Патофизиология

Территория рекламы

1.

Анемії: визначення поняття, критерії, класифікації

2.

Регенеративні форми еритроцитів. Характеристика основних груп анемій (постгеморагічні, гемолітичні, дисеритропоетичні) за регенераторною активністю кісткового мозку

.

3.

Етіологія, патогенез гострої крововтрати; компенсаторні реакції; характеристика гострої постгеморагічної анемії (по всіх класифікаціях анемій)

.

4.

Етіологія, патогенез хронічної постгеморагічної анемії. Характеристика по всіх класифікаціях анемій

.

5.

Класифікація гемолітичних анемій. Імунні гемолітичні анемії (гемолітична хвороба плоду і новонародженого)

.

6.

Типи гемолізу еритроцитів. Клінічні прояви, вияви гемолізу еритроцитів

.

7.

Характеристика груп дисеритропетичних анемій. Апластична анемія: етіологія, патогенез, особливості картини периферичної крові і кісткового мозку

.

8.

Етіологія, патогенез, особливості картини периферичної крові залізодефіцитної анемії. Характеристика по всіх класифікаціях анемій. Поняття про залізо рефрактерні анемії

.

9.

Причини і наслідки|результати| дефіциту в організмі вітаміну В12 і фолієвої кислоти

.

10.

Патогенез анемій, спричинених дефіцитом вітаміну В12 та/або фолієвої | кислоти. Особливості картини периферичної крові. Характеристика по всіх класифікаціях анемій

.

11.

Лейкоцитоз: визначення поняття, класифікації; критерії, етіологія, патогенез реактивних лейкоцитозів

.

12.

Лейкопенії: визначення поняття, класифікації; критерії, етіологія, патогенез, клінічні наслідки нейтропенії

.

13.

Критерії, етіологія, патогенез, клінічні наслідки|результати| лімфопенії. Типові прояви недостатності Т4 лімфоцитів при СНІДі

.

14.

Загальна характеристика основних груп гемобластозів; етіологія лейкозу і лімфом. Особливості лейкозу у дітей

.

15.

Лейкоз: визначення поняття, принципи класифікації. Патогенез гострого і хронічного лейкозу; типові зміни кісткового мозку, периферичної крові; системні порушення

.

16.

Пухлинна прогресія лейкозу: механізми, клінічні прояви. Принципи терапії лейкозу

.

17.

Етіологія, патогенез, клінічні прояви порушень коагуляційного гемостаза

.

18.

Етіологія, патогенез тромбоцитопенії. Спадкові і набуті тромбоцитопатії

.

19.

Вазопатії. Клінічні прояви порушень тромбоцитарно судинного гемостазу

.

20.

Етіологія, патогенез, клінічні прояви синдрому ДВЗ кров

.

21.

Недостатність кровообігу: визначення поняття, класифікації. Патогенез проявів хронічної недостатності кровообігу

22.

Недостатність серця: визначення поняття, класифікації. Види перевантаження серця, їх причини. Механізми компенсації

.

23.

Недостатність серця: визначення поняття, класифікації. Причини міокардіальної некоронарогенної недостатності серця

.

24.

Гіпертрофія міокарду: визначення поняття, види; причини і механізми розвитку (за Ф. Меєрсоном). Особливості гіпертрофованого міокарду, що сприяють розвитку кардіосклерозу

.

25.

Коронарна недостатність: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку. Наслідки, клінічні прояви

26.

Ішемічна хвороба серця: клінічні прояви; типові зміни ЕКГ; етіологія, патогенез стенокардії

27.

Інфаркт міокарду: прояви; можливі ускладнення. Поняття про реперфузійний синдром

.

28.

Причини гострої серцевої недостатності. Клінічні прояви. Патогенез кардіогенного набряку легень, кардіогенного шоку

.

29.

Аритмії серця: класифікація. Етіологія, патогенез порушень автоматизму серця

.

30.

Екстрасистоли: види, причини і механізм виникнення ектопічних вогнищ збудження в міокарді

.

31.

Порушення провідності, блокади серця: причини, види, основні ЕКГ – прояви. Синдром Морганьї – Адамса – Стоксу

.

32.

Трепетання, мерехтіння передсердя. Миготлива аритмія. Фібриляція шлуночків. Причини, патогенез

.

33.

Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація, характеристика форм (локалізація, характер змін судинної стінки, типові клінічні прояви / наслідки)

.

34.

Етіологія атеросклерозу. Роль порушень рецептор-залежного ендоцитозу, ліпопротеїнів (зміна рецепторів, модифікація) в атерогенезі

.

35.

Роль пошкодження судинної стінки в патогенезі атеросклерозу «Response to injure» Ross, Glomset

.

36.

Артеріальна гіпертензія (АГ): визначення поняття, класифікації. Гемодинамічні типи АГ. Негативні наслідки

37.

Види вторинних артеріальних гіпертензій. Етіологія, патогенез ниркових гіпертензій

.

38.

Види вторинних артеріальних гіпертензій. Етіологія, патогенез ендокринних гіпертензій

.

39.

Первинна артеріальна гіпертензія: сучасні уявлення про етіологію і патогенез. Гемодинамічна характеристика

.

40.

Етіологія, патогенез гострих і хронічних артеріальних гіпотензій. Колапс

.

41.

Недостатність дихання (НД): визначення поняття, класифікація. Причини порушення дифузії газів через альвеоло-капілярну мембрану. Набряк легенів: види, причини і механізми виникнення і розвитку

.

42.

Причини і механізми порушення альвеолярної вентиляції. Обструктивні і рестриктивні порушення

.

43.

Перфузійна недостатність дихання. Причини і наслідки порушення загального і регіонарного вентиляційно перфузійного співвідношення в легенях

.

44.

Етіологія, патогенез брадипное, тахіпное, гіперпное, апное

.

45.

Види, причини, механізми розвитку періодичного і термінального дихання

.

46.

Причини, патогенез задишки (диспное)

.

47.

Причини, патогенез асфіксії

.

48.

Порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез карієсу, пародонтозу. Причини, механізми, наслідки порушень слиновиділення

.

49.

Порушення секреторної функцій шлунку. Патологічна шлункова секреція, види; причини і механізми розвитку

.

50.

Ерозії/виразки травного тракту. Види, причини і механізми розвитку. Пептична виразка шлунку і 12-палої кишки. Характеристика ульцерогенних чинників

51.

Синдроми мальдигестії, мальабсорбції: визначення поняття, причини, механізми основних клінічних проявів

52.

Причини, механізми розвитку гострого панкреатиту. Патогенез панкреатичного шоку

.

53.

Порушення рухової функції шлунку і кишок. Етіологія, патогенез блювоти, проносу

.

54.

Види, причини, механізми розвитку кишкової непрохідності

.

55.

Недостатність печінки: визначення поняття, види, етіологія. Клінічні прояви

56.

Патогенез порушень вуглеводного, білкового, ліпідного обмінів при недостатності печінки

.

57.

Печінкова кома: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку печінкової коми

.

58.

Визначення поняття, види, причини, механізми розвитку жовтяниць

59.

Характеристика холемічного синдрому. Його етіологія, патогенез

.

60.

Причини і механізми розвитку ахолічного синдрому

.

61.

Синдром портальної гіпертензії: причини, механізми розвитку, клінічні прояви

62.

Причини і механізми зниження клубочкової фільтрації. Клінічні прояви. Функціональні проби для визначення величини клубочкової фільтрації

.

Функціональні проби: ? кліренс креатиніну: Cin=Uin/Pin*V (хар.швидкість клубочкової фільтрації, бо креатинін не реабсорбується і не секретується).

63.

Причини і механізми тубулярної недостатності. Клінічні прояви

.

64.

Олігурія, анурія, поліурія, - визначення понять, критерії. Водний, осмотичний, гіпертензивний діурез. Гипо-, ізостенурія

.

65.

Види, механізми розвитку протеїнурії, циліндрурії, глюкозурії, аміноацидурії|, гематурії, лейкоцитурії

.

66.

Гостра ниркова недостатність: визначення поняття, критерії, причини і механізми розвитку, стадії в патогенезі

.

67.

Хронічна ниркова недостатність: визначення поняття, критерії, причини і механізми розвитку, стадії в патогенезі

.

68.

Нефротичний синдром: патогенез клінічних проявів

69.

Гломерулонефрит: визначення поняття, принципи класифікації, експериментальні моделі. Етіологія, патогенез гострого дифузного гломерулонефриту

.

70.

Причини і механізми розвитку ендокринопатій. Порушення прямих і зворотних регуляторних зв'язків в патогенезі дисрегуляторних ендокринопатій

.

71.

Залізисті ендокринопатії. Причини і механізми порушень біосинтезу, депонування і секреції гормонів

.

72.

Периферичні ендокринопатії. Порушення транспорту, метаболізму, інактивації|, екскреції гормонів. Порушення рецепції гормонів. Механізми гормональної резистентності

.

73.

Причини виникнення і механізми розвитку синдромів надлишку та нестачі гормонів передньої долі гіпофіза, їх загальна характеристика. Надлишок і дефіцит вазопресина: причини, клінічні прояви

Гіпопітуїтрізм

74.

Недостатність кори надниркових залоз, гостра і хронічна: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

75.

Гіперфункція кори надниркових залоз. Синдром/хвороба Іценка-Кушинга. Первинний і вторинний гіперальдостеронізм. Синдром вродженої гіперплазії надниркових залоз (адреногенітальний синдром). Причини, механізми, клінічні прояви

76.

Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

77.

Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

78.

Зоб: види, етіологія, патогенез; можливі варіанти функціонального стану щитовидної залози при зобі

.

79.

Гипо- і гіперфункція паращитовидних залоз: етіологія, патогенез, типові клінічні прояви

80.

Порушення функції статевих залоз: первинні і вторинні стани гіпер- та гіпогонадизму. Етіологія, патогенез, типові клінічні прояви

81.

Стрес. Визначення поняття, причини і механізми розвитку, стадії. Поняття про “хвороби адаптації"

.

82.

Особливості розвитку типових патологічних процесів в нервовій системі. Роль змін гематоенцефалічного бар'єру в патогенезі порушень діяльності ЦНС

.

83.

Порушення сенсорної функції нервової системи. Розлади механо-, термо-, пропріо- і ноцицепції. Порушення проведення сенсорної інформації. Прояви ушкодження таламічних центрів і сенсорних структур кори головного мозку

.

84.

Біль. Принципи класифікації. Сучасні уявлення про причини і механізми розвитку болю: теорія інтенсивності, теорія специфічності. Патологічний біль. Реакції організму на біль. Природні антиноцицептивні механізми

.

85.

Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових розладів. Периферичні паралічі і парези: причини виникнення, прояви

86.

Центральні паралічі і парези: причини виникнення, прояви

87.

Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк і набухання головного мозку. Внутрішньочерепна внутрішньочерепна гіпертензія

.

88.

Уявлення про екстремальні стани. Загальна характеристика. Принципи класифікації

.

89.

Види, причини і механізми розвитку шокових станів, клінічні і патофізіологічні прояви

90.

Кома: визначення поняття, види; причини і механізми розвитку коматозних станів. Патогенез коматозних станів при цукровому діабеті 1 типу

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Patfiz_otvety_ukr_obschy.doc

Patfiz_otvety_ukr_obschy.doc
Размер: 415.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Ответы по патофизиологии. Патофізіологія. Патогенез основних клінічних проявів, виявів. Анемії, етіологія, лейкоз у дітей. Система гемостазу. Недостатність кровообігу. Інфаркт міокарду. Атеросклероз, артеріальна гіпертензія.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Анемії: визначення поняття, критерії, класифікації

Регенеративні форми еритроцитів. Характеристика основних груп анемій (постгеморагічні, гемолітичні, дисеритропоетичні) за регенераторною активністю кісткового мозку

Етіологія, патогенез гострої крововтрати; компенсаторні реакції; характеристика гострої постгеморагічної анемії (по всіх класифікаціях анемій)

Етіологія, патогенез хронічної постгеморагічної анемії. Характеристика по всіх класифікаціях анемій

Класифікація гемолітичних анемій. Імунні гемолітичні анемії (гемолітична хвороба плоду і новонародженого)

Типи гемолізу еритроцитів. Клінічні прояви, вияви гемолізу еритроцитів

Характеристика груп дисеритропетичних анемій. Апластична анемія: етіологія, патогенез, особливості картини периферичної крові і кісткового мозку

Етіологія, патогенез, особливості картини периферичної крові залізодефіцитної анемії. Характеристика по всіх класифікаціях анемій. Поняття про залізо рефрактерні анемії

Причини і наслідки дефіциту в організмі вітаміну В12 і фолієвої кислоти

Патогенез анемій, спричинених дефіцитом вітаміну В12 та/або фолієвої | кислоти. Особливості картини периферичної крові. Характеристика по всіх класифікаціях анемій

Лейкоцитоз: визначення поняття, класифікації; критерії, етіологія, патогенез реактивних лейкоцитозів

Лейкопенії: визначення поняття, класифікації; критерії, етіологія, патогенез, клінічні наслідки нейтропенії

Критерії, етіологія, патогенез, клінічні наслідки лімфопенії. Типові прояви недостатності Т4 лімфоцитів при СНІДі

Загальна характеристика основних груп гемобластозів; етіологія лейкозу і лімфом. Особливості лейкозу у дітей

Лейкоз: визначення поняття, принципи класифікації. Патогенез гострого і хронічного лейкозу; типові зміни кісткового мозку, периферичної крові; системні порушення

Пухлинна прогресія лейкозу: механізми, клінічні прояви. Принципи терапії лейкозу

Етіологія, патогенез, клінічні прояви порушень коагуляційного гемостаза

Етіологія, патогенез тромбоцитопенії. Спадкові і набуті тромбоцитопатії

Вазопатії. Клінічні прояви порушень тромбоцитарно судинного гемостазу

Етіологія, патогенез, клінічні прояви синдрому ДВЗ кров

Недостатність кровообігу: визначення поняття, класифікації. Патогенез проявів хронічної недостатності кровообігу

Недостатність серця: визначення поняття, класифікації. Види перевантаження серця, їх причини. Механізми компенсації

Недостатність серця: визначення поняття, класифікації. Причини міокардіальної некоронарогенної недостатності серця

Гіпертрофія міокарду: визначення поняття, види; причини і механізми розвитку (за Ф. Меєрсоном). Особливості гіпертрофованого міокарду, що сприяють розвитку кардіосклерозу

Коронарна недостатність: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку. Наслідки, клінічні прояви

Ішемічна хвороба серця: клінічні прояви; типові зміни ЕКГ; етіологія, патогенез стенокардії

Інфаркт міокарду: прояви; можливі ускладнення. Поняття про реперфузійний синдром

Причини гострої серцевої недостатності. Клінічні прояви. Патогенез кардіогенного набряку легень, кардіогенного шоку

Аритмії серця: класифікація. Етіологія, патогенез порушень автоматизму серця

Екстрасистоли: види, причини і механізм виникнення ектопічних вогнищ збудження в міокарді

Порушення провідності, блокади серця: причини, види, основні ЕКГ – прояви. Синдром Морганьї – Адамса – Стоксу

Трепетання, мерехтіння передсердя. Миготлива аритмія. Фібриляція шлуночків. Причини, патогенез

Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація, характеристика форм (локалізація, характер змін судинної стінки, типові клінічні прояви / наслідки)

Етіологія атеросклерозу. Роль порушень рецептор-залежного ендоцитозу, ліпопротеїнів (зміна рецепторів, модифікація) в атерогенезі

Роль пошкодження судинної стінки в патогенезі атеросклерозу «Response to injure» Ross, Glomset

Артеріальна гіпертензія (АГ): визначення поняття, класифікації. Гемодинамічні типи АГ. Негативні наслідки

Види вторинних артеріальних гіпертензій. Етіологія, патогенез ниркових гіпертензій

Види вторинних артеріальних гіпертензій. Етіологія, патогенез ендокринних гіпертензій

Первинна артеріальна гіпертензія: сучасні уявлення про етіологію і патогенез. Гемодинамічна характеристика

Етіологія, патогенез гострих і хронічних артеріальних гіпотензій. Колапс

Недостатність дихання (НД): визначення поняття, класифікація. Причини порушення дифузії газів через альвеоло-капілярну мембрану. Набряк легенів: види, причини і механізми виникнення і розвитку

Причини і механізми порушення альвеолярної вентиляції. Обструктивні і рестриктивні порушення

Перфузійна недостатність дихання. Причини і наслідки порушення загального і регіонарного вентиляційно перфузійного співвідношення в легенях

Етіологія, патогенез брадипное, тахіпное, гіперпное, апное

Види, причини, механізми розвитку періодичного і термінального дихання

Причини, патогенез задишки (диспное)

Причини, патогенез асфіксії

Порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез карієсу, пародонтозу. Причини, механізми, наслідки порушень слиновиділення

Порушення секреторної функцій шлунку. Патологічна шлункова секреція, види; причини і механізми розвитку

Ерозії/виразки травного тракту. Види, причини і механізми розвитку. Пептична виразка шлунку і 12-палої кишки. Характеристика ульцерогенних чинників

Синдроми мальдигестії, мальабсорбції: визначення поняття, причини, механізми основних клінічних проявів

Причини, механізми розвитку гострого панкреатиту. Патогенез панкреатичного шоку

Порушення рухової функції шлунку і кишок. Етіологія, патогенез блювоти, проносу

Види, причини, механізми розвитку кишкової непрохідності

Недостатність печінки: визначення поняття, види, етіологія. Клінічні прояви

Патогенез порушень вуглеводного, білкового, ліпідного обмінів при недостатності печінки

Печінкова кома: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку печінкової коми

Визначення поняття, види, причини, механізми розвитку жовтяниць

Характеристика холемічного синдрому. Його етіологія, патогенез

Причини і механізми розвитку ахолічного синдрому

Синдром портальної гіпертензії: причини, механізми розвитку, клінічні прояви

Причини і механізми зниження клубочкової фільтрації. Клінічні прояви. Функціональні проби для визначення величини клубочкової фільтрації

Причини і механізми тубулярної недостатності. Клінічні прояви

Олігурія, анурія, поліурія, - визначення понять, критерії. Водний, осмотичний, гіпертензивний діурез. Гипо-, ізостенурія

Види, механізми розвитку протеїнурії, циліндрурії, глюкозурії, аміноацидурії, гематурії, лейкоцитурії

Гостра ниркова недостатність: визначення поняття, критерії, причини і механізми розвитку, стадії в патогенезі

Хронічна ниркова недостатність: визначення поняття, критерії, причини і механізми розвитку, стадії в патогенезі

Нефротичний синдром: патогенез клінічних проявів

Гломерулонефрит: визначення поняття, принципи класифікації, експериментальні моделі. Етіологія, патогенез гострого дифузного гломерулонефриту

Причини і механізми розвитку ендокринопатій. Порушення прямих і зворотних регуляторних зв'язків в патогенезі дисрегуляторних ендокринопатій

Залізисті ендокринопатії. Причини і механізми порушень біосинтезу, депонування і секреції гормонів

Периферичні ендокринопатії. Порушення транспорту, метаболізму, інактивації, екскреції гормонів. Порушення рецепції гормонів. Механізми гормональної резистентності

Причини виникнення і механізми розвитку синдромів надлишку та нестачі гормонів передньої долі гіпофіза, їх загальна характеристика. Надлишок і дефіцит вазопресина: причини, клінічні прояви

Недостатність кори надниркових залоз, гостра і хронічна: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

Гіперфункція кори надниркових залоз. Синдром/хвороба Іценка-Кушинга. Первинний і вторинний гіперальдостеронізм. Синдром вродженої гіперплазії надниркових залоз (адреногенітальний синдром). Причини, механізми, клінічні прояви

Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

Зоб: види, етіологія, патогенез; можливі варіанти функціонального стану щитовидної залози при зобі

Гипо- і гіперфункція паращитовидних залоз: етіологія, патогенез, типові клінічні прояви

Порушення функції статевих залоз: первинні і вторинні стани гіпер- та гіпогонадизму. Етіологія, патогенез, типові клінічні прояви

Стрес. Визначення поняття, причини і механізми розвитку, стадії. Поняття про “хвороби адаптації"

Особливості розвитку типових патологічних процесів в нервовій системі. Роль змін гематоенцефалічного бар'єру в патогенезі порушень діяльності ЦНС

Порушення сенсорної функції нервової системи. Розлади механо-, термо-, пропріо- і ноцицепції. Порушення проведення сенсорної інформації. Прояви ушкодження таламічних центрів і сенсорних структур кори головного мозку

Біль. Принципи класифікації. Сучасні уявлення про причини і механізми розвитку болю: теорія інтенсивності, теорія специфічності. Патологічний біль. Реакції організму на біль. Природні антиноцицептивні механізми

Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових розладів. Периферичні паралічі і парези: причини виникнення, прояви

Центральні паралічі і парези: причини виникнення, прояви

Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк і набухання головного мозку. Внутрішньочерепна внутрішньочерепна гіпертензія

Уявлення про екстремальні стани. Загальна характеристика. Принципи класифікації

Види, причини і механізми розвитку шокових станів, клінічні і патофізіологічні прояви

Кома: визначення поняття, види; причини і механізми розвитку коматозних станів. Патогенез коматозних станів при цукровому діабеті 1 типу

Похожие материалы:

Введение в теорию и практику лингвистического анализа

Методические рекомендации к спецкурсу Цель спецкурса: изучив данный спецкурс, студенты должны усвоить теоретические знания об основных понятиях, категориях и методологических основах анализа языковых явлений, а также приобрести технические навыки обработки филологической информации.

Нормативно-правове забезпечення формування та функціонування мережі фізкультурно-спортивних споруд в Україні

Основні положення законодавства України щодо матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Планування мережі фізкультурно-спортивних споруд у містобудуванні. Вимоги до земельних ділянок, планування та розміщення фізкультурно-спортивних споруд. Проект основний документ при будівництві спортивної споруди. Паспортизація та одноразовий облік фізкультурно-спортивних споруд. Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд.

Жерге құқық бұзушылықты қалпына келтіру аясын реттеу және мемлекеттік басқару

Осы курсты барынша терең игеру үшін бұл пәнді оқытуға тікелей жол ашатын іргелі білім қажет, атап айтқанда: Мемлекет және құқық теориясы; Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім); Қазақстан Республикасының жер құқығы, Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы

Понятие, структура, виды правосознания

Право как социальное явление вызывает то или иное отношение к нему людей, которое может быть положительным (человек понимает необходимость и ценность права) или отрицательным (человек считает право бесполезным и ненужным).

Вивченню лексики сфери мода (fashion) і її репрезентації в англомовній картині світу.

Курсова робота. Мета роботи полягає у виявленні, класифікації і описі лексико – семантичних засобів, які пов’язані зі сферою мода. Предмет дослідження: англійська лексика моди в сучасній англомовній картині світу.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok