Аналіз умов праці на робочому місці користувача ПК

Аналіз умов праці на робочому місці користувача ПК

На робочому місці користувача ПК згідно виникають небезпечні та шкідливі фактори: підвищений рівень шуму, несприятливі мікрокліматичні умови, недостатній рівень освітленості, шкідливі речовини, підвищений рівень електромагнітних випромінювань радіочастот, висока напруга електричної мережі, статична електрика та інші. Робота з ПК супроводжується також підвищеним ступенем напруженості трудового процесу. При систематичному впливі виробничих факторів, які не відповідають нормативним показникам, зростає рівень професійно зумовленої захворюваності працюючих та можуть виникнути професійні захворювання органів зору, руху, нервової системи. Таким чином, вивчення умов праці на робочому місці користувача ПК є необхідною умовою запобігання негативних наслідків впливу небезпечних та шкідливих факторів.

1. Організація робочого місця

Приміщення, в якому знаходиться робоче місце програміста, загальною площею 20 м2, і висотою стелі 3 м. У приміщенні знаходиться 7 робочих місць з ПК. Кожне робоче місце обладнане робочім столом площею 1,2 м2, стільцем та персональним комп'ютером, що складається з монітора, системного блоку, клавіатури та миші. Слід відзначити, що площа одного робочого місця оператора ПК не повинна бути меншою за 6м2 ,а об'єм не менший за 20м3.

2. Параметри мікроклімату 

Нормування параметрів проводиться в залежності від періоду року та категорії важкості виконуваних робіт. Для постійних робочих місць, якими є робочі місця операторів ПК, встановлені оптимальні параметри мікроклімату, а за неможливості їх дотримання використовують допустимі параметри. Робота оператора ПК за енерговитратами відноситься до категорії легких робіт Іа, Іб. В таблиці А1. наведені оптимальні параметри мікроклімату в приміщеннях, де виконуються роботи операторського типу.

Таблиця А1 - Параметри мікроклімату для приміщень з ПК

Період року Параметр мікроклімату Величина Холодний Температура повітря в приміщенні; відносна вологість; швидкість руху повітря 22...24°С; 40... 60%; до 0,1…0,2 м/с Теплий Температура повітря в приміщенні; відносна вологість; швидкість руху повітря23...25 °С 40...60% 0,1...0,2 м/с 

Виміряні за допомогою приладів температура, вологість та швидкість руху повітря відповідають вказаним у таблиці для теплого періоду року. Але для холодного періоду року темература повітря зависока,хоча вологість і швидкість руху повітря відповідають нормі.

               

               3. Освітленість 

Нормованим параметром природного освітлення являється коефіцієнт природного освітлення (КПО). КПО встановлюється в залежності від розряду виконуваних зорових робіт.

Робота оператора ПК відноситься до робіт середньої точності (ІV розряд зорових робіт, мінімальний розмір об'єкту розрізнення складає 0,5 – 1,0 мм), для яких при використанні бокового освітлення КПО=1,5 %.

Для штучного освітлення нормованим параметром виступає Емін – мінімальний рівень освітленості, та Кп – коефіцієнт пульсації світлового потоку, який не повинний бути більшим ніж 20%.

Мінімальна освітленість встановлюється в залежності від розряду виконуваних зорових робіт. Для ІV розряду зорових робіт вона складає 300...500 лк.

4. Шум

Допустимий еквівалентний рівень шуму для робочого місця оператора складає 65 дБА .

Таблиця А2 – Рівні звукового тиску від різних джерел.

 Джерело шуму Рівень шуму, дБА Жорсткий диск 45 Вентилятор 45 Принтер 55 Сканер 50 

Рівень шуму порівнюється з допустимим значенням для даного робочого місця..

5. Карта умов праці

Результати аналізу умов праці занесемо до карти умов праці таблиця А3:

Таблиця А3 – Фактичний стан умов праці на робочих місцях

Параметри 1 клас (оптимальні) 2 клас (допустимі) 3 клас (шкідливі) 1. Санітарно-гігієнічні показникиМікроклімат Теплий період22°С,40%,0.11м/сХолодний період58%,0.13м/с28°СВідносна вологість 40%58%Швидкість руху повітря 0.11м/с0.13м/сОсвітлення 170 лкКоефіціент природнього освітлення1.3%Шум (дБ) 62дБАШкідливі речовини (озон)0.17мг/м3

Оцінка умов праці: за ступенем шкідливості і небезпечності                шкідливі 

    : за ступенем травмобезпечності                        безпечні 

Таблиця А4 – Рекомендації з поліпшення умов праці, необхідність додаткових досліджень

ДатаЗміст заходівВиконавецьТермін впровадженняПозначка про виконанняПідвищити рівень загального освітлення.Зменшити температуру повітря в холодній період року.Зменшити рівень озону в приміщенні

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

На робочому місці користувача ПК згідно виникають небезпечні та шкідливі фактори. Параметри мікроклімату для приміщень з ПК. Освітленість,  Шум, Карта умов праці. Рекомендації з поліпшення умов праці.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Язык телодвижений

"Язык телодвижений (как читать мысли по жестам)" Совокупность Жестов. Жесты в Различных Обстоятельствах Повседневного Общения

Программа спортивной подготовки. Определение

Общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. Деятельность в области физической культуры и спорта и реализующие программы спортивной подготовки. Основополагающие принципы Олимпизма. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спортивные звания. Квалификационные категории спортивных судей. Единая всероссийская спортивная классификация.

Одаренность

Психология обучаемости, одаренности, способностей, интеллекта детей школьного и дошкольного возраста. Развитие ребенка. Виды одаренности. Ответы на экзамен.

Социальный паразитизм: сущность и типология

Употребление понятия «паразит» в отношении индивидов и социальных групп имеет долгую историю. Она не менее продолжительна, чем медико-биологическое применение данных терминов. Между тем не существует общепринятого определения и теории социального паразитизма.

Принципы моделирования

Лекция. Принципы моделирования. Принципы подхода в моделировании информационных потоков. Классификация видов моделирования систем

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok