Бази даних

Передумови створення БД. Принципи зберігання даних в БД

.

2.

Бази даних, банки даних, інформаційні системи

.

3.

Моделі зв'язків між даними

.

4.

Рівні подання даних. Взаємодія етапів проектування БД

.

6.

Проектування БД на інфологічному рівні

.

7.

Проектування БД на даталогічному рівні

.

8.

Проектування БД на внутрішньому рівні

.

9.

Суть реляційного підходу до проектування БД

.

10.

Нормалізація відношень БД

.

11.

Відношення між атрибутами таблиць БД

.

12.

Забезпечення цілісності посилань в таблицях БД

.

13.

Об'єкти БД Microsoft Access. Режими функціонування Microsoft Access та об'єктів БД Microsoft Access

.

14.

Таблиці БД Microsoft Access та їх основні властивості

.

15.

Додаткові властивості таблиць

.

16.

Створення таблиць. Ідексування полів таблиць

17.

Забезпечення цілісності посилань в таблицях БД

.

18.

Зберігання та створення зв'язків між таблицями в базі даних

19.

Призначення типи варіанти використання форм БД

.

20.

Призначення та різновиди запитів

.

21.

Конструювання запитів на вибірку в БД

.

22.

Групові операції в запитах БД

.

23.

Роль і задання параметрів зв'язків між таблицями при конструюванні запитів БД

.

24.

Сортування в таблицях, запитах та формах БД

.

25.

Пошук в таблицях, запитах та формах БД

.

26.

Фільтрування в таблицях, запитах та формах БД

.

27.

Призначення та структура звітів в БД

.

28.

Призначення та створення діаграм і зведених таблиць в БД Microsoft Access

29.

Автоматизація додатків БД Microsoft Access

30.

Оптимізація об'єктів БД Microsoft Access

31.

Визначення СППР

.

32.

Напрямки застосування СППР

.

33.

Основні функції та властивості СППР

.

34. Досвід використання в економіці СППР:

“Сімплан”;

PIMS;

ISDS;

IFPS

MAUD;

СППР "Симплан" - одна з ранніх систем. Її призначення полягає в організації підтримки окремих етапів процесів прийняття рішень у процедурах фінансового менеджменту, маркетингу і виробництва. Система "Симплан" дає змогу встановлювати та вивчати складну залежність між економічними показниками діяльності підприємства.

При розробці системи РІМS був узагальнений досвід торговельних операцій і ринкової діяльності сотень фірм, а також враховані різні чинники. Фірми – члени клубу РІМS регулярно дістають звіти, які стосуються кожного з аналізованих ринкових продуктів. Ці звіти відбивають стан справ з конкретним продуктом на фірмі у порівнянні із середнім світовим рівнем або з фірмами-конкурентами.

Система ISDS призначена для керівників, які відповідають за формування «портфеля замовлень» на наукові дослідження, розробки, випробовування та оцінювання дослідних зразків у великих організаціях. Головною особливістю цієї задачі є високий ступінь невизначеності кінцевих результатів планування, через що у довгострокових планах доводиться щорічно змінювати майже половину показників.

Система IFPS підтримує процеси розв'язування проблем, будуючи зрозумілі ділові ситуації. Основні моделі IFPS, завдяки яким система стала корисним інструментом для керівників, містять мову моделювання і структуру команд, які дають змогу описувати проблеми звичною для людини мовою і діставати результативні рішення у табличному вигляді.

Система індивідуального призначення MAUD поширена у Великобританії в «центрах зайнятості» для надання допомоги у виборі можливого місця роботи на підставі особистих уявлень клієнтів про бажаний характер майбутньої діяльності. Важливою характерною особливістю системи MAUD є те, що вона дає змогу переривати роботу із системою в будь-якому місці, причому подальше поновлення перерваної роботи можливе в зручний для користувача час без проведення додаткового налагодження.

35.

Визначення Експертних систем (ЕкС)

36.

Області використання ЕкС

.

37.

Переваги ЕкС перед людиною-експертом

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Проектування баз даних. Нормалізація БД. Системи підтримки прийняття рішень (СППР). Експертні системи.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Передумови створення БД. Принципи зберігання даних в БД

Бази даних, банки даних, інформаційні системи

Моделі зв'язків між даними

Рівні подання даних. Взаємодія етапів проектування БД

Проектування БД на інфологічному рівні

Проектування БД на даталогічному рівні

Проектування БД на внутрішньому рівні

Суть реляційного підходу до проектування БД

Нормалізація відношень БД

Відношення між атрибутами таблиць БД

Забезпечення цілісності посилань в таблицях БД

Об'єкти БД Microsoft Access. Режими функціонування Microsoft Access та об'єктів БД Microsoft Access

Таблиці БД Microsoft Access та їх основні властивості

Додаткові властивості таблиць

Створення таблиць. Ідексування полів таблиць

Забезпечення цілісності посилань в таблицях БД

Зберігання та створення зв'язків між таблицями в базі даних

Призначення типи варіанти використання форм БД

Призначення та різновиди запитів

Конструювання запитів на вибірку в БД

Групові операції в запитах БД

Роль і задання параметрів зв'язків між таблицями при конструюванні запитів БД

Сортування в таблицях, запитах та формах БД

Пошук в таблицях, запитах та формах БД

Фільтрування в таблицях, запитах та формах БД

Призначення та структура звітів в БД

Призначення та створення діаграм і зведених таблиць в БД Microsoft Access

Автоматизація додатків БД Microsoft Access

Оптимізація об'єктів БД Microsoft Access

Визначення СППР

Напрямки застосування СППР

Основні функції та властивості СППР

Визначення Експертних систем (ЕкС)

Області використання ЕкС

Переваги ЕкС перед людиною-експертом

Похожие материалы:

Основи слідчої діяльності

Вимоги до роботи слідчих підрозділів. Призначення слідчої діяльності. Слідчий суддя. Експертна служба, експертиза. Допит свідка, порядок проведення допиту, обшук, розшукові дії. Кримінальний процесуальний кодекс КПК України. Кримінальний кодекс КК України.

Определение удельного заряда электрона методом Томсона. Лабораторная работа

Определение отношения заряда электрона к его массе на основе взаимной компенсации отклонений, вызываемых взаимно перпендикулярными электрическими и магнитным полями, одновременно действующими на пучок электронов, движущийся перпендикулярно к обоим полям. определение отношения заряда электрона к его массе на основе взаимной компенсации отклонений, вызываемых взаимно перпендикулярными электрическими и магнитным полями, одновременно действующими на пучок электронов, движущийся перпендикулярно к обоим полям.

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы

по специальности 070602.51 Дизайн, Специализация \"Дизайн интерьера\". Общие положения о выполнении выпускной квалификационной работы

Перспективы развития религиозного туризма в Псковской области

Дипломная работа. Религиозный туризм как направление туризма. Понятие религиозного туризма. Особенности организации религиозного туризма. Основные тенденции и перспективы религиозного туризма в России и за рубежом. Религиозный туризм в Псковской области. Анализ туристского потенциала Псковской области. Туристские ресурсы Псковской области для развития религиозного туризма. Практика использования туристских ресурсов Псковской области

Реклама и связи с общественностью

Ответы на экзамен. Шпаргалка по Рекламе и связи с общественностью (РСО). PR. Общественная роль рекламы. Рекламная деятельность в рамках Федерального закона «О рекламе» РФ. Паблик рилейшнз. Медиа.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok