Обладнання до токарно-гвинторізних верстатів

Центри призначені для встановлення (базування) заготовок між шпинделем верстата і пінолем задньої бабки. Щоб встановити заготовки в центрах, на їх торцях попередньо висвердлюють центрові отвори (рис. 222). Крутний момент від шпинделя при обробці в центрах передається патронами або повідковими пристроями. На рис. 223 показано повідковий патрон 1, нагвинчений на шпиндель і хомутик 2, закріплений на лівому кінці заготовки за допомогою болта 3. Крім зігнутих є також прямі хомутики, для роботи з ними застосовують патрони з повідковим пальцем (див. с. 270). При швидкісній обробці валів застосовують в основному обертові центри (рис. 223, 4 і рис. 224). Щоб скоротити час на закріплення заготовки, застосовують різні самозатискні хомутики або самозатискні повідкові патрони. ДІЮ самозатискного хомутика легко зрозуміти з рис. 225. При обертанні повідкового патрону його палець 2 впирається у важіль 1 хомутика, який і затискає заготовку 3.

Самоцентрівні патрони застосовують для закріплення головок з одночасним центруванням їх. Є кілька конструкцій центруючих механізмів патронів: з двозначним гвинтом, спіральні, рейкові та інші з числом кулачків від 2 до 4. Найбільш поширений трикулачковий патрон (рис. 226, а). У корпусі патрона встановлені три конічних зубчастих колеса 3, які мають квадратні заглибленнядля торцевого ключа. Колеса 3 зачеплені з великим конічним колесом 4; це колесо з другої сторони має торцеву різьбу 2, з якою зачеплені рейки кулачків 1.

У чотирикулачкових патронів (рис. 226, б) кожний кулачок переміщується від свого гвинта, що дає можливість закріплювати в них несиметричні і некруглі заготовки. Щоб правильно встановити заготовки в чотирикулачкових патронах, у ряді випадків треба затратити багато часу.

Коли заготовки в патронах закріпити не можна, застосовують планшайбу (рис. 227). Великі заготовки закріплюють прихватами 1 (рис. 227, а); патрубок закріплюють за допомогою кутника 1 (рис 227 б), на ньому встановлюють і закріплюють заготовку 2.

Самоцентрівні і чотирикулачкові патрони наведеної конструкції, а також планшайба потребують затискання заготовки вручну, що v їх недоліком. Щоб скоротити допоміжний час, застосовують пневматичні, гідравлічні, електричні та інші патрони.

Щоб забезпечити концентричність поверхніоброблюваних деталей (зубчастих коліс, втулок,дисків і т. д.), чистову обробку починають з отвору; надалі цей отвір використовують як базу при встановленні деталей на оправки. Є багато різнихконструкцій оправок: жорсткі, пантові, плунжерні, самозатискні та ін. На рис. 228 показано найпростішу конусну оправку, на якій заготовка (показана штриховими лініями) утримується внаслідок заклинювання в отворі (D>d).

При обточуванні нежорстких валів (довжина яких у 10 і більше разів перевищує діаметр) встановлення їх тільки на центрах, без опори в середній частині, є недостатнім, тому що під дією сили різання заготовка дуже прогинається. Це утруднює обробку і призводить до зниження точності. Щоб заготовка не прогиналася, вводять додаткову опору для неї. Такою опорою можуть бути люнети. Кожний токарний верстат забезпечують двома люнетами—рухомим і нерухомим.

Нерухомий люнет встановлюють і закріплюють на станині; він має три кулачки, які підтримують заготовку при обробці. Кулачки люнета оснащують бронзовими подушками, заливають бабітом або забезпечують роликами. При високих швидкостях різання дуже нагріваються бронзові або навіть бабітові кулачки та оброблювана заготовка, тому для швидкісної обробки валів раціональніше застосовувати спеціальні люнети. На рис. 229, а показано нерухомий люнет з підшипниками кочення.

Рухомий люнет встановлюють на поздовжніх полозках супорта; його кулачки торкаються оброблюваної поверхні і сприймають на себе той тиск, який при відсутності їх спричинив би прогин заготовки. Раціонально застосовувати рухомі люнети — віброгасники (рис. 229, б), які не тільки запобігають прогину заготовок, а й одночасно гасять вібрації, що виникають при обробці валів. Коливання від заготовки 1 через ролики 2 і поршні 3 передаються гідравлічній системі (яка перебуває під тиском 150—200 кПа) і гасяться нею.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Навчальний посібник призначений для студентів відділення трудового навчання зі спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта». В посібнику викладені відомості з тринадцяти типових практичних робіт і дозволяють отримали міцні і різносторонні знання по основним питанням: будови, властивостей і способів обробки матеріалів.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Основи виробництва. Практичні роботи

Навчальний посібник призначений для студентів відділення трудового навчання зі спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта». В посібнику викладені відомості з тринадцяти типових практичних робіт і дозволяють отримали міцні і різносторонні знання по основним питанням: будови, властивостей і способів обробки матеріалів.

Похожие материалы:

Корпоративная социальная ответсвенность (КСО)

Римское право

Понятие и черты римского частного права. Историческая жизнь римского права. Применение римского права в Европе. Гражданский процесс республиканского Рима. Семейно-правовые отношения. Право собственности в римском праве.

Химические и физико-химические методы контроля состояния воздуха и газовых потоков

Для контроля применяют методы качественного и количественного анализа. Индикационный метод. Классификация экологической обстановки. Ранжирование нарушений экосистем.

Прагматические аспекты переводоведения

«Введение в переводоведение» . Теория перевода (лингвистические аспекты). Прагматический потенциал текста. Прагматическое воздействие. Прагматические проблемы перевода, функции.

Зарубежная литература. Ответы

Рубеж XIX-XX вв. как культурная эпоха. Школа и художественный метод того времени. Драматургия, Натурализм, Преобразование драмы