Економічна оцінка земель

11. Сутність оцінювання земель

Оцінка земель проводиться для порівняльного аналізу і прогнозу ефективності використання землі як природного ресурсу та основного засобу виробництва, а також при здійсненні цивільно-правових угод, для визначення розміру земельного податку, втрат с/г і лісогосподарського виробництва, справляння державного мита та в інших випадках, визначених законодавством України.

12. Види економічної оцінки земель. Навести опис кожного виду.

Залежно від мети і завдань розрізняють загальну і часткову економічну оцінку землі. Загальна оцінка передбачає визначення об'єктивних показників родючості та показників, які характеризують ефективність використання землі за досягнутого рівня інтенсивності землеробства. Вона проводиться з урахуванням витрат і результатів по всій сукупності вирощуваних сільськогосподарських культур.Часткова оцінка – це передусім визначення ефективності вирощування певних сільськогосподарських культур на різних ґрунтах. Загальна оцінка здійснюється за вартістю валової продукції, окупністю витрат, диференціальним доходом. . Різні аспекти економ. оц. земель, виходячи із конкретних завдань і призначень, мають різні показники :загальна( вартість валової продукції,окупність затрат, диференціальний дохід); часткова (урожайність, окупність затрат, диференціальний дохід).

13. Поняття, мета, об'єкти та відмінності економічної оцінки земель

Економічна оцінка землі – 1) визначення відносної продуктивності та загальної цінності землі як природного ресурсу та головного засобу виробництва в сільському господарстві, 2) завершальна складова частина земельного кадастру, яка кількісно характеризує об'єктивно сформовану ґрунтову родючість за економічними показниками. Економічна оцінка землі тісно пов'язана з бонітуванням ґрунтів. Мета економічної оцінки землі – якнайточніше встановити відмінності в якості земель з погляду економічної родючості за досягнутого рівня інтенсивності землеробства. Така оцінка здійснюється з урахуванням місцевих природних та економічних умов виробництва, місце розташування ділянок щодо пунктів реалізації продукції, промислових центрів, шляхів сполучення. Економічна оцінка землі дає можливість визначити рівень впливу різних факторів на процес сільськогосподарського виробництва. Об'єкт економічної оцінки землі – загальний земельний фонд України, представлений різними категоріями земель і земельними угіддями, які характеризуються різним ґрунтовим покривом.

14. Основні показники економічної оцінки земель

     Головним в економічній оцінці земель є визначення продуктивності витрат як живої, так і матеріальної праці на різних за якістю землях.  Залежності від мети і завдань економічна оцінка буває загальною і частковою. Різні аспекти економ. ОЦ. Земель, виходячи із конкретних завдань і призначень, мають різні показники :загальна( вартість валової продукції,окупність затрат, диференціальний дохід); часткова (урожайність, окупність затрат, диференціальний дохід). Серед економічних показників найголовнішим є урожайність с/г культур і витрати на їх вирощування. Всі інші показники- похідні від них.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Сутність оцінювання земель. Види економічної оцінки земель. Навести опис кожного виду. Поняття, мета, об'єкти та відмінності економічної оцінки земель. Основні показники економічної оцінки земель

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Социология и Политология. Ответы на экзамен

Навчально-методичне забезпечення

Податкова політика та інфляція

Платники, об\'єкт, предмет екологічного податку. Рентна плати за користування надрами

Естетичний ідеал. Естетичний смак

Реферат з естетики. Філософія та естетиці від І. Канта. У Стародавньому Римі існував культ естетичного смаку.

Уголовное право РФ

Ответы для гос. экзамен. Понятие и задачи, метод и функции, принципы уголовного права. Структура уголовного закона, уголовно-правовых норм. Признаки преступления в российском уголовном праве. Уголовный кодекс Российской Федерации УК РФ. Уголовная ответственность. Уголовно-правовая характеристика.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok