Розкрийте сутність політичного лідерства, опишіть теорії, класифікація, фактори впливу — Міжнародна політика України | iFREEstore

Розкрийте сутність політичного лідерства, опишіть теорії, класифікація, фактори впливу

Территория рекламы

Політичні лідери можуть поєднувати в собі відразу декілька типів лідерства. Наприклад, раціонально-правовий лідер може володіти і харизматичними якостями (Ш. де Голль - Франція, Рузвельт - США).

По стилю керівництва лідери діляться на три основні типу: авторитарний, демократичний і ліберальний.

Можлива диференціація і типологія політичного лідерства на основі комплексу чинників: а) якостей самого лідера; б) властивостей його прихильників; в) взаємозв'язки між лідером і прихильниками; г) ситуації, в якій здійснюється лідерство.

Виходячи з цих чинників, виділяють чотири збірні типи лідерів:

«прапороносець». Володіє власним баченням реалій і перспектив, здатний визначати мету і способи їх досягнення, впливати на прихильників;

«служитель». Виступає в ролі виразника інтересів своїх прихильників, керується їх бажаннями і діє від їх імені.

«торговець». Здатний переконати людей в привабливості своїх ідей і планів, примусити їх «купити» ці ідеї і плани;

«пожежник». Здатний відгукнутися на актуальні проблеми і насущні вимоги моменту, адекватно реагувати на них.

Відповідно до даної типології умовно до категорії лідерів - «прапороносців» можуть бути віднесений В.І.Ленін, М.Ганді, Мао-Цзедун, Мартін Лютер Кинг, Р.Хомейні; до категорії лідерів -«служителів» - Р.Рейган», Г.Коль, радянські лідери Л.І.Брежнев і К.У Черненко, виражаючи інтереси партійної бюрократії. Риси лідера - «торговця» властиві В.В.Жіріновському. Як «пожежники» через обставини в тому або іншому ступені виступає більшість лідерів.

12.4. Теорії лідерства. Існують різні теорії, що пояснюють феномен лідерства.

Теорія рис. Її прихильники надають основну увагу видатним індивідуальним рисам людини. Виділяються такі якості, розвинений інтелект, сила волі, як уміння передбачати, енергійність, здатність привертати увагу, такт і ін.

У ряді випадків питання про становлення лідера пояснюється суто психологічними аспектами взаємодії лідера і груп. Або, наприклад, політичний погляд, курс обумовлюється темпераментом, складом характеру людини і іншими суб'єктивними моментами. Так, вважається, що холерики схильні до авторитарного способу управління, сангвініки - до опортунізму, флегматики сповнені пошана до демократичних свобод, індиферентні до політичної боротьби і т.д.

>Ситуаційна концепція схильна вважати, що лідер своїм «народженням» багато в чому зобов'язаний ситуації. Наприклад, «потрібна людина» виявилася в потрібний час» в потрібному місці». Тобто зумів оцінити ситуацію і не упустив свій шанс. Але тут необхідно, щоб і сам потенційний лідер «дозрів» для виниклої ситуації.

Теорія визначальної ролі послідовників акцентує увагу на відносинах лідера з відомими (активістами, послідовниками, виборцями, що підтримують даного лідера). Згідно цієї теорії, лідер повинен орієнтуватися на інтереси і потреби тієї групи, тих соціальних прошарків, які готові його підтримати, які і роблять з нього лідера.

Психоаналітичні концепції лідерства можна умовно розділити на три основні напрями. Згідно першого - в «масовій людині» живе потреба в авторитеті і покровителі. Відсутність лідера - героя для багатьох людей стає мало не трагедією. І такі люди посилено шукають собі кумирів і інколи створюють героїв навіть з посередніх людей (З.Фрейд).

Другий напрям поділяє народ на лідерів і масу. Значення лідерів у суспільному житті він сильно перебільшує, а роль натовпу, навпаки – недооцінює. На його думку, лідери можуть все, достатньо тільки їм навчитися володіти психологією маси. Натовп завжди шукає вождя і сам прагне до підпорядкування (Г.Лебон).

Третій напрям психологічної концепції пояснює феномен лідерства існуванням певного типу осіб, схильних до авторитаризму і постійно прагнучих до влади. Нерідко ці люди мають певні комплекси неповноцінності і щоб якось їх компенсувати, прагнуть проявити себе, підносячись над іншими (Е.Фромм).

Існують і інші теорії лідерства.

12.5. Функції лідера. Лідер наділяється особливими, інколи необмеженими повноваженнями. Але з нього, як правило, і особливий попит. Якщо лідер не виправдовує покладених на нього надій, то він може не тільки втратити своє лідерство, але понести більш суворе покарання.

Функції політичного лідера вельми різноманітні. Вони залежать від суспільства і держави, в якій йому доводиться управляти, від конкретних задач, що стоять перед країною, від розстановки політичних сил. Найважливішими з цих функцій є:

Інтеграція суспільства, соціальної спільности, класу, партії та ін. на підставі загальної мети, цінностей, політичних ідей.

Визначення стратегічних орієнтирів в розвитку суспільства і держави.

Участь в процесі вироблення і ухваленні політичних рішень, виявлення способів і методів реалізації програмної мети.

Мобілізація мас на досягнення політичної мети.

Соціальний арбітраж, підтримка порядку і законності.

Комунікація влади і мас, зміцнення каналів політичного і емоційного зв'язку з громадянами, наприклад, за допомогою ЗМІ або в ході різних масових заходів, у тому числі і в період виборних кампаній.

Легітимізація влади.

З перерахованих функцій видно, наскільки велика роль лідера в суспільстві і в будь-якій соціальній структурі. Тому у ряді країн (Франції, Японії, США і ін.) відбір і підготовка політичних лідерів починається ще в ранньому дитячому і підлітковому віці. Для цього навіть існують спеціальні школи і університети. Доброю школою для підготовки політичного лідера є його участь в суспільних рухах і активне членство в політичній партії. При цьому, разом з професійними здібностями потенційного лідера, велике значення надається його моральним якостям.

На жаль, в нашій країні поки що не існує налагоджуваної системі підготовки., відбору і висунення політичних лідерів. Тому позиції лідерів нерідко займають недостатньо компетентні люди.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

політологія Грабовенко.doc

політологія Грабовенко.doc
Размер: 101.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Політологія. Види міжнародних відносин. Теорії лідерства. Поняття «політичне лідерство». Існують різні теорії, що пояснюють феномен лідерства. Охарактеризуйте основні напрями зовнішньої політики сучасної України.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Міжнародна політика України

Політологія. Види міжнародних відносин. Теорії лідерства. Поняття «політичне лідерство». Існують різні теорії, що пояснюють феномен лідерства. Охарактеризуйте основні напрями зовнішньої політики сучасної України.

Похожие материалы:

Педагогіка

Методична робота в школі. Система освіти в Україні. Формування свідомості особистості. Профорієнтаційна робота з учнями сучасної школи. Психолого-педагогічні особливості засобів навчання. Структура особистості.

Қаупсіздік және еңбек қорғау бөлімі

Дипломдық жобаның бұл бөлімі ҚР заңдарына сүйеніп жасалған. Енбек қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету шаралары. Қорғаныс шаралары. Өндірістік санитария Шу және дірілмен күресу іс-шаралары

Создание и использование таблиц, форм, запросы и отчеты в Access.

Лабораторная работа Создадим базу данных, которая будет содержать сведения о производстве овощей различными федеральными округами Российской Федерации

Організація в галузі методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Харчові технології та інженерія»

Мета даної курсової роботи полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних знань щодо організації процесів виробництва в закладах ресторанного господарства, виробленні навичок узагальнення теоретичних та практичних даних  і на їх основі самостійно формулювати та обґрунтовувати висновки, розробляти пропозиції з метою удосконалення виробничих процесів на підприємствах ресторанного господарства.

Навчально-методичний комплекс дисципліни «японська культура»

Програма з курсу «Японська культура» відповідає навчальному плану підготовки студентів з напряму культурологія (галузь знань: – гуманітарні науки), що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на факультеті гуманітарних наук