Розробка бізнес-плану підприємства

2 РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Загальна характеристика підприємства: галузева приналежність та вид діяльності, виробнича структура і матеріально-технічна база підприємства

Історія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" бере свій початок з 1930 року, коли на території сучасного міста Івано-Франківська було введено в експлуатацію Станіславівську електростанцію, яка працювала на дизельних двигунах і мала сумарну потужність 1000 кВт. Згодом, ще до початку війни, за рахунок встановлення парових турбін її потужність зросла до 3000 кВт. В результаті інтенсивної післявоєнної розбудови та бурхливого розвитку електроенергетики Станіславівська електростанція вже до початку 60-х років досягла п`ятикратного зростання потужності. В 70-х роках ХХ століття електростанція перестала існувати як самостійне підприємство, її було приєднано до Івано-Франківського обласного підприємства електричних мереж. Саме з такою назвою підприємство проіснувало до 1995 року, коли відповідно до Указу Президента України і почало працювати під новою назвою – державна акціонерна електропостачальна компанія (ДАЕК) "Прикарпаттяобленерго". Через два роки, згідно державного плану приватизації об'єктів енергетики, почалася приватизація компанії і вже у вересні 1998 року на установчих зборах було створено ПАТ "Прикарпаттяобленерго".

Юридична адреса: 76014, м.Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34

Територією здійснення ліцензованої діяльності підприємства є Івано-Франківська область (площа 13.9 тис. кв. км).

Завдання, які стоять перед компанією, насамперед, спрямовані на виконання функцій з безперебійної передачі, розподілу та реалізації електри-чної енергії, технічного обслуговування,  ремонту, технічного переозброєння, реконструкції та розвитку обладнання, надання послуг, які пов'язані з процесом передачі електроенергії, експлуатації, монтажу та ремонту електричного обладнання, вимірювальних приладів, вузлів обліку енергії та систем автоматики регулювання і керування системами електропостачання, наладки обладнання електричних мереж, проектної діяльності.

Внаслідок технологічних особливостей виробництва ПАТ "Прикарпаттяобленерго", як і всі обласні енергопостачальні компанії України, є природною монополією на території своєї ліцензійної діяльності, її діяльність регулюється державою, зокрема Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ).

ПАТ "Прикарпаттяобленерго" отримує електроенергію від об'єднаної енергетичної системи України та Європейської енергетичної системи UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) (Бурштинська ТЕС). За рік через електромережі підприємства передається близько двох мільярдів кіловат-годин електроенергії. Максимальне літнє навантаження області складає 228 мегават, максимальне зимове навантаження – 391 мегават.

       Підприємство постачає електроенергію 500 тисячам споживачам, 488 тисяч з яких – населення області.

Найбільшими споживачами електроенергії в Івано-Франківській області є: ЗАТ "Лукор", ТОВ "Кроно-Україна", ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", ТОВ "Вінісін", НГВУ "Долинанафтогаз",  НГВУ "Надвірна-нафтогаз", ПАТ "Барва", ТОВ "Скорзонера", Долинський ГПЗ, ДТГО "Львівська залізниця" та ін.

Мережеве господарство ПАТ "Прикарпаттяобленерго" складають:

 •  22416 км повітряних ліній (ПЛ) напругою 0,4-10 кВ;
 •  1882 км ПЛ напругою 35-110 кВ;
 •  1332 км кабельних ліній (КЛ) напругою 0,4-10 кВ;
 •  130 шт. підстанцій (ПС) напругою 35-110 кВ;
 •  5644 шт. трансформаторних підстанцій (розподільчих пунктів)

   ТП (РП) напругою 0,4-10 кВ.  

У структурі ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 17 філій – районів електро-мереж (РЕМ) та центральні виробничі служби. Загальна чисельність праців-ників становить близько 3 тисяч чоловік, третина з яких – молоді спеціалісти віком до 30 років.

Головною метою діяльності ПАТ є досягнення максимального прибутку для задоволення інтересів виробництва, акціонерів, економічних та соціальних потреб його працівників.

Умовами діяльності ПАТ є:

 •  Виконання вимог чинного законодавства України, державних та галузевих нормативних документів, рішень Загальних зборів акціонерів.
 •  Дотримання норм та вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.
 •  Реалізація енергії споживачам за тарифами, які регулюються у встановленому законодавством порядку, а також за нерегульваними тарифами у відповідності з ліцензіями.
 •  Сплата податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
 •  Забезпечення охорони інформації та її носіїв, що віднесені до державної та комерційної таємниці.

Підприємство не має права:

 1.  Скорочувати обсяги поставок споживачам електричної і теплової енергії, передбачених укладеними договорами, з метою штучного створення або підтримання дефіциту на ринках зазначених видів енергії.
  1.  Встановлювати дискримінаційні ціни на електричну і теплову енергію, які б обмежували права окремих споживачів.
  2.  Укладати угоди з іншими підприємствами, спрямовані на розподіл ринків за асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи іншими ознаками з метою встановлення монопольних цін.

             ПАТ "Прикарпаттяобленерго" поставляє безпосередньо та продає електричну енергію  промисловим споживачам, непромисловим споживачам, сільськогосподарським споживачам та індивідуальним побутовим споживачам. Найважливішими споживачами є підприємства нафтогазового комплексу, хімічної та промисловості будівельних матеріалів.

Підприємство окрім основної ліцензованої діяльності, надає монопольні та немонопольні послуги. В перелік супутніх послуг, пов’язаних з ліцензованою діяльністю, які надає ПАТ, входять ті, які пов’язані з монопольною діяльністю з передачі та постачання, а саме: видача та оформлення технічних умов; узгодження проектної документації; підключення споживачів;  пломбування    лічильників; заміна лічильників; нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж; обстеження електроустановок і оформлення допусків на підключення до електричної мережі; надання інформаційних послуг за умови наявності (відсутності) у споживачів локального устаткування збору і обробки даних; приєднання споживачів до мереж компанії. Для покращення обслуговування споживачів ПАТ "Прикарпаттяобленерго" надає додаткові послуги з електрифікації, здійснює виготовлення та продаж пристроїв для опломбування електролічильників. Крім того, підприємство надає транспортні послуги, послуги з навчання персоналу, послуги телефонного зв’язку, утримує заклади громадського харчування для працівників компанії. Отриманий прибуток від надання платних послуг використовується на соціальний розвиток компанії та стимулювання працівників.

Необхідно відмітити, що освоєння ринку супутніх послуг дає компанії можливість одержувати додаткові прибутки та сприяє як економічному розвитку, так і зростанню іміджу підприємства загалом.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності товариства є покращення стану електричних мереж для забезпечення якісною електроенергією кожного споживача. Для цього щорічно розробляється і впроваджується інвестиційна програма ПАТ "Прикарпаттяобленерго", яка затверджується Міністерством палива та енергетики України та погоджується Національною комісією регулювання електроенергетики України. З кожним роком підприємство збільшує витрати на технічний розвиток, модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання.

ПАТ "Прикарпаттяобленерго" першим в Україні почало впроваджувати систему стратегічного планування для покращення ефективності використання обмежених ресурсів. Мета стратегії – створення якісного бізнесу для як найповнішого задоволення потреб споживачів електроенергії.

Цінностями підприємства є висока культура обслуговування споживачів; порядність та відвертість із партнерами; патріотизм у ставленні до компанії та колективу; висока професійність, цілеспрямованість, принциповість; новаторство, творчість, ініціативність -  основа успіху кожного працівника та підприємства загалом; життя, здоров’я та добробут. 

На даному етапі діяльність компанії спрямована виконання нещодавно затвердженої місії, яка звучить наступним чином: професійною командою  енергетиків-однодумців  нести світло в кожну оселю, забезпечувати затишні умови  життя та сприятливі умови  ведення бізнесу  на Прикарпатті, гарантувати  стабільне зростання добробуту співробітників і акціонерів компанії . [10]

Таким чином, характеризуючи роботу ПАТ "Прикарпаттяобленерго", слід відзначити, що основні зусилля підприємства спрямовані на:

1. забезпечення надійного постачання електроенергії споживачам, які своєчасно та в повному обсязі розраховуються за використану електроенергію;

2.   максимальний збір коштів за реалізовану товарну продукцію;

3. забезпечення розрахунків за куповану електроенергію в ДП "Енергоринок" в повному обсязі;

4. вжиття енергозберігаючих заходів, спрямованих, в першу чергу, на зменшення понаднормативних втрат електроенергії в мережах.

Крім того, підприємство впроваджує дистанційні системи розрахунків з юридичними споживачами, розрахунки за електричну енергію за допомогою електронних карток, у побутових споживачів – сучасну автоматизовану систему обліку електроенергії.

Необхідно відмітити, що діяльність підприємства спрямована також на постійне вдосконалення компанії для надання споживачам якісних послуг та реалізації якісного товару.

Статут підприємства відповідає діючому законодавству. Дотримані державні вимоги щодо реєстрації та діяльності підприємства.

ПАТ "Прикарпаттяобленерго" отримує електроенергію від об'єднаної енергосистеми України. Основними поставниками електроенергії є ДП “Енергоринок” та  Снятинська ГЕС.

Основними видами діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" є передача електроенергії місцевими (локальними) мережами та постачання електроенергії споживачам Івано-Франківської області за регульованим тарифом.

Основним постачальником електроенергії для ПАТ  є Державне підприємство "Енергоринок". ПАТ "Прикарпаттяобленерго"   поставляє безпосередньо та продає електричну енергію  промисловим споживачам,  непромисловим споживачам, сільськогосподарським споживачам та індивідуальним побутовим споживачам.

Найважливішими споживачами є підприємства нафтогазового комплексу, хімічної та промисловості будівельних матеріалів.  Електроенергія по повітряних лінях 35/110 кВ передається до понижувальних підстанцій    35/110 кВ, трансформується на напругу 6-10 кВ і мережею ліній 6-10 кВ поступає на трансформаторні пункти, де здійснюється остання трансформація на напругу 0,4 кВ і мережею 0,4 кВ електроенергія потрапляє безпосередньо до споживачів області.

ПАТ "Прикарпаттяобленерго", окрім основної ліцензованої діяльності, надає монопольні та немонопольні послуги. В перелік супутніх послуг, пов’язаних з ліцензованою діяльністю, які надає ПАТ, входять ті, які пов’язані з монопольною діяльністю з передачі та постачання, а саме: видача та оформлення технічних умов; узгодження проектної документації; підключення споживачів;   пломбування    лічильників;    заміна    лічильників;   нагляд    за  роботами  в охоронній зоні електромереж; обстеження  електроустановок і оформлення допусків на підключення до електричної мережі; надання інформаційних послуг за умови наявності  (відсутності)  у  споживачів  локального  устаткування збору і обробки даних; приєднання споживачів до мереж компанії.  

Для покращення обслуговування споживачів ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  надає додаткові послуги з електрифікації, здійснює виготовлення та продаж пристроїв для опломбування електролічильників. Крім того, підприємство надає транспортні послуги, послуги з навчання персоналу, послуги телефонного зв’язку, утримує заклади громадського харчування для працівників компанії. Отриманий прибуток від надання платних послуг використовується на соціальний розвиток компанії та стимулювання працівників.

Необхідно відмітити, що освоєння ринку супутніх послуг дає компанії можливість одержувати додаткові прибутки та сприяє як економічному розвитку, так і зростанню іміджу підприємства загалом.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності товариства є покращення стану електричних мереж для забезпечення якісною електроенергією кожного споживача. Для цього щорічно розробляється і впроваджується інвестиційна програма ПАТ "Прикарпаттяобленерго", яка затверджується Міністерством палива та енергетики України та погоджується Національною комісією регулювання електроенергетики України. З кожним роком підприємство збільшує витрати на технічний розвиток, модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання.

Загальна характеристика ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  наведена в  таблиці  2.1

Таблиця  2.1 

Загальна характеристика ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

№ п/нПоказникиОдиниці виміруКількість1.Територія областітис. км. кв13,902.Кількість побутових споживачівтис. ос.490,403.Кількість юридичних споживачівтис. ос.18,544.Повітряні лінії напругою 110 кВкм8235.Повітряні лінії напругою 35 кВкм10666.Повітряні лінії напругою 6-10 кВкм76387.Повітряні лінії напругою 0,4 кВкм148818.Кабельні лінії напругою 6-10 кВкм7459.Кабельні лінії напругою 0,4 кВкм61110.Підстанції напругою 35-110 кВшт.13011.Підстанції і розподільчі пункти напругою 6-10 кВшт.5676

Всі роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією і модернізацією електромереж  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  проводяться відповідно до інвестиційної програми. На  сьогоднішній день розвиток електричних мереж відбувається за кошти, які передбачаються в інвестиційній програмі, що є недостатнім, так як фізичне старіння мереж становить 40-50 % і значна частина обладнання не відповідає сучасним вимогам експлуатації та підлягає заміні.

Завдяки спільним зусиллям ПАТ "Прикарпаттяобленерго"   стало однією з перших енергопостачальних компаній України, яка врегулювала відносини з оптовим постачальником електроенергії та перейшла на особливий порядок розрахунків. Це дало можливість використати зекономлені кошти від роботи підприємства нижче затверджених нормативних витрат на поповнення обігових коштів компанії і ефективно управляти фінансовими потоками.

Крім того, підприємство впроваджує дистанційні системи розрахунків з юридичними споживачами, розрахунки за електричну енергію за допомогою електронних карток, у побутових споживачів – сучасну автоматизовану систему обліку електроенергії.

Необхідно відмітити, що діяльність підприємства спрямована також на постійне вдосконалення компанії для надання споживачам якісних послуг та реалізації якісного товару.

Підприємство постачає електроенергію 500 тисячам споживачам, 488 тисяч з яких - населення краю. Структура корисного відпуску електроенергії ПАТ ”Прикарпаттяобленерго” наступна: промисловим споживачам – 29,1 %,  непромисловим споживачам – 15,6%, сільськогосподарським споживачам – 2 %, споживачам комунального господарства – 5,7 %, споживачам державного та місцевого бюджету – 5,7 % та 41,9 % – індивідуальним побутовим споживачам. Найважливішими споживачами є підприємства хімічної промисловості, нафтогазового комплексу та промисловості будівельних матеріалів.

У зв’язку з тим, що ПАТ “Прикарпаттяобленерго” є природним монополістом, його діяльність досить жорстко контролюється багатьма державними органами.  Контролюючими органами з боку держави є НКРЕ, МПЕ, Фонд державного майна, Антимонопольний комітет України, Державна Інспекція з контролю за цінами, ОДА, ДПІ.

Керівними органами ПАТ є:

 •  Вищий оган ПАТ – Загальні збори акціонерів
 •  Спостережна рада
 •  Правління ПАТ
 •  Ревізійна комісія

До компетенцій Загальних зборів належить:

 •  Визначення основних напрямів діяльності ПАТ, затвердження його планів та звітів про їх виконання
 •  Затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень
 •  Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і преставництв, затвердження їх Статутів і Положень
 •  Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ, затвердження ліквідаційного балансу обрання Голови та членів Спостережної ради і т.д.

Спостережна рада представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль за діяльністю Правління ВАТ.

Правління ПАТ є виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю ПАТ.

Голова правління керує поточними справами ПАТ, виконує рішення Загальних зборів та Спостережної ради, представляє ПАТ в стосунках з фізичними та юридичними особами.

Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу ПАТ, готує висновки на підставі річних звітів і балансів. Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган ПАТ не має права затвердити річний баланс.

Виробничі служби, дільниці, цехи та відділи поділено за напрямками роботи:

 •  підрозділи дирекції з загальних питань;
 •  підрозділи технічної дирекції;
 •  підрозділи дирекції з енергозбуту;
 •  підрозділи дирекції з економіки та фінансів;
 •  підрозділи центральної бухгалтерії;
 •  підрозділи дирекції з персоналу;
 •  підрозділи дирекції з охорони праці;
 •  підрозділи дирекції з питань захисту економічних інтересів;
 •  підрозділи дирекції з юридичних питань.

         Організаційна структура упрвління ПАТ ”Прикарпаттяобленерго” показана на рисунку 2.1. і подана в Додатку А.

Основні техніко-економічні показники підприємства за 2009-2011 роки наведені у таблицях, а також відображення зміни чистого прибутку протягом трьох років наведені на рисунку 2.2. в Додатку Б.

Таблиця 2.2

Основні техніко-економічні показники ВАТ «Прикарпаттяобленерго»

Техніко-економічні показники2012р2013р2014рЗакуплена електроенергія, млн.кВт.г2482,12441,82434,2Закуплена електроенергія, млн.грн282,3323,7360,3Витрати електроенергії, млн. кВт.г293,1303,3308,1Господарські потреби, млн.кВт.г5,95,75,4Корисний відпуск електроенергії, млн.кВт.г2183,12132,72120,7Товарна продукція, млн.грн406,3458,6531,8Собівартість електроенергії, млн.грн402,9449,7515,5Середньооблікова чисельність працюючих, ос300329933037Середня заробітна плата, грн189621052558

      Протягом 2012-2014 років ПАТ "Прикарпаттяобленерго", здійснюючи передачу та постачання електроенергії  споживачам  Івано-Франківської

області, досягло позитивних результатів у  роботі. Відобразимо також на таблицях абсолютний приріст даних показників, темпи росту,темпи приросту, а також зобразимо на графіку.

Таблиця 2.3

Абсолютний приріст, %

Техніко-економічні показники201220132014ланцбазланцбазланцбазЗакуплена електроенергія, млн.кВт.г---40,3-40,3-7,6-47,9Закуплена електроенергія, млн.грн--41,441,436,678Витрати електроенергії, млн. кВт.г--10,210,24,815Господарські потреби, млн.кВт.г---0,2-0,2-0,3-0,5Корисний відпуск електроенергії, млн.кВт.г---50,4-50,4-12-62,4Товарна продукція, млн.грн--52,352,373,2125,5Собівартість електроенергії, млн.грн--46,846,865,8112,6Середньооблікова чисельність працюючих, ос---10-104434Середня заробітна плата, грн--209209453662

Таблиця 2.4

Темпи росту, %

Техніко-економічні показники201220132014ланцбазланцбазланцбазПродовження Табл.  2.4Закуплена електроенергія, млн.кВт.г-10098,3898,3899,6998,07Закуплена електроенергія, млн.грн-100114,67114,67111,31127,63Витрати електроенергії, млн. кВт.г-100103,48103,48101,58105,12Господарські потреби, млн.кВт.г-10096,6196,6194,7491,53Корисний відпуск електроенергії, млн.кВт.г-10097,6997,6999,4497,14Товарна продукція, млн.грн-100112,87112,87115,96130,89Собівартість електроенергії, млн.грн-100111,62111,62114,63127,95Середньооблікова чисельність працюючих,ос-10099,6799,67101,47101,13Середня заробітна плата, грн-100123,33123,33141,00173,88

Таблиця 2.5

Темпи приросту, %

Техніко-економічні показники201220132014ланцбазланцбазланцбазЗакуплена електроенергія, млн.кВт.г---1,62-1,62-0,31-1,93Закуплена електроенергія, млн.грн--14,6714,6711,3127,63Витрати електроенергії, млн. кВт.г--3,483,481,585,12Господарські потреби, млн.кВт.г---3,39-3,39-5,26-8,47Продовження Табл. 2.5Корисний відпуск електроенергії, млн.кВт.г---2,31-2,31-0,56-2,86Товарна продукція, млн.грн--12,8712,8715,9630,89Собівартість електроенергії, млн.грн--11,6211,6214,6327,95Середньооблікова чисельність працюючих,ос---0,33-0,331,471,13Середня заробітна плата, грн--23,3323,3341,0073,88

 

Товариство закупило електроенергію протягом 2014 р. у кількості 2434,2 млн. кВт.г на суму 360,3 млн. грн., в  2013 р. – 2441,8 млн. кВт.г на суму 323,7 млн. грн., в 2012 р. – 2482,1 млн. кВт.г на суму  282,3 млн. грн. Зменшення загального надходження електроенергії в мережу в 2014 р. в порівнянні з 2012 р. на 47,9 млн. кВт.г і в порівнянні з 2013 р. на 7,6 млн. кВт.г обумовлене в основному зменшенням обсягів споживання промислових підприємств.

Витрати електроенергії в мережах ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  за          2014 р. становили 308,1 млн. кВт.г, що відповідає 12,7 % від загального надходження електроенергії в мережу, за 2013 р. -  303,3 млн. кВт.г, що відповідає 12,4 %, а в   2012 р. – 293,1 млн. кВт.г, що відповідає 11,8 %. Основною причиною збільшення витрат електроенергії протягом звітного періоду є загальне зменшення надходження електроенергії в мережу.

За 2012-2014 р. спостерігається зменшення обсягів електроенергії, яка використовується для господарських потреб підприємства. Так, в 2014 р. господарські потреби становили 5,4 млн. кВт.г, що на 0,3 млн. кВт.г менше в порівнянні з 2013 р. і на 0,5 млн. кВт.г  в порівнянні з 2012 р.

 Необхідно     відмітити,   що   основною   причиною падіння  корисного відпуску електроенергії в 2014 р. на 2,7 % в порівнянні з 2013 р. і на 3,8 % в порівнянні з  2012 р. є призупинення діяльності та зменшення обсягів споживання великих промислових підприємств Івано-Франківської області, а  також  перехід деяких із них в кінці 2013 року до постачальника за нерегульованим тарифом.

Товарна продукція в 2014 р. становила 531,8 млн. грн., що на 73,2  млн. грн. більше в порівнянні з 2013 р. і на 125,5 млн. грн. в порівнянні з 2012 р.  Даний ріст обумовлений постійним збільшенням роздрібних тарифів.

Собівартість електроенергії становила в 2013 р. - 515,5 млн. грн., в 2013 р.- 449,7 млн. грн., в 2012 р. 402,9 млн. грн. Ріст  собівартості  в 2014 р. на 14,6 % в  порівнянні з 2012 р. і на 27,9 % в порівнянні з 2012 р. пояснюється збільшенням вартості купованої електроенергії, збільшенням операційних витрат, а саме: протягом 2012-2014 рр. зросла вартість матеріалів, палива, заробітна плата тощо.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві становить в 2014 р. 3037 чол. (на 1,5 % більше, ніж в 2013 р. і на 1,1 % більше, ніж в 2012 р.), в 2013 р. – 2993 чол., в 2012 р. – 3003 чол. Даний ріст чисельності обумовлений, перш за все, збільшенням обсягів робіт по капітальному та поточному ремонтах електричних мереж. Крім того, на виконання Закону України "Про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні" на підприємстві створені місця для їх працевлаштування.

Розмір середньої заробітної плати протягом звітного періоду збільшився: в 2014 р. (1558 грн.) на 41,0 % в порівнянні з 2010 р. (1105 грн.) і на 73,9 % в порівнянні з 2012 р. (896 грн.). Необхідно відмітити, що протягом 2009 року на підприємстві тричі відбувався перегляд заробітної плати.

Зобразимо динаміку техніко-економічних показників, поданий у відсотках.

Рис. 2.1.- Динаміка основних ТЕП за 2012-2014 рр.

 Таким чином, проведений аналіз основних техніко-економічних показників ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2012 – 2014 рр. свідчить про тенденцію стабільної роботи і розвитку підприємства.

Отже, завдання, які стоять перед компанією, насамперед, спрямовані на виконання функцій з безперебійної передачі, розподілу та реалізації електри-чної енергії, технічного обслуговування,  ремонту, технічного переозброєння, реконструкції та розвитку обладнання, надання послуг, які пов'язані з процесом передачі електроенергії, експлуатації, монтажу та ремонту електричного

обладнання, вимірювальних приладів, вузлів обліку енергії та систем автоматики регулювання і керування системами електропостачання, наладки обладнання електричних мереж, проектної діяльності.

2.2 Розробка плану маркетингу

На сьогоднішній день щороку ПАТ “Прикарпаттяобленерго” закуповує ізолюючі ковпачки К-1 і К-22 для виконання електромонтажних робіт з капітального будівництва, поточного ремонту та реконструкції власних

електромереж. Ізолюючі ковпачки К-1 і К-22 використовують при закріпленні ізоляторів типу ТФ-20, ШФ-10Г і ШФ-20Г повітряних ліній електропередач на крюку без будь-якого додаткового ущільнення. Закупівельні ціни даних виробів є досить великими в порівнянні з невисокою собівартістю виготовлення даної продукції. Таким чином, є актуальною необхідність у виробництві ізолюючих ковпачків К-1 і К-22.

Метою даного бізнес-плану є визначення доцільності впровадження виготовлення дільницею по виготовленню пломб ковпачків ізолюючих К-1 і К-22 та економічної ефективності даного виробництва.

Повітряна лінія електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ) – пристрій, призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель і споруд.

       Самоутримний ізольований провід (СІП) – система скручених в джгут проводів (фазні, нульовий і додаткові) ізольованих "зшитим" світло-стабілізованим поліетиленом, що не потребує спеціального утримного троса.

       За характером розподілу механічного навантаження СІП поділяються на дві системи:

 1.  систему, в якій механічне навантаження рівномірно розподіляється на скручені в джгут фазні і нульову жили. Додаткові жили у розподілі механічного навантаження участі не приймають. При цьому нульовий провід таких СІП ізольований;
 2.  систему, в якій механічне навантаження несе нульовий провід, а фазні та додаткові жили скручені навколо нього і механічного навантаження не несуть. При цьому нульовий провід може бути як ізольованим так і неізольованим.

       Кріплення та з'єднання жил СІП на магістральних ділянках ПЛІ і відгалуженнях від них виконуються з застосуванням такої лінійної арматури:

 •  кріплення утримних (утримної) жил на проміжних і кутових проміжних опорах - за допомогою підтримуючих затискачів;
 •  анкерне   (кінцеве)   кріплення   утримних   (утримної)   жил   на   опорах анкерного типу, а також кінцеве кріплення утримних (утримної) жил відгалуження на опорі і на вводі – за допомогою натяжних (анкерних) затискачів;
 •  з'єднання   утримних   (утримної)   жил – за   допомогою   з'єднувальних затискачів (з'єднання утримних (утримної) жил повинно мати міцність не менше 90% від міцності цілої жили). З'єднувальні затискачі ізольованих жил повинні мати світлостабілізовану ізоляцію;
 •  з'єднання     заземлюючих     провідників – за     допомогою     плашкових затискачів.

Приєднання та відгалуження від жил СІП здійснюється за допомогою відгалужувальних затискачів, які проколюють ізоляцію:

 •  відгалуження від утримних (утримної) і додаткових жил магістралі;
 •  - приєднання   заземлюючих   провідників   до   нульової   жили   (у   разі ізольованої жили);
 •  приєднання до нульової та ліхтарної жили світильників вуличного освітлення і занулювання їх корпусів;
 •  приєднання приладів контролю напруги і переносного (інвентарного) заземлюючого пристрою.

       У разі застосування СІП з ізольованою утримною жилою підтримуючі і натяжні (анкерні) затискачі повинні мати вкладиші або корпуси з ізоляційного матеріалу, що перешкоджають руйнування ізоляції проводів. Кріплення СІП на опорах ПЛІ, будівлях і спорудах робиться за допомогою лінійної арматури до гаків, кронштейнів або інших конструкцій.

     На ПЛІ, як правило, використовують наступну фурнітуру:

• захисні накладки,   призначені для захисту   ізоляції жил СІП від ушкодження;

• бандажні стрічки, призначені для обжимання скручених в джгут проводів. Вони встановлюються в місцях, де в процесі монтажу можливе розкручування джгута СІП з однією утримною жилою, а саме:

 1.  біля анкерних затискачів,
 2.  з обох боків окремих або групи з'єднувальних затискачів,
 3.  з обох боків підтримуючого затискача;
 4.  захисні ковпачки, призначені для ізоляції кінців жил СІП; вони повинні надіватись на вільні від приєднань кінці ізольованих проводів.

      Захисні накладки, бандажні стрічки і захисні ковпачки виготовляються  із "зшитого" світлостабілізованого поліетилену.

      Ковпачки ізолюючі з поліетилену призначені для ізоляції місць з'єднань проводів перетином до 4 мм2 у відгалужувальних коробках електричних мереж. Місця з'єднань, виконаних скручуванням, зварюванням або обпресування в гільзах, змазують клеєм або бітумної масою для надійного закріплення на них ковпачків і запобігання від корозії, потім на них надягають ізолюючі ковпачки.

Схематично відобразимо ковпачок серії  К, та представимо його на рисунку 2.4.

Рис. 2.2.- Зображення ковпачка К та штиря

Ковпачок К застосовується для кріплення штирьових ізоляторів  ліній електропередач. Відповідає вимогам ТУ-3493-01-45649212-2000.

Технічні характеристики ковпачків К-1 та К-22 та штиря зображено в таблиці 2.6,технічні характеристики по осям ковпачків та діаметр штиря представлені в  таблиці 2.7 та застосування ковпачка ізоляційного типу в таблиці 2.8.

Таблиця 2.6

Технічні характеристики

Марка ковпачкаd1 d2 d3 d4 d5 d6 L К-115 18,5 22,0 16,9 22 28 35 К-2219 27,5 31,5 19,6 32,9 35,9 43

Таблиця 2.7

Технічні характеристики по осям та діаметра штиря

Марка ковпачка Вздовж осі ковпачка, кН Перпендикулярно осі ковпачка, кН Діаметр штиря,мм K-1 0,300 (30) 4 (400) 16 K-220,735 (75) 2 (200) 20

Таблиця 2.8

Застосування ковпачка ізоляційного типу

Марка ковпачкаЗастосування ковпачківІзоляційного типуЗ діаметром верхньої частини штирів в ммK-1ТФ-20ТУ 34-27-98-9316K-22ШФ 10ГТУ 3493-133-00111120-96ШФ 20ГТУ 3493-170-00111120-200020

     Щороку ПАТ “Прикарпаттяобленерго”закуповує ізолюючі ковпачки К-1 і К-22 для виконання електромонтажних робіт з капітального будівництва, поточного ремонту та реконструкції власних електромереж. Ізолюючі ковпачки К-1 і К-22 використовують при закріпленні ізоляторів типу ТФ-20, ШФ-10Г і ШФ-20Г повітряних ліній електропередач на крюку без будь-якого додаткового ущільнення.

Згідно технологічних вимог ковпачки доцільно виготовляти з поліпропілену, відносно недорогого та пластичного матеріалу. Оскільки зовнішній вигляд ковпачків у їхньому застосуванні не відіграє суттєвої ролі, в якості матеріалу для виготовлення можна використовувати вторинну сировину.

Основним поставником ізолюючих ковпачків для нашого підприємства є ПАТ “Славянський завод електромонтажних виробів” (Донецька обл.). На даний час ПАТ “Прикарпаттяобленерго” закуповує дану продукцію по ціні 2,50 грн. (без ПДВ) за одиницю. В  Україні в інших поставників вартість товару аналогічна.

Згідно даних служби розподільчих мереж щорічні потреби ПАТ “Прикарпаттяобленерго” в ізолюючих ковпачках становлять близько 10 000 шт ( К-1 – 8 500 шт, К-22 – 1500 шт ). Тому доцільним є те,щоб підприємство закупило певне обладнання (прес–форми)  та виробляло ковпачки самостійно. Їх ПАТ “Прикарпаттяобленерго” зможе використовувати як для власних електропередач, так і для продажу іншим компаніям. Потенційний ринок збуту – інші енергопостачальні компанії.

Отже, метою є визначення доцільності впровадження виготовлення дільницею по виготовленню пломб ковпачків ізолюючих К-1 і К-22 та економічної ефективності даного виробництва. Підприємство закуповує дану продукцію по ціні 2,50 грн. (без ПДВ) за одиницю, а тому доцільним є розрахувати та оцінити, чи вигідним буде цей проект, щоб підприємство самостійно виготовляло дану продукцію.

2.3 Розробка плану виробництва

Підприємство планує взятияти кредит в банку « Фінанси та кредит» в розмірі 30 000 грн. на закупівлю прес-форми, інвентарю, матеріалів, іншого обладнання та інших витрат під 25% .Також планується взяти в оренду приміщення, де буде проходити виробництво даних ковпачків. Площа орендованого приміщення становить 35 м. кв. Вартість 1 м. кв. становить 24 грн. без ПДВ.

    Для забезпечення виробничого процесу необхідно:

 1.  6-містну прес-форму (5 місць – на К-1, 1 місце – на К-22)

Замовлення на проектування та виготовлення прес-форми можна розмістити на ТОВ «Техноматрікс» (м. Івано-Франківськ).

 Ціна за розробку конструкторської документації та виготовлення прес-форми – 26 000 грн. (з ПДВ).

     Термін виконання замовлення – 70 календарних днів.

 1.  Сировина – поліпропілен.

Ціна за 1 кг поліпропілену первинного – 11-12 грн. (з ПДВ), вторинного – 4-5 грн. (з ПДВ).

Проблем з поставками поліпропілену в Україні – немає.

  3) Обслуговуючий персонал – 2 чол. (ливарник пластмас, обов’язки якого - лиття деталей на термопластавтоматі; складальник виробів з пластмас- зачистка ливників на деталях та пакування) з числа наявних на дільниці працівників.

   Обслуговуючому персоналу не потрібно проходити спеціальну підготовку.

Проведемо розрахунки собівартості ізолюючих ковпачків К-1 та К-22, та оцінимо чи є економічно ефективним впровадження нової прес-форми.

Таблиця 2.9

Розрахунок планової собівартості  виготовлення ковпачків К-22

            

Стаття витратПісля впровадження нової пресформиМісячні витрати на виготовлення ковпачків К-22, грн.:Амортизація271Заробітна плата1615Нарахування на З/П 37,06 %599Загальновиробничі витрати1665Витрати на сировину:поліпропілен694Розхід води21Електроенергія на власні потреби833Разом прямих місячних витрат, в грн.5698Місячний випуск продукції, в шт.9600Собівартісь одного ковпачка, в грн.0,59

Планова собівартість виготовлення ковпачків К-22 розрахована виходячи із місячних витрат на їх виготовлення та враховуючи максимальний випуск продукції при використанні нової прес-форми.      

До місячних витрат, пов'язаних із виготовленням ковпачків К-22 відносяться: амортизація обладнання, заробітна плата працівників (ливарник - 1 чол., складальник виробів з пластмаси - 1 чол.), відповідні нарахування на заробітну плату, загальновиробничі витрати, витрати на сировину (поліпропілен), витрати за комунальні послуги (водопостачання та водовідведення, електроенергія). В зв'язку із специфікою виробництва, так як технологічний процес передбачає виготовлення ковпачків К-1, К-22 одночасно, у всіх витратах, крім витрат на сировину, враховано, що по часу фактично приходиться лише половина місяця на виготовлення максимально можливого випуску продукції, який становить 9,6 тис. шт. ковпачків К-22. Витрати на сировину передбачають вартість поліпропілену на весь обсяг продукції в розрахунку 17,33 г на одиницю. Вартість 1 кг поліпропілену (вторинна сировина) становить 5 грн. з ПДВ.

    Таким чином, планова собівартість виготовлення одного ковпачка К-22 при місячній кількості випущеної продукції в 9,6 тис. шт. становить 0,59 грн.

Таблиця 2.10

Розрахунок планової собівартості  виготовлення ковпачків К-1

Стаття витратПісля впровадження нової прес-формиМісячні витрати на виготовлення ковпачків К-1, грн.:Амортизація 271Заробітна плата1615Нарахування на З/П 37,06 %599Загальновиробничі витрати1665Витрати на сировину: поліпропілен1209Розхід води 21Електроенергія на власні потреби833Разом прямих місячних витрат, в грн.6213Місячний випуск продукції, в шт.48000Собівартісь одного ковпачка К-1, в грн.0,13

      Планова собівартість виготовлення ковпачків К-1 розрахована виходячи із місячних витрат на їх виготовлення та враховуючи максимальний випуск продукції при використанні нової прес-форми.

      До місячних витрат, пов'язаних із виготовленням ковпачків К-1 відносяться: амортизація обладнання, заробітна плата працівників (ливарник - 1 чол., складальник виробів з пластмаси - 1 чол.), відповідні нарахування на заробітну плату, загальновиробничі витрати, витрати на сировину (поліпропілен), витрати за комунальні послуги (водопостачання та водовідведення, електроенергія). В зв'язку із специфікою виробництва, так як технологічний процес передбачає виготовлення ковпачків К-1, К-22 одночасно, у всіх витратах, крім витрат на сировину, враховано, що по часу фактично приходиться лише половина місяця на виготовлення максимально можливого випуску продукції, який становить 48 тис. шт. ковпачків К-1. Витрати на сировину передбачають вартість поліпропілену на весь обсяг продукції в розрахунку 6,04 г на одиницю. Вартість 1 кг поліпропілену (вторинна сировина) становить 5 грн. з ПДВ.

    Таким чином, планова собівартість виготовлення одного ковпачка К-1 при місячній кількості випущеної продукції в 48 тис. шт. становить 0,13 грн.

Провдемо розрахунок планової собівартості обох видів ковчачків.

      Планова собівартість виготовлення ковпачків К-1, К-22 розрахована виходячи із місячних витрат на їх виготовлення та враховуючи максимальний випуск продукції при використанні нової прес-форми.

      До місячних витрат, пов'язаних із виготовленням ковпачків К-1, К-22 відносяться: амортизація обладнання, заробітна плата працівників (ливарник - 1 чол., складальник виробів з пластмаси - 1 чол.), відповідні нарахування на заробітну плату, загальновиробничі витрати, витрати на сировину (поліпропілен), витрати за комунальні послуги (водопостачання та водовідведення, електроенергія).

Таблиця 2.11

Розрахунок планової собівартості  виготовлення ковпачків К-1, К-22

Стаття витратПісля впровадження нової пресформиМісячні витрати на виготовлення ковпачків К-1,К-22, грн.:Амортизація 543З/П (ливарник, склад. виробів з пластмаси)3230Нарахування на З/П 37,06 %1197Загальновиробничі витрати3331Витрати на сировину: поліпропілен1903Розхід води 42Електроенергія на власні потреби1666Разом прямих місячних витрат, в грн.11911Місячний випуск продукції, в шт.57600Собівартісь одного ковпачка, в грн.0,21

Отже, планова собівартість виготовлення одного ковпачка К-1 та К-22 при місячній кількості випущеної продукції в 57,6 тис. шт. становить 0,21 грн. Виходячи з цього по розрахунках випливає, що доцільніше виготовляти одразу два види ковпачків.

Підприємство може виготовляти ковпачки як для реалізації в власних потребах, так і на сторону, тобто продавати іншим фірмам свою продукцію. Тому розрахуємо економічний ефект нової прес-форми ПАТ "Прикарпаттяобленерго", оціним як вигідніше буде реалізовувати дану продукцію, а також розрахуємо окупність даної прес-форми.

     В 2013 р. планується закупити для власних потреб пластмасові ковпачки К-1 - 8,5 тис. шт., К-22 - 1,5 тис. шт. (разом 10 тис. шт.) по відпускній ціні 2,50 грн. (без ПДВ) на суму 25 тис. грн. Планова собівартість виготовлення даного обсягу власними силами для власних потреб становить 1,99 тис. грн. Вартість нової прес-форми, яку необхідно закупити для виготовлення даних пластмасових ковпачків, становить 21,67 тис. грн., відхилення між загальною вартістю закупівлі та собівартістю виготовлення становлять 23,01 тис. грн.

Розрахунок економічної ефективності впровадження нової прес-форми для виготовлення пласмасових ковпачків К-1, К-22 для власних потреб зображений в таблиці 2.12 Додатку В.

Отже, за даною таблицею можемо зробити висновок , що термін окупності складе 11,3 місяці, що є не так багато. Таким чином, враховуючи вищеперераховані показники, є доцільним закупівля нової прес-форми для виготовлення пластмасових ковпачків за рахунок економії коштів, які витрачаються щороку на закупівлю ковпачків.

Проведемо розрахунок економічної ефективності при відпускній ціні на сторону 1грн./шт.,виходячи з щомісячних мінімальних і максимальних обсягів. Дані розрахунки занесені в таблицю 2.13 Додатку Г.

В даній таблиці розрахунки проводились без врахування ПДВ. Так, при виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 57,6 тис. шт., очікуваний прибуток становить 45,5 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 0,5 міс.    

 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 48,0 тис. шт., очікуваний прибуток становить 37,9 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 0,6 міс.
 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 36,0 тис. шт., очікуваний прибуток становить 28,4 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 0,8 міс.
 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 30,0 тис. шт., очікуваний прибуток становить 23,6 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 0,9 міс.
 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 24,0 тис. шт., очікуваний прибуток становить 18,9 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 1,2 міс.
 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 18,0 тис. шт., очікуваний прибуток становить 14,1 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 1,5 міс.
 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 12,0 тис. шт., очікуваний прибуток становить 9,4 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 2,3 міс.
 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 6,0 тис. шт., очікуваний прибуток становить 4,6 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 4,7 міс.
 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 1,2 тис. шт., очікуваний прибуток становить 0,8 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 2,3 р.
 •  При виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої реалізації на сторону загальною кількістю 0,96 тис. шт., очікуваний прибуток становить 0,6 тис. грн., термін окупності нової прес-форми - 3,0 р.

Отже, при виготовленні щомісяця для власних потреб ковпачків К-1 у кількості 708 шт., ковпачків К-22 у кількості 125 шт. та максимально можливої щомісячної їх реалізації на сторону загальною кількістю менше, ніж 1,0 тис. шт., з отриманого прибутку термін окупності нової прес-форми буде становити більше, ніж 3 роки.

       Аналізуючи план виробництка ковпачків, можемо зробити висновок, що даний проект є досить швидко окупним та вигідним для нашого підприємства. Доцільніше буде виготовляти копачки К-1 та К-22, а ніж закуповувати їх в інших підприємств. Планова собівартість виготовлення одного ковпачка К-1 при місячній кількості випущеної продукції в 48 тис. шт. становить 0,13 грн. Планова собівартість виготовлення одного ковпачка К-1 та К-22 при місячній кількості випущеної продукції в 57,6 тис. шт. становить 0,21 грн.

Враховуючи вищеперераховані показники, є доцільним закупівля нової прес-форми для виготовлення пластмасових ковпачків за рахунок економії коштів, які витрачаються щороку на закупівлю ковпачків.

    За рахунок економії коштів, які щороку витрачаються нашим підприємством для закупівлі ізолюючих ковпачків К-1 і К-22 на власні потреби, за 11,3 міс. може окупитися придбання нової прес-форми.

       При виготовленні ізолюючих ковпачків як на власні потреби, так і для реалізації на сторону іншим енергопостачальним компаніям (з щомісячною кількістю не менше, ніж 1 тис. шт. по ціні від 1,00 грн. (без ПДВ) і вижче)) підприємство може отримувати додатковий прибуток, згідно якого й буде здійснюватись окупність придбання прес-форми.

        Таким чином, виходячи з того, що для впровадження виробництва даної продукції є необхідність тільки в закупівлі нової прес-форми (вартість 26 тис. грн.) та вторинної сировини,  само виробництво є безвідходним, виробниче приміщення є в наявності, персонал не потрібно навчати додатково, навіть при виготовленні тільки для власних потреб є доцільним та економічно ефективним впровадження на підприємстві виробництва ізолюючих ковпачків.

2.4 Розробка і аналіз фінансового плану та оцінка ризиків

Цей розділ бізнес-плану має узагальнити матеріали всіх минулих частин та подання їх у вартісному виразі.

У умовах перехідного періоду розвитку економіки України неможливо повною мірою уникнути можливих ризиків при реалізації проекту, але знизити їхній негативний вплив цілком реально.  Нами проаналізовані можливості виникнення критичних ситуацій, що можуть зробити негативний вплив на здійснення проекту, серед них: ризик невчасного завершення робіт, ризик утрати майна, ризик зриву постачань, ринковий ризик, політичний ризик та інші.

При розробці та написанні даного бізнес-плану проаналізована можливість виникнення кількох критичних ситуацій, які можуть негативно позначитись на роботі підприємства - можливість невдачі або непередбачених витрат (підприємницький ризик):

1) Ринковий ризик.

2) Ризик втрати майна.

3) Ризик капітальних вкладів (інфляція).

4) Ризик невиконання зобов'язань.

5) Політичний ризик.

6) Організаційний ризик.

7) Маркетинговий ризик.

Можливі джерела виникнення ризиків:

 •  недостатня інформація про попит на даний товар;
 •  недостатній аналіз ринку;
 •  недооцінка конкурентів;
 •  падіння попиту на даний товар.

Дія перерахованих ризиків може бути обмежена:

 •  регулярним аналізом ринкової ситуації;
 •  розробкою ефективної реклами;
 •  аналізом дій конкурентів;
 •  суворим контролем руху грошових і інших активів;
 •  розпиленням ризиків: страхування, вкладення частини засобів у державні цінні папери.

Розроблена і подана нижче програма захисту ризиків, не включає заходу щодо захисту від політичного ризику, тому що він не залежить від діяльності керівництва підприємства і діяльності ВАТ "Прикарпаттяобленерго" у цілому.  У той же час, загальна ситуація економічного розвитку України дозволяє розраховувати на подальший сприятливий   розвиток   торгівлі   і   сприятливої   обставини   для підприємництва, тому деякі з них проаналізуємо.

Ризик утрати майна (пожежа, крадіжка).

На підприємстві будуть облічені всі необхідні міри протипожежної безпеки. Фірма буде оснащена сучасною системою пожежної й охоронної сигнализації, укомплектованим необхідним протипожежним устаткуванням. Територія підприємства буде забезпечена цілодобовою охороною.

Ризик зриву постачань (виникнення в постачальника непередбачених ситуацій, розриви договору).

ПАТ "Прикарпаттяобленерго" має намір працювати із широким кругом постачальників, мати на складах запас товарів,в разі певних зривів, щоб якісно і вчасно забезпечувати своїх замовників даною продукцією.

Ринковий ризик (поява сильних конкурентів).

Аналізуючи ситуацію на сьогоднішній день,то мало підприємств займаються виготовленням ковпачків, тому зараз ситуація на ринку сприятлива. Крім того, сполучення в одному підприємстві різних  напрямків діяльності істотно знижує загальний ризик. Також аж такого ризику для підприємства немає, адже в любому випадку підприємсво буде виготовляти продукію( ковпачки К-1 та К-22) для власних потреб.

Отже, завжди є певні ризики для підприємств, здебільшого найбільш впливовим є політичний ризик. А всі інші ривики можна принаймні проаналізувати чи передбачити. Щодо нашого підприємства, то в нього немає суттєвих ризиків, адже ВАТ "Прикарпаттяобленерго" в першу чергу планує виробляти продукцію для власних потреб, а вже потім для продажу даної продукції на стророну.

Перейдем до розробки та оцінки фінансового плану ПАТ "Прикарпаттяобленерго". Аналізувати та давати оцінку  показникам будемо за  1 місяць відносно пів року, 6місяців відносно року та 1 рік відносно за 2 рік.

Аналізуємо таблицю 2.14 "Прогноз прибутку на 2013-2015 роки ", яка знаходиться в Додатку Д.

Валові доходи включають в нашому випадку лише продукцію відвантажену і оплачену, оскільки підприємством не передбачається отримання доходів від продукції відвантаженої і неоплаченої та від авансів через те, що підприємсвтво виготовляє продукцію під замовлення. Отже, оцінюючи валовий дохід можемо побачити як він стрімко зростає за рахунок того, що збільшуються замовлення на ковпачків,і відповідно збільшується виробницво і продаж даного продукту. Порівняно з 1 місяцем за пів року валовий дохід збільшився на 10 тис.грн., відносно 6 місяців і 1 року на 322 тис.грн., а 1 рік відносно 2 року на 469 тис.грн.

До витрат на сировину і матеріали відносяться витрати на закупівлю поліпропілену. Цей показник залежить від того скільки ми будем виробляти ковпачків для того щоб закупити дану сировину. Отже, за 1 місяць витрати на сировину склали 594,69 грн., за 6 місяців вони зросли на 487,39 грн., 1 рік на 11831,61 грн., та за 2 рік на 5925,94грн.

         До енерговитрат відносяться витрати на електричну енергію, яка використовується при виготовленні ковпачків, тому чим більше ми виготовляєм ковпачків, тим більші у нас енерговитрати, і навпаки. За 1 місяць енерговитрати склали 520,63 грн., протягом 6 місяців зросли на 520,62 грн., 1рік на 11071,96 грн., та 2 рік на 4859,17 грн. Отже, як видно з розрахунків, що виготовляти стали більше, тому й енерговитрати збільшились.

         До зарплати (змінної) відносяться витрати на заробітну плату (змінну) з нарахуваннями працівників, які задіяні у процесі виготовлення ковпачків, а саме: ливарника (1 ос.), складальника виробів з пластмаси (1 ос.). Тому зарплата (змінна) з нарахуваннями прямопропорційно залежить від того, скільки виготовлять працівники даного продукту. За 1 місяць вона склала 1383,45 грн., через 6 місяців зросла в 2 рази,  1 рік на 42% і за 2 рік на 40,1 %.

Сюди також враховуєм відрахування від заробітної плати в розмірі 37,06 %, в тому числі:

- до Пенсійного фонду – 33,2 %;

- до фонду соціального страхування – 1,4 %;

- до фонду зайнятості – 1,6 %;

- на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві – 0,86 %.

Отже, як бачимо то заробітна плата також зростає, за рахунок того що підприємство з кожним місяцем збільшує виготовлення даної продукції, розширюється. Заробітна плата також так зросла за рахунок того,що оскільки піде розширення приміщення і та відповідно ми залучимо менеджера, який буде відповідати за діяльність даного цеху.

        До інших витрат даного розрахунку відносимо забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Приймаємо, що дані витрати становлять 10 % від зарплати (змінної) з нарахуваннями. Протягом 2 років цей відсоток залишився незмінним. Відповідно за 1 місяць інші витрати склали 138,34 грн., за 6 місяців 276,69 грн., за 1 рік 3218,83грн., та за 2 рік 4508,8 грн.

       В орендну плату входять витрати на оренду виробничого приміщення. Площа орендованого приміщення становить 35 м. кв. Вартість 1 м. кв. становить 24 грн. без ПДВ. Відповідно в місяць оренда буде 840 грн. кожного місяця в 1 році і в загальному за рік складе 10080грн., на наступний рік ми спостерігаємо певне розширення нашого орендного приміщення  майже в 2 рази і вже в 2 році витрати на оренду складуть 18000 грн. Отже оренда приміщення збільшується на  початку  2 року, оскільки цей проект є вигідним для підприємства і пішло розширення  аби виготовляти більше продукції, забезпечити приміщення певними складами, де буде зберігатись продукція.

       До вартості комунальних послуг, електроенергії включаються витрати на воду, водовідведення, теплопостачання згідно встановлених тарифів. За 1 місяць витрати склали 263,13грн., через пів року зменшились в 2 рази, за 1 рік 2393,19грн., а в 2 році збільшились до 2517,88грн.

      До витрат по оплаті транспортних послуг включені витрати на разове

(в місяць) перевезення поліпропілену. Першого місяця 20грн., пішов ріст  уже в 8 місяці і склав 40грн., віповідно за рік 340 грн., а вже в 2 році весь час збільшувалось, оскільки цех розширився, почав більше виробляти, і підприєсмво почало робити більше виїздів і поставок даних замовлень. Тому вже в 2 році витрати склали 19160 грн., отже як ми спостерігаємо, то витрати на транспортні послуги збільшились майже у 6 раз, а це говорить про те, що даний захід стрімко розвивається.

Різні податки та збори - витрати по різних податках та зборах, розмір яких становить 2 % від валових доходів. За 1 місяць склали 360 грн., за пів року 560 грн., за рік 7000грн та за 2 рік 16380грн.

  До зарплати (постійної) відносяться витрати на заробітну плату (постійну) з нарахуваннями працівників: ливарника (1 ос.)., складальника виробів з пластмаси (1 ос.).        

До відрахувань на соціальні заходи відносяться відрахування від заробітної плати в розмірі 37,06 %. В даному випадку заробітна плата пів року складала 1631 грн, оскільки до цього часу підприємство виплачувало кредит і не аж після виплати почало збільшувати виробіток даної продукції, тому вже в 6 місяці зарплата стала 2727,49грн., відповідно за рік 27247,53 грн.,а також почала збільшуватись у 3 місяці другого року і зросла ще на 1206,13 грн.

Витрати на канцтовари,пошту телефон,відрядження  та рекламу теж зросли. Оскільки територія приміщення збільшилось, залучили менеджера щоб він слідкував та сприяв розвидку фірми. Відповідно канцтовари,пошта та телефон збільшуються також поступово,вже після того як підприємство розрахується і поверне кредит, за рахунок того,що підприємство веде переговори з замовниками. Щодо витрат на відрядження то під час поверненьння кредиту їх на підприємстві не було,але вде з 6 місяця вони склали 120 грн. і поступово збільшувалися, тому за 1 рік уже становили 1170 грн., а за другий рік 3280грн, тобо збільшились майже в 3 рази.

 У витрати на рекламу включаємо витрати з рекламних послуг у вигляді друку  оголошень в газетах. Отже з даних розрахунків видно, що витрати на рекламу значно збільшились, тобто підприємство як умога розповсюджує інформацію, аби залучити щонайбільше клієнтів. Ці витрати йдуть на різні оголошення, бігборди, які в подальшому сприятимуть розвитку підприємства. Тому витрати на рекламу в 1 році склали 10150 грн., а вже в 2 році  35000грн.

У виплаті відсотків за кредит передбачаються витрати по поверненню банку відсотків за отриманий кредит. В банку був отриманий кредит в розмірі 30 тис. грн. (придбання прес-форми – 21670 грн., інше обладнання – 4200 грн., інвентарю – 500 грн., матеріалів – 2000 грн., інші витрати – 1630 грн.) під 25 % щомісячно на залишкову вартість отриманого кредиту. Підприємство виплатило (погасило) кредит, вже через 6 місяців, і загальні виплати відсотків за кредит становили 30625 грн.

Також уже після погашення кредиту в підпиємства появляється резерв непередбачених розходів,що також свідчить про прибутковіть. Резерв на 1 рік склав 3300грн., а вже в 2 році 14500грн.

До амортизації включені амортизаційні відрахування придбаного обладнання з виготовлення ковпачків (прес-форма, інше обладнання) та інвентарю. Вартість прес-форми складаю 21670,00 грн., іншого обладнання – 4200,00 грн. Всього: 21670,00 грн. + 4200,00 грн. = 25870,00 грн. Враховуючи, що все обладнання має термін експлуатації 5 років, визначаємо місячну величину амортизації: 25870,00 грн. : 5 років : 12 місяців = 431,17 грн.

Розмір прибутку залежить від отриманих валових доходів, валових витрат та амортизації. Отже, прибуток за 1 рік склав 189336,27 грн., а за 2 рік- 568768,72грн., що в 3 рази перевищує доходи першого року.

 Визначаємо сплату податку на прибуток, як 25% від розміру прибутку.

В 2013 році податок на прибуток складатме 47334,07 грн., а в 2014 році- 142192,18 грн.

Розмір чистого прибутку, обчислюємо  як різницю отриманого прибутку і сплаченого податку на прибуток, тому у 2013 році він складе 142002,20грн., а вже в 2014 році 426576,54 грн.

Отже, судячи по наших розрахунках, підприємство почне отримувати певні прибутки вже після спліти кредиту. Кредит буде виплачуватись 6 місяців, а вже після сплати іде збільшення виробництва, розвиток маркетингу, спостерігається збільшення заробітної плати, та йде розширення приміщення.

Прогноз руху грошових коштів наведений в Додатку Е в таблиці 2.15.

В даній таблиці йде розрахунок коштів на початок та на кінець місяця. Отже, надходження в нас будуть тільки за рахунок виручки від реалізації (з ПДВ). Тобто це вся продукція наша яка була відвантажена і олачена, але оскільки з ПДВ, то домножаєм на 1,2%., надходження на 1 місяць складатимуть 21600грн., а в 13 місяці 72000грн. Ці надходження відповідно збільшаться за рахунок того, що підприємство почало з кожним місяцем виготовляти все більше продукції (ковпачків К-1 та К-22).

Видатки включають в себе: видатки на сировину і матеріали, енерговитрати, зарплата робітників з нарахуванням, інше,орендна плата,комунальні послуги,різні податки та збори, канцтовари, пошта, телефон, відрядження, реклама, виплата відсотків за кредит та інше. Також включають сплату ПДВ , сплату податку на прибуток та виплату позик.

Сировина та матеріали, енерговитрати та заробітна плата робтників в першу чергу залежать від виробництва продукції,чим більше продукції виготовляється тим більші відповідно будуть наші показники. Тому на перший місяць таких суттєвих надходжень немає, оскільки підприємвто тільки вийшло на ринок і також ще виплачує позику. Сировина й матеріали відповідно складуть за 1 місяць 714 грн., а на 13 місяць вони збільшуться на 1003,725грн.

Енерговитрати також суттєво зростуть, що також свідчить про збільшення виробництва продукції, оскільки в 1 місяць вони складали 625грн., то вже в 13 місяці- 1582,7 грн. Зарплата прцівників також збільшується за рахунок збільшення виробництва та часу роботи ливарників,відповідно йдуть і виплати преміальні. Як видно з таблиці, заробітна плата в 1 місяці складала 3014 грн., а в 13 місяці складатиме 6479грн.

До інших витрат ми влючили забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту і прийняли що ці витрати будуть становити 10 %. Отже на початку  1 місяця ці видатки становитимуть 166грн., а в 13 місяці 420,57грн.

Орендна плата є незмінною,оскільки розширення приміщення,яке орендують, іде з 14 місяця. В орендну плату входять витрати на оренду виробничого приміщення. Площа орендованого приміщення становить 35 м. кв. Вартість 1 м. кв. становить 28,8 грн. з ПДВ. Тому орендна плата як в 1 місяці так і в 13 складатиме 1008 грн.

Комунальні послуги включають в себе водопостачання, теплопостачання,водовідведення. Також видатки на комунальні послуги сприяють тому, щоб більше виробляти продукції, оскільки чим більше підприємство виробляє тим зменшується собівартість продукції. Витрати за комунальні послуги за 1 місяць склали 316 грн., а в 13 місяці збільшились на 7,6%.

Оплата на транспортні послуги змінюється за рахунок того,що підприємсвто більше виробляє,тому більше постачає замовників своєю продукцією,тому транспортні послуги зросли відносно 1 місяця на 72грн.

Різні податки та збори - витрати по різних податках та зборах, розмір яких становить 2 % від валових доходів. На 1 місяць вони складали 360 грн., а в 13 місяці значно підвищелись і склали 1200грн., за рахунок  розширення підприємства, більшої дохідності, ефективності функціонування.

Канцтовари, пошта, телефон – до даних витрат відносяться витрати на придбання канцелярських товарів, поштових послуг, послуг за телефонний зв'язок. За 1 місяць склали 144грн,а в 13 місяці збільшились до 420 грн.

Відрядження в першому пісяці не проводились,а вже з появою менеджера зявились витрати і на відрядження, які в 13 місяці склали 240 грн.

Збільшуються відповідно витрати на рекламу для розповсюдження інформації про випрбництво даної продукції. Так як в 1 місяці витрати на рекламу становили 180 грн., то в 13 місяці їх розмір сягав 3000 грн.

Виплати відсотків за кредит в 1 місяці становили 7500грн,а в 13 місяці 0, через те,що підприємство виплатило кредит за пів року.

Сплату ПДВ складають надходження разом по місяці, які множаться на 20%. Відповідно в 1 місяці сплата ПДВ склала 4320грн.,а в 13 місяці 14400грн.

З даних показників ми тепер можемо визначити наявність коштів на кнець та на початок місяця. На початок місяця відповідно на 1 місяць дорівнюватимуть нулю, а за 13 місяць складатимуть 92984,46грн. А наявність коштів на кінець місяця 1 складе 342,5 грн., і на 13 місяць відповідно 122223,9грн.

Отже, проаналізувавши прогноз руху грошових коштів, можемо зробити висновок,що даний проект є прибутковим та вигідним для підприємства.

Розрахувавши та оцінивши попередні показники можемо розрахувати точку беззбитковості. Постійні витрати складають 94555,28 грн., змінні витрати на одиницю продукції 0,18 грн., ціна за одиницю продукції становить 1 грн. Точка беззбитковості з даних розрахунків ,які подані в Додатку Ж складатиме 115311,32грн. та зобразимо її на графіку.

Рис. 2.3.- Графік визначення точки беззбитковості

Отже, оцінивши показники ,які були зазначині в фінансовому плані,можна зробити висновок, що даний проетк є прибутковим,і його варто прийняти до уваги. Він є вигідним для підприємства, оскільки йому не прийдеться закуповувати даний продукт в інших виробників, а виробляти його як для власних потреб, так і займатися продажем даної продукції.

Завжди є певні ризики для підприємства, здебільшого найбільш впливовим є політичний ризик, однак більшість їх можна принаймні проаналізувати чи передбачити. Щодо ПАТ "Прикарпаттяобленерго", то в нього немає суттєвих ризиків, адже підприємство в першу чергу планує виробляти продукцію для власних потреб, а вже потім для продажу даної продукції на стророну.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Курсова робота. Загальна характеристика підприємства: галузева приналежність та вид діяльності, виробнича структура і матеріально-технічна база підприємства.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Челюстно-лицевые переломы

Перелом нижней челюсти. Виды и формы перелома нижней челюсти. Последствия перелома нижней челюсти. Последствия перелома нижней челюсти. Перелом верхней челюсти. Виды, формы и признаки перелома верхней челюсти. Перелом верхней челюсти первого типа

Уголовный процесс. Вопрос 22 - 28 на ГОС экзамен

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (ГДПБ)

ГДПБ – юрыдычна навука — адна з фундаментальных прававых дысцыплiн. Вывучае палiт. i прававыя iнстытуты з моманту iх з’яулення i да цяпер. часу.

Формування українських партій (кінець ХІХ — початок ХХ ст.).

Контрольна робота з курсу «Історія України» Формування українських партій

Меодические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление проектами»

Для студентов по направлению 080200.62 «Менеджмент». Управление проектами: Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok