Жаңа идеологияның қалыптасуы мен тұрақты қалыптасқан стреотиптер және ұлттық дәстүрлер

33. Жаңа идеологияның қалыптасуы мен тұрақты қалыптасқан стреотиптер және ұлттық дәстүрлер.

Идеология - әлемнің қасиеттерін бағалау, жеке адамның, әлеуметтік топтар, бұқаралық қозғалыстар, саяси партиялар мен жалпы қоғамның сана оның өзгеру перспективаларын көрсететін философиялық идеялар мен көзқарастар салыстырмалы интеграцияланған, жүйеленген жиынтығы.

идеологияның негізгі мақсаты - адам табиғатының мәнін түсіндіру және әлемдік оған айналасында. Түрлі идеологиялық тұжырымдамалар халықаралық қатынастар арасында орын алған болатын.

Әлемдік соғыстар дәуіріндегі әлеуметтік сана және сыртқы саясат кезінщде яғни,Еуропадағы әлеуметтік-саяси қақтығыстар мен революцияның әсерінен идеологияның жаңа түрлері қалыптасты. Бүгінгі таңда либерализм – ең кең дамыған идеологиялардың біреуі. Ол үшінші сословиенің идеологиясы ретінде пайда болғанымен, кейін келе оның көптеген принциптері жалпы адамзаттық қажеттіліктерге сай келіп, ойынан шықты. Либерализмнің идеалы қазіргі саяси демократия принциптерінің қалыптасуы мен жетілуіне , дамуына зор ықпал етіп, оның қазына байлығына енді. Либералдық идеологияның негізгі принципі – адамның еркіндігі, тұлғаның табиғи құқықтары мен бостандықтарының қасиеттілігі мен ажырамастығы. Олардың қоғам және мемлекет мүдделерінен жоғары тұруы. Сонымен қатар коммунистік, социал-демократия идеологиясы, фашизм, неофашизм идеологиялары бар. Фашизм (Италияның фашизмо-бірлестік деген сөзінен шыққан) 1919 жылы Италия мен Германияда пайда болған. Негізін салушылар: Ф. Ницше, Дж. Джентилье, О. Шпенглер.

Ұлттық дәстүр — әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы; қауым мен қоғамда қалыптасқан мінез-құлықтың үлгілері. Күнделікті қолданыста бір мәдени топты екіншісінен айыратын және бейресми жолмен реттейтін қабылданған мінез-кұлық ережесіне немесе әлеуметтік әрекеттерді жөнге келтіретін терминге жатады.мысалы: Араб мемлекеттернің ұлттық дәстүрлеріне тоқталып кетсек.

салт-дәстүрлері оның мұсылман елі екендігінен бастау алады. Ислам шарттары, әсіресе, қасиетті Рамадан айында қатаң сақталынады. Үйге кіру үшін алдымен аяқ киіміңізді шешесіз. Арабтар үшін қарсы отырған адамның өкшесі көрініп тұрса, бұл қорлық болып саналады. Арабтардың қол алысуы ұзағырақ, себебі, бұл ерекше мұқияттылық белгісі.

Қоштасу кезінде қол алысуды ұмытпаңыз. Құрметті адамдардың қолын екі қолыңызбен аласыз. Мұсылман әйелге қолңызды бірінші болып бермеңіз, қажет болса, оны өзі істейді.Әйел адамдар жабық киінуге міндетті болып табылады.Әскери нысандар мен ғимараттарды, полиция бөлімшелерін немесе араб әйелдерін суретке түсіруге болмайды. Бұл жағымсыз әрекеттердің алдын алуға мүмкіндік береді. Қай жерде жүрсеңіз де, елдегі қоғамдық және мәдени дәстүрді сыйланыңыз абзал.Тағы бір мысал Үнді елінің дәстүрлері. Үнділердің мемлекеттік ақшасы рупиді шет елге алып шығуға заңмен тыйым салынған. Үндістер тамақтануға отырмас бұрын қолдарын, аяқтары мен беттерін міндетті түрде жуады. Көптеген отбасыларында әйелдері ерлері тамақтанып болған соң ғана үстел басына отырады.Үндістанда киімнің түсі мен түрін үйлестіріп кию өте маңызды. Қыздарының мінезін шаш күтіміне қарап анықтайды. Үндістандықтар сағаттық белдеуғе мән бермейді. Барлық қалаларында уақыт бірдей.

97. Лев Гумилевтің концепциясын талдау.

Лев Николаевич Гумилев — белгілі кеңестік және Ресей этнологы- XX ғасырдың көрнекті еуразияшыл ғалымы, тарихшы-этнолог, тарих және география ғылымдарының докторы, ақын, парсы тілінен аудармашы. Этногенез пассионарлық теориясының авторы. Қазақстанның ежелгі тарихын жетік білген. Ресей жаратылыстану ғылыми академиясының академигі, география және тарих ғылымының докторы, ұлы дала халықтарының тарихын зерттеген маман. Пассионар этногенез теориясының негізін салушы.

Пассионарлық - [лат. passio - құштарлық, азап шегу] - Л. Н. Гумилев енгізген ұғым. Гумилев пассионарлықтаң астарында индивидтің мақсатқа талпынысынан көрінетін белсенділігін (көбіне - қияли) және осы мақсатқа жету жолындағы жанкештілігі мен күйзеліске төзімділігін түсінді. Жанкештілік мұнда кеңінен алғанда - ең басты, тіпті, өмірлік маңызды қажеттіліктерден бас тарту, жоғары пассионарлық шиеленісте тіпті үстемдік етуші мақсат болып табылатын әлеуметтік және мінсіз қажеттілік жолында құрбан болып, өмірден де бас тарту. Жалпы, пассионари биологиялық қажеттіліктерден әлеуметтік және идеалдық қажет- тіліктерді басым қоюымен сипатталады. Тарихи-биографиялық әдіс негізінде Л. Н. Гумилев пассионарлықты әртүрлі дәуірлер мен этностарға тән, тұрақты психикалық және мінез-құлықтық белгілер кешені ретінде анықтайды. В. И. Вернадскийдің биогеохимиялық идеяларына сүйене отырып, Гумилев пассионарилерді сыртқы ортадан өзінің жеке қорғанысына қажеттен тыс қуат алуға туа бітті қабілеті бар және осы қуатты қоршаған ортаны өзгерту жолында мақсатты жүмысқа айналдыратын елден ерекше адамдар ретінде қарастырады. Сонымен қатар пассионарилердің айналадағы адамдардың мінез-құлқы мен психикасына белсенді ықпал ететінін айтқан. Адам ұжымдарының белсенділігінің өзгермелілігін этногенез фазалары бойынша зерттей отырып, жекелеген пассионарилердің белгілерін сипаттай келе Л.Н. Гумилев әр дәуірлерде мұндай тұлғалардың пайда болу жиілігі этникалық жүйенің жалпы белсенділігімен байланысты екендігіне тоқталады. Александр Македонский, Ганнибал, Корнелий Сулла, Шыңғысхан, Жанна д'Арк, Ян Гус, Протопоп Аввакум және басқа да тарихи түлғалардың өмірі мен қызметін талдай келе Гумилев белсенді өмірге деген ішкі құлшынысы материалдық құндылықтарды іздеуден де, әлеуметтік ортаның шарттарын таңуынан да тұрмайтын оларды біріктіретін барлығына тән ортақ белгілер кешені бар екенін анықтады. Керісінше, көптеген пассионарилердің жоғары белсенділігі айналасындағылардың айыптауына ұшырап, түсініспеушілігін тудырды, ақыр соңы қазаға да әкелді. Пассионарлықты популяциялық деңгейде (этникалық ұжымдардың белсенділігі ретінде) және индивидуалды деңгейде (мінез- құлық шабыты) сипаттай отырып, Л. Н. Гумилев бұл феноменді түсіндіруде пассионарлыққа теориялық көзқарас ретінде В. И. Вернадский еңбектеріндегі қаралған биосфераның тірі бөлшектерінің қуатының тиімділігі жөніндегі ойын ұсынды. Л. Н. Гумилевтің «еуразиялық суперэтнос» біртұтас үйлесімділік құрамындағы әрбір халықтың құқығы мен ерекшелігін мойындайды. Көп халықтық еуразиялық суперэтнос өкілдерінің өзіндік этномәдени бірегейлігіне және идеологияға кереғар руханиятқа ерекше мән беретінін ұмыта отырып, еуразияшылдық көбіне-көп тоталитарлық идеологиямен теңестірілді.Шынайы адами байланыстар мен еуразия халықтарының (жеке алғанда оырстар мен қазақтардың) достығы идеясы да кейде өрескел қате түсіндіріліп келеді: достыққа қарай ұмтылудың өзі мемлекеттік тәуелсіздікке, ұлттық мәдениетке және этикалық тазалыққа қауіп ретінде бағаланып қалады. Еуразиялық адам антропологиялық жағынан толыққанды емес деген пікір айтылуда. Шын мәнінде еуразияшылдықтың терең мәнін ашуға әлі келмеді.

98. Халықаралық қатынастардағы Қазақстан Республикасының құқығы.

  Қазіргі халықаралық катынастар деп әлемдегі халықаралық қатынастар субъектілерінің арасында пайда болатын әр түрлі байланыстар мен кездесулер, акциялар мен әрекеттер түсіндіріледі. Осы қатынастардың базалық әлеуметтік негізі Жер планетасында өмір сүретін бірлік пен тұтастықты калыптастыратын адамзат. Дегенмен осынау бірлік пен тұтастық — қайшылықты нақтылық және көп бейнелі, эр түрлі, тіпті карама-қарсы мүдделердің түйісуінің бірлігі болып табылады.Қазақстан Республикасы басқа мемлекеттермен терезесі тең,ол көптеген халықаралық ұйымдардың белсенді мүшесі болып табылады,халықаралық саяси аренада белсенді позиция ұстануға құқылы.Барлық елдердің саясаткерлері келісілген іс-әрекеттер арқылы, қарулы қақтығыс пайда болдырмайтын жаңа әлемдік тәртіпті құру жолы, өңірлік және жаһандық қауіпсіздік жүйелерін құру арқылы фактісі негізінде халықаралық ұйымдардың белсенді дақтардың басымдықтарының бірі, әсіресе сияқты Қазақстан БҰҰ-ның және оның органдары.

Қазірдің өзінде 5 наурыз, 1992, Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының қабылданды. Осылайша, біз әлемдік істерде және адам проблемалар тартылуы мүмкіндік бар, саяси, экономикалық, әлеуметтік, гуманитарлық және басқа да маңызды салаларда, оның жетістіктеріне қол жеткізу, қазіргі заманғы өркениетті адамзат дамуына сәйкес келеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының атына халықаралық мәселелердің кең ауқымын саласында, әлемдік саясатта, біздің еліміздің қорғаныс және қауіпсіздік мүддесінде Қазақстан рөлі мен орны негізінде біздің заманымыздың негізгі саяси мәселелер бойынша өз айқын лауазымдарда әмбебап ұйым бар, өте маңызды болып табылады. Осыған байланысты, шешуші маңызы бірінші Біріккен Ұлттар өнімділігін осы халықаралық ұйымның қызметіне тәуелсіз Қазақстанның қатысу принциптерін баяндалған болатын Бас Ассамблеясының 47-ші сессиясында өтті Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Президенті, қазіргі әлемде оның рөлін біздің пайымдауы болды. Рас, Қазақстан Республикасы Президентінің сөйлеген сөзі оның өршіл сыртқы саяси бастамаларын алға салып, негізінен Дүниежүзілік ұйымының өз тану ықпал етті, әлемдік саясатта қатысуға жас мемлекеттің елеулі қолдану болды. Мемлекет біздің басшысының, мемлекеттердің халықаралық құқық командалық құрмет пен қолдау көрсеткені үшін құрмет адалдығын теңдестірілген және прагматикалық курс - ұйымдастыру мен басқару мүшелері. Дипломатиялық ортада, және Ұйымның Бас хатшысы Қазақстан Президентінің бастамасы мазмұны Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңесті шақыру туралы бұл танылған БҰҰ Жарғысының мақсаттары мен қағидаттарына толық сәйкес келеді. Алматыда АӨСШК кездесулер қорытындысы бойынша АҚШ-та (Нью-Йорк) жүргізіледі Біріккен Ұлттар Ұйымының және халықаралық ұйымдар жанындағы 20-дан астам Азия елдерінің тұрақты өкілдері үш кездесулер, көптеген елдердің тарапынан осы бастамаға белсенді қолдау көрсетті. Тұрақты өкілдігі, сондай-ақ кейінгі жауығу дәуірінің мәселелері бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясының арнайы сессиясын шақыра Қазақстанның бастамаларын дамыту жөнінде күш-жігерін ерекше көңіл бөледі. Белсенді пайыздық Қазақстан Президенті Еуразиялық одақ құру идеясын алға Біріккен Ұлттар болды. Мемлекеттердің өкілдері - мүше, қазіргі заманғы даму объективті үрдістерін ескере отырып, өңірлік және жаһандық тұрғыда тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайту жөніндегі өз фокус осы бастаманың көзқарасы атап. Халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту үшін қазақстандық ұмтылысы әлемдегі саяси мәселелерге біздің еліміздің теңдестірілген және шынайы көзқарасты байланысты. Бас Ассамблеясының күн тәртібіндегі ең өзекті және сезімтал мәселелер бойынша дауыс беру біздің Республикасының позиция осы халықаралық форумында жалпы оң баға танылады және қабылдады. жылдың ең маңызды оқиғасы Нью-Йоркте өтті Ядролық қаруды таратпау туралы шарт қарау және ұзарту Конференциясы, бойынша Шарттың Тараптар Конференциясы болды. Осы Келісім, қатысушылар 25 жыл ең кеңінен қабылданған қару-жараққа бақылау аспаптары болды 175 мемлекеттер болып табылады. 1993 жылғы желтоқсанда Қазақстан ядролық емес мемлекет ретінде Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа ратификациялады. Ол оң халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту біздің еліміздің практикалық үлес ретінде халықаралық қоғамдастық тарапынан бағаланды. Қазақстан өз Тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында халықаралық аренада оның басшылығының сыртқы саясатының арқасында оң имиджін, әлемдік қоғамдастыққа үйлесімді интеграциялау үшін айтарлықтай әлеуетке ие болды. Сондықтан қарамастан, қалай қиын, ол осы мәселеде жалпыға танылған нормаларына көңіл бөле отырып, дипломатиялық қызметін салу басында қажет. Көпжақты дипломатияның үшін негізгі форумның белсенді қатысуын қамтамасыз ету, анық белгіленген басымдықтар болуы тиіс. Біріккен Ұлттар Ұйымының жұмысына белсенді қатыса отырып, Қазақстан шешім қабылдау Республикасы өмірлік мүдделер қолданылу аясына құлап әсіресе сол көптеген халықаралық мәселелер бойынша белсенді қатысуға нақты мүмкіндік бар. Сонымен қатар, әрине, Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшелік, Қазақстан, саяси, экономикалық және басқа да әсер беруі тиіс мемлекетіміздің үдемелі дамуына ықпал - ұлттық қауіпсіздік нығайту. Қазақстан өмірлік маңызды мүдделері мемлекеттердің даулар мен реттеу және қайшылықтарды шешу құралы ретінде халықаралық құқықтың негізгі принциптері арасындағы қарым-қатынаста бекіту бағытында тренд одан әрі шоғырландыру сәйкес келеді. Арқасында өзінің геосаяси жағдайының сипатына Қазақстан екі еуропалық және азиялық елдермен теңгерімді қарым-қатынастарды дамыту саясатын жүзеге асыру, көпвекторлы саясатын ұстанады және толықтай халықаралық құқықтарды пайдаланып,талаптарды бұлжытпай орындайды.

99. Халықаралық құқықтың субъектілері, халықаралық құқықтың негізгі принциптері

Халықаралық құқықтың субъектілері

халықаралық құқықтың негізгі принциптері

1

Алғашқы (егеменді) субъектілер, оларға егемендігі бар мемлекеттер мен өз тәуелсіздігі үшін күресуші халықтар мен ұлттарды

Мемлекеттердің егеменді тендігі қағидасы

2

Туынды (егеменді емес) субъектілер халықаралық ұйымдар, мемлекет тәрізді құрылымдар.

Күш немесе қоқан-лоқы қолданбау қағидасы.

3

ерекше тобы — жеке тұлғалар.

Басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидасы.

4

Үкімет аралық емес халықаралық ұйымдар

Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы.

5

Халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидасы.

6

халықаралық ынтымақтастық қағидасы.

7

Тең құқықтылық пен халықтардың өзін-өзі билеу қағидасы.

8

Мемлекеттердің аумақтық тұтастығы қағидасы.

9

Мемлекеттік шекаралардың мызғымастығы қағидасы.

10

Адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу қағидасы.

100.Қазақстандағы діни факторлардың ұлттық мүддеге әсері.

Дін – адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтік-мәдени сана. Діннің басты мақсаты – адамның рухани жетілуі және оның Жаратушы Құдайға сенімі. Әлемдік діндердің негізін-ислам,христиан және буддизм құрайды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда бүгінгі күні 40-тан астам конфессиялар, 3 мыңнан аса діни бірлестіктер бар.

Ұлттық мүдде деп белгілі бір ұлт өкілдерінің бәрі үшін ортақ қоғамдық мүдделерін айтамыз. Қазақтардың ұлттық психологиясына тікелей қатыстылығы бар, ұлттың баршаға ортақ мүддесі дегенге келетін болсақ, оны әр кездегі өр түрлі әлеуметтік топ өкілдерінің түсінуі мен оған сай әрекет етуінің әр түрлі болғандығын көрер едік. Ұлттық мүдденің алдыңғы лекке шығуы мен оны қанағаттандыру бағытындағы әрекет белсенділігінің артуы да ұлттың өзінің (ұлттық психологияның да) даму үдерісіндегі ілгері басқан сәттерге сәйкес келеді.Қазақстан Республикасы Ата Заңында көрсетілгендей зайырлы мемлекет болғандықтан, тәуелсіздіктен кейінгі жылдары мемлекет органдарының діни ұйымдардың жұмыстарына бақылау функциясынан тыс тікелей араласпағаны белгілі. АҚШ мемлекет басқармасының «Демократия, адам құқықтары және еңбек бюросы» жариялаған «Қазақстан – халықаралық діни бостандық есебі» (2002 ж.) де осыны растайды. Алайда, жоғарыда айтқанымыздай, дін мемлекетті қалыптастыратын негізгі әлеуметтік институттардың бастыларынан және азаматтық қатынастарда маңызды рөл атқаратындықтан мемлекет ұйымдары мен құрылымдарының ішінде дін саласымен жұмыс істейтін мекемелер уә органдар болуы заңды. Осы орайда ҚР Үкіметі қарамағында діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі Кеңес құрылған. Кеңестің облыстар мен Астана және Алматы қалаларындағы бөлімшелері тікелей діни бірлестіктер және жамағаттармен, сонымен қатар әкімдіктер, Әділет министрлігінің тіркеу қызметі, Ішкі істер министрлігіне қарасты мекемелер, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Мәдениет министрлігі сияқты құзырлы мекемелермен етене байланыс жасайды.

Конституциямыз бойынша орталығы шетелдерде орналасқан діни ұйымдардың Қазақстандағы басшыларының тағайындалуы «тиісті мемлекет мекемелерімен үйлестіре отырып» жүзеге асырылуы керек. Қазақстанда діни экстремизм үлкен аяда көрініс таба қоймаған құбылыс, алайда түптің түбінде, конфессиялық тұрақсыздық үрдісі бізде де төбе көрсетуі мүмкін - ау деген қауіп белгілі дәрежеде бар. Демек, біздің көп ұлтты және көп конфессиялы қоғамымызда конфессиялық экстремизмнің пайда болу мүмкіндігіне үстірт қарауға тіпті де болмайды, олай ету мейлінше қауіпті. Бұл жерде де сәл ойлануға тура келетін жәйттер бар секілді. Жоғарыда көрсетілген көптеген діни ұйымдар мен миссионерлер және экстремистік бағыттағы зиянды ағымдардың шектен тыс қажыр-қайрат жасауы салдарынан бүгінгі күні еліміздегі діни ахуал аса күрделі қалыпта десек болады. Діни конфессиялар мен мемлекеттің өзара әрекетінің Қазақстанда қалыптасқан нұсқасы, бүгінге дейін: адам құқы мен еркіндігін құрметтеу, діни және қоғамдық мүдделердің сәйкестігі, серіктестік қатынас пен өзара түсіністік қағидаларына негізделген. Қазіргі жағдайда, діни саладағы шиеленістің жай-күйі түсінікті болып келеді; осындай адалдық пен мемлекеттің дінге деген арақашықтықты сақтауы – өнімді емес. Бұл –жекелеген, бүлдіргіш, жалған діни секталар мен ұйымдардың жағдайды пайдалануына мүмкіндік берді – тіркеу сүзгісінен айырықша заңдық қиыншылықтарсыз және еркін өту, ал жүйелі бақылаудың болмауы дәстүрлі емес ағымдар (радикалды) мен бәрі мүмкін болатын секталардың кең таралуына және шектен тыс белсенділігіне алып келді. Әдеттен тыс жағдай қалыптасты. Бір жағынан, тәуелсіздік жылдары, конфессионалдық көзқарасы мен діни тұрпатына қарамастан барлық азаматтардың тең құқықтылығы мен еркіндігін қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық база құрылды. Екінші қырынан – конфессияаралық жетістіктер аймағын саясиландырудан кету мен мемлекеттік саясатта үш негізгі қағиданың басым болуы – бейтараптылық, төзімділік, теңдік – Қазақстандағы діни ахуалға биліктің көңіл бөлуін әлсіретті. Шешуші рөл мемлекеттің бейтараптылық көзқарасы қағидасынан шығарылды және діни қауымдастықтар мен бірлестіктердің ішкі ісіне араласпауды қамтып жатты, бұның нәтижесі олардың теріс әлеуметтік әсері мен санының артуына алып келді. Көптеген діни ұйымдардың өздерінің білім беру мен оқыту орталықтары бар: медресе, жексенбілік, семинарлар, университеттер, біліктілікті көтеру институттары. Ерлер мен әйелдердің тақуа орындары (монастырьлері), монахтар ордендері еркін қызмет етеді. Сонымен қатар, соңғы санақ мәліметтері бойынша, Қазақстандағы халықтың көпшілігі өзін белгілі бір немесе басқа да бір діндермен байланыстырады (оның ішінде, 70% исламмен, ал 26% христиандықпен). Көптеген көлемді зерттеулерге қарамастан, діни қатынастар алаңындағы жағдайларды талдау мен кешенді бағалаулар жүргізілген жоқ, діни белсенділікке жетеленген және салттарды сақтайтын азаматтардың үлесі, ұсынылған сандардан айтарлықтай төмен екендігін атап өту маңызды.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Лев Гумилевтің концепциясын талдау. Халықаралық қатынастардағы Қазақстан Республикасының құқығы. Халықаралық құқықтың субъектілері, халықаралық құқықтың негізгі принциптері Қазақстандағы діни факторлардың ұлттық мүддеге әсері.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Вплив мобільного телефона на організм людини

ПИСЬМОВА РОБОТА Реферат з курсу «Безпека життєдіяльності». Хвороби та ушкодження спричинені неправильним користуванням мобільним телефоном. Вплив електро-магнітного поля (ЕМП) на організм людини. Мобільні телефони і діти

Предназначение, организация и возможности дымовой роты на ТДА-2К ОДБ

Последовательность работы командира взвода ДОС после получения задачи на проведение СО обмундирования

История и философия науки

Вопросы к кандидатскому экзамену "История и философия науки". Общие проблемы философии науки. Предмет философии науки. Социологический и культурологический подходы к исследованию науки. Готовые ответы.

Паразитология и инвазионные болезни животных

Вопросы (и некоторые ответы) к государственному экзамену по заразным болезням по дисциплине «паразитология и инвазионные болезни животных»

Философия науки. Ответы

Предметом философии науки являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний. Философско-методологический анализ науки. Наука как предмет философского анализа.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok