стосується подальшого розвитку пластових видань, то досягнення нової інформаційної ери, яка розпочалася з виникненням Інтернету, позитивно впливають на поширення і розповсюдження інформації, яку містять численні web-сайти та Інтернет-портали структурних підрозділів ПЛАСТУ. Барвисте, динамічне графічне оформлення, багата стилістика, широка тематика, значна кількість архівних матеріалів, зручне користування сайтами 7 куреня УПЮ ім. Петра Сагайдачного, сайтом web-журналу «Пластовий шлях», сайтом I-ого куріня УСП та XVI-ого куріня УПС «Ватага бурлаків», сайтом 61-го куреня УПЮ імені доктора Олександра Тисовського, Пластовим блоґом 13 куреню уладу Пластового Сеніорату «Дубова кора», взагалі Пластовим порталом свідчать про те, що розробники й дизайнери сайтів мали на меті привернути увагу користувачів всесвітньої мережі до вміщеної на них інформації. Швидкість і оперативність подання інформації на вказаних web-сайтах, великі можливості впливу Інтернет-мережі на користувачів дають змогу стверджувати, що майбутнє саме за пластовими Інтернет-виданнями.

Підсумовуючи положення роботи, приходимо до висновку, що історія виникнення та розвитку пластової преси в Україні – це історія Української незалежної держави. Пластові видання завжди висвітлювали політичні погляди та настрої молоді, формували образ сучасника.

За час майже столітньої історії існування організації Пласт вийшли у світ десятки чи навіть сотні пластових періодичних видань. Є серед них масові, які читають пластуни з різних країн уже десятки років, є і малі гурткові видання, тираж яких становить лише кілька примірників. Разом вони утворюють величезний пласт маловивченого матеріалу з історії преси, що ще чекає на своїх дослідників.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Промова диплом.docx

Промова диплом.docx
Размер: 21.3 Кб

.

Пожаловаться на материал

Шановний голово та члени комісії, Вашій увазі пропонується дипломна робота на тему: «Пластові видання в Україні: історія та сучасність».

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Маршрутизація перевезень. Курсова робота

Теоретичні відомості про маршрутизацію перевезень. Основні елементи, Маршрути перевезень продукції, Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності

Макроэкономическая нестабильность

Безработица и ее виды. Издержки безработицы. Экономический цикл и его фазы. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. Методы борьбы с инфляцией могут быть прямые и косвенные. Взаимосвязь инфляции и безработицы.

Экологические факторы

Биотические факторы  Антропогенные факторы Биотические факторы - это совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на другие.

Лекарственная болезнь.классификация. Токсические реакции,идиосинкразия,суперинфекция.

Лекарственная болезнь – это такое поражение организма, которое, как правило, развивается вследствие патологической реакции на те или другие лекарственные средства, применяемые больному в лечебных целях.

Методика рентгеноскопии желудка

Симптомы, которые можно выявить при обследовании. Рак желудка экзофитная форма узловатый. Нарушения структуры стенок органов

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok