І. Франко про С. Руданського. Співомовки. Їх тематика, жанрова своєрідність

Найбільш популярними творами із творчої спадщини С.Руданського стали його співомовки гумористичного характеру, написані в 50-60-х рр.. Теми, мотиви до них письменник брав з народнопоетичних жанрів, часто - анекдотів. При цьому був він, за висловом І.Франка "вдалим трансформатором народної творчості" та високообдарованим оригінальним поетом. У творах цього жанру письменник зосереджує увагу на взаєминах людей у сім'ї, громаді, на стосунках людей різних станових та національних груп. Героями його віршованих гуморесок є солдати(москалі), селяни, духовенство, пани, корчмарі. Вони представники різних національностей, найчастіше - росіяни, українці, поляки, євреї, цигани, рідіше- німці.

Співомовки С.Руданського характеризуються динамічним сюжетом, який, як правило, побудований на діалогах, несподіваною(ефективною) розв'язкою, виразними персонажами, гумором, дотепом, народнорозмовною мовою. За всіма ознаками вони тяжіють до жанру байки. Написані гумористичні співомовки коломийковим розміром, який відбиває бадьорий настрій, дотепність та влучність висловлювання. Яскравими прикладами таких співомовок можуть бути „Пан і Іван в дорозі", «Добре торгувалось», „Указ", «Почому дурні», «Треба всюди приятеля мати», Страшний суд", «Просьба», «Варвара», „Нагорода", «Гусак» „Варенікі, варенікі", „Де спійняли", "Циганський наймит". Співомовки С. Руданського умовно можна поділити на три групи: ті, що викривають служителів церкви; ті, у яких висіюються недоліки характеру людей; ті, у яких висміюють панів. У співомовці «Добре торгувалось» висміяно панів, які хочуть поглумитися над мужиком, щоб показати свою зверхність, але це їм не вдається, бо в народі багато розумних людей, дотепних, і вони так повертають справу, що в

дурнях залишаються пани.

  Висміювання моральних вад, негативних рис характеру окремих людей у співомовках С. Руданського       Щире захоплення викликали у Степана Руданського українські народні пісні, думи, анекдоти, приказки. Вони стали джерелом його співомовок, підказали поетові багато тем цього неповторного явища літератури. Коли їх читаєш, то бачиш життя України XIX століття, переймаєшся турботами, тривогами, радощами і бідами її народу. Героєм співомовки Руданського виступає і проста трудова людина, і служителі різних релігійних культів (попи, ксьондзи, рабини), і царська урядова адміністрація, і поміщики-кріпосники. Але кожний з них має ті чи інші моральні вади, які сатирично зображує і викриває з гумором автор. Ми сміємося з хитрощів цигана ("Циганський кінь", "Спасибі", "Циганський похорон"), з пихатості польського шляхтича ("Не вчорашній", "А що тепер буде?", "Шляхтич"), зі скнарості єврея-шинкаря ("Козацька міра"), з винахідливості пройдисвіта-москаля ("Полотно", "Іскра", "На вадапой!").

Та найчастіше героєм співомовок є простий мужик, українець. У нього теж немало різних моральних вад, які Руданський висміює з добрим гумором. Але за цим сатиричним висміюванням ми відчуваємо шанобливе ставлення поета до своїх співвітчизників, яких він дуже любив і за долю яких у нього боліла душа. Співомовки показують цих героїв у рідних побутових ситуаціях, де і виявляються їх моральні вади ("Допиталась", "Указ", "Добра натура", "Робили").  Руданський у гумористичному тоні засуджує нехтування споконвічними моральними цінностями: честю, родинною любов'ю, гідністю, добротою. Тому і в наш час співомовки С Руданського дуже актуальні. Розважаючи, вони повчають, стають веселими мудрими друзями та вчителями.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Історія української літератури. Частина 1

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

К данному материалу относятся разделы:

Особливості розвитку української літератури 50-60-х років 19 століття

Значення журналу «Основа» як синтезу українознавства поч. 60-х р. 19 ст.

Трагічна доля 60 років у «Мертвому антракті» 19 ст. (А. Свидницький, С. Руданський)

Історія написання, видання, проблематика роману А. Свидницького «Люборацькі»

Особливості композиції та викладової форми роману А. Свидницького «Люборацькі». Роль авторських відступів

Фольклористична діяльність А. Свидницького. І, Франко про А. Свидницького

Тематика прози Олекси Стороженка

Легендарно-поетична основа, проблематика повісті О.Стороженка «Марко Проклятий»

Марко Вовчок у контексті міжлітературних взаємин

Особливості творчої манери Марка Вовчка у «Народних оповіданнях» (1 і 2 томи)

Композиція, жанр «Інститутки» Марка Вовчка

Казка у творчості Марка Вовчка. Аналіз казки «Маруся»

Проблематика російськомовних романів Марка Вовчка

Мотив неволі України у ліриці С. Руданського. Інші мотиви. Ліричний герой у його поезії

І. Франко про С. Руданського. Співомовки. Їх тематика, жанрова своєрідність

Поеми С. Руданського. Аналіз одної поеми (на вибір)

«Байки світовії» С. Руданського: структура, ідеї, мета їх створення

Літературне та громадське життя Л. Глібова

Л. Глібов - видавець, журналіст, публіцист. Жанри, псевдоніми, об’єкти викриття у фейлетонах. Чим актуальний Л. Глібов сьогодні?

Генеза жанру байки. Оригінальність інтерпретації мандрівних сюжетів у байках Л. Глібова

Моральні проблеми у байках Глібова

Жанрова різноманітність творчості Л. Глібова

Похожие материалы:

Михайло Грушевський

Міністерство освіти і науки України Київський Національний університет імені Тараса Шевченка Факультет психології з історії України

Упражнения для глаз. Массаж глаз

С другими техниками улучшения зрения, Вы можете ознакомиться в книге "Даосские практики улучшения зрения" Чиа Мантэк, Левански Роберт Т.

Развитие социокультурной компетенции учащихся средней школы

ыявить степень эффективности использования аутентичных видеоматериалов для развития социокультурной компетенции на уроках английского языка в средней школе.

Экологические аспекты производства

Характеристика сточных вод предприятия. Методы и способы очистки сточных вод. Принципиальная схема очистки сточных вод пищевых предприятий

Польова практика з біогеографії

Метою польової практики з біогеографії  є закріплення біогеографічних знань і формування вмінь досліджувати біогеоценози в польових умовах, визначати рослини і тварини різних біогеоценозів.