Фрезерування

Фрезеруванням називають операцію механічної обробки різанням, при якій багатолезовий інструмент — фреза — має обертальний (головний) рух, а оброблювана заготовка — поступальний (рух подачі).

Розрізняють циліндричне і торцеве фрезерування. При циліндричному і торцевому фрезеруванні вісь фрези паралельна оброблюваній поверхні, при торцевому — перпендикулярна до цієї поверхні (порівняй рис. 263, м і 263, я).

При циліндричному фрезеруванні рух подачі може бути спрямований проти обертання фрези (фрезерування проти подачі, зустрічне— рис. 261, а) або в напрямі обертання фрези (фрезерування за подачею, попутне — рис. 261, б).

Фрезерування є одним з високопродуктивних і поширених способів обробки різанням; його застосовують для виготовлення плоских або профільних (фасонних), гладеньких, рифлених поверхонь, пазів, канавок, виготовлення зубчастих коліс і т. п.

За формою зуба фрези бувають з прямими і гвинтовими зубами. За формою задньої поверхні зуба фрези є затиловані і незатиловані (гострокінцеві). За призначенням фрези поділяють на такі:

а)для обробки площин — циліндричні і торцеві;

-68580036068000б)для виймання пазів і шліців — дискові, пазові, кінцеві, однокутові, двокутові, Т-подібні;

д) для вирізування фасонних поверхонь — фасонні, дискові, модульні, черв'ячні;

д) для різання металів — відрізні (круглі пилки).

1285875114681000Кожний різальний зуб фрези має такі самі елементи, як різень (рис. 262, б) або будь-який інший різальний інструмент, і, врізуючись у метал, знімає стружку. Весь припуск заготовки можна поділити на частини, які послідовно зрізуються зубами фрези (рис. 262, а). Ці частини обмежені однаковими циклоїдальними поверхнями і мають змінний переріз. Легко бачити, що при фрезеруванні кожний зуб працює періодично. Це суттєва особливість, яка вигідно відрізняє фрезерування від інших видів обробки (наприклад, точіння або свердління), де різальні частини інструмента навантажені в процесі різання безперервно. Тривалість контакту фрези Із заготовкою визначається величиною кута контакту.

Циліндричні фрези (рис. 263, а) застосовують для обробки площин на горизонтально-фрезерних верстатах. Фрези з гвинтовими зубами працюють плавно, тому що зуби врізуються в заготовку поступово. Цим вони вигідно відрізняються від фрез з прямим зубом (див. рис. 262), де вхід кожного зуба в контакт із заготовкою супровождується ударом, що може бути причиною виникнення вібрацій і погіршення чистоти оброблюваної поверхні. Крім суцільних циліндричних фрез застосовують збірні циліндричні фрези, ножі яких виготовляють із швидкорізальної сталі або оснащують твердими сплавами.

Торцеві фрези застосовують для обробки площин на вертикально-фрезерних, поздовжньо-фрезерних та інших фрезерних верстатах. Різальні кромки цих фрез розташовані як з боку торця, так і з боку бічної поверхні фрези. Ці фрези виготовляють суцільними (рис. 263, б) або із вставними ножами-зубами (рис. 263, в).

Для швидкісного різання використовують фрези із зубами, оснащеними пластинками твердих сплавів, або фрези із вставленими ножами. За конструкцією така фреза повинна бути простою, забезпечувати швидке встановлення і регулювання ножів у корпусі, мати потрібні міцність і жорсткість. Для плавності роботи (обертання) фрези, підвищення стійкості ножів (зубів) і покращення якості обробленої поверхні при швидкісному фрезеруванні часто застосовують спеціальні маховики, які кріплять на нижньому кінці шпинделя верстата або на корпусі торцевої фрези. На рис. 263, г показано торцеву фрезу з маховиком.

Шліцеві, дискові і кінцеві фрези (рис. 263, д, є, ж) застосовуйсь для утворення прямолінійних пазів і шліців. Шліцеві фрези мають різальні кромки тільки по твірній циліндра. Дискові фрези виготовляють звичайно тристоронніми з різальними кромками по твірній циліндра і по обох торцях. Кінцеві фрези мають різальні кромки на торцях і на циліндричній твірній.

Однокутовими і двокутовими фрезами (рис. 263, з, и) фрезерують канавки різного профілю в різальних інструментах (фрезах, зенкерах, розвертках і т. д.) та в деяких деталях. Т-подібні фрези (рис. 263, к) використовують для утворення відповідних пазів, здебільшого в столах металорізальних верстатів. Фасонні фрези показані на рис. 263, л. Задня поверхня фасонних фрез затилована (виконується за архімедовою спіраллю); фрези переточують тільки по передній поверхні; при цьому профіль зуба не порушується.

Модульними, дисковими (рис. 263, м) і модульними пальцевими фрезами (рис. 263, н) нарізують зуби зубчастих коліс. Кожна фреза годиться для нарізування зубів тільки певного модуля і зубчастих коліс лише одного певного інтервалу кількості зубів, наприклад від 17 до 20, від 21 до 25 зубів і т. д. (теоретично кожна модульна фреза годиться тільки для нарізування зубчастого колеса з певною кількістю зубів); тому модульні фрези виготовляють комплектами з 8 або 15 шт. Модульні фрези (як і всякі фасонні фрези) переточують тільки по передній поверхні.

Черв'ячні фрези (рис. 263, о) також застосовують для нарізування зубів зубчастих коліс на зубофрезерних верстатах. Черв'ячна фреза має зуби трапецоїдної форми. Зуби коліс черв'ячною фрезою нарізують методом обкатки, причому в таких випадках точність буває вища (порівняно з нарізуванням зубів дисковою фрезою). У цьому випадку черв'ячна фреза ніби перебуває в зачепленні із заготовкою і обкочує її. Тут уже не треба комплекту фрез, тому що при нарізуванні коліс потрібний профіль зуба автоматично утворюється залежно від обкатуваного діаметра. Крім зубонарізування черв'ячні фрези застосовують для різьбонарізування, фрезерування шліців і т. д.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Навчальний посібник призначений для студентів відділення трудового навчання зі спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта». В посібнику викладені відомості з тринадцяти типових практичних робіт і дозволяють отримали міцні і різносторонні знання по основним питанням: будови, властивостей і способів обробки матеріалів.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Основи виробництва. Практичні роботи

Навчальний посібник призначений для студентів відділення трудового навчання зі спеціальності 5.01010301 «Технологічна освіта». В посібнику викладені відомості з тринадцяти типових практичних робіт і дозволяють отримали міцні і різносторонні знання по основним питанням: будови, властивостей і способів обробки матеріалів.

Похожие материалы: