Економічна оцінка земель

11. Сутність оцінювання земель

Оцінка земель проводиться для порівняльного аналізу і прогнозу ефективності використання землі як природного ресурсу та основного засобу виробництва, а також при здійсненні цивільно-правових угод, для визначення розміру земельного податку, втрат с/г і лісогосподарського виробництва, справляння державного мита та в інших випадках, визначених законодавством України.

12. Види економічної оцінки земель. Навести опис кожного виду.

Залежно від мети і завдань розрізняють загальну і часткову економічну оцінку землі. Загальна оцінка передбачає визначення об'єктивних показників родючості та показників, які характеризують ефективність використання землі за досягнутого рівня інтенсивності землеробства. Вона проводиться з урахуванням витрат і результатів по всій сукупності вирощуваних сільськогосподарських культур.Часткова оцінка – це передусім визначення ефективності вирощування певних сільськогосподарських культур на різних ґрунтах. Загальна оцінка здійснюється за вартістю валової продукції, окупністю витрат, диференціальним доходом. . Різні аспекти економ. оц. земель, виходячи із конкретних завдань і призначень, мають різні показники :загальна( вартість валової продукції,окупність затрат, диференціальний дохід); часткова (урожайність, окупність затрат, диференціальний дохід).

13. Поняття, мета, об'єкти та відмінності економічної оцінки земель

Економічна оцінка землі – 1) визначення відносної продуктивності та загальної цінності землі як природного ресурсу та головного засобу виробництва в сільському господарстві, 2) завершальна складова частина земельного кадастру, яка кількісно характеризує об'єктивно сформовану ґрунтову родючість за економічними показниками. Економічна оцінка землі тісно пов'язана з бонітуванням ґрунтів. Мета економічної оцінки землі – якнайточніше встановити відмінності в якості земель з погляду економічної родючості за досягнутого рівня інтенсивності землеробства. Така оцінка здійснюється з урахуванням місцевих природних та економічних умов виробництва, місце розташування ділянок щодо пунктів реалізації продукції, промислових центрів, шляхів сполучення. Економічна оцінка землі дає можливість визначити рівень впливу різних факторів на процес сільськогосподарського виробництва. Об'єкт економічної оцінки землі – загальний земельний фонд України, представлений різними категоріями земель і земельними угіддями, які характеризуються різним ґрунтовим покривом.

14. Основні показники економічної оцінки земель

     Головним в економічній оцінці земель є визначення продуктивності витрат як живої, так і матеріальної праці на різних за якістю землях.  Залежності від мети і завдань економічна оцінка буває загальною і частковою. Різні аспекти економ. ОЦ. Земель, виходячи із конкретних завдань і призначень, мають різні показники :загальна( вартість валової продукції,окупність затрат, диференціальний дохід); часткова (урожайність, окупність затрат, диференціальний дохід). Серед економічних показників найголовнішим є урожайність с/г культур і витрати на їх вирощування. Всі інші показники- похідні від них.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Сутність оцінювання земель. Види економічної оцінки земель. Навести опис кожного виду. Поняття, мета, об'єкти та відмінності економічної оцінки земель. Основні показники економічної оцінки земель

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Объективная истина в теоретическом познании государства и права в правоприменительной деятельности

Принцип объективной истины. Это – выраженное в социалистическом праве требование, согласно которому решение правоприменительного органа должно полно и точно соответствовать объективной действительности.

Анализ сущности банковской системы

Курсовая работа. Определение перспектив развития банковской системы России, на основе исследования эволюции банковской системы России проанализировать функционирование банковской системы.

Проблема измерения в психологии. Типы психологических шкал

Проблема измерений в психологии весьма актуальна. Типы шкал (С.Стивенсом). Порядковая шкала. Интервальная шкала. Шкала равных отношений

Ядерное оружие. Реферат

Ядерное оружие: виды, основные характеристики, отличительные особенности различных видов ядерных взрывов, поражающие факторы ядерного взрыва. Характеристика зон разрушения и зон радиоактивного заражения местности при ядерных взрывах. Способы защиты от ядерного оружия.

Теоретические основы организации на предприятиях оптовой торговли

Понятие и виды технологических процессов. Методика и технология принципов. Принцип реализации товаров

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok