Історія світової художньої культури

                             Питання державного екзамену             2014/15 рр.

з «Історії світової художньої культури»

для студентів 4 курсу хореографічного факультету

1.

Художня культура: зміст та структура

 

2.

Шаман як засновник первісної культури

 

5.

«Глиняна» культура стародавньої Месопотамії

    

6.

Мистецтво та основні культи стародавнього Єгипту

 

7.

Кноський палац як символ Мінойської культури

 

8. Відповідь на питання «Антична спадщина як основа Європейської художньої культури» є у вас у конспекті

 

10.

Італійський гуманізм як новий тип світогляду

11.

Південний та Північний Ренесанс: загальне та особливе.

Символіка та алегоричність створюваного світу – характерна особливість Північного Ренесансу.

Якщо Італійці ідеалізували, то на Півночі уважно вдивлялися в кожну деталь, факт, подію (А. Дюрер «Заєць», «Трава»). Тому їх можна назвати засновниками «реалізму» і портретного живопису. Італійських майстрів у передачі світобачення можна назвати естетами. Північан –  художниками-дослідниками.

 

 

13.

Масова культура

14.

Становлення авангардної художньої культури

Мистецтво як інтуїтивне пізнання світу. Пошук таємного сенсу – основний мотив художнього процесу XX ст. Твір мистецтва – світоглядна метафора. Зміна естетичних орієнтирів.

Авангардність – специфічний стиль мислення. Перегляд традиційних та створення нових художніх систем. Традиція вичерпала себе; мистецтво має шукати іншу форму (Ортега-і-Гассет). Зміст творчості – повалення досягнень старих цивілізацій. Не зображення, а творіння. Неактуальність метода, стилю, жанру, «законів краси».

 

16.

Модерн як спосіб естетичного вдосконалення дійсності.

 

18.

Модерністські стилі першої половини ХХ ст.

        

19.

Рок-культура як контркультура

20.

Новизна як  засадничий принцип художньої культури постмодерну

21.

Особливості художньої культури постмодерну

 

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Питання і відповіді державного екзамену з «Історії світової художньої культури» для студентів хореографічного факультету.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Соглашение участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома

Деятельность. Виды.

Деятельность многообразна. Материальная и духовная деятельность Творчество и общение. Общение и труд как виды деятельности

Хирургия. Задачи с ответами

Обязательный минимум обследования пациента

Система органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочеотделения, половых органов. Эндокринная система

Разработка направлений совершенствования учета основных средств

Дипломная работа Цель исследования разработка направлений совершенствования учета основных средств ОАО «Интеграл» и повышения эффективности их использования.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok