Первинний інструктаж з охорони праці

Після проходження вступного інструктажу працівник зобов'язаний пройти Первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.

Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять:

- З усіма працівниками, знову прийнятими на підприємство і перекладними з одного підрозділу в інший;

- З працівниками, виконуваними нову для них роботу, відрядженими, тимчасовими працівниками;

- З будівельниками, виконуваними будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства;

- Зі студентами та учнями, які прибули на виробниче навчання або практику перед виконанням нових видів робіт.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять за програмами, розробленими та затвердженими керівниками виробничих і структурних підрозділів підприємства, навчального закладу для окремих професій або видів робіт з урахуванням вимог стандартів ССБТ, відповідних правил, норм та інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій та іншої методичної та технічної документації.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять з кожним працівником індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці.

Первинний інструктаж можливий з групою осіб, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця. Працівники комплексних бригад повинні проходити інструктаж з усіх видів робіт, виконуваних ними.

Проведення первинного інструктажу покладається на безпосереднього керівника робіт (керівника підрозділу, бригадира, майстра) або досвідченого фахівця.

Результати первинного інструктажу заносяться до журналу реєстрації інструктажів на робочому місці.

Усі працівники, в тому числі випускники профтехучилищ, після первинного інструктажу на робочому місці повинні протягом перших 2-14 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника) пройти стажування на робочому місці під керівництвом осіб, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству.

Учні і практиканти прикріплюються до кваліфікованих фахівців на весь час практики.

Примітка. Керівник цеху, дільниці за погодженням з інженером з охорони праці та профспілковим комітетом може звільняти від стажування працівника, що має стаж роботи за фахом не менше 3 років, переходить з одного цеху в інший, якщо характер його роботи та тип обладнання, на якому він працював раніше , не змінюється.

Робітники допускаються до самостійної роботи після стажування, перевірки теоретичних знань та набутих навичок безпечних методів, способів роботи їх безпосереднім керівництвом. Список осіб, які дозволяють допускати до самостійної роботи, стверджує керівник підприємства, установи, організації.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Поняття охорони праці. Гігієна праці. Вивчення курсу Основи охорони праці. Електротравми, пожежа, вогнегасники; дії при нещасному випадку на виробництві. Техніка безпеки на виробництві.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Охорона праці

Поняття охорони праці. Гігієна праці. Вивчення курсу Основи охорони праці. Електротравми, пожежа, вогнегасники; дії при нещасному випадку на виробництві. Техніка безпеки на виробництві.

К данному материалу относятся разделы:

Поняття охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці

Індивідуальні засоби захисту, їх класифікація та призначення

Причини виникнення пожеж та засоби їх профілактики

Які категорії працівників забороняється залучати до роботи у нічний час

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці

Задачі і методи гігієни праці та виробничої санітарії

Типи вогнегасників та методи їх використання

Небезпечні величини електроструму, напруги

Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору

Основні заходи по запобіганню переохолодження організму та його перегріву

Звітність про виробничий травматизм

Робочий час. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час

Вступний інструктаж з охорони праці. Програма вступного інструктаж

Метеорологічні умови виробничих приміщень та фактори, що приводять до їхньої зміни

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві

Первинні засоби пожежогасіння

Закон України «про охорону праці»

Санітарний стан виробничих приміщень та обладнання

Дія електричного струму на організм людини. Фактори, що впливають на ступінь ураження електричним струмом. Безпечна напруга. Крокова напруга

Відповідальність за порушення вимог охорони праці

Положення про навчання і перевірку знань працівників, студентів з питань охорони праці

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках

Алгоритм дії працівників при нещасному випадку на виробництві

Правила пожежної безпеки

Навчання працівників з питань охорони праці при прийнятті на роботу та в процесі роботи

Вимоги до персоналу, який виконує роботу в діючих електроустановках

Фактори що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом

Охорона праці неповнолітніх

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія. Допустимі величини опору

Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні записи. Сигнальні пофарбування. Знаки безпеки

Створення сприятливих умов для праці, побуту та відпочинку

Державне управління охорони праці

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, встановлення обов'язків, прав і відповідальності за охорону праці

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму

Відшкодування власникам підприємств шкоди працівникам. Види лікувальної профільно-профілактичної допомоги

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування у разі ушкодження здоров’я

Заходи безпеки при роботі з електроінструментами, переносними світильниками тощо

Вимоги техніки безпеки до розміщення обладнання

Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

Фінансування охорони праці

Освітленість робочих місць

Заходи пожежної безпеки при проведенні робіт

Первинні та повторні медичні огляди працівників

Інструктаж і навчання працівників.(види, порядок проведення та періодичність інструктажу

Причини нещасних випадків на виробництві

Перша допомога при ураженні електричним струмом

Види освітлення та особливості його експлуатації

Органи державного управління та нагляду за охороною праці

Порядок застосування індивідуальних засобів захисту

Вимоги техніки безпеки до обладнання, розташування органів керування, огороджувальним та запобіжним пристроям

Святкові дні. Робота в святкові дні. Компенсація за роботу в святкові дні

Обов'язки посадових осіб з охорони праці

Електричні травми та удари, їх характеристика

Підняття та переміщення вантажів. Норми підняття та переносу вантажів

Додаткові відпустки. Яким категоріям працівників надаються додаткові відпустки

Конституція України, основний законодавчий акт з охорони праці

Пожежонебезпечні властивості речовин

Допуск до роботи з електрикою

Інструкція з охорони праці при роботі з комп'ютером

Кодекс законів про працю

Пожежна техніка для захисту об'єктів

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки

Охорона праці для програміста, під час роботи

Закон про загально обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку

Ультрафіолетове випромінювання, захист від нього

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму

Закон України про охорону здоров’я

Іонізуюче випромінювання, захист від нього

Колективні засоби захисту при роботі в електроустановках

Охорона праці для програміста, перед початком роботи

Закон України про дорожній рух

Вібрація, захист від неї

Індивідуальні засоби захисту при роботі в електроустановках

Охорона праці для програміста, по закінченню роботи

Закон України про зберігання ядерних відходів

Шум, захист від нього

Захист споруд і будівель від блискавок

Охорона праці для програміста, в аварійних ситуаціях

Закон про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

Способи припинення кровотечі

Причини виробничого травматизму

Повторний інструктаж з охорони праці

Закон про пожежну безпеку

Лікувально-профілактичне харчування

Гасіння та профілактика пожеж

Позаплановий інструктаж з охорони праці

Закон про колективні договори та угоди

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

Мета і завдання предмету охорона праці

Цільовий інструктаж з охорони праці

Закон про навколишнє середовище

Перша допомога при враженні електричним струмом

Правила експлуатації освітлення

Вступний інструктаж з охорони праці

Принципи державної політики в галузі охорони праці

Оживлення. Способи штучного дихання та непрямий масаж серця

Основні заходи запобігання травматизму

Первинний інструктаж з охорони праці

Похожие материалы:

Анализ современных нормативных актов, относящихся к договору морской перевозки грузов в международном и Российском законодательстве

Целью данной работы является теоретический анализ современных нормативных актов, относящихся к договору морской перевозки грузов в международном и Российском законодательстве на основе сравнительно – правового и историко-правового метода исследования. 

Схема педагогического анализа семинарского, методического занятия

Наличие планов, методических разработок и возможность студентов заблаговременно с ними познакомится (в процессе подготовки к семинару, методическому занятию).

История социологии

История русской социологии. Социологические идеи России. Развитие советской социологии. Неопозитивизм. Школы социологии в России. Направление в теоретической социологии.

Техника интерпретации

Основные правила телефонной беседы. Особое значение при разработке проблемы развития группы. Метод опроса. Социально-экономические и демографические характеристики супружеской пары

Социально-гуманитарное познание

Аксиологический аспект в социально гуманитарном познании. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Специфика социально-гуманитарного познания. Понимание интерпретация, объяснения социально гуманитарных науках. Дискуссии в философии науки по поводу концепции детерминизма от античности до современности