Задачі з дисципліни «Податкова система»

Задачі з дисципліни «Податкова система»

Задача1

За звітний місяць фонд оплати праці працівників підприємства становив 15 тис. грн. Визначити розмір відрахувань до Пенсійного фонду та до Фонду соціального захисту населення.

 

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) враховує раніш використовувані відрахування до ПФ, Фонду соц. страхування, ФЗ, ФСНСл.

Сьогодні ЄСВ залежить від класу професійного ризику виробництва, яких є 67,— починаючи з 36,76% (1-й клас) і закінчуючи 49,7% (67-й клас);

Для бюджетних установ ЄСВ – у розмірі 36,3%.

Утримання в ЄСВ від ФОП = 3,6%

Якщо умовно взяти наше підприємство як бюджетне, розрахунок ЄСВ буде виглядати таким чином:

Відрахування 36,3%*15 000=5490 грн.

Утримання = 3,6%*15 000 = 540 грн.

Разом 6030 грн.

Задача 2

Визначити суму податку на прибуток, якщо в звітному році сума скоригованого доходу підприємства складала 120 000 грн., валових витрат— 40 000 грн., амортизаційних відрахувань — 20 000 грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів підприємство витратило 10 000 грн. Балансова вартість їх на початок звітного року становила 120 000 грн.

Доходи-валові витрати – амортизація = база (об’єкт) оподаткування

120 000-40 000-20000=60 000 грн.

Суми витрачені на ремонт (10 000 грн.) не враховуються для зменшення бази оподаткування, а збільшують балансову вартість основних фондів.

Ставки податку на прибуток:

на 1 січня 2011р. 25%

на 1 квітня 2011р. 23%

на 1 січня 2012р. 21%

приймаємо умовно ставку 23% (насправді, податок на прибуток сплачується щоквартально, але умова вимагає розрахунку за рік)

60000*23%=13800грн.

Задача 3

Підприємство ввозить на митну територію України 1 тис. пляшок горілки (0,5 л, 40 %), контрактна вартість якої становить 4 тис. доларів США. Визначити суму мита, A3 і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету (ставка мита — 7,5 євро за 1 л 100 %-ного спирту).

Контрактна вартість у грн. 4 000дол.*8(курс)= 32000грн.

Акциз = 9,174 грн./0,5 л. горілки

1000 пляшок*9,174=9174 грн. – акцизний податок

Мито = 7,5 євро за літр 100 %-ного спирту

100%/40%=2,5 (1 л. спірту = 2,5 л. горілки=5*0,5 пляшок горілки)

1,5 євро за 1 пляшку 40% горілки

1000 пляшок*1,5 євро = 1500 євро*10(курс)=15000грн. – мито

ПДВ = 20%* (Контрактна вартість+акцизний податок+мито)

20%*(32000+15000+9174)=20%*56174=11234,8грн. – ПДВ

 Задача 4

Визначити суму податку на прибуток страхової організації: сума валових доходів за звітний період від страхування життяскладає 40 000 грн., від інших видів страхової діяльності — 80 000 грн. Валовий дохід, отриманий за договорами страхування життя у випадках дострокового розірвання договорів, становить 10 000 грн.

Де валові витрати??

Податок на прибуток з 1 січня 2012 р.=21%

(40 000+80 000)*21%

Задача 5

За вихідними даними, наведеними в таблиці, визначити відпускну ціну виробу і суму акцизу, що припадає на одиницю продукції.

 ПоказникиВаріанти IIIНІIVVVI Собівартість, грош. од.60300284.10260100300Прибуток, % від собівартості406040503848Ставки акцизу, %405020706080

За варіантом I

40%прибутку = 60*40%=24 грош. од.

(собівартість + %прибутку) * % ставка акцизу = (60+24)*40%=84 * 40% =

=33,6 грош.од. – сума акцизу, що припадає на одиницю продукції

60+24+33,6=117,6 грош.од. – відпускна ціна виробу

Практичне завдання № 1

Завдання 1.

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

Протягом звітного місяця здійснено такі операції:

1. Придбано сировину для основного виробництва на суму 480 00 грн. (з урахуванням ПДВ).

2. Реалізовано жетони для торгівельних автоматів — 5100 грн.

3. Відвантажено готову продукцію на суму 42 000 грн. (без урахування ПДВ).

4. Продано продукцію спеціального призначення для інвалідів на суму 780 грн.

5. Здійснено витрати зі сплати податку, які не підтверджені документально, на суму 2000 грн.

6. Придбано верстати для використання у виробництві товарної продукції, на суму 280 000 грн.

7. Виплачено зарплату товаром на суму 3600 грн.

Розв’язок.

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. Придбано сировину для основного виробництва на суму 480 00 грн. (з урахуванням ПДВ).(480000грн/120%х20%= 80000грн  ПДВ)800002. Реалізовано жетони для торгівельних автоматів — 5100 грн.(5100грн/120%х20%= 850грн  ПДВ)8503. Відвантажено готову продукцію на суму 42 000 грн. (без урахування ПДВ).42000 грн,х20%/100 = 8400грн84004. Продано продукцію спеціального призначення для інвалідів на суму 780 грн.- звільнено від оподаткування--5. Здійснено витрати зі сплати податку, які не підтверджені документально, на суму 2000 грн. - зменшено суму відшкодування(2000)6. Придбано верстати для використання у виробництві товарної продукції, на суму 280 000 грн. оприбутковуються на склад без ПДВ280000 грн,х20%/100 = 56000грн  сума ПДВ560007. Виплачено зарплату товаром на суму 3600 грн.(3600грн/120%х20%= 600грн  ПДВ)600Разом1340009850Підлягає відшкодуванню з бюджету124150

Завдання 2.

Покажіть вплив господарських операцій на баланс підприємства. Складіть новий баланс та заповніть таблиці, якщо відомі наступні дані.

1) Власний капітал підприємства складає 7800 тис. грн, у т.ч.:

-          нематеріальні активи – 1400 грн;

-          земельні ділянки і споруди – 4500 тис. грн;

-          дебіторська заборгованість – 1100 тис. грн;

-          грошові кошти – 800 тис. грн.

2) Підприємство купує товари на суму 800 тис. грн. на наступних умовах:

-          200 тис. грн – сплачує відразу з поточного рахунка;

-          600 тис. грн – сплачує через 15 днів.

3) Підприємство купує обладнання на суму 3000 тис. грн, взявши позику у банку.

Розв’язок.

1)     Наявність наведених в завданні  активів підприємства відобразимо у вигляді балансу, де єдиним джерелом їх утворення є внески засновників - статутний капітал.

Баланс підприємства на початокАктивПасивНазва ресурсівСума (тис.грн)Назва джерелСума (тис.грн)Нематеріальні активи1400Статутний капітал7800Земельні ділянки і споруди 4500Дебіторська заборгованість 1100Грошові кошти  800Баланс7800Баланс7800

2)     Підприємство купує товари на суму 800 тис. грн. на наступних умовах:

200 тис. грн – сплачує відразу з поточного рахунка:

600 тис. грн – сплачує через 15 днів.

Вартість товарів збільшується на 800 тис. грн. – одночасно

а) зменшується сума коштів на 200 тис. грн

б) виникає заборгованість за розрахунками з постачальниками на  600 тис. грн

3) Підприємство купує обладнання на суму 3000 тис. грн, взявши позику у банку.

Вартість машин та обладнання збільшується на 3000 тис. грн. – одночасно

виникає заборгованість за позикою банку в сумі 3000 тис. грн

В результаті здійснених господарських операцій  новий баланс підприємства матиме вигляд:

Баланс підприємства на кінецьАктивПасивНазва ресурсівСума (тис.грн)Назва джерелСума (тис.грн)Нематеріальні активи1400Статутний капітал7800Земельні ділянки і споруди 4500Позики банку3000Машини та обладнання3000Розрахунки з постачальниками600Товари800Дебіторська заборгованість 1100Грошові кошти  600Баланс11400Баланс11400

Практичне завдання № 2

Завдання 1.

Необхідно визначити величину ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного кварталу, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

В четвертому кварталі підприємством здійснено такі господарські операції:

1. На виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало сталь листову (контрактна вартість 16000 грн, включаючи ПДВ). Операції здійснено в такому порядку:

- у жовтні оприбутковано на склад підприємства сталь листову на суму 5000 грн, здійснено оплату з поточного рахунку підприємства в розмірі 13000 грн;

- у листопаді отримано на склад сталь листову на суму 3000 грн.

2. Відповідно до договору (загальна сума за договором 80 000 грн, включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:

- у жовтні підприємством відвантажено сировину на суму, згідно з накладною, 7 4000 грн;

- у листопаді оприбутковано валки на суму 30 000 грн;

- у грудні на підприємстві оприбутковано мідний дріт на суму 7000 грн.

Розв’язок. Сума договору на придбання матеріальних цінностей  ще не свідчить про їх придбання. Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. - у жовтні оприбутковано на склад підприємства сталь листову на суму 5000 грн, оприбутковано на склад без ПДВ  5000грнх20%/100 = 1000грн1000-здійснено переказ коштів з поточного рахунку підприємства в сумі 13000 грн ,з них -в оплату отриманих матеріалів 6000грн-попередня оплата 7000грн7000грн/120х20 = 1167грн-1167-у листопаді отримано на склад сталь листову на суму 3000 грн. оприбутковано на склад без ПДВ  3000грнх20%/100 = 600грн – в рахунок авансу-2. - у жовтні підприємством відвантажено сировину на суму, згідно з накладною, 7 4000 грн;7 4000грн/120х20 = 12333грн12333- у листопаді оприбутковано валки на суму 30 000 грн; оприбутковано на склад без ПДВ  30000грн х20%/100 = 6000грн6000- у грудні на підприємстві оприбутковано мідний дріт на суму 7000 грн. оприбутковано на склад без ПДВ  7000грнх20%/100 = 1400грн1400Разом956712333Підлягає сплаті до бюджету2766

Завдання 2.

У таблиці наведені дані про компанії, які мають однаковий обсяг капіталу, але різну структуру джерел.

ПоказникСума, грнЗвичайні акції (номінал 1 грн)150000Довгострокові боргові зобов’язання (10%)180000Привілейовані акції (5%)120000Всього450000

Прибуток до сплати податків і відсотків складає 80 тис. грн для обох компаній. Компанії планують направляти на дивіденди за простими акціями 50% від прибутку, що залишається після сплати податку на прибуток і відсотків за борговими зобов’язаннями та привілейованими акціями. Потрібно розрахувати:

1)      прибуток після сплати податку на прибуток;

2)      прибуток після сплати відсотків;

3)      середньозважену ціну капіталу.

Розв’язок.

Прибуток до сплати податків і відсотків складає 80 тис. грн для обох компаній.

Сума податку з прибутку = 80000 грн. х 19% = 15200 грн.

1.Сума прибутку після сплати податку  = 80000 грн. - 152 00 грн.= 64800 грн.

Сума відсотків за довгостроковими борговими зобов’язаннями:

180000 грн. х 10% /100% = 18000 грн.

2. Сума прибутку після сплати відсотків = 64800 грн. - 18000 грн. = 46800 грн.

 Дивіденди за привілейованими акціями = 120000 грн. х 5% / 100% = 6000 грн.

Прибуток, що залишається після сплати податку на прибуток і відсотків за борговими зобов’язаннями та привілейованими акціями:

 80000 грн. – (15200 грн.+ 18000 грн.+ 6000 грн.) = 80000 грн. – 39200 грн. = 40800 грн.

Сума прибутку, спрямована на дивіденди за простими акціями в розмірі 50%:

 40800 грн. х 50%/100%  = 20400 грн.

3.Сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обсягу фінансових  ресурсів, що виражена у відсотках до їх загального обсягу, є ціною капіталу:

Середньозважена ціна капіталу:

 (6000 грн.+ 20400 грн.)/: (150000 грн.+120000 грн.) =26400 грн.: 270000 грн. = 0,098, тобто, 9,8коп на одну гривню власного капіталу.

Практичне завдання № 3

Завдання 1.

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

Протягом звітного місяця здійснено такі операції:

1. Закуплено сировину на виготовлення продуктів дитячого харчування на суму 54 000 грн. (з урахуванням ПДВ).

2. Придбано устаткування для подальшого перепродажу на суму 268000 грн.

3. Реалізовано зайві верстати, що обліковуються на балансі підприємства, на суму 300 000 грн. (з урахуванням ПДВ).

4. Реалізовано товарну продукцію на суму 18 600 грн. (без урахування ПДВ).

5. Реалізовано дитяче харчування на суму 70 000 грн.

6. Оплачено вартість державних платних послуг 120 грн.

Розв’язок. 

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. Закуплено сировину на виготовлення продуктів дитячого харчування на суму 54 000 грн. (з урахуванням ПДВ) – виготовлення продуктів дитячого харчування звільнено від оподаткування, немає права на податковий кредит--2. Придбано устаткування для подальшого перепродажу на суму 268000 грн268000грнх20%/100 = 53600грн – сума ПДВ53600 3. Реалізовано зайві верстати, що обліковуються на балансі підприємства, на суму 300 000 грн. (з урахуванням ПДВ).300 000 грн./120%х20% = 50000грн – сума ПДВ500004. Реалізовано товарну продукцію на суму 18 600 грн. (без урахування ПДВ).18600 грн./120%х20% = 3720грн – сума ПДВ37205. Реалізовано дитяче харчування на суму 70 000 грн. - звільнено від оподаткування--6. Оплачено вартість державних платних послуг 120 грн. – не є об’єктом оподаткування--Разом5360053720Підлягає сплаті до бюджету120

Завдання 2.

Підприємству необхідно сплатити кредит 10000 грн щорічними виплатами протягом трьох років. Розмір відсоткової ставки – 30%. Вирахуйте загальну суму відсотків до сплати. Яку частину суми основного боргу буде виплачено за два роки?

Розв’язок. 

 Для визначення частини основної суми боргу, що погашається в кожному з періодів, та проценти за кожний період розмістимо вихідні та розраховані дані в таблиці.

10000 грн : 3 роки = 3333 грн.- платежі  з погашення кредиту, які  сплачуються щороку в однаковій сумі;

Сума відсотків за І рік = 10000 грн х 30%/100 = 3000 грн.

Сума відсотків за ІІ рік = 6667 грн х 30%/100 = 2000 грн.

Сума відсотків за ІІІ рік = 3334 грн х 30%/100 = 1000 грн.

РокиСума боргу, що підлягає погашенню в поточному році (грн.)Загальна сума боргу (грн.)Залишок непогашеного кредиту (грн.)Сума кредитуСума відсотків10000І рік3333300063336667ІІ рік3333200053333334ІІІ рік3334100043340Разом10000 600016000х

Практичне завдання № 4

Завдання 1.

Необхідно визначити величину ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного кварталу, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

В першому кварталі підприємством здійснено такі господарські операції:

1. На виконання договору купівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію (контрактна вартість 46000 грн, в тому числі ПДВ). Операції здійснено у такому порядку:

- у січні відвантажено готову продукції покупцю. Сума згідно з накладною склала 46000 грн;

- у лютому на поточний рахунок підприємства нараховано часткову оплату за готову продукцію в розмірі 20 000 грн;

- у березні на поточний рахунок підприємства нараховано доплату за готову продукцію в сумі 26 000 грн.

2. Відповідно до договору (загальна сума за договором 70000 грн, в тому числі ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:

- у лютому підприємством оприбутковано запасні частини на суму 34 000 грн;

- у березні підприємство виконало будівельні роботи. Відповідно до акту приймання робіт сума склала 55 000 грн. На підприємстві оприбутковано товарну продукцію на суму 14 000 грн.

3. Здобуто емісійний дохід — 12000 грн.

4. Сплачено податок на додану вартість за лютий — 2000 грн.

5. Придбано основні фонди виробничого призначення (з ПДВ) — 25000 грн.

Розв’язок. Сума договору на реалізацію продукції ще не свідчить про її реалізацію. Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1.- у січні відвантажено готову продукції покупцю. Сума згідно з накладною склала 46000 грн;46000 грн/120%х20% = 7667грн – сума ПДВ7667- у лютому на поточний рахунок підприємства зараховано часткову оплату за готову продукцію в розмірі 20 000 грн;--- у березні на поточний рахунок підприємства зараховано доплату за готову продукцію в сумі 26000 грн.--2. - у лютому підприємством оприбутковано запасні частини на суму 34 000 грн; оприбутковують на склад без ПДВ34000грн/х20%/100 = 6800грн – сума ПДВ6800- у березні підприємство виконало будівельні роботи. Відповідно до акту приймання робіт сума склала 55 000 грн. 55 000 грн/120%х20% =  9167грн9167На підприємстві оприбутковано товарну продукцію на суму 14 000 грн.--3. Отримано емісійний дохід — 12000 грн.--4. Сплачено податок на додану вартість за лютий — 2000 грн.20005. Придбано основні фонди виробничого призначення (з ПДВ) — 25000 грн.25000грн/120%х20%  = 4167грн – сума ПДВ4167Разом1296716834Підлягає сплаті до бюджету3867

Завдання 2.

Існують два проекти, які вимагають таких початкових інвестицій: перший – 8000 грн, другий 13000 грн. Потоки грошових коштів, які вони генерують при відсотковій ставці 12% в наступні чотири роки, наведені у таблиці.

РікГрошовий потік для проекту, грнпершогодругого130005000250006000320008000

Який з проектів більш вигідний?

Розв’язок.

Сума відсотків з початкових інвестицій при відсотковій ставці 12%:

І проект - 8000 грн х12%/100% = 960 грн.

ІІ проект - 13000 грн х12%/100% = 1560 грн.

РікГрошовий потік для проекту, грнпершогодругого130005000250006000320008000Всього 1000019000

Рівень віддачі інвестованого капіталу:

10000 грн./ 8000 грн. = 1,25 - перший проект;

19000 грн./ 13000 грн. = 1,46 -– другий проект.

Середній грошовий потік = 10000 грн : 3 = 3333 грн;        19000 грн : 3 = 6333 грн

Термін окупності інвестицій:

8000 грн : 3333 грн = 2,4 (роки) х 12 міс. = 28,8 місяці;– перший проект

13000 грн: 6333 грн = 2,05 (роки) х 12 міс. = 24,6 місяці. – другий проект

Більш вигідний другий проект, адже рівень віддачі інвестованого капіталу в цей проект вищий та  окупляться вкладені кошти на 4,2  місяці (16 тижнів) швидше.

Практичне завдання № 5

Завдання 1.

Необхідно визначити суму акцизного податку, що має сплатити товаровиробник, контрактну вартість з врахуванням непрямих податків та ціну одиниці підакцизного товару.

Вихідні дані

ТОВ «Радіан» — виробник алкогольних напоїв та пива відвантажило в звітному періоді покупцю ТОВ «Атлант» коньяк в об'ємі 900 л( вміст спирту 41%). Оплата отримана в звітному періоді. Контрактна вартість становить 54700 грн. без ПДВ (без акцизного податку).

Ставка акцизного податку становить 42,12  грн. за 1 л. 100% спирту.

Розв’язок.

Необхідно  перевести  обсяг алкогольних напоїв та пива  з натуральних одиниць виміру в умовні: 900л/100%(спирту)х41% = 369л

1.Сума акцизного податку: 369л х 42,12  грн. = 15542 грн.

Сума ПДВ: (54700 грн. + 15542 грн. ) х20%/100 = 70242грн х20%/100 = 14048 грн.

2.Контрактна вартість напоїв: 54700 грн. + 15542 грн. + 14048 грн. = 84290 грн.

  

 3. Ціна одиниці підакцизного товару: 84290 грн./900л = 93,67 грн.

Завдання 2.

Керівництво підприємства має намір збільшити виручку від реалізації на 15%. За звітний рік підприємство в результаті операційної діяльності отримало прибуток в розмірі 20000 грн. Постійні витрати підприємства за цей період склали 12000 грн. Розрахуйте заплановану суму прибутку в результаті збільшення виручки.

Розв’язок.

 Для розрахунку необхідно використати поняття маржинального доходу як суму виручки за мінусом змінних витрат:   МД = виручка – змінні витрати;

Прибуток = Виручка – Витрати (змінні+постійні);

      Виручка = Витрати+ Прибуток = змінні+постійні+прибуток;

Виручка = змінні+12000+20000

Виручка - Змінні = 12000+20000=32000;

МД = 32000; Вплив операційного важеля = Маржинальний дохід/ Прибуток =

= 32000/ 20000 = 1,6. Це означає, що при зміні виручки на 1% прибуток підприємства змінюється на 1,6%.

При збільшені виручки від реалізації на 15% прибуток зросте на 15% х 1,6 = 24%

         

Запланована сума прибутку в результаті збільшення виручки складатиме:

20000грн +20000грн х 24%/100% = 20000грн +4800грн =24800 грн.

Практичне завдання № 6

Завдання 1.

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

Протягом квітня здійснено такі операції.

1. Закуплено сировину і матеріали для виготовлення продуктів дитячого харчування на загальну суму 18 000 грн.

2. Реалізовано дитяче харчування через молочні кухні на загальну суму 22 000 грн.

3. Реалізовано путівки на санаторно-курортне лікування дітей працівників підприємства на загальну суму 3600 грн.

4. Отримано орендну плату за виробничу ділянку, що надана у фінансову оренду — 900 грн.

5. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства — 58 000 грн.

6. Отримано дохід від реалізації товарів на території України 51 000 грн. з ПДВ.

7. Продано товари народного споживання працівникам підприємства на суму 8000 грн.

Розв’язок. Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. Закуплено сировину і матеріали для виготовлення продуктів дитячого харчування на загальну суму 18 000 грн. – немає права на податковий кредит--2. Реалізовано дитяче харчування через молочні кухні на загальну суму 22 000 грн. – звільнено від оподаткування ПДВ--3. Реалізовано путівки на санаторно-курортне лікування дітей працівників підприємства на загальну суму 3600 грн.3600грн/120%х20% = 600 грн. – сума ПДВ6004. Отримано орендну плату за виробничу ділянку, що надана у фінансову оренду — 900 грн.900грн/120%х20% = 150 грн. – сума ПДВ1505. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства — 58 000 грн.--6. Отримано дохід від реалізації товарів на території України 51 000 грн. з ПДВ.51000грн/120%х20% = 8500 грн. – сума ПДВ85007. Продано товари народного споживання працівникам підприємства на суму 8000 грн.8000грн/120%х20% = 1333 грн. – сума ПДВ1333Разом010583Підлягає сплаті до бюджету10583

Завдання 2.

Підприємство шиє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною 80 грн, кожне. Змінні витрати на виготовлення плаття становлять 50 грн. Підприємство орендує приміщення і платить за це 2000 грн щомісяця.

1) Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості?

2) Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримали прибуток у 2000 грн?

3) Який запас фінансової міцності має підприємство при отриманні 2000 грн прибутку?

Розв’язок.

Щоб дати відповідь на всі поставлені питання, необхідно насамперед усвідомити, що:

Прибуток = Виручка – Витрати;

Витрати = змінні + постійні, тоді

Прибуток = Виручка – змінні витрати – постійні витрати.

Невідому кількість виробів позначимо буквою Х,

тоді виручка матиме вигляд -   (Ціна*Х);

змінні витрати -   (змінні витрати на одиницю*Х)

постійні витрати – (постійні витрати на одиницю*Х);

1)      Точкою беззбитковості є така точка обсягу продаж, при якій витрати дорівнюють виручці від реалізації всієї продукції, тобто, немає ні прибутку, ні збитку.

Прибуток =(Ціна*Х) -  (змінні витрати на одиницю*Х) -– (постійні витрати на одиницю*Х), що повинно дорівнювати нулю.

80Х- 50Х- 2000 =0;  30Х = 2000; Х = 2000/30 = 66,67 або 67 од.

Підприємству треба виготовити для досягнення точки беззбитковості 67 одиниць виробів.

2)      Щоб отримали прибуток у 2000 грн вираз матиме вигляд:

80Х- 50Х- 2000 =2000;   30Х = 4000;  Х = 4000/30 = 133,3 або 133 од.

Щоб отримати прибуток у сумі 2000 грн., необхідно виготовити 133 одиниць виробів.

3)      Запас фінансової міцності – це перевищення фактичної чистої виручки над беззбитковим оборотом.

Запас фінансової міцності = фактична чиста виручка - беззбитковий оборот;

В грошовому виразі фактична чиста виручка =80* 133 = 10640;

                                  беззбитковий оборот = 80* 67 = 5360.

Запас фінансової міцності = 10640 грн. – 5360 грн. = 5280 грн.- в грошовому виразі

або   5280/ 10640 = 0,496*100% = 49 (грн)

Практичне завдання № 7

Завдання 1.

Необхідно визначити величину ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного кварталу, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

В четвертому кварталі підприємством здійснено такі господарські операції:

1. На виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство придбало сталь листову (контрактна вартість 16000 грн, включаючи ПДВ). Операції здійснено в такому порядку:

- у жовтні оприбутковано на склад підприємства сталь листову на суму 5000 грн, здійснено оплату з поточного рахунку підприємства в розмірі 13000 грн;

- у листопаді отримано на склад сталь листову на суму 3000 грн.

2. Відповідно до договору (загальна сума за договором 80 000 грн, включаючи ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:

- у жовтні підприємством відвантажено сировину на суму, згідно з накладною, 74000 грн;

- у листопаді оприбутковано валки на суму 30 000 грн;

- у грудні на підприємстві оприбутковано мідний дріт на суму 7000 грн.

Розв’язок.

 Сума договору на придбання матеріальних цінностей  ще не свідчить про їх придбання. Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. - у жовтні оприбутковано на склад підприємства сталь листову на суму 5000 грн, оприбутковано на склад без ПДВ  5000грнх20%/100 = 1000грн1000-здійснено переказ коштів з поточного рахунку підприємства в сумі 13000 грн ,з них -в оплату отриманих матеріалів 6000грн-попередня оплата 7000грн7000грн/120х20 = 1167грн-1167у листопаді отримано на склад сталь листову на суму 3000 грн. оприбутковано на склад без ПДВ  3000грнх20%/100 = 600грн – в рахунок авансу-2. - у жовтні підприємством відвантажено сировину на суму, згідно з накладною, 7 4000 грн;7 4000грн/120х20 = 12333грн12333- у листопаді оприбутковано валки на суму 30 000 грн; оприбутковано на склад без ПДВ  30000грн х20%/100 = 6000грн6000- у грудні на підприємстві оприбутковано мідний дріт на суму 7000 грн. оприбутковано на склад без ПДВ  7000грнх20%/100 = 1400грн1400Разом956712333підлягає сплаті до бюджету2766

Завдання 2.

Менеджери компанії вирішили, що послаблення вимог щодо розрахунків клієнтів на два місяці принесе додатково 18000 грн прибутку. Але тоді з обороту фірми вилучається в середньому 12000 грн за рахунок дебіторів. Передбачається, що від послаблення розрахункових вимог безнадійні борги зростуть на 7500 грн. Плата за кредит може скласти 18% річних.

Визначте, чи варто рекомендувати компанії послаблення розрахункових вимог.

Розв’язок.

1.Прогнозований додатковий дохід складає 18000 грн.

2.Фінансові витрати від залучення кредиту в сумі вилученого обороту будуть складати:

12000 грн. х (18%/12міс х 2міс) х 100 = 360 грн.

3.Загальний ефект від послаблення розрахункових вимог складатиме:

18000 грн. - 360 грн. - 7500 грн. = 10140 грн., що складає 10140/18000*100 = 56,3%

 Компанія може  послаблювати розрахункові вимоги щодо розрахунків клієнтів, адже ефект очевидний – додаткові витрати й втрати складають менше половини (43,7%) суми додаткового доходу.

Практичне завдання № 8

Завдання 1.

Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, проведеною в квітні поточного року, донараховано податку на прибуток 20 тис. грн., податку на додану вартість — 30 тис. грн., акцизного збору — 15 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.

Розв’язок.

Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, донараховано податків:

 податок на прибуток 20 тис. грн.+ податок на додану вартість 30 тис. грн.+ акцизний збір  15 тис. грн. = 65 тис. грн.. – всього недоїмки.

Фінансові санкції при виявлені такого порушення вперше складають 25%  донарахованої суми: 65 тис. грн. х 25%/ 100 = 16250 грн.

Підприємство повинно сплатити до бюджету донараховану суму податку 65000 грн. та штраф 16250 грн.,  що в цілому складає суму 81250 грн.

Завдання 2.

За наведеними даними розрахуйте масу дивіденду і коефіцієнт виплат при використанні методу «постійного розміру дивіденду».

№ПоказникРік2007200820091Акціонерний капітал, тис. грн2000020000220002Чистий прибуток, тис. грн4000440048003Ставка доходу на капітал, %101010

Розв’язок.

1.      Маса дивіденду як частина доходу акціонерного товариства, яка направляється на виплату дивідендів акціонерам, розраховується як добуток ставки доходу на акціонерний капітал.

2.      Коефіцієнт виплат дивідендів визначається відношенням маси дивіденду до чистого прибутку.

№ПоказникРік2007200820091Маса дивіденду, тис. грн20000*10%/100=200020000*10%/100=200022000*10%/100=22002Коефіцієнт виплат дивідендів 2000/4000 = 0,502000/4400 = 0,452200/4800 = 0,46

Коефіцієнт виплат дивідендів використовується для аналізу фінансового стану підприємства.

Практичне завдання № 9

Завдання 1.

Декларацію податку на прибуток за І квартал поточного року було подано платником до податкової інспекції 30 квітня. Сума податкових зобов’язань платника по декларації становить 50 тис. грн. Станом на 20 квітня платником внесено до бюджету податку на прибуток у сумі 48 тис. грн. Крім того, є переплата податку на додану вартість у сумі 5 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.

Розв’язок.

Декларацію податку на прибуток за І квартал поточного року було подано платником до податкової інспекції 30 квітня, необхідно було подати до 20 квітня.  Фінансова санкція за несвоєчасне подання декларації платник податку має бути у вигляді штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів, що складає 170 грн.

            Сума податкових зобов’язань платника по декларації становить 50 тис. грн. Станом на 20 квітня платником внесено до бюджету податку на прибуток у сумі 48 тис. грн, тобто, недоплачено 2 тис. грн. Фінансова санкція при несвоєчасній сплаті податку  вперше складає  25%  суми недоїмки:     2000грн. х 20%/100 = 400грн.

Отже, платник податку має сплатити до бюджету недоплачену суму податку в сумі 2000грн та штраф в сумі 570грн (170грн + 400грн).

Переплата податку на додану вартість у сумі 5 тис. грн не виключає застосування санкцій щодо подання декларації та несвоєчасної сплати податку на прибуток.

Завдання 2.

За наведеними даними розрахуйте масу дивіденду і ставку доходу на оплачений капітал при використанні методу «постійного коефіцієнту виплат».

№ПоказникРік2006200720081Акціонерний капітал, тис. грн2000020000220002Чистий прибуток, тис. грн4000440048003Встановлений коефіцієнт виплат, %505050

Розв’язок.

1.      Маса дивіденду як частина доходу акціонерного товариства, яка направляється на виплату дивідендів акціонерам, розраховується як добуток ставки доходу на акціонерний капітал..

Звідси -  Ставка доходу = Маса дивіденду : Акціонерний капітал;

2.      Коефіцієнт виплат дивідендів визначається відношенням маси дивіденду до чистого прибутку.

Звідси  -   Маса дивіденду = Чистий прибуток х Коефіцієнт виплат

№ПоказникРік2006200720081Акціонерний капітал, тис. грн2000020000220002Чистий прибуток, тис. грн4000440048003Встановлений коефіцієнт виплат, %5050504Маса дивіденду, тис. грн-     (Чистий прибуток х Коефіцієнт виплат)4000*50%/100=20004400*50%/100=22004800*50%/100=24005Ставка доходу на оплачений капітал(Маса дивіденду : Акціонерний капітал)2000/20000х100% = 10,0%2200/20000х100% = 11,0%2400/22000х100% = 10,9%

Практичне завдання № 10

Завдання 1.

Підприємство сплачує ПДВ до бюджету один раз на місяць. Показати стан розрахунків на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних:

у січні підприємство нарахувало 30 тис. грн. ПДВ, в лютому — 40 тис. грн., у березні — 20 тис. грн. Платіжне доручення в банк на перерахування ПДВ до бюджету воно подало: 24.02 — на суму 30 тис. грн., 03.03 — на суму 8 тис. грн., 13.03 — на суму 8 тис. грн., 22.03 — на суму 20 тис. грн., 15.04 — на суму 30 тис. грн.

Розв’язок.

періодНараховано(грн)дата сплатиСплачено(грн)приміткаСічень 300000хЛютий4000024.0230000 своєчасноБерезень 2000003.03800013.03800022.0320000Всього за місяцьх36000недоплачено 4000грн(40000-36000)Квітень 15.0430000Переказано на 6000грн більше  30000 - (4000+20000)

Підприємство сплачує ПДВ до бюджету один раз на місяць, тобто, має сплатити до 30 числа наступного місяця. В березні недоплачено податку за лютий в сумі 4000грн, яка була сплачена 15 квітня, на 15 днів пізніше, за що має сплатити пеню в розмірі 120% облікової ставки НБУ  несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочки:

7,5%х1,2=9%/365дн. = 0,025% за день х15днів = 0,37% х 4000грн/100 = 14,79грн –нарахована сума пені.

Завдання 2.

 За наведеними даними розрахуйте ставку доходу на оплачений капітал, масу дивіденду і коефіцієнт виплат при використанні методу «стійкого приросту дивідендів».

№ПоказникРік2006200720081Акціонерний капітал, тис. грн2000020000220002Чистий прибуток, тис. грн4000440048003Стійкий щорічний приріст дивідендів, %–1010

Розв’язок.

1.Нехай ставка доходу на оплачений капітал в попередньому періоді складала 10% (умовно), тоді в кожному наступному періоді вона буде дорівнювати ставці попереднього періоду, збільшеному на процент приросту:

Ставка (наст.) = Ставка (поперед.) х (100+%приросту);

2.Маса дивіденду як частина доходу акціонерного товариства, яка направляється на виплату дивідендів акціонерам, розраховується як добуток ставки доходу на акціонерний капітал.

Маса дивід. = Акц. капітал* ставки доходу;

3.Коефіцієнт виплат дивідендів визначається відношенням маси дивіденду до чистого прибутку.

Коефіцієнт виплат = Маса дивід./ Чистий прибуток

№ПоказникРік2006200720081Акціонерний капітал, тис. грн2000020000220002Чистий прибуток, тис. грн4000440048003Стійкий щорічний приріст дивідендів, %–10104Ставка доходу на оплачений капітал10%10%*110%/100 = 11% 11%*110%/100 = 12,1%5Маса дивіденду, тис. грн20000*10%/100=200020000*11%/100=220022000*12,1%/100=26626Коефіцієнт виплат2000/4000 = 0,52200/4400 = 0,52662/4800 = 0,55

Практичне завдання № 11

Завдання 1.

Необхідно розрахувати фактурну вартість товару, митну вартість, суми мита, митного податку та ПДВ.

Вихідні дані

Підприємство-резидент «Фієста» на підставі договору закупівлі-продажу з підприємством-нерезидентом «Fellow» відвантажило товар на суму 11440 дол. США (80 т за ціною 143 дол. США за тону) відповідно до рахунка-фактури з відстрочкою платежу, на умовах DAF (постачання до кордону) станція Чоп (кордон, Україна-Словаччина). Даний товар обкладається митом за ставкою 10%, ставка митного збору 0,2%. Курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації 8,3 грн./дол. США.

Розв’язок.

Вартість відвантаженого товару на суму 11440 дол. США переводимо в національну валюту – в гривні: 11440 дол. х 8,3 грн. = 94952 грн. – митна вартість товару. як вихідна розрахункова база для обчислення митних платежів

Мито: 94952 грн.х10%/100 = 9495 грн.

Митний збір: 94952 грн.х0,2%/100 = 190 грн.

База оподаткування ПДВ:  94952 грн + 9495 грн.+ 190 грн. = 104637 грн.

Сума ПДВ: 104637 грн. х 20%/100 = 20927 грн.

Визначаємо фактурну вартість товару,  яка складається з відпускної (митної)  вартості товару з врахуванням непрямих податків та митного збору:

 94952 грн + 9495 грн.+ 190 грн. + 20927 грн. = 125564 грн.

Завдання 2.

За наведеними даними розрахуйте коефіцієнт виплат при використанні методу «постійної і змінної частини дивіденду».

№ПоказникРік2006200720081Акціонерний капітал, тис. грн2000020000220002Чистий прибуток, тис. грн4000440048003.Встановлена ставка доходу на оплачений капітал (постійна частка), %1010104Додаткові дивіденди, тис. грн––500

Розв’язок.

При використанні методу «постійної і змінної частини дивіденду» здійснюються регулярні виплати невисоких дивідендів плюс додаткових сум у тих звітних періодах, що визначаються високою рентабельністю.

1..Коефіцієнт виплат дивідендів визначається відношенням маси дивіденду до чистого прибутку.

Коефіцієнт виплат = Маса дивід./ Чистий прибуток

2.Маса дивіденду як частина доходу акціонерного товариства, яка направляється на виплату дивідендів акціонерам, розраховується як добуток ставки доходу на акціонерний капітал.

Маса дивід. = Акц. капітал* ставки доходу;

№ПоказникРік2006200720081Акціонерний капітал, тис. грн2000020000220002Чистий прибуток, тис. грн4000440048003Ставка доходу на оплачений капітал10%10%10%4Додаткові дивіденди, тис. грн––5005Маса дивіденду, тис. грн20000*10%/100=200020000*10%/100=200022000*10%/100=2200+500=27006Коефіцієнт виплат2000/4000 = 0,52000/4400 = 0,452700/4800 = 0,56

Практичне завдання № 12

Завдання 1.

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

Протягом звітного місяця здійснено такі операції:

1. Закуплено сировину на виготовлення продуктів дитячого харчування на суму 54000 грн. (з урахуванням ПДВ).

2. Придбано устаткування для подальшого перепродажу на суму 268000 грн.

3. Реалізовано зайві верстати, що обліковуються на балансі підприємства, на суму 300 000 грн. (з урахуванням ПДВ).

4. Реалізовано товарну продукцію на суму 18 600 грн. (без урахування ПДВ).

5. Реалізовано дитяче харчування на суму 70 000 грн.

6. Оплачено вартість державних платних послуг 120 грн.

Розв’язок. 

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. Закуплено сировину на виготовлення продуктів дитячого харчування на суму 54 000 грн. (з урахуванням ПДВ) – виготовлення продуктів дитячого харчування звільнено від оподаткування, немає права на податковий кредит--2. Придбано устаткування для подальшого перепродажу на суму 268000 грн268000грнх20%/100 = 53600грн – сума ПДВ53600 3. Реалізовано зайві верстати, що обліковуються на балансі підприємства, на суму 300 000 грн. (з урахуванням ПДВ).300 000 грн./120%х20% = 50000грн – сума ПДВ500004. Реалізовано товарну продукцію на суму 18 600 грн. (без урахування ПДВ).18600 грн./120%х20% = 3720грн – сума ПДВ37205. Реалізовано дитяче харчування на суму 70 000 грн. - звільнено від оподаткування--6. Оплачено вартість державних платних послуг 120 грн. – не є об’єктом оподаткування--Разом5360053720Підлягає сплаті до бюджету120

Завдання 2.

Визначити ефект фінансового левериджу мережі швидкого харчування, якщо відомі наступні дані:

1)        коефіцієнт автономії підприємства у звітному році – 0,55;

2)        вартість активів – 1250 тис. грн;

3)        валовий доход – 1750 тис. грн;

4)        на кожну грошову одиницю доходу припадає 0,73 грн валових витрат;

5)        середня вартість користування кредитами – 25%.

Як зміниться ефект фінансового левериджу, якщо майно компанії збільшиться на 5% за рахунок отримання додаткового кредиту, а вартість користування кредитами знизиться на 2,5%?

Розв’язок. 

1.      Ефект фінансового левериджу – це приріст до рентабельності власних засобів, що отримується завдяки використанню позичкових коштів.

Якщо підприємство не користується кредитами, то ефект фінансового левериджу дорівнює нулю.

Рівень ефекту фінансового левериджу (важеля) = (1-ставка податку) х ( прибуток +% за кредит/ вартість активів - середня вартість користування кредитами) х (позичковий капітал/власні кошти);

Сума прибутку = валовий доход – валові витрати = 1750 тис. грн.. - 1750 тис. грн..*0,73 = 1750 тис. грн..  – 1278 тис. грн. = 472 тис. грн.

Позичковий капітал/власні кошти = коефіцієнт автономії підприємства;

Нехай сума відсотків за кредит дорівнює нулю.

Ефект фін. левериджу = (1-0,25) х (472+0/1250-0,25) х 0,55 = 0,75 х 0,1276 х 0,55 = 0,053.

2.Якщо майно компанії збільшиться на 5% за рахунок отримання додаткового кредиту, а вартість користування кредитами знизиться на 2,5%, тоді:

вартість активів = 1250х5%/100 = 625 + 1250 = 1875 (тис. грн..)

вартість користування кредитами = 25% - 2,5% = 22,5%.

Ефект фін. левериджу = (1-0,225) х (472+0/1875-0,225) х 0,55 =  0,775* 0,0267*0,55 = 0,011 

Якщо майно компанії збільшиться на 5% за рахунок отримання додаткового кредиту, а вартість користування кредитами знизиться на 2,5%, ефект фінансового  левериджу знизиться на 0,011- 0,053 = 0,042. Рівень фінансового  левериджу залежить від умов кредитування.

Практичне завдання № 13

Завдання 1.

Необхідно визначити величину ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного кварталу, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

У першому кварталі підприємством здійснено такі господарські операції:

1. Відповідно до договору (загальна сума за договором 38 000.грн, в тому числі ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:

- у січні на підприємстві оприбутковано комплектуючі вироби на суму 15 000 грн з ПДВ;

- у лютому підприємством виконано будівельні роботи. Відповідно до акту приймання робіт сума склала 29 000 грн з ПДВ.

2. Відповідно до договору (загальна сума за договором 2000 грн, в тому числі ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство придбало канцелярські товари. Операції здійснено в такому порядку:

- у січні перерахованао попередню оплату за канцелярські товари на суму 1300 грн;

- у лютому оприбутковано канцтовари на суму 1900 грн.

3. Виплачено дивіденди — 5000 грн.

4. Нараховано заробітну плату — 92 000 грн.

5. Здійснено обов'язкові відрахування від нарахованої заробітної плати (суму розрахувати).

Розв’язок. 

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті- у січні на підприємстві оприбутковано комплектуючі вироби на суму 15 000 грн з ПДВ;15 000 грн/120%х20% = 2500 грн – сума ПДВ2500- у лютому підприємством виконано будівельні роботи. Відповідно до акту приймання робіт сума склала 29 000 грн з ПДВ.29000 грн/120%х20% = 4833 грн – сума ПДВ4833- у січні перерахованао попередню оплату за канцелярські товари на суму 1300 грн;1300 грн/120%х20% = 217 грн – сума ПДВ217- у лютому оприбутковано канцтовари на суму 1900 грн.1900 грн/120%х20% = 317 грн – сума ПДВ, з них217 грн. за рахунок авансу, що відшкодовано в січні;100 грн підлягає відшкодуваню100Разом28174833Підлягає сплаті до бюджету2016

Завдання 2.

Використовуючи дані, наведені у таблиці, розрахуйте ефект фінансового важеля для фірми А і фірми Б. Аргументуйте отриманий результат.

ПоказникФірма АФірма БСума інвестованого капіталу, тис. грн., у т.ч.:27002700–                    сума ВЗ20001500–                    сума ПЗ7001200Прибуток, тис. грн300300Відсотки за кредит, %79

 Розв’язок.

2.      Ефект фінансового левериджу – це приріст до рентабельності власних засобів, що отримується завдяки використанню позичкових коштів.

Рівень ефекту фінансового важеля = (1+%за кредит)/прибуток;

ПоказникФірма АФірма БСума інвестованого капіталу, тис. грн., у т.ч.:27002700-сума власних засобів20001500-сума позичених засобів7001200Прибуток, тис. грн300300Відсотки за кредит, %79Розраховані показники:Ефект фінансового важеля(1+0,07)/300 = 0,00357(1+0,09)/300 = 0,00363Прибуток на 1грн:-інвестованого капіталу300/2700 = 0,11грн.300/2700 = 0,11грн.-власних коштів300/2000 = 0,15грн.300/1500 = 0,20грн.

 Рівень ефекту фінансового важеля в обох фірмах суттєво не відрізняється, адже прибуток на 1грн інвестованого капіталу однаковий, але прибуток на 1грн власного капіталу у фірмі Б вищий та дещо вищий рівень ефекту фінансового важеля, що свідчить про ефективність використання кредиту.

Практичне завдання № 14

Завдання 1.

Документальною перевіркою за ІІ квартал поточного року встановлено, що суму податку на прибуток занижено на 15 тис. грн. Розрахувати суму фінансових санкцій, нарахувати пеню та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, враховуючи, що перевірка проводилася 10 серпня поточного року.

Розв’язок. 

У разі коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми заниження суми податкового зобов'язання.

Суму податку на прибуток занижено на 15 тис. грн.  х 10%/100 = 1500 грн. – сума  штрафу; 

9 серпня закінчується граничний термін подання декларації з податку на прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємств за ІІ квартал.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України  для подання податкової декларації, тобто, до 20 серпня.

 Отже, в цьому випадку пеня  нараховуватись. не буде.

Таким чином, сума фінансових санкцій у вигляді штрафу складає 1500 грн. Платник податку повинен внести до бюджету донараховану суму податку 15000 грн. та суму штрафу 1500 грн.; загальна сума складає 16500 грн.

Завдання 2.

Власник ресторану «Магія смаку» має намір здійснити цікавий проект щодо купівлі сусідньої будівлі для організації 3-го банкетного залу, для чого йому не вистачає 320 тис. грн.

Його постійні витрати становлять 710 тис. грн. на місяць, середній рахунок який сплачують клієнти становить 310 грн, з них 125 грн – змінні витрати.

Визначте, яку кількість відвідувачів повинен обслуговувати ресторан за місяць, щоб за рахунок чистого прибутку реалізувати інвестиційний проект?

Як зміниться прибуток ресторану, якщо власник ресторану втратить 15% своїх клієнтів внаслідок збільшення цін?

Розв’язок. 

Постійні витрати становлять 710 тис. грн. на місяць;

Змінні витрати - 125 грн на одного клієнта;

Виручка  (оплата рахунку) - 310 грн, від одного клієнта.

Щоб дати відповідь на всі поставлені питання, необхідно насамперед усвідомити, що:

Прибуток = Виручка – Витрати;        Витрати = Змінні + Постійні,

Прибуток = Виручка – змінні витрати – постійні витрати.

Невідому кількість клієнтів позначимо буквою Х,

тоді загальна сума виручки матиме вигляд -   (Оплата рахунку*Х);

змінні витрати -   (змінні витрати на одиницю*Х)

Прибуток =(оплата рахунку*Х) -  (змінні витрати на одиницю*Х) -– постійні витрати.

 Для розрахунку прибутку в сумі320 тис. грн. можемо скористатися залежністю:

310Х- 125Х- 710000 =320000;  

185Х = 320000+710000 = 1030000;  Х = 1030000/185 = 5568(клієнтів)

Щоб за рахунок чистого прибутку реалізувати інвестиційний проект в сумі 320 тис. грн.ресторан повинен обслужити за місяць 5568 клієнтів.

2.Кількість клієнтів зменшиться на 5568*15%/100 = 835 (осіб) і становитиме 5568 – 835 = 4733 (особи)

Сума прибутку = 310*4733 -125*4733-710000 = 1467230 – 591625 – 710000 = 165605 (грн),

прибуток зменшиться більш, ніж на 150 тис.грн. або на 48%:

320 тис. грн. – 165,6 тис. грн.. = 154,4 тис. грн

154,4 тис. грн./ 154,4 тис. грн. = 0,482 х100 = 48,2%

Практичне завдання № 15

Завдання 1.

 Необхідно:

§         розрахувати суму чистого доходу;

§         здійснити всі необхідні утримання.

Громадянка є інвалідом 3 групи та самостійно виховує двох дітей у віці до 16 років. У травні поточного року отримано такі доходи та виконано такі операції:

1)  нараховано заробітну плату за основним місцем роботи відповідно до штатного розкладу — 700,00 грн.;

2)  отримано аліменти — 500 грн.;

3)  нараховано заробітну плату за неосновним місцем роботи згідно з відомістю за травень — 330,00 грн.;

4)  надано документи, що підтверджують витрати на платне лікування громадянки на суму 900 грн.;

5)  отримано у вигляді спадщини від батька — 33000 грн.

Розв’язок. 

Для розрахунку суми чистого доходу необхідно здійснити всі необхідні утримання – внески до соціальних фондів та податок з доходу фізичних осіб.

1)   нараховано заробітну плату за основним місцем роботи відповідно до штатного розкладу — 700,00 грн.;

Утримуємо єдиний соціальний внесок в розмірі 3,6%: 700,00 грн. х 3,6%/100 = 25,20грн.

Визначаємо об’єкт оподаткування: 700,00 грн. – 25,20грн. = 674,80 грн.

Громадянка є інвалідом 3 групи та самостійно виховує двох дітей у віці до 16 років, має право на податкову соціальну пільгу в сумі  573,50грн х = 1147,00 грн.

Сума до оподаткування = об’єкт оподаткування – сума податкової соціальної пільги;

Сума до оподаткування = 674,80 грн. - 1147,00 грн. = - 472,20 грн., дохід не оподатковується.

До виплати 700,00 грн. - 25,20грн. = 674,80 грн.

2) отримано аліменти — 500 грн.; - не оподатковуються.

3) нараховано заробітну плату за неосновним місцем роботи згідно з відомістю за травень — 330,00 грн.;

Утримуємо єдиний соціальний внесок в розмірі 3,6%: 330,00 грн. х 3,6%/100 = 11,88 грн.

Визначаємо об’єкт оподаткування: 330,00 грн. – 11,88грн. = 318,12 грн.

Податкова соціальна пільга надається лише за одним місцем роботи.

Сума податку складає: 318,12 грн х 15%/100 =  47,72 грн.(зменшується за рахунок витрат на платне лікування)

До виплати 330,00 грн. - 11,88грн. = 318,12 грн.

1)      надано документи, що підтверджують витрати на платне лікування громадянки на суму 900 грн. – дає право на зменшення суми податку з доходу в поточному (47,72 грн.) та наступних періодах.

2)      отримано у вигляді спадщини від батька — 33000 грн.

отримана  спадщина від батька не оподатковується.

Сума чистого доходу громадянки складає 34492,92 грн.:

674,80 грн.+ 500 грн. + 318,12 грн.+ 33000 грн. = 34492,92 грн.

Завдання 2.

Виручка від реалізації у звітному році склала 135 тис. грн. Заплановано отримати в наступному році – 156 тис. грн. Чистий прибуток на акцію у звітному році склав 7 грн. Яким може бути чистий прибуток на акцію в наступному році, якщо сила впливу фінансового важеля – 2,5; а сила впливу операційного важеля – 1,2?

Розв’язок. 

 Рівень поєднаного впливу операційного та фінансового важеля

дорівнює їх добутку:      1,2 х 2,5 = 3,0

Чистий дохід на акцію в майбутньому періоді =

Чистий дохід баз. періоду х (1+ Рівень поєднаного впливу важелів) х (Виручка планова – Виручка базова/) : Виручка базова = 7 х (1+ 3,0) х (156-135) : 135 = 7 х 4 х 0,55 = 4,35.

Чистий прибуток на акцію в наступному році може бути на рівні 4,35 тис. грн..

Практичне завдання № 16

Завдання 1.

Підприємство «Альфа» виготовляє товари народного споживання. Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 150 тис. грн., з яких експортовано товарів на 50 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 60 тис. грн., з яких матеріали на суму 20 тис. грн. використано для виробництва товарів на експорт, а решта — на виробництво товарів, реалізованих на території України.

У попередньому звітному періоді було задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України, на суму 30 тис. грн. Крім того, підприємству А у звітному періоді було повернуто неякісні товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, підприємство «Альфа» визначило в сумі 4 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Розв’язок. 

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплатіЗагальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 150 тис. грн., з яких експортовано товарів на 50 тис. грн. –за нульовою ставкою;--реалізовано на території України на 100 тис.грн.100 тис. грн../120%х20% = 16667 грн – сума ПДВ16667сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 60 тис. грн. 60000грн /120%х20% = 10000грн. – при оподаткуванні експорту за нульовою ставкою має право на податковий кредит10000У попередньому звітному періоді було задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України, на суму 30 тис. грн., належить сплатити ПДВ30000 грн. /120%х20% = 5000 грн.5000 підприємству А у звітному періоді було повернуто неякісні товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді – необхідно зменшити зобов’язання з ПДВ40000грн/120%х20% = 6667грн- сума ПДВ(6667)Разом1000015000Підлягає сплаті до бюджету5000

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, яку підприємство «Альфа» визначило в розмірі 4 тис. грн. є недостовірною.

Завдання 2.

Фірма випускає побутову техніку кількістю 900 од. Середня ціна 1000 грн за шт. Для завоювання більшої частини ринку менеджери вважають необхідним знизити ціни на 12%. Змінні витрати складають 850 грн за од. Їх можливо зменшити на 55 грн за од. Який приріст обсягів виробництва необхідний для збереження попередньої суми прибутку?

Розв’язок. 

Сума виручки за вироблену продукцію складатиме:  1000 грн. х 900 од. = 900000 грн.

Знижена ціна одиниці = 1000 грн х (100%- 12%)/100% = 880 грн.

Змінні витрати складають 850 грн х 900 од. = 765000 грн.

Сума прибутку = Сума виручки – Змінні витрати (якщо постійні = 0)

Фактична сума прибутку = 900000 грн. - 765000 грн. = 135000 грн.

Зменшені змінні  витрати складатимуть 850 грн  - 55 грн = 795 грн.

Нехай прогнозований обсяг виробництва позначимо через z, тоді

Прогнозована виручка = 880z; прогнозовані змінні  витрати = 795z

Прогнозована  сума прибутку   880z -  795z = 135000 грн, звідси

85z = 135000;  z = 135000/ 85 = 1588;

Для завоювання більшої частини ринку за даними умовами фірма повинна випускати 1588 од. виробів, тобто, приріст обсягів виробництва має складати 1588 од – 900 од. = 688одиниць.

Практичне завдання № 17

Завдання 1.

Підприємство в серпні виготовило 100 холодильників. 60 холодильників було реалізовано за контрактною ціною 800 грн. за одиницю, 5 — передано до їдальні, яка знаходиться на балансі підприємства, а 15 — реалізовано працівникам цього ж підприємства за ціною 500 грн. за одиницю (без урахування ПДВ). Собівартість одиниці виробу становить 500 грн. Податкові зобов’язання за серпень визначені платником у сумі 11,6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Розв’язок. 

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті60 холодильників було реалізовано за контрактною ціною 800 грн. за одиницю; сума виручки складає 800 грн.х60од. = 48000грн.48000грн./120%х20% = 8000 грн.80005 — передано до їдальні, яка знаходиться на балансі підприємства; оцінюють за собівартістю:500 грн.х5од. = 2500 грн.- без ПДВ2500 грн. х 20%/100 = 500 грн.- сума ПДВ500а 15 — реалізовано працівникам цього ж підприємства за ціною 500 грн. за одиницю (без урахування ПДВ).500 грн.х15од. = 7500 грн.- без ПДВ7500 грн. х 20%/100 = 1500 грн.- сума ПДВ1500Разом010000Підлягає сплаті до бюджету10000

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, яку платник податку  визначив в сумі 11,6 тис. грн. є недостовірною.

Завдання 2.

Кредит у сумі 125000 грн надано на 3 роки під 25% річних з погашенням рівними частинами. Платежі в погашення кредиту сплачуються щороку і є однаковими по роках. Визначити частину основної суми боргу, що погашається в кожному з періодів, та проценти за кожний період.

Розв’язок. 

 Для визначення частини основної суми боргу, що погашається в кожному з періодів, та проценти за кожний період розмістимо вихідні та розраховані дані в таблиці.

125000 грн : 3 роки = 41667 грн.- платежі  з погашення кредиту, які  сплачуються щороку в однаковій сумі;

Сума відсотків за І рік = 125000 грн х 25%/100 = 31250 грн.

Сума відсотків за ІІ рік = 83333 грн х 25%/100 = 20833 грн.

Сума відсотків за ІІІ рік = 41666 грн х 25%/100 = 10417 грн.

РокиСума боргу, що підлягає погашенню в поточному році (грн.)Загальна сума боргу (грн.)Залишок непогашеного кредиту (грн.)Сума кредитуСума відсотків125000І рік41667312507291783333ІІ рік41667208336250041666ІІІ рік4166610417520830Разом12500062500187500х

Практичне завдання № 18

Завдання 1.

Необхідно визначити суму акцизного податку, що має сплатити товаровиробник, контрактну вартість з врахуванням непрямих податків та ціну одиниці підакцизного товару.

Вихідні дані

ТОВ «Олімп» — виробник алкогольних напоїв та пива відвантажило в звітному періоді покупцю ТОВ «Парнас» вина ігристі в обсязі 600 л. Оплата отримана в звітному періоді. Контрактна вартість становить 9500 грн. без ПДВ (без акцизного податку).

Ставка акцизного податку становить 3,1 грн. за 1 л.

Розв’язок.

Сума акцизного податку: 600л х 3,1  грн. = 1860 грн.

Сума ПДВ: (9500 грн. + 1860 грн. ) х20%/100 = 11360грн х20%/100 = 2272 грн.

Контрактна вартість напоїв: 9500 грн. + 1860 грн. + 2272 грн. = 13632 грн.

     Ціна одиниці підакцизного товару: 13632 грн./600л = 22,72 грн.

Завдання 2.

Розрахувати рентабельність власних коштів.

Є два варіанти фінансування:

1) підприємство не має залучених коштів, власні кошти становлять – 1250000 грн;

2) підприємство має залучені кошти в сумі 351000 грн, власні кошти становлять – 540000 грн. Проценти за кредит становлять 15%.

Прибуток до сплати процентних виплат та податку на прибуток щодо обох варіантів становить 345000 грн, ставка податку на прибуток – 25%.

Розв’язок.

ПоказникиПерший варіант (грн)Другий варіант (грн)власні кошти 1250000540000залучені кошти 0351000проценти за кредит 0351000 х 0,15 = 52650сума  прибутку отримана345000345000сума  прибутку  після сплати відсотків345000345000 -52650 =292350сума податку345000 х 0,25 = 86250292350 х 0,25 =73087сума  прибутку  після сплати відсотків та податку345000 -  86250 = 258750292350 – 73087 = 219263рентабельність власних коштів258750/ 1250000х100 = 20,7%219263/540000 х100 = 13,5%

Практичне завдання № 19

Завдання 1.

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

Протягом травня здійснено такі операції:

1. Виконано роботи з ремонту приміщення іншого підприємства. Згідно з актом виконаних робіт сума складає 18 000 грн.

2. Закуплено будівельні матеріали у неплатника ПДВ на суму 3000 грн.

3. Реалізовано зайві будівельні матеріали на суму 2900 грн. з ПДВ.

4. Сплачено комунальний податок — 280 грн.

5. Нараховано заробітну плату робітникам підприємства — 30 000 грн.

6. Отримано будинок складу в оперативну оренду. Нараховано орендну плату — 800 грн.

7. Реалізовано іноземну валюту — 3000 доларів за курсом 8,25 грн. за долар.

Розв’язок. 

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1.Виконано роботи з ремонту приміщення іншого підприємства. Згідно з актом виконаних робіт сума складає 18 000 грн.18000грн./120%х20% = 3000 грн.30002. Закуплено будівельні матеріали у неплатника ПДВ на суму 3000 грн.-сума ПДВ = 0--3. Реалізовано зайві будівельні матеріали на суму 2900 грн. з ПДВ.2900грн./120%х20% = 483 грн.4834. Сплачено комунальний податок — 280 грн.--5. Нараховано заробітну плату робітникам підприємства — 30 000 грн.--6. Отримано будинок складу в оперативну оренду. Нараховано орендну плату — 800 грн. 800грн./120%х20% = 133 грн.- сума ПДВ1337. Реалізовано іноземну валюту — 3000 доларів за курсом 8,25 грн. за долар. – не оподатковується--Разом1333483Підлягає сплаті до бюджету3350

Завдання 2.

Визначте коефіцієнт рентабельності всіх активів підприємства, якщо відомі наступні дані:

-                   чистий прибуток – 25 тис. грн;

-                   виручка від реалізації – 325 тис. грн;

-                   пасив підприємства – 17 тис. грн.

Розв’язок.

Активи підприємства = пасиви підприємства  = 17 тис. грн.

Коефіцієнт рентабельності активів визначається як відношення суми прибутку або виручки від реалізації до вартості всіх активів підприємства.

К рент. = Чистий прибуток/ Активи підприємства  = 25 тис. грн.. /17 тис. грн. = 1,47;

це означає, що підприємство отримує на кожну гривню наявних ресурсів по 1,47 грн. прибутку.

К рент. = Виручка/ Активи підприємства  = 325 тис. грн. / 17 тис. грн. = 19,12;

це означає, що виручка на кожну гривню наявних ресурсів складає 19,12 грн.

Практичне завдання № 20

Завдання 1.

Необхідно визначити величину ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного кварталу, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

В першому кварталі підприємством здійснено такі господарські операції:

1. На виконання договору купівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємство реалізувало готову продукцію (контрактна вартість 46000 грн, в тому числі ПДВ). Операції здійснено у такому порядку:

- у січні відвантажено готову продукції покупцю. Сума згідно з накладною склала 46000 грн;

- у лютому на поточний рахунок підприємства нараховано часткову оплату за готову продукцію в розмірі 20 000 грн;

- у березні на поточний рахунок підприємства нараховано доплату за готову продукцію в сумі 26 000 грн.

2. Відповідно до договору (загальна сума за договором 70000 грн, в тому числі ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:

- у лютому підприємством оприбутковано запасні частини на суму 34 000 грн;

- у березні підприємство виконало будівельні роботи. Відповідно до акту приймання робіт сума склала 55 000 грн. На підприємстві оприбутковано товарну продукцію на суму 14 000 грн.

3. Здобуто емісійний дохід — 12000 грн.

4. Сплачено податок на додану вартість за лютий — 2000 грн.

5. Придбано основні фонди виробничого призначення (з ПДВ) — 25000 грн.

Розв’язок. Сума договору на реалізацію продукції ще не свідчить про її реалізацію. Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1.- у січні відвантажено готову продукції покупцю. Сума згідно з накладною склала 46000 грн;46000 грн/120%х20% = 7667грн – сума ПДВ7667- у лютому на поточний рахунок підприємства нараховано часткову оплату за готову продукцію в розмірі 20 000 грн;--- у березні на поточний рахунок підприємства зараховано доплату за готову продукцію в сумі 26000 грн.--2. - у лютому підприємством оприбутковано запасні частини на суму 34 000 грн; оприбутковують на склад без ПДВ34000грн/х20%/100 = 6800грн – сума ПДВ6800- у березні підприємство виконало будівельні роботи. Відповідно до акту приймання робіт сума склала 55 000 грн. 55 000 грн/120%х20% =  9167грн – сума ПДВ9167На підприємстві оприбутковано товарну продукцію на суму 14 000 грн.--3. Отримано емісійний дохід — 12000 грн.--4. Сплачено податок на додану вартість за лютий — 2000 грн.20005. Придбано основні фонди виробничого призначення (з ПДВ) — 25000 грн.25000грн/120%х20%  = 4167грн – сума ПДВ4167Разом1296716834Підлягає сплаті до бюджету3867

Завдання 2.

На скільки років (за умови нарахування простих відсотків) повинен бути вкладений капітал у сумі 60 тис. грн при 18% річних, щоб первісна сума зросла на 35 тис. грн? Яка повинна бути відсоткова ставка, для того щоб подвоїти цю суму через знайдену кількість років?

Розв’язок.

Накопичена сума капіталу = 60 тис. грн.+ 35 тис. грн. = 95 тис. грн.

Невідому кількість років позначимо через n.

Використовуємо формулу простих відсотків:

 Накопичена сума капіталу = Сума початкового капіталу х (1+ кількість років Х відсоткова ставка);

1.      95 = 60*(1+n*0,18); 95 = 60*(1+0,18n);  95 = 60+10,8n; 10,8n = 35;

n = 35/10,8 = 3,2 (роки)

Щоб первісна сума зросла на 35 тис. грн. при заданій відсотковій ставці термін вкладу повинен бути не менше 38 місяців (3,2 роки).

2.      60х2=120; Відсоткову ставку позначимо через с.

120 = 60*(1+3,2с); 95 = 60*(1+n*0,18); 120 = 60*(1+3,2с); 120 = 60+192с;

192с = 120-60 = 60; с = 60/192 = 0,3125*100% = 31,25%

Щоб подвоїти початкову суму через 3,2 роки, повинна бути відсоткова ставка на рівні 31,25%.

Практичне завдання № 21

Завдання 1.

 У березні підприємство реалізувало продукції власного виробництва за контрактними цінами на суму 60 тис. грн. У цьому ж самому місяці воно оплатило вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн. Матеріали на суму 15 тис. грн. були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначена підприємством у розмірі 6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Розв’язок. 

 Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплатіУ березні підприємство реалізувало продукції власного виробництва за контрактними цінами на суму 60 тис. грн.60000грн/120%х20%  = 10000грн – сума ПДВ10000У цьому ж самому місяці воно оплатило вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн.30000грн/120%х20%  = 5000грн – сума ПДВ з авансу5000Матеріали на суму 15 тис. грн. були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства – невиробничі основні засоби15000грн/100%х20%  = 3000грн – сума ПДВ, що підлягає зменшенню суми відшкодування(3000)Разом200010000Підлягає сплаті до бюджету8000

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначена підприємством у розмірі 6 тис. грн. є недостовірною.

Завдання 2.

Собівартість продукції становить 75% від реалізаційної ціни. Рахунки сплачуються через 60 днів з дня відвантаження продукції. За місяць виробляється і відвантажується покупцям продукція вартістю 300 тис. грн.

Визначте, яку суму додаткових обігових коштів за рахунок кредиту слід залучити фінансисту підприємства для безперебійного виробництва протягом двох місяців? Як це вплине на собівартість продукції, якщо банк пропонує кредит під 40% річних?

Розв’язок. 

1.Сума виручки 300 тис. грн.

Затрати 300 тис. грн. х 0,75 = 225 тис. грн.

Одноденна сума затрат =225 тис. грн./30 дн. = 7,5 тис. грн.

Сума кредиту = сумі вилучених коштів = = 7,5 тис. грн. х 60 дн. = 450 тис. грн.

За рахунок кредиту слід залучити обігових коштів  на два місяці  в сумі 450 тис. грн.

2. Розмір відсотків за кредит 40% річних

Сума відсотків за кредит = 450 тис. грн.х (40%//12міс*2)/100% = 450 тис. грн. х 0,067 = 30 тис. грн.

Сума відсотків за кредит збільшить витрати діяльності підприємства на 30 тис. грн..

Практичне завдання № 22

Завдання 1.

Підприємство в лютому виготовило 150 електроприладів. 100 одиниць товару було реалізовано за контрактною ціною 300 грн. за одиницю, 30 одиниць передано в порядку бартерного обміну на території України, а 20 — на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Собівартість одиниці виробу — 250 грн. Податкові зобов’язання за лютий визначені платником у сумі 8,5 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Розв’язок. 

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті100 одиниць було реалізовано за контрактною ціною 300 грн. за одиницю; сума виручки складає 300 грн.х100од. = 30000грн.30000грн./120%х20% = 5000 грн.500030 одиниць передано в порядку бартерного обміну на території України, 250 грн х 30 од. = 7500грн без ПДВ7500 грн. х 20%/100% = 1500 грн.- сума ПДВ150020 одиниць передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства.250 грн х 20 од. = 5000грн без ПДВ5000 грн. х 20%/100 = 1000 грн.- сума ПДВ1000Разом07500Підлягає сплаті до бюджету7500

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, яку платник податку  визначив в сумі 8,5 тис. грн. є недостовірною.

Завдання 2.

Проведіть аналіз взаємозв’язку між рухом грошових засобів, прибутком і оборотним капіталом за даними в таблиці:

ПоказникиСума (тис. грн)Стан на початок звітного періоду:ЗапасиДебіториКредиториОсновні засоби4701351201456Операції за звітний період:РеалізаціяРозрахунки з постачальникамиРозрахунки з працівникамиПридбання основних засобівНараховано амортизацію56583951950875436Стан на кінець звітного періоду:ЗапасиДебіториКредиториОсновні засоби5201561961585

Розв’язок. 

Розраховуємо потік грошових коштів.

Придбання матеріалів з врахуванням руху кредиторської заборгованості:

395 +196-120 = 471

Витрати матеріалів: 470+471-520 = 421

Надходження грошей з врахуванням руху дебіторської заборгованості:

5658 + 135-156 = 5637.

Для аналізу взаємозв’язку між рухом грошових засобів, прибутком і      оборотним капіталом складаємо додаткову таблицю.

Показники Доходи Оборотний капіталГрошові кошти1.Надходження:Реалізація56585658Придбання запасів50Гроші 5637Всього надходження5658570856372.Витрати:Затрати матеріалів421Придбання матеріалів471Оплата матеріалів395Оплата праці195019501950Придбання основних засобів875875Нарахування амортизації436Всього витрат280732963220Чистий рух грошових коштів285124122417

Практичне завдання № 23

Завдання 1.

Магазин торгує товарами для школярів. Протягом квітня магазином було придбано товарів за контрактними цінами на суму 36 тис. грн., в т. ч. канцприладдя — на суму 30 тис. грн., учнівських зошитів — на суму 2 тис. грн., підручників — на суму 4 тис. грн. Крім того, було придбане торговельне обладнання за контрактною ціною в сумі 4 тис. грн., яке використовується для торгівлі пільговими товарами. Покупне канцприладдя було реалізовано в квітні за продажною ціною на суму 42 тис. грн., зошити на суму 2,5 тис. грн., а підручники — за 6 тис. грн. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень, визначено магазином у сумі 0,2 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Розв’язок.

 Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплатіПротягом квітня магазином було придбано товарів за контрактними цінами на суму 36 тис. грн., з них:-          канцприладдя — на суму 30 тис. грн.,30000грн./120х20% = 5000 грн.- сума ПДВ5000-         учнівських зошитів — на суму 2 тис. грн.,-         підручників — на суму 4 тис. грн. Разом на 6тис. грн.., що звільнено від оподаткування--Придбане торговельне обладнання за контрактною ціною в сумі 4 тис.грн. – продукція звільнена від оподаткування, не має права на податковий кредит--Покупне канцприладдя було реалізовано в квітні за продажною ціною на суму 42 тис. грн., 42000грн./120х20% = 7000 грн.- сума ПДВ7000зошити на суму 2,5 тис.- звільнено від оподаткування--підручники — за 6 тис. грн.- звільнено від оподаткування--Разом50007000Підлягає сплаті до бюджету2000

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, яку платник податку  визначив в сумі 0,2 тис. грн. є недостовірною.

Завдання 2.

Розрахуйте рівень фінансового левериджу і дайте обґрунтування фінансової стійкості АТ, якщо відомо, що АТ випустило:

-                   облігації на суму 800 тис. грн (ставка 15%);

-                   привілейовані акції на суму 100 тис. грн (дивіденд – 25%);

-                   звичайні акції на суму 1000 тис. грн.

Плановий прибуток – 200 тис. грн.

Фактичний прибуток – 142 тис. грн.

Розв’язок.

Сила впливу фінансового левериджу (важеля) = зміна суми прибутку на акцію /зміна нетто-результату від використання інвестицій;

Результат від використання інвестицій = сума прибутку + відсотки за залучені кошти.

Сума прибутку на:

-                   облігації   800 тис. грн х 15%/100 = 120 тис. грн

-                   привілейовані акції 100 тис. грн  х 25% /100 = 25 тис. грн.

Сума, що залишилась  на звичайні акції  з фактичної суми прибутку

142 тис. грн. – (120 тис. грн. + 25 тис. грн) = - 3 тис. грн.,

Тобто, на звичайні акції дивіденди не нараховувались.

Сума, що залишилась  на звичайні акції  з планової суми прибутку

200 тис. грн. – (120 тис. грн. + 25 тис. грн) =  55 тис. грн., з них

на 1 акцію:  55 тис. грн./1000акцій =  55грн

Зміна суми прибутку на акцію = 0 – 55 = -55(грн)

Результат від використання інвестицій

 фактично 142 тис. грн.+ 120 тис. грн. = 262 тис.грн

за планом  200 тис. грн.+ 120 тис. грн. = 320 тис.грн

Зміна результату від використання інвестицій = 262 тис.грн - 320 тис.грн = 58 тис.грн

Сила впливу фінансового важеля = - 55 грн/ 58000 = 0,00095.

Вважаючи, що вартість випущених акцій є сумою залученого капіталу,

коефіцієнт фінансової стійкості АТ визначаємо як показник незалежності

відношенням суми власного капіталу до загальної суми капіталу:

1000 тис. грн. + 100 тис. грн = 1100 тис. грн. – сума власного капіталу;

1000 тис. грн. + 100 тис. грн. + 800 тис. грн  = 1900 тис. грн. – загальна сума капіталу;

Коефіцієнт фінансової стійкості = сума власного капіталу/ загальна сума капіталу =

=1100 тис. грн./ 1900 тис грн. = 0,58. Значення показника перевищує 0,5, що є позитивним показником фінансового стану підприємства.

Практичне завдання № 24

Завдання 1.

Необхідно розрахувати фактурну вартість товару, митну вартість, суми мита, митного податку та ПДВ.

Вихідні дані

Підприємство-резидент «Рондо» на підставі договору купівлі-продажу з підприємством-нерезидентом «Glori» одержало товар на суму 15 569 дол. США, у тому числі транспортні послуги на території України на 1210 дол. США (відповідно до рахунку-фактури) на умовах СРТ (перевезення оплачене до пункту призначення) м. Хмельницький. Даний товар обкладається митом за ставкою 9%, ставка митного податку 0,2%. Курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації — 8,15 грн./дол. США.

Розв’язок.

Визначаємо вартість відвантаженого товару: 15 569 дол. - 1210 дол = 14359 дол.

Вартість відвантаженого товару на суму 14359 дол. США переводимо в національну валюту – в гривні: 14359дол. х 8,15 грн. = 117026  грн. – митна вартість товару. як вихідна розрахункова база для обчислення митних платежів

Мито: 117026  грн.х 9%/100 = 10532 грн.

Митний збір: 117026 грн.х0,2%/100 = 234 грн.

База оподаткування ПДВ: 117026 грн + 10532 грн.+ 234  грн. = 127792 грн.

Сума ПДВ: 127792  грн. х 20%/100 = 25558 грн.

Визначаємо фактурну вартість товару,  яка складається з відпускної (митної)  вартості товару з врахуванням непрямих податків та митного збору:

117026 грн + 10532 грн.+ 234 грн. + 2555 грн. = 153355 грн.

Завдання 2.

У процесі вирішення питання про ліквідацію чи реорганізацію підприємства була визначена ліквідаційна вартість майна фірми, яка становить 1370 тис. грн.. Очікуваний чистий грошовий потік першого року становить 760 тис. грн. з наступним щорічним приростом 16%. Враховуючи, що такий потік буде генеруватися підприємством протягом шести років, розрахуйте економічну вартість підприємства і зробіть висновок про доцільність його реорганізації. Ставка дисконту прогнозується на рівні 18%.

Розв’язок.

В даному випадку чистий грошовий потік буде генеруватися підприємством з наступним щорічним приростом, тому економічну вартість підприємства розраховуємо за формулою:

Економічна вартість = Чистий грошовий потік першого року/ середньозважена вартість капіталу – річний темп зростання грошового потоку;

Економічна вартість = 760 тис. грн./0,18-0,16 = 760 тис. грн./0,02 = 38 тис. грн..

 Отже, економічна вартість підприємства менша за його ліквідаційну вартість, , тому реорганізація підприємства недоцільна, вигідніше його ліквідувати.

Практичне завдання № 25

Завдання 1.

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

Протягом червня здійснено такі операції:

1. Придбано ліцензію на право виконання будівельних робіт — 3000 грн.

2. Перераховано попередню оплату постачальнику за цемент і крейду — 9000 грн.

3. Виконано будівельні роботи на території України, загальна сума яких становить 30 000 грн.

4. Виконано будівельні роботи на території Росії загальною сумою 90 000 грн.

5. Реалізовано зайве устаткування на суму 33 000 грн без урахування ПДВ.

6. Передано будівлю виробничого призначення вартістю 300 000 грн в уставний фонд іншого підприємства.

7. Здійснено передплату на періодичне видання «Податки та бухгалтерський облік» — 300 грн.

8. Нараховано заробітну плату персоналу — 60 000 грн

Розв’язок.

 Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. Придбано ліцензію на право виконання будівельних робіт — 3000 грн. – бюджетна установа, що видала ліцензію,  не є платником ПДВ--2. Перераховано попередню оплату постачальнику за цемент і крейду — 9000 грн.9000 грн./120%х20% = 1500 грн. – сума ПДВ15003. Виконано будівельні роботи на території України, загальна сума яких становить 30 000 грн.30 000 грн. ./120%х20% = 5000 грн. – сума ПДВ50004. Виконано будівельні роботи на території Росії загальною сумою 90 000 грн – не є об’єктом оподаткування--5. Реалізовано зайве устаткування на суму 33 000 грн без урахування ПДВ.33000 грн./100%х20% = 6600 грн. – сума ПДВ66006. Передано будівлю виробничого призначення вартістю 300000 грн в статутний фонд іншого підприємства.300000 грн./100%х20% = 60000 грн. – сума ПДВ600007. Здійснено передплату на періодичне видання «Податки та бухгалтерський облік» — 300 грн.- звільнено від оподаткування --Разом150071600Підлягає сплаті до бюджету70100

Завдання 2.

Визначте, чи варто ліквідувати підприємство, порівнюючи ліквідаційну вартість із економічною вартістю підприємства, якщо відомі такі дані (тис. грн):

-                   ринкова вартість активів – 1200;

-                   фінансові активи – 200;

-                   фінансові зобов’язання – 240;

-                   витрати на ліквідацію – 50.

Прогноз чистих грошових потоків на основі екстраполяції попередніх результатів діяльності:

І70ІІ95ІІІ73ІV65V60Продовжена вартість1350

Ставка дисконту прогнозується на рівні 20%.

Розв’язок.

Насамперед визначаємо ліквідаційну вартість підприємства.

Ліквідаційна вартість підприємства = Ринкова вартість активів+ (фінансові активи - фінансові зобов’язання) - витрати на ліквідацію;

Ліквідаційна вартість =1200 тис. грн.+ (200 тис. грн.-240 тис. грн.) - 50 тис. грн. = 1110 тис. грн.

Грошові потоки надходять нерівномірно, тому необхідно чисту поточну вартість грошових потоків визначати як суму грошових потоків  за кожен рік.

Чиста поточна вартість грошових потоків  = Чистий грошовий потік / ставка відсотків.

РікЧистий грошовий потік, тис. грнЧиста поточна вартість грошових потоків, тис. грнІ7070/0,2 =  350ІІ95 95/0,2 = 475ІІІ7373/0,2 = 365ІV6565/0,2 = 325V60  60/0,2 = 300Продовжена вартість1350 Разом:   3165

Чиста поточна вартість грошових потоків являє собою економічну вартість підприємства.

В даному випадку економічна вартість підприємства більша його ліквідаційної вартості, отже, варто реорганізувати підприємство, а не ліквідувати.

Практичне завдання № 26

Завдання 1.

Необхідно визначити величину ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного кварталу, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

У четвертому кварталі підприємством здійснено такі господарські операції:

1. Відповідно до договору (загальна сума за договором — 21000 грн, в тому числі ПДВ), що передбачає оплату коштами, підприємство виконало послуги з монтажу устаткування. Операції здійснено в такому порядку:

- у жовтні підприємство виконало послуги з монтажу устаткування. Рахунок виставлено на суму 11 000 грн з ПДВ;

- у листопаді на поточний рахунок підприємства отримано оплату — 14 000 грн з ПДВ;

- у грудні підприємством виконано монтаж устаткування. Рахунок виставлено на суму 20 000 грн з ПДВ.

2. Відповідно до договору (загальна сума за договором 60 000 грн, в тому числі ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:

- у листопаді оприбутковано запасні частини на суму 13 000 грн;

- у грудні оприбутковано металовироби на суму 30 000 грн;

- у грудні підприємство відвантажило верстати в кількості 2 шт. Сума за накладною 60 000 грн з ПДВ.

3. Отримано кошти за рішенням суду — 24 000 грн.

4. Нараховано заробітну плату 9800 грн.

Розв’язок.

 Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. - у жовтні підприємство виконало послуги з монтажу устаткування. Рахунок виставлено на суму 11000 грн з ПДВ;11000 грн./120%х20% = 1833 грн. – сума ПДВ18332. - у листопаді на поточний рахунок підприємства отримано оплату — 14000 грн з ПДВ, з них в оплату наданих послуг 11000 грн;решта - попередня оплата в сумі 3000 грн.3000 грн./120%х20% = 500 грн. – сума ПДВ5003. - у грудні підприємством виконано монтаж устаткування. Рахунок виставлено на суму 20 000 грн з ПДВ, з них 3000 грн зараховано попередню оплату, переказану в жовтні;решта – підлягає оплаті в сумі 17000 грн.17000 грн./120%х20% = 2833 грн. – сума ПДВ28331.- у листопаді оприбутковано запасні частини на суму 13 000 грн;13 000 грн; ./100%х20% = 2600 грн. – сума ПДВ26002. - у грудні оприбутковано металовироби на суму 30 000 грн;30000 грн; ./100%х20% = 6000 грн. – сума ПДВ60003.- у грудні підприємство відвантажило верстати в кількості 2 шт. Сума за накладною 60000 грн з ПДВ.60000 грн./120%х20% = 10000 грн. – сума ПДВ100003. Отримано кошти за рішенням суду —24 000 грн.не оподатковуються--4. Нараховано заробітну плату 9800 грн. – не оподатковуються--Разом860015166Підлягає сплаті до бюджету6566

Завдання 2.

Маємо наступну інформацію про діяльність фірми «Поступ»:

-                   виручка від реалізації – 3 тис. грн;

-                   співвідношення виручки і власних оборотних засобів – 2:1;

-                   співвідношення поза оборотних і оборотних засобів – 3:1;

-                   коефіцієнт поточної ліквідності – 4:1.

Розрахуйте:

1)                 величину короткострокової кредиторської заборгованості;

2)                 величину поза оборотних активів.

Розв’язок.

Виручка від реалізації – 3000 грн;

            Власні оборотні засоби  - 3000 грн. : 2 = 1500 грн. (вдвічі менше виручки)

1.         Коефіцієнт поточної ліквідності = Власні оборотні засоби / Кредиторська заборгованість, звідси

кредиторська заборгованість – 1500 грн : 4 = 375 грн.

2.        Необоротні (поза оборотні) активи -1500 х 3 = 4500 грн. (втричі більше оборотних)

Практичне завдання № 27

Завдання 1.

Підприємство «Спецтехніка» виготовляє спортивний інвентар та товари для інвалідів. Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 200 тис. грн., в т. ч. товари для інвалідів — 80 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 90 тис. грн., які використовуються для виробництва і спортивного інвентарю, і товарів для інвалідів. У попередньому звітному періоді було здійснено продаж товарів для інвалідів, які не було включено до переліку, затвердженого Кабміном, на суму 20 тис. грн. (ці товари було задекларовано як такі, що не підлягають оподаткуванню). Крім того, в попередньому звітному періоді було задекларовано товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які не було оплачено покупцем, а борг визнано безнадійним. Суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, підприємство визначило в розмірів 1 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що в попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ в розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбутніх платежів.

Розв’язок.

 Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплатіЗагальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 200 тис. грн., з них:товари для інвалідів — 80 тис. грн. – звільнено від оподаткування--спортивний інвентар – 120 тис. грн..120000грх20%/100 = 20000грн20000У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 90 тис. грн., які використовуються для виробництва і спортивного інвентарю, і товарів для інвалідів.Якщо придбані товари частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, то до суми податкового кредиту включається та частка, яка відповідає частці використання таких товарів в оподатковуваних операціях.Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 200 тис. грн., в т. ч. товари для інвалідів — 80 тис. грн., що складає 8/200 = 0,4 або 40% загальної суми;виготовлення спортивного інвентаря складає 60%90000грн х 0,6 = 54 тис. грн. х20%/120% = 9000грн – сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню9000У попередньому звітному періоді було здійснено продаж товарів для інвалідів, які не було включено до переліку, затвердженого Кабміном, на суму 20 тис. грн. (ці товари було задекларовано як такі, що не підлягають оподаткуванню) – в поточному звітному періоді необхідно збільшити податкові зобов’язання з ПДВ.20000грх20%/120% = 3333 грн. – сума ПДВ3333У  попередньому звітному періоді було задекларовано товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які не було оплачено покупцем, а борг визнано безнадійним  - підприємство має право зменшити дохід на суму безнадійної заборгованості, а відтак й  суму ПДВ.40000грх20%/120% = 6667 грн. – сума ПДВ(6667)В попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ в розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбутніх платежів.2000Разом1100016666Підлягає сплаті до бюджету5666

Завдання 2.

Ліквідаційна вартість автотранспортного підприємства «Перевізчик» становить 1215 млн. грн. Середньозважена вартість капіталу становить 15%, а щорічний прогнозний чистий грошовий потік – 260 млн. грн. На Ваш погляд, що вигідніше: ліквідація чи реорганізація? Обґрунтуйте можливі варіанти.

Розв’язок.

Ліквідаційна вартість підприємства - 1215 млн. грн.

Економічна вартість підприємства = Щорічний чистий грошовий потік/. Середньозважена вартість капіталу ;

Економічна вартість підприємства =260 млн. грн. / 0,15 = 1733 млн. грн., що більше  його ліквідаційної вартості, отже, варто реорганізувати підприємство, е не ліквідовувати.

Практичне завдання № 28

Завдання 1.

У березні підприємство реалізувало продукції власного виробництва за контрактними цінами на суму 60 тис. грн. У цьому ж самому місяці воно оплатило вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн. Матеріали на суму 15 тис. грн. були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначена підприємством у розмірі 6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Розв’язок.

 Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплатіУ березні підприємство реалізувало продукції власного виробництва за контрактними цінами на суму 60 тис. грн.60000 грн./120%х20% = 10000 грн. – сума ПДВ10000Підприємство оплатило вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн. 30000 грн.//120%х20% = 5000 грн. – сума ПДВ5000Матеріали на суму 15 тис. грн. були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства – об’єкт невиробничого призначення,Податковий кредит зменшується на суму ПДВ, нараховану на вартість використаних матеріалів:15000 грн./100%х20% = 3000 грн. – сума ПДВ(3000)Разом200010000Підлягає сплаті до бюджету8000

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначена підприємством у розмірі 6 тис. грн. є недостовірною.

Завдання 2.

Розрахуйте індекс цін і наведіть аналіз потреби в оборотних засобах на прикладі підприємства, номенклатура сировини якого нараховує три позиції.

Вид сировиниЗапланована потреба, тис. од.Ціна базисна, тис. грнПрогноз зміни цін, %А3510,5+3Б15012,0-2В657,9-1

Розв’язок.

 Для розрахунку індексу цін побудуємо додаткову таблицю:

           

Вид сировиниЦіна базисна, тис. грнЦіна змінена, тис. грнЗапланована потреба, тис. грнЗа базовими цінами За зміненими цінамиА10,510,5+0,32=10,8235*10,5=367,535*10,82=378,7Б12,012,0-0,24=11,76150*12,0=1800,0150*11,76=1764,0В7,97,9-0,08=7,8265*7,9=513,565*7,82=508,3Разом хх2681,02651,0

Індекс цін = 2651,0 / 2681,0 = 0,989 х 100% = 98,9%.

За рахунок зміни ціни потреби в оборотних засобах  зменшиться на 30 тис.грн. (2651,0 – 2681,0), що складає 1,1% до базового періоду.

Практичне завдання № 29

Завдання 1.

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

Протягом звітного місяця здійснено такі операції:

1. Придбано сировину для основного виробництва на суму 480 00 грн. (з урахуванням ПДВ).

2. Реалізовано жетони для торгівельних автоматів — 5100 грн.

3. Відвантажено готову продукцію на суму 42 000 грн. (без урахування ПДВ).

4. Продано продукцію спеціального призначення для інвалідів на суму 780 грн.

5. Здійснено витрати зі сплати податку, які не підтверджені документально, на суму 2000 грн.

6. Придбано верстати для використання у виробництві товарної продукції, на суму 280 000 грн.

7. Виплачено зарплату товаром на суму 3600 грн.

Розв’язок.

Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. Придбано сировину для основного виробництва на суму 480 00 грн. (з урахуванням ПДВ).(480000грн/120%х20%= 80000грн  ПДВ)800002. Реалізовано жетони для торгівельних автоматів — 5100 грн.(5100грн/120%х20%= 850грн  ПДВ)8503. Відвантажено готову продукцію на суму 42 000 грн. (без урахування ПДВ).42000 грн,х20%/100 = 8400грн84004. Продано продукцію спеціального призначення для інвалідів на суму 780 грн.- звільнено від оподаткування--5. Здійснено витрати зі сплати податку, які не підтверджені документально, на суму 2000 грн. - зменшено суму відшкодування(2000)6. Придбано верстати для використання у виробництві товарної продукції, на суму 280 000 грн. оприбутковуються на склад без ПДВ280000 грн,х20%/100 = 56000грн  сума ПДВ560007. Виплачено зарплату товаром на суму 3600 грн.(3600грн/120%х20%= 600грн  ПДВ)600Разом1340009850підлягає відшкодуванню з бюджету124150

Завдання 2.

У рекламному оголошенні акціонерного товариства говориться, що за минулий рік коефіцієнт дивідендних виплат на прості акції номіналом 15 грн виріс з 0,2до 0,3, а їх курс виріс зі 15 до 17. В поточний момент інвестор планує придбати на фондовій біржі 11 тис. шт. даних акцій та перепродати їх через 3 роки.

Визначити очікуваний дохід та очікувану річну дохідність операцій купівлі-продажу акцій якщо вважати, що зазначена тенденція протягом цього терміну буде зберігатися, а доходи від дивідендів реінвестуватися не будуть.

Розв’язок.

 Вартість придбаних акцій складає:  11000 шт. х 17грн. = 187000грн.

Коефіцієнт дивідендних виплат на акції = Дохідність однієї акції / Курс акції, звідси 

Дохідність однієї акції = Курс акції х Коефіцієнт дивідендних виплат;

Дохідність однієї акції 17грн. х 0,3 = 5,10 грн.

11000 шт. х 5,10 грн. =56100 грн на рік х 3 роки = 168300 грн.- весь очікуваний дохід;

168300 грн / 187000 грн. = 0,9 х 100% = 90% вкладеного капіталу.

           

Річна дохідність операції = 56100 грн. / 187000 грн.= 0,3 х 100% = 30%.

Практичне завдання № 30

Завдання 1.

Необхідно визначити величину ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного кварталу, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

У четвертому кварталі підприємством здійснено такі господарські операції:

1. У виконання договору закупівлі-продажу, що передбачає оплату коштами, підприємством придбано запасні частини для автомобілів (контрактна вартість 18 000 грн, в тому числі ПДВ).

Операції здійснено в такому порядку:

- у жовтні оприбутковано на склад підприємства запасні частини на суму 6000 грн; здійснено оплата з поточного рахунку в розмірі 14000 грн з ПДВ;

- у листопаді оприбутковано на склад запасні частини на суму 6000 грн.

2. Відповідно до договору (загальна сума за договором 90 000 грн, в тому числі ПДВ), що передбачає оплату взаємними постачаннями:

- у жовтні підприємство виконало послуги з транспортування вантажів, згідно з накладною, 75 000 грн з ПДВ;

- у листопаді підприємством оприбутковано валки на суму 10 000 грн;

- у грудні оприбутковано мідний дріт на суму 80 000 грн.

3. За 4 квартал нараховано амортизацію основних засобів у розмірі 1500 грн.

4. Витрати на послуги з інкасації та розрахунково-касового обслуговування за 4 квартал склали 1200 грн.

5. Нараховано податок з власників транспортних засобів — 510 грн.

Розв’язок.

Сума договору на придбання запасних частини для автомобілів (контрактна вартість 18 000 грн, в тому числі ПДВ) ще не свідчить про їх придбання. Розглядаємо операції в порядку їх здійснення:

Зміст операціїСума ПДВ (грн) що підлягає відшкодуваннюсплаті1. - у жовтні оприбутковано на склад підприємства запасні частини на суму 6000 грн, оприбутковуються на склад без ПДВ6000 грн,х20%/100 = 1200грн – сума ПДВ1200-у жовтні здійснено переказ коштів  з поточного рахунку в сумі 14000 грн з них: -         в оплату отриманих запасних  частин на суму 7200грн (6000 грн,+ПДВ 1200грн=7200 грн) (друга подія);-         в сумі решти коштів здійснено попередню оплату в сумі  6800грн6800грн/120%х20%=1133грн  - сума ПДВ1133-у листопаді оприбутковано на склад запасні частини на суму 6000 грн.  оприбутковуються на склад без ПДВ6000 грн,х20%/100 = 1200грн, загальна вартість 7200грн, з них -         6800грн за рахунок авансу(друга подія), скористались податковим кредитом в жовтні;-         400грн з наступною оплатою 400грн/120%х20% = 67грн  - сума ПДВ672. - у жовтні підприємство виконало послуги з транспортування вантажів, згідно з накладною, 75000 грн з ПДВ. 75000грн/120%х20% =12500грн – сума  ПДВ12500- у листопаді підприємством оприбутковано валки на суму 10 000 грн; оприбутковуються на склад без ПДВ10000 грн,х20%/100 = 2000грн – сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню2000- у грудні оприбутковано мідний дріт на суму 80000 грн. оприбутковуються на склад без ПДВ80000 грн,х20%/100 = 16000грн – сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню16000Витрати на послуги з інкасації та розрахунково-касового обслуговування за 4 квартал склали 1200 грн. – оподаткуванню не підлягає--Нараховано податок з власників транспортних засобів — 510 грн. - оподаткуванню не підлягає--Разом2040012500підлягає відшкодуванню з бюджету7900

Завдання 2.

Визначити очікувану дохідність облігації (), що емітувало АТ, за умови, що на неї впливають 5 факторів з виявленою чутливістю до них:

=0,3 – зміни в промисловому виробництві;

=0,5 – непередбачувана інфляція;

=0,7 – часова структура процентних ставок;

=0,35 – премії за ризик за облігацією;

=0,25 – довгострокові інфляційні очікування.

Премії за ризик () за факторами чутливості становлять:

15% – для промислового виробництва;

5% – для інфляції;

7% – для часової структури процентних ставок;

3% – за різницю в дохідності корпоративних облігацій;

9% – за довгострокові інфляційні очікування.

Безризикова процентна ставка (rбр) становить 10%.

Розв’язок.

Очікувана дохідність облігації  визначається розміром премії, скорегованої на бета-коефіцієнт ризику:

Премії за ризик скореговані на ступінь ризику становлять:

15% х 0,3 = 4,5% – для промислового виробництва;

5%  х 0,5 = 2,5% – для інфляції;

7% х 0,7 = 4,9% – для часової структури процентних ставок;

3% х 0,35 = 1,05%  – за різницю в дохідності корпоративних облігацій;

9% х 0,25 = 2,25% – за довгострокові інфляційні очікування.

                 15,2%  - розмір премії за ризик.

Дохідність облігацій складає розмір премії за ризик та безризикова процентна ставка:

15,2% + 10,0% = 25,2%.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

задачи податкова 1.doc

задачи податкова 1.doc
Размер: 667 Кб

.

Пожаловаться на материал

Задачі та Розв'язок, готові рішення з дисципліни «Податкова система». Для підготовки к іспиту.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основы фотосъёмки

Определение фотографического пейзажа. Характерные виды освещения при пейзажной фотосъёмке. Высота точки съёмки. Классификация пейзажа. Ракурс. Стили в пейзаже. Обеспечение фотографа-пейзажиста. Роль освещения при фотографировании

Выпрямительные устройства предприятий связи

Общие сведения. Классификация выпрямительных устройств. Выпрямительные устройства ВУК. Принципиальная схема силовой части ВУК. Схема защиты, автоматики и сигнализации. Техническая эксплуатация ВУК. Выпрямительное устройство ВУТ. Выпрямительное устройство ВУЛС. Выпрямительные устройства ВБ-60

Судебная медицина

Предмет судебной медицины РФ. Судебно-экспертная деятельность в Российской Федерации. Некоторые ответы.

Краткий обзор религии в процессе трансформации, как института социализации на современном этапе

История короля Ричарда III

Перевод с английского и латинского М.Л. Гаспарова и Е.В. Кузнецова ИСТОРИЯ КОРОЛЯ РИЧАРДА III (неоконченная), НАПИСАННАЯ ГОСПОДИНОМ ТОМАСОМ МОРОМ, ОДНИМ ИЗ ПОМОЩНИКОВ ЛОНДОНСКОГО ШЕРИФА, ОКОЛО 1513 ГОДА. СОЧИНЕНИЕ ЭТО БЫЛО НАПЕЧАТАНО РАНЕЕ В ХРОНИКЕ ХАРДИНГА И В ХРОНИКЕ ХОЛЛА, НО С БОЛЬШИМИ НЕТОЧНОСТЯМИ ВО МНОГИХ МЕСТАХ ИНОГДА С УБАВЛЕНИЯМИ, ИНОГДА С ПРИБАВЛЕНИЯМИ, С ПЕРЕМЕНОЮ СЛОВ И ЦЕЛЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЧТО ВЕСЬМА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЕГО СОБСТВЕННОРУЧНОЙ КОПИИ, С КОТОРОЙ НАПЕЧАТАНА ЭТА КНИГА

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok