Қалқанша безі

1 Қалқанша безі қанша үлестен тұрады?

A + 2

B 3

C 4

D 1

E 5

2 Қалқанша безінің қызметін тексеру үшін қандай зерттеу әдісі қолданылады?

A МРТ

B КТ

C рентгенография

D УДЗ

E + радиоизотоптық диагностика

3 Түрік ершігін анық визуализациялауға мүмкіндік беретін әдіс қандай?

A рентгенография

B УДЗ

C + МРТ және КТ

D ангиография

E рентгено-контрасттық зерттеу

4 Ұйқы безінің басы қай жерде орналасқан?

A асқазан денесінің артында

B асқазан денесінің алдында

C бауырдың артында

D + 12 елі ішек доғасында

E көкеттің сол жақ күмбезінің астында

5 Түрік ершігінде қандай без орналасқан?

A бүйрек үсті безі

B + гипофиз

C қалқанша бездер

D қалқанша маңы бездері

E ұйқы безі

6 Балаларда қалқанша безді сәулелік зерттеудің негізгі әдісі:

A рентгенологиялық

B МРТ

C + УДЗ

D КТ

E ПЭТ

7 Қандай зерттеу әдісі 2 – 3 қатардағы ұсақ панкреатикалық өзектердің бейнесін алуға мүмкіндік береді?

A асқазан мен 12 – елі ішектін рентгеноскопиясы

B УДЗ

C радионуклидтік диагностика

D + эндоскопиялық ретроградты холангиопанкреатография

E ангиография

8 Айырша (вилочковая) без қай жерде орналасады?

A кеуде қуысының жоғарғы-алдыңғы бөлігінде, төс сүйегінің сол жағында

B кеуде қуысының жоғарғы-алдыңғы бөлігінде, төс сүйегінің оң жағында

C + кеуде қуысының жоғарғы-алдыңғы бөлігінде, төс сүйегінің артында

D кеуде қуысының орта бөлігінде, төс сүйегінің артында

E барлық жауаптары дұрыс емес

9 Аналық бездің кистасы компьютерлік томографияда:

A + шеттері анық , құрылымы біртекті, тығыздығы 14- тен 30 ға дейінгі HU, түрі дөңгелек немесе овал пішінді

B шеттері анық емес, құрылымы әртекті ,тығыздығы 30-40 дейінгі HU, түрі дөңгелек немесе овал пішінді

C шеттері анық емес, құрылымы әртекті , тығыздығы 40-60 дейінгі HU, түрі дөңгелек немесе овал пішінді

D аталған белгілердің жиынтығы

E барлық жауаптары дұрыс емес

10 Эндокринологияда мүшенің қызметін анықтауда қандай зерттеу әдісі тиімді деп есептелінеді?

A + «in vivo» радиоконкурентті микроанализдің әдістері

B ішкі секреция бездерінің сөл шығаруын РФП-тті қабылдаған соң анықтайтын

«in vitro» зерттеу әдісі

C гамматопография әдістері

D рентгенологиялық әдіс

E барлық белгілердің жиынтығы

11 Бүйрек үсті безін зерттейтін сәбилердегі ең ақпаратты әдіс:

A ретроградтық урография

B цистография

C + УДЗ

D жалпы шолу рентгенографиясы

E рентгеноскопия

12 Қалқанша безін радиоизотоптық зерттеу үшін қандай РФП (радиофармпрепарат)

қолданылады?

A барий сульфаты

B селен изотопы

C алтын изотопы

D + йод изотопы

E азот

13 Гипофиз қанша бөліктен тұрады?

A 1

B 2

C + 3

D 4

E 5

14 Аденома көбіне гипофиздің қай бөлімінен дамиды?

A + алдыңғы

B артқы

C ортаңғы

D артқы және ортаңғы бөлімдерден

E барлық жауап дұрыс

15 Бүйрек үсті безі қызметінің бұзылуымен жүрмейтін ауруды атаңыз

A бүйрек үсті безі қыртысының гиперплазиясы

B бүйрек үсті безі карциномасы

C феохромоцитома

D бүйрек үсті безінің шамасыздығы

E + бүйрек үсті безінің миелолипомасы

16 Ұйқы безі басының ісігіндегі жанама рентгенологиялық белгі

A 12 елі шектің доғасының тарылуы

B + 12 елі шектің доғасының кеңиуі

C зерттеу уақытында асқазанда сұйықтықтың жиналуы

D асқазанның кілегейлі қабығының рельефінің өзгеруі

E өт жолдарының зақымдануын

17 Ұйқы безі жарақатының алғашқы кезеңдегі УДЗ белгілері:

A мөлшерінің ұлғаюы

B шеттерінің аңық емес болуы

C ұйқы безінің айналасында сұйықтықтың жиналуы

D кіші жамбас қуысында сұйықтықтың жиналуы

E + барлық аталғандар дұрыс

18 Гамма – топографиялық зерттеу кезінде анықталатын қалқанша безінің «ыстық аймақтары» дегеніміз не?

A + РФП (радиофармпрепарат) өте көп жиналған аймақтар

B РФП өте аз жиналған аймақтар

C РФП жоқ (жұтылуы аңықталмайтын) аймақтар

D РКЗ (рентгенконтрасттық заттар) жинақталмайтын аймақтар

E РКЗ көп жинақталған аймақтар

19 Гамма – топографиялық зерттеу кезінде анықталатын қалқанша безіні «суық аймақтары» дегеніміз не?

A РФП (радиофармпрепарат) өте көп жиналған аймақтар

B РФП бір қалыпты жиналған аймақтар

C + РФП жоқ (жұтылуы аңықталмайтын) аймақтар

D РКЗ (рентгенконтрасттық заттар) жинақталмайтын аймақтар

E РКЗ көп жинақталған аймақтар

20 Қандай зерттеу әдісі ұйқы безінің кішкентай ісіктерін (0,5 – 1,0 см) анықтауға мүмкіндік береді?

A УДЗ

B + КТ

C МРТ

D ангиография

E радионуклидті диагностика

21 Қандай зерттеу әдісі талақ ауруы туралы нақты мәлімет береді?

A рентгендік

B УДЗ

C ангиография

D радионуклидтік

E + КТ

22 Лимфа түйіндерінің қай тобы рентгенологиялық әдіс арқылы жақсы көрінеді?

A іш қуысы бездері

B шап аймағы бездері

C қолтық асты бездері

D + көкірек аралық және өкпе ішілік

E мезентериалды бездер

23 Талақ ангиографиясы қандай жағдайда қолданылады

A кистада

B ісікте

C спленографияда

D + жедел қансырауда

E метастаздарда

24 Балалардың алғашқы айларында айырша без зерттеуінің негізгі әдісі:

A рентгендік

B МРТ

C радиоизотоптық

D + УДЗ

E ангиография

25 Кеуде қуысының қаптал проекциялы рентгенограммада тимус қай жерде орналасады?

A + алдыңғы көкірек аралықта

B ортаңғы көкірек аралықта

C артқы көкірек аралықта

D артқы синуста

E жүрек көленкесінің проекциясында

26 Сүйек кемігін зерттеуде ең алдымен қандай визуалды әдіс қолданылады?

A фистулография

B сцинтиграфия

C + рентгенография

D КТ

E артрография

27 Спленомегалияның жанама рентгендік белгілірін атаңыз:

A + асқазанның ауалы көпіршігінің медиальды жаққа ығысуы

B бауырдың латералды ығысуы

C дуоденалды тағаның кеңеюі

D сол жақ бүйректің жоғары ығысуы

E барлық жауап дұрыс

28 Спленомегалияның урограммадағы жаңама рентгендік белгілері:

A табақшалардың кеңеюі

B гидронефроз

C + сол жақ бүйректің төмен ығысуы

D сол жақ бүйректің ұлғаюы

E барлық жауап дұрыс

29 Талақ инфарктісі кезінде ангиограммада нені көреміз?

A талақ артериясы мен оның тармақтарының аздап тарылуы

B талақ артериясы мен оның тармақтарының кеңеюі

C талақ венасының кеңеюі

D + талақ артериясымен оның тармақтарының окклюзиясы

E талақ венасының тромбозы

30 Талақ кальцинаттары қандай зерттеу әдісі кезінде жақсы көрінеді?

A УДЗ

B + КТ

C ангиография

D МРТ

E спленопортография

31 Спленопортография не үшін жасалынады?

A жедел қан кету себебін анықтау үшін

B + порталды гипертензия кезінде талақтан венозды қанның кетуін анықтау үшін

C талақ жыртылуының локализациясын анықтау үшін

D талақ құрылымын зерттеу үшін

E барлық жауап дұрыс емес

32 Не себептен 1 жасқа дейінгі балаларда УДЗ кезінде айырықша безді анық визуализациялауға мүмкіндік бар?

A + өйткені 1 жастан соң кейін төс сүйектене бастайды

B көлемінің үлкендігіне байланысты

C осы жаста жақсы қызмет атқарады

D ересек жаста да жақсы көрінеді

E барлық жауап дұрыс

33 Тимомегалияның рентгенологиялық белгілері:

A өкпе түбірінің кеңеюі

B өкпе суретінің күшеюі

C + жоғарғы көкірек аралықтын кеңеюі

D сол жақ өкпенің жоғарғы бөлігінің қараюы

E барлық жауап дұрыс емес

34 Тимоманың рентгендік белгілері:

A сол жақ өкпенің төменгі бөлігінің шеттері анық емес қараюы

B оң жақ өкпенің ортаңғы бөлігінің шеттері анық емес қараюы

C + жоғарғы ретростерналды кеңістіктің шеттері анық қараюы

D кардиодиафрагмалды бұрыштағы қараюы

E барлық жауап дұрыс

35 Шеткі лимфа түйіндерінің УДЗ – ге көрсеткіші:

A сәйкес аймақтағы ауырғандық

B сәйкес аймақтағы ісіну

C сәйкес аймақтын қызаруы

D сәйкес аймақта қозғалыстың қиындауы

E + аталғандардын барлығы дұрыс

36 Қандай лимфа түйіндерін рентгенологиялық зерттеу әдісімен визуализациялауға болады?

A + ұлғайған көкірек ішілік түйіндерді

B жақ асты түйіндерді

C мойын лимфа түйіндерін

D мықын түйіндерін

E көрінбейді

37 Паратрахеалды лимфатүіндерінің ұлғаюы рентгенограммада қалай көрінеді?

A өкпе суретінің күшеюі

B өкпе суретінің селдіреуі

C + жоғарғы көкірек аралық көленкенің кеңеюі

D кардиодиафрагмалды бұрыштағы қараюы

E анықталмайды

38 Ұлғайған бронхопульмоналды лимфа түйіндерінің рентгендік көрінісі:

A өкпе суретінің күшеюі

B өкпе суретінің селдіреуі

C + өкпе түбірінің кеңеюі , қатаюы және құрылымын жоғалтуы

D жоғарғы көкірек аралық көленкенің кеңеюі

E кардиодиафрагмалды бұрыштағы қараю

39 Инфильтративті туберкулездік бронхоадениттің рентгендік көрінісін атаңыз:

A өкпе түбірінің кеңеюі

B өкпе түбірінің қатаюы

C өкпе түбірі құрылымсыз

D өкпе түбірінің сыртқы шетінің анық еместігі

E + аталғандардың барлығы дұрыс

40 Сүйектегі остеобластикалық метастаздардың сипаты:

A қатайған аймақтардың пайда болуы

B шеттері анық емес

C патологиялық сүйек түзілісі

D компақтық қабықтың кеңейуі

E + аталғандардың барлығы дұрыс

41 Тірек – қимыл аппараты мүшелерін сәулелік зерттеуге жалпы көрсеткіш:

A шағымында жарақаттың болуы

B бөгде дененің бар екендігіне күдіктің болуы

C ауырсыну синдромы; деформацияның, пальпацияланатын түзілістің болуы

D тері жамылғысының түсі мен құрылымының жергілікті өзгерісі; ісінуі

E + аталған көрсеткіштердің барлығы

42 Балаларда сүйектердің аурулары мен зақымдануларын зерттеудің негізгі сәулелік әдісі:

A + рентгенологиялық

B УДЗ

C КТ

D ПЭТ

E радиоизотоптық

43 Сүйек сынықтарын анықтаудағы стандартты рентгенологиялық зерттеу тәсілі:

A тіке проекциядағы рентгенография

B қаптал проекциядағы рентгенография

C + «тіке және қаптал» қалыптағы рентгенография

D барий қоспасымен рентгенконтрасттық зерттеу

E оң және сол жақ қия бағыттағы рентгенография

44 Жұмсақ тіндер мен шеміршектің патологиясына күдік туғанда қандай визуалды зерттеу әдісі қолданылады?

A рентгенологиялық

B + УДЗ

C КТ

D рентгенконтрасттық

E радиоизотоптық

45 Ірі буындардың, омыртқаның, жақ – бет аймағының зақымдануы кезінде қолданылатын ең ақпаратты әдіс:

A рентгенологиялық

B УДЗ

C ангиография

D + КТ

E радиоизотоптық

46 Нәрестелер буындарының рентгендік зерттеунің қиындығы неде?

A денесінің кішкентайлығында

B дене салмағының аздығында

C метафиздердің оссификациялануының болмауында

D диафиздердің оссификациялануының болмауында

E + эпифиздердің оссификациялануының болмауында

47 Түтікше сүйектер сынығының негізгі рентгенологиялық белгілері:

A ауырғандықтың болуы

B деформацияның болуы

C аяқ – қолдың мәжбүр қалыпта болуы

D + сынық сызығының болуы және сынықтың ығысуы

E аталғандардың барлығы дұрыс

48 Сынық ығысуының рентгенологиялық түрлері:

A қапталынан

B ұзына бойы

C бұрыштық

D ротационды

E + аталғандардың барлығы

49 Сынықты емдеу барысында рентгенологиялық бақылау не үшін жасалады?

A сынықтың бар екендігіне көз жеткізу үшін

B + сынықтың екінші реттік ығысуын анықтау және сүйек сүйелін бағалау үшін

C сынық аймағындағы нерв бағаналарының гематомамен қысылуын анықтау үшін

D ата – анасының қалауы бойынша

E жоғары аталғандардың барлығы

50 Омыртқаның компрессионды сынығы кезінде қандай зерттеу орындалады?

A + қажетті аймақты рентгенконтрасттық таңбалап екі проекцияда рентгенография жасау

B «ауызды ашу арқылы» рентгенография жасау

C УДЗ

D радионуклидтік әдіс

E аталғандардың зерттеулердің барлығы

51 Қандай әдіс метал бөгде денелерді анықтағанда бірінші колданылады :

A + рентгенологиялық

B ПЭТ

C КТ

D БФЭКТ

E радионуклидтік

52 Эхографиямен визуализациялауға болады:

A тері асты шел қабатының соғылуы мен жыртылуын

B бұлшықеттердің гематомаларын, соғылуын, жыртылуын

C ірі сіңірлердің зақымдануын

D буындардың жұмсақ тінді компоненттерінің зақымдануын

E + аталған зақымданулардың барлық варианттарын

53 Металл бөгде денелерді анықтаудың негізгі сәулелік әдісі:

A + рентгенологиялық

B УДЗ

C КТ

D ПЭТ

E аталғандардың барлығы

54 Сколиоздың негізгі сәулелік диагностикалау әдісі:

A + рентгенологиялық

B УДЗ

C КТ

D ПЭТ

E радиоизотопты

55 Сүйектермен буындарды сәулемен зерттеуде қай әдіс негізгі болып саналады?

A + рентгендік

B КТ

C МРТ

D УДЗ

E барлық әдістердің жиынтығы

56 Сүйек тіндерінің санының қалыптан тыс көп түзілі үдүрісін қалай атайды

A остеолиз

B остеонекроз

C остеопороз

D + остеосклероз

E барлық жауаптар дұрыс емес

57 Айқын аймақтың остеопороз бен рентгендік буын саңылауының тарылуы қай ауруға тән?

A сүйектің буын іші сыныуына

B + буынның туберкулездік қабынуына

C сүйек миының қабынуына

D остеогендік саркомаға

E сүйек миеломасына

58 Сүйектің кемік бөлігінің басыңқы зақымдануы қай ауруға тән болып саналады?

A + туберкулезге

B остеомиелитке

C остеосаркомаға

D остеомаға

E барлық жауаптар дұры

59 Қай ауруда буын шеміршегі зақымданбайды?

A буының инфекциялық қабынуында

B остеомиелитте

C + сүйек саркомасында

D сүйек-буын туберкулезінде

E компактілі остеомада

60 Сүйек тысының ине тәріздес /спикулалар/ өзгеруі қай ауруға тән?

A остеомиелитке

B + остеосаркомаға

C сүйек-буын туберкулезіне

D сүйек сынуына

E барлық жауаптар дұрыс емес

61 Остеомиелиттің алғашқы рентгендік белгісі қандай мерзім аралығында пайда болады?

A 1-3 күннен кейін

B 5-7 күннен кейін

C бір айдан соң

D + 10-12 күннен кейін

E көрсетілген мерзімдердің барлығында

62 Сүйек тысының «козырек» тәріздес өзгеруі қай ауруға тән?

A сүйек-буын туберкулезіне

B + остеосаркомаға

C остеомиелитке

D сынықтарға

E остеомаға

63 Остеомиелиттің алғашқы рентгендік белгісі қандай?

A деструкция

B секвестрдің пайда болуы

C + сүйек тысының сылынуы және әктенуі

D жылан көздің пайда болуы

E гиперостоз

64 Сүйектің диафиз бөлімінің жиірек зақымдануы қай ауруға тән?

A + остеомиелитке

B сүйек-буын туберкулезіне

C остеомаға /сүйектің залалсыз ісігіне/

D остеогендік саркомаға

E метастазды ісіктерге

65 Қай ауруға тығыздығы өте төмен, уақ /1-3мм/ секвестірлер тән?

A остеомиелитте

B остеомаға

C сүйек сынуында

D + сүйек-буын туберкулезіне

E сүйек күбірткесіне

66 Гиперостоз /сүйектің толығуы мен остеосклерозы / қай ауруға тән?

A сүйек-буын туберкулезіне

B остеосаркомаға

C + созылмалы остеомиелитке

D сыныққа

E аталған аурулардың барлығына

67 Қай ауруға өте ірі /субтоталды, тоталды/ секвестірлер тән?

A сүйек-буын туберкулезіне

B сүйек ісігіне

C сынықтарға

D + остеомиелитке

E инфекционды артритке

68 Қандай ауруға «салқын абсцесс» белгісі тән:

A остеогендік саркомаға

B + туберкулезге

C остеомиелитке

D сынықтарға

E метастаздарға

69 Остеобластық метастазға не тән?

A жарықтану ошақтарының болуы

B + қараю ошақтарының болуы

C секвестрдің болуы

D барлық жауап дұрыс

E ешқайсысы дұрыс емес

70 Остеокластық метастазға не тән?

A секвестрдің болуы

B қараю ошақтарының болуы

C + жарықтану ошақтарының болуы

D жарықтану және қараю ошақтарының болуы

E барлық жауаптар дұрыс

71 Жарақаттық эпифизиолиз қай жастағы адамдарға тән?

A ересек адамдарға

B қарт адамдарға

C + балаларға

D жастың маңызы жоқ

E дұрыс жауабы тек В

72 Сүйек тысы қабынғанда рентгенограммада қалай көрінеді?

A көрінбейді

B + сызықша қараю түрінде

C сызықша жарықтану түрінде

D екі жағы дөңес қараю түрінде

E екі жағы дөңес жарықтану түрінде

73 Жарақаттық эпифизиолизге қандай белгі тән?

A сынық белгісінің сызықша қараю ретінде көрінуі

B сынық белгісінің сызықша жарықтану ретінде көрінуі

C сүйектену ядросының диафизге қарағанда ығысуы

D + сүйектену ядросының метафизге қарағанда ығысуы

E барлық жауаптары да дұрыс

74 Бас сүйегінің қысылған сынғы кезінде ең тиімді рентгенограмманы атаңыз

A тіке проекция

B қаптал проекция

C + сынық аймағы шеткері болатындай қиғаш проекция

D жартылай аксиалды проекция

E аталғандардың кезкелгендерін қолдануға болады

75 VII мойын омыртқасының жоталы өсіндісінің жағдайын қайдан жақсы көруге болады?

A тіке проекциялы рентгенограммада

B + қаптал проекциялы рентгенограммада

C рентгеноскопия кезінде

D томографияда

E тіке проекциялы көзделген рентгенограммада

76 Бас сүйегі күмбезінің деструкциясының рентгендік көрінісі:

A біртекті қараю ретінде

B біртекті емес қараю ретінде

C сызықтық жарықтану ретінде

D сызықтық қараю ретінде

E + жарықтану аймағы ретінде

77 Түрік ершігінің жағдайы туралы нақты мағлұмат қалай алынады?

A бас сүйегінің алдыңғы тіке проекциясында

B бас сүйегінің артқы тіке проекциясында

C пневмоэнцефалография жағдайында

D + бас сүйегінің қаптал проекциясында

E бас сүйегі тамырларының ангиографиясы кезінде

78 Жұлын каналын зерттеу әдісі қалай аталады?

A томография

B + миелография

C ангиография

D пневмоэнцефалография

E дискография

79 МРТ артықшылығы неде?

A инвазивті еместігінде

B кескіндеу аймағының кеңдігінде

C кез – келген бағыттағы кесіндіні алуында

D мидың қатты қабығын, түбірлік каналдарды және омыртқа маңы аймақтарын визуализациялау мүмкіндігінде

E + аталғандардың барлығы дұрыс

80 Кішкентай балалардағы негізгі нейровизуалиция әдісі

A + УДЗ

B рентгеноскопия

C радиоизотоптық зерттеу

D миелография

E рентгенография

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Қалқанша безі қанша үлестен тұрады? Түрік ершігін анық визуализациялауға мүмкіндік беретін әдіс қандай? Айырша (вилочковая) без қай жерде орналасады? Ұйқы безі басының ісігіндегі жанама рентгенологиялық белгі Сүйек кемігін зерттеуде ең алдымен қандай визуалды әдіс қолданылады?

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Закон донецкой народной республики «О дорожном движении»

Биокоординационная химия

Итоговый сборник ответов по биокоординационной химии. Белковые молекулы. Аминокислоты из которых состоят белки. Физические и химические свойства белков. Типы реакций на белки. Расшифровка структуры белков.

Сборка деталей

Сборка в машиностроении. Сборочные единицы. Механосборочное производство. Базирование. Общие технологические требования. Разборка. Контроль качества сборки, методы контроля. Испытания сборочной единицы. Типы сборочных соединений: резьбовое, шпоночное, шлицевое, съемное и неразборное соединение. Зубчатые передач. Балансировка сборочной единицы.

Создание реляционной базы данных, автоформа, добавление вычисляемых полей в формы и отчеты

Лабораторная работа №10 Создадим реляционную базу данных, которая будет содержать сведения о продуктах на складе.

Распоряжение - жалоба. Образец

В прокуратуру. В целях осуществления моих конституционных прав на собственность (деньги, недвижимость и др.), а также реализации данного права, руководствуясь ст.33 Конституции РФ и ст. 33 Федерального закона \"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ\"

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok