Педагогикалық ШЖБМ

1.

Бір пәндік, әр пәндік сабақтар,олардың ерекшеліктері

.

2.

Бір тақырыптық сабақтар, олардың ерекшеліктері

.

3.

Сабақ кестесі және оның түрлері

.

4.

Іс-әрекет, түрлері

.

5.

Шағын комплектілі бастауыш мектепте оқытудың ерекшеліктері

.

6.

Шағын комплекті мектпептерде көрнекі құралдарды пайдалану

.

7.

Білім беру туралы түсінік

.

8.

Оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстары

.

9.

Топтастырылған сыныптардағы сыныптан тыс жұмыстар

.

10.

Даму туралы түсінік

.

11.

Шағын комплектілі бастауыш мектепте сабақ кестесін құру мәселесі

.

12.

Сабақ жоспарын құрастыру

.

13.

Мотивация

.

14.

Пән бойынша үйірме

.

15.

Пән бойынша конкурстар мен олимпидалар

.

Оқырмандар конференциясы

17.

Мониторинг

18.

Шағын комплектілі мектептегі сыныптан тыс жұмыстар

.

19.

Педагогикалық тәжірибе

20.

Өзіндік жұмыс сипаты,функциясф мен міндеттері

.

21.

Педагогтың кәсіби құзыреттілігі

.

22.

Психологиялық-педагогикалық зерттеу логикасы

.

23.

Педагогикалық тәжірибе

24.

Перцептивті іскерлік

.

25.

Рефлексия

26.

Оқытудың модулдық технологиясы

.

27.

Сабақтың тәрбиелік қызметі

.

28.

Сабақтың білімділік қызметі

.

29.Сабақтың дамытушылық қызметі. дамытушылық міндеттері: балалардың танымдық қабілеттерін, зейіндерін, есін, логикалық ойын; өзіндік, шығармашылық белсенділігін дамыту; бақылау, салыстыру, ұқсастық пен айырмашылықты бөліп көрсете алу, талдау, жинақтау, жалпылау, абстрактілеу сияқты ой операцияларын орындай алу біліктерін дамыту; ауызша санау дағдыларын дамыту; дұрыс, нақты, логикалық математикалық тілді дамыту. оқушылардың білімін жетілдіріп, ой-өрісін, қиялын дамыту, көзқарасын қалыптастыру, пікір айтуға баулу.

30.

Шағын кешенде бастауыш мектепте оқытудың ерекшелігі

.

31.

Коммуникативті іс-әрекет

.

32.

Педагогикалық эмпатия

.

34.

Креативтілік

.

35. Өзіндік сана-сезім

Адамның жануарлардан айырмашылығы — ол өзін танитын және білетін, өзін түзетіп және жетілдіріп отыруға қабілетті тіршілік иесі.Өзіндік сана-сезім — сананың өзіңді білу мен өзіңе қатынастың бірлігі ретінде көрінетін бір түрі. Өзіндік сана-сезім сыртқы ортаны және өзіңді өзің танудың бейнеленуінен біртіндеп қалыптасады.

Басқаларды тану арқылы өзіңді тану.

Жас бала бастапқыда өзін қоршаған ортадан бөліп қарамайды. Ол ойыншықты қозғап та, аяғының башайларын қимылдатып та — бірінен-бірін айырмай ойнай береді. Бірте-бірте ол өзін, өзінің органдары мен тұтас денесін қоршаған заттардан бөле қарап, ажырата бастайды. Бұл физикалық саралау процесі сыртқы дүние мен өзін танудың нәтижесінде және алғашқы кезде проприоцептивтік деңгейінде (өз органдарының қалыпты жайы мен қимыл-қозғалысын сезіну) өтеді. «Баланың өзін өзі аңғаруынан кейін,— деп жазды И. М. Сеченев,— есейгенде адамның өз санасының актілеріне сын көзбен қарауға, яғни өзінің бүкіл ішкі дүниесін сырттан келіп қосылатын барша құбылыстардан бөліп қарауға, оны талдауға және сыртқымен қатар қоя қарауға (салыстыруға) — бір сөзбен айтқанда, өз санасының актін зерттеуге мүмкіндік беретін өзіндік сана-сезім туады». Күрделі психикалық кұбылыстарды, әсіресе өз басының қасиеттерін танып-білу іс-әрекет және қарым-қатынас процестерінде өтеді. К. Маркс былай деп көрсетті: «адам алдымен айнаға қараған сияқты, басқа адамға қарайды. Павел дейтін адамға өзі сияқты адам деп қарау арқылы Петр дейтін адам өзіне адам деп қарай бастайды».Қарым-қатынас процесінде адамдар бірін-бірі біліп, біріне-, бірі баға береді. Өзгенің осындай бағалауы әр адамның өзін-өзі бағалауынан көрініс танытатын болады.Адамның өзін-өзі тануында, оны басқаның бағалауы мен коллективтік бағаның маңызы ерекше. Егер бір адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқын сыңар жақты бағалау тұрақты сипат алса, онда сол адам өзінің қабілеті немесе мінезі жайындағы осы сыңар жақ бағаны малданып алады да соған мойын ұсынады.Өзін-өзі тану өзіндік сана-сезімнің қалыптасуында маңызды роль атқарады. Өзін-өзі тану — адамның өз психологиялық және физикалық ерекшеліктерін зерттеп-білуі. Адам өзін тікелей де, жанама түрде де танып біледі. Жанама таным неғұрлым күрделірек тікелей танымның алғашқы сатысы іспетті.

Өз іс-әрекеті мен мінез-құлқын талдау арқылы адамның өзін-өзі тани алуы. Өзін жанама тану өз іс-әрекетінің нәтижелерін талдау жолымен жүзеге асырылады. Белгілі бір саладағы жетістіктерін талдай және бағалай отырып, жұмысқа жұмсалған уақыт пен күшті есептей отырып, өз қабілеттерінің деңгейін анықтауға болады. Қоғамдағы өз мінез-кұлқын бағалау арқылы адам өз басының адамгершілік және психологиялық ерекшеліктерін танып, біледі. Жанама танымда өзін-өзі зерттеп жүрген жеке адамға айналасындағылардың өзі жайындағы көзқарасын талдаудың да маңызы зор. Жақын адамдардың, қызметтес жолдастардың объективті бағасы өзіңді тереңірек танып білуіңе көмектеседі.

Өз басыңның қасиеттеріне берген өз бағаң мен басқа жұрттың бағасын салыстыру да маңызды. Ол өз танымының өзгелердің ойымен бірдей шығу-шықпауын, өзін-өзі не артық, не кем бағалап жүргенін айқындауға мүмкіндік береді.Бұдан шығатын қорытынды, басқа адамдармен неғұрлым кең қарым-қатынаста болу өз басыңның жағымды және жағымсыз жақтарын жан-жақты салыстыруға, танып білуге кемектеседі екен

38.

Шағын жинақты мектептердің даму динамикасы

.

39.

Шағын жинақты мектептің мұғалімдері міндеттері

.

40.

Шағын жинақты мектептердің даму тарихы

.

43.Қазақ Ы.Алтынсарин. басшылығымен алғ. шағ. мек. үлгісі..

Жастарға жалпы орта білім беруді жүзеге асыруда негізгі және орта мектептермен қатар, бастауыш мектептердің, оның ішінде шағын комплектілі мектептердің атқаратын ролі орасан зор. Жалпы шағын жинақты бастауыш мектеп жаңадан пайда болған құбылыс емес. Оның негізі бастауыш білім беру жөнінде белгілі педагогтар К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой жасаған оқыту методикасында жатыр. Қазақстан топырағына бұл құбылыстың келуі қазақтың тұңғыш педагогі Ы.Алтынсариннің есімімен байланысты.

Содан бері қанша уақыт өтсе де шағын жинақты мектептер өмір сүруде.Шағын жинақты мектептер – қазақтың шағын ауылының іргесі, ұйытқысы, оның әлеуметтік экономикалық дамуының өзегі. Ы.Алтынсариннің басшылығымен ұлттық мектептердің қазақстандық үлгі жүйесі пайда болды. Ол басшыларға жазған баяндама хаттарында «қазақтардың тұрмыс-тіршілігіне ыңғайлы, мектептің көшпелі болуы қажет, жазда ауылдармен бірге жайлауда, ал қыста қыстауда болғаны жөн» − деп, дәлелдеген. Ол 1986 жылы 5 болыстық мектеп ашты: Торғайда (Қараторғай мектебі), Николаевскіде (Убалан мектебі) және жетіқара мектебі, Илецкіде (Буртин мектебі). Ал ХХ ғасырдың басында ауылдық жерлерде білім алудың жинақталған мектептер жүйесінің негізі қаланды. Сол кезде ауылдағы алғашқы қазақ мектептерінің көбі шағын жинақты бастауыш мектептер болғаны байқалады. 1916 жылы олардың саны – 727, ондағы оқушы саны –22414 болды. 1920-1921 жылдары шағын жинақты мектептердің саны екі есе өсті.

44.XIXғ. II-жартысындағы Қазақ.әт түрлі типтегі мектептер.

ХІХ ғ. ІІ-жартысында Қазақстанда әр түрлі типтегі орыс-қазақ мектептері көптеп ашыла бастады (басым көпшілігі - шағын комплектілі мектептер). Ақмола мен Семей облыстарында - мектеп-интернаттар мен ауыл шаруашылық бастауыш училищелері, Торғай мен Оралда – ауылдық, облыстық (1-кластық, 2-кластық – оқу мерзімі – 6 жылдық) орыс-қазақ училищелері, Жетісу мен Сырдарияда - орыс-түземдік училищелер, Ішкі Ордада – старшындық және бөлімшелік училищелер ашылды. ХІХғ. екінші жартысы мен ХХғ. бас кезінде Ресейдің бастауыш мектептерінде оқытылатын арифметика бойынша 200-ден астам әр түрлі оқулықтар, оқу құралдары, есеп жинақтары басылды. Қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстанда аса кең тараған К.П.Арженниковтың, В.А.Евтушевскийдің, Г.М.Вишневскийдің, А.И.Гольденбергтің, К.П.Бурениннің, А.Ф.Малиннің, Н.И.Паульсонның, С.И.Шохор-Троцкийдің кітаптары еді. Бұдан басқа орыс-қазақ училищелеріндегі ұлт мектептеріне арналған Н.А.Бобровниковтың, С.М.Граменицкийдің, Т.Г.Лубенцтің, И.С.Михеевтің т.б. кітаптары пайдаланылды.

45.

ХХғ Қазақ. Шағын комплекті мектептер

46. Респуб.шағын.комп.мект.жайын.кадрлар мен тұжырымдамалар.

1974 жылы Б.Құлмағанбетованың «Аз комплектілі мектепте сабақты ұйымдастыру» деген еңбегі жарық көрді. Бұл еңбекте мынандай мәселелер қарастырылды: 1) аз комплектілі мектептердің қазіргі жайы; 2) аз комплектілі мектептерде жұмыс түрлерін ұйымдастыру; 3) аз комплектілі мектептерде сабақты ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері; 4) аз комплектілі мектептерде тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыру.

Автор алдымен шағын жинақты бастауыш сыныпта сабақ беретін мұғалімдердің іс-тәжірибелеріне шолу жасай келіп, әрбір сыныпта оқылатын тақырыптарды, оларға қатысты материалдарды, көрнекі құралдар мен әдістемелік жаттығуларды орынды пайдаланып, жұптасқан сабақтардың құрылысын, өздік жұмыстардың түрлерін, көлемін, оған кететін уақытты т.с.с дұрыс белгілеп алса, мұндай мектептердегі оқу-тәрбие жұмысы нәтижелі болады деген қорытынды жасайды. 1980 жылы Ш.Әуелбаевтың «Қазақ тілі сабақтарының мазмұны мен жоспарлау үлгілері» атты еңбегі жарыққа шықты. Автордың бұл еңбегі шағын жинақты бастауыш сынып мұғалімдері үшін қиындық келтіріп отырған қазақ тілі сабақтарының мазмұнын анықтау мәселесін шешуге байланысты жасалған алғашқы әрекет болып есептеледі. Өйткені бағдарламада үлкен тақырыптарға арналған сағат сандары ғана көрсетіледі де, әрбір жеке сабақтың мазмұнын белгілеу үлкен қиындық туғызады. Сондықтан бұл құралда қазақ тілі сабағының мазмұны мен көлемі анықталып, оның толық жоспарлау үлгілері берілген. 1981 жылы басылып шыққан А.Асқарбаева мен Г.М.Храпченковтың «Шағын комплектілі мектептегі оқытудың мазмұны мен әдістері» деп аталатын еңбегінің маңызы аса зор болды. Бұл құралдағы көңіл аударарлық мәселе – шағын жинақты бастауыш сыныптарда ана тілі сабақтарын бір пәндік жүйемен жоспарлағанда қатар сыныптарда тақырыбы мен мазмұны жағынан жақын, бір-біріне ұқсас материалдарды іріктеп алып, жұптастырып, бір мезгілде өткізудің тиімді болатындығы.

Осы тұста шағын жинақты мектептегі оқыту мәселесіне қатысты әдістемелік нұсқаулар да пайда бола бастады. Атап айтқанда: Қ.Аймағамбетованың «Аз комплектілі бастауыш мектептерде табиғаттануды оқыту», М.Сайпиннің «Шағын комплектілі мектептерде математиканы оқыту» (1984), О.Сатқановтың «Еңбекке үйрету методикасының кейбір ерекшеліктері» (1990) атты еңбектері. Аталған еңбектерде шағын жинақты мектептердің өзіндік ерекшеліктері, жеке пәнді оқыту әдіс-тәсілдері, ұтымды жұмыс түрлері, сабақ жоспарлары тәрізді негізгі мәселелер қамтылған. Олар, негізінен, бір пәннің бір мезгілде өткізілуін қолдап, соған сай бір тақырыптық сабақтарды жоспарлау үлгісін көрсеткен. Еліміздің тәуелсіздік жолындағы күресі мен оған ие болуы ұрпақ тәрбиесі мәселесін жаңа құндылықтар негізінде ешкімге жалтақтамай, қайта қарауға мүмкіндік берді.Соның арқасында және мемлекетіміздің білім саясатын анықтайтын азаматтардың жігерлі қимылының негізінде Республика мектептері 1992-1993 оқу жылынан бастап төл оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерге көше бастады. 1996-жылғы 26-маусымдағы № 1173-қаулысына сәйкес республика мектептерін жаңа буын оқулықтары мен оқу-әдістемелік топтамалармен қамтамасыз ету мақсатты бағдарламасы қабылданды. Осының негізінде 1997-1998 оқу жылынан бастап, барлық тілдегі бастауыш мектептер толығымен жаңа буын оқулықтарымен қамтамасыз етілді.

Бұл құралдар ҚР бастауыш білімнің мемлекет стандартының негізінде дайындалған бағдарламаға сәйкес жазылған, қазіргі кезде негізгі құрал болып саналады. Білім және ғылым министрлігінің статистикалық есебі бойынша ШЖМ-де 379319 оқушы дәріс алады, 51796 мұғалім қызмет атқарады. Министрліктің 1997 жылғы «ҚР ШЖМ-гі жұмыстарды ұйымдастыру жөнінде» әдістемелік нұсқау хатында ШЖМ-нің негізгі қызметі көрсетілген. Ол: бастауыш сыныптарда оқушы саны − 40-тан, негізгі мектепте 100-ден, ал орта мектепте 280-нен аспаса, шағын жинақталған мектеп болып есептеледі. Ал, ҚР Үкіметінің № 300. 25.02.2000ж қаулысына сәйкес ауылдық жерлердегі сыныптарда кемінде 5 бала оқыса, бастауыш немесе негізгі ШЖМ, ал кемінде 81 бала оқыса, орта ШЖМ деп аталады.Тәуелсіздік жылдарында толық орта мектептер саны мен шағын жинақталған мектептер саны өзгерді. 1997-2001 жылдары аралығында ШЖМ 3621-4229-ға жетті, оның 2156-сы (50,9 %) қазақ тіліндегі мектептер.

48

ШКМ оқыту технологиясының құрылымы, негізгі белгілері

.

49.

ШКМ білім беру үрдісі нәтижелері

.

50.ҚР Біл.беру.Заң.ШЖМ туралы.

Қазақстан Республикасында шағын жинақты мектептерді (бұдан әрі - ШЖМ) дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы (бұдан әрі - Тұжырымдама) шағын жинақты мектептерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясаттың жалпы стратегиясын, мақсаты мен міндеттерін, білім беру процесінің мазмұны мен технологияларын, оларды іске асыруды дамыту мен шарттарының негізгі бағыттарын айқындайтын құжат болып табылады.

Тұжырымдама Қазақстан Республикасының Конституциясымен, «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарымен, Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейін стратегиялық даму жоспарымен, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасымен айқындалған білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі принциптерін дамытады.Бұл тұжырымдама қолданыстағы білім туралы нормативтік-құқықтық құжаттармен қатар әрбір білім алушының сапалы білім алудағы конституциялық құқығын іске асыруына жағдай жасау бойынша шаралар кешенін әзірлеу үшін негіз болып табылады.Тұжырымдама жалпыұлттық басымдық ретінде шағын жинақты мектептерді дамытуды айқындайды және Қазақстан Республикасын дамытудың мемлекеттік бағдарламасына және қолданыстағы заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қалыптастырады. Шағын жинақты мектептің дамуы үшін:

- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына білім алушылардың сандық контингенті туралы тиісті толықтырулар енгізу;

- ШЖМ қызметінің ерекшеліктері ескерілетін Білім беру ұйымдары туралы үлгілік ережеге негізгі, бастауыш және орта шағын жинақты мектептердің толымдылығы туралы толықтырулар енгізу;

- білім беру кешендерін ұйымдастыру жөнінде ережелер қабылдау: тірек мектебі-ресурстық орталық, мектеп-балабақша, мектеп-мектепке дейінгі білім беретін шағын орталық, мектеп-мектеп жанындағы интернат, мектеп-әлеуметтік мәдени орталық, сыныптық-сабақтық емес үлгідегі мектеп;

- жоғары оқу орындарында білім беру мамандықтарында «мұғалім-тьютор», «мұғалім-эдвайзер» атты арнайы білім беру бағдарламалары бойынша даярлауды қарастыру;

- педагогикалық қызметкерлердің лауазымдық тізіліміне «мұғалім-тьютор», «мұғалім-эдвайзер» лауазымдарын енгізу;

- «Педагогикалық кадрларды аттестаттау ережесіне» мұғалім-тьюторға, мұғалім-эдвайзерге, аралас пәндерді жүргізетін мұғалімдерге біліктілік санаттарын беру тәртібі жөнінде өзгерістер енгізу;

- жалпы білім беретін мектептердегі психологиялық қызмет туралы ереже қабылдау.

53.

ШКМ: оқу әдістемелік қамтылуы

.

54.

ШКМ материалдық техникамен қамтамасыз етілуі

.

55.

Проектілік әдістер

.

56.

ШЖМ оқытуды жоспарлаудың ерекшеліктері

.

57.

Сабақтың құрылымы

.

58.

Күн., аптал., тақыр., сабақ жоспарлары

.

59.

Жекелей, топтық, бірлескен, ұжымдық, фронталды жұм. ұйм. ерекшеліктері

.

60.

Сыныптан тыс жұм. негізгі міндеттері

.

61.

Оқытуды ұйымдас. формалары

.

62.

Қазіргі сабаққа қойылатын жалпы талаптар. Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар

63.

Сабақтың дидактикалық талаптар

66.

ШКМ білімді бақылау мен бағалаудың ерекшеліктері

67.

Тест. Тест құруға қойылатын талаптар. Тесттер классификациясы

68.

ШКМ оқушылардың психоэмоционалдық жағдайлары

69.

ШКМ және қашықтықтан оқыту

74.

Танымдық әрекеттер

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Шағын жинақты мектептің ШЖМ. Жалпы шағын жинақты бастауыш мектеп жаңадан ШЖБМ. Бір тақырыптық сабақтар. Шағын комплекті. Өзіндік жұмыс. Тиімді сабақ. Сабақты жоспарлау.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Бір пәндік, әр пәндік сабақтар,олардың ерекшеліктері

Бір тақырыптық сабақтар, олардың ерекшеліктері

Сабақ кестесі және оның түрлері

Іс-әрекет, түрлері

Шағын комплектілі бастауыш мектепте оқытудың ерекшеліктері

Шағын комплекті мектпептерде көрнекі құралдарды пайдалану

Білім беру туралы түсінік

Оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстары

Топтастырылған сыныптардағы сыныптан тыс жұмыстар

Даму туралы түсінік

Шағын комплектілі бастауыш мектепте сабақ кестесін құру мәселесі

Сабақ жоспарын құрастыру

Мотивация

Пән бойынша үйірме

Пән бойынша конкурстар мен олимпидалар

Оқырмандар конференциясы

Мониторинг

Шағын комплектілі мектептегі сыныптан тыс жұмыстар

Педагогикалық тәжірибе

Өзіндік жұмыс сипаты,функциясф мен міндеттері

Педагогтың кәсіби құзыреттілігі

Психологиялық-педагогикалық зерттеу логикасы

Педагогикалық тәжірибе

Перцептивті іскерлік

Рефлексия

Оқытудың модулдық технологиясы

Сабақтың тәрбиелік қызметі

Сабақтың білімділік қызметі

Шағын кешенде бастауыш мектепте оқытудың ерекшелігі

Коммуникативті іс-әрекет

Педагогикалық эмпатия

Креативтілік

Шағын жинақты мектептердің даму динамикасы

Шағын жинақты мектептің мұғалімдері міндеттері

Шағын жинақты мектептердің даму тарихы

ХХғ Қазақ. Шағын комплекті мектептер

ШКМ оқыту технологиясының құрылымы, негізгі белгілері

ШКМ білім беру үрдісі нәтижелері

ШКМ: оқу әдістемелік қамтылуы

ШКМ материалдық техникамен қамтамасыз етілуі

Проектілік әдістер

ШЖМ оқытуды жоспарлаудың ерекшеліктері

Сабақтың құрылымы

Күн., аптал., тақыр., сабақ жоспарлары

Жекелей, топтық, бірлескен, ұжымдық, фронталды жұм. ұйм. ерекшеліктері

Сыныптан тыс жұм. негізгі міндеттері

Оқытуды ұйымдас. формалары

Қазіргі сабаққа қойылатын жалпы талаптар. Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар

Сабақтың дидактикалық талаптар

ШКМ білімді бақылау мен бағалаудың ерекшеліктері

Тест. Тест құруға қойылатын талаптар. Тесттер классификациясы

ШКМ оқушылардың психоэмоционалдық жағдайлары

ШКМ және қашықтықтан оқыту

Танымдық әрекеттер

Похожие материалы:

Предвоенные и военные зачистки

Куда делись военные, которые ранеными попадали в немецкий плен (включая немногих переживших войну защитников Брестской крепости)? Солдаты, попавшие в окружение, но титаническими усилиями сумевшие прорваться к своим?

Создание трансгенных продуктов

В последние годы все большее влияние на здоровье населения планеты оказывает качество и структура питания. Принцип создания трансгенных растений и животных Основные объекты генной инженерии

Философия. Все вопросы и ответы

Контрфактуальное мышление и личностные свойства студентов

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА Контрфактуальное мышление и личностные свойства студентов Кафедра общей психологии Факультет психологии

История моей страны в истории моей семьи

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok