Композиція, жанр «Інститутки» Марка Вовчка

Повість Марка Вовчка "Інститутка" була першим великим твором, у якому показано антагонізм між кріпаками і кріпосниками, стихійний протест проти жорстокості та сваволі панства, засуджувалося кріпацтво як велике соціальне зло.

Розпочала письменниця роботу над повістю в Немирові на основі спостережень життя у панських маєтках. Змалювала вона повновладну поміщицю і повністю залежних від її волі кріпаків. Марко Вовчок правдиво показана їхнє життя, їхнє підневільне, безправне становище. "Сидимо було день при дні у дівочій та робимо", - розповідає Устина. "Спасибі хоч за та, що не б'ють десять раз на день, як от по інших, чуємо". Описано в повісті знущання й наруги, яких зазнати кріпаки від панночки. Малюючи цей образ, Марко Вовчок зуміла показати своє ставлення до таких панночок. Щоб викликати презирство й ненависть читачів, автор показує непристойні вчинки панночки, добираючи відповідні мовні засоби. Так, до слова "кричить" вона добирає синоніми "репече", "дзвякотить". Своїм твором засудила Марко Вовчок бездіяльність і слабодухість окремих панів-лібералів. Таким є полковий лікар. Спочатку він несміливо захищав своїх кріпаків та дуже швидко відступився, сказавши: "Робитиму все так, як ти сама надумаєш". Кріпаки сподівалися, що він захистить їх від лютої дружини, але лікар виявився безвольним, не захотів сваритися з панночкою, не зміг осудити її за нелюдяні вчинки. Та центральними в повісті є образи селян-кріпаків, які виступають носіями моралі трудового народу. Вони чесні, роботящі, з почуттям власної гідності, вільнолюбні. Їх глибоко обурює соціальна несправедливість. У дечому вони різні: Прокіп готовий до помсти щомиті, Назар єдиним способом позбутися кріпацької неволі вважає втечу від пана, Катря свій гнів виявляє відверто, а Устина, хоч і ненавидить панів, покірно зносить їхні знущання». Марко Вовчок основну увагу концентрує на діях і вчинках героїв. А всі дії, вчинки, прагнення й інтереси кріпаків підпорядковані боротьбі за визволення з-під кріпосницької залежності, чи, як говорить Устина, "...з пекла, з кормиги".

Обравши темою повісті зображення тяжкого становища кріпаків та наростання стихійного протесту проти несправедливості та неволі, Марко Вовчок чимало уваги приділила змалюванню почуття волелюбності народних мас, показові протилежних поглядів на любов, шлюб, солдатчину. Повість "Інститутка" - реалістичний соціально- побутовий твір, у якому на тлі життя і побуту кріпаків та кріпосників правдиво зображені соціальні конфлікти.

Перша в українській літературі соціальна повість. Її зміст має глибоко життєву основу, тому композиція граничне проста. Групування персонажів носить подвійний характер: вони протиставляються не тільки за своїм соціальним становищем (звідси й жанр твору): з одного боку, кріпаки Прокіп, Назар, Устина, Катря, бабуся, з іншого — пани, а й з погляду їх життєвої активності (рішучі Прокіп і Назар — пасивна бабуся; агресивна панночка — бездіяльно-безхарактерний лікар). Особливістю композиції повісті є й те, що оповідь, як і в "Народних оповіданнях", ведеться від першої особи. Цікаво, що тут першою особою виступає одна з головних героїнь твору Устина. Вона і красна вродою, і смілива, і до роботи метка, і до жартів уміла, тільки талану не має. Втіленням життєвого досвіду є у повісті б а б у ся. Завжди спокійна, врівноважена, вона вміє потішити і розрадити кожного, знайти добре слово.За принципом контрасту творяться характери палів. Панночка-інститутка, якій автор навмисне, щоб надати образові більш узагальнених рис, навіть не дає імені, красива зовні (за оцінкою Устини, "здається, і не змалювати такої кралі!"), але огидна душею.Композиція і мова твору вражають глибиною проникнення автора у народний характер українців. У ній — динамічні діалоги і плавна, пісенна оповідь. Пейзажів у повісті небагато, всі вони стислі, але запам'ятовуються своїм ліризмом і ритмічною мелодійністю. Фольклорне походження мають численні звертання, метафори, синонімічні повтори. Улюблений прийом письменниці — порівняння ("люта, аж у роті чорно"; "дивиться так, що аж молоко кисне").У повісті одна сюжетна лінія, що розгортається як зіткнення антагоністичних сил. Тому основний прийом композиції — прийом антитези. Прийом зіставлення авторка використовує для того, щоб ще яскравіше підкреслити непримиренність двох протилежних соціальних груп, неминучу боротьбу між ними. В результаті такої боротьби перемагають герої з високими моральними якостями.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Історія української літератури. Частина 1

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

К данному материалу относятся разделы:

Особливості розвитку української літератури 50-60-х років 19 століття

Значення журналу «Основа» як синтезу українознавства поч. 60-х р. 19 ст.

Трагічна доля 60 років у «Мертвому антракті» 19 ст. (А. Свидницький, С. Руданський)

Історія написання, видання, проблематика роману А. Свидницького «Люборацькі»

Особливості композиції та викладової форми роману А. Свидницького «Люборацькі». Роль авторських відступів

Фольклористична діяльність А. Свидницького. І, Франко про А. Свидницького

Тематика прози Олекси Стороженка

Легендарно-поетична основа, проблематика повісті О.Стороженка «Марко Проклятий»

Марко Вовчок у контексті міжлітературних взаємин

Особливості творчої манери Марка Вовчка у «Народних оповіданнях» (1 і 2 томи)

Композиція, жанр «Інститутки» Марка Вовчка

Казка у творчості Марка Вовчка. Аналіз казки «Маруся»

Проблематика російськомовних романів Марка Вовчка

Мотив неволі України у ліриці С. Руданського. Інші мотиви. Ліричний герой у його поезії

І. Франко про С. Руданського. Співомовки. Їх тематика, жанрова своєрідність

Поеми С. Руданського. Аналіз одної поеми (на вибір)

«Байки світовії» С. Руданського: структура, ідеї, мета їх створення

Літературне та громадське життя Л. Глібова

Л. Глібов - видавець, журналіст, публіцист. Жанри, псевдоніми, об’єкти викриття у фейлетонах. Чим актуальний Л. Глібов сьогодні?

Генеза жанру байки. Оригінальність інтерпретації мандрівних сюжетів у байках Л. Глібова

Моральні проблеми у байках Глібова

Жанрова різноманітність творчості Л. Глібова

Похожие материалы:

Отчет по учебной практике по бурению. Конструкция гидрогеологической скважины на воду

Принципы моделирования

Лекция. Принципы моделирования. Принципы подхода в моделировании информационных потоков. Классификация видов моделирования систем

Понятие толкования норм права. Объективные предпосылки толкования права

Реализация права, т.е. претворение правовых предписаний в жизнь, в поведение людей, невозможно без уяснения содержания юридических норм, выяснения воли законодателя, заключенной в них. Этот процесс выявления воли в юридической науке и практике определяется понятием \"толкование права\".

Подземное пространство шахт

Строительная геотехнология. Основные сведения о проектировании шахт. Подземное пространство - это природные (естественные) и техногенные полости или объемы массива горных пород, пригодные для строительства.

The Use of Black English in the Us Film Indusrty

Diploma paper. Features of African American Vernacular English. Vowels of African American Vernacular Language. Who speaks African American Vernacular English. Differences of B.E. and Standard English, British English and British Black English. African American Vernacular English and its use in the US film industry. The grammatical analysis of African American Vernacular English in movie “Precious”