Історія української культури

1)

В чому полягає значення культурної спадковості, культурного генофонду у формуванні та розвитку культури?

2)

Дайте характеристику самобутнім загальним рисам української культури

3)

Проаналізуйте духовний розвиток племен трипільської культури та його значення

4)

Визначити характерні особливості скіфської культури і культури народів північного Причорномор'я

5)

Дайте оцінку матеріальній та духовній культурі племен дослов'янської доби

6)

Проведіть аналіз ранніх форм культури на східнослов'янських землях

7)

Поясніть суть першої християнської реформи Володимира

8)

Дайте характеристику основних центри в давньоруської культури

.

9)

Розкрийте значення осередків культурного життя Київської Русі

11)

Дайте оцінку культурі Київської Русі як джерелу культури українського народу

12)

В чому полягає історико-культурологічне значення християнізації Русі?

13)

Визначте цивілізаційну роль Візантії у розвитку української культури

14.

Зробіть аналіз спадщини матеріальної культури Київської Русі

15.

Назвіть культурно-освітніх діячів Київської Русі та їх внесок у розвиток культури

16.

Розкрийте значення слов’'янської писемності в контексті світової літератури

17.

Поясніть культурологічне значення літературних пам’'яток Київської Русі

18.

Визначте місце архітектури і образотворчого мистецтва Київської Русі в контексті світової культури

.

19.

Дайте оцінку розвитку культури Київської Русі в період феодальної роздробленості

20.

В чому полягає зв'’язок культурної спадщини Київської Русі та сучасності?

21.

Поясніть суть духовної культури Галицько-Волинської держави

22.

Зробіть характеристику розвитку архітектури в Галицько-Волинській державі

23.

Дайте аналіз основним факторам впливу на розвиток української культури в період литовсько-польської доби

24.

Опишіть історико-культурологічне значення виникнення та діяльності братств

25.

Дайте характеристику впливу Берестейської унії на розвиток української культури

26.

Визначте місце та роль козацтва в розвитку культурного життя українського народу

27.

Назвіть основні ознаки та здобутки української культури у 14-16 ст.

29.

Дайте характеристику культурного надбання Запорозької Січі

30.

Проведіть аналіз розвитку освіти та наукових знань у 14 - 17 ст.

31.

Поясніть суть української культури в епоху козацької держави

32.

Розкрийте значення Києво-Могилянської академії як осередку духовної культури українського народу

.

33.

Дайте характеристику українського бароко 2-ої половини 17-18 ст.

34

Опишіть становлення, розвиток книгодрукування та його значення

35.

Дайте оцінку усній народній творчості як елементу духовної культури українського народу

36)

Поясніть значення релігійної та культурно-просвітницької діяльності П.Могили

37)

Дайте характеристику козацьким літописам як пам'ятки духовної культури України. (Літопис Грабянки (1709 р.), Величка (1720 р.), Самовидця.)

38)

Визначте характерні риси та культурологічне значення козацького бароко

39)

В чому суть полемічної літератури 16 – першої пол. 17 ст.

40)

Дайте характеристику ролі гетьмана І.Мазепи в українській культурі

41)

Зробіть аналіз творчого внеску Г.Сковороди в духовну культуру українського народу

42)

Розкрийте суть культурно-національного відродження 2-ої пол. 17- поч. 18 ст.

43)

Прокоментуйте реакційну політику царизму щодо української культури другої половини 18-19 ст.

44)

Дайте оцінку особливостям дворянського періоду національно-культурного відродження

45)

Назвіть характерні ознаки народницького періоду національно-культурного відродження

46)

Визначити характерні риси та роль декабристів і масонів у розвитку української культури

47)

В чому полягає суть модерністського періоду національно-культурного відродження?

48)

Прокоментуйте причини,характерні риси та роль національно-культурного відродження у Галичині

49)

Дайте характеристику етапів національно-культурного відродження 19 ст.

50)

В чому полягає мета та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?

51)

Дайте оцінку ролі української греко-католицької церкви у національно-культурному відродженні Галичини

52)

Визначте основні напрями діяльності «Руської Трійці» на ниві національно-культурного відродження Галичини

53)

Дайте характеристику процесу становлення та розвитку нової української літератури

54)

Прокоментуйте причини та наслідки переслідування української мови царизмом у 19 ст.

55)

Наведіть приклади та характерні риси національно-культурного руху в другій половині 19 ст.

56)

В чому особливість розвитку української культури кінця 19 - початку 20 ст. ?

57)

Дайте характеристику українській художній літературі 19 - початку 20 ст.?

58)

Опишіть успіхи в драматургії та театральному мистецтві 19 - поч. 20 ст.

59)

Проведіть аналіз досягнень суспільних і природничих наук 19 - поч. 20 ст.

60.

Дайте характеристику розвитку музичної культури в 19 - 20 ст.

61.

Прокоментуйте здобутки української культури на шляху її національного відродження

62.

В чому полягала суть політики коренізації та її наслідки для української культури?

63.

Назвіть особливості та характерні риси культурного розвитку інших народів та національностей України в 1920 - –30-х рр. 

64.

Визначте причини суперечності та наслідки національно-культурного піднесення 1920 - 30 рр.

65.

Дайте оцінку впливу політичних процесів 1920-30 рр. на розвиток української культури

66.

Проведіть аналіз здобутків та причин трагічних сторінок української культури першої третини 20 ст.

67 .

Прокоментуйте значення ідеологізації культурного життя радянської доби та її наслідки

68.

Розкрийте суть творчого методу радянської культури «Соцреалізм»

69.

В чому полягав тоталітарний наступ на українську національну культуру та її представників?

70.

Прокоментуйте визначальні фактори розвитку української культури впродовж 20 ст.

71.

Дайте характеристику розвитку Укр. культури часів відлиги

72

Проведіть аналіз внеску та значення “шестидисятників” у розвиток української культури

73)

Дайте оцінку творчості діячів української культури в еміграції

74)

Визначте роль та значення представників дисидентського руху в розвитку української культури

75)

Прокоментуйте положення української культури в період перебудови

76)

Дайте характеристику основних культурних тенденцій України в період незалежності

77)

Прокоментуйте причини духовного оновлення українського народу в умовах розбудови незалежної держави

78)

В чому суть сучасного українського національно-культурного відродження?

79.

Проведіть аналіз законодавчих актів України щодо розвитку культури

80.

Опишіть чинники розвитку культури та її перспективи

81.

Розкрийте роль музеїв та історико-культурних заповідників у розвитку культури українського народу

82.

Дайте оцінку основним напрямам сучасного мистецтва та його місцю в світовій культурі

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Національна українська культура. Історичне значення культури, її розвиток. Історія Київської Русі. Архітектура, духовна культура, література України. Національно-культурного відродження.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

В чому полягає значення культурної спадковості, культурного генофонду у формуванні та розвитку культури?

Дайте характеристику самобутнім загальним рисам української культури

Проаналізуйте духовний розвиток племен трипільської культури та його значення

Визначити характерні особливості скіфської культури і культури народів північного Причорномор'я

Дайте оцінку матеріальній та духовній культурі племен дослов'янської доби

Проведіть аналіз ранніх форм культури на східнослов'янських землях

Поясніть суть першої християнської реформи Володимира

Дайте характеристику основних центри в давньоруської культури

Розкрийте значення осередків культурного життя Київської Русі

Дайте оцінку культурі Київської Русі як джерелу культури українського народу

В чому полягає історико-культурологічне значення християнізації Русі?

Визначте цивілізаційну роль Візантії у розвитку української культури

Зробіть аналіз спадщини матеріальної культури Київської Русі

Назвіть культурно-освітніх діячів Київської Русі та їх внесок у розвиток культури

Розкрийте значення слов’'янської писемності в контексті світової літератури

Поясніть культурологічне значення літературних пам’'яток Київської Русі

Визначте місце архітектури і образотворчого мистецтва Київської Русі в контексті світової культури

Дайте оцінку розвитку культури Київської Русі в період феодальної роздробленості

В чому полягає зв'’язок культурної спадщини Київської Русі та сучасності?

Поясніть суть духовної культури Галицько-Волинської держави

Зробіть характеристику розвитку архітектури в Галицько-Волинській державі

Дайте аналіз основним факторам впливу на розвиток української культури в період литовсько-польської доби

Опишіть історико-культурологічне значення виникнення та діяльності братств

Дайте характеристику впливу Берестейської унії на розвиток української культури

Визначте місце та роль козацтва в розвитку культурного життя українського народу

Назвіть основні ознаки та здобутки української культури у 14-16 ст.

Дайте характеристику культурного надбання Запорозької Січі

Проведіть аналіз розвитку освіти та наукових знань у 14 - 17 ст.

Поясніть суть української культури в епоху козацької держави

Розкрийте значення Києво-Могилянської академії як осередку духовної культури українського народу

Дайте характеристику українського бароко 2-ої половини 17-18 ст.

Опишіть становлення, розвиток книгодрукування та його значення

Дайте оцінку усній народній творчості як елементу духовної культури українського народу

Поясніть значення релігійної та культурно-просвітницької діяльності П.Могили

Дайте характеристику козацьким літописам як пам'ятки духовної культури України. (Літопис Грабянки (1709 р.), Величка (1720 р.), Самовидця.)

Визначте характерні риси та культурологічне значення козацького бароко

В чому суть полемічної літератури 16 – першої пол. 17 ст.

Дайте характеристику ролі гетьмана І.Мазепи в українській культурі

Зробіть аналіз творчого внеску Г.Сковороди в духовну культуру українського народу

Розкрийте суть культурно-національного відродження 2-ої пол. 17- поч. 18 ст.

Прокоментуйте реакційну політику царизму щодо української культури другої половини 18-19 ст.

Дайте оцінку особливостям дворянського періоду національно-культурного відродження

Назвіть характерні ознаки народницького періоду національно-культурного відродження

Визначити характерні риси та роль декабристів і масонів у розвитку української культури

В чому полягає суть модерністського періоду національно-культурного відродження?

Прокоментуйте причини,характерні риси та роль національно-культурного відродження у Галичині

Дайте характеристику етапів національно-культурного відродження 19 ст.

В чому полягає мета та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства?

Дайте оцінку ролі української греко-католицької церкви у національно-культурному відродженні Галичини

Визначте основні напрями діяльності «Руської Трійці» на ниві національно-культурного відродження Галичини

Дайте характеристику процесу становлення та розвитку нової української літератури

Прокоментуйте причини та наслідки переслідування української мови царизмом у 19 ст.

Наведіть приклади та характерні риси національно-культурного руху в другій половині 19 ст.

В чому особливість розвитку української культури кінця 19 - початку 20 ст. ?

Дайте характеристику українській художній літературі 19 - початку 20 ст.?

Опишіть успіхи в драматургії та театральному мистецтві 19 - поч. 20 ст.

Проведіть аналіз досягнень суспільних і природничих наук 19 - поч. 20 ст.

Дайте характеристику розвитку музичної культури в 19 - 20 ст.

Прокоментуйте здобутки української культури на шляху її національного відродження

В чому полягала суть політики коренізації та її наслідки для української культури?

Назвіть особливості та характерні риси культурного розвитку інших народів та національностей України в 1920 - –30-х рр. 

Визначте причини суперечності та наслідки національно-культурного піднесення 1920 - 30 рр.

Дайте оцінку впливу політичних процесів 1920-30 рр. на розвиток української культури

Проведіть аналіз здобутків та причин трагічних сторінок української культури першої третини 20 ст.

Прокоментуйте значення ідеологізації культурного життя радянської доби та її наслідки

Розкрийте суть творчого методу радянської культури «Соцреалізм»

В чому полягав тоталітарний наступ на українську національну культуру та її представників?

Прокоментуйте визначальні фактори розвитку української культури впродовж 20 ст.

Дайте характеристику розвитку Укр. культури часів відлиги

Проведіть аналіз внеску та значення “шестидисятників” у розвиток української культури

Дайте оцінку творчості діячів української культури в еміграції

Визначте роль та значення представників дисидентського руху в розвитку української культури

Прокоментуйте положення української культури в період перебудови

Дайте характеристику основних культурних тенденцій України в період незалежності

Прокоментуйте причини духовного оновлення українського народу в умовах розбудови незалежної держави

В чому суть сучасного українського національно-культурного відродження?

Проведіть аналіз законодавчих актів України щодо розвитку культури

Опишіть чинники розвитку культури та її перспективи

Розкрийте роль музеїв та історико-культурних заповідників у розвитку культури українського народу

Дайте оцінку основним напрямам сучасного мистецтва та його місцю в світовій культурі

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok