Сучасні шароформувальні механізми

СУЧАСНІ ШАРОФОРМУВАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ

Для більш високої продуктивності м'яльно-тіпального агрегату, шар стебел повинен надходити до м'яльної машини з великою швидкістю. Вручну підготувати шар, що швидко переміщується складно. Для цієї мети і застосовуються шароформувальні машини, які можуть складатися з наступних  механізмів :

- комлепідбивач для вирівнювання шару по комелю (нижня частина стебла);

- механізм видаленню смітних домішок з шару ;

- регулятор щільності шару (дозатор) для створення рівномірної щільності;

- потоншувальний механізм ;

- перекошуючий механізм .

В наш час на льонозаводах застосовують шароформувальні машини марок СМКР, СММ-3Л, МФС-1Л, ПЛ-1, на коноплезаводах: СМП-1, СМК.

Шароформувальна  машина СМК-1

а)

б)

Рис. 1. Технологічна схема машини СМК- 1 (а -  вигляд збоку, б - вигляд зверху):

1 - кілковий транспортер; 2 - полози; 3 - перекошуючий механізм транспортерного типу; 4 - лист столу; 5 - комлепідбивач; 6 - приймальні диски; 7,8,9 - потоншувальні диски; 10 - направляючий полоз; 11 - пара потоншувальних дисків.

Рис. 2. Технологічна схема комлепідвивача горизонтального типу:

1 - кілковий транспортер;

2 - обмежувальна планка;

3 - підбиваюча планка;

4 - розкладальний лист, по якому переміщається шар.

При включенні в комлепідбивач механізму видалення смітних домішок, шар піддається вібраційним діям у вертикальному напрямку, внаслідок чого зв'язок між стеблами послабляється і більш інтенсивно відбувається вирівнювання шару за комлями (нижня частина стебла), оскільки стебла зміщуються одне відносно одного.

Існують також комлепідбивачі вертикального типу. В них розкладальний стіл розташований під деяким кутом, що забезпечує більш інтенсивне вирівнювання шару. Проте в даний час на практиці комлеподбивачі не завжди застосовуються, оскільки не забезпечують необхідного ефекту.

В машині СМК-1 застосовується шаропотоншувальний механізм з нижнім розташуванням дисків (тобто під столом). На одному валу знаходиться по одному потоншувальному диску. Всього потоншувальних дисків 4 (7,8,9,11 – див. рис. 1), також є пари приймальних дисків (б). Механізм має чотири зони потоншування.

Рис. 3. Технологічна схема механізму перекошування стебел.

Перекошування шару необхідне для забезпечення проминання стебел в м'яльній машині, оскільки, якщо стебла будуть розташовані паралельно вальцям м'яльної машини, які мають пряме рифлення, вони будуть потрапляють в западини між рифлями і процес м’яття не буде відбуватися.

Розрізняють декілька типів механізмів перекошування шару:

- за допомогою двох кілкових транспортерів (використовується в машині СМК-1);

- за допомогою зубчастих дисків (в машині МФС-1);

- зубчастими дисками різного діаметра, закріпленими на одному валу (в машині СМКР);

- за рахунок похилого столу по відношенню до осей дисків.

Особливість машини СМК-1 - консольне розташування валів приймальних і потоншувальних дисків. Машина металоємна, має масивний привід, крупні габарити, а також консольне розташування валів, унаслідок чого на заводах практично не використовується.

Технічні характеристики машини СМК-1:

Загальний ступінь стоншення шару -10,7;

в першій зоні потоншування - 1,66;

в другій зоні потоншування - 2,22;

в третій зоні потоншування - 2,93;

Товщина завантаженого шару, мм – 100;

Продуктивність за вивантаж. трестою,  кг/год. >= 1000;

Кут перекошування стебел, º - 49;

Частота коливань рухомого майданчика комлепідбивача, хв-1  - 250;

Габарити, мм - 5500x2890x1563;

Потужність електродвигуна, кВт - 2,2;

Маса, кг -2500.

Живильник лляний ПЛ-1

Рис. 4. Технологічна схема машини ПЛ-1, (а) вигляд збоку, (б) вигляд зверху:

1 - кілковий транспортер; 2 - полози; 3 - стіл; 4 - механізм підняття/опускання столу (див. рис. 3.5); 5 - лист столу; 6 - дозатор дискового типу; 7 - пара приймальних дисків; 8-12 - пари потоншувальних дисків (відстань між осями пар 150 мм) ; 13 - муфта граничного моменту.

Рис. 5. Механізм регулювання густини шару.

В даній машині використовується механізм регулювання густини дискового типу.

Дозуючі диски 1 обертаються з більшою швидкістю, між ними і приймальними дисками 2 створюється зона підвищеної густини шару. При цьому дозуючі диски приводяться в рух через фрикційну передачу 3, що дозволяє мати в цій зоні постійну густину.

Шаростоншувальний механізм. В машині застосовується шаростоншувальний механізм з верхнім розташуванням дисків (тобто над столом). На одному валу знаходяться по два потоншувальні диски. Всього потоншувальних дисків 5 пар (8,9,10,11,12), також є пари приймальних дисків (7) (див. рис. 3.4.). Механізм має п'ять зон стоншування.

Технічні характеристики машини ПЛ-1:

Загальний ступінь стоншення -11,6;

Кількість зубців потоншувальних дисків  - 20;24;30;36;40;

Кут нахилу зубів дисків дозатора, º - 30;

Кути нахилу зубців потоншувальних дисків, º - 22`3;24;23; 21; 24.

Особливості машини ПЛ-1: відсутність комлепідбивача і перекошуючого механізму; на вали надіті труби для захисту від намотування; компактний привід, розташований з одного боку; наявність ексцентрикового механізму регулювання опускання столу.

Лекція №5,6

Сутність технологічного Процесу м’яття

У процесі м’яття стебел порушується зв'язок між волокном і деревиною, деревина ламається на дрібні частинки — кострицю, яка частково видаляється. Стебла, оброблені в м'яльній машині, називаються сирцем. 

На м'яльних машинах відбувається підготовка стебел до  виділення з них волокна або лубу під час обробки на тіпальній машині: зламування на дрібні ділянки та порушення зв'язку між волокном і деревиною. Чим повніше в сирці порушений зв'язок волокна з деревиною при збереженні його цілісності і чим більше костриці видалено, тим ефективніше процес.

Ці вимоги легко виконати під час обробки на м'яльній машині нормально вимоченої та підсушеної трести. Процес м’яття менш ефективний при переробці недомоченої тонкостеблої трести з підвищеною вологістю, а також стебел при виділенні з них лубу. В цих випадках сила зв'язку між коровою та деревинною частиною стебел дуже велика і порушити цей зв'язок значно важче.

Знання закономірностей процесу м’яття дає можливість правильно його регулювати й одержувати якнайкращі результати під час обробки сировини.

Технологічна схема сучасної м'яльної машини зображена на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Технологічна схема м'яльної машини

Сучасна м'яльна машина має 1—2 пари гладких плющильних вальців 2 і 10-20 пар рифлених м'яльних вальців 3. Перед машиною   встановлений   механізм,   що формує   безперервний шар стебел, або стрічковий транспортер. При обертанні вальців шар стебел 1, розташованих під кутом до вальців (іноді перпендикулярно), рухається уздовж машини від однієї м'яльної пари до іншої й піддається багаторазовому проминанню.

Основними робочими органами, що здійснюють зламування стебел, є м'яльні вальці (рис. 5.1, а). Форма рифлів вальців може бути різною. Проте при всій різноманітності їх можна звести до чотирьох основних типів.

Вальці пологого рифлення 1 (рис. 5.1, б) характеризуються плавними контурами профілю й відносно невеликою висотою рифлів порівняно з їх кроком.

Вальці крутого рифлення 2 відрізняються малим радіусом закруглення вершин рифлів і великим радіусом зокруглення западин.

Вальці гостроганного профілю 3 характеризуються плоскими гранями рифлів і малими радіусами зокруглення вершин і западин.

У ножових вальців або планчастих рифлі виконані з металевих смужок 4.

Рис. 5.1. Форми м'яльних вальців:

1 — пологого рифлення;

2 — крутого рифлення;

3 — гострогранного рифлення;

4 — з планчастими рифлями.

Вальці всіх зазначених типів можуть мати прямий або гвинтовий напрям рифлів уздовж твірної циліндра. Вибір того або іншого профілю і його параметрів обумовлюються властивостями оброблюваного матеріалу.

Вальці будь-якого профілю характеризуються зовнішнім Dн і внутрішнім Dв діаметром, висотою рифлів h = (Dн -- Dв)/2, кількістю рифлів z, кроком рифлів по дузі tz і хорді tx , радіусом закруглення вершин рифлів rp і западин rв, робочою довжиною вальців L.

Той, що розташовує вальцов в парі (рис.5.2), характеризується величиною взаємного перекриття рифель по лінії центрів, званою глибиною заходження:

де А - міжцентрова відстань.

Рис. 5.2. Поле м’яття

   Обробка   стебел   в   м'яльній   парі протікає в межах поля м'яття, утвореного перетином двох кіл зовнішнього діаметра. Глибина заходження є висотою поля м'яття, а його ширина визначається залежністю

Із збільшенням глибини заходження площа поля м'яття збільшується. Здатність м'яльної пари згинати стебла визначається найбільшим кутом промину φ, утвореного однією ділянкою стебла, що згинається, і продовженням іншого. Кут промину залежить від кроку рифель і глибини заходження:

Для ефективної роботи пари м'яльних вальців необхідне, щоб кут промину був більше кута зламування стебел.

Довжина ділянки стебла, що взаємодіє з трьома рифлями в парі при найбільшому їх заходженні, називають кроком трести tТР.

 Крок трести через глибину заходження і крок рифель по хорді визначається наступним чином:

Приймаючи крок рифель по хорді рівним кроку рифель по дузі, одержимо

Якщо величина зазору між вершиною рифля одного вальца і западиною іншого по лінії центрів менше товщини шару, то стебла піддаються поперечному обжиманню.

Таким чином, при обробці в м'яльних вальцах стебла можуть сприймати три види різних дій: згинання-зламування, ковзний вигин і поперечне обжимання. Кожна з цих дій може бути підсилена або послаблена шляхом вибору типа вальців і встановлення певних параметрів.

Згинання-зламування стебел відбувається без пошкодження волокна, їх заздалегідь проплющили. Тому плющильні вальці в м'яльних машинах встановлюються першими. Для різного виду сировини застосовуються різні набори.

З урахуванням різноманітності фізико-механічних властивостей сировини м'яльні машини комплектують набором вальців з різним профілем рифлення і кроком рифлів. Необхідність зміни інтенсивності проминання обумовлена також тим, що оброблюваний матеріал під час руху в м'яльній машині різко змінює свої властивості. Зокрема, по мірі проходження через пари м'яльних вальців значно знижуються такі показники, як товщина й міцність матеріалу. Отже, для досягнення високого технологічного ефекту кількість пар вальців або їх набір необхідно змінювати залежно від фізико-механічних властивостей перероблюваної сировини.

Для однаково ефективної переробки сировини з різними властивостями набір вальців м'яльної машини повинен бути різним як за кількістю рифлів, так і за глибиною їх заходження. Однак через неоднорідність сировини, неможлива одночасна робота тих самих номерів пар вальців у різних режимах. Тому високого технологічного ефекту можна досягти тільки при переробці однорідної сировини, чого не можна сказати про ту луб’яну сировину, яка надходить на льонозаводи. Неоднорідність її полягає в тому, що в загальній масі шару матеріалу, сформованого перед м'яльною машиною, є волокна, які відрізняються за діаметром, ступенем вилежування, вологістю. Тому ефективність процесу м’яття знижується й це негативно впливає на процес тіпання. При постійних режимах роботи, наприклад, оптимальних для добре пром’ятих стебел, вони легко очищаються від костриці й навпаки, з погано пром’ятих стебел виходять недостатньо оброблені пасма волокна.

Одним із шляхів надання матеріалу максимальної гнучкості, що часто застосовується на практиці, є інтенсивне дроблення деревини на дрібні частинки в м'яльній машині. Однак, на думку ряду фахівців, збільшення кількості пар м'яльних вальців, особливо тих, які мають малий крок рифлів, з метою інтенсифікації руйнування деревини ускладнює подальшу обробку сировини. Внаслідок такого інтенсивного м’яття костриця дробиться на занадто дрібні частинки, заплутується у волокні й потім дуже важко вибивається при тіпанні.

Другий шлях надання матеріалу максимальної гнучкості полягає в максимально можливому видаленні костриці. Він набагато доцільніше, ніж перший, але його складно реалізувати у звичайних м'яльних машинах вальцьового типу через низький відсоток умину, що характеризує ступінь переробки сировини в парі м'яльних вальців. Аналіз результатів досліджень ряду науковців свідчить, що величина відсотка умину в усіх існуючих м’яльних машинах досить низька.

Відсоток умину розраховують за формулою:

,                                             (2.1)

де У – умин сировини, %;

   G1 – маса сировини перед проминанням, кг;

    G2 – маса сировини (сирцю) після проминання, кг.  

Основними недоліками вальцьових м'яльних машин, а отже і причинами низьких показників відсотка умину, є:

- недостатня диференціація дій робочих органів м'яльної машини на лляну сировину з різними фізико-механічними властивостями;

- погане проминання важкооброблюваної сировини, що ускладнює подальше видалення костриці;

- відсутність сприятливих умов для виходу відокремленої костриці з волокнистого чохла назовні та її видалення.

Внаслідок різних швидкостей переміщення ділянок волокон на рифлях м'яльних вальців, що залежать від глибини заходження й кількості рифлів, діаметра вальця, кута розташування відносно осі вальця, а також товщини шару матеріалу, неминуча наявність додаткового розвороту стебел при вільному їх розташуванні перед м'яльною машиною. Це призводить до зниження ймовірності попадання стебел під затискач транспортувального механізму, а отже до випадання волокна у відходи тіпання.

Швидкість руху матеріалу

Швидкість руху оброблюваного матеріалу на м'яльній машині визначається швидкістю обертання, розмірами і профілем вальців, а також глибиною заходження рифлів.

Швидкість руху шару в гладких циліндричних вальцях дорівнює їх окружній швидкості, тобто

де D — діаметр вальця, м;

     п — частота обертання вальців, об/хв.

Довжину ділянки шару, що проминається, за одне обертання вальців, називають периметром зламу Рзлам.

Швидкість руху матеріалу в парі рифлених вальців:

Периметр зламу для вальців різних профілів визначають по-різному.

Периметр зламу для рифлів різних профілів розраховується за  формулою:

Найбільша робота по руйнуванню стебел відбувається звичайно в перших парах вальців. Відповідно до цього в них створюють більший тиск, ніж в подальших парах.

Регулювання процесу м’яття

В м'яльних машинах залежно від фізичних властивостей оброблюваного матеріалу змінюють набір вальців, глибину заходження рифлів, величину тиску на матеріал, що проминається, завантаження м'яльної машини, частоту обертання вальців і розташування стебел відносно рифлів.

Під час проминання важкооброблюваної сировини (в результаті недолежування, тонкостеблої сировини) в наборі вальців крупнорифлені вальці замінюють дрібнорифленими; і навпаки, під час проминання легкооброблюваного матеріалу (через перележування, товстостеблої сировини) використовують крупнорифлені вальці.

Для посилення ефективності проминання сировини збільшують глибину заходження рифлів.

Дія рифлення на матеріал, що проминається, визначається силою тиску пружин на цапфи м'яльних вальців. Цю силу приймають такою, щоб здійснювалася потрібна деформація стебел за відсутності руйнуючих напруг у волокні. Норму усадки пружин або силу тиску на шар оброблюваного матеріалу для кожної партії сировини встановлюють досвідченим шляхом.

Для забезпечення однакової сили тиску пружин на праву і ліву цапфи верхнього з вальців потрібно знати характеристику пружин. Якщо характеристика пружини невідома, цю пружину слід тарувати, тобто встановити величину її тиску залежно від усадки.

Тиск на шар матеріалу, що проминається, по ходу руху в м'яльній машині повинен поступово зменшуватися. Випускні пари вальців встановлюють при первинній нульовій усадці пружин, з тим щоб не допустити утворення намотувань.

Годинна пропускна спроможність м'яльної машини (кг)

Годинна пропускна спроможність м'яльної машини при механічному способі живлення визначається густиною завантаження трести на 1 пог. м і швидкістю руху матеріалу:

де р — густина завантаження (маса матеріалу, що доводиться на 1 пог. м безперервного шару, г);

К— коефіцієнт корисного часу машини.

Встановлено, що збільшення частоти обертання м'яльних вальців супроводжується підвищенням інтенсивності обробки без зниження виходу довгого волокна.

Норма завантаження м'яльної машини залежить від завантаження транспортера тіпальної машини. Одним з чинників, що визначають цю норму для м'яльних машин, є інтенсивність проминання.

     

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Для більш високої продуктивності м'яльно-тіпального агрегату, шар стебел повинен надходити до м'яльної машини з великою швидкістю. Вручну підготувати шар, що швидко переміщується складно.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Биокоординационная химия

Итоговый сборник ответов по биокоординационной химии. Белковые молекулы. Аминокислоты из которых состоят белки. Физические и химические свойства белков. Типы реакций на белки. Расшифровка структуры белков.

Биология

Биология как совокупность наук о живой природе. Значение биологии для сельского хозяйства, медицины и других отраслей народного хозяйства. Онтогенез. Эмбриогинез.

Самостоятельные физические упражнения. Гибкость. Реферат

Виды и формы самостоятельных занятий спортом Занятия физическими упражнениями и ЧСС Гибкость как физическое свойство человеческого организма

Влияние успеваемости детей младшего школьного возраста на характер межличностных отношений

Дипломная работа. Цель работы: выявление влияния успеваемости младших школьников на характер межличностных отношений.

Средства механизации для выполнения ремонтно-путевых работ

Нормативные размеры в регламентированных местах стрелочных переводов. Технические условия устройства и нормы содержания пути. Рельсы, шпалы, брусья, скрепления их назначения и типы. Особенности содержания и ремонта бесстыкового пути.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok