Архівознавство. Модульна контрольна робота №1

Модуль № 1

Архівознавство

Комплексна система знань, що вивчає історію, теорію і практику архівної справи, її правові та економічні засади – це:

А) Архівософія Б) Архівознавство

В) інституцієзнавство Г) документознавство

2. Пріритетним методом архівознавства є:

А) історичний Б) біологічний

В) статистичний Г) археологічний

3. Архіви при «будинках життя» існували у:

А) Давній Греції Б) давньому Єгипті

В) середньовічній Італії Г) Німеччині Нового часу

4. Слово «архів» походить з:

А) грецької мови Б) латини

В) іранської Г) давньоєврейської

5. Національний архів Франції був створений у:

А) 1789 р. Б) 1689 р.

В) 1699 р. Г) 1799

6. Школа хартій – це:

А) назва архіву у Франції Б) вищий орган управління у сфері архівної справи у Німеччині

В) архівний інститут у Франції В) назва архіву хартій у Магдебурзі

7. Документи, що стосувалися руських (українських) земель у складі Речі Посполитої, зберігалися у:

А) Литовській метриці Б) Козацькій метриці

В) Волинській метриці Г) Київській метриці

8. У 1852 році було створено Центральний архів давніх актів у:

А) Чернігові Б) Москві

В) Санкт-Петербурзі Г) Києві

9. Архів ЦК Компартії України проіснував до:

А) 1959 р. Б) 1966 р.

В) 1991 р. Г) 2014 р.

10. Провідний український журнал з архівної справи називається:

А) Нариси архівної справи Б) Архіви України

В) Архівний журнал В) Архівний часопис України

11. Охарактеризуйте основні історичні етапи розвитку архівної справи у світі.

12. Зв'язок архівознавства з іншими навчальними дисциплінами.

13. Історія архівної справи в Україні у добу Гетьманщини.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Трудовой договор. Образец

Претензия По условиям данного Договора Застройщик

Мной, ФИО и (наименование застройщика) был заключен Договор №_____ участия в долевом строительстве многоквартирного дома

Риккетсиозы, Спирохетозы, Микозы. Тесты

Ответы по теме: Риккетсиозы. Микозы (кандидоз и дерматомикозы) и актиномикоз Ответы по теме: Спирохетозы. Венерические заболевания Ответы по теме: Микозы (кандидоз и дерматомикозы) и актиномикоз

Правовая культура общества, ее элементы

Правовая культура - это качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, правовой и правоприменительной деятельности. Структурными элементами правовой культуры являются..

Проведение сестринского ухода в педиатрии. Сохранение здоровья детей

Банк тестовых заданий для подготовки к экзамену «Проведение сестринского ухода в педиатрии» Раздел «Сохранение здоровья детей»

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok