Санітарно-мікробіологічні дослідження води

Міністерство освіти і науки України

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГО-МЕДИЧНИХ НАУК

КАФЕДРА ЯКОСТІ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Лабораторна робота №9

з дисципліни:

«Мікробіологія»

студентки 121 групи

спеціальності

«Екологія та охорона навколишнього середовища»

Бондарь Дар'ї Іванівни

Перевірила:

Кислинська А.І.

Миколаїв-2015

Тема: Санітарно-мікробіологічні дослідження води.

Матеріали та обладнання: стерильні чашки Петрі, мембранні фільтри №3, фільтр Зейтца, колба Бунзена, вакуумний компрессор, МПА, середовище Ендо, пінцети, склографи, штатив для пробірок, стерильні піпетки, пробірки з 9-ма мл стерильної водопровідної води або фізіологічного розчину, газові пальники, набори для мікроскопування, мікроскопи.

Мета роботи:

Закласти дослід на визначення мікробного числа, колі-індексу та колі-титру різних зразків води.

Визначити ці показники. Дати санітарно-мікробіологічну оцінку якості води.

Санітарно-мікробіологічні дослідження води проводять з метою визначення придатності її до споживання (питна вода) або виявлення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів (води природних і штучних відкритих водойм, господарська вода).

Питна вода є необхідною складовою багатьох харчових продуктів, тому її погана якість, особливо мікробне забруднення, — це потенційна загроза здоров’ю людини. У воді не допустимі будь-які патогенні мікроорганізми, а кількість інших повинна бути мінімальною. Тому для оцінки її санітарного стану визначають мікробне число, колі-індекс і колі-титр. Ці ж показники використовують у разі аналізу напоїв, твердих харчових продуктів, ґрунту.

Мікробне число – кількість мікроорганізмів у літрі води, або в кілограмі продукту чи в грамі грунту. Для води централізованого водопостачання цей показник повинен бути не більше 100. Визначають методом висівання на агаризовані середовища, рідше прямим підрахунком під мікроскопом.

Колі-індекс – кількість бактерій групи кишкової палички (коліформних бактерій) у літрі води. Колі-індекс питної води не має перевищувати 3. Визначають методом мембранних фільтрів.

Колі-титр – найменший об’єм води (в мл) або щільної речовини (в г), в якому виявляють одну бактерію групи кишкової палички. Визначають бродильним методом або методом мембранних фільтрів. Для централізованої питної води цей показник має бути не менше 300.

Бактерії групи кишкової палички є індикаторами фекального забруднення і їхнє виявлення служить обґрунтуванням непридатності використання води або іншого харчового продукту. Для їхнього виявлення найчастіше використовують середовище Ендо, на якому ці бактерії утворюють характерні колонії з металевим полиском, навколо яких середовище набуває червоного забарвлення внаслідок взаємодії з кислотою яку продукують бактерії.

Склад середовища Ендо: МПА – 100 мл; лактоза – 1 г; насичений спиртовий розчин основного фуксину – 2 мл; 10%-й розчин - 10 мл; pH – 7,4.автоклавують при 0,5 атм 20 хв.

Закладання досліду

1. Визначена мікробного числа. У три чашки Петрі з МПА внести 0,05, 0,1 і 0,2 мл питної води і розтерти шпателем Дригальського. Аналізуючи воду з різних водойм, особливо багатих органічними речовинами, необхідно перед висіванням її розвести у пропорції не менше ніж 1:1000. Для цього використовують ряд пробірок з 9-ма мл стерильної водопровідної води або фізіологічного розчину, їх нумерують (цю роботу виконує лаборант). 1 мл досліджуваної води внести стерильною піпеткою у пробірку №1, ретельно перемішати, продуваючи повітря, відібрати 1 мл речовини і перенести у пробірку №2. Після перемішування таку ж кількість речовини перенести у пробірку №3 (розведення 1:1000). Із пробірки №3 висіяти по 0,05 , 0,1 і 0,2 мл у чашки Петрі (рис. 11). Розтерти шпателем 1384301107440Дригальського, чашки підписати і поставити у термостат з 30°С.

Рисунок 11. Схема посіву для визначення мікробного числа води

2. Визначення колі-титру і колі-індексу. Простерилізувати мембранні фільтри №3 шляхом кип’ятіння у дистильованій воді (тричі по 15 хв), а фільтри Зейтца – а автоклаві (при 1 атм 20 хв). Мембранний фільтр за допомогою стерильного пінцета перенести у фільтр Зейтца, закріпленого уколбі Бунзена. колбу приєднати до вакуумного компресора. Пропустити через фільтр 300-500 мл досліджуваної води і перенести його стерильно на чашку Петрі із середовищем Ендо. Цю роботу слід проводити у боксі. Чашки підписати і помістити у термостат з температурою 37°С.

Аналіз досліду. Через два-чотири дні підрахувати кількість колоній мікроорганізмів, які виросли на чашках Петрі (т.зв. колоній утворюючі одиниці). Розрахувати мікробне число, колі-індекс і колі-титр різних зразків води. Зробити висновок про якість води. З декількох довільно відібраних колоній виготовити мазки, фарбуючи їх за методом Грама.

Висновок. У ході лабораторної роботи вивчила, що таке мікробне число, колі-індекс та колі-титр; навчилася їх визначати. Дізналася для чого використовують середовище Ендо та з чого воно складається. Навчилася проводити досліди різних зразків води.

Міністерство освіти і науки України

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГО-МЕДИЧНИХ НАУК

КАФЕДРА ЯКОСТІ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Лабораторна робота №10

з дисципліни:

«Мікробіологія»

студентки 121 групи

спеціальності

«Екологія та охорона навколишнього середовища»

Бондарь Дар'ї Іванівни

Перевірила:

Кислинська А.І.

Миколаїв-2015

Тема: Аналіз мікрофлори повітря.

Матеріали та обладнання:апарат Кротова, чашки Петрі, МПА, склографи.

Мета роботи:

Провести облік мікрофлори повітря різних приміщень навчального корпусу факультету.

Скласти підсумкову таблицю про ступінь забруднення мікроорганізмами різних приміщень. Зробити висновки про чистоту приміщень і можливі причини їхнього забруднення мікроорганізмами.

Розглянути колонії мікроорганізмів повітря під бінокулярною лупою.

Повітря не є середовищем, сприятливим для існування і розвитку мікроорганізмів. Потрапляючи у повітря, вони швидко гинуть унаслідок висихання, дії сонячних променів і нестачі поживних речовин. Серед мікроорганізмів, які найчастіше виявляють у повітрі, переважають спороносні бактерії родів Bacillus, Clostridium, цільові гриби, що найбільш стійкі для висихання, а також пігментовані бактерії родів Micrococcus, Sarcina, Serratia, стійкі до дії ультрафіолетових променів. Мікроорганізми у повітря потрапляють головним чином із ґрунту.

У повітрі закритих приміщень виявляють бактерії, які виділяються зі слизових верхніх дихальних шляхів людини при чханні, кашлі, розмові. Від хворих у повітря виділяються поряд з умовно-патогенними мікроорганізмами (стафілококами, стрептококами) патогенні мікроби (гемолітичні стрептококи, бактерії дифтериту, кашлюку, мікробактерії туберкульозу та ін.).

У разі дослідження повітря закритих приміщень важливим є метод вловлювання мікроорганізмів із повітря. Залежно від цього розрізняють седиментаційні, фільтраційні та аспіраційні методи дослідження повітря.

В основі усіх методів лежить однаковий принцип підрахунку бактерій. Вважають, що кожна бактерія яка потрапила на агаризоване поживне середовище, розмножується, утворюючи колонію, яку можна побачити неозброєним оком. За кількістю підрахованих колоній обчислюють кількість бактерій, вловлених при аналізі повітря.

Метод вловлювання бактерій повітря рідинами належить до фільтраційних методів. Повний об’єм повітря продувають через певний об’єм рідини (стерильна вода, буфер, рідке поживне середовище). По 1 або 0,1 мл цієї рідини висівають у чашки Петрі на агаризоване поживне середовище. Чашки інкубують у термостаті. Через певний час підраховують кількість колоній, що виросли на чашках. У разі обчислення кількості мікроорганізмів у повітрі враховують об’єм рідини-поглинача та об’єм повітря, яке пройшло через рідину.

Аспіраційний метод з використання Апарата Кротова. Конструкція апарата Кротова заснована на принципі ударної дії струменя повітря. Апарат складається з трьох частин: вузла для відбору проб повітря, мікроманометра та електромотора. Апарат може пропускати від 25 до 50 л повітря за хвилину.

«Засіяні повітрям» чашки інкубують у термостаті. Через певний час підраховують кількість колоній, що виросла на них. Результати аналізу виражають найчастіше мікробним числом – кількістю мікроорганізмів (т.зв. колонійутворюючих одиниць) у 1 м³ повітря.

Метод осадження Коха належить до седиментаційних. Цей метод дає можливість виявляти лише 35-60% мікробів повітря і дає змогу орієнтовно оцінити чистоту повітря. Принцип методу полягає в тому, що мікроорганізми повітря досліджуваного приміщення разом з пилом осаджуються на поверхню поживного агару в чашці Петрі. Час осадження залежить від забрудненості повітря. «Засіяні повітрям» чашки інкубують у термостаті, а через два-три дні підраховують кількість колоній на них.

Розрахунки мікробного числа виконують за формулою Омелянського:

,де:

х – кількість мікроорганізмів (колоній утворюючих одиниць) у 1 м³ повітря;

n – кількість колоній мікроорганізмів, які виросли у чашці;

t – час осадження, хв.;

πr² - площа чашки Петрі, см²;

5 і - коефіцієнти для перерахунку кількості мікроорганізмів у 1 м³.

Для визначення загального мікробного забруднення проби повітря «висівають» на МПА. Для виявлення у повітрі дріжджів та цвілей застосовують сусло-агар. Патогенні мікроорганізми виявляють на відповідних диференціально-діагностичних поживних середовищах, зокрема, гемолітичні стрептококи та стафілококи – на кров’яному агарі.

Офіційних стандартів чистоти повітря не розроблено, але прийнято такі показники оцінки ступеня мікробного забруднення приміщень:

Число мікроорганізмів у 1 м³ повітря

Оцінка чистоти повітря

Літній період

Зимовий період

Всього мікроорганізмів

Гемолітичні бактерії

Всього мікроорганізмів

Гемолітичні бактерії

Чисте

Забруднене

< 1500

> 2500

< 16

> 36

< 4500

> 7000

< 36

> 124

Закладання досліду

Розплавлений МПА стерильно розлити в чашки Петрі. Після застигання середовища чашки відкрити у досліджуваному приміщенні на 10 хв. Чашки підписати і поставити термостат з температурою 30°С.

Аналіз досліду

Порахувати кількість колоній, що виросли на чашках. Щоб не помилитися при підрахунку, кожну колонію треба відмічати з дна чашки олівцем по склу.

Заміряти діаметр чашки за допомогою лінійки. Обчислити мікробне число за формулою Омелянського. Оцінити якісний склад мікроорганізмів повітря досліджуваних приміщень. Результати внести в таблицю:

Досліджуване приміщення

Кількість мікроорганізмів у 1 м³

Висновок. Під час лабораторної роботи навчилася аналізувати мікрофлору повітря; проводити облік мікрофлори повітря різних приміщень навчального корпусу факультету; складати підсумкову таблицю про ступінь забруднення мікроорганізмами різних приміщень; розглядати колонії мікроорганізмів повітря під бінокулярною лупою. Дізналася, які розрізняють методи дослідження повітря.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Даша.лр №9-10.docx

Даша.лр №9-10.docx
Размер: 106.3 Кб

.

Пожаловаться на материал

Лабораторна робота з дисципліни: «Мікробіологія» спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Мета роботи: Закласти дослід на визначення мікробного числа, колі-індексу та колі-титру різних зразків води.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Валютні відносини і валютні системи. Поняття валюти, валютний курс і конвертованість валют

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Суть і необхідність валютного регулювання. Структура платіжного балансу. Валютні системи, їх призначення. Термінологічний словник. Платіжна картка

Практичні навики для студентів 4 курсу медичного факультету № 1

Нужен ли ребёнку логопед

Вашему ребенку необходима помощь специалиста, если:

Иностранные языки

Технические средства обучения (ТСО) - совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки информации с целью его оптимизации.

Виды тканей животных

У многоклеточных животных клетки составляют ткани. Ткань – это группа сходных по строению и функциям клеток и межклеточное вещество, выделяемое этими клетками.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok