Швидкістю різання 

Швидкістю різання називається швидкість переміщення різальної кромки різця в процесі зрізування стружки. Швидкістю подачі — швидкість, з якою переміщується заготовка відносно нерухомої точки різця, або різець відносно заготовки.

Для обертових різців швидкість різання визначається як лінійна швидкість точки на різальній кромці різця і виражається формулою

2286000444500

де D — діаметр кола, що описується точкою на різальній кромці різця, в метрах; п — кількість обертів різця за хвилину.

Швидкість різання на сучасних деревообробних верстатах досягає 120 м/с а швидкість подачі —150 м/хв.

Різання відбувається під дією сили, з, якою різець долає опір деревини. Ця сила називається силою різання. Сила різання залежить від багатьох факторів, і тому абсолютне значення її не може бути характеристикою ні властивостей оброблюваної деревини, ні якості різального інструмента. Щодо цього більш універсальним параметром процесу різання є питома сила різання: відношення сили різання в ньотонах до площі поперечного перерізу стружки в квадратних метрах.

Отже, питома сила різання виражається рівністю

де Р — сила різання, Н; f — площа поперечного перерізу стружки в м2(f=bh);Питома сила різання залежить від кута загострення різця, кута різання, породи оброблюваної деревини, її характеру та вологості, напряму різання, виду роботи й затупленості різця. Коли кут загострення різця зменшити, сила різання зменшиться, але при цьому зменшиться й міцність різця. Лезо порівняно швидко затуплюється і навіть викришується, що призводить до частих переточувань і втрат часу. Доцільно загострювати різці під кутом β = 20—30°. Щоб зменшити тертя задньої грані різця об деревину, задній кут α роблять близько 10°. При цьому кут різання становить δ = 30—40°.

Чим твердіша деревина, тим більша сила різання потрібна для її обробки. Якщо питому силу різання сосни прийняти за одиницю, то за тих самих умов сила різання осики й липи становитиме 0,8, ялини ~ 0,9—1,0, модрини— 1,1, берези—1,2—1,3, бука — 1,3—1,5, дуба - 1,5— 1,6, ясена — 1,5—2,0. Щоб різати сучкувату, косошару й завилькувату деревину, потрібні значно більші зусилля, ніж для різання чистої і прямошарої. Підвищення вологості деревини знижує її опірність, відповідно знижується й питома сила різання. Якщо питому силу різання, деревини вологістю 15% прийняти за одиницю, то питома силарізання свіжозрубаної деревини тієї самої породи становитиме 0,9.

Вище вже зазначалося, що в різних напрямах деревина має різну опірність різанню, відповідно до цього й питома сила різання буде різною. Найменші значення питома сила різання матиме, якщо різати поперек волокон, і найбільші — в торець.

Під видом виконуваної роботи мається на увазі форма поверхні різання. Питома сила різання площини буде меншою; ніж у випадку, коли поверхня фасонна.

У процесі роботи лезо різця поступово притуплюється, і різець вже не перерізує волокна деревини, а мне й рве їх, на що потрібні додаткові зусилля. І поверхня різання стає нечистою, шорсткою, рваною.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Навчальний посібник призначений для студентів відділення трудового навчання зі спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта». В посібнику викладені відомості з тринадцяти типових практичних робіт і дозволяють отримали міцні і різносторонні знання по основним питанням: будови, властивостей і способів обробки матеріалів.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Основи виробництва. Практичні роботи

Навчальний посібник призначений для студентів відділення трудового навчання зі спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта». В посібнику викладені відомості з тринадцяти типових практичних робіт і дозволяють отримали міцні і різносторонні знання по основним питанням: будови, властивостей і способів обробки матеріалів.

Похожие материалы: