Трагічна доля 60 років у «Мертвому антракті» 19 ст. (А. Свидницький, С. Руданський)

Валуєвський циркуляр

Питання про те, чи можлива й потрібна укр. література окремо від російської та чи має вона право на існування порушувалася ще за часів Шевченка.

Спочатку російський уряд не реагував на піднесення українського руху, вважаючи його прояви суто літературними та культурно-просвітніми. Проте після польського повстання 1863р., яке засвідчило пожвавлення національно-визвольних рухів у Російській імперії, антиукраїнські настрої почали зростати. Невдовзі українофобія стала визначальною в політиці Російської імперії щодо всього українського: мови, літератури, культури, перекладів тощо.

Ознакою 70-х рр. стають обшуки, арешти, переслідування, заборони. Закривають недільні школи, 1862року припинено діяльність «Основи», 1863р. заборонено «Черниговский Листок», а самого видавця Л. Глібова, звільнено зі служби. Проте для остаточного знищення українського національного руху потрібен був вагоміший привід, і він знайшовся. Останньою краплею став переклад Федором Морачевським українською мовою Нового заповіту. І хоч переклад був визнаний духовною комісією як «вірний оригіналу та виконаний добре», проте Синод, що вів боротьбу з українською національною самобутністю в будь-яких виявах: чи в будуванні церков, чи в іконо писанні-визнав переклад Морачевського «опасным и вредным».

У липні 1863р. міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видав циркуляр, у якому зазначалося, що «никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не можеть». Цей документ дістав назву Валуєвського циркуляра. Він забороняв українські наукові, релігійні та особливо педагогічні публікації. «малороссийским наречием» дозволялося друкувати лише художні твори. Репресивні заходи щодо української культури призводили до так званих «антрактів» - вимушених перерв у літературному поступі.

«Мертвий антракт» - 1863-1872(3) роки. Ці 10 років були роками пригнічень української літератури.

З 1863р. починається період жорстокої реакції, одні письменники опинилися на засланні (О. Кониський, П. Чубинський), а світоглядні позиції інших змінювалися під тиском широкомасштабної русифікації. На жаль, навіть патріархи українського руху-М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Максимович-не завжди могли чинити опір цим силам. Так з’явилася концепція про винятково «домашню уживаність» української літератури, л-ри для простолюду. Русифікацію України повели різними шляхами, а найбільше через ті органи і через тих людей, які мали найбільший вплив на народ. Русифікація проводилася насамперед через освітні (світські і духовні) заклади. Русифікацію активно здійснювала російська православна церква, імперське військо, а також установи та відомства держави. Так для української культури настав ще один антракт, «мертва смуга» (С. Єфремов), що потягла за собою і розчарування, і зневіру. Ця смуга тривала майже 10 років. Дехто з письменників її просто не пережив фізично. Серед таких – А.Свидницький, С.Руданський, М.Кулик та ін. Тяжко цей період пережив М.Старицький. У тяжку зневіру впав Л.Глібов. Таким чином українське літературне життя 50-60-х років було зосереджене у Петербурзі, а першою книгою, що поновила те життя після розгрому братства у Києві в 1847 р. прийнято вважати «Записки о Южной Руси» (1856-1857 рр.) П.Куліша. Після Валуєвського циркуляру (1863 р.) черговий мертвий антракт призупинить його майже на 10 років і воно відновиться аж на початку 70-х років ХІХ ст., але уже у Києві.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Історія української літератури. Частина 1

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

К данному материалу относятся разделы:

Особливості розвитку української літератури 50-60-х років 19 століття

Значення журналу «Основа» як синтезу українознавства поч. 60-х р. 19 ст.

Трагічна доля 60 років у «Мертвому антракті» 19 ст. (А. Свидницький, С. Руданський)

Історія написання, видання, проблематика роману А. Свидницького «Люборацькі»

Особливості композиції та викладової форми роману А. Свидницького «Люборацькі». Роль авторських відступів

Фольклористична діяльність А. Свидницького. І, Франко про А. Свидницького

Тематика прози Олекси Стороженка

Легендарно-поетична основа, проблематика повісті О.Стороженка «Марко Проклятий»

Марко Вовчок у контексті міжлітературних взаємин

Особливості творчої манери Марка Вовчка у «Народних оповіданнях» (1 і 2 томи)

Композиція, жанр «Інститутки» Марка Вовчка

Казка у творчості Марка Вовчка. Аналіз казки «Маруся»

Проблематика російськомовних романів Марка Вовчка

Мотив неволі України у ліриці С. Руданського. Інші мотиви. Ліричний герой у його поезії

І. Франко про С. Руданського. Співомовки. Їх тематика, жанрова своєрідність

Поеми С. Руданського. Аналіз одної поеми (на вибір)

«Байки світовії» С. Руданського: структура, ідеї, мета їх створення

Літературне та громадське життя Л. Глібова

Л. Глібов - видавець, журналіст, публіцист. Жанри, псевдоніми, об’єкти викриття у фейлетонах. Чим актуальний Л. Глібов сьогодні?

Генеза жанру байки. Оригінальність інтерпретації мандрівних сюжетів у байках Л. Глібова

Моральні проблеми у байках Глібова

Жанрова різноманітність творчості Л. Глібова

Похожие материалы:

Михайло Грушевський

Міністерство освіти і науки України Київський Національний університет імені Тараса Шевченка Факультет психології з історії України

Финансы. Шпаргалка на єкзамен

Шпоры на экзамен по финансам РФ

Психолого-педагогическое исследование его сущность и планирование. Методы психолого-педагогического исследования и их классификация

Дискуссия в учебном процессе, ее значение, приемы организации. Организация дискуссионного обсуждения проблемы принятия управленческого решения в процессе изучения темы «Государственный долг и государственные ценные бумаги РФ» по курсу «Рынок ценных бумаг».

Определение потерь нефти при утечках из трубопроводов

Причины возникновения негерметичности трубопроводов и формы отверстий. Коэффициент расхода при истечении. Потери нефти и нефтепродуктов при авариях. Значение утечки нефти. Расход нефти или нефтепродуктов. Транспорт нефти

Тушения пожара наружной установки нефтеперерабатывающем предприятие

Выпускная квалификационная работа. Специальность «Пожарная безопасность». Нефтехимическая промышленность является ведущей отраслью народного хозяйства России и ее продукция во многом определяет развитие других отраслей в нашей стране.