Історія України

Тема 1 : Стародавня історія України.( 1млн. р. до н.е.- 9 ст. н.е.)

Основні поняття: історія, історична наука, історичні джерела, археологія, етнографія, палеографія, сфрагістика, нумізматика, топоніміка, геральдика, енеоліт, мідний вік, бронзовий вік, залізний вік, етнос, народність, нація, етногенез, археологічна культура, рід, плем'я, Трипільська культура, землеробство, підсіка, перелог, скотарство, привласнювальне та відтворювальне господарство, колонізація, рабовласницька демократія.

План :

 1. Українські землі в первісну добу.
 2. Кочовики на території України.
 3. Грецька колонізація Північного Причорномор'я.
 4. Основні етапи етногенезу українського народу.

1.

Українські землі в первісну епоху

.

2.

Кочовики на території України

.

3.

Грецька колонізація північного Причорноморя

( 5 ст. до н.е. - 5 ст. н.е.)

4.

Основні етапи етногенезу українського народу

.

Тема 2. Давньоруський період української історії (9 – 14 ст.).

Основні поняття: союз племен, ранньофеодальна держава, князь, дружина, віче, норманська теорія, Хазарський каганат, феодальна роздробленість, вотчина, християнство, шестибожжя, язичництво, митрополія, усобиця, кочівники.

План:

 1. Київська Русь (9 - 12 ст.):

а) утворення Київської Русі, перші князі;

б) розквіт Київської Русі;

в) занепад Русі, феодальна роздробленість, монголо-татарська навала.

 1. Устрій Київської Русі.
 2. Галицько-Волинське князівство ( 12 - 14 ст.):

а) утворення Галицько-Волинського князівства;

б) розвиток ГВК за Данила Романовича та його нащадків.

 1. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

 1. Київська Русь (9 – 12 ст.)

 1. Устрій Київської Русі

  .

 1. Галицько-Волинське князівство (12 - 14 ст.)

  .

Тема 3. Литовсько-польська доба української історії (14 – перша половина 17 ст.).

Основні поняття: Велике Князівство Литовське, унія, католицтво, ополячення, шляхта, ставропігія, братства, козацтво, козак, Запорізька Січ, гетьман, Кіш, курінь, паланка, зимівник, уходники, реєстрове козацтво, панщина, Річ Посполита, фільварок, магдебурзьке право, міщани, цехова система, магістрат, опришки.

План:

 1. Українські землі в складі Великого Князівства Литовського.
 2. Унії к. 14 - 16 ст., їх значення в історії українського народу.
 3. Соціально-економічні відносини.
 4. Виникнення козацтва. Запорізька Січ.
 5. Визвольний рух в Україні у к. 16 - першій половині 16І ст.

1.

Українські землі в складі Великого Князівства Литовського

.

2.

Унії кінця 14 - 16 ст., їх значення в історії українського народу

.

3.

Соціально-економічні відносини

4.

Виникнення козацтва. Запорізька Січ

.

5.

Визвольний рух в Україні у кінця 16 – першій половині 17 ст.

Тема 4. Українська національно-визвольна війна. Козацько-гетьманська держава

( сер. 17 - кінець 18 ст.).

Основні поняття: селянська війна, «Березневі статті», Визвольна війна, громадянська війна, «руїна», Гетьманщина, Генеральна військова канцелярія, зовнішня політика, рушійні сили, Коліївщина, Малоросійська Колегія, поділи Польщі.

План:

 1. Українська національно-визвольна війна 1648 - 1676 рр.
 2. Козацько-гетьманська держава (сер. 16І - к. 18 ст.).
 3. Лівобережна Україна в другій половині 16І - 18 ст.
 4. Правобережна Україна та Західноукраїнські землі в другій половині 16І - 18 ст.
 5. Українська національно-визвольна війна 1648 - 1676 рр.

 1. Козацько-гетьманська держава (середини 17 - кінця 18 ст.)

  .

3.

Лівобережна Україна в другій половині 17 - 18 ст.

 1. Правобережна Україна та Західноукраїнські землі в другій половині 17 - 18 ст.

Тема 5. Українські землі в складі Російської та Австро-Угорської імперії (кінець 18 - п. ХХ ст.).

Основні поняття: національне Відродження, «Основа», Кирило-Мефодіївське братство, громадівський рух, громади, «Руська Трійця», політизація, народовці, москвофіли, просвіти, політичні партії, революція, Валуєвський циркуляр, Емський указ, Просвіта.

План:

 1. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини у 19 ст.
 2. Соціально-економічний розвиток Західної України у 19 ст.
 3. Українське національне Відродження.
 4. Розвиток України на п. ХХ ст.
 5. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини у 19 ст.

 1. Соціально-економічний розвиток Західної України у 19 ст.

 1. Українське національне Відродження

  .

 1. Розвиток України на початку 20 ст.

Тема 6. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр.

Основні поняття: Українська Центральна Рада, Генеральний Секретаріат, Тимчасовий Уряд, УНР, З'їзд Рад, Директорія УНР, «воєнний комунізм», націоналізація промисловості, мілітаризація праці, Гетьманат, Брестський мир.

План:

 1. Українська Центральна Рада.
 2. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського.
 3. Західноукраїнська Народна Республіка.
 4. Директорія УНР.
 5. Радянська влада на Україні.

 1. Українська Центральна Рада

  ..

 1. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського

  .

 1. Західноукраїнська Народна Республіка

  .

 1. Директорія УНР

  .

 1. Радянська влада на Україні

  .

Тема 7. Україна в міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.).

Основні поняття: НЕП, українізація, колективізація, індустріалізація, п'ятирічка, стаханівський рух, розкуркулення, голодомор, репресії, пацифікація, ОУН.

План:

 1. Радянська Україна у 1920-х рр.
 2. Радянська Україна у 1930-х рр.
 3. Становище західноукраїнських земель у 1920-30-х рр.

 1. Радянська Україна у 1920-х рр.

2.

Радянська Україна у 1930-х рр.

3.

Становище західноукраїнських земель у 1920-30-х рр.

Тема 8. Україна в Другій світовій війні.

Основні поняття: „пакт Молотова-Ріббентропа”, колабораціонізм, партизанський рух, підпілля, національний рух, „рейкова війна”, евакуація, тил, фронт, диверсія, оточення, радянізація, план „Ост”, бліцкриг.

План:

 1. Українські землі в 1939 - 1941 рр.
 2. Українські землі на початковому етапі Великої Вітчизняної Війни (22.06.1941 - 22.07.1942 рр.).
 3. Окупаційний режим і Рух Опору в Україні.
 4. Визволення України від фашистських загарбників (грудень 1942 - 28 жовтня 1944 рр.).
 5. Втрати України у ІІ Світовій війні.

 1. Українські землі в 1939 – 1941 рр.

2.

Українські землі на початковому етапі Великої Вітчизняної Війни (22.06.1941 – 22.07.1942 рр.)

.

3.

Окупаційний режим і рух опору в Україні

.

4.

Визволення України від фашистських загарбників (грудень 1942-28 жовтня 1944 рр.)

Тема 9. УРСР у 1945 –1991 рр.

Основні поняття: „відбудова”, „відлига”, реабілітація, раднаргоспи, цілина, меліорація, „хрущівка”, „застій”, „перебудова”, дисиденти, „шістдесятники”, гласність, прискорення, сепаратизм, багатопартійність, лібералізація.

План:

 1. Повоєнна відбудова.
 2. УРСР у роки «відлиги» ( 1956 - 1964 рр.).
 3. УРСР у період «застою» ( 1964 - 1985 рр.).
 4. Політична опозиція 60 - 80-х рр.
 5. Демократизація радянського суспільства (1985 - 1991 рр.)
 6. Національне відродження.

 1. Повоєнна відбудова

  .

 1. УРСР у роки «відлиги» ( 1956 – 1964 рр.)

  .

3.

УРСР у період «застою» ( 1964 – 1985 рр.)

.

4.

Політична опозиція в СРСР (60-80-і рр.)

.

5.

Демократизація радянського суспільства (1985 – 1991 рр.)

6.

Національне відродження

.

Тема 10. Україна в умовах розбудови незалежності.

Основні поняття: ДКНС, Акт проголошення державної незалежності, вибори, референдум, президент, Конституція, Верховна Рада, «помаранчева революція», ринкова економіка, маргіналізація, реформа, інфляція.

План:

 1. Політичний розвиток України у 90-х рр. ХХ ст. - на поч. ХХІ ст.
 2. Економічне становище України у 90-х рр. ХХ ст. - на поч. ХХІ ст.
 3. Конституційний процес 1991 - 2011 рр.
 4. Зовнішня політика незалежної України.

 1. Політичний розвиток України

  .

 1. Економічне становище України у 90-х рр. 20 ст. - на початку 21 ст.

 1. Конституційний процес 1991 – 2011 рр.

 1. Зовнішня політика незалежної України

  .

Хронологічна таблиця культурних подій в Україні.

988 - прийняття християнства в Києві.

989-996 - будівництва Десятинної церкви.

990-992 - заснування митрополії в Києві.

1016 - створення «Руської правди».

1017-1037 - будівництво Софійського собору. При Софійському соборі створена перша на Русі бібліотека.

1037 - збудовано Золоті ворота.

1051 - заснування Києво-Печерської Лаври.

1051 - висвячення київським митрополитом Іларіона - першого не-грека.

1051 - «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона - похвала Володимиру Великому і Ярославу Мудрому.

1054 - завершення розколу християнства на православ'я та католицизм.

1056-1057 - «Остромирово Євангеліє».

1073-1078 - будівництво Успенського собору Києво-Печерської Лаври.

1096 - «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

1108-1113 - будівництво Михайлівського Золотоверхого собору Михайлівського монастиря.

1113 - «Повість временних літ».

1185 - «Слово о полку Ігореве».

1187 - перша літописна згадка терміну Україна.

1250 - заснування Львова.

1439 - засновано Львівське братство при церкві Успіння Богородиці.

1550-1620 - Іван Вишенський.

1556-1561 - «Пересопницьке Євангеліє».

1757 - створена Академія Мистецтв в Петербурзі.

1573 - заснування друкарні І.Федорова у Львові.

1574 - І.Федоров надрукував перші в Україні книги «Апостол» та «Буквар».

1578 - заснування Острозької колегії.

1580-1581 - «Острозька біблія» І.Федорова, надрукована в Острозькій типографії.

1583 - помер І Федоров.

1586 - заснування Львівської братської школи.

1596 - Берестейська унія.

1596-1647 - Петро Могила.

1615 - заснування Київського Богоявленського братства та братської школи.

1632 - заснування Києво-Могилянської Колегії.

1661 - заснування Львівського університету.

1685 - перехід української православної церкви під зверхність Московського патріархату.

1687 - заснування Слов'яно-греко-латинської академії в Москві.

1722-1794 - Г.С.Сковорода.

1755 - заснування Московського університету.

1769-1838 - І.П.Котляревський.

1798 - надрукована «Енеїда» І.Котляревського.

1805 - заснування Харківського університету та Кременецького ліцею.

1809 - в Одесі відкрито перший в Україні оперний театр.

1814-1861 - Т.Г.Шевченко.

1817 - заснування Ришельєвського ліцею в Одесі.

1819 - засновано Петербургський університет.

1834 - заснування Київського університету.

1837 - у Будапешті видано «Русалку Дністрову».

1840 - надруковано «Кобзар» Т.Шевченка.

1850-1860 - створення співтовариства російських композиторів «Могутня кучка».

1861-1862 - видання в Петербурзі першого українського громадсько-політичного та літературного журналу «Основа» українською мовою.

1863 - Валуєвський циркуляр.

1863 - М.Вербицький написав музику на слова П.Чубинського «Ще не вмерла Україна».

1865 - заснування Новоросійського університету в Одесі.

1865 - заснування малювальної школи в Одесі.

1870 - створення Товариства пересувних художніх виставок в Росії.

1875 - заснування малювальної школи М.Мурашка у Києві.

1876 - Емський указ.

1886 - заснування Одеської бактеріологічної станції.

1887 - споруджено оперний театр в Одесі.

1890 - засновано Товариство південно-російських художників в Одесі.

1892 - створено Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові.

1904 - заснована Київська музично-драматична школа М.Лисенка.

1917 - відкриття Української Академії Мистецтв у Києві.

1918 - відкриття Української Академії наук.

1922 - створення в Києві театру «Березіль» Леся Курбаса.

1923-1933 - радянська українізація.

1925 - заснування Одеської Держдрами.

1925-1928 - літературна дискусія.

1926-1929 - робота О.Довженка на Одеській кінофабриці ВУФКУ.

1930 - процес СВУ.

1933 - самогубство Скрипника та Хвильового.

1946-1948 - ідеологічні кампанії «ждановщина».

1947-1951 - псевдонаукові сталінські дискусії.

1956 - початок хрущовської відлиги.

1964 - пожежа в державній бібліотеці АН в Києві.

1965 - перша хвиля арештів дисидентів.

1970 - загибель художниці Алли Горської.

1979 - загибель композитора Володимира Івасюка.

1989 - ухвалення Закону про державний статус української мови.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Стародавня історія України. Давньоруський період української історії. Литовсько-польська доба української історії (14 - перша половина 17 ст.) Українська національно-визвольна війна. Козацько-гетьманська держава Українські землі в складі Російської та Австро-Угорської імперії. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр. Україна в міжвоєнний період (1921-1939 рр.) Україна в Другій світовій війні. УРСР у 1945-–1991 рр. Україна в умовах розбудови незалежності. Хронологічна таблиця культурних подій в Україні.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Українські землі в первісну епоху

Кочовики на території України

Грецька колонізація північного Причорномор'я

Основні етапи етногенезу українського народу

Київська Русь (9-12 ст.)

Устрій Київської Русі

Галицько-Волинське князівство (12 - 14 ст.)

Українські землі в складі Великого Князівства Литовського

Унії кінця 14 - 16 ст., їх значення в історії українського народу

Соціально-економічні відносини

Виникнення козацтва. Запорізька Січ

Визвольний рух в Україні у кінця 16 – першій половині 17 ст.

Українська національно-визвольна війна 1648 - 1676 рр.

Козацько-гетьманська держава (середини 17 - кінця 18 ст.)

Лівобережна Україна в другій половині 17 - 18 ст.

Правобережна Україна та Західноукраїнські землі в другій половині 17 - 18 ст.

Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини у 19 ст.

Соціально-економічний розвиток Західної України у 19 ст.

Українське національне Відродження

Розвиток України на початку 20 ст.

Українська Центральна Рада

Українська держава гетьмана Павла Скоропадського

Західноукраїнська Народна Республіка

Директорія УНР

Радянська влада на Україні

Радянська Україна у 1920-х рр.

Радянська Україна у 1930-х рр.

Становище західноукраїнських земель у 1920-30-х рр.

Українські землі в 1939-1941 рр.

Українські землі на початковому етапі Великої Вітчизняної Війни (22.06.1941-22.07.1942 рр.)

Окупаційний режим і рух опору в Україні

Визволення України від фашистських загарбників (грудень 1942-28 жовтня 1944 рр.)

Повоєнна відбудова

УРСР у роки «відлиги» (1956-1964 рр.)

УРСР у період «застою» (1964-1985 рр.)

Політична опозиція в СРСР (60-80-і рр.)

Демократизація радянського суспільства (1985-1991 рр.)

Національне відродження

Політичний розвиток України

Економічне становище України у 90-х рр. 20 ст. - на початку 21 ст.

Конституційний процес 1991-2011 рр.

Зовнішня політика незалежної України

Похожие материалы:

Наложение калоприемника. Практический навык

Деловой этикет в профессиональной деятельности педагога

Понятие этикета. Деловой этикет как разновидность общегражданского этикета. Этикетные требования к написанию резюме и собеседованию при приеме на работу. Этикет первых дней на работе. Приветствие, представление и обращение в деловом общении, правила вежливости. Этикетные требования к внешнему облику делового человека (дресс-код). Этикет педагога как разновидность делового этикета

Доклад на тему: «Пестициды»

Пестициды (сельскохозяйственные ядохимикаты) — химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений. Токсический эффект сельскохозяйственных ядохимикатов может реализовываться путем развития острых или хронических отравлений

Роль держави у розвитку конкуренції на товарних ринках

Аналіз і оцінка державної політики, що регулює конкуренцію на певному товарному ринку. Основні напрями антимонопольної політики. Система органів Антимонопольного комітету України.

Хирургия (каз.) тест

Жараға түсетін заттарды зарасыздандыру. Антисептика. Жабыстырылатын таңғышты.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok