Здоровий спосіб життя студента

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Фізична культура як основа здорового способу життя студента

Робота

студентки ІІ курсу

історичного факультету

групи ІСТ 23

Клиш Олесі

Львів 2014

Зміст

Вступ

Чинники, які впливають на здоровий спосіб життя студента.

Режим праці, відпочинку та сну.

М’язова діяльність.

Загартовування організму.

Особиста гігієна.

Вплив шкідливих звичок.

Раціональне харчування.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Різнобічний розвиток особистості в сучасних умовах неможливо уявити без забезпечення її базою знань з основ здорового способу життя. Актуальність формування валеологічної культури студентів зумовлена багатьма факторами, серед яких – науково-технічний прогрес і різке зниження адаптаційних можливостей організму, рухової активності людини. Крім того, сучасне суспільство висуває вимоги до рівня загальної культури, а отже, і валеокультури й освіченості майбутнього фахівця, що є важливим показником оцінки його готовності до здійснення професійної діяльності.

Фізична культура є одним із діяльних факторів, спонукаючи до збереження і укріплення здоров’я людини, розвитку його фізичних і психологічних якостей. Саме тому виникає потреба а пошуку ефективних засобів впливу на процес формування і розвиток психомоторних функцій, які мають особливе значення в професійній діяльності спеціаліста, в значному ступені визначають його продуктивність.

Зокрема здоровий спосіб життя - це спосіб життя, заснований на принципах моральності, раціонально організований, активний, трудовий, що гартує і, в той же час, що захищає від несприятливих впливів навколишнього середовища, що дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, психічне і фізичне здоров'я. 

У формуванні здорового способу життя пріоритетною повинна стати роль освітніх програм, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я студентів, формування активної мотивації піклування про власне здоров'я і здоров'я оточуючих. 

Здоровий спосіб життя включає в себе такі основні елементи: плідна праця, раціональний режим праці і відпочинку, викорінювання шкідливих звичок, оптимальний руховий режим, особисту гігієну, загартовуванняраціональне харчування і т.п. 

Чинники, які впливають на здоровий спосіб життя студента

На жаль, багато людей не дотримуються найпростіших, обгрунтованих наукою норм здорового способу життя. Одні стають жертвами малорухливості (гіподинамії), що викликає передчасне старіння, інші зловживають їжею з майже неминучим в цих випадках розвитком ожиріння, а у деяких – цукрового діабету, треті не уміють відпочивати, відволікатися від виробничих і побутових турбот, вічно неспокійні, нервові, страждають безсонням, що зрештою приводить до численних захворювань внутрішніх органів. Деякі люди, піддаючись згубним звичкам (курінню, алкоголю, наркотикам), активно вкорочують своє життя. До чинників, що визначають здоровий спосіб життя студента, можна віднести наступні: режим праці і відпочинку, раціональне харчування, здоровий сон, активна м'язова діяльність, гартування організму, профілактика шкідливих звичок, знання вимог санітарії і гігієни, урахування екології навколишнього середовища, культура міжособового спілкування, сексуальної поведінки, психофізична регуляція

Режим праці, відпочинку та сну

Розумова праця – один із основних видів діяльності студента, під час якого активно протікають такі психічні процеси, як сприйняття, пам'ять, мислення.

До розумової праці відносять діяльність, пов'язану з прийняттям і переробкою інформації, що вимагає переважної напруги сенсорного апарату, уваги, пам'яті, активації процесів мислення, емоційної сфери і що в той же час не вимагає значних фізичних зусиль.

За певних видів розумової праці особливо значущі різні аспекти діяльності, пов'язані із сприйняттям, розпізнаванням, накопиченням і перетворенням інформації, запам'ятовуванням, ухваленням рішень, різні моторні акти.

Філософ Ларошфуко сказав: «Наш розум ледачіший, ніж тіло». Змусити себе зайнятися розумовою діяльністю набагато складніше, ніж фізичною, проте стимул - в розумінні цінності розумової праці. Лессинг писав: «Найменше благо в житті – це багатство, найбільше - мудрість». Паскаль стверджував: «Чим розумніше людина, тим більше вона знаходить оригінальних людей». Розумова праця украй необхідна людині; це те, що формує нас зсередини, робить такими, що володіють собою, підтримує взаємодію з навколишнім світом. Як вода і їжа не дає людині померти фізично, так розумова діяльність підтримує духовне життя.

Ученими доведено, що людський мозок працює 24 години на добу. Напружена тривала робота (3-6 г) погіршує низку психофізіологічних функцій: пам'ять, увагу, умовно-рефлекторну діяльність.

Проте ступінь розумового навантаження людина повинна регулювати самостійно, підтримуючи баланс між розумовою і фізичною працею, а також абсолютним відпочинком.

Існує неправильна думка про шкідливу дію праці (тренування, навчання, робота), що викликає нібито "знос" організму, надмірну витрату сил і ресурсів, передчасне старіння. Праця як фізична, так і розумова не тільки не шкідлива, але, навпаки, систематичний, посильний і добре організований трудовий процес надзвичайно благотворно впливає на нервову систему, серце і судини, кістково-м'язовий апарат, на весь організм людини в цілому. Довго живе той, хто багато і добре працює протягом всього життя, навпаки, неробство приводить до млявості мускулатури, порушення обміну речовин, ожиріння і передчасного старіння. У випадках перенапруження і перевтоми студента, що спостерігаються, винна не сама праця, а неправильний режим праці. Потрібно правильно і уміло розподіляти сили під час виконання роботи як фізичною, так і розумовою. Рівномірна, ритмічна робота продуктивніша і корисніша для здоров'я працюючих за зміну періодів простої періодами напруженої, квапної роботи.

Необхідною умовою збереження здоров'я в процесі праці є чергування роботи і відпочинку. Відпочинок після тренування зовсім не означає стан повного спокою. Лише при дуже великому стомленні може йти мова про пасивний відпочинок. Бажано, щоб характер відпочинку був протилежний характеру роботи людини ("контрастний" принцип побудови відпочинку).

Чергування фізичних і розумових навантажень корисне для здоров'я. Студент, що багато часу проводить в приміщенні, повинен бодай частину часу відпочинку проводити на свіжому повітрі.

Для збереження нормальної діяльності нервової системи і всього організму велике значення має повноцінний сон. Видатний російський фізіолог І. П. Павлов зазначив, що сон – це свого роду гальмування, яке оберігає нервову систему від надмірної напруги і стомлення. Сон повинен бути достатньо тривалим і глибоким. Якщо людина мало спить, то вона піднімається вранці роздратованою, розбитою, а іноді з головним болем.

Визначити час, необхідний для сну, всім без виключення людям не можна. Потреба у сні в різних людей неоднакова. У середньому ця норма складає близько 8 годин. На жаль, деякі люди розглядають сон як резерв, з якого можна запозичувати час для виконання тих або інших справ.

Систематичне недосипання приводить до порушення нервової діяльності, зниження працездатності, підвищеної стомлюваності, дратівливості.

Щоб створити умови для нормального, міцного і спокійного сну, необхідно за 1-1.5 г до сну припинити напружену розумову роботу. Вечеряти треба не пізніше, ніж за 2-2.5 г до сну. Це важливо для повноцінного переварювання їжі. Спати слід в добре провітреному приміщенні, непогано привчити себе спати при відкритій кватирці. Нічна білизна повинна бути вільною, такою, що не перешкоджає кровообігу, не можна спати у верхньому одязі. Не рекомендується закриватися ковдрою з головою, спати вниз обличчям: це перешкоджає нормальному диханню. Бажано лягати спати в один і той же час – це сприяє швидкому засипанню.

Зневага цими простими правилами гігієни сну викликає негативні явища. Сон стає неглибоким, неспокійним, унаслідок чого з часом розвиваються безсоння, ті або інші розлади в діяльності нервової системи.

М'язова діяльність

М'язова діяльність є неодмінною умовою розвитку рухових і вегетативних функцій організму. Значення м'язової діяльності в біології і фізіології людини настільки велике, що її абсолютно справедливо розцінюють як очолюючу ознаку життя.

Природа в хворобах нашого серця, як правило, нітрохи не винна. Науково-технічний прогрес зовсім не позбавляє людини фізичної активності, а, навпроти, надає йому можливість робити це в найдоцільнішій і концентрованій формі - у формі фізичної культури.

Регулярне використання засобів фізичної культури з метою медичної реабілітації дозволяє зменшити число хронічних захворювань на 15-25%, а також звертання за медичною допомогою в 2-4 рази в порівнянні з рештою частиною населення.

Спеціальні дослідження показали, що ефективність розумової діяльності в умовах низької фізичної активності вже на другу добу знижується майже на 50%, при цьому різко погіршується концентрація уваги, зростає нервова напруга, істотно збільшується час вирішення завдань, швидко розвивається стомлення, апатія і байдужість до виконуваної роботи, людина стає дратівливою, запальною.

Чому саме фізичні вправи є в цьому випадку найкращими "ліками" від стомлення? Річ у тому, що імпульси від опорно-рухового апарату різко підвищують тонус клітин кори головного мозку за рахунок поліпшення в них обмінних процесів.

Одночасно істотно зростає викид в кров гормонів ендокринних залоз, що також підсилює обмінні процеси у всіх органах. Нарешті, при активній роботі м'язів швидко поліпшується кровообіг, а разом з ним дихання, робота печінки і нирок з виведення з крові токсичних шлаків, що пригноблюючи діють на нервові клітини.

Таким чином, найвірніший і ефективніший шлях до високої працездатності, творчої активності, фізичної досконалості і довголіття - висока фізична активність.

Фізичне навантаження, підвищені окислювальні, обмінні процеси в організмі, затримують розвиток атеросклерозу. Лікарські спостереження показують, що атеросклероз судин головного мозку, судин, що живлять м'язи серця, у людей фізичної праці, а також у осіб, що займаються фізичною культурою і спортом, зустрічається порівняно рідко, як і підвищений вміст холестерину в крові.

Тонус і працездатність головного мозку підтримується протягом тривалих проміжків часу, якщо скорочення і напруга різних м'язових груп ритмічно чергується з їх подальшим розтягуванням і розслабленням. Такий режим рухів спостерігається під час ходьби на лижах, бігу, катання на ковзанах і багатьох інших фізичних вправ, що виконуються ритмічно з помірною інтенсивністю.

Щоденна ранкова гімнастика – обов'язковий мінімум фізичного тренування. Вона повинна стати такою ж звичною, як і умивання вранці.

Щоденне перебування на свіжому повітрі протягом 1-1.5 години є одним зі складових компонентів здорового способу життя. При роботі в закритому приміщенні особливо важлива прогулянка вечірньої пори, перед сном. Така прогулянка як частина необхідного денного тренування корисна всім. Вона знімає напругу трудового дня, заспокоює збуджені нервові центри, регулює дихання. Прогулянки краще виконувати за принципом кросової ходьби: 0.5-1 км. повільним кроком, потім стільки ж – швидким спортивним кроком і так далі.

Загартовування організму

Важливою профілактичною мірою проти простудних захворювань є систематичне гартування організму. До нього краще за все призвичаїтися з дитячого віку. Найбільш простий спосіб гартування – повітряні ванни.

Велике значення в системі гартування мають також водні процедури. Вони укріплюють нервову систему, благотворно впливають на серце і судини, нормалізують артеріальний тиск, покращують обмін речовин. Спочатку рекомендується протягом декількох днів розтирати голе тіло сухим рушником, потім переходити до вологих обтирань. Після вологого обтирання необхідно енергійно розтерти тіло сухим рушником. Починати обтиратися слід теплою водою (35-36°С), поступово переходячи до прохолодної, а потім до обливань. Влітку водні процедури краще проводити на свіжому повітрі після зарядки. Корисно якомога більше бувати на свіжому повітрі, загоряти, купатися.

Фізично здоровим і загартованим студентам при дотриманні визначених умові можна проводити водні процедури поза приміщеннями і взимку. 14

Основними принципам гартування є:

- систематичність

- поступовість

- врахування індивідуальних особливостей організму. Включаючи все це в повсякденне життя - студент буде не тільки фізично сильнішим, але і емоційно стійким, тому що великі навантаження під час навчання вимагають чималих емоційних витрат. Це може призвести до перевтоми. І в підсумку до стресу. Запобігання стресів забезпечує регулярне фізичне навантаження, але не надмірна.

Особиста гігієна

Гігієна від грецького "цілющий, такий, що приносить здоров'я". Як галузь медицини вона ставить собі за мету шляхом різних профілактичних заходів зберегти здоров'я людини, зробити її красивішою, привабливішою, цікавішою.

Особиста гігієна – це догляд за шкірою, гігієна одягу, взуття, гартування і інші моменти повсякденного побуту. Особливо важливо дотримувати особисту гігієну тим, хто займається фізкультурою і спортом.

Догляд за шкірою має велике значення для збереження здоров'я. Шкіра не тільки орган дотику, вона захищає тіло від шкідливих дій і грає велику роль в теплорегуляції організму, в процесі дихання. У шкірі знаходиться велика кількість нервових закінчень. Підраховано, що на 1 см поверхні тіла доводиться близько 100 больових, 12-15 холодових, 1-2 теплових і близько 25 точок, що сприймають атмосферний тиск. Це дозволяє шкірі забезпечувати постійну інформацію організму про всі подразники, що діють на тіло.

Усі ці функції виконуються в повному об'ємі тільки здоровою, міцною, чистою шкірою. Шкірні захворювання, забрудненість ослабляють її діяльність, а це, зрозуміло, несприятливо відбивається на стані здоров'я людини.

Основа догляду за шкірою – регулярне миття тіла гарячою водою з милом і мочалкою. Це треба робити на рідше за один раз на 4–5 днів (прийом душу, ванни або відвідини лазні), після чого обов'язково міняється натільна білизна.

Не можна забувати про те, що мікроби, що знаходяться на руках, і яйця гельмінтів можуть переноситися на продукти харчування, посуд. Особливо багато мікробів скупчується під нігтями. Тому треба не лінуватися кожного разу регулярно мити руки - після забруднення, перед їжею, після спортивних занять, відвідини туалету і так далі.

Догляд за волоссям передбачає своєчасну стрижку і миття їх, оберігання від надмірного забруднення під час виробничих робіт, спортивних занять і активного відпочинку.

Правильний догляд за зубами і порожниною рота оберігає організм від всіляких інфекцій і порушень роботи шлунково-кишкового тракту.

Догляд за ногами полягає в їх щоденному митті з милом перед сном, використанні чистих шкарпеток, провітрюванні взуття.

Оволодіти правилами особистої гігієни і повсякденно їх дотримувати – обов'язок кожної людини.

Вплив шкідливих звичок

Здоровий спосіб життя студента неможливо уявити без рішучої відмови від всього того, що завдає непоправної шкоди організму. Мова йде в даному випадку про звички, які непомітно підточують здоров'я. До найпоширеніших відноситься, перш за все, вживання алкогольних напоїв, куріння, наркотики.

Чим небезпечний алкоголь? Він руйнує найважливіші органи і системи людського організму, у тому числі і центральну нервову систему. Погано очищений спирт, який отримують шляхом бродіння з хлібних крахмалевмісних злаків і овочів або синтетично, містить отруйні домішки.

Людина, що приохотилася до спиртних напоїв, не може швидко і точно мислити, стає неуважною, допускає багато помилок. А якщо до цього додати, що в стані сп'яніння людина втрачає над собою контроль, поводиться розв'язано і здатна зробити різні антигромадські вчинки, то стає абсолютно ясно, що алкоголь несумісний з поняттям про здоровий спосіб життя.

Помиляється і той, хто вважає, що куріння нешкідливе, що воно, мовляв, навіть стимулює розумову діяльність, додає бадьорості. Як показали наукові дослідження, спочатку при курінні спостерігається підвищення збудливості кори головного мозку, яке змінюється пригнобленням нервових клітин, що вимагає повторного вживання тютюну.

Чим небезпечний дим цигарки? Разом з ним до організму надходить більше тридцяти шкідливих речовин – нікотин, сірководень, оцтова, мурашина і синильна кислота, етилен, ізопрен, чадний і вуглекислі гази, різні смоли, радіоактивний полоній.

Аргументів проти куріння дуже багато. Але, мабуть, найвагоміший – висока вірогідність виникнення раку дихальних шляхів. Щорічно рак легенів забирає мільйони життів! Рак дихальних шляхів, згідно з науковими даними, у курців виникає в 20 разів частіше, ніж у тих, хто не палить.

Як надзвичайно небезпечного ворога кожна розсудлива людина повинна розглядати наркотики. Пристрасть до них, навіть епізодична, може привести до важкого захворювання - наркоманії.

Підступна дія наркотиків полягає в тому, що непомітно розвивається незборима тяга до них, це характеризується рядом ознак. По-перше, звичні дози вже не дають бажаного ефекту. По-друге, виникає непереборний потяг до даного препарату і прагнення отримати його за всяку ціну. По-третє, при позбавленні наркотика розвивається важкий стан (так звана фізична ломка).

При тривалому вживанні наркотиків відбувається хронічне отруєння організму з глибокими порушеннями в різних органах. Поступово наступає психічне і фізичне виснаження. Закоренілим наркоманам властиві: підвищена дратівливість, нестійкий настрій, порушення координації рухів, тремтіння рук, пітливість. Помітно знижуються у них розумові здібності, погіршується пам'ять, різко падає працездатність, слабішає воля, втрачається відчуття обов’язку.

Раціональне харчування

Усі життєві процеси в організмі людини знаходяться у великій залежності від того, з чого складається його харчування з перших днів життя, а також від режиму харчування. Всякий живий організм в процесі життєдіяльності безперервно витрачає вхідні до його складу речовини. Значна частина цих речовин "спалюється" (окислюється) в організмі, внаслідок чого звільняється енергія. Цю енергію організм використовує для підтримки постійної температури тіла, для забезпечення нормальної життєдіяльності внутрішніх органів (серця, дихального апарату, органів кровообігу, нервової системи і так далі ) і особливо для виконання фізичної роботи. Крім того, в організмі постійно протікають творчі процеси, пов'язані з формуванням нових кліток, тканин. Для підтримки життя необхідно, щоб всі ці витрати організму повністю відшкодовувалися. Джерелами такого відшкодування є речовини, що надходять з їжею.

Живлення будується на наступних принципах:

- досягнення енергетичного балансу (споживаємо стільки, скільки витрачаємо);

- визначення якісного складу їжі (правильне співвідношення між основними харчовими речовинами: білками, жирами, вуглеводами, мінеральними речовинами і вітамінами);

- ритмічність їжі.

Встановлено, що за витратами енергій доросле населення можна розділити на 4 групи:

- до першої групи (витрата 3000 ккал на добу) включаються особи, що не пов'язані з фізичною працею і працюють головним чином в сидячому положенні;

- до другої групи відносяться робітники механізованої праці (витрата 3500 ккал на добу);

- до третьої групи - зайняті немеханізованою працею, як, наприклад, ковалі, теслярі, водопровідники (витрат 4500-5000 ккал на добу);

- до четвертої групи відносяться люди що активно займаються спортом, їх енергетичні витрати, особливо в період тренувань і змагань, можуть зростати до 6000-7000 ккал на добу.

Частина енергії йде на основний обмін, необхідний для підтримки життя в стані спокою (для чоловіків з масою тіла 70 кг він складає в середньому 1700 ккал, а у жінок – 1600 ккал).

Для правильного розподілу живлення недостатньо визначити калорійність їжі. Потрібно уміти визначити якісний склад їжі.

Основу раціонального харчування складають отримувані з їжею білки, жири, вуглеводи, а також вітаміни і мінеральні речовини.

Білки – найважливіші харчові речовини. Вони, перш за все, необхідні для пластичних функцій: побудови і постійного оновлення різних тканин і кліток організму. Білки входять до складу багатьох гормонів і таким чином беруть участь в обміні речовин.

При недоліку білків порушується діяльність центральної нервової системи, залоз внутрішньої секреції, печінки і інших органів, знижуються захисні сили організму, працездатність, а у дітей сповільнюється зростання і розвиток.

Особливу цінність мають білки, що містяться в продуктах тваринного походження (молоко, сир, м'ясо, риба, яйця). Тому не менше 60% добової норми білків в раціоні повинно бути тваринного походження. З рослинних продуктів найбільш багаті білками квасоля, горох, соя, вівсяна і гречана крупа, рис, хліб.

Продукти, що містять білки, протягом дня бажано розподіляти так: м'ясо, м'ясні продукти, сири – на сніданок і обід; рибу, сир, каші з молоком – на вечерю.

Жири виконують різноманітні і складні фізіологічні функції. Вони є концентрованими джерелами енергії, входять до складу протоплазми клітин і беруть активну участь в обміні речовин, покращують смак їжі і підвищують відчуття ситості. Жир, не використаний організмом, накопичується в підшкірній клітковині, зменшуючи тепловтрати організму, а також в сполучній тканині, що оточує внутрішні органи, для оберігання їх від ударів і струсів. Цей жир називають резервним або запасним. У жирах містяться важливі вітаміни А, Д, Е, К, а також цінні поліненасичені жирні кислоти. Вони нормалізують обмін холестерину, підвищують стійкість до токсичних чинників. Найбільш багаті цими цінними речовинами риб'ячий жир і рослинні жири (кукурудзяна, оливкова, соняшникова олія та ін.). Потреба в поліненасичених жирах практично забезпечує 20-30 г рослинного масла, що вживається протягом доби з салатами, вінегретами та іншими закусками. У раціоні людини повинно міститись 75-80% жирів тварини і 20–25% рослинного походження.

Найбільша кількість жиру міститься в рослинних оліях, вершковому маслі, майонезі, печінці тріски, свинині.

Вуглеводи – основні джерела енергії в організмі. Вони необхідні для нормальної діяльності м'язів, центральної нервової системи, серця, печінки. Важливу роль відіграють вуглеводи в регуляції обміну білків і жирів: при достатньому надходженні в організм вуглеводів витрата білків і жирів обмежується, і навпаки. У певних умовах вуглеводи можуть перетворюватися на жир, який відкладається в організмі.

Вуглеводи поділяються на прості (цукор) і складні (крохмаль). Доцільно вживати основну масу вуглеводів у вигляді крохмалю, яким багата, наприклад, картопля. Безпосередньо у вигляді цукру рекомендується вживати лише 20-25% від загальної кількості вуглеводів, що містяться в добовому раціоні живлення.

Якщо вуглеводи надходять з їжею в достатній кількості, вони відкладаються головним чином в печінці і м'язах у вигляді особливого тваринного крохмалю – глікогену. При надмірному ж живленні вуглеводи переходять в організмі в жир. Тому людям, схильним до повноти, не можна зловживати борошняними виробами, солодощами та іншими вуглеводами, що легко засвоюються.

До вуглеводів зазвичай відносять і клітковину (оболонку рослинних кліток), яка мало використовується організмом людини, але необхідна для правильних процесів травлення. Клітковина підсилює перистальтику кишечнику і сприяє його нормальному спорожненню. Велика кількість клітковини міститься в бобах, буряці, капусті, моркві, редьці, чорносливі, а також у хлібі з муки грубого помолу.

Найбільша кількість вуглеводів міститься в цукровому піску, цукерках, меді, зефірі, печиві, макаронах, фініках, родзинках, пшоні, гречаній і вівсяній крупах, урюку, чорносливі.

Вітаміни є каталізаторами обмінних процесів. Вони беруть участь в обміні речовин і регулюють багато фізіологічних і біохімічних процесів. Більшість вітамінів не синтезуються організмом і надходять до нього з продуктами рослинного і тваринного походження.

При нестачі вітамінів в раціоні може виникнути стан гіповітамінозу: погіршується самопочуття, наступає швидка стомлюваність, знижується працездатність, захисні сили організму.

При надмірному надходженні вітамінів в організмі розвивається стан гіпервітамінозу. Це відбувається в основному при надмірному вживанні синтетичних вітамінних препаратів.

Всі вітаміни поділяються на дві групи: розчинні у воді і в жирах.

До жиророзчинних вітамінів відносяться А, Д, Е, В. У групу водорозчинних об'єднується решта всіх вітамінів.

Для точнішого добового дозування вітамінів слід розраховувати їх кількість з урахуванням енерговитрат на кожну 1000 ккал: вітамін С – 35 міліграмів, вітамін В – 0.7 міліграмів, вітамін РР – 7 міліграмів, вітамін А – 2 міліграми на 3000 ккал і додаткові 0.5 міліграмів на кожну подальшу 1000 ккал.

Мінеральні речовини відіграють важливу роль в регуляції обмінних процесів в клітці, утворенні життєво важливих ферментів і гормонів.

Вони беруть участь в пластичних процесах, формуванні і побудові тканин організму, в синтезі білка, в різних ферментативних процесах, роботі ендокринних залоз, а також регулюють обмін речовин, кислотно-лужний баланс і водний обмін. Найбільше значення серед них мають макроелементи: кальцій, фосфор, натрій.

Кальцій входить до складу опорних тканин і має важливе значення для формування скелета. Він істотно впливає на обмін речовин і роботу серцевого м'яза, сприяє підвищенню захисних сил організму, бере участь в процесах згортання крові і володіє протизапальною дією.

Достатня кількість кальцію в живленні сприяє нормальній збудливості нервової системи і нервово-м'язового апарату. Добова потреба кальцію - 800–1400 міліграмів. Особливо багаті кальцієм молоко і молочні продукти.

Фосфор, як і кальцій, необхідний для утворення кісток. Важливий він і для діяльності нервової системи. Органічні сполуки фосфору беруть участь в скороченні м'язів, а також в біохімічних процесах, що протікають в мозку, печінці, нирках і інших органах. Добова потреба у фосфорі – 2000 – 2500 міліграмів. Найбільша кількість фосфору міститься в сирі, печінці, горосі, вівсяній і гречаній крупах, пшеничному хлібі, жирному сирі, яловичині, свинині.

Натрій надає багатогранну біологічну дію. Підтримує нормальний осмотичний тиск в крові і тканинних рідинах, забезпечує кислотно-лужний баланс, регуляцію водного обміну і кров'яного тиску. Необхідний для нормального функціонування нервової і м'язової систем. Активізує травні ферменти. Людина отримує натрій головним чином з куховарською сіллю, що додається в їжу.

Мікроелементи утворюють групу мінеральних речовин – залізо, кобальт, йод, фтор і ін., які знаходяться в харчових продуктах у вельми малих дозах. Проте слід враховувати, що їм відводиться помітна біологічна роль.

Вода – один з основних чинників зовнішнього середовища. Без неї не можна задовольнити фізіологічні, санітарно-гігієнічні і господарські потреби людини. Вода входить до складу тканин і органів людини, бере участь у всіх фізико-хімічних процесах в організмі, видаленні з організму кінцевих продуктів обміну, регуляції віддачі тепла тілом шляхом випаровування.

Висновки

У висновку хотілося б сказати, що значення здорового способу життя студента необхідно для заряду енергією, більшої зібраності, хорошою комунікабельності, відчуття своєї фізичної та психоемоційної привабливості, оптимістичного настрою, вміння забезпечити свій повноцінний відпочинок, цілісну культуру життєдіяльності. Здоровий спосіб життя дає добре самопочуття, здатність успішно переносити великі навантаження, впевненість у своїх силах, більш швидке і повноцінне плин процесів відновлення після розумової діяльності. Щоб бути здоровим і витривалим - потрібні власні зусилля постійні і значні. Величина зусиль визначається стимулами. Стимули - значимість мети. Кожному необхідна здорове і щасливе життя. Оволодіння собою, сила волі, здатність фізично напружуватися, безсумнівно, сприяють успіхам у навчанні, роботі, сім'ї.

Життя - це величезний дар. Не можна жити тьмяно. Не можна витрачати життя на недуги, "отрути" (курінняалкоголізм, наркоманія). Життя занадто коротке і хороше, в світі стільки прекрасного і дивовижного. Жага до життя і досягнення поставлених цілей - ось головне, про що повинен пам'ятати кожен студент. Здоровий спосіб життя, фізична культура, загартовування - наші надійні помічники.

Список використаної літератури

Теорія та методика фізичного виховання : методичні вказівки

(для студентів 1-го курсу) / уклад.: В. В. Лоновенко, В. В. Тимошенко,

Т. В. Коцар. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 36 с.

2.  В.М. Качашкін. “Методика фізичного виховання”. Москва: Просвіта. 1989р.

Додатки

(Додаток 1)

(Додаток 2 )

(Додаток 3)

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Чинники, які впливають на здоровий спосіб життя студента. Режим праці, відпочинку та сну. М’язова діяльність. Загартовування організму. Особиста гігієна. Вплив шкідливих звичок. Раціональне харчування.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Объективная истина в теоретическом познании государства и права в правоприменительной деятельности

Принцип объективной истины. Это – выраженное в социалистическом праве требование, согласно которому решение правоприменительного органа должно полно и точно соответствовать объективной действительности.

Акушерство

Акушерство — клиническая дисциплина, которая изучает физиологические и патологические процессы, происходящие в организме женщины в связи с зачатием и беременностью, в родах и послеродовом периоде

Определение удельной массовой или объемной активности пищевых продуктов радиометром

Лабораторная работа. аучиться проводить измерения удельной и объемной активности бета-гамма-излучающих нуклидов в пробах природной среды. Ознакомиться с принципом действия радиометра, основанном на преобразовании световых вспышек в чувствительном объеме детектора в интенсивность счета импульсов тока. Сформировать представление о методах получения радионуклидов. Изучить основной закон радиоактивного распад

Основные теории мотивации

Типологии мотивации. Мотивация - одна из важнейших функций менеджмента. Она подразумевает систему факторов (побудительных сил), способствующих выполнению определенной задачи, направленной на достижение целей предприятия.

Кормление собак. Нормы потребности взрослых собак в энергии, белке, жире и углеводах, на голову в сутки

Хохрин, «Кормление собак». Энергия, кДж Белок Жир Легкоусвояемые углеводы Клетчатка Собаки в период покоя (вне размножения и работы) КОРМЛЕНИЕ СОБАК

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok