Звіт про педагогічну практику

ЗВІТ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ

студентки IV курсу, групи УУ 12-у


Факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства

Практику проходила у 8 класі, ЗОШ № 148 м. Дніпропетровська.

з 26 січня до 20 лютого 2015 р.

Відвідано 67 уроки учителів(з них 34 мови, 33 літератури)

Відвідано 12 уроків практикантів (з них 6 мови, 6 літератури)

Проведено 12 уроків(з них 6 мови, 6 літератури)

Відвідано 4 позакласних заходів.

Проведено 1 позакласний захід («Найрозумніший»)

До уроків готувалася самостійно, вчитель перевіряла мої конспекти, давала рекомендації стосовно вибору методів роботи. За час практики я ознайомилася з такими документами: календарно-тематичне планування вчителя, журнал класу, черговий журнал вчителя, підручники. Спостерігала за роботою вчителя. Уроки відповідали структурі та завданням уроку. Вчитель користувалася усним викладом матеріалу, використовувала технічні засоби навчання.

Ознайомилися з 8 класом. В класі 28 учнів з них 14 дівчаток, 14 хлопчиків. Основний колектив сформований, коли учні вступили до 1 класу. Учні охоче беруть участь у громадському житті школи. Активно приймають участь в гуртках з трудів, співів, фізкультури. Класний колектив має високий рівень самостійності. Органи самоврядування працюють на достатньому рівні. До вчителів ставляться з повагою. В відношеннях «учитель – батьки» проблем не було.

 Діти ставляться одне до одного зі взаємоповагою, допомагають однокласникам у будь-яких ситуаціях, між школярами нема вагомих суперечок, панує доброзичливість і культура поведінки. Учні мають високий рівень розумових здібностей. Мотивацією до навчання є здача ЗНО в майбутньому.  Поведінка учнів на уроках врівноважена.

З української літератури за програмою учні 5 класу опрацьовували літературні казки Леоніда Глібова та почали розглядати історичне минуле нашого народу. На розгляд розділу про історичне минуле нашого краю відводиться 5 годин. Учні повинні знати історичне минуле нашого народу. Розуміти значення літопису. Аналізувати риси характерів руських (українських) князів. Уміти розрізняти казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Уміти виразно читати поезії, визначати засоби поетичної мови. Перед мною стояло завдання навчити учнів аналізувати літопис, щоб учні висловлювали власну думку про літописи. Навчити розповідати учнів про легендарного Нестора Літописця.

Учні 7 класу опрацьовували матеріал з розділу «Ти знаєш, шо ти – людина» (Є.Гуцало, Б. Харчук). На розгляд цього розділу відводиться 17 годин. Учні повинні уміти переказувати сюжетні воповідання, складати план до твору. Уміти розкрити символічне значення образу скарбу. Виразно і вдумливо читати твір, уміти визначати його тему та ідею, визначити провідну думку, розшифрувати і коментувати метафоричний підтекст образів. Для вчителя стоїть мета навчити учнів визначати тему, ідею, основну думку поезії, оповідання, казки та інших творів. Навчити учнів переказувати оповідання за складеним планом.

Учні 8 класу опрацьовують матеріал з розділу «Національна драмма». Учні повинні знати найголовніші відомості про драматургів, розповідати про їх життя і творчість, самостійно читати текст, уміти визначати основні засоби зналювання образів дійових осіб п’єс, розуміти актуальність проблем творів, уміти визначати тему та ідею твору, пояснювати відмінність між сюжетом і композицією.

Українська мова. Учні 5 класу розглядають розділ фонетики. Вони повинні вміти фонетично розбирати слова. Вміти правильно позначати звуки. Завдання вчителя: навчити учнів розбирати слва фонетичною транскрипцією, правильно позначати звуки. Вміти правильно записувати слова.

Учні 7 класу продовжують розглядати розділ «Морфологія, орфографія. Самостійні частини мови», а саме «Прислівник». Завдання вчителя навчити учнів розбирати речення морфологічним способом, правильно записувати слова. Визначати слова до якої частини мови вони відносяться. Учні повинні навчитися визначати слова правильно робити морфологічний розбір.

Учні 8 класу почали ознайомлюватися з розділом «Речення з однорідними членами». Учні повинні вміти визначити кількість рядів однорідних членів в реченні, розрізняти види зв’язку однорідних членів, вміти розставляти розділові знаки при узагальню вальних словах. Вчитель повинна навчити учнів правильно розбирати речення, малювати схеми до речення.

Всю наочність підгодовувала самостійно, вчиль перевіряла та допускала до уроку. Наочний матеріал відповідав дидактичній меті уроку.

Проведена індивідуальна робота з ученицею 7 класу Поповою Тетяною, яка не засвоїла всього матеріалу з української мови через хворобу.

Позакласний захід провела на тему «Ітелектуально-зозважальне шоу «Найрозумніший» вся конкурсна програма була виконана, завдання які, поставила були досягненні.

На уроках користувалася методами: усний виклад матеріалу, бесіда, застосовувала технічні засоби навчання, що сприяло покращення засвоєння знань учнів. Використовувала роздатковий матеріал (тести, картки). Робота з підручником, де виконували вправи з поясненням правил, та закріплювали матеріал виконанням вправ. Для перевірки засвоєних знань учнями використовувала диктант, тести, індивідуальні картки, запитання за темою. Краще учні засвоювали матеріал коли проводили урок нетрадиційний.

За час практики я покращила знання учнів використовуючи технічні засоби навчання, наочний матеріал та роздатковий матеріал. Використовувала дидактичні ігри під час уроку. Для перевірки засвоєння учнями знань використовувала фронтальне та групове опитування, письмову роботу. Виконання вправ біля дошки, та самостійно. Тестові завдання та літературні, словникові диктанти. Більшість уроків проводилася традиційного характеру. Під час уроку інколи використовувала ігрові форми навчання.. На уроках з української літератури була робота з текстом, аналіз твору, визначення теми, ідеї, основної думки, жанр, виявлення різниці між сюжетом та композицією, визначення художніх засобів.

До мене були зауваження з боку вчителя з приводу мого тихого голосу, бо дітям на останніх партах іноді було важко сприймати інформацію. На перших уроках мови я не завжди могла досягти освітньої мети з-за того, що не раціонально розраховувала час на виконання певних вправ. Але цю проблему я вирішила вже після перших уроків. Також великим мінусом була моя невпевненість у собі та хвилювання (особливо на відкритих уроках).

За час практики я планувала встановити контакт з дітьми, зацікавити їх своїми уроками, підвищити інтерес учнів до вивчення української мови та літератури. На мою думку, мені вдалося досягти поставленої мети, адже я помітила, що учні мене уважно слухали не тільки на відкритих уроках за присутності вчителя та керівника, а й коли я працювала з ними самостійно. Під час практики навчилася знаходити спільну мову з учнями старших класів. Змогла набратися досвіду праці з дітьми, побачила різні психологічні типи дітей, які по-різному відносяться до навчання.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

ЗВІТ педагогічна практика ДНУ.docx

ЗВІТ педагогічна практика ДНУ.docx
Размер: 21.6 Кб

.

Пожаловаться на материал

До уроків готувалася самостійно, вчитель перевіряла мої конспекти, давала рекомендації стосовно вибору методів роботи.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Обмеження конкуренції

Взаємозв'язок конкуренції і монополізму. Поняття монополії та основні організаційні форми монополістичних об'єднань. 3.Форми монополізму. Форми й методи обмеження конкуренції. Бар'єри, що обмежують конкуренцію в Україні.

Проверка распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов

Цель: исследовать характер распределения напряжения промышленной частоты вдоль гирлянды изоляторов

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТзОВ \"ТІРАС-ТМ \"Мозаїка\")

Суспільне дошкільне виховання в Україні в 1991-2010 роках

Стан суспільного дошкільного виховання за часів державної незалежності України. Підготовка педагогів дошкільної освіти Актуальні питання дошкільної освіти

Отзыв на дипломную работу на тему: Защита прав граждан в области социального обеспечения

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok