Звіт з педагогічної практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

імені АНТОНА МАКАРЕНКА

ЗВІТ

З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Керівники

практики від КППК  _____________    Гомеля Н.С.____

                                                         (підпис)                                          (ПІБ)

                                                _________________

                                                                            (дата)

                                                  _____________   ______________

                                                         (підпис)                                          (ПІБ)

                                                _________________

                                                                            (дата)

Студентка

Гр.   30 Бп 1/3                  _____________   Горельська Н.О.

                                                         (підпис)                                             (ПІБ)

Київ – 2015р.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………….……………………3

Характеристика навчального закладу…………………………………………...4

Психолого-педагогічна характеристика групи………………………………….7

Психолого-педагогічна характеристика  учнів……………………………….…8

Індивідуальний план педагогічної практики…………………………………..10

Письмовий аналіз уроків теоретичного навчання…………………………..…12

План-конспект відкритого уроку теоретичного навчання……………………14

Протокол обговорення відкритого уроку теоретичного навчання………...…24

Письмовий аналіз позакласних виховних заходів…………………………..…25

План-конспект залікового позакласного виховного заходу………………..…26

Протокол обговорення залікового позакласного виховного заходу…………31

Анотація психолого-педагогічної літератури……………………………….…32

Висновок……………………………………………………………………….…34

Бібліографія………………………………………………………………………35

ВСТУП

Практика є основним джерелом набуття практичних вмінь та навичок у педагогічній діяльності. Саме під час практики студент має можливість ознайомитися з основними засадами діяльності навчального закладу, де він проходить практику.

Мета науково-педагогічної практики: формувати навички організації та виконання організації діяльності навчального закладу, вироблення навичок викладання дисциплін, сприяти професійному та особистісному ставленню майбутнього викладача .

На час практики перед студентом висувається ціла низка завдань:

 •  ознайомитися зі структурою закладу освіти;
 •  ознайомитися з основними нормативними документами навчального закладу, на підставі яких він проводить підготовку фахівців;
 •  провести аналіз навчально-методичної та науково-дослідної роботи та її навчально-методичним забезпеченням;
 •  відвідати заняття майстрів та вчителів;
 •  опанувати методику викладання предмету ;
 •  збирання матеріалів, необхідних для підготовки та написання звіту з педагогічної практики.

Характеристика навчального закладу

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна

Поштова адреса: 01013, м. Київ, бул. Лесі Українки, 25

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна  — військовий навчальний заклад у місті Києві.

Училище — попередник ліцею створене в 1943, до Києва перенесене у 1947. До 1992 носило назву «Київське Суворовське військове училище».Згідно з постановою Ради Народних Комісарів СРСР і на основі директиви Генерального штабу Червоної Армії від 27 вересня 1943 року почалося формування училища в місті Чугуїв Харківській області. Училищам, створених в цей важкий час, було присвоєне ім'я великого російського полководця Олександра Васильовича Суворова, і училище отримало свою першу назву — Харківське Суворовське військове училище.24 листопада 1943 року училище отримало грамоту Президії Верховної Ради СРСР про вручення йому Бойового Червоного Прапора. Саме цей день став Днем народження училища.

Почалося створення училища з пошуку і ремонту будівлі. Йшла Велика Вітчизняна війна. Все необхідне було в дефіциті. Проте все було зроблене і знайдене в дуже стислі терміни. У училищі прибуло 50 офіцерів, з них 28 були учасниками бойових дій, 16 мали державні нагороди. Окрім офіцерів в училищі прибули 64 сержанти і рядових.30 листопада 1943 року було закінчено формування училища.1 грудня 1943 року почалися заняття. 500 вихованців у віці від 8 до 14 років сіли за парти на перші заняття. 39 з них брали участь в боях, а дев'ятеро були нагороджені бойовими орденами і медалями. З 500 вихованців 57 були зовсім неграмотними і лише 3 закінчили 6 класів. Особовий склад училища жив разом з країною, яка воювала. У Чугуєві училище знаходилось всього 4 роки. За цей період не було ні наборів, ні випусків.На початку липня 1947 року училище було переведене до Києва і отримало назву «Київське Суворовське військове училище». У 1947 році був проведений перший післявоєнний набір вихованців. А вже в 1948 році відбувся перший випуск суворовців. 23 серпня цього ж року випускники училища прийняли Військову Присягу і були направлені на навчання в два піхотних і одне танкове училище. З того часу училище випускало 65-70 вихованців, з 1961 року — 200, а з 1971 року — 300 вихованців.У 1950 році був заснований Почесний перехідною приз Міністерства оборони СРСР для нагорождення найкращого Суворовського училища, а в 1951 році цей приз був вручений Київському Суворовському військовому училищу. Весь особовий склад училища отримав подяку від Міністра оборони, а для заохочення найкращих командирів, викладачів, службовців було виділено 50 тисяч рублів.

У 1955 році училище було реорганізоване в Київське Суворовське офіцерське училище. Випускалися «лейтенанти». Таких випусків було тільки три. У 1958 році училищу було повернено назву — суворовське військове училище. У 1958 році термін навчання був збільшений на один рік — з 6 до 7 років, тобто з 5 по 11 клас. У 1959 році почалося вивчення електрорадіотехніки і засобів зв'язку, а з 1961 року — автотехніка.У 1964 році училище було перекладене з семирічного на трирічний термін навчання, і почався прийом хлопців у віці 15-16 років після закінчення 8 класів. У 1969 році був введений дворічний термін навчання.У 1992 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 490 і Міністра оборони України № 133 на базі Київського Суворовського військового училища був створений Київський військовий ліцей. З 1993 року введений трирічний термін навчання.

1 червня 1998 року ліцею було присвоєно ім'я активного учасника визвольного руху за незалежність України Івана Богуна, і училище почало іменуватися — Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року № 764 на базі Боярського центрального клінічного санаторію був створений навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею для надання учням 8-9 класів, загальною кількістю 250 осіб, базової середньої освіти і оздоровлення ліцеїстів 10-11 класів Київського військового ліцею і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Навчально-оздоровчий комплекс — це структурний підрозділ Київського військового ліцею ім. І.Богуна.

Психолого-педагогічна характеристика І взводу ІІ роти

У взводі навчається 25 ліцеїстів. З них 25 – хлопців. Середній вік ліцеїстів – 15-16 років.

Молоді люди, вступивши до закладу, успішно вивчають усі передбачені навчальним планом предмети, успішно засвоюють поданий матеріал і швидко сприймають навчальні завдання, активно і самостійно їх виконують, а також беруть активну участь у громадському житті закладу і за його межами.

Ліцеїсти розв’язують пізнавальні і практичні завдання, так вони переживають емоції сумніву, радості подолання труднощів, успіху в пізнанні нового. Ці емоції закріплюються, збагачуються. Формується стійке пізнавально-емоційне ставлення до дійсності, до навчальної діяльності, зокрема інтелектуальні почуття, потреби, інтереси, жадоба до знань, бажання вчитися, читацькі захоплення, пристрасть до досліджень тощо.

Всі заняття проводяться під плином суворої дисципліни. На кожному етапі, у процесі виконання кожної вправи, кожного завдання всі ліцеїсти і вчителі постійно підтримують колективний порядок та традиційні дисциплінарні норми.

Зовнішній вигляд ліцеїстів – охайний, акуратності в одязі.

Відсутні ліцеїсти, що вимагають особливого догляду за станом здоров’я. Ліцеїсти приймають участь в організованим  керівником та навчальним закладом загально-училищному спортивних змаганнях. Сюди входить біг на короткі та довгі дистанції, підтягування, штовхання гирі, перетягування каната, естафети та ін..

Колектив дуже дружній і згуртований. Кожен ліцеїст з повагою відноситься до вчителів.

Активісти групи старанні, дисципліновані, працелюбні, уважні.  Мають навчальні досягнення високого рівня. Навчаються в повну міру своїх сил.

Ліцеїсти, що вимагають особливого індивідуального підходу немає.

Психолого-педагогічна характеристика на ліцеїста

Ліцеїст І взводу ІІ роти Жарінов Василь Іванович.

За час навчання ліцеїст Жарінов В.І. програму навчання засвоює добре.  З відповідальністю відноситься до навчання. Дисциплінований. При виконанні наказів виявляє старанність та ретельність, проявляє ініціативу. Вміє працювати з додатковою літературою, аналізувати, логічно мислити, робити власні спостереження.

Матеріальну частину стрілецької зброї, військової техники і озброєння знає добре.

У повсякденному житті охайний, до військової форми одягу відноситься з повагою.

Фізично розвинутий добре. Має добрий стан здоров’я.

По характеру спокійний, до старших відноситься з повагою. У спілкуванні з товаришами по навчанню та з викладачами ввічливий, тактичний.

 

Психолого-педагогічна характеристика на ліцеїста

Ліцеїст І взводу ІІ роти Поточняк Володимир Миколайович.

За час навчання ліцеїст Поточняк В.М. програму навчання засвоює добре.

Старанний та здібний, цілеспрямований у досягненні мети. Ретельно готується до занять, є дуже активним та уважним під час занять. Вміє працювати з додатковою літературою, аналізувати, логічно мислити, робити власні спостереження. Маючи від природи гарну пам’ять, постійно поширював свій кругозір.

За характером врівноважений, розсудливий, спокійний. Тактовний, з повагою ставиться до старших.

Фізично розвинутий добре. Має добрий стан здоров’я.

Матеріальну частину стрілецької зброї, військової техники і озброєння знає добре.

У повсякденному житті охайний, до військової форми одягу відноситься з повагою.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник практики

_______ Гомеля Н.С.

“___”  _______  2015 р.

Індивідуальний план роботи практикантки

в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна

з 30.03.2015 по 26.04.2015 р.

№п/пЗміст роботиДатаВідмітка про виконання1.Знайомство з навчальним закладом30.03.2015виконано2.Ознайомлення з навчальними розкладом  І взводу ІІ роти30.03.2015виконано3.Відвідати уроки теоретичного навчання3.1Навчальна дисципліна: ІнформатикаІ взводу ІІ ротиТема: Системи опрацювання текстів i їх основні функції. Інтерфейс редактора. Одержання довідок. Переміщення в тексті. Викладач: Кравченко К.І.02.04.2015виконано3.2Навчальна дисципліна: ІнформатикаІ взводу ІІ ротиТема: Редагування та створення графічних об’єктівВикладач: Кравченко К.І.09.04.2015виконано4Провести заліковий урок теоретичного навчання 4.1Навчальна дисципліна: ІнформатикаІ взводу ІІ ротиТема: Форматування символів, шрифтів та абзаців. Стилі. 14.04.2015виконано5.Відвідати виховний захід5.1Виховна година на тему: Святкування Дня  космонавтики!І взводу ІІ ротВикладач: Павленко С.В.10.04.2015виконано6.Провести заліковий позакласний виховний захід6.1Виховна година на тему: Брейн-ринг з інформатикиІ взводу ІІ роти 24.04.2015виконано7.Створення звіту про педагогічну практику30.03.2015-26.04.2015виконано

Аналіз уроку теоретичного навчання

Дата: 02.04.2015

Група: І взвод ІІ рота

Присутні: 25 ліцеїстів

Навчальна дисципліна: Інформатика

Тема: Системи опрацювання текстiв i їх основнi функцiї. Iнтерфейс редактора. Одержання довiдок. Перемiщення в текстi.

Мета: Дати загальне поняття про текстові редактори. Ознайомити з інтерфейсом текстового редактора, його складовими. Навчити працювати з вікнами редактора та його довідковою системою, переміщатися по тексту.

Викладач: Кравченко К.І.

Структура уроку:

Організаційна частина. (5 хв.)

Повторення матеріалу. (15 хв.)

Вивчення нового матеріалу. (50 хв.)

Заключна частина. (10 хв.)

Заняття розпочалося своєчасно. Викладач та ліцеїсти до заняття були готові. Викладач мала: план уроку, наочні посібники, запитання були підготовленні заздалегідь. Ліцеїсти мали конспекти.

Повідомила тему та мету уроку. Викладач перейшла до перевірки знань студентів по пройденому матеріалу. Контроль знань ліцеїстів проходив методом усного опитування.

Час затрачений на контроль знань використаний раціонально. Оцінки виставлені викладачем об’єктивні та мотивовані. Викладач пояснила незрозумілі моменти в попередньому матеріалі та перейшла до вивчення нової теми.

Викладач спочатку повідомила завдання, а потім задиктувала основне в роботі з текстовим редактором. Розповіла як працювати з вікнами редактора та його довідковою системою.

Новий матеріал викладали послідовно, чітко, доступно. На уроці використовувались такі методи: розповідь з використанням наочності, демонстрація, бесіда.

Для закріплення знань ліцеїстам було задане домашнє завдання.

Ліцуїсти навчилися правильно працювати з вікнами редактора та його довідковою системою.

Висновок: мета заняття була досягнута, тема уроку розкрита, план уроку виконаний, на уроці було застосовано диференційовані завдання – ставилися як прості так і складніші запитання. Ліцеїсти працювали старанно, зацікавлено. Спостерігаючи за уроком я зробив для себе такі висновки: необхідно навчитися зацікавлювати ліцеїстів, почувати себе вільно, швидко орієнтуватися в будь-якій ситуації.

План-конспект

відкритого уроку теоретичного навчання

Дата: 14.04.2015

Провів студент КППК ім. Антона Макаренка  Горельська Н.О.

Група: І взвод ІІ рота

Присутні: 25 ліцеїстів

Навчальна дисципліна: Інформатика

Тема: Форматування символів, шрифтів та абзаців. Стилі

Мета уроку:

Навчальна:

 •  ознайомити ліцеїстів з поняттям форматування символів; поняттям форматування абзаців; кнопками панелі інструментів Форматування; опціями діалогових вікон Шрифт, Абзац, Список, Буквиця;
 •  сформувати вміння і навички: форматувати символи; форматувати абзаци; створювати списки; створювати буквицю.

Розвиваюча: розвивати навички і вміння будувати аналогії, виділяти головне, ставити і вирішувати проблеми.

Виховна: виховувати в ліцеїстів бережливе ставлення до комп’ютерної техніки та доброзичливе ставлення одне до одного.

Технічні засоби: комп’ютери класу, текстовий процесор Microsoft Word 2003

Тип уроку: комбінований

План уроку

I. Організаційна частина. (5 хв.)

Перевірка готовності ліцеїстів до уроку:

 •  перевірка присутності ліцеїстів;
 •  зовнішній вигляд ліцеїстів;
 •  перевірка готовності робочих місць до навчальних занять.
 1.  Вивчення нового матеріалу (50 хв)
 •  Поняття форматування тексту
 •  Форматування символів
 •  Форматування абзаців
 •  Форматування за зразком
 •  Створення буквиці
 •  Створення списків
 1.  Закріплення вивченого матеріалу (20хв)

Що таке формат об’єкта?

У чому полягає процес форматування тексту?

Назвіть властивості символів.

Які властивості символів можна задати за допомогою панелі інструментів

Форматування?

Як викликати діалогове вікно задання властивостей символів?

Які властивості символів можна задати в діалозі Шрифт?

Як увести верхній та нижній індекси у виразі y1 = x5 – 4z2?

Назвіть властивості абзаців.

Які властивості абзаців можна задати в діалозі Абзац?

Поясніть, як можна встановити відступи абзаців за допомогою маркерів горизонтальної лінійки.

Як створити Буквицю?

Що таке маркований список?

Як змінити маркер в списку?

Як створити нумерований список?

Для чого використовують інструмент Формат за зразком?

 1.  Підведення підсумку уроку. Домашнє завдання (5хв)

Хід уроку

Створюючи текстовий документ, користувачі також повинні дбати про його зовнішній вигляд, про зручність його читання. Це досягається в процесі форматування об'єктів текстового документа.

Отже, на сьогоднішньому занятті ви дізнаєтеся як здійснюється форматування текстових об’єктів — символів і абзаців.

1. Поняття форматування тексту

Програма текстового процесора ділить текст на складові: сторінки, абзаци, символи. Кожному з цих елементів властиві певні ознаки, так званий формат.

Формат об’єкта тексту (абзацу, символу) — це властивості даного елемента.

Процес задання форматів у програмах обробки тексту називається форматуванням.

Від виконання форматування залежить зовнішній вигляд документа. Крім того, правильно задані формати полегшують подальшу роботу з документом. Усі прийоми форматування у Word можна розділити на дві основні групи:

- форматування символів — використовується для окремих літер, слів, текстових фрагментів і полягає у виборі гарнітури і розміру шрифту, написання (курсив, напівжирний тощо), кольору шрифту, відстані між символами тощо;

- форматування абзацу — задає параметри розміщення абзацу відносно полів

аркуша та сусідніх абзаців, визначає міжрядковий інтервал та абзацний відступ.

2. Форматування символів

Символ як об'єкт текстового документа має такі властивості: шрифт, розмір, колір, стиль шрифту, видозміна та інші. Розглянемо деякі з них.

Шрифт (нім. Schrift — письмо) визначає графічну форму символів, як почерк у людей. Існує кілька тисяч різних комп'ютерних шрифтів. Кожний з них має свою назву, наприклад SAPPHIR, Impact, Times New Roman, Monotype Corsiva.

Розмір символів указується в спеціальних одиницях — пунктах (1 пт = 1/72 дюйма = 0,353 мм).

Колір символів може набувати різних значень — жовтий, синій, зелений тощо — за палітрою кольорів.

Стиль шрифту визначає особливості накреслення символів і може набувати таких значень: звичайний, напівжирний, курсив, напівжирний курсив.

Символ має ще й інші властивості, такі як:

 •  видозміна — можливі значення: закреслений, надрядковий і підрядковий, з                                                                 тінню, контур та інші;
 •  підкреслення — можливі значення: одинарне, подвійне, пунктирне,                                                          хвилястою та інші;
 •  зсув — можливі значення: зміщення символів вгору або вниз;
 •  інтервал між символами — можливі значення: звичайний, розріджений або                                                                ущільнений.

Форматування символів можна виконувати як при введенні тексту, так і після його завершення. Насамперед треба виконати необхідну команду форматування (скажімо, задати набір курсивом), а далі набрати текст. У іншому разі потрібно спочатку виділити символ або фрагмент тексту, а далі застосувати до нього команду форматування.

Для зміни написання символів зручно користуватися відповідними кнопками на панелі інструментів Форматування.

Універсальним засобом форматування символів є діалог Шрифт. Цей діалог викликається командою меню Формат => Шрифт. Вихідні значення параметрів у цьому діалозі вказують на формат поточного виділення. Після задання параметрів слід натиснути на кнопку ОК.

Для запису математичних або хімічних виразів використовують верхні та нижні індекси, наприклад х2 і Н2О. Щоб їх увести скористайтесь кнопками х2 і х2 на панелі інструментів Форматування або викличте діалог Шрифт і в списку Видозміна виберіть значення — надрядковий і підрядковий.

Для зміни інтервалу й положення символів використовується вкладка Інтервал діалогового вікна Шрифт.

Щоб додати ефект для символів використовується вкладка Анімація діалогового вікна Шрифт.

3. Форматування абзаців

Абзац як об'єкт текстового документа має такі властивості: відступ зліва, відступ справа, відступ першого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал, інтервал перед, інтервал після, заливка та ін.

Форматування абзаців, як і форматування символів, здійснюється для виділеного абзацу тексту. Якщо абзац тексту не виділено, то форматування застосовується до того абзацу, в якому знаходиться курсор.

Щоб задати деякі властивості абзацу можна клацнути по відповідній кнопці на

панелі інструментів Форматування.

Найкращі можливості для форматування абзаців має діалогове вікно Абзац, яке відкривається командою Формат => Абзац. Вихідні значення параметрів у цьому діалозі відповідають поточному формату абзацу.

За допомогою вкладки Відступи та інтервали цього діалогу можна задати такі параметри формату абзацу.

Тип вирівнювання. Для визначення вирівнювання у списку Вирівнювання треба вибрати одну з опцій:

 •  По лівому краю,
 •  По правому краю,
 •  По центру,
 •  По ширині.

Абзацні відступи. Задати відступи (ліворуч, праворуч, для першого рядка) можна в групі Відступ, вводячи потрібні значення у відповідні поля.

Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками тексту в абзаці і вимірюється в пунктах. Можна встановити такі значення міжрядкового інтервалу:

 •  Одинарний — відстань між даним рядком і попереднім дорівнює найбільшому розміру символів даного рядка;
 •  1,5 рядка — у 1,5 раза більший від одинарного;
 •  Подвійний — у 2 рази більший від одинарного;
 •  Мінімум — мінімальний міжрядковий інтервал, потрібний для розташування в рядку символів найбільшого розміру;
 •  Точно — дорівнює вказаному значенню;
 •  Множник — дорівнює одинарному, помноженому на вказане значення.

 Інтервал перед і після абзацу задають додаткову відстань між абзацами та вимірюються в пунктах.

Зміни, які вносяться до поточного формату абзацу, зразу візуально відображаються у віконці у нижній частині вкладок.

Для встановлення значень відступів абзацу зручно користуватися маркерами горизонтальної лінійки. Перетягуючи їх по лінійці, можна змінювати значення

відповідних властивостей абзацу.

 1.  Маркер нависаючого відступу
 2.  Маркер відступу зліва
 3.  Маркер відступу першого рядка
 4.  Маркер відступу справа

Звертаю увагу, що переміщення маркера відступу зліва приводить до одночасного переміщення двох інших маркерів — маркера відступу першого рядка абзацу і маркера нависаючого відступу.

4. Форматування за зразкомЩе одним зручним засобом форматування у Word є інструмент Формат за зразком   кнопка якого розміщується на панелі інструментів Стандартній. Цей інструмент доцільно використовувати, якщо потрібно відформатувати деякий фрагмент тексту так само, як і якийсь інший. Для цього слід виконати такий алгоритм:

 •  Виділити фрагмент тексту, формат якого потрібно скопіювати.
 •  Вибрати кнопку Формат за зразком 
 •  Виділити текст, який необхідно відформатувати відповідно до зразка.

Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі клацнути кнопку Формат за зразком  і виділяти послідовно необхідні фрагменти тексту. Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим копіювання формату вибором тієї самої кнопки або натисканням клавіші Esc.

5.Створення буквиці

Буквиця — це збільшена перша літера (кілька літер) абзацу, яка часто сформована іншим стилем в порівнянні з рештою тексту документу. Як правило, встановлюють на початку документу або окремого розділу.

Для створення буквиці потрібно виділити першу літеру абзацу (можна кілька літер) та вибрати в пункті меню Формат команду Буквиця. Відкриється однойменне діалогове вікно, де в розділі Положення слід вибрати тип буквиці.

Тоді в полі Шрифт слід вибрати гарнітуру шрифту для буквиці, в полі Висота в рядках – кількість рядків тексту, на які вона буде поширюватися та в полі Відстань від тексту – віддаль буквиці від основного тексту.

6. Створення списків

Створення списків — це створення послідовних абзаців, які відформатовані

за допомогою виступів.

На місці виступів у списку  розміщується маркер ( тощо) або послідовні натуральні числа.

Відповідно списки бувають марковані і нумеровані.

Марковані списки застосовуються для опису перерахувань, скажімо, властивостей об'єкта, основних положень доповіді, дій користувача.

Нумеровані списки використовуються для подання інформації, якщо важливим є порядок елементів. Це можуть бути описи покрокових процедур, списки куплених товарів у накладній тощо.

Маркери або номери можуть додаватися до вже існуючого тексту. Для цього слід виділити ті абзаци, до яких потрібно помістити номери, і натиснути кнопку

Маркери   на панелі інструментів або кнопку Нумерація

Для створення маркованого або нумерованого списку можна також скористатися діалогом Список.

Виділіть абзаци, які мають бути марковані або нумеровані, й увійдіть у меню Формат => Список.

У наступному діалозі відкрийте вкладку Маркований або Нумерований і клацніть по потрібній піктограмі.

Якщо на вкладці Маркований ви не знаходите потрібного маркера, натисніть кнопку Змінити і задайте маркер за допомогою наступних діалогів. Закрийте діалог Список клацанням по кнопці ОК.

Щоб вилучити створений маркер або номер абзацу, поставте курсор між ним і текстом та натисніть клавішу Backspace. Натисніть Backspace ще раз, якщо ви бажаєте вилучити і абзацний відступ. Якщо ви вилучаєте один з номерів у нумерованому списку, то він буде автоматично пронумерований заново.

 

Підведення підсумку уроку

Сьогодні ми з вами познайомились з дуже важливою темою, а саме «Форматування символів, шрифтів та абзаців.». В подальші роботі за комп’ютером вам будуть необхідні знання про форматування текстових документів.

ПРОТОКОЛ

обговорення відкритого уроку теоретичного навчання

Урок провела студентка КППК Горельська Надія Олександрівна  групи 30 БП 1/з

Дата проведення: 14.04.15

Група: І взвод ІІ рота

Навчальна дисципліна: Інформатика

Присутні студенти: 25 ліцеїстів

Тема:  Форматування символів, шрифтів та абзаців. Стилі

Мета: знайомити ліцеїстів з поняттям форматування символів, поняттям форматування абзаців, кнопками панелі інструментів Форматування, сформувати вміння і навички: форматувати символи, форматувати абзаци, створювати списки, створювати буквицю.

Позитивне в проведені уроку:

Урок почався з взаємного вітання практикантки практики і ліцеїстів один з одним, в цілому організаційний момент пройшов докладно, коротко як і належить. Освітня мета була озвучена і пояснений план роботи на урок ліцеїстам. Була зроблена зв'язок з темами, пройденими на уроках інформатики раніше. Цей урок для практикантки  був у цій практиці першим і вона трималася впевнено, що важливо, так як впевненість передавалася класу і ліцеїсти охоче включалися в роботу, беручи участь у відповідях на питання, читаючи текст підручника, встигаючи за думкою міркуваннями практиканта.

Основним етапом можна вважати вивчення нового матеріалу і етап закріплення знань, на якому проговорювалося висновки по темі. Тема повністю розкрита і відповідала цілям уроку. Урок був витриманий в регламентних межах, пройшов успішно.

Негативне в проведені уроку:

Відсутнє.

Оцінка уроку: відмінно

Присутні

Викладач Кравченко К.І.     ______________

Аналіз виховного заходу

Дата: 10.04.2015

Група: І взвод ІІ рота

Присутні: 25 ліцеїстів

Організатор проведення: Павленко С.В.

Тема: Святкування Дня космонавтики!

Мета:  познайомити з історією святкування  Всесвітнього дня авіації і

космонавтики, ознайомити з  біографією та організувати зустріч з видатною людиною Віталій Тимофійович Гладченко.

Гладченко В.Т. є «Заслуженим випробувачем космічної техніки», заслуженим випробувачем космодрому «Байконур». Нагороджений 11 урядовими нагородами СРСР, медалями МО та МВС України, медалями Федерації космонавтики СРСР та Федерації космонавтики РФ -Саме С.П.Корольова, Ю.А. Гагаріна, Г.С. Титова, Н.А. Пилюгіна, К.Е. Ціолковського, В.В.Терешковой та ін., Нагороджений вищою нагородою Аерокосміческго товариства України - «За заслуги».

Віталій Тимофійович розповів багато цікавих подробиць, які не завжди можна знайти в офіційній історії космонавтики.

Наприкінці свого виступу Віталій Тимофійович подарував ліцею книгу «Берег всесвіту» - колективна праця колишніх співробітників космодрому. Вони розшукали живих учасників історичних запусків від генерала до рядового солдата - таких виявилося всього близько сорока чоловік - і зібрали їх спогади.       

У свою чергу, керівництво ліцею нагородило ветерана космонавтики грамотою за внесок у патріотичне виховання підростаючого покоління.

Святкування Дня космонавтики відзначається 12 квітня.

 

План-конспект відкритого позакласного виховного заходу

Дата проведення: 24.04.2015

Група: І взвод ІІ рота 

Тема: Брейн-ринг з інформатики

Присутні: 25 ліцеїстів

Мета:

 •  освітня: систематизувати та узагальнити вивчений матеріал з інформатики;
 •  розвивальна: сприяти розвитку уяви, пам’яті, логічного, критичного мислення, вміння аналізувати, синтезувати інформацію, робити висновки та узагальнення;
 •  виховна: виховувати інформаційну компетентність та культуру, формувати стійку зацікавленість до вивчення інформатики та інформаційних технологій.

Організатор проведення: Горельська Н.О.

Обладнання: плакати та схеми в кабінеті інформатик.

Попередня підготовка: об’єднати ліцеїстів у 2 команди, обрати назви команд; підготувати правила для брейн-рингу, запитання та критерії оцінювання.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на Вас чекає захоплююча гра – брейн-ринг, з правилами якої Ви вже знайомі. Кожна команда матиме можливість продемонструвати свої

теоретичні знання та вміння працювати з комп’ютером, отримані та сформовані відповідно під час вивчення інформатики, які знадобляться Вам не лише на уроках, а й в подальшому житті.

Тож бажаю Вам цікавої гри та гарних результатів!

III. Перевірка знань, вмінь та навичок ліцеїстів

Інструктаж з техніки безпеки.

Оскільки, всі вже готові. Дозвольте розпочати гру «Зроби якнайшвидше».

Вам потрібно за обмежений час, а точніше, за 5 хв. набрати поданий текст та оформити його за зразком. Оберіть учасника Вашої команди, який виконуватиме завдання. Хто виконає завдання якнайшвидше без жодної помилки принесе команді максимальну кількість балів – 5.

«Комп’ютер – це будь-який пристрій для автоматичної обробки інформації. У на час усі комп’ютери є електронними, але перший був механічним. Його проект створив у 1833 р. англійський математик Чарльз Беббідж.

Усе життя Беббідж присвятив тому, щобл побудувати свою аналітичну машину.»

IV. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу

А тепер переходимо до другої частини нашого брейн-рингу. Вона

складається з 3 блоків запитань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. По черзі команди отримують запитання, на які потрібно якнайшвидше відповісти. Якщо команда, якій адресовано запитання не знає відповіді, інша команда має право дати відповідь і отримати свій бал. Кожна команда може набрати за ці запитання 36 балів (або більше).

В разі однакової кількості балів задаються додаткові вирішальні завдання.

Отже, дозвольте розпочати запитання першого блоку.

Запитання І блоку

№п/пЗапитанняВідповідь1Скажіть назву популярної безкоштовної програми, здатної програвати mp3 файли, а в останніх версіях навіть відеофільми.winamp2Символ операційної системи Linux?пінгвін3Пристрої для запису інформації на касетах з магнітною стрічкоюстримери4Американська фірма, яка є лідером у виробництві програмного забезпечення для персональних комп’ютерівMicrosoft5Програма операційної системи, яка управляє роботою окремих периферійних пристроїв комп’ютера?драйвер6Що спільного в цих назвах: MacOs, OS/2, UNIX, MSDos, Linux, WindowsОпераційнісистеми7Фізик, який винайшов популярну сьогодні інтернет-службу WWW (World Wide Web).Тім Бернерс-лі8Графічне зображення об’єктапіктограма9Як називається програма для перегляду гіпертекстових документів?браузер10Як називається найшвидша пам'ять для тимчасового зберігання даних, що часто вживаються?кеш-пам'ять11Як виглядатиме в двійковій системі числення десяткове число 175?1010111112Як називається мінімальна одиниця вимірювання (кодування) інформації?біт13До якого типу проекційних засобів належать: Графопроектор, діапроектор, епіпроектор, оверхед-проектор.статичніпроекційні засоби14Процесор ПК, якому першому в світі, порушивши традицію, привласнили не порядковий номер, а власне ім'я.пентіум15Назвіть програми які вхожять в пакет прикладних програм Microsoft Office 2003Word, excel, access, powerpoint, publisher, outlook, infopath16Хто сконструював перший арифмометр в XVII столітті, що виконував чотири арифметичні дії?Вільгельм Лейбніц17Фірма, яка створила перший комерційно успішний Персональний Комп'ютерIBM18«Чорнобиль», «Пакистан». Що це за програми?віруси19Одна з мов програмування названа Ніклаусом Віртом в честь одного з математиків і філософів.паскаль20Універсальна цифрова обчислювальна машина для обробки різноманітної інформації.комп’ютер

 

Запитання ІІ блоку

№за/пЗапитанняВідповідь1Назвіть ім’я людини, італійця за походженням, якого вважають винахідником Першого комп’ютера?Леонардо да вінчі2Що таке «Чарівний ліхтарик»?Прототип сучасних  роекторів3Прикладна програма, що призначена для створення, редагування та форматування текстової інформації.microsoft word4Спілкування в цій службі інтернету відбувається між декількома співбесідниками в реальному режимі часу (ON-LINE), причому всі бачать всі фрази одночасно. Яка назва цієї служби.чат5Алгоритм, записаний мовою програмуванняНазивається?програма6Автор принципової схеми роботи комп'ютера?Джон фон нейман7Програми, що здатні самовідтворюватисьвіруси8Як називається стандартний пристрій для виводу відеоінформації?монітор

Додаткові завдання

№за/пЗапитанняВідповідь1Спілкування в цій службі інтернету відбувається між декількома співбесідниками в режимі OFF - LINE, причому в цій службі всі учасники бачать всі повідомлення. Яка назва цієї служби.форум2Хто такі хакери в найпершому розумінні цього слова.комп’ютерні генії, люди досконало володіючі комп’ютером3Як називається поштова кореспонденція в основному рекламного характеру, що приходить на e-mail адресу користувача без його запиту?спам4Набір програм, що здійснюють діалог з користувачем, керують оперативною пам'яттю,процесором, зовнішніми пристроями і файлами?операційнасистема5Формат mp3 це?Розширення (формат) звукових файлів;6Комп'ютер, що представляє свої послуги іншимкомп'ютерам в мережі?сервер7Як називається пристрій, для читання і записуінформації з дискети?дисковвід8Як називається пристрій, який креслить графіки, малюнки або діаграми під управлінням ПК?плотер

V. Підведення підсумків уроку та оголошення домашнього завдання

Вітаю команду переможців!

Оцінювання ліцеїстів.

Та насправді радість не лише в перемозі, а й у знаннях, які кожен з вас

отримав. Сьогодні впродовж брейн-рингу Ви пригадали багато цікавої інформації, яку вивчали на уроках інформатики. Виконуючи завдання та даючи відповіді на запитання Ви повторили великий обсяг теоретичного матеріалу, але це лише маленька частинка того, що ви ще можете дізнатися про комп’ютерну техніку та сучасні комунікаційні технології. Тож, сподіваюся, що й надалі Ви будете цікавитися новинами цієї сфери й поринати в світ комп’ютерних інновацій з великим захопленням.

ПРОТОКОЛ

обговорення залікового позакласного виховного заходу

Захід провела: студентка КППК: Горельська Н.О. 30 БП 1/з

Дата проведення: 24.04.15

Група: І взвод ІІ рота

Кількість присутніх студентів: 25 ліцеїстів

Тема заходу: «Брейн-ринг з інформатики»

Мета заходу:

 •  освітня: систематизувати та узагальнити вивчений матеріал з інформатики;
 •  розвивальна: сприяти розвитку уяви, пам’яті, логічного, критичного мислення, вміння аналізувати, синтезувати інформацію, робити висновки та узагальнення;
 •  виховна: виховувати інформаційну компетентність та культуру, формувати стійку зацікавленість до вивчення інформатики та інформаційних технологій.

Позитивне в проведені заходу:

Вважаю, що Надія Олександрівна, має організаторські здібності, вміє знайти індивідуальний підхід до ліцеїстів. Про це можна судити по активності ліцеїстів і гарного настрою. Тема допомогла реалізувати не тільки виховну мету, а розвинути пізнання ліцеїстів. Я вважаю що мета заходу досягнута.

Недоліки в проведені заходу:

Не виявлено. 

Оцінка заходу: відмінно

Присутні

Викладач Кравченко К.І.     ______________

Офіцер-вихователь Павленко С.В.    ______________

Анотація на психолого-педагогічну літературу

1. Основи дидактики : навч. посіб. / Чайка В. М.  – К. : Академвидав, 2011. – 240 с.

Досягнення мети в навчальному процесі залежить від якості навчального матеріалу, особистості вчителя і використовуваних ним дидактичних принципів, процесуально-технологічних інструментів для організування пізнавальної та творчої діяльності учнів. Закономірності і складники результативності цих педагогічних явищ досліджує дидактика, загальні засади якої, а також передумови ефективності навчання, найпродуктивніші методи, засоби, технології, прийоми побудови розкрито в пропонованому навчальному посібнику. Значну увагу в ньому приділено інноваційним джерелам, особистісним чинникам педагогічного успіху.

2. Вступ до педагогічної професії. 2-ге видання, стереотипне.  навч. посіб. / Мешко Г. М.. – К. : Академвидав, 2012. – 200 с.

Учитель — людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Із його працею свої сподівання пов’язують ті, у чиїх сім’ях зростають діти. Від нього залежать розвиток особистості і міцність основ суспільства. Справжнім учителем може стати людина з високими моральними якостями та рівнем культури, яка розуміє, що шлях до професії і шлях у професії потребують праці над собою, постійного самоформування і самовдосконалення. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання.

Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику, адресованому студентам вищих навчальних закладів. Викладена в ньому інформація прислужиться педагогам-практикам, усім, хто має намір обрати професію педагога. 

3.  Етичний розвиток педагога: навч. посіб. / Хоружа Л. Л. – К. : Академвидав, 2012. – 208 с.

Моральний сенс педагогічної діяльності потребує від учителя високої загальної культури, широкого світогляду, етичної зрілості. Утверджуючи ідеали добра і справедливості, честі, милосердя і любові, він гуманізує внутрішній світ дитини, виводить на високий моральний рівень міжособистісні та групові стосунки. Однак потенціал педагогічної етики не завжди повноцінно реалізується. Зосередженню уваги на важливості використання її надбань, формування необхідних для цього знань допоможе пропонований навчальний посібник. У ньому висвітлено сутність і значення професійної етики педагога як детермінанти його взаємин з учасниками навчально-виховного процесу, моральні засади педагогічної професії. Ідеться також про проблеми розвитку етики як основи фахового вдосконалення та умови розкриття творчого потенціалу вчителя в контексті сучасної освіти. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам, психологам, соціальним працівникам і всім, хто прагне морально-духовного зростання.

Висновок

План педагогічної практики виконаний повністю.

Мені вдалося реалізувати всі намічені цілі і задачі, набути безцінного практичного досвіду і навики роботи з класним колективом з урахуванням його психологічної структури і рівня розвитку; поглибити свої знання в педагогіці; сформувати уміння по організації продуктивної взаємодії з класом на уроці і зовні нього (встановлення особистих контактів, навики співпраці, діалогового спілкування і т.п.); уміння грамотно розподіляти час уроку і навантаження, відповідно до рівня знань як в класі, так і окремих учнів; уміння помічати і аналізувати виникаючі в класному колективі ситуації, вимагаючи педагогічного втручання; уміння грамотно аналізувати (з психологічною, педагогічною і методичною точок зору) уроки і виховні заходи. Також показала функції класного керівника й дала змогу випробувати себе в них.

У процесі проведення виховних заходів удосконалювалися навики викладання, грамотної подачі матеріалу, знаходження контакту з учнями, з’явилися уявлення про способи організації колективу, утриманні уваги групи, формування інтересу до матеріалу, створення позитивної учбової мотивації.

Дуже важливим, якщо не визначальним чинником, сприяючим моїм успіхам, з’явилося доброзичливе, бере участь відношення педагогів. Ніхто не відмовляв мені в допомозі, деякі викладачі давали цінні поради, допомагали при розробці уроків.

У цілому, я оцінюю свою практику як успішну.  

Список використаних джерел

 1.  Основи дидактики : навч. посіб. / Чайка В. М.  – К. : Академвидав, 2011. – 240 с.
 2.  Вступ до педагогічної професії. 2-ге видання, стереотипне.  навч. посіб. / Мешко Г. М.. – К. : Академвидав, 2012. – 200 с.
 3.  Етичний розвиток педагога: навч. посіб. / Хоружа Л. Л. – К. : Академвидав, 2012. – 208 с.
 4.  Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. – К.: Вища школа, 1997. – 386 с.
 5.  Бондарчук О.І, Бондарчук Л.І. Основи психології та педагогіки: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999.
 6.  Бруднер Дж. Процесс обучения. – М.: Просвещение, 1962. – 420 с.
 7.  Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К.: Вища школа, 1997. – 362 с.
 8.  Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої освіти в Україні. – К.: Вища школа, 1995. – 462 с.
 9.  Зотов В.О., Найдьонов І.М. Програма дисципліни “Методика викладання обліку, економічного аналізу та аудиту”. – К.: МАУП, 2001. – 24 с.
 10.  Коротов В.М. Введение в педагогику. – М.: Из-во УРАО, 1999. – 274 с.
 11.  Педагогика: Учебное пособие для студентов пед. институтов / Под ред. Ю.К.Бабанского. – М.: Просвещение, 1983. – 608 с.
 12.  Педагогіка /За ред. А.М. Алексюка. - К.: Видавництво при Київському Державному університеті, Вища школа, 1985. -155-163 с.
 13.  Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 544 с.
 14.  Ничкало Н.Г. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. К.: Вища школа, 1994.
 15.  Педагогіка: Навчальний посібник для студентів пед. учебн. закладів/ В.А.Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Е.Н. Шиянов. - М.: Школа-Прес, 1997.-512с.
 16.  Сучасні педагогічні технології у вищій школі: Науково-методичний збірник. - Вінниця - Київ, 1995.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Звіт з педагогічної практики. Характеристика навчального закладу: Київський військовий ліцей. Психолого-педагогічна характеристика групи, Психолого-педагогічна характеристика учнів, Письмовий аналіз уроків теоретичного навчання,

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Определение и обстоятельство. Русский язык

Определение - второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей. Обстоятельство - это второстепенный член предложения, обозначающий признак действия или другого признака.

Деятельность. Виды.

Деятельность многообразна. Материальная и духовная деятельность Творчество и общение. Общение и труд как виды деятельности

Хирургия

Сестринский процес. Виды травм. Острый живот. Первая помощь при переломах, ожогах, механических повреждениях, задержке мочи, почечной колике, обморожении. Электротравмы. Предоперационный, послеоперационный период. Методы исследования больного. Вывихи. Нарушение кровообращения. Повреждения и заболевания.

Понятие, сущность и значение государства.

Термин «государство» используется в двух значениях: во-первых, для выделения страны как политико-географического образования и, во-вторых, для обозначения организации политической власти, системы институтов власти. Государство в первом смысле изучается разными науками: социологией, политической (социологической) географией и др.

Региональная экономика

Лекции. Региональная экономика — это комплексная, интегральная социально-экономическая дисциплина, изучающая закономерности процесса формирования и функционирования  (включая управление) социально-экономической системы региона (субъекта Российской Федерации) с учетом исторических, демографических, национальных, религиозных, экологических, политико-правовых, природно-ресурсных особенностей,  места  и роли в  общероссийском  и международном разделении труда.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok