Основні напрями вдосконалення інформаційного забезпечення бізнес-планування підприємства

3 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС- ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Світова економічна система вже вступила в епоху формування світового інформаційного суспільства. Це новонароджуване суспільство характеризується не тільки якісно новим виробничим апаратом, який базується на комп’ютеризованих засобах праці та інформаційних технологіях, але новими соціальними відносинами. Впровадженням цих відносин потрібно управляти. Особливо це стосується процесів інформатизації в організаціях.

При проведенні широкої інформатизації в організаціях насамперед потрібно зосереджуватися на наступних заходах:

 •   постійне вивчення та формування сфери застосування інформаційних продуктів та послуг;
 •   орієнтація основних видів діяльності на застосування передових технологій, що грунтується на впровадженні інформаційних систем;
 •   підготовка, введення, корегування правових та господарських норм, які забезпечують функціонування інформації, як товару з врахуванням загальноприйнятих правил у світі;
 •   формування та введення базових стандартів, які регламентують форму представлення, способи обробки та пересилання даних інформації (протоколи обміну, інтерфейси, тощо) з врахуванням міжнародних стандартів аналогічного призначення;
 •   забезпечення достатнього рівня комп’ютерної грамотності та інформаційної культури, як серед персоналу, так і заохочення до цього потенційних користувачів;
 •   перебудова навчального процесу та розвиток мережі перепідготовки кадрів з можливим залученням зовнішніх навчальних центрів;
 •   створення основних компонентів інфраструктури інформатизації організації;
 •   орієнтація потреб всіх сфер соціально-економічного розвитку організації на використання інформаційних технологій;
 •   досягнення достатньої повної взаємодії із національною інформаційною інфраструктурою, а також вихід в глобальну комп’ютерну мережу для користування нагромадженими базами даних і знань;
 •   здійснення масштабного застосування інтегрованих систем обробки інформації;
 •   постійне відслідковування зростаючих можливостей використання систем масового інформаційного обслуговування, зокрема через INTERNET;
 •   створення конкурентноспроможного виробництва інтелектуалізованих продуктів та інформаційних послуг;
 •   підтримка фундаментальних досліджень в перспективних галузевих напрямках з орієнтацією на використання найновіших досягнень в галузі інформаційних технологій.

Отже, стратегія впровадження інформаційних технологій в жодному разі не повинна бути випадково організована, а опиратися на чітку довготермінову стратегію.

На  підприємстві ПАТ «Прикарпаттяобленерго» використовуються наступні програмні продукти або системи:

 1.  Програмне забезпечення «Sav Corporate Edition10 for Workstation» - корпоративна антивірусна безпека клієнтів комп’ютерної мережі.
 2.  Програмне забезпечення «Symantec Antivirus Corporate Edition10»  - корпоративна антивірусна безпека серверної частини комп’ютерної мережі.
 3.  Програмне забезпечення «Daemon 8/0 Pro for 1000 users» - програма забезпечення роботи електронної пошти.  
 4.  Комп’ютерний довідник “Ліга”
 5.  Система управління ресурсами підприємства R3
 6.  АСДТУ
 7.  АСКОЕ
 8.  Програмний комплекс «Енергозбут»
 9.  Програма пофідерного аналізу

Для того щоб покращити інформаційне забезпечення на підприємстві слід впровадити такі програмні продукти та системи як:

 1.  Система інформаційно - довідкова “Зодчий”
 2.  Система 1С
 3.  Програмний комплекс АВК-3 («ДЦ», «ПД»)
 4.  Комплексна програма “АРЕМ”
 5.  Програмний комплекс «SmartUtil:Energy» «побут»
 6.  Програмно-технічний комплекс Smart IMS

Інформаційно-довідкової системи “Зодчий”

Нормативно-правове забезпечення діяльності проектних та будівельних організацій України.

 1.  Призначена для ведення комп’ютерних архівів документів.

2. Містить ( 4086 док.):     

 •  нормативні документи  України в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів ( 1852 док.);
 •  закони, постанови, укази, угоди, документи міністерств і відомств (1731 док. );
 •  кодекси  України ( 15 док.);
 •  документи по питаннях управління якістю (11 док. );
 •  довідкові та методичні матеріали (477 док.).
 1.  База даних інформаційно-довідкової  системи “Зодчий” представляє собою

кілька архівів документів, близьких по тематиці  даних що зберігаються.

Кожен архів має свої каталоги документів, розділених на більш мілкі тематичні групи документів.

 1.  Користуються підприємства і організації незалежно від видів їх діяльності.
 2.  Аналоги  даної системи нам не відомі.
 3.  База документів постійно поновлюється / на магнітних носіях/.
 4.  Мінуси - потребує використання разом з “Ліга-Закон”/ відсутня можливість паралельного перегляду документа на який існує посилання в даному документі / , малий архів відомчих нормативних документів, мало документів по земле відведенню .
 5.  Плюси - найбільш повний архів діючих нормативних документів у галузі будівництва.

Система 1С

 •  призначення програмного продукту (системи), основні функції :
 •  на підприємстві працює 2 програми:
 •   1С”Бухгалтерія”- ведення бухгалтерського обліку у філіях підприємства; інформація каналами зв’язку передається в  програму 1С в центральну бухгалтерію та імпортується в програму R/3
 •  1С”Зарплата” –призначена для нарахування заробітної плати;працює локально;
 •  принципи побудови програмного продукту (системи) – використовується база даних з використанням MS SQL-сервера, є можливість адаптації програми під потреби підприємства, оскільки в програмі відкритий доступ до текстів модулів за допомогою конфігуратора програми, який входить в програмний комплекс, можливість авторизації прав доступу до бази даних шляхом адміністрування прав доступу;
 •  основні користувачі програмного продукту, їх кількість – основними користувачами є бухгалтери, касири, комірники філій,  в загальній чисельності 70 чол.;бухгалтери розрахункової групи

програмісти(адміністратори);

 •  переваги програмного продукту над аналогічними;недоліки в порівнянні з аналогами – система адаптована і сертифікована для роботи в правовому полі бухгалтерського обліку в Україні, можливість написання додаткових модулів для інтеграції в систему SAP R/3 і навпаки;
 •  наявність чи відсутність перспективи розвитку – система має перспективи розвитку, оскільки вона гнучка і швидко адаптується при зміні законодавства;
 •  визначення сильних і слабких сторін.

АВК 3

 1.  Програма АВК-3 служить для складання проектно-кошторисної документації по заданих об‘єктах. Складаються локальні кошториси окремо на будівництво і демонтаж:
  •  ПЛ.-10 кВ
  •  КЛ-10 кВ
  •  КТП-10/0,4 кВ
  •  ПЛ.-0,4 кВ
  •  КЛ-0,4 кВ.

В локальних кошторисах закладені всі роботи, які виконуються по даному об‘єкту. Всі роботи сумуються у об‘єктному кошторисі. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва включає вартість по об‘єктному кошторису і нарахування в 9 главі  на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період – при необхідності, у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж + 27 градусів С – при необхідності, витрати по перевезенню працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом, в розділі 12 закладається вартість проектно-кошторисної документації – при необхідності, кошторисний прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат, комунальний податок, податок на додану вартість 20 %. Після цього  складається договірна ціна, а після виконання робіт складається акт виконаних робіт по фактичному виконанню.

 1.  Програмою враховується виконання будівельно-монтажних робіт відповідно державним будівельним нормам і закладаються матеріали по факту.
 2.  Користувачі програми АВК-3:
 •  ВКБ – виготовляє кошториси  на нове будівництво ПЛ.-6-10 кВ, КЛ-6-10 кВ, КТП-6-10/0,4 кВ, ПЛ.-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для РЕМів, які вводяться через ВКБ.
 •  ВТС – виготовляє проектно-кошторисну документацію для РЕМів на нове будівництво ПЛ 6-10 кВ, КЛ 6-10 кВ, КТП-6-10/0,4 кВ, ПЛ.-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, кошториси по реконструкції електромереж 0,4 кВ для РЕМів,  проектно-кошторисна документація для сторонніх організацій, кошториси і акти виконаних робіт для  замовників по області.
 •  Богородчанський РЕМ, Галицький РЕМ,  Долинський РЕМ, Калуський РЕМ,  Коломийський районний РЕМ, Лисецький РЕМ – кошториси   для власних потреб та робіт на сторону.

Для складання проектно-кошторисної документації , вона задовольняє небхідні вимоги. Інформація про інші програми відсутня.

Програма АСКД включає в себе програму АВК-3 має дещо ширші функції за рахунок складання дефектних актів.

Програма АСКД установлена в службі ЗДТУ і службі ліній.

“АРЕМ”

Програмний комплекс “АРЕМ” складається з наступних компонентів:

· редактора схем;

· редактора баз даних;

·      модуля розрахунку електричної схеми.

Робота з редактором схем складається з декількох етапів.

 •  На першому етапі користувач створює у графічному редакторі схему електричної мережі або її фрагменту, для якої треба провести розрахунок. Графічний редактор дозволяє відтворювати основні елементи електричних мереж (вузли, трансформатори, ЛЕП, тощо) та здійснюПАТи логічну перевірку на правильність під’єднання елементів.
 •  На другому етапі створюється база даних елементів мереж з їх детальним описом (тип елементу, номінальна напруга, потужність, тощо) за допомогою відповідного редактора баз даних або редактора, вбудованого у графічний редактор.
 •  На третьому етапі здійснюється процедура логічного поєднання графічних елементів електричної схеми з відповідними їм описами параметрів з баз даних. Здійснюється автоматична перевірка на відповідність елементів класам напруги, правильності під’єднання у відповідності до класу напруги, тощо.
 •  Після проведення перевірки створеної користувачем електричної схеми здійснюється її розрахунок за методом балансу потужності. При цьому, користувач може проглянути параметри балансуючих та опорних вузлів схеми, вказати бажану точність розрахунку.
 •  Результати обчислень можна вивести на фоні електричної схеми. Користувач може здійснюПАТи оперативний вибір довідкової інформації та параметрів, які він бажає відображати на схемі. Можливе відображення елементів схеми кольором у відповідності до класу напруги та роздрук схеми на принтері.

Після проведення розрахунку схеми існує можливість відображення перетоків активної та реактивної енергії.Результати обчислень можна вивести, також, у вигляді таблиць, графіків та діаграм та роздрукувати на принтері.

У режимі аналізу виводяться назви елементів електричної схеми з критичними параметрами з синхронним відображенням на електричній схемі. Кожна електрична схема, створена користувачем, оформлюється у вигляді проекту, який включає власне опис схеми, всі необхідні бази даних, всі установки та параметри, інформацію про користувача, дату створення і коректування схеми, її опис. Проект можна експортувати, що забезпечує можливість роботи з ним на іншому комп’ютері.

Програма “Редактор схем” призначена для створення користувачем фрагменту електричної мережі, її модифікації для імітації роботи у різних режимах (відключення ЛЕП, трансформаторів, тощо) та відображення результатів обчислень і включає наступні модулі:

 1.  графічний редактор;
 2.  модуль опису елементів електричної схеми;
 3.  модуль розрахунку електричної схеми (зовнішній);
 4.  модуль відображення результатів.

В даний час програма “АРЕМ” в основному використовується в групі режимів ОДС. Вона встановлена також в деяких ОДГ РЕМ, але в зв’язку з тривалим процесом малювання схеми та занесення в неї даних, а також великим завантаженням керівника ОДГ РЕМ дана програма в РЕМ на стадії малювання і занесення даних.

Позитивні сторони програми:

 •  можливість виводу результатів обчислень на фоні електричної схеми, оперативного вибору параметрів, які відтворюються, та відображення схеми у кольорах у відповідності до класу напруги, що покращує сприйняття результатів;
 •  можливість створення власної класифікації об’єктів електричної схеми та вибору параметрів розрахунку, виводу результатів обчислень і відображення схеми у кольорах у відповідності до класифікації.

Недоліки програми:

 •  складність малювання схеми;
 •  неможливо роздрукувати виділений фрагмент схеми;
 •  несумісність з іншими програмами, що використовуються у ПАТ і безпосередньо в групі режимів ОДС (Excel, Actrix Technical, або Slamo);
 •  програма не дає можливості зберігати проекти в різних каталогах.

Є перспективи розвитку програми “АРЕМ”, оскільки розробниками OPEN JOINT STOCK COMPANY “LVIVOBLENERGO” (E-mail: arem@tic.com.ua) створені новіші версії програми, які дають можливість компютеру, за наявності телемеханічних засобів на підстанціях,  підчитувати дані параметрів електромережі в режимі “реального часу”. Це дає можливість диспетчерам в коротші терміни взнавати про порушення електропостачання (аварійні ситуації), та швидше вживати заходи по їх усуненню.   

Програмний комплекс “SmartUtil:Energy”

Програмний комплекс “SmartUtil:Energy” призначений для обліку і контролю кількості спожитої населенням електроенергії і оплачених коштів.

Він являє собою базу даних побутових абонентів-споживачів електроенергії з можливістю формування рахунків за спожиту електроенергію і багатьма варіантами аналізу даних. Програмний комплекс “SmartUtil:Energy” складається з двох окремих модулів “Адміністратор” і ”Побут” .

Програмний модуль  “Адміністратор” призначений для адміністрування програмного комплексу “SmartUtil:Energy”. Він дозволяє виконувати наступні дії:

 •  Настроювати параметри роботи  програмного комплексу “SmartUtil:Energy”;
 •  формувати список користувачів, що мають доступ до системи, і визначати їх права;
 •  формувати список груп користувачів;
 •  розподіляти користувачів по районам обслуговування;
 •  виконувати групову зміну абонентам районів обслуговування;
 •  виконувати групову зміну абонентам категорій;
 •  імпортувати в систему дані про оплату і субсидії;
 •  здійснювати пошук в системі інформації про лічильник по його номeру і/або типу;
 •  здійснювати пошук абонента по номеру його пільгового посвідчення ;
 •  здійснювати ввід, перегляд і редагування  інформації в довідниках, доступ до яких має обмежена кількість користувачів.

Програмний модуль  “Побут” призначений для занесення в базу даних системи оперативної інформації, одержання звітів і аналіз  занесеної інформації. Даний програмний модуль дозволяє виконувати наступні дії:

 •  працювати з особовими рахунками абонентів - занесення, перегляд, редагування і закриття особових рахунків, пошук в базі інформації про даного абонента, формувати рахунки для оплати, друкувати рахунки;
 •  формувати  завдання на контрольний обхід абонентів і здійснювати занесення  і редагування результатів виконаного обходу;
 •  здійснювати  занесення, перегляд і редагування актів про порушення ПКЕЕ, виявлених в результаті  контрольного обходу чи рейдової перевірки абонентів;
 •  здійснювати занесення, перегляд і редагування інформації  про оплату за електроенергію;
 •  формувати звіти по занесеним в систему даним.

Користувачами програми є 17  філій ПАТ ( де здійснюється занесення та редагування всієї необхідної інформації  про оплату, нарахування)  та відділи та служби центрального офісу (мають можливість тільки здійснювати перегляд ).

На  даний час в філіях  використовуються дві версії ( 7.1.5(2)- “попередній варіант” та 7.2.3.12z- “нова версія”) програмного комплексу “SmartUtil:Energy”.

В новій версії передбачено можливість:

 1.  Занесення зонних лічильників, зонних тарифів та проведення нарахування по зонних тарифах.
 2.  Занесення неповнолітніх членів сім’ї пільговика, дати їх народження  та  дати досягнення ними повноліття.
 3.  Проведення списання безнадійної заборгованості.
 4.  Занесення індетифікаційного коду пільговика.
 5.  Пошуку абонента по номеру пломби.
 6.  При перегляді картки абонента окремо розділено сальдо по лічильнику, по актах та по тимчасовому споживанню електроенергії .
 7.  Проведення нарахування по актах про порушення ПКЕЕ програмно.

Також для  «нової версії» програми створено генератор звітів, в кому є  можливість  сформувати сальдово-оборотну відомість по лічильниках, сальдово-оборотну відомість по актах про порушення ПКЕЕ та  сальдово-оборотну відомість по тимчасовим підключенням, зведену сальдово-оборотну відомість,  потарифну форму по лічильниках, потарифну форму по  актах про порушення ПКЕЕ, потарифну форму   по тимчасовим підключенням та загальну потарифну  форму. В “старій” версії програми потарифні форми та сальдово-оборотні відомості по актах про порушення ПКЕЕ та по тимчасовим підключенням відсутні , внаслідок чого,  звіти формувалися вручну .

На даний час  “нова” програма встановлена в 15-ти РЕМах .

Суттєвими недоліками програми є:

 1.  відсутність системи передачі даних засобами електронного зв’язку. Необхідна інформація про поточні робочі показники  отримується в телефонному режимі (без можливості перевірити  її достовірність);
 2.  відсутня можливість формувати зведені звіти по всьому підприємству.  (Звіти по підприємству формуються вручну по сформованих  звітах по кожному РЕМ );
 3.  відсутність текстів програми;
 4.  при обміні данними з програмою обліку пломб і лічильників задвоюється робота по занесенню інформації про заміну лічильника.

Smart IMS

Smart IMS представляє собою автоматизований програмно-технічний комплекс (ПТК) обліку і управління споживанням електроенергії індивідуальними і колективними абонентами та їх субабонентами. Склад обладнання ПТК дозволяє повністю забезпечити всі потреби в організації обліку споживання електроенергії і в контролі параметрів електричної мережі.

На даний момент впроваджено і експлуатується ПТК в двох РЕМах :

 •  Івано-Франківському – версія 3.0, 17 298 побутових і 481 юридична облікова точка;
 •  Калузькому – версія 5.0, 487 побутових і 9 юридичних облікових точок.

Призначення ПТК Smart IMS:

 1.  централізований збор, обробка і зберігання облікових даних;
 2.  автоматизоване управління індивідуальним споживанням електроенергії;
 3.  контроль балансу активної електроенергії на заданих ділянках розподільчої мережі з метою виявлення можливих порушень в споживанні електроенергії;
 4.  нагляду за станом приладів обліку, які входять до складу ПТК.

Основними користувачами ПТК є філії компанії, які здійснюють постачання електроенергії кінцевим споживачам  - абонентам багатоквартирних будинків, котеджів , будинків розташованих в сільскій місцевості.

Принципи побудови комплексу:

 •  на нижньому рівні у споживача встановлюється одно- або трифазні лічильники;
 •  від лічильників по електромережі 0,4 кВ передається технологічна інформація до маршрутизаторів, які встановлені на п/ст.;
 •  від маршрутизаторів за допомогою мобільного зв»язку інформація передається в інформаційний центр (в філію);
 •  в інформаційному центрі дані зберігаються і імпортуються в програму «SmartUtil:Energy» для виконання розрахунків з споживачами.

Основні переваги комплесу :

 1.  автоматизований дистанціонний збір інформації повністю виключає втручання людського фактору, що зменшує ймовірність припущення помилок при знятті показників приладів обліку чи свідомого їх спотворення;
 2.  автоматизований баланс активної електроенергії на заданих ділянках розподільчої мережі дозволяє в короткі терміни виявляти порушення в обліку, отримувати точні дані пофазного навантаження підконтрольних об»єктів , які необхідні для подальшого симетрування навантаження цих об»єктів;
 3.  автоматизоване управління споживанням дозволяє мінімізувати затрати та уникнути впливу «людського фактора». До «людського фактора» можна віднести неможливість вимкнення споживача при відсутності доступу до лічильника (закриті тамбура, не допуск в примішення в приватній забудові), небезпека для здоров»я працівників, які здійснюють відключення споживача під напругою.
 4.  контроль стану лічильника в складі комплекса дозволяє в короткі терміни ( до 1 доби) виявити несправне обладнання;
 5.  високий клас точності (1.0) обліку спожитої електроенергії.

За період експлуатації ПТК досягнуті результати:

 •  втрати по багатоповерховим будинкам знижено з 30- 40% до 2,5-3% ;
 •  сіметровано навантаження по фазам, що дало можливість підвищити рівень якості електроенергії;
 •  оперативно виявляти і реагувати ( від 2до 4 робочіх днів) на факти несанкціонованого підключення до електромереж;
 •  значно здешевлено обслуговування споживачів (замість 20 працівників обслуговують 6)

Недоліки використання ПТК :

Наявність посередників при експлуатації електроустановок багатоповерхових будинків. Такими посередниками є житлово-експлуатаційні організації, в віданні яких знаходяться житлові будинки.

Таким чином, програмно-технічний комплекс Smart IMS повністю задовольняє усім потребам до сучасного обліку і управлінню споживанням електроенергії і дозволяє підвищити економічну ефективність продажу електоренергії.

Отже, впровадження даних систем і програмних продуктів на підприємстві ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  спростить та підвищить  точність обліку електроенергії завдяки застосуванню електричних лічильників,їх маркування пломбами, та тим самим вестимуть контроль стану лічильника . Підприємство буде мати змогу вести автоматизований дистанціонний збір інформації та повністю виключати втручання людського фактору,що зменшить в свою чергу припущення помилок при знятті показників приладів обліку,чи свідомого їх спотворення. Тим самим автоматизоване управління споживання дозволить мінімізувати затрати та уникнути впливу людини. Завдяки цим програмам підприємство досягне більшої точності обліку, відповідно зменшиться ймовірність крадіжок, які є основним чинником контролю за споживачами а також забезпечує цілісність підприємства.


← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

3 розділ.doc

3 розділ.doc
Размер: 150.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Світова економічна система вже вступила в епоху формування світового інформаційного суспільства. Стратегія впровадження інформаційних технологій.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Проведення рятувальних і інших невідкладних робіт (РіНР)

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт. Проведення РіНР в районах стихійного лиха (повінь, снігові замети, буревії, урагани, смерчі, лісові, торф’яні пожежі). Всебічне забезпечення проведення РіНР. Функції уповноваженого керівника з ліквідації НС відповідного рівня та організація діяльності підпорядкованого йому штабу з ліквідації НС.

Психологические факторы семейного абсентеизма у мужчин

Курсовая работа факультета психологии Кафедра экспериментальной и прикладной психологии Факультет психологии

История казахского народа

История казахского народа представляет собой важнейшую часть всемирной истории, поэтому ее изучение занимает важное место в формировании исторического сознания молодежи.

Наложение калоприемника. Практический навык

Основы металлургического производства

Цель: иметь представление об основах металлургического производства чугуна, стали, цветных металлов и сплавов. Основная продукция черной металлургии. Производство чугуна. Производство стали. Производство цветных металлов и сплавов

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok