Поняття, мета, завдання служби безпеки фірми

Варіант 6

Теоретичні запитання:

  1.  Поняття, мета, завдання служби безпеки фірми.

Служба безпеки фірми – самостійний підрозділ, який вирішує завдання безпосереднього забезпечення захисту життєво важливих інтересів фірми в умовах комерційного, підприємницького ризику та конкурентної боротьби.

Основною метою служби безпеки фірми є запобігання: збитку в її діяльності за рахунок розголошення, просочування інформації та несанкціонованого доступу до джерел конфіденційної інформації; розкраданню фінансових і матеріально-технічних коштів, знищенню майна і цінностей; порушенню роботи технічних засобів забезпечення виробничої діяльності, зокрема засобів інформатизації, а також забігання збитку персоналу організації.

Головними завданнями для будь-якої служби безпеки фірми є:

• гарантування безпеки виробничо-господарської діяльності захисту відомостей, що вважаються комерційною таємницею фірми (підприємства, організації);

• організація роботи з правового та інженерно-технічного захисту комерційної таємниці фірми;

• запобігання необгрунтованому допуску й доступу до відомостей та робіт, які становлять комерційну таємницю;

• організація спеціального діловодства, яке унеможливлює несанкціоноване одержання відомостей, віднесених до комерційної таємниці відповідної фірми;

• виявлення і локалізація можливих каналів витоку конфіденційної інформації в процесі звичайної діяльності та в екстремальних ситуаціях;

• забезпечення режиму безпеки за здійснення всіх видів діяльності зокрема зустрічі, переговори й наради у рамках ділової співпраці фірми з іншими партнерами;

• забезпечення охорони приміщень, устаткування, офісів продукції і технічних засобів, необхідних для виробничої та  іншої діяльності;

• забезпечення особистої безпеки керівництва та провідних менеджерів і спеціалістів фірми;

• оцінка маркетингових ситуацій та неправомірних дій конкурентів і зловмисників.

• підтримка контактів із правоохоронними органами та службами безпеки сусідніх підприємств в інтересах вивчення криміногенної обстановки

Зрозуміло, що перелік конкретних завдань щодо гарантування безпеки фірми залежно від специфіки її діяльності може бути більша або меншим, але завжди достатнім та обґрунтованим

  1.  Охорона грошових коштів.

Безпеку грошових коштів : гарантувати на всіх етапах; отримання (здавання) в банку, транспортування, тимчасове зберігання в касі - видача (приймання)

Кожна з цих ситуацій потребує спеціальних знань і умінь, професіоналізму та передбачливості.

Гарантування безпеки грошових коштів на фірмі, зокре¬ма в банківській установі. Згідно із законодавством України, відповідальність за безпеку касових операцій покладається на керівника фірми. У своїх діях він має керуватися "Єдиними вимога¬ми з технічної оснащеності і устаткування сигналізацією приміщень каси і підприємства". У них, зокрема, зазначено, що для забезпечення надійного збереження наявних грошових коштів і цінностей приміщення каси має відповідати таким вимогам:

• бути ізольованим від інших службових приміщень;

• мати капітальні стіни, міцні перекриття підлоги і стелі;

• мати сейф (металеві шафи) для зберігання грошей і цінностей, обов'язково міцно прикріплений до будівельних конструкцій;

• двері, вікна, вентиляційні шахти мають бути обладнані надійними засобами, що запобігають проникненню в приміщення.

Організаційно приміщення каси повинні мати кілька рубежів охорони, як мінімум - два, а також засоби охоронно-пожежної сигналізації.

Транспортування грошей і цінностей. Перевезення їх має здійснюватися тільки на спеціально обладнаних автомобілях, які повинні відповідати таким вимогам:

• мати закриті або спеціальні кузови (броньований захист кузова, внутрішні металеві віконниці на вікнах або металеві жалюзі тощо);

• мати поліпшені ходові характеристики;

• мати засоби сигналізації, радіозв'язку і взаємозв'язку між кабіною водія і кузовом;

• у кузові для перевезення грошей мають бути достатнє освітлення, обігрівальні пристрої;

• двері кабіни водія і кузова повинні мати спеціальні внутрішні замки.

Для перевезення грошей і цінностей оренда стороннього транспортування забороняється. Під час інкасації забороняється присутність і проїзд сторонніх осіб у спеціальному автомобілі. Якщо потрібно надати допомогти постраждалим, інкасатори зобов'язані зв'язатися по радіостанції черговим і повідомити про подію на шляху проходження. При цьому зупинятися інкасаторська машина не має права.

Сумку із грошовою виручкою приймає інкасатор-складальник в ізольованих приміщеннях. За процесом передавання сумки інкасаторові не повинні мати можливості спостерігати не тільки сторонні особи, а й працівники фірми, не пов'язані з грошовими операціями.

На шляху руху інкасаторської автомашини до об'єкта інкасації, а також на шляху руху інкасатора-складальника не повинно бути:

• близько прилеглих до маршруту криміногенних об'єктів;

• темних коридорів;

• неосвітлених дворів;

Інкасатор-складальник не має права проходити через суміжні організації, які не стосуються об'єкта, що інкасується;

Обов'язково має бути зручна стоянка для автомобіля інкасаторів.

Важливим правилом безпеки інкасації є обов'язок представника фірми зустрічати інкасатора з грошима і цінностями при виході його з автомобіля і проводжати до машини, коли він збирає сумки з виручкою. При супроводі інкасатора з грошима і цінностями допомога полягає тільки у присутності представника (охоронця) на випадок нападу. Сумки з грошима і цінностями перед здаванням або після приймання інкасатор повинен нести сам.

Час інкасації, послідовність об'їзду об'єктів, що інкасуються, і марш-рут інкасаторського автомобіля повинні зберігатися в таємниці. Для за-безпечення безпеки вантажу і осіб, що його супроводжують, маршрути і час транспортування потрібно періодично змінювати. Оптимальною є така організація операцій, за якої водій автомобіля дізнається про майбутній маршрут руху і одержання грошей тільки під час приймань;вантажу або навіть під час руху автомобілів.

Інкасацію грошових коштів зазвичай здійснює відділ інкасації.

Тестові завдання:

1. До основних завдань МОБ відносять:

А) захист законних інтересів СПД та його співробітників, своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз СПД вжиття заходів щодо їх нейтралізації;

Б) профілактика та попередження правопорушень і злочинних посягань на власність і персонал підприємства, виявлення внутрішніх і зовнішніх причин і умов, які можуть сприяти заподіянню СПД, його працівникам матеріальної, моральної та іншої шкоди та перешкоджати їх нормальної діяльності;

В) виявлення та формування причин і умов, сприятливих д. реалізації банком своїх основних інтересів, послаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів ас злочинців з підриву безпеки банку;

Г) всі відповіді правильні.

2. До основних об'єктів майнової  і особистої безпеки на підприємстві  відносять:

А) матеріальні засоби (будівлі, сховища, обладнання, транспорт, засоби і системи інформатизації);

Б) фінансові ресурси (національна й іноземна валюта, комерційні операції та угоди банку, дорогоцінності, фінансові документи), персонал підприємства (керівництво і вищий менеджмент підприємства, особи, які мають доступ до його таємниць, інші працівники підприємства);

В) правильні відповіді А) і Б);

Г) немає правильної відповіді.

3. До економічних загроз можна віднести ?

А) правова невизначеність економічних відносин, знищення та пошкодження майна;

Б) обмеження  з боку держави можливостей економічного зростання, привласнення і розтрачання майна;

В) економічне шпигунство, розголошення або неправомірне використання інформації;

Г) немає правильної відповіді.

 4. Система фізичної безпеки, зокрема охорона фінансових,   інтелектуальних і матеріально-технічних цінностей підприємства – це …

А) режимно-пропускний рівень системи майнової і особистої безпеки підприємця;

Б) адміністративний рівень системи майнової і особистої безпеки підприємця;

В) оперативний рівень системи майнової і особистої безпеки підприємця;

Г) технічний рівень системи майнової і особистої безпеки підприємця.

 5. Начальник служби безпеки відповідає за:

А) якість професійної підготовки осіб зі складу служби безпеки;

Б) надання охоронних і пошукових послуг з метою безпеки фірми і суворого дотримання чинного законодавства України;

В) забезпечення збереженості спеціальних засобів, зброї, боєприпасів, що придбані підприємством;

Г) всі відповіді правильні.

6. Фінасові засоби забезпечення безпеки – це…

А) охоронно-пожежні системи, відео-радіоапаратура, засоби виявлення вибухових приладів, бронежилети, огородження;

Б) опеціалізовані організаційні структурні формування, що забезпечують безпеку підприємства;

В) друкована і відеопродукція з питань збереження конфіденційної інформації;

Г) цілеспрямованість і достатність грошових коштів для нормального фінансування системи економічної безпекипідприємства

7.  Завдання служби безпеки із забезпечення захисту майна фірми є?

А) перевіряти посилки й бандеролі;

Б) звертати їхню увагу на важливість додержання ними законів, інструкцій, положень;

В) правильна відповідь А і Б

Г) правильної відповіді немає.

8. Забезпечення особистої безпеки підприємця – це

А) забезпечення охорону з використанням охоронців;

Б) забезпечення власної безпеки особи, що виявляється у фізичній готовності до відбиття злочинних дій, психологічній готовності до сприйняття критичних умов реагування на них;

   В) використання засобів власної безпеки, дозволених для використання в особистих інтересах відповідними законами, зокрема собак)

Г) всі відповіді правильні.

  9. Класифікуючи екстремальні ситуації відповідно до характеру їх впливу на підприємство та його працівників, можна виділити такі:

А) ситуації, що виникають навколо підприємства і стосуються тільки його;

Б) ситуації, що виникають навколо підприємства і не стосуються тільки його;

В) ситуації, що виникають у колективах підприємства або навколо них і створюють напружені умови їх роботи;

Г) правильні відповіді А і В.

 10. Які види кримінальної відповідальності:

А) позитивна, негативна;

Б) загальна, спеціальна;

В) обмежена, повна;

Г) всі відповіді правильні.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Охорона грошових коштів. Забезпечення особистої безпеки підприємця. Фінасові засоби забезпечення безпеки. Завдання служби безпеки

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Методические указания  к выполнению домашней контрольной работы по «Информатике» для студентов заочного отделения

Колледж строительной  индустрии и городского хозяйства»Методические указания  к выполнению домашней контрольной работы по «Информатике»для студентов заочного отделения

Вопросы к экзамену по лексике, лексикология

Анализ основных показателей функционирования и развития организации

Цель прохождения преддипломной практики состоит в апробации в реальных условиях знаний по цикламспециальных дисциплин и дисциплин специализации; приобретении профессиональных навыков управленияперсоналом организации и в сборе первичных материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.

Конституционное право

Наука конституционного права – это система научных знаний об отрасли конституционного права и о регулируемых конституционно-правовыми нормами общественных отношениях. КП - конституционное право; КПО - конституционно-правовые отношения; КРФ - конституция Российской Федерации

Политология. Учебно-методический комплекс по дисциплине

Государственное и муниципальное управление»; «Управление персоналом». Политология. Контрольные вопросы к экзамену. Материалы для тестовой системы. Методические рекомендации по изучению дисциплины. Список рекомендуемой литературы

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok