Бази даних

Передумови створення БД. Принципи зберігання даних в БД

.

2.

Бази даних, банки даних, інформаційні системи

.

3.

Моделі зв'язків між даними

.

4.

Рівні подання даних. Взаємодія етапів проектування БД

.

6.

Проектування БД на інфологічному рівні

.

7.

Проектування БД на даталогічному рівні

.

8.

Проектування БД на внутрішньому рівні

.

9.

Суть реляційного підходу до проектування БД

.

10.

Нормалізація відношень БД

.

11.

Відношення між атрибутами таблиць БД

.

12.

Забезпечення цілісності посилань в таблицях БД

.

13.

Об'єкти БД Microsoft Access. Режими функціонування Microsoft Access та об'єктів БД Microsoft Access

.

14.

Таблиці БД Microsoft Access та їх основні властивості

.

15.

Додаткові властивості таблиць

.

16.

Створення таблиць. Ідексування полів таблиць

17.

Забезпечення цілісності посилань в таблицях БД

.

18.

Зберігання та створення зв'язків між таблицями в базі даних

19.

Призначення типи варіанти використання форм БД

.

20.

Призначення та різновиди запитів

.

21.

Конструювання запитів на вибірку в БД

.

22.

Групові операції в запитах БД

.

23.

Роль і задання параметрів зв'язків між таблицями при конструюванні запитів БД

.

24.

Сортування в таблицях, запитах та формах БД

.

25.

Пошук в таблицях, запитах та формах БД

.

26.

Фільтрування в таблицях, запитах та формах БД

.

27.

Призначення та структура звітів в БД

.

28.

Призначення та створення діаграм і зведених таблиць в БД Microsoft Access

29.

Автоматизація додатків БД Microsoft Access

30.

Оптимізація об'єктів БД Microsoft Access

31.

Визначення СППР

.

32.

Напрямки застосування СППР

.

33.

Основні функції та властивості СППР

.

34. Досвід використання в економіці СППР:

“Сімплан”;

PIMS;

ISDS;

IFPS

MAUD;

СППР "Симплан" - одна з ранніх систем. Її призначення полягає в організації підтримки окремих етапів процесів прийняття рішень у процедурах фінансового менеджменту, маркетингу і виробництва. Система "Симплан" дає змогу встановлювати та вивчати складну залежність між економічними показниками діяльності підприємства.

При розробці системи РІМS був узагальнений досвід торговельних операцій і ринкової діяльності сотень фірм, а також враховані різні чинники. Фірми – члени клубу РІМS регулярно дістають звіти, які стосуються кожного з аналізованих ринкових продуктів. Ці звіти відбивають стан справ з конкретним продуктом на фірмі у порівнянні із середнім світовим рівнем або з фірмами-конкурентами.

Система ISDS призначена для керівників, які відповідають за формування «портфеля замовлень» на наукові дослідження, розробки, випробовування та оцінювання дослідних зразків у великих організаціях. Головною особливістю цієї задачі є високий ступінь невизначеності кінцевих результатів планування, через що у довгострокових планах доводиться щорічно змінювати майже половину показників.

Система IFPS підтримує процеси розв'язування проблем, будуючи зрозумілі ділові ситуації. Основні моделі IFPS, завдяки яким система стала корисним інструментом для керівників, містять мову моделювання і структуру команд, які дають змогу описувати проблеми звичною для людини мовою і діставати результативні рішення у табличному вигляді.

Система індивідуального призначення MAUD поширена у Великобританії в «центрах зайнятості» для надання допомоги у виборі можливого місця роботи на підставі особистих уявлень клієнтів про бажаний характер майбутньої діяльності. Важливою характерною особливістю системи MAUD є те, що вона дає змогу переривати роботу із системою в будь-якому місці, причому подальше поновлення перерваної роботи можливе в зручний для користувача час без проведення додаткового налагодження.

35.

Визначення Експертних систем (ЕкС)

36.

Області використання ЕкС

.

37.

Переваги ЕкС перед людиною-експертом

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

vsi.docx

vsi.docx
Размер: 74.6 Кб

.

Пожаловаться на материал

Проектування баз даних. Нормалізація БД. Системи підтримки прийняття рішень (СППР). Експертні системи.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Передумови створення БД. Принципи зберігання даних в БД

Бази даних, банки даних, інформаційні системи

Моделі зв'язків між даними

Рівні подання даних. Взаємодія етапів проектування БД

Проектування БД на інфологічному рівні

Проектування БД на даталогічному рівні

Проектування БД на внутрішньому рівні

Суть реляційного підходу до проектування БД

Нормалізація відношень БД

Відношення між атрибутами таблиць БД

Забезпечення цілісності посилань в таблицях БД

Об'єкти БД Microsoft Access. Режими функціонування Microsoft Access та об'єктів БД Microsoft Access

Таблиці БД Microsoft Access та їх основні властивості

Додаткові властивості таблиць

Створення таблиць. Ідексування полів таблиць

Забезпечення цілісності посилань в таблицях БД

Зберігання та створення зв'язків між таблицями в базі даних

Призначення типи варіанти використання форм БД

Призначення та різновиди запитів

Конструювання запитів на вибірку в БД

Групові операції в запитах БД

Роль і задання параметрів зв'язків між таблицями при конструюванні запитів БД

Сортування в таблицях, запитах та формах БД

Пошук в таблицях, запитах та формах БД

Фільтрування в таблицях, запитах та формах БД

Призначення та структура звітів в БД

Призначення та створення діаграм і зведених таблиць в БД Microsoft Access

Автоматизація додатків БД Microsoft Access

Оптимізація об'єктів БД Microsoft Access

Визначення СППР

Напрямки застосування СППР

Основні функції та властивості СППР

Визначення Експертних систем (ЕкС)

Області використання ЕкС

Переваги ЕкС перед людиною-експертом

Похожие материалы:

Представительство в исполнительном производстве

Представительство в исполнительном производстве — деятельность одного лица (представителя), осуществляемая на основании предоставленных ему полномочий от имени и в интересах другого лица (представляемого) в целях защиты его прав, а также для оказания представляемому помощи в реализации им своих прав при исполнении исполнительных документов судебным приставом-исполнителем.

Биоэтика

Шпаргалка на телефон по биоэтике

Обработка операционного поля. Практический навык

Действие нормативно-правовых актов во времени

Действие нормативных актов во времени. Можно выделить несколько вариантов вступления нормативно-правовых актов в действие.

Теоретические аспекты налога на добавленную стоимость

Дипломная работа. В ходе написания дипломной работы подробно изучено налогообложения налога на добавленную стоимость. Целью работы являлось изучение налога и пути совершенствования механизма возмещения налога на добавленную стоимость.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok