Охорона праці

Білет №1

Поняття охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці

.

Індивідуальні засоби захисту, їх класифікація та призначення

.

Причини виникнення пожеж та засоби їх профілактики

.

Які категорії працівників забороняється залучати до роботи у нічний час

.

Білет №2

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці

.

Задачі і методи гігієни праці та виробничої санітарії

.

Типи вогнегасників та методи їх використання

.

Небезпечні величини електроструму, напруги

.

Білет №3

Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору

.

Основні заходи по запобіганню переохолодження організму та його перегріву

.

Звітність про виробничий травматизм

.

Робочий час. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час

.

Білет №4

Вступний інструктаж з охорони праці. Програма вступного інструктаж

.

Метеорологічні умови виробничих приміщень та фактори, що приводять до їхньої зміни

.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві

.

Первинні засоби пожежогасіння

.

Білет №5

Закон України «про охорону праці»

.

Санітарний стан виробничих приміщень та обладнання

.

Дія електричного струму на організм людини. Фактори, що впливають на ступінь ураження електричним струмом. Безпечна напруга. Крокова напруга

.

Відповідальність за порушення вимог охорони праці

.

Білет №6

Положення про навчання і перевірку знань працівників, студентів з питань охорони праці

.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках

.

Алгоритм дії працівників при нещасному випадку на виробництві

.

Правила пожежної безпеки

.

Білет №7

Навчання працівників з питань охорони праці при прийнятті на роботу та в процесі роботи

.

Вимоги до персоналу, який виконує роботу в діючих електроустановках

.

Фактори що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом

.

Охорона праці неповнолітніх

.

Білет №8

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія. Допустимі величини опору

.

Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні записи. Сигнальні пофарбування. Знаки безпеки

.

Створення сприятливих умов для праці, побуту та відпочинку

.

Білет №9

Державне управління охорони праці

.

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, встановлення обов'язків, прав і відповідальності за охорону праці

.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму

.

Відшкодування власникам підприємств шкоди працівникам. Види лікувальної профільно-профілактичної допомоги

.

Білет №10

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування у разі ушкодження здоров’я

.

Заходи безпеки при роботі з електроінструментами, переносними світильниками тощо

.

Вимоги техніки безпеки до розміщення обладнання

.

Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

.

Білет №11

Фінансування охорони праці

.

Освітленість робочих місць

.

Заходи пожежної безпеки при проведенні робіт

.

Первинні та повторні медичні огляди працівників

.

Білет №12

Інструктаж і навчання працівників.(види, порядок проведення та періодичність інструктажу

.

Причини нещасних випадків на виробництві

.

Перша допомога при ураженні електричним струмом

.

Види освітлення та особливості його експлуатації

.

Білет №13

Органи державного управління та нагляду за охороною праці

.

Порядок застосування індивідуальних засобів захисту

.

Вимоги техніки безпеки до обладнання, розташування органів керування, огороджувальним та запобіжним пристроям

.

Святкові дні. Робота в святкові дні. Компенсація за роботу в святкові дні

.

Білет №14

Обов'язки посадових осіб з охорони праці

.

Електричні травми та удари, їх характеристика

.

Підняття та переміщення вантажів. Норми підняття та переносу вантажів

.

Додаткові відпустки. Яким категоріям працівників надаються додаткові відпустки

.

Білет №15

Конституція України, основний законодавчий акт з охорони праці

.

Пожежонебезпечні властивості речовин

.

Допуск до роботи з електрикою

.

Інструкція з охорони праці при роботі з комп'ютером

.

Білет №16

Кодекс законів про працю

.

Пожежна техніка для захисту об'єктів

.

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки

.

Охорона праці для програміста, під час роботи

.

Білет №17

Закон про загально обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку

.

Ультрафіолетове випромінювання, захист від нього

.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму

.

Охорона праці для програміста, під час роботи.

Вимоги безпеки під час роботи

Підключення комп'ютера проводити послідовно, згідно з інструкцією по експлуатації. Не підключати та не відключати з'єднувачі електроживлення при включеному комп'ютері.

Під час перерв у роботі виключити монітор комп'ютера. Не залишати працюючий комп'ютер без нагляду. Працювати з екранними захисними сітками та захисними екранами, які встановлюються на моніторах .

Білет №18

Закон України про охорону здоров’я

.

Іонізуюче випромінювання, захист від нього

.

Колективні засоби захисту при роботі в електроустановках

.

Охорона праці для програміста, перед початком роботи

.

Білет №19

Закон України про дорожній рух

.

Вібрація, захист від неї

.

Індивідуальні засоби захисту при роботі в електроустановках

.

Охорона праці для програміста, по закінченню роботи

.

Білет №20

Закон України про зберігання ядерних відходів

.

Шум, захист від нього

.

Захист споруд і будівель від блискавок

.

З

Охорона праці для програміста, в аварійних ситуаціях

.

Білет №21

Закон про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

.

Способи припинення кровотечі

.

Причини виробничого травматизму

.

Повторний інструктаж з охорони праці

.

Білет №22

Закон про пожежну безпеку

.

Лікувально-профілактичне харчування

.

Гасіння та профілактика пожеж

.

Позаплановий інструктаж з охорони праці

.

Білет №23

Закон про колективні договори та угоди

.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

.

Мета і завдання предмету охорона праці

.

Цільовий інструктаж з охорони праці

.

Білет №24

Закон про навколишнє середовище

.

Перша допомога при враженні електричним струмом

.

Правила експлуатації освітлення

.

Вступний інструктаж з охорони праці

.

Білет №25

Принципи державної політики в галузі охорони праці

.

Оживлення. Способи штучного дихання та непрямий масаж серця

.

Основні заходи запобігання травматизму

.

Первинний інструктаж з охорони праці

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Поняття охорони праці. Гігієна праці. Вивчення курсу Основи охорони праці. Електротравми, пожежа, вогнегасники; дії при нещасному випадку на виробництві. Техніка безпеки на виробництві.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Поняття охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці

Індивідуальні засоби захисту, їх класифікація та призначення

Причини виникнення пожеж та засоби їх профілактики

Які категорії працівників забороняється залучати до роботи у нічний час

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці

Задачі і методи гігієни праці та виробничої санітарії

Типи вогнегасників та методи їх використання

Небезпечні величини електроструму, напруги

Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору

Основні заходи по запобіганню переохолодження організму та його перегріву

Звітність про виробничий травматизм

Робочий час. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час

Вступний інструктаж з охорони праці. Програма вступного інструктаж

Метеорологічні умови виробничих приміщень та фактори, що приводять до їхньої зміни

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві

Первинні засоби пожежогасіння

Закон України «про охорону праці»

Санітарний стан виробничих приміщень та обладнання

Дія електричного струму на організм людини. Фактори, що впливають на ступінь ураження електричним струмом. Безпечна напруга. Крокова напруга

Відповідальність за порушення вимог охорони праці

Положення про навчання і перевірку знань працівників, студентів з питань охорони праці

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках

Алгоритм дії працівників при нещасному випадку на виробництві

Правила пожежної безпеки

Навчання працівників з питань охорони праці при прийнятті на роботу та в процесі роботи

Вимоги до персоналу, який виконує роботу в діючих електроустановках

Фактори що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом

Охорона праці неповнолітніх

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія. Допустимі величини опору

Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні записи. Сигнальні пофарбування. Знаки безпеки

Створення сприятливих умов для праці, побуту та відпочинку

Державне управління охорони праці

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, встановлення обов'язків, прав і відповідальності за охорону праці

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму

Відшкодування власникам підприємств шкоди працівникам. Види лікувальної профільно-профілактичної допомоги

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування у разі ушкодження здоров’я

Заходи безпеки при роботі з електроінструментами, переносними світильниками тощо

Вимоги техніки безпеки до розміщення обладнання

Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

Фінансування охорони праці

Освітленість робочих місць

Заходи пожежної безпеки при проведенні робіт

Первинні та повторні медичні огляди працівників

Інструктаж і навчання працівників.(види, порядок проведення та періодичність інструктажу

Причини нещасних випадків на виробництві

Перша допомога при ураженні електричним струмом

Види освітлення та особливості його експлуатації

Органи державного управління та нагляду за охороною праці

Порядок застосування індивідуальних засобів захисту

Вимоги техніки безпеки до обладнання, розташування органів керування, огороджувальним та запобіжним пристроям

Святкові дні. Робота в святкові дні. Компенсація за роботу в святкові дні

Обов'язки посадових осіб з охорони праці

Електричні травми та удари, їх характеристика

Підняття та переміщення вантажів. Норми підняття та переносу вантажів

Додаткові відпустки. Яким категоріям працівників надаються додаткові відпустки

Конституція України, основний законодавчий акт з охорони праці

Пожежонебезпечні властивості речовин

Допуск до роботи з електрикою

Інструкція з охорони праці при роботі з комп'ютером

Кодекс законів про працю

Пожежна техніка для захисту об'єктів

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки

Охорона праці для програміста, під час роботи

Закон про загально обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку

Ультрафіолетове випромінювання, захист від нього

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму

Закон України про охорону здоров’я

Іонізуюче випромінювання, захист від нього

Колективні засоби захисту при роботі в електроустановках

Охорона праці для програміста, перед початком роботи

Закон України про дорожній рух

Вібрація, захист від неї

Індивідуальні засоби захисту при роботі в електроустановках

Охорона праці для програміста, по закінченню роботи

Закон України про зберігання ядерних відходів

Шум, захист від нього

Захист споруд і будівель від блискавок

Охорона праці для програміста, в аварійних ситуаціях

Закон про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

Способи припинення кровотечі

Причини виробничого травматизму

Повторний інструктаж з охорони праці

Закон про пожежну безпеку

Лікувально-профілактичне харчування

Гасіння та профілактика пожеж

Позаплановий інструктаж з охорони праці

Закон про колективні договори та угоди

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

Мета і завдання предмету охорона праці

Цільовий інструктаж з охорони праці

Закон про навколишнє середовище

Перша допомога при враженні електричним струмом

Правила експлуатації освітлення

Вступний інструктаж з охорони праці

Принципи державної політики в галузі охорони праці

Оживлення. Способи штучного дихання та непрямий масаж серця

Основні заходи запобігання травматизму

Первинний інструктаж з охорони праці

Похожие материалы:

Педагогические наследие педагогов просветителей. Демократизм и гуманизм педагогических идей ученых

Просветительство. Прогрессивные взгляды мировых общественных деятелей на историческую миссию народов. Просвещение в Северной Америке. Просветительское движение. Энциклопедисты.

Виробничий травматизм

Причини виробничого травматизму. Аналіз причин виникнення виробничого травматизму. Заходи попередження виробничого травматизму

Ассоциативный эксперимент. Методика оценки данных ассоциативного эксперимента

В целях экспериментального исследования субъективных семантических полей слов, формируемых и функционирующих в сознании человека. Существует несколько вариантов возможной интерпретации результатов ассоциативного эксперимента. Приведем некоторые из них.

Организация работы производственной зоны Государственного предприятия. Отчет по преддипломной практике

Отчет по преддипломной практике. Специальность «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». Разработка теплового аккумулятора для облегчения пуска и ускорения прогрева холодного автомобильного двигателя

Конституция РФ. Основные понятия

Общая характеристика Конституции РФ. Право: понятие, признаки Принципы права: понятие, роль, виды

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok