Дәлелді медицинаға

1.Дәлелді медицинаға анықтама беріңіз. Дәлелді медицина бұл:

А) Ғылым

В )Статистика

С) Эпидемиология

Д )Зерттеу әдісі

Е) Медициналық тәжірибе әдісі

2.Қазіргі заманғы дәлелді медицинаның негізін салушылар:

А) Анна Дональд

В) Арчи Кокрейн

С) Остин Брэдфорд Хилл

Д) Ричард Долл

Е) Ричард Пито

3. Жұқпалы аурулардың таралуын, берілуін және бақылау әдістерінің заңдылықтарын зерттейтін ғылым

А) Клиникалық эпидемиология

В) Қоғамдық гигиена

С) Дәлелді медицина

Д) Қоғамдық денсаулық

Е) Қоғамдық денсаулық сақтау

1

4

Дизайнына қарай барлық эпидемиологиялық зерттеулерді аналитикалық және деп бөлеміз.

А) Когортты

В) Көлденең

С) Араласусыз

Д) Сипаттамалы

Е) Ұзыннан

4

5

Қазіргі кезде медициналық қателіктер нәтижесінде өлім көрсеткішінің өсуінің негізгі себебі байланысты ................

А) Қате диагноз қою

В) Медициналық препараттардың күтпеген жанама әсерлері

С) Қате таңдалған емдеу схемасы

Д) Дәрілік заттың және оның дозасының қате таңдалынуы

Е) Науқастың толық тексерілмеуі

2

6

«Патогенетика тұрғысындағы терапия» негізделеді.....

А) Дәлелді медицина принциптеріне

В) РБЗ нәтижесіне

С) Саналы ойға

Д) Ауру этиологиясының болжамына

Е) Аурудың даму тетіктерінің болжамын

5

7

Эпидемиологиялық зерттеу зерттелетін құбылыс көлеміне байланысты болады:

А) Атаңдаулы

В) ғылыми

С) рутинді

Д) бақылаулық

Е) тәжірибелік

1

8

Емдеу-профилактикалық мекемеден тыс жүргізілетін зерттеу

А) динамикалық

В) алаңдық

С) дайындық

Д) тәжірибелік

Е) территориальдық

2

9

Аурудың таралуы тексеру барысында анықталуда, сауығумен және летальды нәтижемен аяқталатын ауру жағдайын, сонымен қатар тұрғылықты орнын ауыстыруына және басқа да себептерге байланысты науқастардың бақылануын ескермейтін зерттеу түрі

А) лонгитудинальды

В) көлденең

С) таңдаулық

Д) проспективті

Е) когортты

2

10

Преваленс (Prevalence)дегеніміз –

А) Оқиғалар жағдайының таралуы

В) Популяциядағы жағдай саны

С) Популяция саны

Д) Аурудың жаңа көрінісінің жиілігі

Е )Аурушаңдық

1

11

Инсиденс (Incidence)дегеніміз –

А) Аурудың жаңа көрінісінің жиілігі

В) Оқиғалар жағдайының таралуы

С) Популяциядағы жағдай саны

Д )Популяция саны

Е) Қайталанған жағдайлардың жиілігі

1

12

Преваленсті ненің көмегімен зерттейді:

А) Көлденең зерттеу

В )Когортты зерттеу

С) РБЗ

Д )Жүйелік шолу

Е) Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

1

13

Инсиденсті ненің көмегімен зерттейді:

А) Метаанализ

В) Тігінен зерттеу

С )РБЗ

Д) Жүйелік шолу

Е) Көлденең зерттеу

2

14

Преваленсті есептегенде негізгі көрсеткіш ретінде қолданылады:

А) Көрсетілген аурумен бақылаудың бүкіл кезеңінде ауырғандардың жалпы саны

В) Көрсетілген аурумен жарты жыл ішінде ауырған адамдар саны

С)Популяциядарғы сау адамдар саны

Д)Популяциядағы осы аурумен ауыратын науқастардың жалпы саны

Е) Популяция саны

5

15

ШҚО- ның тұрғындарында қант диабеті преваленсін есептеу үшін сізге ондағы тұрғындар санын және ................ білу керек

А) Бақылаудың бүкіл кезеңінде қант диабеті ауырғандардың жалпы саны

В) 10жыл ішінде қант диабетімен ауырғандардың саны

С) Популяциядағы сау адамдар саны

Д) қант диабетімен ауыратын науқастардың жалпы саны

Е )1жыл ішінде интенсивті терапия бөліміне қант диабетімен түскен адамдар саны

4

16

Қазақстанңың Шығыс аймағының тұрғындарының инфаркт миокарды инсиденсін анықтау үшін білу керек: тұрғындар саны мен ..............

А) Бақылаудың бүкіл кезеңінде инфаркт миокарды өткен жалпы адамдар саны

В) Инфаркт миокарды асқынуы дамыған адамдар саны

С) Белгілі бір уақыт кезіңінде инфаркт миокарды ауырған адамдар саны

Д) Қазақстанның Шығыс аймағының инфаркт миокарды ауыратын адамдардың жалпы саны

Е) Инфаркт миокарды байланысты диспансерлік бақылаудағы адамдар саны

3

17

Қазақстан тұрғындарының өт тас ауруы инсиденсін анықтау үшін білу керек: тұрғындар саны мен ..............

А) Бақылаудың бүкіл кезеңінде өт тас ауруына байланысты холецистэктомия өткен жалпы адамдар саны

В) Өт тас ауруы асқынуы дамыған адамдар саны

С )Өт тас ауруы байланысты диспансерлік бақылаудағы адамдар саны

Д) Қазақстандағы өт тас ауруы ауыратын адамдардың жалпы саны

Е) Белгілі бір уақыт кезіңінде өт тас ауруы ауырған адамдар саны

5

18

Сырқаттанушылық (инцидентност) көрсеткіші көрсетеді

А )берілген у\ақытта берілген территорияда қандай да бір топ арасындағы қайта анықталған ауру жиілігі

В) қазіргі сәттегі қауіп тобындағы қайта анықталған және бұрын анықталған аурулардың барлық тіркелген жағдайлары

С) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобындағы ауру жағдайларының барлық тіркелген жиілігі

Д) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобына жататын адамдардың ауру болу қауіпінің орташалығы

Е )қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобына жататын науқас адамдардың бөлігі

1

19

Таралушылық (превалентность) көрсеткіші көрсетеді

А) қазіргі сәттегі қауіп тобындағы қайта анықталған және бұрын анықталған аурулардың барлық тіркелген жағдайлары

В) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобындағы ауру жағдайларының барлық тіркелген жиілігі

С) берілген уақытта берілген территорияда қандай да бір топ арасындағы қайта анықталған ауру жиілігі

Д) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобына жататын адамдардың ауру болу қауіпінің орташалығы

Е) қазіргі сәтте немесе берілген уақыт аралығындағы тұрғындардың белгілі бір тобына жататын науқас адамдардың бөлігі

2

20

Дәлелдену деңгейіне байланысты ДМ дәрежесі әр түрлі. Нақтылық дәрежесі бойынша дәлелді медицинаның дәлелдер иерархиясын көрсет:

А )Жүйелік шолу және метаанализ, рандомизацияланған бақыланатын зерттеу, когортты зерттеу,жағдайды бақылау, жағдайды сипаттау

В)Рандомизацияланған бақыланатын зертттеу, когортты зерттеу, жағдайды бақылау зерттеуі, жағдайды сипаттау , жүйелік шолу

С )Жүйелік шолу және метаанализ, когортты зерттеу, рандомизирленген бақыланатын зертттеу, жағдайдыв сипаттау, жағдайды бақылау зерттеуі

Д) Рандомизацияланған бақыланатын зерттеу, когортты зерттеу, жүйелік шолу және метаанализ, жағдайды бақылау зерттеуі , жағдайды сипаттау

Е) Жағдайды бақылау, жағдайды сипаттау, жүйелік шолу және метаанализ, рандомизацияланған бақыланатын зерттеу когортты зерттеу

1

21

Дәлелдер иерархиясы тұрғысынан дәлелдеменің ең жлғарғы дәрежесі

А) Көлденең зерттеу

В) РБЗ

С) Метаанализ және жүйелік шолу

Д) Когортты зерттеу

Е) Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

3

22

Көлденең зерттеуден ұзыннан зерттеу әдісінің айырмашылығы неде?

А) Көрсетілген популяциядағы белгілі бір аурумен сырқаттанған адамдар санын анықтауда қолданылады

В) Белгілі бір уақыт аралығында науқастар тобын бақылпуға негізделген

С) Науқастарды бақылауды қажет етпейді

Д) Преваленсті сынауға мүмкіндік береді

Е) Өзінің дизайны мен қолданылуына қарай жеңіл

2

23

Жылына белгілі бір аурудың жаңа көріністерінің дамуын сынауға мүмкіндік беретін зерттеу түрі

А) Көлденең зерттеу

В) РБЗ

С) Жүйелік шолу

Д) Ұзыннан зерттеу

Е)Рандомизацияланған БЗ

4

24

Көрсетілген популяциядағы белгілі бір аурумен сырқаттанған адамдар санын сынауға мүмкіндік беретін зерттеу түрі

А) Көлденең зерттеу

В) РБЗ

С) Жүйелік шолу

Д) Когортты зерттеу

Е) Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

1

25

ЖИА бастапқы белгілерінің көрінуінде ЭКГ эффективтілігін зерттеуге зерттеудің қай дизайны қолайлы.

А) Көлденең зерттеу

В) РБЗ

С) Бақылау мен салыстыру типті зерттеу

Д) Когортты зерттеу

Е) Рандомизацияланбаган БЗ

1

26

Мына сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз: мейірбикелер аллергодерматозы бар науқастардың диетасына қаншалықты сенеді?

А) жағдайды бақылау

В) Рандомизирленген бақыланған зерттеу

С) көлденең зерттеу

Д) Когортты зерттеулер

Е) жағдайды сипаттау

3

27

Мына клиникалық сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз:кандидоздың тең жарты жағдайы диагностикаланбайтыны рас па?

А) көлденең зерттеу

В) жағдайды бақылау

С) бақыланатын клиникалық зерттеулер

Д) Когортты зерттеулер

Е) РБЗ

1

28

Көлденең зерттеу түрлеріне не жатады?

А )Жағдайды сипаттау және аурудың көріну спектрі

В )Проспективті зерттеу

С) Ретроспективті зерттеу

Д) Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Е) Бақыланбайтын араласқан зерттеу

1

29

Сіз Саржал тұрғындарының арасында қалқанша безі рагымен науқастанған адамдар санын анықтауды шештіңіз. Бұл мақсатқа жету үшін қай зерттеу әдісін қолданасыз?

А )Көлденең

В) Проспективті зерттеу

С) Когортты

Д) Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Е) Рандомизирленбеген БЗ

1

30

Сіздің мақсатыңыз – 1жыл ішінде қанша адам туберкулезбен ауыратынын анықтау. Бұл үшін сізге қажет .....,

А) Көлденең зерттеу

В) Жағдайлар сериясын сипаттау

С) Бақыланбайтын араласқан зерттеу

Д) Ұзыннан зерттеу

Е) РБЗ

4

31

Холецистэктомиядан кейін науқастың жалпы жағдайының жақсаруы тері жабындыларынығ сарғаюы азайды, бірақ операциядан кейінгі 3ші күні жалпы жағдайы нашарлады. Зерттеу түрін анықтаңыз

А) Жағдайды бақылау типті салыстырмалы зерттеу

В) РБЗ

С) Көлденең зерттеу

Д) Жағдайды сипаттау

Е) Аурудың диагнозы мен кезеңдерін сипаттау

4

32

«Науқаста жүктілік ұрықтың жамбасқа жақын орналасуымен жүрде, босану кезінде оған қолды көмек көрсетілді.» Зерттеу түрін анықтаңыз

А) Жағдайды сипаттау

В) РБЗ

С) Көлденең зерттеу

Д) Жүйелік шолу

Е) Жағдайлар сериясын сипаттау

1

33

Қант диабеті бар науқастарыңыздан олардың қанында қант мөлшері қаншалықты жиі өлшейтіндіктерін сұраған кезде, сіз қай зерттеу әдісін қолданасыз

А) Көлденең зерттеу

В) Когортты зерттеу

С) Рандомизацияланбаған БЗ

Д) Жүйелік шолу

Е) Мета-анализ

1

34

Жағдайды бақылау зерттеуін жүргізгінде................

А) Қызықтырушы нәтижесі бар науқастарды зерттеуге қатыстыру

В) Барлық қатысушылар «соқыр»

С) Қатысушылардың жартысы плацебо қабылдайды

Д) Дәрілік заттардың дозаларын салыстырады

Е) Қатықаннан кейін күтілетін нәтижені бақылау

1

35

Жағдайды бақылау зерттеуі әрқашан:

А) Нақты

В) Ретроспективті

С) Проспективті

Д) Бір мезетті

Е) Кең таралған ауруларға қолданылады

2

36

Жағдайды бақылау зерттеуі нені зерттеу үшін қолданылады?

А) Кең таралған ауруларды

В) Сирек ауруларды

С) Барлық ауруларды

Д) Тек қана жұқпалы ауруларды

Е) Созылмалы ауруларды

2

37

Жағдайды бақылау зерттеуін жүргізгенде көрінеді:

А) Әр түрлі дәрежелі фактор әсері

В) Бір фактордың әсері

С) Бақылау тобында фактор әсері жоқ

Д) «Жағдай» тобында фактор әсері жоғары

Е) Қауіп факторы болмауы мүмкін

2

38

Когортты зерттеумен салыстырғанда, бақылаумен салыстыру типті зерттеуі ....

А) Себепті-кезекті байланысты анықтауда сенімді болып табылады

В) Дәлелдемелер иерархиясында жоғарғы орынды алады

С) Ауру этиологиясын нақты анықтауға мүмкіндік береді

Д) Жүйелік қателіктердің болу мүмкіндігін толығымен жоққа шығарады

Е) Дәлелдірек болып табылады

5

39

Болжам аймағындағы сұраққа жауап алу үшін зерттеудіғң оптимальді типі

А) Когортты, жағдайды бақылау

В) РБЗ

С) Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Д) Когортты-«жағдайды бақылау»-жағдайлар сериясы

Е) РБЗ- когортты – «жағдайды бақылау

4

40

Этиология жайлы сұраққа жауап алу үшін зерттеудіғң оптимальді типі

А) Бақыланатын клиникалық зерттеу

В) РБЗ

С) Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Д) Жғдайлар сериясы

Е) Жағдайды бақылау

5

41

Сіз зерттеушісіз, мақсатыңыз вирусты гепатитке қарсы вакцинация жасау омырау еметін нәрестелердің күтпеген өлім синдромының себебі болу мүмкіншілігін анықтау. Ол үшін қай зерттеу дизайнын қолданар едіңіз?

А) РБЗ

В) Рандомизацияланбаған БЗ

С) Бақылаумен салыстыру типті зерттеу

Д) Когортты зерттеу

Е) Көлденең зерттеу

3

42

Мына сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз: «емшектегі баланың ұйқы кезінде бетін төмен қаратып жатуы баланың кенеттен өлу қаупін жоғарылатады ма?»

А) Рандомизацияланған бақыланған зерттеу

В) бақыланатын клиникалық зерттеулер

С) когортты зерттеу

Д) көлденең зерттеу

Е) жағдайды бақылау

5

43

Мына сұраққа жауап беретін зерттеудің оптимальды типін көрсетіңіз: көкжөтелге қарсы вакцинаны енгізу ми тіндерінің зақымдануына әкеле ме?

А) көлденең зерттеу

В) жағдайды бақылау

С) РБЗ

Д) когортты зерттеу

Е) Бақыланатын клиникалық зерттеулер

2

44

Қауіп факторы мен дерттің дамуы арасындағы тәуелділікті анықтау үшін өткізу қажет:

А) РБЗ және когортты зерттеу

В когортты және жағдайды бақылау зерттеулері

С жағдайды бақылау және РБЗ

Д РБЗ

Е жағдайды сипаттау

2

45

Жағдайды бақылау зерттеуін жасау үшін белгілі бір ауруы бар науқастарды салыстырады

А ауру тіпті дамымауы мүмкін адамдармен

В дәл сол дерт туындатушы фактор әсер етсе де ауырмағанлармен

С плацебо алып жүргендермег

Д белгілі бір қасиеті бойынша біріктірілген бірнеше топтармен салыстыру

Е ұқсас диагнозы бар адамдармен

2

46

Бір немесе бірнеше адамдар топтарын белгілі бір фактор әсері бойынша ғана ерекшеленетін қылып қай зерттеуге таңдап алады:

А жағдайды бақылау

В когортты

С РБЗ

Д КБЗ

Е көлденең

2

47

Сіз зерттеушісіз, мақсатыңыз қантты диабеттің дамуы мен барбитураттарды қолдану арасындағы себепті байланысты анықтау.Бұл зерттеуде негізгі қиыншылық не болуы мүмкін?

А Қантты диабет диагностикасын қай әдістердің көмегімен жүргізетінін нақты анықтау

В Науқаста қантты диабет қай уақытта дамығанын дәл анықтау

С Салыстыруды кіккен жүргізу керек екенін нақты анықтау

Д Барбитураттарды қолдану жиілігін нақты анықтау

Е Ақпараттарды статистикалық талдау және анализ

2

48

Когортты зерттеуде

А Науқастарды біреуі зерттеуге қатысатын, ал екіншісі қатыспайтын 2 топқа жинау

В Науқастарың 2 тобыда зерттеуге қатысады

С Науқастардың 2 тобыда бір фактордың әсеріне ұшырайды

Д Бір мезетті зерттеу жүргізеді

Е Мәліметтерді қысқа уақыт аралығында алуға болады

1

49

Ауру тууының абсалютті, салыстырмалы қаупін бағалау көрсеткіштерін және көрсетілген қауіп факторына байланысты жағдайдың этиологиялық бөлігін бағалауды зерттеудің жалғыз әдісі болып табылады:

А РБЗ

В КБЗ

С когортты

Д жағдайды бақылау

Е жағдайды сипаттау

3

50

Когортты зерттеуді жүргізеді

А Ауруы бар науқастарғы

В Ауруы дамымауы мүмкін науқастарға

С Белгілі бір аурумен ауыратын науқастарға

Д Бір мезетті

Е Тек қана реторспективті

2

51

Зерттеудің қай түрінде ауру дамымауы мүмкін адамдарды жинайды?

А РБЗ

В бақыланатын клиникалық зерттеу

С көлденең зерттеу

Д когортты зерттеу

Е жағдайды бақылау

4

52

Емдеу саласындағы сұраққа жауап алу үшін зерттеудің оптимальды типі

А Когортты, жағдайды бақылау

В РБЗ

С Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Д Когортты-«жағдайды бақылау»-жағдайлар сериясы

Е РБЗ- когортты – «жағдайды бақылау

2

53

Диагностика аумағындағы сұраққа жауап алу үшін зерттеудіғң оптимальді типі

А Когортты, жағдайды бақылау

В РБЗ

С Референтті тестпен салыстыру(«алтын стандартпен»)

Д Когортты-«жағдайды бақылау»-жағдайлар сериясы

Е РБЗ- когортты – «жағдайды бақылау

3

54

«Екілік жасырын (соқыр) зерттеу» термині қандай мағына береді:

А Зерттелетін тәжірибеде науқас бөлінген қатысушылар тобы жайлы мәліметті білмейді

В«соқырланған» және науқас, және медициналық персонал

С Алынған ақпараттарды талдайтын статистте ақпараттанбайды

Д Соқырланған науқас, дәрігер,статист

Е Топтарды қалай бөлгені жайлы барлық қатысушылар біледі

2

55

Сіз зерттеушісіз, мақсатыңыз бұрын қолданып келе жатқан аппендэктомия әдісінің одан да тиімді түрін жасап шығару, Ол үшін қай зерттеу әдісін қолданар едіңіз?

А Көлденең зерттеуді

В Рандомизацияланбаған бақылылау зерттеу

С РБЗ

Д Когортты зерттеу

Е Бақылаумен салысьыру типті зерттеу

3

56

Плацебоны не үшін қолданады

А Науқастар өздерінің негізгі(емдеу) топта екендерін білмейді

В Науқастар барлығын қалай емдесе өздерінде солай емдеп жатыр деп ойлайды

С Науқастар өздерін негізгі(емдеу) тобындамыз деп ойлайды

Д Науқастар өздерін бақылау тобындамыз деп ойлайды

Е Науқастар өздерін қай топта екендерін білмейді: негізгі немесе бақылау

5

57

Сіз қандағы глюкоза деңгейін анықтау қантты диабеттің диагностикасында эффективтіәдіс пе, алде жоқ па екенін зерттеуге бел будыңыз. Ол үшін......

А Науқастарға олардан қандай мақсатта қан алынып жатқанын айтпайсыз

В Қандағы глюкоза деңгейін анықтау әдісін қантты диабетті диагноститкалауының басқа әдісімен салыстырасыз

С Қандай зерттеу жүргізіп жатқаныңызды дәрігерлерге айтпайсыз

Д Өз науқастарыңызды ұзақ уақыт аралығында бақылайсыз

Е Барлық науқастардан бір реттік қан аласыз

2

58

РБЗ-ді өткізу үшін науқастарды мынадай принцип бойынша таңдайды.

А бірдей жастағылар

В бірдей диагноз

С ұқсас материалды тұрмыстық жағдай

Д дерттерінің бірдей ұзақтылығы

Е емханаға науқастардың түсу күні бірдей

2

59

«Берілген дертті емдеуде бұл дәрінің басқа дәрілермен салыстырғанда жақсы екенін» дәлелдеу үшін жүргізілетін зерттеулердің қайсысы ең оптимальды?

А рандомизацияланған бақыланған зерттеу

В бақыланатын клиникалық зерттеулер

С когортты зерттеу

Д көлденең зерттеу

Е жағдайды бақылау

1

60

Хирургиялық операцияның жаңа тәсілінің тиімді ма, әлде бұрын қолданылып жүргені тиімді ме екенін анықтайтын тәсіл:

А көлденең зерттеу

В Жағдайды бақылау

С Рандомизацияланған бақыланған зерттеу

Д бақыланатын клиникалық зерттеулер

Е когортты зерттеу

3

61

Сұраққа жауап беру үшін ең оптимальды зерттеу жұмысын табыңыз: «Қаныққан майларға бай маргаринді полиқанықпаған пайларға бай маргаринге ауыстыру сары судағы холестерин мөлшерін өзгерте ме?»

А көлденең зерттеу

В Жағдайды бақылау

С рандомизацияланған бақыланған зерттеулер

Д бақыланған клиникалық зерттеулер

Е когортты зерттеу

3

62

РБЗ-дің кемшілігін көрсетіңіз

А көпшілік зерттеулерді ірі фармацевтикалық мекемелер қаржыландырады да өз шарттарын қойады

В Қатаң анықталған науқастар тобындағы жалғыз өзгеріске нақты баға беру

С Келесі реттілікте мета-талдау жүргізу мүмкіндігі

Д проспективті дизайн

Е негізінен бір-біріне ұқсас 2 топты салыстыру арқылы қатені потенциалды жою

1

63

РБЗ мына сұраққа жауап береді

А препарат енгізілуі ми тіндерін зақымдай ма

В уақыт өте келе жоғары артериялық қысым қалпына келе ме

С Ұсынылған араласу дәстүрліден жақсы ма

Д 3 жасар баланың қалыпты бойы қандай

Е берілген фактор ауру себебі болып табыла ма

3

64

Науқастарды тәжірибелік және бақылау топтарына кездейсоқ емес бөлетін салыстырмалы зерттеуге қолданылатын терминді көрсетіңіз.

А Рандомизацияланған бақыланған зерттеу

В Бақыланатын клиникалық зерттеулер

С когортты зерттеу

Д клиникалық сынақ

Е бақылаумен салыстыру

2

65

Дәлелді медицина кезеңдерін дұрыс таңдаңыз

А Науқастардың белгілі ерекшеліктері бар ақпараттарды интеграциялау, жуабын алуға болатын дұрыс қойылған сұрақ, ақпараттарды іздестіру, мәліметтерді критикалық түрде бағалау,жасалынған істің әсері мен эффективтілігін бағалау

В Ақпараттарды іздестіру, жауабын алуға болатын дұрыс қойылған сұрақ, мәліметтерді критикалық түрде бағалау, науқастардың белгілі ерекшеліктері бар ақпараттарды интеграциялау, жасалынған істің әсері мен эффективтілігін бағалау

С Ақпараттарды іздестіру, мәліметтерді критикалық түрде бағалау, науқастардың белгілі ерекшеліктері бар ақпараттарды интеграциялау, жасалынған істің әсері мен эффективтілігін бағалау , жауабын алуға болатын дұрыс қойылған сұрақ

Д Жауабын алуға болатын дұрыс қойылған сұрақ, ақпараттарды іздестіру, мәліметтерді критикалық түрде бағалау, науқастардың белгілі ерекшеліктері бар ақпараттарды интеграциялау, жасалынған істің әсері мен эффективтілігін бағалау

Е Мәліметтерді критикалық түрде бағалау, науқастардың белгілі ерекшеліктері бар ақпараттарды интеграциялау, ақпараттарды іздестіру, жауабын алуға болатын дұрыс қойылған сұрақ жасалынған істің әсері мен эффективтілігін бағалау

4

66

«РІСО» аревиатурасындағы Р әріпі білдіреді

А Науқас,араласу, нәтиже, салыстыру

В Науқас,араласу, салыстыру,нәтиже

С Салыстыру, науқас, араласу, нәтиже

Д Нәтиже, араласу, науқас, салыстыру

Е Салыстыру, араласу, нәтиже, науқас

2

67

РБЗ жүргізу қажеттілігі тумайтын клиникалық жағдайды көрсетіңіз?

А СПИД ті емдейтін жаңа вирусқа қарсы заттарды зерттеу

В дизентерияны емдейтін жаңа антибиотикті зерттеу

С тырнақтың саңырауқұлақты зақымдалуын емдейтін саңырауқұлаққа қарсы заттарды зерттеу

Д экземаны емдейтін антигистаминді жаңа затты зерттеу

Е ангинаны емдейтін жаңа затты зерттеу

1

68

РКЗ ға сай келетін клиникалық жағдайды көрсет?

А ЖИА мен ауыратын 60 жастан жоғары тұрғындарды миокард инфарктінің болжамы қандай

В ластанған суды қолдану холераның негізгі себебі болама

С фторы аз аймақта өмір сүріп жатқан тұрғындарды кариестің жиілігі қандай

Д қарапайым тұзды иодталған тұзға алмастыру түйінді зобтың жиілігінің төмендеуіне әкелеме

Е СПИД тің терминалды сатысының клиникалық көрінісі қандай

4

69

5 жасар бала ауыр экземаға байланысты 1,5 жастан бастап топикалық стеройдты гормондардың үлкен дозасын қабылдайды. Анасы стеройдты гормон баланың өсуін тежейді деп гомеопатикалық емдеуге көшкісі келеді. Дәрігер құрамында мынадай компоненттері бар оптимальды клиникалық сұрақ құруы тиіс:

А Араласу компоненті топикалық стероидтар да, гомеопатикалық препараттар да болады

В экзема кезінде топикалық стеройдтар мен гомеопатикалық препараттар эффективтілігін салыстыру өткізу

С араласу тек топикалық стеройдтар болады

Д араласу тек гомеопатикалық препараттар болады

Е Дәрігер ауру этиологиясын анықтауға тырысады

2

70

Зерттеуден кету кезіндегі жүйелік қателерге сипаттама бер

А Толық емес рандомизацияның негізінде салыстырылмалы топтардағы жүйелік қателер

В Науқастарды енгізудегі жүйелік қателер

С Зерттеу кезінде науқастардың түсіп қалуы жүйелік қателіу негізінде

Д Араласу нәтижесіндегі бағалаудағы жүйелік өзгешеліктер

Е Еске сақтау бұзылысы кезіндегі жүйелік қателер

2

71

«Параллельді топтарды салыстыру» термині мағынасы?

А науқастар қандай ем қабылдағанын білмеген

В әр науқас экспериментальды және бақылаулы түрде ем қабылдайды

С науқастарда зерттеушілерде қандай ем қабылдағанын білмеген

Д мінездемелері бірдей науқастар зерттеуге алынған,жас бойынша жұп

Е екі топтың науқастары бір мезгілде әр түрлі ем қабылдады

5

72

«Қиғаш (перекрестное) зерттеу» термині мағынасы

А науқастар қандай ем қабылдағанын білмеген

В әр науқас экспериментальды және бақылаулы түрде ем қабылдайды

С науқастарда зерттеушілерде қандай ем қабылдағанын білмеген

Д мінездемелері бірдей науқастар зерттеуге алынған,мысалы жынысы мен жасы

Е екі топтың науқастары параллельді түрдң әртүрлі ем қабылдаған

2

73

Жаңа дәрілік заттың жанама әсерінің жиілігін білу үшін керек

А Бақылаумен салыстыру типті зерттеуді қосымша жүргізу

В Когортты зерттеуді қосымша жүргізу

С Көлденең зертттеуді қосымша жүргізу

Д Дәрілік затты зерттеген РБЗ нәтижесіне назар аудару

Е Жаңа РБЗ жүргізу

4

74

Дәрілік заттарды тағайындауда жанама әсердің сирек, ауыр түрін зерттеу үшін сізге керек...

А Бақылаумен салыстыру типті зерттеуді қосымша жүргізу

В Когортты зерттеуді қосымша жүргізу

С Көлденең зертттеуді қосымша жүргізу

Д Дәрілік затты зерттеген РБЗ нәтижесіне назар аудару

Е Жаңа РБЗ жүргізу

1

75

Скарлатинаны емдеудің соңғы мақсаты не болып табылады?

А Сауығу

В Суррогатты нүкте

С Науқасты жұбату

Д Паллиативті көмек

Е Симптомдарды жеңілдету

1

76

Асқазанның ойық жарасының емінің суррогатты нүктесі не?

А Ұстама жиілігінің төмендеуі

В Асқазаннан қан кетудің алдын алу

С Сауығу

Д Летальды нәтиженің алдын алу

Е Эндоскопия кезіндегі жара түрі

5

77

Туберкулезбен сырқаттанған науқасты емдеудің суррогатты нүктесі не?

А Өкпеден қан кету қауіпінің төмендеуі

В Өкпе тінінде антибиотик концентрациясының жоғарғы деңгейге жетуі

С Сауығу

Д Летальді нәтиженің алдын алу

Е Еңбекке қабілетсіздіктің алдын алу

2

78

«Оптимальді ем» дегеніміз не деген сұраққа суррогатты нүкте жауап бере алады ма және неге?

А Иа, себебі ол физиологиялық механизмдерге негізделген

В Жоқ, себебі емнің нақты мақсатын көрсетпейді

С Иа, себебі ол ауру патогенезінің қазіргі кездегі көрінісіне сай

Д Жоқ, себебі лабораториялық зерттеулермен нақтыланбаған

Е Иа, себебі емдеуді арзандатуға мүмкіндік береді

2

79

«Оригинальды зерттеу » терминін қалай түсінесіз?

А Бұрын жүргізілген зерттеулер сияқты

В Медицина ғылымына жаңа үлес қосатын зерттеу

С Жауабы бар сұрақ қоятын зерттеу

Д Ерекше, оригинальді сұрақ қоятын зерттеу

Е Методология тұрғысынан түсіндіреміз

2

80

Жариялануға ұсынылған ғылыми мақалаларға қойылатын талаптарды толық көрсетіңіз

А Зерттеу оригинальді болу керек, автор гипотезасы тексеруден өту керек

В Зерттеудің жүргізілуіне нақты талаптар жоқ, автор гипотезасы тексеруден өту керек

С Қатысушыларды талдау саны маңызды емес, статистикалық талдау дұрыс жүргізілуі керек

Д Қатысушылар толық және дұрыс таңдалынуы керек, зерттеу оригинальді емес болуы мүмкін

Е Зерттеу дұрыс ұйымдастырылуы керек, бірақ оригинальді болуы шарт емес

1

81

Жарияланымға кірген 1-к әдістер , бұл?

А Жүйелік шолу

В Клиникалық сынақ

С Клиникалық ұсыныс

Д Шешімді талдау

Е Экономикалық талдау

2

82

Ғылыми жарияланымға кірген,2-к әдістер, бұл?

А Эксперименттер

В Бақыланбайтын клиникалық сынақ

С Бақыланатын клиникалық сынақ

Д Жүйелік шолу

Е Оригинальді зерттеу

4

83

Ғылыми мақала жарияланады, егер:

А Локальды этикалық комитетпен мақұлданса

В Авторы танымал ғалым болса

С ешқайсына ұқсамайтын идея болса

Д Фармацевтикалық компания қызығушылығын көрсетеді

Е үлкен қызығушылық тудырса

1

84

Шығындар минимизациясы»дегеніміз

А эффективтілігіне қарамай, арзан емдеу нұсқасын таңдау

В қысқа емдеу курсын таңдау

С арзан, бірақ эффективті емді таңдау

Д дәрілік заттардң минимальды санын таңдау

Е минимальды араласулар

1

85

Қыздармен ұлдардың бойларының өсуін салыстыру үшін қандай статистикалық критериилер қолданылатынын көрсетіңіз.

А екі тәуелсіз таңдау (тақ t-критерий)

В екі тәуелді таңдау ( жұп t-критерий)

С екі фазалы дисперсті талдау

Д Пирсон корреляциясының коэфициенті

Е ең кіші квадрат әдісімен регрессия

1

86

Нәрестелердің дене салмағын емгенге дейін және емгеннен кейін дене массаларын салыстыруда қандай статистикалық критерийлер қолданылатынын көрсетіңіз.

А екі тәуелсіз таңдау (тақ t-критерий)

В екі тәуелді таңдау ( жұп t-критерий)

С екі фазалы дисперсті талдау

Д Пирсон корреляциясының коэфициенті

Е ең кіші квадрат әдісімен регрессия

2

87

HbA1деңгейі диабетпен ауыратын науқастың қан плазмасындағы үшацилглицеридтер деңгейімен қатысы бар ма және қандай деңгейде екенін анықтау үшін қандай статистикалық критерийлер қолданылатынын көрсетіңіз.

А екі тәуелсіз таңдау (тақ t-критерий)

В екі тәуелді таңдау ( жұп t-критерий)

С бір фазалы дисперсті талдау

Д Пирсон корреляциясының коэфициенті

Е ең кіші квадрат әдісімен регрессия

4

88

Дәрігер емді таңдау шешімін қабылдағанда(науқасқа дәрілік заттарды тағайындамас бұрын) қолданатын, принциптердің бірі:

А бұл науқасқа қатысты емдеудің соңғы мақсатын анықтау

В анамнезді дұрыс жинау

С науқасты обьективті қарау

Д дәрілік препараттарды үйлестіру

Езертханалық зерттеу мәліметтерін тіркеу

1

89

Дәрігер емді таңдау шешімін қабылдағанда(науқасқа дәрілік заттарды тағайындамас бұрын) қолданатын, принциптердің бірі:

А анамнезді дұрыс жинау

В науқасты обьективті қарау

С дәрілік препараттарды үйлестіру

Д зертханалық зерттеу мәліметтерін тіркеу

Е қолда бар дәлелді мәліметтерді ескере отырып, ең тиімді емді таңдау

5

90

Дәрілік препараттардың эффективтілігі туралы негізделген мәлімет алу үшін STEP бағалау қолданылады, оның мағынасы

А қауіпсіздік, организм көтере алуы, эффективтілік, бағасы

В эффективтілік, қауіпсіздік, бағасы, организм көтере алуы

С қауіпсіздік, бағасы, эффективтілік, организм көтере алуы

Д бағасы , қауіпсіздік, организм көтере алуы, эффективтілік

Е организм көтере алуы, қауіпсіздік, эффективтілік, бағасы

1

91

Диагностикалық тест өткізгенде тесттің сезімталдығы анықталды, оның мәні

А шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

3

92

Диагностикалық тест жүргізу кезінде тесттің арнайылығы анықталды, ол нені білдіреді?

А шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

2

93

Диагностикалық тест жүргізу кезінде тесттің оң нәтижесінде болжамдық құны анықталды, ол нені білдіреді?

А шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

3

94

Диагностикалық тест жүргізу кезінде тесттің теріс нәтижесінде болжамдық құны анықталды, ол нені білдіреді?

А шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

4

95

Диагностикалық тест жүргізу кезінде тесттің оң нәтижесінде оның шындыққа жанасуы анықталды, ол нені білдіреді?

А шынайы оң көрсеткіш( ауру болғанда оң)

В шынайы терістеу көрсеткіші(сау адамдарда теріс)

С тесттің оң нәтижесінде тесттен кйін дерттің болуы мүмкіндігі

Д тесттің теріс нәтижесінде тесттен кейінгі дерт болмауының мүмкіндігі

Е тесттің дертке шалдыққан адамның сау адаммен салыстырғанда нәтижесі оң болуы қаншалықты қисынды

5

96

Жүйелік шолулар біріншілік жұмыстарды жалпыландыруды көрсетеді, олар...

А «жақсы» ғылыми журналдарда жарық көрген

В сәйкес нақты, дәл, айқын және өндіретін методологиямен жүргізілген

С үлкен ғылыми-зерттеу орталықтарында ғалымдар тобымен және олар ұсынған методология бойынша жүргізілген

Д өзекті және біріншілік жұмыстар басылымға шығып қойған

Е қандай да бір препараттың эффективтілігін анықтау жұмыстарын көрсетеді

2

97

Рандомизирленген бақыланатын зерттеулердің жүйелік шолуының әдісін құрау келесі кезеңдерден тұрады, біреуінен басқа

А РБЗ шолуының мақсатын көрсетіп, шолуға кіру критерийлерін көрсету

В зерттеуге кірген әр сынақтың сипатымен танысу және оның методологиялық сапасын бағалау

С жүйелік шолуға кірмей қалған сынақтардың неліктен кірмегенін түсіндіру

Д өткізу методологиясына қарамай РБЗ ұсынған барлық сынақтарды кіргізу

Е мақсат, материалдар, әдістер және нәтижелерін көрсете отырып шолудың критикалық жалпыландыруын құру

4

98

Жүйелік шолуды сипаттайтын ерекшелікті көрсетіңіз

А мақалаларды анықтау және шығару кезінде жүйелік қатенің болу мүмкіндігін шектейтін дәл әдістер

В тұжырымдар әрдайым сенімді және нақты болмайды

С медициналық қызметкерлер әрқашан ақпаратқа қол жеткізе алмайды

Д ғылыми жаңалық және араласуды енгізу арасындағы уақытша байланыстың үзілуін тоқтата алмайды

Е сандық жүйелік шолулар нәтиженің дәлдігіне әсер ете алмайды

1

99

Жүйелік шолулардың нәтижелерін жазу және көрсету үшін жасалған стандарт және құрылымы бар формат

А CONSORT

В QUORUM

С QALY

Д BMPO

Е CHAIN

2

100

РБЗ-діңнәтижелерінжазужәнекөрсетуүшінжасалғанстандартжәнеқұрылымыбарформат

А CONSORT

В QUORUM

С QALY

Д BMPO

Е CHAIN

1

101

Егерсізсаупопуляцияданқандайдабіраурудыдеркезіндеанықтағыңызкелсе, сізөткізесіз...

A)  Ақпаратты анализ

B)   Скринингілік тексерулер

C)   Диагностикалық сынамалар

D)  Толық клиникалық тексерулер

E)   Сұрастыну

2

102

Біріншілік ақпараттар базасын көрсетіңіз

A)  Trip Database

B)   MEDLINE

C)   Oxford Centre for Evidence-Based Medicine

D)  Up To Date

E)   Кохреинкітапханасы

2

103

Мета-анализдіңзерттеуобъектісі:

A)  Біріншілікзерттеулер

B)   Жүйелікшолулар

C)   Жасырын (соқыр) шарасы

D)  Жүйелікқате

E)   Емделушілердітаңдаудыңдұрыстығыжәнеолардырандомизациялау

1

104

Өзінің айқын артықшылықтарына қарамастан, мета–анализ...

A)  Жүйелік қателіктің ықтималдығын жоққа шығармайды

B)   Сенімділік нәтижесін растамайды

C)   Клиникалық қолданудың шектелмуі

D)  Клиникалық тәжірибені алмастыра алмайды

E)   Ғылыми қызметкерлер ғана қолданады

4

105

Анализдің бюджетке ықпалына қарағанда, экономикалық баға зерттейді...

A)  Әр түрлі медициналық көмек көрсету кезіндегі клиникалық эффектілердің көрсеткішін(айқындығын)

B)   Медициналық ұйымның бюджеті үшін әр түрлі емдеу жолдардың құнын

C)   Әр түрлi медициналық манипуляциялардың, технологияның, құралдардың тиiмдiлiгiн

D)  Жаңа әдiстеменiң денсаулық сақтау жүйесiнiң бюджетiне ықпалын

E)   Әр түрлi емдік әдiстерiнiң шығындары мен клиникалық тиiмдiлiгiн

5

106

Дәрілік заттарды сынаудың 2-ші фазасында жүргізіледі:

A)  200-300 зерттелінушілерге когортты зерттеу жүргізу

B)   50-100 науқасқа РБЗ жүргізу

C)   Пилотты зерттеу

D)  500-1000 науқасқа РБЗ жүргізу

E)   1000 және оданда көп науқастарға когортты зерттеуді жүргізу

2

107

Жуйелік шолуға келесі белгі тән:

А) Нақты әдістер жуйелік қателіктердің дәлелдігімен үнемі шектеле бермейді

В)Қортындылар үнемі нақты және сенімді бола бермейді

С)Медициналық жумыскерлер ақпаратқа қолжетімділіктері үнемі бола бермейді

Д)Ғылыми жаңалықтарды және еңгізулерді уақытша үзіліс болмауын тудырмау

Е) Сандық жуйелілік шолу нәтиженің нақтылығын жоғарлатады

5

108

2010 жыл 10000 тұрғыны бар тұрғылықты жерде гипертония аурумен 300 науқас тіркеуде тұрды. 2011 жыл ішінде 100 жаңа жағдайлар диагностикаланды және 50 науқас жан тапсырды. 2011 жылғы гипертония ауруларының инсиденсі:

A)  Бір жылда 10.000 тұрғынның 300і

B)   Бір жылда 1000 тұрғынның 10ы

C)   Бір жылда 1000 тұрғынның 30ы

D)  Бір жылда 1000 тұрғынның 5і

E)   Бір жылда 1000 тұрғынның 2і

2

109

2010 жыл 10000 тұрғыны бар тұрғылықты жерде гипертония аурумен 300 науқас тіркеуде тұрды. 2011 жыл ішінде 100 жаңа жағдайлар диагностикаланды және 50 науқас жан тапсырды. 2011 жылда гипертония аурулары преваленсі:

A)  1000 тұрғынға 40

B)   1000 тұрғынға 10

C)   1000 тұрғынға 30

D)  1000 тұрғынға 5

E)   1000 тұрғынға 2

1

110

2010 жыл 10000 тұрғыны бар тұрғылықты жерде гипертония аурумен 300 науқас тіркеуде тұрды. 2011 жыл ішінде 100 жаңа жағдайлар диагностикаланды және 50 науқас жан тапсырды. 2011 жылдың 1 қаңтарынадағы гипертония аурудың преваленсі:

A)  1000 тұрғын ға 40

B)   1000 тұрғынға 10

C)   1000 тұрғынға 30

D)  1000 тұрғынға 5

E)   1000 тұрғынға 2

3

111

Қауіп факторы мен эффектің дамуы арасындағы байланыстардың шынайы себебін шешуге мүмкіндік береді:

A)  Іріктеулер мөлшері

B)   Жүйелік шолу және мета-талдау

C)   Екі жақты жасырын (соқыр) Плацебо-бақылаулы РБЗ

D)  Доза-эффект тәуелділігі

E)   Стандарттар бойынша зерттеулердің орындалуы

4

112

Сіз медициналық тексеру кезінде шылым тартпайтын студенттерге қарағанда шылым тартатын студенттер псориазбен сирек ауыратынын анықтадыңыз. Бұл нені түсіндіреді?

A)  Ештенені, өйтекені шылым шегу псориаздың дамуына әкелетін фактор екендігі белгілі

B)   Зерттеуді қайта жүргізу қажет екендігін білдіреді, себебі нәтижелер жалған

C)   Ештенені, себебі салыстрылған топтар тағы немен ажыратылды белгісіз

D)  Болу мүмкін, себебі әлеуметтік фактор рөл атқарады

E)   Дәрігерлік тексеруді қайтадан өткізу керек, себебі шылым тартпайтын псориазбен ауыратын студенттер анықталмай өтіп кетуі болуы мүмкін

3

113

Эпидемиология – бұл ... Туралы ғылым:

A)  Аурулардың таралуы мен оларды бақылау жолдары туралы

B)   Әр түрлі аурулардағы асқынулар мен өлім жиілігі туралы

C)   Инфекциялық аурулардың таралуы және емдеу әдістері туралы

D)  Көрсетілген популяцияда инфекционды аурулардың құрылымы мен себептер жиілігі туралы

E)   Адамдар ауруының емдеу әдістерінің эффективтілігі туралы

1

114

Дәрігер Жүкті әйелдің шылым шегуі Жаңа туған нәресте салмағына әсерін зеттеу үшін шылым шегетін мен шылым шекпейтін аналарға сауалнама жүргізді және жаңа туған балаларының салмағын салыстыра отырып. Бұл зерттеу әдісі

A)  Бақылаумен салыстыру

B)   Когортты

C)   Көлденең

D)  Араласумен

E)   Дәлелденбеген, себебі шылым шегу туралы мәлімдемелер объективті ақпараттармен тексерілмеген

3

115

Аурулардың теңдей преваленсінде оның инциденсі ересектерге қарағанда балаларда 8 есе жоғары.Сәйкес келетін түсінікті көрсет:

A)  Бұл ауруға байланысты балаларда өлім көрсеткіші жоғары

B)   Балаларда спецификалық ауруы жоғары

C)   Ауру тудыратын факторлар ересектерде кең таралған

D)  Салыстыру мардымсыз

E)   Ауыру қаупі өте сирек кездеседі, әсіресе балаларда

1

116

Ересектерде Қантты диабеттің диагностикасы үшін жаңа тест ұсынылды – табан терісінің спецификалық өзгерістері. Диабет растаған науөастардың 42%да бұл тест оң болды. Тестке интерпретация бер:

A)  Тест сезімталдығы 42%

B)   Тест болжамдылығы 42%

C)   Науқастардың 58%-да ерекше ауру орнын алады

D)  Белгілерінің болжамдылығы 58%

E)   Тестің спецификалығы (арнайылығы) 36%

1

117

Ядролық жарылыстар өткізілген кездегі дозимертдің көрсеткіштері ядролық жарылыстар басталғанан 50 жылдан кейінгі Семей өңірінің тұрғындарында қалқанша безінің ісігінің дамуы туралы мәліметтер салыстырған еді. Бұл зеттреу...

A)  Бақылаумен салыстырулары

B)   Араласусыз проспективті зерттеу

C)   Когортты, ретроспективті ақпараттар жиынымен

D)  Көлденең, қалқанша безінің ісігі туралы преваленс

E)   Жүйелік шолу, ядролық сынақтарды қалқанша безінің ісігіне ядролық сынаөтардың ықпал туралы

3

118

Қантты диабетпен ауыратын 753 науқастың мәліметтерін талдай отырып зеттруші олардың 321 жүрек ишемия аурумен ауыратынын анықтады. Осыған орай қантты диабет пен ЖИА арасында байланыс бар екендігі туралы қорытынды жасалды. Оның қателесу себебі не болу мүмкін?

A)  Конфаундинг зерттелген жоқ

B)   Науқастарды бақылаған жоқ

C)   Жасқа түзету енгізілмеген

D)  Алмастырушы анықталмаған

E)   Кездейсоқ вариация анықталмады

1

119

Аурулардың этиологиясын зерттеуде обсервациялық және экспериментальды зерттеулердің арасындағы негізгі айырмашылық ол, обсервациялық зерртеу:

A)  Проспективті ұйымдастырылған

B)   Араласушы топ пен бақылау тобы әр түрлі көлемдерге ие

C)   Зерттеуші зерттеліп жатқан әсерге ұшыратады

D)  Экспрзиция белгісі бойынша зерттелуші және бақылаушы топ сәйкес іріктеу

E)   Бұл Зерттеу араласусыз

5

120

Араласқан және салыстырмалы топтарға бөлгенде, рандомизация негізделген ...

A)   Плацебо әсерін жоюға

B)    Бірдей мөлшерге топтарды құрастыруға

C)   Нәтижелербағалауда бұрмаланудв жоюға

D)  кездейсоқ болуына

E)   күткен нәтиже мен зерттелген ауру арасындағы өзара байланыстың болуына негізделген

4

121

Дұрыс тұжырымды табыңыз:Медициналық журналдың жарнамасында жарнамаланған емнің қолданылуы науқастардың 82%да катаракты симптомдары 7 күн ішінде жойылады деп тұжырымдалған. Бұл тұжырымның араласу эффективтілігі:

A)  Дұрыс

B)   Дұрыс болмауы мүмкін,себебі эффективтілігті сипаттау үшін қатынастық жиілігті қолдану қажет

C)   Дұрыс болмауы мүмкін, себебі РБЗ жүргізілгендігі анық емес

D)  Дұрыс болмауы мүмкін, себебі емнің эффектісінің ұзақтығы туралы айтылмаған

E)   Дұрыс болмауы мүмкін, себебі статистикалық мәнін есептеу керек

3

122

РБЗда екі еселік соқырлық ... үшін қажет:

A)  күтуді көрсетудегі жүйелік қателіктерді жоюға

B)   Іріктеуде кездейсоқ қателіктерді азайтуға

C)   диагностикалық тесттер және нәтижелерді бағалайтын Бақылаушылардың қателіктерін төмендетуге

D)  өз жағдайын бағалайтын науқастардың қателіктерін азайту үшін

E)   емделушілердің және бақылаушылардың қателерін төмендету үшін

5

123

2008-2012 жылдар арлығында микрохирурргия бөліміне ашық глаукомамен науқас түсті.Сәйкесінше 131, 123, 101, 98, 75. Осы мәлеметтрер не туралы айтады?

A)  емханаға дейін кезеңдегі глаукоманы емдеудің жаңа тиімді әдісінің пайда болуы

B)   Ашық глаукоманың преваленсінің азаюы

C)   медициналық көмек көлемінің өзгеруі

D)  глаукомаға қатысты оперативті көмек көлемінің азаюы

E)   айқын ештене айтылмаған.

5

124

Скрининг аурулар қатысты қолданылуы тиіс:

A)   Сирек кездесетіндерге

B)    Төмен летальдылығы барларға (не отягощенных)

C)   Табысты емдеуге болатын

D)   Ұзақ симптомсыз кезеңі жоқ ауруларда

E)   емі қымбат емесауруларда

3

125

Егер сіз зерттеу жүргізсеңіз, науқасқа хабарлауға міндеттісіз...:

A)  Сұраған барлық сұрақтарына жауап беруге

B)   Өткізіліп жатқан зерттеудің тиімділігі мен жанама әсерлерінің жоқтығы туралы

C)   Ең минимальді қажетті ақпаратты

D)  Рандомизация нәтижелерінен басқа барлығын

E)   Бұл зерттеудің өмірге қаупі туралы ақпараттарды

4

126

Сіз ғылыми жоба орындап жатырсыз және оқытушы сіздің пилотное зерттеу өткізу сұрады. Осы үшін не бұл маңызды?

А)шамаланған зерттеулер әдістемелікті бағалау керек үшін, үшін сол.

В) Сондай зерттеулерге жоқ

С)жануарлард малдарда дәрілік заттардың тиімділігі түралынегіздерді алу үшін

Д) Дәрілік заттардың жалпы есебі үшін

Е)ұшқыштарда осы дәрілік заттардың тиімділгі түралы алу үшін

1

127

Барлық сыналып отырғандар қандай ем алып жатқандығын білетіндігі зерттеу аталады

А)плацебо-бақыланбайтын

В)Қарапайым соқыр

С)Аралас

Д) жабық

Е) ашық

5

128

Барлық сыналып отырғандар қандай ем алып жатқандығын білмейтіндігі зерттеу аталады

А)плацебо-бақыланбайтын

В)Қарапайым соқыр

С)Аралас

Д) жабық

Е.) ашық

2

129

Зерттеу және бақылау препараттары алуда топтарды кездойсақ жағдайда бөлу қалай аталады.

А)рандомизациямен

В)Соқырлау

С)Бақылаушы зерттеулер

Д) РБЗ

Е) плацебо-бақылаумен

1

130

Эффективтілігі және қауіпсіздігі дәлелденген препаратпен жаңа дәрілік заттарды салыстыруда зерттеу түі қалай аталады:

А)Салыстырмалы зерттеумен

Б)Бақылаушы сынауға

С)Плацебо-бақылаушы сынаумен

Д)Параллел топтардағы зерттеулер

Е) параллел топтардың салыстырумен

2

131

Егер сізге зерттеуде ары қарай кезеңдер жоспарлау үшін алдын ала негіздерді алу қажет болған жағдайда, … сіз жүргізесіз

А)рандомизациялаған сынау

В)бақыланатын сынама

С)Параллел топтарда зерттеу

Д)пилотное зерттеу

Е) жағдай – бақылау зерттеу немесе көлденең зерттеу

4

132

Белгілі бір уықат ағымында нәтижені бағалау арқылы қатысушыларды таңдау жургізу зерттеуі қалай аталады?

А) рандомизациялаған тексерхатын сынаумен

В)Проспективным зерттеуге

С)Көлденең зерттеумен

Д)пилотты зерттеумен

Е) жағдай– бақылау зерттеу

2

133

Қатысушылардың топтарын белгілі бір уақыт ағымында бақылау зерттеу түрі қалай аталады:

А) Жүйелі түрде шолу

В) Көлденең зерттеуге

С)Когортты зерттеуден

Д)эксперименталді зерттеу

Е) жағдай – бақылау зерттеу

3

134

Өте сирек кездесетін аурулардың риск факторын оқуға бұл аурумен ауырмайтын сол популяциядағы адамдармен салыстыру қандай зерттеу түріне жатады ?

А) РБЗ

В) Жүйелі шолу

С)Когортты зерттеу

Д)эксперименталді зерттеу

Е) жағдай– бақылау зерттеу

5

135

Зерттелуші дәрілік заттар немесе плацебо алатын зерттеу қалай аталады?

А)параллел топтардың зерттеуі

В) қиғаш топтардың зерттеуі

С) Ашық зерттеулері

Д)қарапайым соқыр зерттеу

Е) РБЗ

1

136

Сіз ревмотологиялық артрит емінде жаңа әдістің тиімділігі туралы журналда мақаланы оқыдыңыз. Бұл зерттеуде жүргізде әрбір емделуші жаңа препарат және дәстүрлі еммен кезекпен қабылдады (1 апта жаңа препарат және 1 апта дәстүрлі ем) . Бұл зерттеуді қандай зерттеу түріне жатқызасыз?

А)параллел

Б) Қиғаш

С) Ашық

Д) соқыр

Е) плацебо-бақыланатын

2

137

Эхинококозаның емдеуінің тиімділігін зерттеу үшін сіз науқастардың жеңіл түрінде ауырғандарын қабаттасушылық тобына ал ауыр түрдегі науқастарды тексеріс тобына бөлінді. Осы жүйелік қате қалай аталады?

А)көңіл бөлмеу (ухода)

В)исключения

С)жүйелік ажырымдарға баға беру сарапшысы

Д)таңдап алу

Е)емдеу

4

138

Жүйелік қатеге сай бекіт таңдап ал егерде ол –ухода

А)Аурудың бастапқы сатысындағы науқастарды тексеріс тобына бөліп ал нақты науқастарды тексеріс тобына бөлесіз

В)Қабаттасушылықтағы негізгі топтағы науқастар электрофорез алды

С)Тексеріс тобындағы науқастар кейінгі қарауға сирек келіп отырды

Д)Негізгі топтағы науқастардың емінің нәтижесін МРТ және тексеру арқылы ғана

Е)Тексеріс тобындағы науқастар анамнестикалық ақпараттарды толық түрде берді,негізгі топқа қарағанда

2

139

Жүйелік қатеге сай бекіт таңдап ал,егерде ол-исключение

А)Аурудың бастапқы сатысындағы науқастарды тексеріс тобына бөліп ал нақты науқастарды тексеріс тобына бөлесіз

В)Қабаттасушылықтағы негізгі топтағы науқастар электрофорез алды

С)Тексеріс тобындағы науқастар кейінгі қарауға сирек келіп отырды

Д)Негізгі топтағы науқастардың емінің нәтижесін МРТ және тексеру арқылы ғана

Е)Тексеріс тобындағы науқастар анамнестикалық ақпараттарды толық түрде берді,негізгі топқа қарағанда

3

140

Жүйелік қатеге сай бекіт таңдап ал,егерде ол –таңдау болса

А)Аурудың бастапқы сатысындағы науқастарды тексеріс тобына бөліп ал нақты науқастарды тексеріс тобына бөлесіз

В)Қабаттасушылықтағы негізгі топтағы науқастар электрофорез алды

С)Тексеріс тобындағы науқастар кейінгі қарауға сирек келіп отырды

Д)Негізгі топтағы науқастардың емінің нәтижесін МРТ және тексеру арқылы ғана

Е)Тексеріс тобындағы науқастар анамнестикалық ақпараттарды толық түрде берді,негізгі топқа қарағанда

1

141

Жүйелік қатеге сай бекіт таңдап ал , егерде ол-клиникалық растамамен байланысты болса

А)Аурудың бастапқы сатысындағы науқастарды тексеріс тобына бөліп ал нақты науқастарды тексеріс тобына бөлесіз

В)Қабаттасушылықтағы негізгі топтағы науқастар электрофорез алды

С)Тексеріс тобындағы науқастар кейінгі қарауға сирек келіп отырды

Д)Негізгі топтағы науқастардың емінің нәтижесін МРТ және тексеру арқылы ғана

Е)Тексеріс тобындағы науқастар анамнестикалық ақпараттарды толық түрде берді,негізгі топқа қарағанда

4

142

Систематикалық жүйенің қателігіне сәйкес тұжырымдаманы таңдаңыз.

А) аурудың бастапқы сатысы бар науқастар бақылаушы топқа бөледі, ал соңғы стадиялары бар науқастар -негізгі топқа

Б) негізгі топтардағы пациенттер электрофорез алды қосымшада оқытылатын араласу болады

С)бақылаушы топтағы науқастар кейбір қарап тексерулерге жиірек келеді

Д)бақылаушы топтаға науқастардың емінің қортындылары МРТ және қарап тексеру көмегімен бағаланады, ал басты топтағылар тек қарап тексеру көмегімен

Е) бақылаушы топтаға науқастар нақты анамнестикалық мәліметтер береді басты топтағы науқастарға қарағанда

5

143

Көрсетілген мысалдардың ішінде қиылысқан зерттеуді табыңыз.

А)бақылаушы және басты топтағы науқастар 1 жыл ішінде дәрігерге қаралды

Б) дәрілік заттарға сезімталдық және қауыпсіздікті, бағалауды зерттеу

С)бақылаушы топтағы науқастар бірінші айда зерттеліп жатқан препаратты алады,екінші айда – плацебо,ал басты топтағы науқастар керісінше

Д) зерттеу барысында бақылаушы топтағы науқастар тек қана зерттеліп жатқан препаратты алады, ал басты топтағы науқастар тек қана плацебо алады

Е) зерттеу барысында жаңа емдеу тәсілінің эффектісі және қауіпсізділігі зерттелді дәстүрлімен салыстырғанда

3

144

Көрсетілген мысалдардың ішінде салыстырмалы зерттеуді табыңыз.

А)бақылаушы және басты топтағы науқастар 1 жыл ішінде дәрігерге қаралды

Б) дәрілік заттарға сезімталдық және қауыпсіздікті, бағалауды зерттеу

С)бақылаушы топтағы науқастар бірінші айда зерттеліп жатқан препаратты алады,екінші айда – плацебо,ал басты топтағы науқастар керісінше

Д) зерттеу барысында бақылаушы топтағы науқастар тек қана зерттеліп жатқан препаратты алады, ал басты топтағы науқастар тек қана плацебо алады

Е) зерттеу барысында жаңа емдеу тәсілінің эффектісі және қауіпсізділігі зерттелді дәстүрлімен салыстырғанда

5

145

Көрсетілген мысалдардың ішінде параллельді зерттеуді табыңыз.

А)бақылаушы және басты топтағы науқастар 1 жыл ішінде дәрігерге қаралды

Б) дәрілік заттарға сезімталдық және қауыпсіздікті, бағалауды зерттеу

С)бақылаушы топтағы науқастар бірінші айда зерттеліп жатқан препаратты алады,екінші айда – плацебо,ал басты топтағы науқастар керісінше

Д) зерттеу барысында бақылаушы топтағы науқастар тек қана зерттеліп жатқан препаратты алады, ал басты топтағы науқастар тек қана плацебо алады

Е) зерттеу барысында жаңа емдеу тәсілінің эффектісі және қауіпсізділігі зерттелді дәстүрлімен салыстырғанда

4

146

Зерттеу барысында вирусты С гепатиті бар науқастар анықталды, олардың 59 % заңды некеде тұрмайтыны анықталды, 41 % С гепатитпен ауырмайтын науқастарға қарағанда. Қандай қорытынды жасау керек екенін көрсетіңіз.

А)ешқандай, мәлімет нақты болмауына байланысты

В)ешқандай, өйткені С гепатитімен ауыратын науқастар азаматтық некеде тұруы мүмкін

С)ешқандай, өйткені бұл топтардың басқа да айырмашылықтары белгісіз

Д) мүмкін әлеуметтік фактор әсер етеді

Е)Ешқандай себебі экспериментальді зерттеу қажет

3

147

Әйел адамдардың аяғы ауыр кезінде тұмаумен сырқаттануы ұрықтың туа пайда болған ақауларының себебі болатындығын анықтау үшін сіз сау және туа пайда болған ақаулары бар балалардың аналарынан сауалнама алдыңыз. Бұл зеттеу әдісі қалай аталады:

А)Көлденең зерттеу

В) Оқиға бақылау

С) РБЗ

Д)рандомизерленген емес БЗ

Е) Когортты зерттеу

2

148

Қай зерттеу әдісі уақыты бойынша ең ұзақ ьолып табылады?

А) РБЗ

В) Көлденең зерттеу

С)Когортты зерттеу.

Д) Оқиға бақылау

Е)Систематикалық шолу

3

149

Жүйелі қызыл жиегімен ауыратын науқастың өмір сапасын бағалау үшін сіз жүргізесіз...

А) РБЗ

В) Көлденең зерттеу

С)Когортты зерттеу

Д) Оқиға бақылау

Е)Рандомизерленген емес клиникалық зерттеу

2

150

Қандай зертеу әдісін төменде сипаттаған: « спирттік ішімдіктерді ішу мөлшеріне байланысты бірнеше топ науқастарды алкогольдің денсаулыққа әсерін анықтау үшін таңдап алынды. Бұл топтар ұзақ уақыт бақыланды; қай науқастар тобында белгілі бір ауыру немесе өзге нәтижелер белгіленді.»

А) РБЗ

В) Көлденең зерттеу

С)Когортты зерттеу

Д) Оқиға бақылау

Е)Рандомизерленген емес клиникалық зерттеу

3

151

Рандомизерленген зерттеу әдісі үшін бақылау тобы таңдалады...

А)Кездейсоқ таңдау

В)Қатаң зерттеу жоспары бойынша

С)Зерттеушілер шешімі бойынша

Д) кез келген әдіспен

Е)Қатысушылардың қалауы бойынша

1

152

Төменде көрсетілгендерден араласу тиімділігі туралы медициналық зерттеулердін «алтын стандартын» таңдаңыз...

А)Көлденең зерттеу

В) РБЗ

С)Когортты зерттеу

Д) Оқиға сипаттау

Е) Бақыланған клиникалық зерттеулер

2

153

«Когорт» сөзінен не ұғасыз?

А) зерттеу кезеңінің регламентті туралы құжат.

В)бақылаудағы топ

С)дәлелдедін ең жоғарғы табалдырығы

Д)зерттеуге қатысушылар тобы

Е)Бақылаушылар тобы

4

154

Рандомизирленген зерттеу әдісі рандомизирленбеген зерттеу әдісінен айырмашылығы.

А)Зерттеудің ұзақтығы

В)Зерттеуге қатысушылардың ақпараттық келісімі бар

С) әр топтағы қатысушылар саны

Д)қатысушарды топтарға бөлу әдісі

Е) зерттеуді жургізу үшін хаттама

4

155

Қай қатысушылар тобы шынайы нәтижеге кері көрсеткіш көрсетеді.

А) 70 жастағы науқастар

В)химиялық өндірістегі жұмысшылар

С)Ішімдікке тәуелділігі бар адамдар

Д) қантты диабетпен ауыратын науқастар

Е) бастауыш сынып оқушылары

3

156

Белгілі бір ауыру түрімен ауыратын науқастарды бұл ауыру түрімен ауырмайтын науқастармен салыстыру қай зерттеу әдісіне негізделген.

А)Көлденең зерттеу

В) Оқиға бақылау

С)Когортты зерттеу.

Д) РБЗ

Е)Систематикалық шолу

2

157

Когортты зерттеу әдісі жауап беретін клиникалық сұрақты таңданыз.

А) Шылым шегу өкпе ісігіне әкелеме

В) АҚ жоғарлауын аспирин қалпына келтіреме

С)Бронхиалды астмамен ауыратын науқастын өмір сапасы қандай

Д)кепілдендірілген тегін медициналық көмек тіс протездерін қолдану бюджет көлеміне қаншалықты әсер етеді?

Е)лапороскопиялық апендэктомияға көшу қаншалықты дұрыс?

1

158

Көлденең зеттеу әдісінің жауап беретін клиникалық сұрағы:

А) 18 айлық балалардың тістерінің орташа саны

В) жоғарғы вольты электр сымдар мен лейкоздың пайда болуының байланысы бар ма?

С) Шылым шегу өкпе ісігіне әкелеме

Д) АҚ жоғарлауын аспирин қалпына келтіреме

Е) Глаукомамен ауыратын адамдар емінде тимолол тиімді ме?

1

159

Оқиғаны бақылаудың клиникалық сұрағын таңдаңыз:

А) 18 айлық балалардың тістерінің орташа саны

В) Шылым шегу өкпе ісігіне әкелеме

С) Жіті лейкозбен науқастанған адамдардың өмір сапасы

Д) АҚ жоғарлауын аспирин қалпына келтіреме

Е) Глаукомамен ауыратын адамдар емінде тимолол тиімді ме?

2

160

РБЗ жауап беретін клиникалық сұрақ:

А) 18 айлық балалардың тістерінің орташа саны

В) Шылым шегу өкпе ісігіне әкелеме

С) Жіті лейкозбен науқастанған адамдардың өмір сапасы

Д) АҚ жоғарлауын аспирин қалпына келтіреме

Е)кепілдендірілген тегін медициналық көмек тіс протездерін қолдану бюджет көлеміне қаншалықты әсер етеді?

4

161

когортты зерттеу ұзақтығы:

А) 2-3 апта

В) 14-21 тәулік

С) 3-4 ай

Д) 5-6 жыл

Е) 7-8 сағат

4

162

Төменгілердің қайсысын РБЗ-дың кемшіліктеріне жатқызуға болад?

A)  Зерттеудің обьективті өтуі, қойылған клиникалық сұрақтарға жауаптың алу мүмкіндігі

B)   В.Үлкен топтағы науқастарға жүргізіледі

C)   Науқастарды бақылау 1 жыл немесе одан да көп

D)  Суррогатты нүкте зерттеуде қолданылады

E)   Зерттеу жүргізгенде қаражаттын аз кетуі

4

163

Қандай себептен науқас клиникалық зерттеуден шығарылады

A)  Егер мотивацияны жоғалтса

B)   Зерттеу барысынды жағымды әсер алатын болса

C)   Зерттеуші зерттелушіге толық мағлұмат берсе

D)  Зерттуші зерттелушіні қайтадан өтуін сураса

E)   Егерде емделудің барысында қаражаттың беруін сұрамау

1

164

Бірінші зерттеудің қандай түрлерін білесіз?

A)  Эксперимент, клиникалық зерттеу

B)   Эксперимент, метаанализ

C)   Клиникалық зерттеу, систематикалық зерттеу

D)  Метаанализ, экономикалық бағалау

E)   Эксперимент,экономикалық зерттеу

1

165

Қандай ауру түрлеріне байланысты скринингті қолданылады?

A)  Сирек кездесетін аурулар

B)   Летальды жағдайдың төмен болуына

C)   Тиімді емді қолдануға келетін аурулар

D)  Созылмалы симптомсыз кезенде өтпейтін ауруларда

E)   Әлеуметтік -экономикалық жағдайға әсер етпейтін кезде

3

166

Топтарды кездейсоқ бөлетінзерттеу түрін анықтаңыз?

A)  Когорттық зерттеу

B)   Кезейсоқ зерттеу

C)   Көлденең зерттеу

D)  РБЗ

E)   Системалық зерттеу

4

167

РБЗ зерттеуінін қандай клиникалық тиімділігі бар?

A)  Сирек кездесетін аурулар үшін

B)   Асқынудың пайызын төмендету

C)   Ауруды болжау мақсатында ақпарат алу

D)  Аурудың пайда болу себебін халыққа тиімді жеткізу

E)   Жаңа әдістің экономикалық тиімділігі

2

168

Жүргізілген араласудың барысында өмір сүру сапасын жақсарлату?

A)  Сирек кездесетін аурулардың профилактикасы

B)   Өлім мен инвалид

C)   Жағдайының жаксаруы

D)  Аурудың себебі жайлы ақпараттың мол болуы

E)   Жаңа медициналық технологиялардың экономикаға тигізетін әсері

3

169

Медицинаның араласуының экономикамызға тигізетін пайдалы әсері қандай?

A)  Науқастың жалпы жағдайының жаксаруы

B)   Өлім мен инвалид

C)   Аурудың себебі жайлы ақпараттың мол болуы

D)  Сирек кездесетін аурулардың профилактикасы

E)   Аурудаң сауығу

2

170

Экспериментті зерттеудің обсервациялық зерттеуден айырмашылықтары?

A)  Экспериментті зерттеудің проспективті болуы

B)   Араласу тобы мен бақылау тең дәрежеде

C)   Бақылаушы өзі таңдау жүргізіледі

D)  Зерттелуші мен бақылаушы топтар қасиеттеріне байланысты

E)   Экономикалық тұрғыдан артықшылығы

3

171

Когортты зертеудің кемшіліктері

A)  Бір уақытта, бірнеше нәтижеге ие болу

B)   Ұзақ уақыт қажет

C)   Белгілі уақыт ішінде өзгерістерді анықтау

D)  Арасындағы байланысты анықтау мүмкіндігі

E)   Зерттеу протоколына сәйкес жүргізілу қажет

2

172

РБЗ-ның артықшылықтары?

A)  Шағын топтарда зерттеу жүргізуге болады.

B)   Фармациялық компаниялардың қолдау мүмкіндігіне ие болу

C)   Алынған нәтижеге нақты баға беруге ие болу

D)  Ұзақ уақыт қажет

E)   Зерттеу протоколына сәйкес жүргізілмеуі қажет

3

173

Когортты зерттеу барысында зерттелуші топты қалай таңдайды?

A)  Кездейсоқ топтарға бөлед

B)   Зерттеуге байланысты

C)   Белгілі бір факторға байланысты топты бөлед

D)  РБЗ негізінде

E)   Жас,жыныс ерекшеліктеріне қарап

3

174

РБЗ мен когортты зерттеудің ерекшелігі?

A)  Зерттеуді науқас адамдарға жүргізіледі

B)   Зерттелушілерді кездейсоқ тандайды

C)   Зерттеу 1 жыл ішінде жүргізіледі

D)  Зерттеуді сау адамдарға жүргізіледі

E)   Ешқандай ерекщеліктері жоқ

4

175

Простое ослепление» терминін қалай түсінесін?

A)  Қандай ем қолданып жатқанын науқас білмейді

B)   Науқас пен зерттеуші қандай ем қолданып білмейді

C)   Барлық науқастарға ортақ ем қолданылады

D)  Ем барысында және ем сонындағы нәтижелерді салыстырады

E)   Зерттелуші науқастар қандай ем қолданып жүргенін білмейді

1

176

«Двойное ослепление» терминін қалай түсінесін?

A)  Қандай ем қолданып жатқанын науқас білмейді

B)   Науқас пен зерттеуші қандай ем қолданып білмейді

C)   Барлық науқастарға ортақ ем қолданылады

D)  Ем барысында және ем сонындағы нәтижелерді салыстырады

E)   Зерттелуші науқастар қандай ем қолданып жүргенін білмейді

2

177

Науқастың сізге қойған сұрағы: «Пероральді контрацептиваның ұзақ қолдану сүт бездерінің рагына әкелуі мүмкін бе?». Дәлелді медицина сатысын анықтаңыз....

A)  Бірінші

B)   Екінші

C)   Үшінші

D)  Төртінші

E)   Бесінші

1

178

Сізге жатыр мойынының обырына простогландиндердің аналогын жасау туралы науқас сұрақ қойды. Сұрақтарды сіз құрастырдыңыз әне де жауаптарды Medline базасынан таптыңыз. Дәлелді медицинаның қай стысына жатады?

А) бірінші

В) екінші

С) үшінші

Д)Төртінші

Е) бесінші

2

179

Medline базасында сіз кальци Д3 дәруменін қолдану стеройдты-индуцирленген рстеопароздың алдын алу ұсыныстары турала 11 бап таптыңыз . Одан кейін не істейсіз?

А) PICO бойынша сұрақ құрастырасыз

В) Кокрейн кітапханасында қайталап ізденесіз

С)Тапақан баптарды критикалық тұрғыда талдайсыз

Д) Д3 Кальций дәруменін өз науқастарыңызға тағайындайсыз

Е) Д3 дәруменінің қосымша әсер етуін қадағалайсыз

3

180

Тіс құртының алдын алу үшін Trip базасында Суды фторлау жөнінде 8 жолын таптыңыз, бірақ оның нақты сапалы екендігіне күдіктенесіз . Дәлелді медицинаның сатысын дәлелдеңіз :

А) бірінші

В) екінші

С) үшінші

Д)төртінші

Е) бесінші

3

181

Іздеуден кеін сіз кокрейн кітапханасынан тапқан мәлеметтерді науқастарға қолдандыңыз, одан кеін сіз не істеу керексіз?

А) PICO бойынша сұрақ құрастырасыз

В) Medline базасы бойынша қайта іздестіресіз

С)Тапақан баптарды критикалық тұрғыда талдайсыз

Д) ештене

Е) тапқан мағлұматтың әсерін талдайсыз

5

182

Medline базасы бойынша жаңам емдеу түрін тауып оны науқастарда қолдануын жоспарлаудасыз. Дәлелді медицина стысын атаңыз ?

А) бірінші

В) екінші

С) үшінші

Д)төртінші

Е) бесінші

4

183

жалпы консеусте, клиникалық ұсыныстардың кемшілігі?

А) Дәлелді стандарттардың нақтылығы мен тиімділігі

В)дәлелдемелердің нақтылығы мен сатысы

С)эксперттердің ойларының көрсетткіштері

Д)басшылықтардың ойларының тез тиімділігі бірақ мәлеметтің қысқа болуы

Е) сыртқы аудиттің өтуіне ықпал жасауы

3

184

Дәлелдемелерге байланысты , клиникалық басшылықтың кемшіліктеріне нені жатқызуға болады?

А)Клиникалық шешімдерді өте жеңіл және объективті шешу

В)Стериотипті шешім, алға өрлеуге ( иновация ) кедергі жасау

С) сыртқы аудит жасаудың түбірі

Д)эксперттердің ойларының көрсетткіштері

Е) жалпы мағлұматтардың нақты көрсетткіштерін айту

2

185

Аспирин мен кардиомагнил (аспириннің аналогы ) емдік эффектісін экономикалық сиптың қай түрімен салыстырасың?

А)минималды шығын анализі

В)эффектифті шығын анализі

С)жағымды шығын анализі

Д) тиімді шығын анализі

Е) экономикалық эффектифтілік анализі

1

186

Дәстүрлі лапороскопиялық Холесцеститэктомия кезінде асқынулары салдарынан қайта жатқызуы туралы қандай экономикалық бағалау салыстырмалары жүргізіледі ?

А)минималды шығын анализі

В)эффектифті шығын анализі

С)жағымды шығын анализі

Д) тиімді шығын анализі

Е) экономикалық эффектифтілік анализі

2

187

бетта-блокаторлардың әсер етуіне салыстырмалы түрде жағымды жағымсыз әсерін қандай экономикалық бағалау жүргізіледі?

А)минималды шығын анализі

В)эффектифті шығын анализі

С)жағымды шығын анализі

Д) тиімді шығын анализі

Е) экономикалық эффектифтілік анализі

3

188

Аталақ жыныс безінің обырын оперативті емдеу және семіру кезінде емдеуде қаржыландыру бағдарламыснда қандай экономикалық бағалау жүргізіледі?

А)минималды шығын анализі

В)эффектифті шығын анализі

С)жағымды шығын анализі

Д) тиімді шығын анализі

Е) экономикалық эффектифтілік анализі

4

189

Біріншілік зерттеу анализі систиматикалық тұрғыдан қалай аталады?

А) мета-анализ

В) Жүйелі қарау

С)Рандомизрленген зерттеу

Д)журналистикалық тұрғыда

Е) Скирингті зерттеу

4

190

Мета-анил жүргізілуі барысында жүйелі қателіктердің алдын алу жолдары:

А) Талдау барысында нақты шарттарды анықтау

В) нақты қортынданың мақсатын,нәтижесін жинақтау

С)Рандамизрленген зерттеудің анализін жүргізу

Д)Мәлеметтердің статистикалық синнтезін жүргізу

Е) нәтижелерді салыстыру

2

191

«Сұрғылт әдебиетке» сүйене отырып осы аталған жағдайлардың қайсысын талдауға болады?

А) Жапон тілінде баптарды ьабу

В) Мета-анализ табу

С)рандомизрленген клиникалық зерттеу табу, қуықтың обырын емдеу

Д)шөппен емдеу терапиясын қолдану

Е) жүйелік бақылауды ьабу

4

192

Мета-анализ дегеніміз не?

А)Біріншілік зерттеудің нәтижелерін матиматикалық тұрғыда жинақтау

В) Мәселеге байланысты барлық зерттеулердің нәтижелерін жинақтау

С) Жоғары сапалы зерттеулердің нәтижелерін критикалық бағалау

Д) зерттеу нәтижесінің статистикалық анализі

Е) жүргізілген зерттеулердің систиматикалық қателіктерін бағалау

1

193

зерттеу бараысында сіз тапқан мәлеметрдің барлығын пайдалансаңыз, онда зерттеу қалай аталады?

А)Журналистикалық

В) Мета-анализ

С) жүйелік

Д)аналитикалық

Е) сипаттау

1

194

«Глаукома приступін емдеуде пилокарпиннің тиімділігі қандай?» қойылған сұраққа клиникалық зерттеудің қай түрі ең тиімді болып келеді :

А)көлденең

В) когортты

С)кездейсоқ зерттеу

Д) мета-анализ

Е) жағдайды сипаттау

4

195

Егер қауіп қатар 1.15,болса ал 95% жағдайда сенімді интервал 0,89-1,35 арасында болса, зертеудің нәтижесіне интерпритация бер:

А)Мамандандырылған топ бақыланған топтан жоғары

В)Емдеу әдістердінде сенімді айырмашылы жоқ

С)зерттеуді қайта жүргізу

Д)Бақыланған топ маманадандырылған топтан жоғара

Е) осы зерттеудің нәтижелері сенімді емес, оларады мета-анализге қосуға болмайды

2

196

Мета-анализді құрастыруда қандай мақсатпен сұрақты PICO принципі бойынша құрастырады?

А)зерттеуді таңдауға арналған критерилерді анықтау

В) Мета-анализ құрастыру барысында қаражатты үнемдеү

С) Мета-анализді дайындауға және жүргізүге арналған уақытты үнемдеу

Д)берілген тақырыпқа байланысты сапасыз зерттеулерді жоққа шығару

Е)Мета-анализ дәлелдә медицинаның принциптеріне сай болуы үшін

1

197

Егер екінщілік зерттеуді құрастыру барысында сіз белгілі бір нақты мәлеметтерді пайдалансаңыз ол зерттеу қалай аталады?

А) жүйлі емес

В) мета-анализ

С)Рандомизрленген клиникалық бақылау

Д)аналитикалық

Е) обсервационды

2

198

Қауіп қатаер тобы 1,0 тең ромб тәрізді болса мета-анализдің нәтижесіне қандай интерпритация бересіз?

А)бақыланған топ мамандандырылған топтан жоғары

В)жүргізілген мета-анализдің нәтижесі сенімсіз

С)мамандандырылған топпен, бақылынған топтың айырмашылығы жоқ

Д) сенімді мәлеметтерді алду үшін мета-анализді қайталап жүргізу

Е)Мамандандандырылған топ бақыланған топтан жоғары

3

199

мета-анализді құрастыру барысында сіз екі әртүрлі нәтижені тапсаңыз оны мета-анализге қосасыз ба?

А) жоқ, себебі қорытынды нәтижесі өзгеруі мүмкін

В) ия, себебі критерилерге сай емес зерттеудің нәтижесін қосуға болмайды

С) жоқ, себебі көп жағдайларада осындай айырмашылық себептері белгісіз

Д) ия, себебі мета-анализге берілген мәселнің бүкіл баптарды енгізілуі керек

Е) жоқ, себебі осы зерттеудің сапасы төмен болуы мүмкін

2

200

егер критеридің Х2 8,0 тең болса, ал зерттеудің саны 9 тең болса мета-анализ нәтижесінің интерпритациясы қандай болады?

А)Мәлеметтредің статистикалық таладуын өткізу мүмкін емес

В)Мета-анализге қосылған зерттеулердің деңгейі төмен

С) Мета-анализге қосылған зерттеулер біріңғай емес

Д)зерттеудің гетерогенділігін дәлелдейтін мәлеметер жоқ

Е) мета-анализ зерттеуінің күш аздығы

4

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Дәлелді медицинаға анықтама беріңіз. Емдеу-профилактикалық мекемеден. Мына клиникалық сұраққа

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok