Технологія будівельного виробництва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

№ 2000 від 11.10.06 р.

Кафедра будівельного виробництва

КУРС ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Технологія будівельного виробництва»

для студентів інженерно-будівельного профілю

Затверджено

на засіданні кафедри

будівельного виробництва

Протокол № 1  від 8 лютого 2006 р.            

Львів - 2006

Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій  для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я.Й. Коцій, к.т.н., доц.; І.Г. Іваник,  к.т.н., доц.; С.І. Віхоть, м.н.с. – Львів: Видавництво… 2006.-94 с.

Укладачі:Відповідальний за випускРецензентиІ.Г. Іваник, канд. техн. наук., доц.Я.Й. Коцій, канд. техн. наук., доц.С.І. Віхоть, м.н.с.Гоголь М.В., канд. техн. наук., доц.Каганов В.О. канд. техн. наук., доц.Кархут І.І. канд. техн. наук., доц.

Лекція 1

Тема№1:

Основні положення будівельного виробництва. Будівельні роботи, їх визначення і класифікація

.

1.2.

Трудові ресурси будівельного виробництва

.

Лекція 2

1.3.

Технічне та тарифне нормування в будівництві

.

1.4.

Нормативна документація будівельного виробництва

.

1.5.

Технологічне проектуваня в будівництві

.

1.6.

Варіантне проектування будівельного виробництва

.

Лекція 3

Тема №2:

Земляні роботи. Загальні відомості. Види земляних споруд

2.2.

Технологічні властивості ґрунтів

.

2.3.

Процеси земляних робіт

.

Лекція 4

2.4.

Водовідведення і водопониження

.

2.5.

Штучне закріплення ґрунтів

.

Лекція 5

Тема №3:

Проведення вибухових робіт

.

Лекція 6

Тема № 4:

Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій

.

4.2.

Влаштування опалубки

.

Лекція 7

4.3.

Арматурні роботи

.

5

Бетонні роботи. Властивості і приготування бетонної суміші

5.2.

Транспортування бетонної суміші

.

Лекція 8

5.3.

Вкладання бетонної суміші

.

5.4.

Робочі шви

.

5.5.

Ущільнення бетонної суміші

.

5.6.

Спеціальні способи бетонування конструкцій і споруд

.

Лекція 9

5.7.

Догляд за бетоном і розопалублювання

.

5.8.

Умови витримування бетонної суміші в зимовий період

.

Лекція 10

  Тема №6.

Розробка ґрунту. Розробка ґрунту гідромеханізованим методом

6.2.

Розробка ґрунтів вибухом

6.3.

Закриті способи проходки ґрунтів

:

Лекція 11

6.4.

Комплексна механізація і вибір ефективних методів виробництва земляних робіт

6.5.

Виробництво земляних робіт у зимових умовах

Лекція 12

6.6

Контроль якості земляних споруджень

6.7.

Техніка безпеки при виробництві земляних робіт

(СНиП III-A. 11—62)

Лекція 13

Тема 7.

ПАЛЬОВІ РОБОТИ

7.2.

Палі, що занурюються

7.3.

Набивні бетонні і залізобетонні палі

7.4.

Техніко-економічні показники пальових робіт

7.5.

Техніка безпеки при виробництві пальових робіт

(СНиП III-A. 11—62)

                                         

Лекція 16

Тема 8.

КАМ’ЯНІ РОБОТИ

8.2.

Бутове мурування

8.3.

Бутобетонна кладка

8.4.

Цегляна кладка

Крім цього, розчин може подаватися в роздавальних бункерах (баддях) і вивантажуватися в розчинні ящики на робочих місцях або транспортуватися по трубах за допомогою розчинонасосів або установок М. С. Марчукова.

Лекція 17

8. 5.

Виробництво кам'яної кладки в зимових умовах

8.6

Кладка на розчинах з протиморозними хімічними добавками

8.7.

Штучний прогрів кладки

Тема №9:

Монтажні роботи

.

9.2.

Методи і способи монтажу будівельних конструкцій

.

9.3.

Такелажне обладнання та монтажні пристрої

9.4.

Постачання, складування і розкладання конструкцій

.

9.5.

Монтаж збірних залізобетонних конструкцій

.

9.6.

Технологія монтажу збірних залізобетонних конструкцій багатоповерхових промислових споруд

.

9.7.

Особливості монтажу металевих конструкцій

.

Зміст

Лекція 1Основні положення будівельного виробництва.  Будівельні роботи, їх  визначення і класифікація. Трудові ресурси будівельного виробництва ……..3Лекція 2Технічне та тарифне нормування в будівництві. Нормативна документація будівельного виробництва . Технологічне проектування в будівництві. Варіантне проектування будівельного виробництва……………………………5Лекція 3Земляні роботи. Загальні відомості. Види земляних споруд. Технологічні властивості грунтів. Процеси земляних робіт…………………………………...9Лекція 4Водовідведення і водопониження. Штучне закріплення грунтів. …………….11Лекція 5Проведення вибухових робіт……………………………………………………..17Лекція 6Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій. Загальні положення. Влаштування опалубки. ………………………………………………………….21Лекція 7Арматурні роботи. Бетонні роботи. Властивості і приготування бетонної суміші. Транспортування бетонної суміші …………………………………...…27Лекція 8Вкладання бетонної суміші. Робочі шви. Ущільнення бетонної суміші. Спеціальні способи бетонування конструкцій і споруд………………………..31Лекція 9Догляд за бетоном і розпалу блювання. Умови витримування бетонної суміші в зимовий період………………. …………………………………………35Лекція 10Розробка грунту. Розробка грунту гідромеханізованим методом. Розробка грунтів вибухом. Закриті способи проходки грунтів…………………………...37Лекція 11Комплексна механізація і вибір ефективних методів виробництва земляних робіт. Виробництво земляних робіт у зимових умовах………………………...42Лекція 12Контроль якості земляних споруджень. Техніка безпеки при виробництві земляних робіт…………………………………………………………………….47Лекція 13Пальові роботи. Загальна частина. Палі, що занурюються…………………….50Лекція 14Вібровдавлювання паль. Загвинчування паль. Занурення паль методом підмиву……………………………………………………………………………..53Лекція 15Набивні бетонні і залізобетонні палі. Техніко-економічні показники пальових робіт. Техніка безпеки при виробництві пальових робіт……………59Лекція 16Кам’яні роботи. Загальні дані. Бутове мурування. Цегляна кладка…………...63Лекція 17Виробництво кам’яної кладки в зимових умовах. Кладка на розчинах з проти морозними хімічними добавками. Штучний прогрів кладки. Монтажні роботи. Загальні відомості. Методи і способи монтажу будівельних конструкцій. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій……..75

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

КУРС ЛЕКЦІЙ

для студентів інженерно-будівельного профілю

УкладачіІваник Іван ГригоровичКоцій Ярослав ЙосиповичВіхоть Світлана Іванівна

Комп ’ютерне складання     Світлани Віхоть

Здано у видавництво 19.12.2005. Підписано до друку 23.12.2005.

Формат А4. Папір офсетний.

Наклад 15 прим.

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

кафедра будівельного виробництва

НДЛ-19

вул.  Карпінського, 6, ІІ н.к.,  к. 414,  Львів

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів інженерно-будівельного профілю

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Основні положення будівельного виробництва. Будівельні роботи, їх визначення і класифікація

Трудові ресурси будівельного виробництва

Технічне та тарифне нормування в будівництві

Нормативна документація будівельного виробництва

Технологічне проектуваня в будівництві

Варіантне проектування будівельного виробництва

Земляні роботи. Загальні відомості. Види земляних споруд

Технологічні властивості ґрунтів

Процеси земляних робіт

Водовідведення і водопониження

Штучне закріплення ґрунтів

Проведення вибухових робіт

Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій

Влаштування опалубки

Арматурні роботи

Бетонні роботи. Властивості і приготування бетонної суміші

Транспортування бетонної суміші

Вкладання бетонної суміші

Робочі шви

Ущільнення бетонної суміші

Спеціальні способи бетонування конструкцій і споруд

Догляд за бетоном і розопалублювання

Умови витримування бетонної суміші в зимовий період

Розробка ґрунту. Розробка ґрунту гідромеханізованим методом

Розробка ґрунтів вибухом

Закриті способи проходки ґрунтів

Комплексна механізація і вибір ефективних методів виробництва земляних робіт

Виробництво земляних робіт у зимових умовах

Контроль якості земляних споруджень

Техніка безпеки при виробництві земляних робіт

ПАЛЬОВІ РОБОТИ

Палі, що занурюються

Набивні бетонні і залізобетонні палі

Техніко-економічні показники пальових робіт

Техніка безпеки при виробництві пальових робіт

КАМ’ЯНІ РОБОТИ

Бутове мурування

Бутобетонна кладка

Цегляна кладка

Виробництво кам'яної кладки в зимових умовах

Кладка на розчинах з протиморозними хімічними добавками

Штучний прогрів кладки

Монтажні роботи

Методи і способи монтажу будівельних конструкцій

Такелажне обладнання та монтажні пристрої

Постачання, складування і розкладання конструкцій

Монтаж збірних залізобетонних конструкцій

Технологія монтажу збірних залізобетонних конструкцій багатоповерхових промислових споруд

Особливості монтажу металевих конструкцій

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok