МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Щоб забезпечити встановлену кресленням точність розмірів, форму і чистоту поверхні, більшість деталей машин та механізмів обробляють на верстатах зняттям стружки. Стружку знімають із заготовки різними металевими або абразивними інструментами, У перших є спеціально заточені різальні кромки (різці, свердла та ін.), у других — безліч твердих зерен з гострими гранями та кутами на поверхні і в товщі цих інструментів. Крім того, припуск можна знімати із заготовки ерозійною дією електричних розрядів, ультразвуком, хіміко-механічним способом та ін.

Оброблювані поверхні можуть бути плоскими або, як у геометричних тіл обертання, циліндричними, конічними (з прямолінійною твірною), «фасонні» (з криволінійною твірною) або складної криволінійної форми (поверхні зубців зубчастих коліс, кулачків, різьби та ін.).

Для утворення поверхні заданої форми заготовки та інструменти закріплюють на металообробних верстатах, робочі органи яких надають їм необхідних рухів з установленими швидкістю і силою.

Рухи робочих органів верстатів бувають основні і допоміжні. Основними називають рухи, при яких із заготовки знімається стружка; допоміжними — рухи, при яких стружка не знімається (підведення і відведення інструменту та ін.).

Основний рух можна поділити на головний рух і рух подачі. Головним рухом називають такий, швидкість якого є найбільшою. Зняття стружки на більшості верстатів здійснюється лише при поєднанні цих двох рухів.

На рис. 190 наведені різні способи обробки різанням (стрілками показано напрям головного руху v-> і напрям руху подачі S->). Як видно з рисунка, головний рух та рух подачі надаються інструментам і деталям у різних поєднаннях.

При точінні (рис. 190, а) заготовці надається обертовий головний рух, а інструментам (різцям) — рух подачі.

При фрезеруванні (рис. 190, б), навпаки, головний рух надається інструменту (фрезі), а рух подачі — заготовці.

При свердлінні (рис. 190, в) як головний, так і рух подачі надається інструменту, проте на спеціальних верстатах цього не дотримуються.

При струганні на поздовжньо-стругальних верстатах головний рух надається заготовці (рис. 190, г), а рух подачі — інструменту (різцю).

При струганні на поперечно-стругальних верстатах і обробці заготовок на довбальних верстатах головний рух надається інструменту (різцю), а рух подачі—заготовці або різцю.

При протягуванні (рис. 190, д) головний рух (прямолінійний) надається інструменту (протяжці), а подача sz визначається різницею висот кожних двох суміжних зубів протяжки; руху подачі за цією схемою немає, він закладений у конструкції протяжки.

При круглому і плоскому шліфуванні (рис. 190, є, ж) головний рух завжди обертальний; він виконується інструментом (шліфувальним кругом). При круговому шліфуванні заготовка обертається і забезпечується колова подача. Проте круг у ряді випадків не може перекрити відразу всієї заготовки, тому потрібна ще й поздовжня подача (вздовж заготовки), яка здійснюється заготовкою або кругом.

При плоскому шліфуванні поздовжня подача (рис. 190, ж) найчастіше виконується заготовкою, а поперечна — шліфувальним кругом або заготовкою.

Зауважимо, що в розглянутих основних видах обробки металів різанням подача відбувається безперервно, за винятком подачі при струганні, протягуванні І поперечній подачі при плоскому шліфуванні, що виконується переривчасто.

Розглянуті поняття головного руху і руху подачі не можуть бути у всіх випадках поширені на обробку з електричними розрядами, ультразвуком та ін.

Для виготовлення деталей з розмірами високої точності застосовують обробно-доводочні операції: тонке («алмазне») точіння, хонінгування, суперфінішування, притирання та ін.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Навчальний посібник призначений для студентів відділення трудового навчання зі спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта». В посібнику викладені відомості з тринадцяти типових практичних робіт і дозволяють отримали міцні і різносторонні знання по основним питанням: будови, властивостей і способів обробки матеріалів.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Основи виробництва. Практичні роботи

Навчальний посібник призначений для студентів відділення трудового навчання зі спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта». В посібнику викладені відомості з тринадцяти типових практичних робіт і дозволяють отримали міцні і різносторонні знання по основним питанням: будови, властивостей і способів обробки матеріалів.

Похожие материалы: