Педагогічна техніка спортивного педагога як елемент педагогічної діяльності

Тема лекції: “Педагогічна техніка спортивного педагога як елемент педагогічної діяльності”.

   План:

1. Поняття педагогічної техніки.

2. Зовнішня та внутрішня техніка педагога.

3. Мовлення педагога як інструмент його професійної діяльності.

4. Шляхи оволодіння педагогічною технікою. Мовлення педагога як   інструмент його професійної діяльності.

  Поняття “педагогічна техніка” містить двігрупи складових.

Перша група пов'язана з умінням педагога керувати своєю поведінкою: техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою); керування емоціями, настроєм для зняття зайвого психічного напруження, збудженого творчого самопочуття; опанування уміння соціальної перцепції (техніка керування увагою, уявою); техніка мовлення (керування дихання, дикцією, темпом мовлення).

Друга група пов'язана з умінням вплинути на особистість і колектив: техніка організації контакту, управління педагогічним спілкуванням, організація колективних творчих справі, тощо.

  Складові першої і другої педагогічної техніки спрямовані або на організацію внутрішнього самопочуття педагога, або на вміння це почуття адекватно виявити зовні. Тому ми слідом за театральною педагогікою будемо умовно поділяти педагогічну техніку на зовнішню і внутрішню відповідно до мети використання.

Внутрішня техніка - створення внутрішнього переживання особистості, психологічне настроювання вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, волю і почуття.

Зовнішня техніка - втілення внутрішнього переживання особистості учителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці.

Внутрішня техніка вчителя.

Досягти оптимального внутрішнього стану діяльності важко, бо сама вона емоційно напружена, “це робота серця і нервів”(В.Сухомлинський).

Для цього важливо працювати над таким синтезом якостей і властивостей особистості, які дадуть змогу впевнено, без зайвого емоційного напруження здійснювати свою професійну діяльність:

- педагогічний оптимізм;

- впевненість у собі як в учителя, відсутність страху перед дітьми;

- уміння володіти собою, відсутність емоційного напруження;

- наявність вольових якостей (цілеспрямованість, самоволодіння, рішучість).

Усі ці якості характеризують психологічну стійк.сть у професійній діяльності. В основі її - позитивне емоційне ставлення до себе, учнів, праці. Негативні емоції гальмують активність, страх, підозру.

Учителеві треба вміти грати, причому не тільки зовні. Доброзичливий вираз обличчя потрібний лише для того, щоб настроїтися на мажор, він збуджує центри позитивних емоцій, створює хороший настрій. При такій грі прийоми поведінки закріпляються і характер змінюються. Якщо ж поганий настрій не відступає, слід змусити себе посміхнутися, утримати кілька хвилин посмішку і подумати про щост приємне. Поганий настрій почне розвіюватися.

Якщо ми зовні не виявляємо емоцій, це не виключає їхньої негативної дії. На грунті постійних негативних реакцій розвиваються різноманітні захворювання. Для нейтралізації їх потрібні не просто гальмування, уникнення ситуацій, що викликають негативні стани, а й розрядка негативних емоцій за допомогою музики, спілкування з природою, працетерапією, бібліотерапією, гумором.

Таким чином, першим елементом внутрішньої техніки є регуляція емоційної сфери - формування емоційної стійкості у професійній діяльності. Для цього потрібно дотримуватичя мажорного тону, виховуючи в собі доброзичливість та оптимізм.

Для регуляції самопочуття важливо звернутися і до вольової сфери. Які шляхи вольового впливу? Їх можна виділити два. Це звернення до власного почуття обов'язку у зв'язку з усвідомленням соціальної ролі професії, ціннісними установками. “Я це повинен зробити, бо моє завдання...”(шляхом навіювання, самопереконання).

Інший шлях вольового впливу на самопочуття непрямий. Він здійснюється через контроль власного фізичного стану. Глибину емоційних переживань ми змінюємо через контроль власного фізичного стану, впливаючи на їхній зовнішній вияв. Кожен з нас може конролівати м'язове напруження, темп рухів, мовлення, дихання’ а їх зміна автоматично впливає на психічний стан.

Комплексною системою саморегуляції, що задіює і емоції, і волю, і свідомість людини - самонавіювання. Досягають його за допомогою аутогенного тренування. Аутотренінг складається з двох частин: розслаблення (вхід у стан релаксації) і самонавіювання (вплив за допомогою спеціальних формул на певні установки).

Професійна діяльність педагога може призвести до душевних витрат через надмірні психічні навантаження. Ми можемо їх зменшити власними зусиллями.

Зовнішня техніка вчителя.

Важлива передумова творчого процесу - гармонійна єдність внутрішнього змісту діяльності і зовнішнього його вияву. Педагог повинен навчитися адекватно і емоційно виразно відбити свій внутрішній стан, свої думки, почуття.

Елементами зовнішньої техніки вчителя є вербальні (мовні) і невербальні засоби. Саме через них педагог виявляє свої наміри, саме їх “читають” і розуміють учні.

Зовнішній вигляд педагога має бути естетично виразним. Головна вимога до одягу вчителя - скромність та елегантність.

Пантоміміка - виразні рухи всього тіла або окремої його частини, пластика тіла. Вона малює образ.

Жест педагога мусить бути органічним та стриманим, без різких широких вимахів та гострих кутів. Перевага віддається округлій і скупій жестикуляції. Розрізняють жести описові і психологічні. Описові жести ілюструють хід думки. Психологічні жести виражають почуття. Основні вимоги до жестів: невимушеність, стриманість і доцільність.

Міміка - виразні рухи м'язів обличчя. Жести і міміка, підвищують емоційну значущість інформації, сприяють кращому її засвоєнню.

Як же досягти зовнішньої виразності? Ми бачимо такі шляхи:

1. Навчитися диференціювати і адекватно інтерпритувати невербальну поведінку інших людей, розвивати “вміння” “читати обличчя”, “розуміти мову тіла, часу, простору у спілкуванні;

2. Прагнути розширити особистий діапазон різних засобів шляхом тренувальних вправ (розвиток постави, ходи, організації простору, візуального контакту) і самоконтролю зовнішньої техніки;

3. Домагатися того, щоб використання техніки йшло органічно з внутрішнім переживання як логічне продовження педагогічного завдання, думки і почуття вчителя.

Досягнення виразності педагогічної техніки - лише із сходинок до педагогічної майстерності і опанування її прийомами має здійснюватися в контексті підвищення загальної педагогічної культури вчителя.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Поняття педагогічної техніки. Зовнішня та внутрішня техніка педагога. Мовлення педагога як інструмент його професійної діяльності. Шляхи оволодіння педагогічною технікою. Мовлення педагога як інструмент його професійної діяльності.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Однофакторный дисперсионный анализ технологических процессов

Радиотехнический факультет Кафедра конструирования и производства радиоэлектронных средств. Контрольная работа По курсу «Технология РЭС» «Однофакторный дисперсионный анализ технологических процессов»

Понятие и назначение экспертной системы (ЭС). Классификация ЭС. Архитектура и принципы построения ЭС

Экспертная система (ЭС) - это компьютерная программа, которая моделирует рассуждения человека-эксперта в некоторой определенной области и использует для этого базу знаний, содержащую факты и правила об этой области, специальную процедуру логического вывода. Классификация экспертных систем

Політика національно-культурного гноблення України з боку царизму

На початку ХІХ ст. переважна частина українських земель (Лівобережна, Слобідська, Правобережна та Південна Україна) входила до складу Російської імперії. З ліквідацією політичної автономії України наприкінці ХVІІІ ст. царський уряд посилив колоніальний наступ на її землях

Система финансовых органов РФ, ее структура, права и обязанности отдельных подразделений

Контрольная работа. Целью данной работы является создание более полного представления о финансовой системе РФ. Для достижения данной цели мы выполним ряд задач: во-первых, определим сущность и задачи финансовой системы; во-вторых, рассмотрим виды и элементы финансовой системы; в-третьих, проанализируем финансовую систему РФ.

Современная биотехнология

Биоинженерия Генная инженерия Клонирование Биофармакология Биоинформатика

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok