Жанрова різноманітність творчості Л. Глібова — Історія української літератури. Частина 1 | iFREEstore

Жанрова різноманітність творчості Л. Глібова

Жанрова різноманітність гумористичних творів: 

• Анекдот (від гр. апессіоіоз — неопублікований) — жанр фольклору — коротка жар-тівлива розповідь про якийсь цікавий життєвий випадок  з  несподіваним  і  дотепним закінченням.

Байка — невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір з алегоричним змістом, в якому людське  життя відтворюється або в образах тварин, рослин і речей, або и дене до простих і умовних стосунків.

• Усмішка — різновид фейлетону та гуморески, введений в українську літературу Оста-пом Вишнею.

Гумореска — невеликий віршований, прозовий чи драматичний и з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою, жартівливою тональністю.

Співомовка — короткий віршований ліро-епічний твір, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці або казковому мотиві.

Фейлетон — художньо-публіцистичний жанр літератури, в основі якого лежать реальні факти, зображені в сатиричному або гумористичному плані.

Визначення понять «алегорія», «мораль»; особливості байки літературного жанру.

Алегорія (гр. аііе&огіа — іномовлення) — вид метафори: іномовне браження предмета чи явищ через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси. Використовується, як правило, у загадки» байках і відзначається загальновпізнавальним характером. Наприклад у байках через характери дійових осіб — тварин і звірів зображені риси людей, їх вдача; назви дійових осіб у таких випадках пишуться з великої літери: Вовк і Ягня, Лисичка й Журавель.

Мораль — повчальна частина байки.

Особливості байки:

а) розповідь про подію; б) невелика кількість дійових осіб;

в) алегорична спрямованість; г) повчальна значимість (мораль);

д) складається з двох частин: розповідної та повчальної.

Байки

Л.Глібов - «найкращий український байкопис» (І.Франко). Два періоди у творчості Л.Глібова і ідейно-тематична спрямованість байок: викриття здирства, сваволі, жорстокості ("Вовк і Кіт", "Вовк та ягня", "Ластівка і Шуліка"), судочинства («Щука»); сатиричне змалювання реформи: 1861 р. ("Мишача рада", "Квіти", "Громада"); показ залежності людини від влади грошей ("Торбина", "Сила"); осміяння безгосподарності ("Мірошник", "Охрімова свита"), порушення морально-етичних проблем - осудження балакунства ("Дві бочки"), підлабузництва ("Цуцик"), чванства ("Орач і Муха"), заздрощів ("Жаба і віл"), кругової поруки ("Зозуля і Півень"), пияцтва ("Два кума") і т. д.

Писав акровірші і загадки: «Декому на догад», «Кому привіт?», «Хто баба?», «Хто бреше?», «Хто вона?», «Хто вони?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто хвастає?», «Що за птиця?», «Хто доня?».

Перші ліричні вірші Глібова (а також окремі трохи пізнішого часу) написані в народнопісенному дусі переважно коломийковим 14-складником. Хоча звернення до цієї манери на той час і не було оригінальним, але у фольклорних стилізаціях поет розгортає цілісне органічне переживання, співвіднесене з образом, людини з народу. Провідною тут є тема кохання: мовиться про дівочу красу ("Ясне сонечко, втомившись...", "До ворожки") обділеність симпатією ("Летить голуб понад полем...", "Розмова"), конфлікт між закоханими ("Ой не цвісти калиноньці..."). Ряд творів засвідчує, що поета вражала гострота суперечностей суспільства: «Там щастя декому добро сулить.». "А там біда сльозами злидні мочить" ("Думка", 1893). Щонайменше з підозрою й осторогою дивився він на ті суспільні типи, які в його поезії представляють "дукач", "пан — гаман" ("Думка", 1893), "кишеня грошовита" ("У степу"), за наступом яких бачив посилення злиднів, моральну деградацію (з віршами цієї тематики перегукуються й деякі конфліктно-гострі байки).

Прикметно, що в поезії Глібова, де так тривко прокладено зв'язок між сучасністю й віковою традицією, за умов досить активної розробки козакофільської тематики в українській літературі того часу, немає жодного твору про козацьке минуле України (мимобіжна, обережна згадка про нього, досить неоднозначна, міститься у вірші "Над Дніпром": "Була колись доля; траплялось тоді І слави чимало, багато і шкоди..."; у загадці "Веселий, ясний був деньочок..." наявне бурлескне зниження образу козака, що в ньому на комічний лад постає рослина — горох).

Ще одна група в поезії Глібова — твори описової й повістувальної лірики. За різними особливостями поетики до цієї групи тяжіють незакінчена поема "Перекотиполе" та звід загадок. У них дано барвисті замальовки сцен побуту ("Ярмарок"), природи (загадки "Котилася тарілочка"...", "Була собі бабуся Гася..."), дитячих ігор та розваг ("Веснянка"), різноманітних живих і неживих предметів ("Пташка", загадки). У крайніх своїх виявах глібовські описи сягають форми ампліфікаційних переліків, наприклад представників рослинного світу ("Квіткове весілля"), наїдків, напоїв ("Ярмарок"). Для любительської театральної трупи Глібов пише тоді одноактівку "Сусіди" ("До мирового!") та фрагмент комедії "Хуторяночка", пізніше переробленої в одноактівку "Весёлые люди, или Кровь — не вода! У петербурзькій "Основі" з'являється низка його байок (переважно передруки). Очевидною є безумовна проблемна, світопереживальна, жанрова й стильова єдність між байками якими Глібов дебютував як український письменник, і байками пізнішого творчого періоду, між ліричними віршами «Вечір над Дніпром" і "У степу" (1893).

"Журба" (твір, що невдовзі став народною піснею і який І. Франко зарахував до "правдивих перлин української лірики") є одним із прикладів зреалізування автором найсамобутніших тенденцій своєї поетики та загальної культурософської настанови на осягнення первинних основ емоційного життя етносу. У вірші виразно відчутне притлумлення індивідуального первня й "опрощення" поетичного викладу, посилене редукцією смислових відтінків зображуваного до одного — єдиного: жалю за плинністю часу, за безповоротно минулою молодістю.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

ІУЛ екзамен 23.docx

ІУЛ екзамен 23.docx
Размер: 136.2 Кб

.

Пожаловаться на материал

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Історія української літератури. Частина 1

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

К данному материалу относятся разделы:

Особливості розвитку української літератури 50-60-х років 19 століття

Значення журналу «Основа» як синтезу українознавства поч. 60-х р. 19 ст.

Трагічна доля 60 років у «Мертвому антракті» 19 ст. (А. Свидницький, С. Руданський)

Історія написання, видання, проблематика роману А. Свидницького «Люборацькі»

Особливості композиції та викладової форми роману А. Свидницького «Люборацькі». Роль авторських відступів

Фольклористична діяльність А. Свидницького. І, Франко про А. Свидницького

Тематика прози Олекси Стороженка

Легендарно-поетична основа, проблематика повісті О.Стороженка «Марко Проклятий»

Марко Вовчок у контексті міжлітературних взаємин

Особливості творчої манери Марка Вовчка у «Народних оповіданнях» (1 і 2 томи)

Композиція, жанр «Інститутки» Марка Вовчка

Казка у творчості Марка Вовчка. Аналіз казки «Маруся»

Проблематика російськомовних романів Марка Вовчка

Мотив неволі України у ліриці С. Руданського. Інші мотиви. Ліричний герой у його поезії

І. Франко про С. Руданського. Співомовки. Їх тематика, жанрова своєрідність

Поеми С. Руданського. Аналіз одної поеми (на вибір)

«Байки світовії» С. Руданського: структура, ідеї, мета їх створення

Літературне та громадське життя Л. Глібова

Л. Глібов - видавець, журналіст, публіцист. Жанри, псевдоніми, об’єкти викриття у фейлетонах. Чим актуальний Л. Глібов сьогодні?

Генеза жанру байки. Оригінальність інтерпретації мандрівних сюжетів у байках Л. Глібова

Моральні проблеми у байках Глібова

Жанрова різноманітність творчості Л. Глібова

Похожие материалы:

Имам Раббанидің тасаууфтық көзқарастары. Диплом жұмысы

Рак легких. Этиология, классификация

Патологоанатомическая картина. Периферический рак. Международная классификация рака легкого по системе TNM. Центральный (прикорневой) рак. Периферический рак. Атипичные формы рака легких.

Понятие и виды таможенных платежей

Таможенные платежи — это денежные средства, взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Уплата платежей — одно из основных условий операций, связанных с внешней торговлей.

Государство. Правовое государство. Признаками правового государства

Государство - это специфическая, социально политическая организация, осуществляющая управление обществом в пределах определенной территории

Загальна теорія податків і оподаткування

Змістовий модуль. Сутність і класифікація податків. Податкова система та податкова політика держави. Непряме оподаткування. Податок на додану вартість. Акцизний податок. Мито. Пряме оподаткування. Податок на прибуток підприємства. Податок на доходи фізичних осіб. Інші податки та збори.