Історії української культури. Методичка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін»

ПОСТАТІ В

Історії української культури

Матеріали

для самостійної роботи студентів

усіх спеціальностей та форм навчання

ОДЕСА – 2014

Матеріали для самостійної роботи студентів «Постаті в історії української культури» з дисципліни «Історія української культури» підготовили викладачі кафедри «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін»: Левченко Валерій Валерійович – кандидат історичних наук, в. о. доцента кафедри та Осипенко Олександр Валентинович – асистент.

Відповідальний редактор – Михайлуца Микола Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін» Одеського національного морського університету.

Матеріали для самостійної роботи студентів схвалено кафедрою «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін» Одеського національного морського університету 26 червня 2014 року (протокол № 12).

Рецензент – Діанова Наталія Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

ЗМІСТ

Зміст

Передмова

Тема 1. Вступ. Витоки української культури

Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Тема 3. Українська культура кінця ХІV – першої половини ХVІІ ст.

Тема 4. Культура українського народу у другій половині ХVІІ –наприкінці ХVІІІ ст.

Тема 5. Українська культура кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Тема 6. Українська культура у ХХ ст.

Тема 7. Культура України на рубежі ХХ – ХХІ ст.

Список використаної літератури

ПЕРЕДМОВА

Вельмишановний добродію студенте!

Із метою допомогти студентам самостійно опанувати та перевірити отримані знання з курсу «Історія української культури» викладачі кафедри «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін» упорядкували та підготували матеріали для самостійної роботи «Постаті в історії української культури».

Персоналізація історії, встановлення реального внеску окремих особистостей у розвиток культури українського народу, після багатьох десятиліть викривленого підходу до ролі особистості та народних мас в історії, є актуальною темою в сучасному освітньому та науковому просторі. Останнім часом в Україні, як і в багатьох країнах світу, розгортаються процеси так званого «олюднення» історії. Багато імен, які тривалий час було заборонено згадувати, знайшли своє місце в історичному контексті.

Ми всі добре знаємо те, що деякі особистості залишаються на сторінках історії, а інші – ні. Більшість, наприклад, пам’ятають Ярослава Мудрого, П. Могилу, І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, О. Довженка, Б. Ступку та багатьох інших, але дехто про цих людей нічого не знає. А сотні, тисячі людей, нажаль, цілі покоління не знайомі з багатьма українськими постатями знаними у світовій культурі. До того ж велика кількість людей, цілі покоління, йдуть у небуття.

Роль видатної особистості полягає в тому, що вона своїми рішеннями, організаторською діяльністю допомагає народу успішно вирішувати поставлені об’єктивним ходом історії завдання суспільного розвитку. Представники інтелектуальної еліти сприяють вирішенню цих завдань, прискоренню їх реалізації, тоді й прогресивному розвитку суспільства, але, потрібно пам’ятати, що не можуть за своїм уподобанням змінити або скасувати закономірний хід історії. Роль особистості в історії важлива. Точніше, вся історія – це мозаїка особистостей, людських вчинків, думок, мрій, бажань, пристрастей, захоплень тощо. Тим більше зацікавлення становить дослідження життя і діяльності представників інтелектуальної еліти української культури.

Запропоновані матеріали з курсу «Історія української культури» розподілено за блоками, які відповідають темам семінарських занять цієї дисципліни. Матеріали можуть бути використані студентами для самостійного вивчення дисципліни разом із опрацюванням навчальної літератури, на семінарських заняттях, при написанні та захисті рефератів, при підготовці до колоквіуму та підсумкової контрольної роботи тощо.

Бажаємо успіхів!

Упорядники

Тема 1.

Вступ. Витоки української культури

Тема 2.

Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Тема 3.

Українська культура кінця ХІV – першої половини ХVII ст.

Тема 4.

Культура українського народу в другій половині XVII – наприкінці XVIII ст.

Тема 5.

Українська культура кінця XVIII ст. – початку ХХ ст.

Тема 6.

Українська культура у ХХ ст.

Тема 7.

Культура України на рубежі ХХ-–ХХІ ст.

Список використаної літератури:

  1.  Більчук М., Давидова О., Давидов Г. Історія України. Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкові для розпізнавання абітурієнтами. Портрети історичних персоналій. – Тернопіль, 2013.
  2.  Бокань В., Пальовий Л. Історія культури України. – К., 1998.
  3.  Енциклопедія Українознавства / Гол. ред. В. Кубійович. В 10 т. – Львів, 1991-2000.
  4.  Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.
  5.  Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін. – К., 2000.
  6.  Клімов А. А. Видатні українці: Довідник. – Х., 2010.
  7.  Малий словник історії України / Відп. ред. В. Смолій. – К., 1997.
  8.  Моргун В. А. МАР. «Поема вольного народа»: Вступ до сакральної історії України. – Київ-Донецьк, 2013.
  9.  Українська культура: історія і сучасність: Навч. посіб. / За ред. С.О. Черепанової. – Львів, 1994.
  10.  Українська художня культура: Навч. посіб. / За ред. І.Ф. Лященко. – К., 1996.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Методичка з ІУК. Персоналії. 05.11.14.doc

Методичка з ІУК. Персоналії. 05.11.14.doc
Размер: 824.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Матеріали для самостійної роботи студентів «Постаті в історії української культури» з дисципліни «Історія української культури»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Лесоводство

Функции и социальная роль леса. Экосистема леса. Лесоводство и задачи лесоводства. Использование лесов. Лесной фитоценоз. Древостои. Факторы лесооброзования. Задачи лесной экологии. Отношение древесных пород. Леса России.

Педиатрия. Тесты с отмеченными ответами

Философия науки. Ответы

Предметом философии науки являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний. Философско-методологический анализ науки. Наука как предмет философского анализа.

Лингвокультурология

Язык - культура - человек - этнос. История и теоретические основания лингвокультурологии. Язык и культура: Проблемы взаимодействия. Лингвокультурный анализ языковых сущностей. Бытие человека в культуре и языке. Человек в зеркале сравнения.

Перелік тестових завдань з соціальної медицини та організації охорони здоров'’я

Статистика здоров’'я. Організація медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok