Математика

БІЛЕТ 1

1.

Технологічний підхід у викладанні освітньої галузі «Математика». Загальна характеристика навчального курсу «Технології вивчення освітньої галузі Математика». Мета, завдання та зміст курсу

.

2.

Продемонструйте дидактичні ігри, які можна використати на уроках математики у початковій школі

.

БІЛЕТ 2

1.

Технологія ігрової діяльності на уроках математики. Види та функції дидактичної гри

.

2.

Запропонувати конспект уроку з математики з урахуванням технології колективно-групового навчання

.

Білет 3.

1.

Технологія особистісного-орієнтованого навчання на уроках математики

.

2.

Проілюструйте практичне застосування технології розвивального навчання у процесі вивчення алгебраїчного способу розв'язування задач

.

БІЛЕТ 4

Мультимедійні технології навчання. Особливості застосування комп'ютерних технологій на уроці математики

.


Білет 5

Технологія розвивального навчання Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова

Особливості методики проведення уроку у системі розвивального навчання

Створення атмосфери відкритості, доброзичливості, співтворчості у спілкуванні;

Включення емоційної сфери дитини в навчальний процес, звернення до почуттів, збудження інтересу до теми;

Рівність учителя й учнів у пошуку нової навчальної інформації;

Спонукання учнів до постановки питань;

Подання інформації не в повному обсязі з метою провокування почуття інформаційного голоду;

Вилучення офіційного оцінювання діяльності учнів, яке здійснюється в опосередкованій формі під час афішування робіт учнів

2)Підготувати фрагмент уроку м-ки на тему: «Переставний закон множення» з урахуванням технології розвивального навчання.

Тема. Переставний закон множення. Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. Розв’язування задач на множення числа 2.Мета: ознайомити учнів з переставним законом множення, вчити застосовувати його під час розв’язування прикладів; закріплювати обчислювальні навички, знання таблиці множення числа 2; формувати вміння порівнювати вирази, що містять табличні випадки множення числа 2; закріплювати навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення; підвищувати інтерес до предмета.ХІД УРОКУІ. Організаційний моментII. Контроль, корекція і закріплення знань1 Усна лічба1) Гра «Ланцюжок».4 • 2 4 • 2 5 • 22) Обчисліть другий приклад кожного стовпчика, використовуючи розв’язання першого прикладу.6 • 4 = 24 2 • 8 = 166 • 5 = 2 • 9 =3) Розв’язування кругових прикладів.46 + 14 45 + 264) Гра «Склади приклад».Подані числа: 6; 8; 12; 18; 16. Завдання: скласти різні приклади на табличне множення числа 2 з цими відповідями.2 Розв’язування задач1) Кішка вийшла на полювання. Підкрадаючись до здобичі, вона проповзла 12 з 20 метрів, ховаючись за травою, а потім швидко побігла вперед. Скільки метрів їй залишилося до мети?2) Але миша почула кішку і кинулася в нірку, пробігаючи щосекунди по 2 метри. За 3 секунди вона добігла до нірки. Яку відстань пробігла миша?3) Залишившись без обіду, кішка попрямувала до калюжі попити води. Попила 3 хвилини, потім стільки ж часу умивалася. Скільки хвилин пробула кішка біля калюжі?4) Кішка настільки зголодніла, що підійшла до нірки і почала копати. Скільки часу витратила кішка на розкопки, якщо це на 4 хвилини більше, ніж вона перебувала на водопої?5) Але миша була готова до нападу і сховалася в одному з коридорів нірки. Кішка викопала яму завглибшки 18 см, але до миші їй залишилося ще 12 см. На якій глибині сховалася миша?3 Хвилинка каліграфії з логічним завданням— Яке число зайве?5; 10; 11; 15; 20; 25; 30; 35ФізкультхвилинкаIII. Повідомлення теми і мети урокуIV. Вивчення нового матеріалу1 Пояснення переставного закону множення— Розгляньте малюнки і записи:7 + 7 + 7 = 7 • 3 = 21 6 + 6 = 6 • 2 = 123 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 7 = 21 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 6 = 127 • 3 = 3 • 7 6 • 2 = 2 • 6Висновок. Від перестановки множників добуток не змінюється.2 Первинне закріплення— Обчисліть значення виразів.3 • 6 = 18 8 • 6 = 48 7 • 8 = 56 9 • 6 = 546 • 3 = 6 • 8 = 8 • 7 = 6 • 9 =V. Розвиток математичних знань1 Розв’язування задач— Розв’яжіть задачі, зробивши малюнки за їх умовами.1) Оля вимила чайні чашки і поставила їх на полицю у 3 ряди, по 5 чашок у ряду. Скільки чашок вимила Оля?2) Олена вимила чайні блюдця і поставила їх на полицю у 5 рядів, по 3 блюдця в кожен ряд. Скільки блюдець вимила Олена?2 Обчислення прикладів на множення, використовуючи дію додавання9 • 4 = 10 • 3 = 8 • 3 =3 Аналіз задачіДві бригади лісорубів мали заготовити за місяць 90 машин дров. Перша бригада заготовила 38 машин, а друга — на 5 машин більше.Що дізнаєтеся, виконавши дії:38 + 5 = ?38 + (38 + 5) = ?90 – 38 – (38 + 5) = ?4 Обчислення значень виразів2 • 4 = 2 • 8 = 50 – 48 = 8 + 49 =5 Двом учням порівну роздали 12 олівців. Скільки олівців отримав кожен учень?6 Виконання завдання з коментуванням2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 • 5 2 + 2 + 2 2 • 3 6 + 6 + 6 6 • 3При виконанні вправи діти повинні дати відповідь, не обчислюючи значень цих виразів. Наприклад: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 > 2 • 5, тому що 2 • 5 — це сума п’яти двійок, а ліворуч подано суму шести двійок.7 Розв’язування прикладів1) 47 + 24 = 82 – 43 = 100 – 23 = 67 + 33 =

— Яке найбільше число вийшло в значеннях виразів?— Назвіть число, у якому 9 десятків і 2 одиниці.— Назвіть число, у якому число десятків дорівнює числу одиниць.— Назвіть число, у якому число десятків на 2 менше, ніж число одиниць.2) Обчисліть.84 – 57 = 55 + 45 = 14 – (15 – 8) =8 Офтальмологічна пауза9 Графічний диктант1 праворуч, 1 вниз, 2 праворуч, 1 угору, 1 праворуч, 2 вниз, 5 праворуч, 2 вгору, 1 ліворуч, 1 угору, 2 праворуч, 8 вниз, 1 ліворуч, 2 угору, 1 ліворуч, 2 вниз, 1 ліворуч, 2 угору, 3 ліворуч, 2 вниз, 1 ліворуч, 2 угору, 1 ліворуч, 2 вниз, 1 ліворуч, 3 угору, 1 ліворуч, 4 угору. (Кішка)VI. Підбиття підсумків. Рефлексія— Сформулюйте переставний закон множення.— Як його можна застосовувати? Наведіть приклади.

БІЛЕТ 6

Проектна технологія та особливості їх використання на уроках математики

2. Підготуйте дидактичний матеріал до вивчення теми «Площа многокутника» з урахуванням технологічного підходу.

Підручник Богданович 4 клас, ст. 74-82

І вибираєте вправи: 474, 479, 482, 484, 492, 493, 514 і їх можна виписати на окремі картки, ці вправи і слугують дидактичним матеріалом. Можете брати палетку для обчислення.

Білет №7.

Комп'ютерні (інформаційні) технології та особливості використання на уроках математики

.

Розробіть дидактичну гру. Розкрийте технологію її проведення на уроці математики під час вивчення теми: «Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць»

Дидактична гра

Тема: Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

Мета: Закріплювати вміння розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, приклади на додавання і віднімання в межах 10; розвивати логічне мислення, зорову пам'ять; виховувати культуру письма, любов до математики.

Матеріал гри: зелені та червоні картки, лист від Феї-квітникарки, зображення галявини, ілюстрації весняних квітів.

Ігрове завдання: Дітки, сьогодні на адресу нашої школи прийшов дивний лист, який був адресований нашому класу. У ньому сказано: «Дорогі школярі, пише вам Фея-квітникарка з чарівної галявини, що зветься «Мрія». До нас завітала весна, але квіти не можуть розквітнути, так як їх зачарував злий Гном. Він сказав, що розчаклує їх лише у тому разі, якщо ми правильно виконаємо завдання. Його завдання стосуються теми « Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць». Я дізналася, що ви цю тему дуже добре знаєте, тому прошу вас нам допомогти».

Правила гри: - за допомогою зеленої картки сигналізуйте, якщо ви знаєте правильну відповідь; - ні в якому разі не можна викрикувати; -перед тим як піднімати картку добре поміркуйте; - якщо ви не згодні з відповіддю свого однокласника підніміть червону картку.

Хід гри

Діти,на дошці представлена задача,вам потрібно її уважно прочитати і подумати як її правильно розв’язати.

Зменшення числа на кілька одиниць (непряма форма)

У другому класі 45 учнів – це на 9 учнів більше ніж у третьому класі. Скільки учнів у третьому класі?

На збільшення числа на кілька одиниць (пряма форма)

У бідоні 10л води,у катрулі на 4 л менше.Скільки всього разом літрів води у бідоні та катрулі?

Погляньте, наша галявина розцвіла, тому що ми правильно виконали завдання. Ми допомогли Феї-квітникарці розчаклувати квіти.

Підсумок гри: - Вам сподобалось? Що було важко? Що ви навчились? Які правила були порушенні під час гри?

БІЛЕТ 8

Технологія проблемного навчання,та особливості її використання на уроках математики у початковій школі

.(Дж. Дьюї)

2.Запропонуйте тематику проектів з математики для учнів 4 класу

Задача – гімнастика для розуму

Нумерація багатоцифрових чисел – закон цифер

Геометричні фігури серед нас.

Як вам допомагають математичні випази.

Величини вивчаєш – математику знаєш.

БІЛЕТ 9

Особливості перспективно-випереджувальної технології навчання С.Лисенкової із застосуванням опорних схем при коментованому управлінні на уроках музики

.

Змоделюйте урок математики з використанням інтерактивних технологій навчання.

Назви компонентів та результату дії віднімання.

Математичні вирази сума і різниця. Числові вирази на дві дії

Урок математики (1 клас)

Мета: продовжувати роботу над формуванням в учнів вміння розрізняти дії віднімання та додавання; дати поняття про те, що при відніманні результат обов’язково зменшується, а при додаванні — збільшується; вдосконалювати навички усної лічби; розвивати спостережливість, увагу.

Обладнання: предметні малюнки, набір геометричного матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація знань учнів

1. Усна лічба ланцюжком

4 + 2 + 1 + 2 + 1 – 1 – 3 – 1 + 2 + 3 = 10

2. Гра «Знайди сусіда»

Учням потрібно назвати сусідів запропонованих на картках чисел.

3. Презентація «Посади пташку на квіточку» (усний рахунок)

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з дією віднімання на основі малюнків

— Клоун Сашко жонглював 4 кульками. Одна кулька впала й розбилась. Сашко дуже засмутився. А скільки тепер кульок залишились у Сашка?

— Скільки було кульок у клоуна? (Учитель пише на дошці 4.) Скільки кульок впало? Скільки залишилось?

На дошці — запис: 4 1 = 3.

Коли впала кулька, їх стало менше чи більше? У такому випадку ми можемо поставити знак «–». Приклад читаємо: чотири мінус один дорівнює трьом. 4 – 1 = 3

Можна прочитати ще так: від 4 відняти 1 буде 3.

IIІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Складання та розв’язування прикладів на віднімання та додавання за малюнкми

? + 4 = 6

8 - ? = 5

? – 8 = 2

2. Фізкультхвилинка Відео

3. Робота з зошитом.

Складання й записування прикладів на віднімання у зошиті за малюнками.

4. Весела задача

Киця й котик залюбки випікали пиріжки.

Киця з тіста п’ять зліпила, котик теж із снігу п’ять.

Скільки всіх, малечо мила, пиріжків вони з’їдять?

III. Підсумки уроку

Білет №10

Технологія диференційованого навчання та особливості її використання у початковій школі на уроках математики

.

Розробіть фрагмент уроку математики для 1 класу на тему: «Методика вивчення нумерації чисел в межах 10». Запропонуйте комп’ютерну презентацію.

Тема: Нумерація чисел в межах 10. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання

Мета: Поглибити і систематизувати знання учнів про нумерацію чисел в межах 10; про склад числа. Розвивати довільну увагу, пам’ять , логічне мислення, творчу уяву. Виховувати культуру поведінки у громадських місцях , інтерес до математики.

Обладнання: Демонстраційний матеріал « Вчися рахувати» , набір геометричних фігур, казковий поїзд, картки для перевірки

Хід заняття

І. Організація учнів..

Друзі плеснемо разом, усміхнемося гуртом.

Знов за руки беремось, до роботи візьмемось.

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Діти а що це за звук’7

– До нас наближається чарівний математичний потяг. Сьогодні ми будемо мандрувати по країні Математики. Для того, щоб зайняти місце у нашому поїзді погрібно придбати квиток

– Підійдіть до каси і отримайте квиток.

– Обчисліть заданий приклад.

Учні з результатом 9 сідають у червоний вагончик, з результатом 8 у — синій, 7 у зелений.

– Вчитель-контролер перевіряє чи «пасажири» вірно обрали вагон. Розміщайтесь зручно, і вирушаємо. (вмикаю поїзд)

III. Корекційна робота

1. Станція Мовчунів.

а) Порахуйте і покажіть цифрою число сонечок, черепах, левів.

б) Пограємо у гру “Мовчанка”. Результати показуємо фішками.

– Яким по рахунку є лев з коричневою гривою”

2.Станція «Писар».

Зошит свій я відкриваю.

Правильно його кладу.

Сяду рівно, не зігнувшись.

Ручку я ось так держу

На цій зупинціми повинні продемонструвати своє вміння писати цифри.

Математичний _диктант.

1 .Напишіть числа 1, 3, 5. 7, 9.

2 ‘Запишіть числа на один більше даних 2,4,0,8, 10.

3 .Запишіть сусідів числа 5, 7.

Подивіться, будь ласка, як вишикувалися будиночки на вулиці Гномиків. Перед кожним з них злий чарівник поставив завдання розселити цифри так,. щоб їх сума була І 0, 9 чи 8, бо через Зхв. будиночки зникнуть.

Може допоможемо малюкам.( Робота з наочним матеріалом)

Гарно попрацювали

Галявина « чарівних чисел»

Всідайтесь зручненько. І ми помандруємо далі (вмикаємо поїзд)

Прийшов час відпочити.

Релаксація

Заплющіть оченята і уявіть собі квіткову галявину. Яскраві квіти колише вітерець. Його теплий подих торкається вашого обличчя . Ніжний сонячний промінець лагідно шепоче вам казку.,а потім ковзне по вашому вушку, шийці, долоньці і освітить кожну квіточку. Порахуємо до п’яти і розплющимо очі. І ми на галявині «Чарівних чисел».

-А зараз назбираємо чарівний букет. Уважно послухаємо цікаві задачі і запишемо їх розв’язок. До букету візьмемо квіти, які є відповідями цікавих задач.

Робота над задачами

1.Вовченята сіроманці

Чистять зуби рано-вранці

Двоє батьків, троє діток

Скільки їм потрібно щіток?

2.Чотири горіхи з їв Буратіно.

А два горіхи Мальвіна

Нумо, швидко поміркуєм

Скільки з’їли, порахуєм.

3.Буратіно біля річки посадив

Аж 3 смерічки.

А Мальвіна – аж 4 .

Певно ви вже полічили .

Скільки разом посадили? –

4.Ось білочка одна

Визирає із дупла

А ще 7 стрибали з гілки

Нумо, порахуймо білки.

Робота із живими цифрами. (Дітям одягаю корони цифр.)

– Нумо, цифри станьте в ряд.

– Разом ви натуральний ряд. Вийдіть цифри-сусіди цифри 5.

– Утворіть пару, яка складатиме число 9,7…

– Станція «Геометрична».

– Перетворюємося на школярів і їдемо далі до станції «Геометрична»

Видумуй, пробуй і твори

Розум і фантазію прояви.

Перед вами зразки роботи

– Щоб виконати завдання нам потрібно розділитися на групи: трикутнички, кружечки, чотирикутнички. (Роздаємо учням фішки).

Із запропонованих фігур викласти машину , ракету. (Робота за зразком)

– Чия група швидше закінчить роботу може продемонструвати свій виріб і назвати фігури, з яких він складається.

IV.Підсумок уроку.

Є також прислів’я «В гостях добре, а вдома краще»

Вирушаємо до кінцевої станції «1 клас».

Чи сподобалося вам заняття?

– А що ми робили на ньому?

– Чого ми навчалися?

БІЛЕТ 11

1.

Технологія укрупнення дидактичних одиниць(варіанти застосування у школі)

2.

Запропонуйте завдання для тематичного контролю для учнів 4 класу з теми: «Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла»

БІЛЕТ 12

1.

Технологія інтерактивного навчання на уроках математики у початковій школі

.

На уроках математики вважаю доцільним використання наступних методів: «Навчаючи – учусь» (цей метод використовується при узагальненні та повторенні вивченого); «Карусель»( Цю технологію застосовують для інтенсивної перевірки обсягу й глибини набутих знань); «Займипозицію»( Використовується після опанування дітьми певною інформацією й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її розв’язання); «Мікрофон»( Такий вид роботи доцільно використовувати на початку уроку, коли повторюється чи закріплюється раніше вивчений матеріал); «Робота в парах»( Парна робота полягає в допомозі сильного учня слабшим, у взаємодопомозі) та ін.

Білет12

2. Доберіть опорні схеми до задач. Порівняйте ці задачі. Запропонуйте методику розв'язання з використанням технології розвитку критичного мислення.(Задачі і схеми додаються).

За зошит і ручку заплатили 20 грн. Скільки коштує ручка, якщо зошит коштує 8 грн?

2) За зошит, ручку й олівець заплатили 27 грн. Зошит коштує 8 грн, а ручка 12 грн. Скільки грошей коштує олівець?

?

Яка задача є простою?

Аналіз задачі

Що означають числа 8, 12. ?

Що ми можемо дізнатись?

Що достатньо знати, щоб відповісти на питання задачі?

Прокоментуй схему аналізу.

Розділи задачу на дві прості.

Запишіть розв’язання задачі по діях і виразом.

БІЛЕТ 13

1.

Технологія формування загально-навчальних умінь і навичок

.

2.

Проаналізуйте урок математики з точки зору використання сучасних навчальних технологій

.

БІЛЕТ 14

1.

Технологія Росток. Особливості уроку математики у технології «Росток»

2.

Підготуйте різнорівневу контрольну роботу з теми «Частини. Дроби» з урахуванням технології диференційованого навчання

.

БІЛЕТ № 15

Технологія програмового навчання, її суть та особливості застосування у початковій школі

.

2. Запропонуйте методичний коментар до уроку математики, розробленого за новітніми технологіями.

Тема уроку. Таблиця множення числа 3. Розв'язування задач на дії різного ступеня.

Мета. Формувати поняття про спосіб складання таблиці множення числа 3 та способи її запам'ятовування. Вчити застосовувати табличні випадки при розв'язанні задач і знаходженні значень виразів на дії різного ступеня. Розвивати в учнів уміння і навички самонавчання, самоконтролю й самооцінювання. Виховувати свідомого громадянина, який шанує традиції українського народу.

Обладнання: план уроку у вигляді віночка; демонстраційна таблиця з різнокольоровими багатокутниками; індивідуальні картки для складання таблиці множення числа 3; індивідуальні картки „Квітка Успіху", індивідуальні картки типу; індивідуальні сигнальні блокноти; маркер (для кожного учня).

Хід уроку:

І. Стимулювання та мотивація навчально-пізнавальноїдіяльності

- У дитинстві я полюбляла плести віночки. За українськими народними традиціями, віночок - це символ краси й молодості. Сьогодні ми будемо вплітати у віночок нашого уроку стрічки математичних завдань, тому і план уроку записано на стрічках. Чи погоджуєтесь ви з таким планом? (Діти вносять свої корективи.) Далі вчитель попереджає, що всі учні будуть вирощувати протягом уроку свою „ Квіточку Успіху", тобто за правильно виконане завдання отримувати пелюстку, а наприкінці уроку вони порахують їх кількість, що буде свідченням діяльності кожного на уроці.

II. Активізація опорних знань учнів та їхнього життєвого досвіду

Усні обчислення. Поєднайте вирази праворуч з їх значенням ліворуч:

Завдання записане на дошці. Його виконання організується в сигнальних індивідуальних блокнотах, де діти маркерами пишуть значення виразів і оказують учителю.

- Які знання повторили при виконанні цього завдання? (Знання таблиці множення числа 2. Знання правила порядку дій у виразах.)

Бліц - турнір. Запишіть вираз, за допомогою якого можна відповісти на запитання задачі; обчисліть його значення. Учитель читає задачу, а діти записують вираз до неї в сигнальному блокноті і показують учителю. -260357810500

III. Ознайомлення та засвоєння нового навчального матеріалу

На третьому етапі передбачається відкриття нового знання через проблему та засвоєння нового навчального матеріалу. Хвилинка каліграфії.

- Пропишіть цифру 3 стільки разів, скільки вам років. Пояснення вчителя. 33333333 24 Учитель дописує в кінці рядка число 24.

- Як з'явилось число 24 у цьому рядку? Чи однакові доданки в цій сумі? Якою дією можна замінити суму однакових доданків? Як називаються числа при множенні? Що означає перший множник? Що означає другий множник? Прочитайте вираз, який утворився. - Ось ми і підійшли до теми нашого уроку. „Таблиця множення числа 3"

Складання таблиці множення числа 3.

Завдання 1. Зверніть увагу на дошку. Що ви бачите? (геометричні фігури).

- Як можна назвати всі ці фігури? Які ознаки многокутників ?.

Дайте назву цим многокутникам.

Потім учні одержують завдання для роботи в парах:

- Виміряйте лінійкою довжину сторін многокутників. Яка довжина кожної сторони? Що можна сказати про всі ці многокутники? Запишіть у середині кожної фігури кількість її сторін.

- Тепер треба знайти периметри многокутників. Що називається периметром многокутника? Як знайти периметр? Чим цікаві подані многокутники? Запишіть вирази для обчислення їх периметрів згідно з визначенням. Уважно розгляньте записані вирази. Як їх можна записати інакше?

Перевірка.

- Який спосіб обчислення раціональний? Для чого ми використовуємо раціональні способи обчислення? Яку таблицю ми з вами вивели під час дослідження? Що в них спільного? Чим вони відрізняються? Як змінюється другий множник? Яких ще чисел у якості другого множника не вистачає? Отже, ми „відкрили" один із секретів таблиці множення числа 3: у ній другий множник кожного разу збільшується на 1, що впливає на результат - він теж збільшується, на 3!

Первинне закріплення Завдання 2. Повторіть послідовно таблицю множення числа 3. Спочатку кожен учень мовчки повторює таблицю множення числа 3, потім один учень вголос читає таблицю, далі - ланцюжком, сусіди по парті - один одному.

Формування нових знань та способів дій

Завдання 3. Виберіть і виконайте завдання:

Легко Вставте погрібне число. D ' 3 = 12 D'3=18 D '3 = 9

Важко Із записаних виразів складіть чотири нерівності зі знаком >. 3-6 3-4 3-8

Підсумок. Яку таблицю вивчали на уроці? Розкажіть один одному таблицю множення числа 3. Де ми її використовуємо? Чи всі таємниці таблиці множення нам відомі? Повідомлення мети уроку щодо роботи над задачами на дії різного ступеня

Завдання 5. Виберіть і виконайте завдання:

Не важко Вибрати серед записаних задач тільки ті, які можна розв'язати дією множення. Важко: Склади і розв'яжи свою задачу на множення числа 3.

Завдання 6. Розв'яжіть задачу: Матуся заготовила сік в 5-ти банках, по 3 л в кожній, та 7 л у сулії. Скільки всього літрів соку заготувала мама? Творча робота.

Домашнє завдання (на вибір).

Легко Вибери в підручнику на сторінці 119 завдання, яке стосується множення числа 3, та виконай його. Важко Вибери в підручнику на сторінці 119 задачу, подібну до розв'язаної в класі, та розв'яжи її.

IV. Контрольно-оцінний етап. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці. Учитель дає дітям час, щоб оцінити себе «Квіткою Успіху». - Чи вдалось нам виконати план уроку, тобто досягти мети? Яке завдання було найцікавішим? Діти виходять до дошки і показують свої „Квіточки Успіху".

Методичний кометар

Стимулювання та мотивація навчально-пізнаваної діяльності

БІЛЕТ 16

Технологія інтегрованого навчання, особливості її застосування на уроках математики у початковій школі

.

Проаналізуйте практичне застосування технології УДО (укрупнення дидактичних одиниць), використавши метод взаємообернених задач

.

Білет 17

Метод коментованого управляння у вивченні початкового курсу математики

Проілюструйте практичне застосування технології УДО, використавши опорні схеми

Фрагмент уроку…розв'язування задачі

Задача 1. Для молодших школярів придбали всього 200 квитків. 74 квитки в ляльковий театр, шосту частину решти у цирк, а всі інші в кінотеатр. Скільки квитків придбали в кінотеатр?

Ляльк. Теат - 74 кв

Цирк - 1/6

Кінотеатр - ?

Разом - 200 кв

БІЛЕТ 18

1.

Індивідуально-орієнтоване навчання

.

Білет 18 (2)

1клас

тема:ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10

.

БІЛЕТ 19

1.

Технологія проблемного навчання та особливості її застосування в початковій школі

.

3. При закріпленні чисел в межах першого десятка для застосування гри "Весела лічба" необхідні заздалегідь підготовлені таблиці з цифрами:

25716349810

Один учень показує указкою і називає підряд числа натурального ряду в межах 10. Потім таблицю змінює учитель

154108

2936 7

4. Гра "Загадкові квадратики" потребує приготування карток для всіх учнів. Завданням гри є зафарбувати квадратики з парними числами і буквами під ними. По буквах під не зафарбованими квадратиками необхідно прочитати відгадки на загадку, або знайти зашифроване слово.

Вранці він заходить в клас

І знання дає для нас

41257839653

АУБЧИВТЄГЛЬ

Грамоти не знаю, а цілий вік пишу

64 72 5 8 194 32

ЗЖРЮ УНЧКМАЮ

5. Ігри на допомогу :

Бом – Бім!, Бом – Бім!

Загорівся кицьки дім.

Треба всім нам поспішати

І пожежу загасати.

(діти за сигналом вставляють у "віконця" знаки: плюс, мінус, більше, менше або дорівнює)

— Крейда - це наш вогнегасник, візьмемо в руки крейду і загасимо пожежу, подивимось, хто швидше.

4+9... 12 1+6... 7 11-8 ... З

6. Під час вивчення теми «Взаємне розміщення предметів у просторі (посеред, позаду, під, над, на, за). Лічба предметів» можна провести гру «Назви своос сусідів». Учитель запитує дітей, хто сидить поруч з ними за партою, хто позаду, спереду. За допомогою цієї гри у дітей формуються відповідні уявлення. Гру потрібно пропонувати учням після вивчення нового матеріалу. Це дає змогу кращому засвоєннюданогоматеріалу.

7. Гру «Складемо візерунок» можна використати на уроці під час вивчення теми «Взаємне розміщення предметів (зверху, знизу). Напрям (вгору, вниз)» За завданням учителя з геометричних фігур на парті в один ряд учні складають візерунок: 5 трикутників, під трикутниками - кружечки, над трикутниками - квадрати. Потім учні змінюють візерунок і розповідають, як вони розмістили геометричні фігури.

Дана гра вчить учнів розміщувати предмети у просторі, розрізняти предмети за розміщенням, ознайомлює з напрямками руху: вгору, вниз, розширюються уявлення про геометричні фігури, формується навичка лічби.

8.Для кращого уточнення таких просторових уявлень, як: вище - нижче, довше - коротше можна використати гру «Вище - нижче, довше - коротше». Зміст гри. Учитель пропонує всім учням швидко встати і, залежно від слів, сказаних учителем, показати нижче (вище), ніж показує він сам. Варіант 1. Учитель показує нижче (вище) столу і говорить «вище» («нижче»). Діти швидко піднімають руки значно вище (нижче), ніж показав вчитель. Те саме стосується і слів «довше - коротше». Вчитель показує учням певну відстань між долонями своїх рук і говорить «довше» («коротше»), а діти відповідно показують більшу (меншу) відстань, ніж увчителя. Варіант 2. Гра проводиться аналогічно до першого варіанта, але ускладнюється тим. що вчитель показує рукою висоту і каже «вище», а сам руку опускає нижче. Учені повинен зробити навпаки. Те саме стосується і «ширше - вужче». Ця гра, як правило, викликає пожвавлення, сміх, оскільки учні часто помиляються, і є дійовим засобом для знімання перевтоми.

9. Дидактична гра «Більше, менше, порівну» допоможе учням краще засвоїти даниг матеріал.

Матеріал гри: у кожного учня на парті набір знаків: >, <, =, дрібні предмети, іграшка картки із зображенням різних речей, трикутники, кружечки з додатку до математики.

Зміст гри. Вчитель вивішує таблицю або відкриває дошку із заздалегідь підготовленими записами цифр. Учням кожного варіанта треба на своїй парті розкласти предмети так, як показано записах, і поставити потрібні знаки. Перевірити правильність виконаних дій можна, запропонувати сусідам по парті, або це робить учитель, швидко пройшовши між партами. На основі спостережень і порівняння скінченних множин першокласники роблять висновок: кожне наступне число більше на 1 від даного, а кожне попередні менше на одиницю від даного: якщо додати чи відняти 1, то відповідне число стане більше або менше на 1; щоб збільшити (зменшити) число на 1, треба додати (відняти) 1; якщо додати 1, то дістанемо наступне число, а якщо відняти 1, то дістанемо попереднє число.

12. Гра «День і піч».

Вчитель задає учням питання, а учні мають швидко відповідати на них.

Число 7 зменшити на 5.

Перший доданок 2, другий доданок. Знайти суму. На скільки число 9 більше від числа 5?

На скільки число 7 менше від числа 10?

Гра «Естафета».

Учні за чергою називають приклади таблиці додавання числа 4; таблиці віднімання числа 5. Виграє той ряд, в якому всі учні швидко і правильно назвуть відповідні приклади.

БІЛЕТ 20

Охарактеризуйте технологію розвивального навчання у початковій школі

.

2.Запропонуйте фрагмент уроку математики у технології «Росток» (клас і тема на вибір).

Тема. Ознайомлення учнів із дією множення. Знак множення.

2 клас

Мета: Розкрити конкретний зміст множення, як додавання однакових доданків. Ознайомити з відповідною математичною термінологією та символікою.

Розвивати математичне мовлення, мислення і пам’ять, увагу, творчі здібності;

Виховувати в учнів інтерес до математики.

Тип уроку. Вивчення нових знань

Обладнання. Презентація до уроку, фото міст, в яких будуть відбуватися футбольні матчі, карти для роботи в групах та парах, алфавіт.

Хід уроку

1. Мотивація до навчальної діяльності.

Мета:1) включення учнів у навчальну діяльність на особистісно значущому ріні;

2) визначення змістовних рамок уроку;

3) актуалізація вимог до учнів з боку навчальної діяльності.

Організація навчального процесу на етапі 1:

1. Привітання

Любі діти. У наш клас

Завітали гості щирі

Привітаймо дружно всіх

(Діти читають вірш)

Зошит свій я відкриваю

Навкоси його кладу

Ручку я ось так тримаю,

До роботи я берусь!

Запишіть число, класна робота

14 лютого

Класна робота

2. Каліграфічна хвилинка

Запишіть, будь ласка цифри 2 0 1 2 відступили вправо три клітинки, 8. 6 – 1. 7

Цифри пишемо рівненько, щоб були гарненькі.

Вам щось нагадують ці числа?

З 8 червня по 1 липня 2012 року в Україні та Польщі відбудеться 14-ий чемпіонат Європи з футболу. Як це звучить на польській мові нам скаже Богдан (пол. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012) Карта

Гасло чемпіонату - «Творимо історію разом», а польською це звучить так(пол. Razem tworzymy przyszłość) (Аня)

Логотип – зображення двох квіток, які символізують Україну та Польщу, та м’яча, символа гри. (слайд 2)

На створення українсько-польської емблеми Євро португальського художника надихнула витинанка, яку часто використовують українські та польські діти для виготовлення новорічних сніжинок.

3. Розумова розминка.

Щоб потрапити на Євро 2012 потрібно мати квитки. (слайд 3)

У вас на картках записаний код – відповіді прикладів з домашньої роботи.

За допомогою алфавіту прочитайте, що там записано.

Дівчатка: 22, 16, 1, 3, 7, 15.

Хлопчики: 22, 16, 1, 3, 15, 19 (слайд 4)

Математична абетка

А Б В Г Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

27 28 29 30 31 32 33

Дівчатка отримали слово Славек, а хлопчики Славко

Це – талісмани Євро-2012 (слайд 5)

Талісмани Євро-2012: Славек та Славко

Одяг кожного з персонажів представлений у національних кольорах — червоно-білий (Польща) і синьо-жовтий (Україна), навіть волосся талісманів має національне забарвлення. Український талісман має характерну українську національну символіку: вишиванку і пояс. А також кожен талісман має свій номер: польський талісман — 20, а український — 12, що складають разом 2012 рік.

Отже, квитки ви вже маєте.

2. Актуалізація знань і фіксація індивідуального утруднення у пробній дії.

Мета:

1) актуалізувати розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, аналогія;

2) мотивувати до пробного дії і її самостійного виконання та обґрунтування;

4) організувати фіксацію освітньої мети і теми уроку;

5) організувати виконання пробного дії та фіксацію утруднення;

6) організувати аналіз отриманих відповідей і зафіксувати індивідуальні труднощі у виконанні пробної дії або її обґрунтуванні. Організація навчальної діяльності на етапі 2: (робота в парах).

1) Актуалізація вміння перетворювати вирази.

2) Отже, складіть вирази до наступних завдань.

Учитель читає завдання, учні складають і записують вираз

1. В нашому класі 30 учнів. Скільки потрібно квитків для учнів чотирьох таких класів?

Що нам відомо? (Що в кожному класі – 30 учнів, і таких класів – 4.)

Що треба знайти?

Якою дією знаходимо все число? (дією додавання)

Запишіть вираз за 30 секунд:

30 + 30 + 30 + 30

Прочитайте вираз до 30 додати 30, додати 30 і додати 30.

Що ми отримали в результаті дії додавання? суму

Які доданки були у виразі? однакові

2. Скільки потрібно квитків для учнів нашої школи, якщо в школі39 таких класів.

Що нам відомо? (Що в кожному класі – 30 учнів, і таких класів – 39.)

Що треба знайти?

Якою дією знаходимо все число? (дією додавання)

Запишіть вираз за 30 секунд.

3. Виявлення місця і причини труднощі.

Мета:

виявити місце і причину утруднення.

Організація навчального процесу на етапі 3:

Яке завдання ви повинні були виконати? (Ми повинні були скласти вираз до задачі.)

Яким правилом ви намагалися скористатися при складанні виразу? (Щоб знайти ціле, потрібно частини додати.)

Що особливого в цьому виразі? (Ми повинні скласти однакові доданки.)

В чому утруднення? (Виходить занадто довгий вираз, ми не змогли навіть записати і половини.)

Чому ж виникло утруднення? (Використання дії додавання в даній задачі не зручно, а іншого способу запису однакових доданків ми не знаємо.)

4. Побудова проекту виходу зі скрути.

Мета:

1) узгодити і зафіксувати мету і тему уроку;

2) побудувати план і визначити засоби досягнення мети.

Організація навчального процесу на етапі 4:

Яку мету поставите перед собою на уроці? (Дізнатися новий спосіб запису суми однакових доданків.)

Чому ж присвячений сьогоднішній урок? (Способу запису суми однакових доданків.)

Учитель записує на дошці тему уроку: «Спосіб запису суми однакових доданків».

Якою мовою ви не можете записати? (Математичною.)

Якою мовою ви можете записати? (За допомогою слів.)

Що після цього можна зробити? (Подумати, яке слово можна замінити будь-яким знаком.)

А якщо вам цей знак невідомий? (Ми дізнаємося, який знак прийнято використовувати.)

5. Реалізація побудованого проекту.

Мета:

1) реалізувати побудований проект відповідно до плану;

2) зафіксувати способи запису виразів на еталоні;

3) організувати фіксацію подолання труднощів;

4) організувати уточнення загального характеру нового знання.

Організація навчального процесу на етапі 5:

Далі я пропоную попрацювати вам у парах. Чи потрібно повторювати правила роботи в парах?

Що ви повинні записати у виразі? (30 взяти 39 разів.)

Запишіть цю фразу на своїх планшетках.

Учні записують висловлювання на свої планшетки, вчитель записує на дошці.

Яке слово потрібно замінити математичним знаком? (Слово «взяти».)

Чи відомий вам цей знак? (Ні)

Подумайте, яким знакам ви б замінили це слово?

Учні пропонують свої варіанти, деякі з них вчитель записує на дошці.

Це знак нам невідомий, ми пропонуємо записати знаком ...

Що ж робити? (Потрібно з'ясувати, який знак прийнято використовувати, а його можна подивитися в підручнику.)

Відкрийте підручники на сторінці 100.

Який знак пропонують використовувати? (Крапку або хрестик.)

Як називається ця арифметична дія? (множення)

Знак множення "X" - навскісний хрест - знаходимо у праці англійського математика Уїльяма Оутреда "Математичний ключ" (1631-й рік). Згодом, у 1698 році, видатний німецький математик Готфрід-Вільгельм Лейбніц дію множення запропонував передавати крапкою (), а трохи раніше, у 1684 році, впровадив дві крапки () для позначення ділення. Щоправда, ці знаки дістали загальне визнання і набули поширення лише у XVIII столітті завдяки підручникам німецького математика Крістіана Вольфа.

Що таке множення? (Це арифметична дія, за допомогою якої знаходиться сума однакових доданків.)

Що в записі з дії множення показує перше число? (Який доданок додають.)

Що показує друге число? (Скільки разів доданок повторюється.)

Змогли ви подолати утруднення? (Так.)

Що тепер ви можете робити? (Записувати суму однакових доданків швидко, коротко.)

То далі що ви будете робити? (Потренуємося в записі суми однакових доданків.)

6. Первинне закріплення з проказуванням у зовнішньому мовленні.

Мета:

зафіксувати у зовнішньому мовленні вміння записувати суму однакових доданків за допомогою дії множення.

Організація навчального процесу на етапі 6:

1. Фронтальна робота. (слайд6)

Учні по ланцюжку виходять до дошки і виконують завдання з коментуванням. Варіант коментуванням:

У чемпіонаті прийматимуть участь 4 групи по 4 команди в кожній. Скільки всього команд буде грати ? У першому виразі додаються однакові доданки рівні 4. Тому перше число буде 4. Цей доданок повторюється 4 рази. Дописую вираз 4 • 4.

Решта виразів коментуються аналогічно.

Чемпіонат триватиме три тижні. Скільки всього днів триватиме чемпіонат? 7 • 3,

Кожна з 4 груп зіграє а матчів. Скільки всього матчів буде зіграно? а • 4

Фізкультхвилинка (Під музичний супровід «Україно, вперед»)

А зараз потренуємося замінювати вирази на множення сумою.

Яке завдання ви повинні виконати? (Замінити дані вирази сумами.)

Один сектор на стадіоні вміщує 100 вболівальників. Скільки вболівальників у трьох таких секторах?

Виконайте це завдання для виразу 100 · 3=100+100+100

Один з учнів виконує завдання з коментуванням біля дошки.

2) Робота в парах. Підручник, № 585.

Учні виконують завдання в парах з коментуванням. Перевірка організовується за зразком. (еталон на дошці)

Перевірте свої результати.

Хто з вас помилився?

У чому помилка?

Виправте помилки.

Який наступний крок на уроці? (Перевірити себе, чи впораємося ми самостійно.)

7. Самоконтроль з самоперевіркою за еталоном.

Мета:

1) тренувати здатність до самоконтролю і самооцінці;

2) перевірити знання змісту дії множення.

Організація навчального процесу на етапі 7:

Робота в групах (карта)

Зараз кожна група здійснить поїздку до міста, в якому будуть проходити футбольні змагання або відпочинок футбольних команд і виконає завдання на картках . Вам треба скласти вираз до задачі.

1 група здійснить поїздку до Львова на потязі, який створений саме до Євро – 2012 в Кореї. (фото міста, потяга і картка)

З Києва до Львова потяг їде 5 годин. Кожної години він проходить 110 кілометрів. Скільки всього кілометрів подолає потяг?

2 група поїде у Харків на потязі, створеному в українському місті Крюкові, поблизу Кременчука. (фото міста, потяга і картка)

З Києва до Харкова потяг їде 3 години. Кожної години він проходить 140 кілометрів. Скільки всього кілометрів подолає потяг?

3 група відправиться у Донецьк, на найкращий стадіон.(фото міста, потяга і картка)

З Києва до Донецька потяг їде 6 годин. Кожної години він проходить 130 кілометрів. Скільки всього кілометрів подолає потяг?

4 група поїде відпочивати до м. Одеси. (фото міста, потяга і картка)

З Києва до потяг їде 5 годин. Кожної години він проходить а кілометрів. Скільки всього кілометрів подолає потяг?

5 група побачить найкращі місця у м. Дніпропетровськ, яке було претендентом на проведення Євро-2012. (фото міста, потяга і картка)

З Києва до Дніпропетровська потяг їде 5 годин. Кожної години він проходить 120 кілометрів. Скільки всього кілометрів подолає потяг?

6 група відвідає до столицю Польщі Варшаву. (фото міста, потяга і картка)

З Києва до Варшави потяг їде b годин. Кожної години він проходить 100 кілометрів. Скільки всього кілометрів подолає потяг?

3. Перевірка за еталоном.

Хто з вас помилився?

У чому помилка? (...)

Виправте помилку.

Зробіть висновок. (Потрібно ще потренуватися.)

Хто не помилився?

Зробіть висновок. (Ми всі добре засвоїли.)

8. Рефлексія навчальної діяльності на уроці.

Мета:

1) зафіксувати новий зміст, вивченого на уроці;

2) оцінити свою роботу і роботу класу на уроці;

4) намітити напрямки майбутньої навчальної діяльності;

3) обговорити домашнє завдання.

Організація навчального процесу на етапі 9:

Яку мету ви ставили перед собою на даному уроці? (Дізнатися більше зручний запис суми однакових доданків.)

Вам вдалося досягти мети? (Так.)

У кого не виникло труднощів у «відкритті» нового? Кому ще важко?

Хто зміг подолати труднощі? Що допомогло?

Хто не зміг? Як ви думаєте чому?

Кому на уроці допомогла уважність?

Кому з вас уважності не вистачило?

Тепер я пропоную вам оцінити свою роботу на уроці.

Якщо ви виконали самостійну роботу без помилок, і у вас немає питань, то покажіть зелений прямокутник.

Якщо ви виконали самостійну роботу без помилок, але у вас залишилися питання,то покажіть жовтий прямокутник.

Якщо ви помилилися у самостійній роботі, у вас залишилися питання, покажіть рожевий прямокутник

Я хочу познайомити вас з нашими майбутніми чемпіонами-футболістами Андрієм та Тимофієм. Побажаємо їм перемог!

Які питання залишилися на кінець уроку? Як і де їх можна розвіяти?

Далі вчитель коментує домашнє завдання:

1. Правило, с 100,

Придумайте і створіть аплікацію, за якою можна знайти суму однакових доданків.

№ 590

Хто зможе, обчисліть вирази, які ми записали в класі.

БІЛЕТ 21

1.

Особливості технологічного підходу до формування загально-навчальних умінь і навичок на уроках математики у початковій школі

.

2.Запропонуйте проблемну ситуацію на уроці математики на тему : «Правило віднімання суми від числа»

Сьогодні на уроці ми спробуємо сформулювати правило віднімання суми від числа, навчимося застосовувати його на практиці(4 КЛАС)

ІV. Вивчення нового матеріалу

Цікаві квадрати

16

20

32

24

Нам необхідно заповнити цікаві квадрати, але значення кожної порожньої клітинки знаходимо двома способами.

60 – 16 – 32 =

60 – (16 + 32) =

60 – 18 – 20 =

60 – (18 + 20) =

Зроблення висновків

Подивіться уважно на обчислення. Який висновок можна зробити?

(Щоб від числа відняти суму чисел, достатньо від числа послідовно відняти кожен доданок).

Робота з текстовим матеріалом. С. 50

Давайте перевіримо , чи правильно ми з вами сформулювали правило.

Проблемна ситуація

Дане правило ми можемо застосувати практично?

За цим правилом числа можна віднімати частинами

37 – 9 =37 – (7 + 2) = 37 – 7 – 2 =

28 – 17 =

Як саме ми це можемо зробити?

Як називаються числа при відніманні?

Практичне застосування вивченого матеріалу.

№ 312 (2 ст.)

14-8=14-(4+4)=14-4-4=6

75-23=75-(20+3)=75-20-3=52

680-350=680-(300+50)=680-300-50=330

Білет №22

Охарактеризуйте можливості інтерактивних технологій у процесі вивчення освітньої галузі «Математика»

.

Запропонуйте фрагмент уроку математики з використанням комп’ютерних технологій (Презентація)

Тема: Нумерація чисел 11-20. Порівняння чисел в межах 20.

Мета: ознайомити учнів з новою лічильною одиницею - десятком, з числами другого десятка. Продовжити роботу з формування поняття числа й послідовності натуральних чисел. Пояснити спосіб утворення

чисел від 10 до 20. Виробляти навички написання двоцифрових чисел. Розвивати логічне мислення, увагу , спостережливість. Вчити працювати у парах, у групах. Виховувати позитивне ставлення до предмета.

Методично-дидактичне забезпечення. Комп’ютер, диск із слайдами, картки з прикладами для роботи в парах,групах, сигнальні картки.

Тип уроку:нестандартний, урок-подорож з елементами інтерактивних технологій та інформаційних технологій.

Хід уроку

I. Створення психологічного настрою класу. Мотивація навчальної діяльності.

– Прислухайтеся до порад у вірші. Вони стануть у нагоді нам на сьогоднішньому уроці.

Всі сідайте тихо, діти.

Домовляймось – не шуміти,

Руку гарно піднімати,

Чітко всі відповідати,

На уроці не дрімати,

А знання мерщій хапати.

Щоб не було нам мороки,

Всі готові до уроку?

Тож гаразд, часу не гаєм

І в дорогу вирушаємо.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Сьогодні ми вирушаємо у подорож водними просторами Математичного моря(СЛАЙД2).

Погляньте на карту подорожі(СЛАЙД 3).

Будемо зупинятися на різних островах,шукаючи скарби. Я впевнена що до кінця уроку ми знайдемо дорогоцінний скарб. Для цього потрібно бути уважними, чемними,кмітливими.

III. Актуалізація опорних знань.

На чому вирушаємо у дорогу?

Розгадати завдання(СЛАЙД 4)

Попливемо ми на кораблі.(СЛАЙД 5).

1.Усний рахунок.

Зупинка – Острів Чисел(Слайд5)

Щоб на нього потрапити треба добре рахувати

( Діти показують відповідь на картках цифр )

1. До 3+2, до 4+3;

2. Від 5-1, від 9-4;

3. 2 збільшити на 4, 6 збільшити на 1;

4. 8 зменшити на 5, 4 зменшити на 2;

5. Показати число попереднє 2, 5, 7; наступне 3, 6, 8;

6. Назвати «сусідів» числа 4, 6, 9.

2. Каліграфічна хвилинка

Острів стереже Кіт Баюн.(СЛАЙД7)

Він дуже полюбляє рибку.

Але рибка непроста. Щоб її зловити, треба знати математику.

А Кіт у школу не ходив,

Арифметику не вчив,

Але рибки так кортить.

Що вусатому робить?

Любі дітки, поможіть –

Коту рибки наловіть.

СЛАЙД8, СЛАЙД 9-виконання завдань

Каліграфічна хвилинка -число 10.

Даємо характеристику числа.(СЛАЙД10)

IV. Робота над новим матеріалом

1.Вивчення нового матеріалу.

Пливемо далі.

Наступний острів- Острів нових знань.(СЛАЙД11)

Ми з вами на попередніх уроках працювали з числами 1 десятка.

Вони записуються з допомогою 10 цифр.(СЛАЙД12)

Яке найменше число? З допомогою якої цифри записується?

Яке число ми записуємо з допомогою 2 цифр?

На острові зустрічає нас мавпочка(СЛАЙД 13)

Вона дуже полюбляє банани.

Скільки бананів у мавпочки?(слайд14)

Цю кількість ще називають десятком.

Числа від 1 до 10 це числа 1 десятка.

Покладемо на десяток бананів один банан.

Скільки стало бананів? (Десяток і один)

Як називається число, яке йде за числом 10? (одинадцять)

У давнину десяток називали «дцять», тому легко зрозуміти,як утворилися числа другого десятка.

Скільки десятків і скільки одиниць утворили число 11?

Запис числа.

Назвіть числа від 8 до 11, прилічуючи по одиниці.

Як утворити наступне число? (Покласти ще один банан)

Нове число дванадцять (два на десятку)

Скільки в числі 12 десятків і окремих одиниць?

Запис числа.

Як утворити наступне число?

Яка назва цього числа? (У назві числа спочатку вказується кількість одиниць)

Аналогічно з наступними числами.

Запис і читання чисел другого десятка. Це двоцифрові числа.

Гра «Задумане число»

Мавпочка задумала число(СЛАЙД 15)

У ньому 1 дес. 6 од.,1 дес. 9од.,1 дес.4од.

Його сусіди 13 і 15, 17 і 19

Воно більше за 15, але менше за 17

Молодці ви справилися з завданням

Фізкультхвилинка

муз. пауза МОРЕ (СЛАЙД16)

V.Закріплення вивченого матеріалу

Острів дружби(СЛАЙД17)

Кіт Леопольд зустрічає нас на цьому острові(СЛАЙД18)

Чи вміємо ми працювати дружно

Робота у парах

Порівняти числа №4 ст.88

Перевірка-зачитати більше число з кожної пари.

Намалювати усмішку у кого все правильно.

Острів Задачний (СЛАЙД19)

Здається, цей острів не безлюдний. На ньому живуть індіанці. Слайд20

Спробуємо з ними домовитись.

Потрібно розв язати задачу.

На дошці таблиця з короткими умовами до задач. Слайд 21

Окунів – 9 кг

Карасів - ?, на 3 кг <

Що спіймав індіанець? (окунів і карасів).

Скільки окунів спіймав він? ( 9 кг).

А що ми знаємо про карасів? (їх на 3 кг менше).

Чи можна знайти масу карасів? (можна).

Що значить на 3 менше? ( це значить, стільки скільки окунів, але без трьох).

То що треба зробити, щоб знайти масу карасів? (від 9 відняти 3).

Учень виходить до дошки і записує розв’язання.

Яка відповідь? (6 кг карасів).

Не хочуть нас відпускати, хочуть ще задачі порозв язувати

Веселі задачі

1.Купила в крамниці сестричка Сім метрів шовкової стрічки. Три метри мені віддала,

А скільки собі узяла?

2. Скільки фарб тут — не скажу,Відгадай, не покажу.

Якщо три до них додать,

От тоді їх буде п'ять.

3.П'ять берізок, дві смерічкиЗеленіють біля річки.Поряд з ними є ожина...Скільки всіх дерев, скажи-но?

VI.Розвиток математичних знань

Острів скарбів Слайд 22

Папуга поверне скарб якща виконаєте завдання

Завдання6 ст.88

Скарб-скриня з монетами

Хто швидше рахує

СЛАЙД 23 Завдання 7 ст.88

VII.Підсумок уроку

Назвати числа другого десятка

Молодці!

Роздача нагород

Головний скарб-знання .Слайд 24

БІЛЕТ 23

1.

Особливості використання комп'ютерної підтримки на уроках математики

.

2.Запропонуйте орієнтовну структуру уроку математики у технології «Росток».

Структура уроку математики у технології «Росток»:( Урок розроблений учителем - методистом ЗОШ №12 м. Вінниці Потапенко Н.І.)

Тема: Додавання дробів з однаковими знаменниками

Мотивація до навчальної діяльності

Мета:

1.створити мотивацію до навчальної діяльності на уроці;

2.визначити основні рамки уроку.

Актуалізація знань і фіксація утруднення в пробній дії

Мета:

1.повторити зміст дробу,уміння записувати і читати дроби;

2.тренувати мислення,розумові операції:аналіз,порівняння,

узагальнення;

3.повторити зміст дії додавання;

4.мотивувати до пробної дії ,організувати її самостійне виховання і обґрунтування.

5.організувати аналіз отриманих відповідей і зафіксувати індивідуальні утруднення.

Виявлення місця і причини утруднення

Мета:

1.виявити і зафіксувати причину утруднення: новий випадок з додаванням з однаковими знаменниками.

Побудова проекту і виходу з утруднення

Мета:

1.організувати фіксацію освітньої мети і теми уроку;2.побудувати проект виходу з утруднення .

Реалізація побудованого проекту

Мета:

1.організувати комунікативну взаємодію з метою реалізації побудованого проекту,спрямованого на придбання знань,яких недостатньо.

2.організувати узгодження способів і фіксацію побудованого способу дії в мові і знаково( за допомогою алгоритму і опорного конспекту);

3.організувати уточнення загального характеру нових знань.

Первинне закріплення в зовнішній мові

Мета:

1.створити умови для фіксації вивченого способу дії в зовнішній мові.

Самостійна робота з самоперевіркою по еталону

Мета:

1.організувати самоперевірку і самооцінку учнями уміння застосовувати спосіб додавання дробів з однаковими знаменниками в однакових умовах.

Включення в систему знань і повторення

Мета:

1.організувати тренінг застосування нового способу дій при розв’язання завдань.

Рефлексія навчальної діяльності на уроці

Мета:

1.зафіксувати в мові новий спосіб дій,вивчений на уроці:додавання дробів з однаковими знаменниками;

2.зафіксувати утруднення, які залишилися, і способи їх подолання;

3.оцінити власну діяльність на уроці.

БІЛЕТ 24

Розкрийте особливості підготовки вчителя до використання комп'ютерних презентацій на уроках математики в початковій школі

.

2. Продемонструйте дидактичні ігри, які можна використати у процесі вивчення величин у початковій школі.

Методичні рекомендації

Відомо, що будь-які знання через гру засвоюються у 4-5 разів швидше, ніж у звичайному навчанні. Гра дає змогу легко привернути увагу дітей і тривалий час підтримувати в них інтерес до тих важливих і складних завдань, на яких у звичайних умовах зосередити їхню увагу не завжди вдається.

Такі ігри спонукають дітей змалку міркувати самостійно, використовувати свою кмітливість, вміння уявити ситуацію і нестандартно її розв’язати.

Що забули назвати?

Учитель кладе перед дитиною на стіл картки з написами одиниць вимірювання величин, забувши в переліку згадати про одну з них. Дитина повинна сказати, що саме забули назвати.

Подібно до цього можна попросити дитину відновити ряд із 5-7 слів, не пов'язаних між собою одиниць вимірювання. Другого разу ряд читається не повністю, одне зі слів опускається. Дитина повинна відновити пропущене слово (а надалі і його місце в ряду).

Перетворення

Учням називають одну з одиниць вимірювання і пропонують виконати перетворення з більших у менші.

Доторкнися до …

Учням пропонується у класі доторкнутися до тих предметів, масу яких вимірюють у грамах, кілограмах або довжину вимірюють у міліметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах.

Я знаю …

Учням пропонується назвати одиниці вимірювання величин зі словами: «Я знаю 5 одиниць вимірювання часу: 1 -…, 2 - … (маси, довжини, площі)

Навіщо і чому?

Вчитель ставить запитання, а дитина повинна на нього логічно відповісти. Запитання мають бути трьох видів:

1) на припущення, вгадування, домислювання;

2) на з'ясування причини або смислу подій;

3) на прийняття рішення та планування власних дій.

Запитання першого типу:

- Для чого нам потрібні одиниці вимірювання довжини?

- Навіщо нам потрібен годинник?

Запитання другого типу:

- Чому після ночі наступає день ?

- Чому предмети вночі темні, а вдень світлі?

Запитання третього типу:

- Як довідатися, котра година?

- Як дізнатися масу предмета?

Проклади маршрут

На дошці записані приклади з іменованими числами в довільному порядку (18 км + 21 км; 42 км + 43 км; 44км -22 км; 26 км – 15 км; 56 км – 34 км). На старті літачок. Діти повинні обчислити приклади, а потім стрілочками прокласти маршрут, починаючи з найменшої відповіді до найбільшої і навпаки.

Аналогічно можна використати кораблик, автомобіль чи автобус.

На яку годину призначено збір?

Командир однієї футбольної команди вирішив призначити час її збору за допомогою гри. Час засекретив, записавши на картках, і запропонував самим здогадатися про час збору. Діти повинні простежити за зміною чисел, записаних на картках. Починаючи з числа 5 за годинниковою стрілкою знайти число, за допомогою якого змінюються всі числа. Воно і означає час збору команд.

5 14 233241

Чого не вистачає?

Вчитель називає дві одиниці вимірювання величин, а учні повинні назвати ті , які знаходяться між ними. Наприклад, учитель каже: 1 мм, 1 дм. Учні називають 1 см.

Загадки

▪ Не старіє, не вмирає, а все нищить, забирає. (Час)

▪ Ніг не маю, а ходжу,

Рота не маю, а скажу,

Коли обідати, а коли спати,

Коли роботу починати.(Годинник)

▪Встане – в метр висотою,

Сяде – в метр шириною;

Я уже розгадку дав,

Та ніхто не відгадав. ( Метр

Задачі – жарти

Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через

дві доби?

Коли чапля стоїть на одній нозі, вона важить 3 кг. Скільки буде важити чапля, якщо вона стане на дві ноги?

Пара коней пробігла 20 км. Скільки км пробіг один кінь?(20 км)

Щоб зварити 1 кілограм м’яса, потрібна 1 година. За який час звариться півкілограма м’яса?(за 1 год)

БІЛЕТ 25

Розкрийте особливості методики застосування технології диференційованого навчання

.

Розробіть систему завдань для проведення усного рахунку у технології розвивального навчання.

Усний рахунок включається практично в кожен урок з математики. Матеріал для усного рахунку тісно пов'язується з основним завданням уроку, готує базу для його виконання. Він може проводитись як в усній, так і в письмовій формі, при цьому пропонуються приклади, задачі арифметичного та геометричного змісту. Але, не зважаючи на це, основною метою усного рахунку є формування навичок швидкої лічби у прямому і зворотному порядку, по одиниці і рівними числовими групами, закріплення прийомів обчислення. Тривалість цього етапу не повинна перевищувати 5-8 хвилин, адже він вимагає від учнів максимальної віддачі розумових сил. Усний рахунок, як правило, проходить у швидкому темпі.

Приклад 1. Число і цифра 3. Склад числа 3 (для 1 класу)

1. Назвати число, яке слідує за числом 2; 1.

2. Назвати число, яке передує числу 4; 7.

3. Під ялинкою виросло 3 гриба. Скільки грибів залишилося під ялинкою, якщо один гриб забрав їжачок?

4. Назвіть «сусідів» числа 6; 8.

5. Сергій приніс із саду 3 груші, а Оленка стільки ж і ще 1. Скільки груш принесла Оленка?

6. Дві синички – дві сестрички

У зеленому гаю,

Там і ніжний соловейко

Веде пісеньку свою.

(Скільки всіх пташок?)

7. Порахуйте від 9 до 3,від 4 до 10.

8. Чого більше? Чого менше?

Приклад 2. Приклади виконання дій у виразах з дужками (для 2 класу)

30 – (12 + 7) = 30 – 19 = 11 – виконуємо дію спочатку в дужках

(30 – 12) – 7 = 18 – 7 = 11 – спочатку віднімаємо перший доданок, потім другий

(30 – 7) – 12 = 23 – 12 = 11 – спочатку віднімаємо другий доданок, потім перший

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Сучасні навчальні технології в методиці викладання освітньої галузі «Математика». «Педагогічна освіта». Задачі. Продемонструйте дидактичні ігри у процесі вивчення у початковій школі. Запропонуйте фрагмент уроку математики. Запропонуйте проблемну ситуацію на уроці математики

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Технологічний підхід у викладанні освітньої галузі «Математика». Загальна характеристика навчального курсу «Технології вивчення освітньої галузі Математика». Мета, завдання та зміст курсу

Продемонструйте дидактичні ігри, які можна використати на уроках математики у початковій школі

Технологія ігрової діяльності на уроках математики. Види та функції дидактичної гри

Запропонувати конспект уроку з математики з урахуванням технології колективно-групового навчання

Технологія особистісного-орієнтованого навчання на уроках математики

Проілюструйте практичне застосування технології розвивального навчання у процесі вивчення алгебраїчного способу розв'язування задач

Мультимедійні технології навчання. Особливості застосування комп'ютерних технологій на уроці математики

Технологія розвивального навчання Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова

Проектна технологія та особливості їх використання на уроках математики

Комп'ютерні (інформаційні) технології та особливості використання на уроках математики

Технологія проблемного навчання,та особливості її використання на уроках математики у початковій школі

Особливості перспективно-випереджувальної технології навчання С.Лисенкової із застосуванням опорних схем при коментованому управлінні на уроках музики

Технологія диференційованого навчання та особливості її використання у початковій школі на уроках математики

Технологія укрупнення дидактичних одиниць(варіанти застосування у школі)

Запропонуйте завдання для тематичного контролю для учнів 4 класу з теми: «Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла»

Технологія інтерактивного навчання на уроках математики у початковій школі

Технологія формування загально-навчальних умінь і навичок

Проаналізуйте урок математики з точки зору використання сучасних навчальних технологій

Технологія Росток. Особливості уроку математики у технології «Росток»

Підготуйте різнорівневу контрольну роботу з теми «Частини. Дроби» з урахуванням технології диференційованого навчання

Технологія програмового навчання, її суть та особливості застосування у початковій школі

Стимулювання та мотивація навчально-пізнаваної діяльності

Технологія інтегрованого навчання, особливості її застосування на уроках математики у початковій школі

Проаналізуйте практичне застосування технології УДО (укрупнення дидактичних одиниць), використавши метод взаємообернених задач

Метод коментованого управляння у вивченні початкового курсу математики

Проілюструйте практичне застосування технології УДО, використавши опорні схеми

Індивідуально-орієнтоване навчання

Технологія проблемного навчання та особливості її застосування в початковій школі

Охарактеризуйте технологію розвивального навчання у початковій школі

Особливості технологічного підходу до формування загально-навчальних умінь і навичок на уроках математики у початковій школі

Охарактеризуйте можливості інтерактивних технологій у процесі вивчення освітньої галузі «Математика»

Особливості використання комп'ютерної підтримки на уроках математики

Розкрийте особливості підготовки вчителя до використання комп'ютерних презентацій на уроках математики в початковій школі

Розкрийте особливості методики застосування технології диференційованого навчання

Похожие материалы:

Урок по технологии развития критического мышления по теме: «Имя числительное как часть речи»

Образовательные:  формирование понятия о числительном как части речи, его грамматических и синтаксических признаках, умение находить числительные в тексте; Развивающие: умение выделять существенную информацию, систематизировать ее и представлять в  графическом виде, обобщать, формирование критического мышления; Воспитательные: умение работать в группе.

КАМЕНЬ СУДЬБЫ

Радиоактивная безопасность

Отбор проб продукции растениеводства. Влияние ионизирующей радиации на иммунитет. Степень изменения в кроветворных органах и в крови сосудов находится в прямой зависимости от дозы радиации. Организация радиологического контроля в ветеринарии

Платники, об’єкт оподаткування і ставки податку. Порядок нарахування і сплати податку на прибуток підприємств

Платники податку з числа резидентів: суб’єкти господарювання. База оподаткування - грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування. Податкові періоди. Сутність, переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування. Особливості спрощеної системи оподаткування

Биохимия. Ответы на тесты

Выберите один правильный ответ. Процесс в организме. Ответ на тест по биохимии. ДНК. Выберите процессы, в которых участвует безазотистый остаток аминокислот. Поставь в правильном порядке. Выберите из перечисленных условий

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok