Суть рейдерства та його види

Варіант – 9

Теоретичні запитання

Суть рейдерства та його види.

Донедавна невідоме в Україні іноземне слово «рейдерство», яке увійшло до вжитку на початку 90-х років, тепер можна почути часто. З англійської мови слово «raid» перекладається як «напад», а «raider» – дослівно «пірат». Тому під рейдерством слід розуміти незаконне поглинання чи захоплення одного суб’єкта господарювання або його власності іншим із застосуванням корупції та насильства. Як правило, під час захоплень паралізується всяка комерційна і виробнича діяльність об'єкта атаки.

В Україну рейдерство прийшло не із Заходу, а зі Сходу — з відповідним російським колоритом початку 90-х років — епохи дикого нагромадження первинного капіталу. Як наслідок, з'явився поділ рейдерства на «біле», «сіре» й «чорне».

Що таке «біле», «сіре» і «чорне»?

«Біле» рейдерство – коли ті, що захоплюють діють у межах закону, «сіре» – коли їхні дії на межі закону й беззаконня, і «чорне» – це насильницьке захоплення підприємства. «Білі» рейдери зазвичай використовують метод корпоративного шантажу – в рамках чинного законодавства. Після того, як до рук корпоративного шантажиста потрапляє 10-відсотковий пакет акцій компанії, до неї досить часто пред’являються вимоги про проведення позачергових зборів акціонерів. Найчастіше директори компаній не йдуть на переговори – тоді рейдери застосовують «сірі» та «чорні» прийоми.

Перелічіть основні завдання Міжвідомчої комісії з питань протиправного поглинання та захоплення підприємства.

Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств — є тимчасовим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України. Комісія утворюється з метою забезпечення взаємодії органів державної влади у сфері захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Основними завданнями Комісії є:

- підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, зокрема щодо підвищення ефективності діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідній сфері;

- збирання, моніторинг інформації про порушення прав інвесторів, факти незаконного поглинання та захоплення підприємств, що призводить до погіршення інвестиційного клімату в Україні;

- забезпечення координації дій державних органів з питань посилення протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

- розроблення комплексу заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, забезпечення удосконалення механізму регулювання у відповідній сфері.

Тестові завдання

1. На які складові поділяються загрози корпоративній безпеці підприємства за змістом?

А) економічні, соціально – психологічні, небезпечні;

Б) фізичні, технологічні, правові;

В) екологічні, адміністративні, дуже небезпечні;

Г) немає правильної відповіді.

2. Який коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована ?

А) коефіцієнт маневреності власного капіталу;

Б) коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів;

В) коефіцієнт концентрації власного капіталу;

Г) коефіцієнт структури залученого капіталу;

Д) коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів.

3. Основними завданнями, що постають перед службою економічної безпеки є:

А) комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності конкурентів: конкурента-підприємства-конкурента, включаючи управлінську сферу;

Б) збір інформації про осіб (контрагентів), що уклали з підприємством контракти з метою запобігання можливим фінансовим ризикам, шахрайства з їх боку;

В) надання керівництву фірми необхідної інформації при проведенні ділових переговорів;

Г) забезпечення необхідного рівня безпеки в місцях проведення фірмою конфіденційних, представницьких і масових заходів;

Д) всі відповіді правильні.

4. Насильницьке захоплення підприємства – це:

А) ”біле” рейдерство;

Б) ”чорне” рейдерство;

В) ”сіре” рейдерство;

Г) корпоративний шантаж;

Д) немає правильної відповіді.

5. До важливих даних і документів, які вивчає рейдер під час попередньої розвідки, належать:

А) засновницькі документи, трудові договори та угоди;

Б) документи з питань приватизації, недоліки у діяльності підприємства;

В) відомості про керівництво підприємства, недоліки у діяльності підприємства;

Г) відносини з акціонерами, недоліки у діяльності підприємства.

6. Основною метою скупки акцій є:

А) концентрація не більше 30 % пакету голосуючих акцій товариства;

Б) концентрація не менше 35 % пакету голосуючих акцій товариства;

В) концентрація не менше 30 % пакету голосуючих акцій товариства;

Г) концентрація не менш 40 % пакету голосуючих акцій товариства;

Д) немає правильної відповіді.

7. Хід проведення зустрічі учасників конфлікту включає такі пункти плану:

А) обговорення сторонами значення конфлікту і його наслідків;

Б) озвучення власної версії щодо спору двома сторонами конфлікту;

В) правильні відповіді А) і Б);

Г) немає правильної відповіді.

8. Скільки є етапів рейдерського захоплення?

А) 5;

Б) 6;

В) 4;

Г) 7.

9.Відносини, що проявляються в розбіжності інтересів, цілей людей, взаємодіючих один з одним у вирішенні загальної спрямованості ціле досягнення – це:

А) імітація;

Б) позиційність;

В) комфортність;

Г) переконання;

Д) немає правильної відповіді.

10. До етапів управління ризиками на фірмі належать:

А) розробка програми ризик – менеджменту; поточне управління ризиками;

Б) аварійні ситуації; поставарійні ситуації;

В) правильні відповіді А) і Б);

Г) немає правильної відповіді.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Перелічіть основні завдання Міжвідомчої комісії з питань протиправного поглинання та захоплення підприємства. Тестові завдання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)

Теории управления персоналом Тейлор

Тейлор разработал систему, которая является совокупностью методов распределения норм труда, организации и управления производством.

Судебный пристав. Ответы

Обязательна для судебного пристава-исполнителя, исполнения судебного акта ГК РФ

Основы аудита

Конспект лекций специальности Финансы и кредит. Сущность аудиторской деятельности. Организация аудита и методы нормативного регулирования аудиторской деятельности. Правовой статус аудиторов и аудируемых лиц. Стандарты аудиторской деятельности. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок. Организация проведения аудиторских проверок. Предварительное планирование аудиторской проверки. Понятие, сбор и оформление аудиторских доказательств. Оценка результатов аудиторских процедур. Финансовый анализ в аудите.

Связывание и внедрение объектов  (OLE)

Лабораторная работа №1 Приобрести навыки использования технологии OLE (создания составных документов). Изучить теоретический материал данной работы.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok