Аналіз умов праці на робочому місці користувача ПК

Аналіз умов праці на робочому місці користувача ПК

На робочому місці користувача ПК згідно виникають небезпечні та шкідливі фактори: підвищений рівень шуму, несприятливі мікрокліматичні умови, недостатній рівень освітленості, шкідливі речовини, підвищений рівень електромагнітних випромінювань радіочастот, висока напруга електричної мережі, статична електрика та інші. Робота з ПК супроводжується також підвищеним ступенем напруженості трудового процесу. При систематичному впливі виробничих факторів, які не відповідають нормативним показникам, зростає рівень професійно зумовленої захворюваності працюючих та можуть виникнути професійні захворювання органів зору, руху, нервової системи. Таким чином, вивчення умов праці на робочому місці користувача ПК є необхідною умовою запобігання негативних наслідків впливу небезпечних та шкідливих факторів.

1. Організація робочого місця

Приміщення, в якому знаходиться робоче місце програміста, загальною площею 20 м2, і висотою стелі 3 м. У приміщенні знаходиться 7 робочих місць з ПК. Кожне робоче місце обладнане робочім столом площею 1,2 м2, стільцем та персональним комп'ютером, що складається з монітора, системного блоку, клавіатури та миші. Слід відзначити, що площа одного робочого місця оператора ПК не повинна бути меншою за 6м2 ,а об'єм не менший за 20м3.

2. Параметри мікроклімату 

Нормування параметрів проводиться в залежності від періоду року та категорії важкості виконуваних робіт. Для постійних робочих місць, якими є робочі місця операторів ПК, встановлені оптимальні параметри мікроклімату, а за неможливості їх дотримання використовують допустимі параметри. Робота оператора ПК за енерговитратами відноситься до категорії легких робіт Іа, Іб. В таблиці А1. наведені оптимальні параметри мікроклімату в приміщеннях, де виконуються роботи операторського типу.

Таблиця А1 - Параметри мікроклімату для приміщень з ПК

Період року Параметр мікроклімату Величина Холодний Температура повітря в приміщенні; відносна вологість; швидкість руху повітря 22...24°С; 40... 60%; до 0,1…0,2 м/с Теплий Температура повітря в приміщенні; відносна вологість; швидкість руху повітря23...25 °С 40...60% 0,1...0,2 м/с 

Виміряні за допомогою приладів температура, вологість та швидкість руху повітря відповідають вказаним у таблиці для теплого періоду року. Але для холодного періоду року темература повітря зависока,хоча вологість і швидкість руху повітря відповідають нормі.

               

               3. Освітленість 

Нормованим параметром природного освітлення являється коефіцієнт природного освітлення (КПО). КПО встановлюється в залежності від розряду виконуваних зорових робіт.

Робота оператора ПК відноситься до робіт середньої точності (ІV розряд зорових робіт, мінімальний розмір об'єкту розрізнення складає 0,5 – 1,0 мм), для яких при використанні бокового освітлення КПО=1,5 %.

Для штучного освітлення нормованим параметром виступає Емін – мінімальний рівень освітленості, та Кп – коефіцієнт пульсації світлового потоку, який не повинний бути більшим ніж 20%.

Мінімальна освітленість встановлюється в залежності від розряду виконуваних зорових робіт. Для ІV розряду зорових робіт вона складає 300...500 лк.

4. Шум

Допустимий еквівалентний рівень шуму для робочого місця оператора складає 65 дБА .

Таблиця А2 – Рівні звукового тиску від різних джерел.

 Джерело шуму Рівень шуму, дБА Жорсткий диск 45 Вентилятор 45 Принтер 55 Сканер 50 

Рівень шуму порівнюється з допустимим значенням для даного робочого місця..

5. Карта умов праці

Результати аналізу умов праці занесемо до карти умов праці таблиця А3:

Таблиця А3 – Фактичний стан умов праці на робочих місцях

Параметри 1 клас (оптимальні) 2 клас (допустимі) 3 клас (шкідливі) 1. Санітарно-гігієнічні показникиМікроклімат Теплий період22°С,40%,0.11м/сХолодний період58%,0.13м/с28°СВідносна вологість 40%58%Швидкість руху повітря 0.11м/с0.13м/сОсвітлення 170 лкКоефіціент природнього освітлення1.3%Шум (дБ) 62дБАШкідливі речовини (озон)0.17мг/м3

Оцінка умов праці: за ступенем шкідливості і небезпечності                шкідливі 

    : за ступенем травмобезпечності                        безпечні 

Таблиця А4 – Рекомендації з поліпшення умов праці, необхідність додаткових досліджень

ДатаЗміст заходівВиконавецьТермін впровадженняПозначка про виконанняПідвищити рівень загального освітлення.Зменшити температуру повітря в холодній період року.Зменшити рівень озону в приміщенні

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Михе.doc

Михе.doc
Размер: 66 Кб

.

Пожаловаться на материал

На робочому місці користувача ПК згідно виникають небезпечні та шкідливі фактори. Параметри мікроклімату для приміщень з ПК. Освітленість,  Шум, Карта умов праці. Рекомендації з поліпшення умов праці.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Исторические аспекты возникновения и развития общественного мнения

Общественное мнение на различных этапах развития общества. Феномен общественного мнения в философско-социологических теориях.

План воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении

ПЛАН воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении, оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей государственного учреждения образования «Ижский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа» «Солнечная страна»

Рыночная экономика

Финансовый рынок, акции. Дивиденды, облигации, управление ценными бумагами. Фондовая биржа

Материаловедение

Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов. Кристаллизации металлов. Методы исследования металлов. Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. Диаграмма состояния. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов. Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства. Механические свойства (продолжение).Технологические и эксплуатационные свойства. Конструкционная прочность материалов. Особенности деформации поликристаллических тел. Наклеп, возврат и рекристаллизация. Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма состояния железо-углерод. Стали. Классификация и маркировка сталей. Чугуны. Диаграмма состояния железо-графит. Строение, свойства, классификация и маркировка серых чугунов. Виды термической обработки металлов. Основы теории термической обработки стали. Методы упрочнения металла.

Астрономический ежегодник

Астрономический ежегодник дает координаты Солнца, Луны, больших планет Солнечной системы и звезд, а также другие эфемеридные величины для определенных моментов времени, выбранных.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok