Патофизиология

Территория рекламы

1.

Анемії: визначення поняття, критерії, класифікації

2.

Регенеративні форми еритроцитів. Характеристика основних груп анемій (постгеморагічні, гемолітичні, дисеритропоетичні) за регенераторною активністю кісткового мозку

.

3.

Етіологія, патогенез гострої крововтрати; компенсаторні реакції; характеристика гострої постгеморагічної анемії (по всіх класифікаціях анемій)

.

4.

Етіологія, патогенез хронічної постгеморагічної анемії. Характеристика по всіх класифікаціях анемій

.

5.

Класифікація гемолітичних анемій. Імунні гемолітичні анемії (гемолітична хвороба плоду і новонародженого)

.

6.

Типи гемолізу еритроцитів. Клінічні прояви, вияви гемолізу еритроцитів

.

7.

Характеристика груп дисеритропетичних анемій. Апластична анемія: етіологія, патогенез, особливості картини периферичної крові і кісткового мозку

.

8.

Етіологія, патогенез, особливості картини периферичної крові залізодефіцитної анемії. Характеристика по всіх класифікаціях анемій. Поняття про залізо рефрактерні анемії

.

9.

Причини і наслідки|результати| дефіциту в організмі вітаміну В12 і фолієвої кислоти

.

10.

Патогенез анемій, спричинених дефіцитом вітаміну В12 та/або фолієвої | кислоти. Особливості картини периферичної крові. Характеристика по всіх класифікаціях анемій

.

11.

Лейкоцитоз: визначення поняття, класифікації; критерії, етіологія, патогенез реактивних лейкоцитозів

.

12.

Лейкопенії: визначення поняття, класифікації; критерії, етіологія, патогенез, клінічні наслідки нейтропенії

.

13.

Критерії, етіологія, патогенез, клінічні наслідки|результати| лімфопенії. Типові прояви недостатності Т4 лімфоцитів при СНІДі

.

14.

Загальна характеристика основних груп гемобластозів; етіологія лейкозу і лімфом. Особливості лейкозу у дітей

.

15.

Лейкоз: визначення поняття, принципи класифікації. Патогенез гострого і хронічного лейкозу; типові зміни кісткового мозку, периферичної крові; системні порушення

.

16.

Пухлинна прогресія лейкозу: механізми, клінічні прояви. Принципи терапії лейкозу

.

17.

Етіологія, патогенез, клінічні прояви порушень коагуляційного гемостаза

.

18.

Етіологія, патогенез тромбоцитопенії. Спадкові і набуті тромбоцитопатії

.

19.

Вазопатії. Клінічні прояви порушень тромбоцитарно судинного гемостазу

.

20.

Етіологія, патогенез, клінічні прояви синдрому ДВЗ кров

.

21.

Недостатність кровообігу: визначення поняття, класифікації. Патогенез проявів хронічної недостатності кровообігу

22.

Недостатність серця: визначення поняття, класифікації. Види перевантаження серця, їх причини. Механізми компенсації

.

23.

Недостатність серця: визначення поняття, класифікації. Причини міокардіальної некоронарогенної недостатності серця

.

24.

Гіпертрофія міокарду: визначення поняття, види; причини і механізми розвитку (за Ф. Меєрсоном). Особливості гіпертрофованого міокарду, що сприяють розвитку кардіосклерозу

.

25.

Коронарна недостатність: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку. Наслідки, клінічні прояви

26.

Ішемічна хвороба серця: клінічні прояви; типові зміни ЕКГ; етіологія, патогенез стенокардії

27.

Інфаркт міокарду: прояви; можливі ускладнення. Поняття про реперфузійний синдром

.

28.

Причини гострої серцевої недостатності. Клінічні прояви. Патогенез кардіогенного набряку легень, кардіогенного шоку

.

29.

Аритмії серця: класифікація. Етіологія, патогенез порушень автоматизму серця

.

30.

Екстрасистоли: види, причини і механізм виникнення ектопічних вогнищ збудження в міокарді

.

31.

Порушення провідності, блокади серця: причини, види, основні ЕКГ – прояви. Синдром Морганьї – Адамса – Стоксу

.

32.

Трепетання, мерехтіння передсердя. Миготлива аритмія. Фібриляція шлуночків. Причини, патогенез

.

33.

Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація, характеристика форм (локалізація, характер змін судинної стінки, типові клінічні прояви / наслідки)

.

34.

Етіологія атеросклерозу. Роль порушень рецептор-залежного ендоцитозу, ліпопротеїнів (зміна рецепторів, модифікація) в атерогенезі

.

35.

Роль пошкодження судинної стінки в патогенезі атеросклерозу «Response to injure» Ross, Glomset

.

36.

Артеріальна гіпертензія (АГ): визначення поняття, класифікації. Гемодинамічні типи АГ. Негативні наслідки

37.

Види вторинних артеріальних гіпертензій. Етіологія, патогенез ниркових гіпертензій

.

38.

Види вторинних артеріальних гіпертензій. Етіологія, патогенез ендокринних гіпертензій

.

39.

Первинна артеріальна гіпертензія: сучасні уявлення про етіологію і патогенез. Гемодинамічна характеристика

.

40.

Етіологія, патогенез гострих і хронічних артеріальних гіпотензій. Колапс

.

41.

Недостатність дихання (НД): визначення поняття, класифікація. Причини порушення дифузії газів через альвеоло-капілярну мембрану. Набряк легенів: види, причини і механізми виникнення і розвитку

.

42.

Причини і механізми порушення альвеолярної вентиляції. Обструктивні і рестриктивні порушення

.

43.

Перфузійна недостатність дихання. Причини і наслідки порушення загального і регіонарного вентиляційно перфузійного співвідношення в легенях

.

44.

Етіологія, патогенез брадипное, тахіпное, гіперпное, апное

.

45.

Види, причини, механізми розвитку періодичного і термінального дихання

.

46.

Причини, патогенез задишки (диспное)

.

47.

Причини, патогенез асфіксії

.

48.

Порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез карієсу, пародонтозу. Причини, механізми, наслідки порушень слиновиділення

.

49.

Порушення секреторної функцій шлунку. Патологічна шлункова секреція, види; причини і механізми розвитку

.

50.

Ерозії/виразки травного тракту. Види, причини і механізми розвитку. Пептична виразка шлунку і 12-палої кишки. Характеристика ульцерогенних чинників

51.

Синдроми мальдигестії, мальабсорбції: визначення поняття, причини, механізми основних клінічних проявів

52.

Причини, механізми розвитку гострого панкреатиту. Патогенез панкреатичного шоку

.

53.

Порушення рухової функції шлунку і кишок. Етіологія, патогенез блювоти, проносу

.

54.

Види, причини, механізми розвитку кишкової непрохідності

.

55.

Недостатність печінки: визначення поняття, види, етіологія. Клінічні прояви

56.

Патогенез порушень вуглеводного, білкового, ліпідного обмінів при недостатності печінки

.

57.

Печінкова кома: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку печінкової коми

.

58.

Визначення поняття, види, причини, механізми розвитку жовтяниць

59.

Характеристика холемічного синдрому. Його етіологія, патогенез

.

60.

Причини і механізми розвитку ахолічного синдрому

.

61.

Синдром портальної гіпертензії: причини, механізми розвитку, клінічні прояви

62.

Причини і механізми зниження клубочкової фільтрації. Клінічні прояви. Функціональні проби для визначення величини клубочкової фільтрації

.

Функціональні проби: ? кліренс креатиніну: Cin=Uin/Pin*V (хар.швидкість клубочкової фільтрації, бо креатинін не реабсорбується і не секретується).

63.

Причини і механізми тубулярної недостатності. Клінічні прояви

.

64.

Олігурія, анурія, поліурія, - визначення понять, критерії. Водний, осмотичний, гіпертензивний діурез. Гипо-, ізостенурія

.

65.

Види, механізми розвитку протеїнурії, циліндрурії, глюкозурії, аміноацидурії|, гематурії, лейкоцитурії

.

66.

Гостра ниркова недостатність: визначення поняття, критерії, причини і механізми розвитку, стадії в патогенезі

.

67.

Хронічна ниркова недостатність: визначення поняття, критерії, причини і механізми розвитку, стадії в патогенезі

.

68.

Нефротичний синдром: патогенез клінічних проявів

69.

Гломерулонефрит: визначення поняття, принципи класифікації, експериментальні моделі. Етіологія, патогенез гострого дифузного гломерулонефриту

.

70.

Причини і механізми розвитку ендокринопатій. Порушення прямих і зворотних регуляторних зв'язків в патогенезі дисрегуляторних ендокринопатій

.

71.

Залізисті ендокринопатії. Причини і механізми порушень біосинтезу, депонування і секреції гормонів

.

72.

Периферичні ендокринопатії. Порушення транспорту, метаболізму, інактивації|, екскреції гормонів. Порушення рецепції гормонів. Механізми гормональної резистентності

.

73.

Причини виникнення і механізми розвитку синдромів надлишку та нестачі гормонів передньої долі гіпофіза, їх загальна характеристика. Надлишок і дефіцит вазопресина: причини, клінічні прояви

Гіпопітуїтрізм

74.

Недостатність кори надниркових залоз, гостра і хронічна: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

75.

Гіперфункція кори надниркових залоз. Синдром/хвороба Іценка-Кушинга. Первинний і вторинний гіперальдостеронізм. Синдром вродженої гіперплазії надниркових залоз (адреногенітальний синдром). Причини, механізми, клінічні прояви

76.

Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

77.

Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

78.

Зоб: види, етіологія, патогенез; можливі варіанти функціонального стану щитовидної залози при зобі

.

79.

Гипо- і гіперфункція паращитовидних залоз: етіологія, патогенез, типові клінічні прояви

80.

Порушення функції статевих залоз: первинні і вторинні стани гіпер- та гіпогонадизму. Етіологія, патогенез, типові клінічні прояви

81.

Стрес. Визначення поняття, причини і механізми розвитку, стадії. Поняття про “хвороби адаптації"

.

82.

Особливості розвитку типових патологічних процесів в нервовій системі. Роль змін гематоенцефалічного бар'єру в патогенезі порушень діяльності ЦНС

.

83.

Порушення сенсорної функції нервової системи. Розлади механо-, термо-, пропріо- і ноцицепції. Порушення проведення сенсорної інформації. Прояви ушкодження таламічних центрів і сенсорних структур кори головного мозку

.

84.

Біль. Принципи класифікації. Сучасні уявлення про причини і механізми розвитку болю: теорія інтенсивності, теорія специфічності. Патологічний біль. Реакції організму на біль. Природні антиноцицептивні механізми

.

85.

Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових розладів. Периферичні паралічі і парези: причини виникнення, прояви

86.

Центральні паралічі і парези: причини виникнення, прояви

87.

Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк і набухання головного мозку. Внутрішньочерепна внутрішньочерепна гіпертензія

.

88.

Уявлення про екстремальні стани. Загальна характеристика. Принципи класифікації

.

89.

Види, причини і механізми розвитку шокових станів, клінічні і патофізіологічні прояви

90.

Кома: визначення поняття, види; причини і механізми розвитку коматозних станів. Патогенез коматозних станів при цукровому діабеті 1 типу

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Patfiz_otvety_ukr_obschy.doc

Patfiz_otvety_ukr_obschy.doc
Размер: 415.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Ответы по патофизиологии. Патофізіологія. Патогенез основних клінічних проявів, виявів. Анемії, етіологія, лейкоз у дітей. Система гемостазу. Недостатність кровообігу. Інфаркт міокарду. Атеросклероз, артеріальна гіпертензія.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Анемії: визначення поняття, критерії, класифікації

Регенеративні форми еритроцитів. Характеристика основних груп анемій (постгеморагічні, гемолітичні, дисеритропоетичні) за регенераторною активністю кісткового мозку

Етіологія, патогенез гострої крововтрати; компенсаторні реакції; характеристика гострої постгеморагічної анемії (по всіх класифікаціях анемій)

Етіологія, патогенез хронічної постгеморагічної анемії. Характеристика по всіх класифікаціях анемій

Класифікація гемолітичних анемій. Імунні гемолітичні анемії (гемолітична хвороба плоду і новонародженого)

Типи гемолізу еритроцитів. Клінічні прояви, вияви гемолізу еритроцитів

Характеристика груп дисеритропетичних анемій. Апластична анемія: етіологія, патогенез, особливості картини периферичної крові і кісткового мозку

Етіологія, патогенез, особливості картини периферичної крові залізодефіцитної анемії. Характеристика по всіх класифікаціях анемій. Поняття про залізо рефрактерні анемії

Причини і наслідки дефіциту в організмі вітаміну В12 і фолієвої кислоти

Патогенез анемій, спричинених дефіцитом вітаміну В12 та/або фолієвої | кислоти. Особливості картини периферичної крові. Характеристика по всіх класифікаціях анемій

Лейкоцитоз: визначення поняття, класифікації; критерії, етіологія, патогенез реактивних лейкоцитозів

Лейкопенії: визначення поняття, класифікації; критерії, етіологія, патогенез, клінічні наслідки нейтропенії

Критерії, етіологія, патогенез, клінічні наслідки лімфопенії. Типові прояви недостатності Т4 лімфоцитів при СНІДі

Загальна характеристика основних груп гемобластозів; етіологія лейкозу і лімфом. Особливості лейкозу у дітей

Лейкоз: визначення поняття, принципи класифікації. Патогенез гострого і хронічного лейкозу; типові зміни кісткового мозку, периферичної крові; системні порушення

Пухлинна прогресія лейкозу: механізми, клінічні прояви. Принципи терапії лейкозу

Етіологія, патогенез, клінічні прояви порушень коагуляційного гемостаза

Етіологія, патогенез тромбоцитопенії. Спадкові і набуті тромбоцитопатії

Вазопатії. Клінічні прояви порушень тромбоцитарно судинного гемостазу

Етіологія, патогенез, клінічні прояви синдрому ДВЗ кров

Недостатність кровообігу: визначення поняття, класифікації. Патогенез проявів хронічної недостатності кровообігу

Недостатність серця: визначення поняття, класифікації. Види перевантаження серця, їх причини. Механізми компенсації

Недостатність серця: визначення поняття, класифікації. Причини міокардіальної некоронарогенної недостатності серця

Гіпертрофія міокарду: визначення поняття, види; причини і механізми розвитку (за Ф. Меєрсоном). Особливості гіпертрофованого міокарду, що сприяють розвитку кардіосклерозу

Коронарна недостатність: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку. Наслідки, клінічні прояви

Ішемічна хвороба серця: клінічні прояви; типові зміни ЕКГ; етіологія, патогенез стенокардії

Інфаркт міокарду: прояви; можливі ускладнення. Поняття про реперфузійний синдром

Причини гострої серцевої недостатності. Клінічні прояви. Патогенез кардіогенного набряку легень, кардіогенного шоку

Аритмії серця: класифікація. Етіологія, патогенез порушень автоматизму серця

Екстрасистоли: види, причини і механізм виникнення ектопічних вогнищ збудження в міокарді

Порушення провідності, блокади серця: причини, види, основні ЕКГ – прояви. Синдром Морганьї – Адамса – Стоксу

Трепетання, мерехтіння передсердя. Миготлива аритмія. Фібриляція шлуночків. Причини, патогенез

Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація, характеристика форм (локалізація, характер змін судинної стінки, типові клінічні прояви / наслідки)

Етіологія атеросклерозу. Роль порушень рецептор-залежного ендоцитозу, ліпопротеїнів (зміна рецепторів, модифікація) в атерогенезі

Роль пошкодження судинної стінки в патогенезі атеросклерозу «Response to injure» Ross, Glomset

Артеріальна гіпертензія (АГ): визначення поняття, класифікації. Гемодинамічні типи АГ. Негативні наслідки

Види вторинних артеріальних гіпертензій. Етіологія, патогенез ниркових гіпертензій

Види вторинних артеріальних гіпертензій. Етіологія, патогенез ендокринних гіпертензій

Первинна артеріальна гіпертензія: сучасні уявлення про етіологію і патогенез. Гемодинамічна характеристика

Етіологія, патогенез гострих і хронічних артеріальних гіпотензій. Колапс

Недостатність дихання (НД): визначення поняття, класифікація. Причини порушення дифузії газів через альвеоло-капілярну мембрану. Набряк легенів: види, причини і механізми виникнення і розвитку

Причини і механізми порушення альвеолярної вентиляції. Обструктивні і рестриктивні порушення

Перфузійна недостатність дихання. Причини і наслідки порушення загального і регіонарного вентиляційно перфузійного співвідношення в легенях

Етіологія, патогенез брадипное, тахіпное, гіперпное, апное

Види, причини, механізми розвитку періодичного і термінального дихання

Причини, патогенез задишки (диспное)

Причини, патогенез асфіксії

Порушення травлення в порожнині рота. Етіологія, патогенез карієсу, пародонтозу. Причини, механізми, наслідки порушень слиновиділення

Порушення секреторної функцій шлунку. Патологічна шлункова секреція, види; причини і механізми розвитку

Ерозії/виразки травного тракту. Види, причини і механізми розвитку. Пептична виразка шлунку і 12-палої кишки. Характеристика ульцерогенних чинників

Синдроми мальдигестії, мальабсорбції: визначення поняття, причини, механізми основних клінічних проявів

Причини, механізми розвитку гострого панкреатиту. Патогенез панкреатичного шоку

Порушення рухової функції шлунку і кишок. Етіологія, патогенез блювоти, проносу

Види, причини, механізми розвитку кишкової непрохідності

Недостатність печінки: визначення поняття, види, етіологія. Клінічні прояви

Патогенез порушень вуглеводного, білкового, ліпідного обмінів при недостатності печінки

Печінкова кома: визначення поняття, види, причини і механізми розвитку печінкової коми

Визначення поняття, види, причини, механізми розвитку жовтяниць

Характеристика холемічного синдрому. Його етіологія, патогенез

Причини і механізми розвитку ахолічного синдрому

Синдром портальної гіпертензії: причини, механізми розвитку, клінічні прояви

Причини і механізми зниження клубочкової фільтрації. Клінічні прояви. Функціональні проби для визначення величини клубочкової фільтрації

Причини і механізми тубулярної недостатності. Клінічні прояви

Олігурія, анурія, поліурія, - визначення понять, критерії. Водний, осмотичний, гіпертензивний діурез. Гипо-, ізостенурія

Види, механізми розвитку протеїнурії, циліндрурії, глюкозурії, аміноацидурії, гематурії, лейкоцитурії

Гостра ниркова недостатність: визначення поняття, критерії, причини і механізми розвитку, стадії в патогенезі

Хронічна ниркова недостатність: визначення поняття, критерії, причини і механізми розвитку, стадії в патогенезі

Нефротичний синдром: патогенез клінічних проявів

Гломерулонефрит: визначення поняття, принципи класифікації, експериментальні моделі. Етіологія, патогенез гострого дифузного гломерулонефриту

Причини і механізми розвитку ендокринопатій. Порушення прямих і зворотних регуляторних зв'язків в патогенезі дисрегуляторних ендокринопатій

Залізисті ендокринопатії. Причини і механізми порушень біосинтезу, депонування і секреції гормонів

Периферичні ендокринопатії. Порушення транспорту, метаболізму, інактивації, екскреції гормонів. Порушення рецепції гормонів. Механізми гормональної резистентності

Причини виникнення і механізми розвитку синдромів надлишку та нестачі гормонів передньої долі гіпофіза, їх загальна характеристика. Надлишок і дефіцит вазопресина: причини, клінічні прояви

Недостатність кори надниркових залоз, гостра і хронічна: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

Гіперфункція кори надниркових залоз. Синдром/хвороба Іценка-Кушинга. Первинний і вторинний гіперальдостеронізм. Синдром вродженої гіперплазії надниркових залоз (адреногенітальний синдром). Причини, механізми, клінічні прояви

Гіпотиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

Гіпертиреоз: причини і механізми розвитку, патогенез основних клінічних проявів

Зоб: види, етіологія, патогенез; можливі варіанти функціонального стану щитовидної залози при зобі

Гипо- і гіперфункція паращитовидних залоз: етіологія, патогенез, типові клінічні прояви

Порушення функції статевих залоз: первинні і вторинні стани гіпер- та гіпогонадизму. Етіологія, патогенез, типові клінічні прояви

Стрес. Визначення поняття, причини і механізми розвитку, стадії. Поняття про “хвороби адаптації"

Особливості розвитку типових патологічних процесів в нервовій системі. Роль змін гематоенцефалічного бар'єру в патогенезі порушень діяльності ЦНС

Порушення сенсорної функції нервової системи. Розлади механо-, термо-, пропріо- і ноцицепції. Порушення проведення сенсорної інформації. Прояви ушкодження таламічних центрів і сенсорних структур кори головного мозку

Біль. Принципи класифікації. Сучасні уявлення про причини і механізми розвитку болю: теорія інтенсивності, теорія специфічності. Патологічний біль. Реакції організму на біль. Природні антиноцицептивні механізми

Порушення рухової функції нервової системи. Експериментальне моделювання рухових розладів. Периферичні паралічі і парези: причини виникнення, прояви

Центральні паралічі і парези: причини виникнення, прояви

Гострі і хронічні розлади мозкового кровообігу. Інсульт. Набряк і набухання головного мозку. Внутрішньочерепна внутрішньочерепна гіпертензія

Уявлення про екстремальні стани. Загальна характеристика. Принципи класифікації

Види, причини і механізми розвитку шокових станів, клінічні і патофізіологічні прояви

Кома: визначення поняття, види; причини і механізми розвитку коматозних станів. Патогенез коматозних станів при цукровому діабеті 1 типу

Похожие материалы:

Титульній на реферат

Приклад титульного листа для реферату

Визначення понять по Маркетингу

Построение диаграмм в электронной таблице EXCEL

Лабораторная работа. Цель работы: научиться создавать и форматировать диаграммы в электронной таблице EXCEL. Типы диаграмм. Выбор конкретного вида диаграмм

Защитное слово. Защита выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа на тему «Формирование самооценки как условие повышения интереса младшего школьника к урокам»

Вопросы по дисциплине «Психология профессионального общения»

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok