Історія української культури

Історіографія дисципліни.

Вивчення історико-культурного процесу на наших землях почалося значно пізніше, ніж приміром в Росії чи Польщі, де вже у 18-19 ст. були створені фундаментальні історії цих держав та історії їх культур. Одним із перших істориків першої половини 19 ст. був М.Максимович.

На початку 20 ст. для дослідження української культури склалися більш сприятливі умови. Зокрема, в 1903 р. та 1905 р. відбулися революції в Росії, які послабили тиск самодержавства і на українську спільноту. На цій хвилі виникає низка рядових праць:

1) з історії української культури – М.Возняк, М.Грушевський, Д.Чижевський, С.Єфремов

2) з фольклористики – праці Ф.Вовка, І.Франка, М.Драгоманова

3) з архітектури та образотворчого мистецтва – Іларіон Свенціцький

4) з української музики - Грінченко

5) з образотворчого мистецтва та мистецтва Галичини – М.Голубець

6) з історії української культури – Федір Ернст та І.Крип’якевич

У 1914-1916 рр. в Петрограді друкується книга «Украинский народ в его прошлом и настоящом», автором якої є Агатангел Кримський, М.Грушевський, О.Шахматов.

В середині 50-х рр. до ювілею Переяславської угоди друкується книга «Україна наша радянська», автором якої є перший секретар ЦК Петро Шелест.

Значний вклад у вивчення історії української культури вніс Іван Огієнко (1882-1973) – історик церкви, культуролог, філософ, мовознавець, письменник, автор перекладу «Біблії» на сучасну літературну мову, перший ректор Українського університету (1918-1919), міністр культів (віросповідань) в уряді Директорії, один з ініціаторів відродження Української автокефальної православної церкви. У спадщині І. Огієнка – близько тисячі праць, і більшість з них присвячена проблемам нашої культури. Серед найбільш значних – кількатомна «Наша літературна мова», в якій опрацьовано тисячі історичних і етнографічних джерел та літературних творів, «Історія українського друкарства», «Дохристиянські вірування українського народу», «Українська церква за час Руїни», «Візантія й Україна», «Князь Костянтин Острозький» та інші.

У 1917-1918 pp. І. Огієнко читав у Київському університеті курси української мови та культури. На основі своїх лекцій він видав книгу «Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу» (К., 1918), яку можна вважати початком справжньої історіографії української культури. Автор аналізує характерні риси нашої культури, простежує її розвиток в різні періоди історії, акцентуючи увагу на національній самобутності української культури, самостійному «визріванні» визначальних тенденцій її розвитку, показує на основі численних фактів і документальних свідчень вплив української культури, на російську. Таким чином, І. Огієнко робить спробу зруйнувати стереотип сприйняття української культури як похідної, залежної від російської. Автор доводить, що протягом довгих віків своєї історії українська культура, по суті, не мала сприятливих умов для свого розвитку, він виділяє навіть окремий розділ про «кривди, заподіяні народу українському», логічно підводячи до думки, що вироблення національної державності є необхідною історичною умовою і гарантом нормального культурного процесу на Україні.

Найбільш значною узагальнюючою працею західноукраїнських учених, що висвітлювала культурний процес на Україні від найдавніших часів до 30-х років XX ст., була «Історія української культури» (1937) за редакцією І. Крип'якевича. У книзі, розрахованій на масового читача, містився досить глибокий аналіз трьох ділянок культури: побуту (І. Крип'якевич), літератури (В. Радзикевич) та мистецтва (М. Голубець); до останнього додано невеличкі розділи про театр (С. Чарнецький) та музику (В. Барвінський). Це видання могло б стати серйозним джерелом знань для зацікавленого читача, але, на жаль, воно, як і більшість названих нами досліджень, трималося у спецфондах..

2.

Дослов'янське населення на території України та його культура

3.

Запровадження християнства і його роль у подальшому розвитку української культури

.

4.

Храми і монастирі як осередки духовного життя слов’ян

5.

Шкільництво та писемна культура Давньої Русі

6.

Літописання як феномен давньоруської культури

7.

Мистецтво Київської Русі в житті населення. Основні напрями та форми прояву

.

8.

Особливості культурного розвитку українських теренів періоду феодальної роздробленості (кінець 12 – перша половина 14 століття)

.

9.

Виникнення кириличного друкарства та його роль у подальшому розвитку культури. Перші пам’ятки національного друку

.

10.

Острозька академія в духовній культурі південно-східних слов’ян. Причини виникнення. Представники. Впливи

.

11.

Братства та їх роль у розвитку української культури. Основні напрями діяльності

.

12.

Полемічна література у питанні подальшого розгортання національно-культурного процесу. Характеристика центрів та пам’яток

.

13.

Українці в закордонних університетах (14-16 ст.). Представники. Їх творчий доробок

.

14.

Бароко в українській культурі і європейський контекст. Аналіз пам’яток

.

15.

Культурний процес в Україні другої половини 17 століття

.

16.

Києво-Могилянська академія в культурному поступі слов'янських народів. Форми організації навчання. Вихованці

.

17.

Козацькі літописи, історико-мемуарна проза як намагання збереження культурно-історичної пам’яті народу

.

18.

Музично-хорове та театральне мистецтво України 18 століття (партесний концерт, вертеп, шкільна драма)

.

19.

Російсько-українські культурні взаємини. Історичний аспект та духовні наслідки

.

20.

Харківський та Київський (1834 р.) університет св. Володимира як центри культурного розвитку українських земель у першій половині 19 століття

.

21.

Мережа мистецьких й інших спеціальних закладів другої половини 19 століття та її вплив на культурне середовище суспільства

.

22.

Західноукраїнські терени в культурному поступі (перша половина 19 століття)

.

23.

Культурно-просвітницька діяльність «Руської трійці»

.

24.

Громадівський рух і культурна творчість в Україні другої половини 19 століття

.

25.

М.В.Лисенко у справі піднесення національно-культурної свідомості українського народу

.

26.

Вітчизняна наука 19 століття: напрямки, представники, їх творчий внесок до світової культурної спадщини

.

27.

Наукові товариства України у 19 столітті. Їх загальна характеристика

.

28.

Культурно-національний розвиток західноукраїнських теренів на зламі століть (19-20 ст.)

.

29.

Кирило-Мефодіївське товариство у культурно-національному контексті

.

30.

Загальна характеристика діяльності «Просвіти», «Соколів», «Січей» як форми патріотичного виховання молоді

.

31.

Мистецьке життя українських земель у 19 столітті. Форми, напрями, представники

.

32.

Український театр 19 століття і його корифеї

.

33.

Культурний процес на українських територіях початку 20 століття. Особливості розгортання

.

34.

Культурологічна діяльність січового стрілецтва. Форми прояву та творчі здобутки

.

35.

Культурологічні аспекти діяльності Центральної Ради

.

36.

Гетьманат і Директорія у питаннях культурного розвитку Української народної республіки

.

37.

Культурне будівництво в Україні 20-х років 20 століття. Особливості його розгортання на заході і сході республіки

.

38.

Зарубіжні наукові та мистецькі осередки української культури 20-х років 20 століття. Проблеми функціонування. Творчі здобутки

.

39.

Складний і суперечливий характер розвитку культурного процесу 30-х років 20 століття

.

40.

Культурний процес в Україні періоду Другої світової війни

.

41.

Українська культура повоєнного часу (1945-перша половина 50-х років)

.

42.

Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років та її роль у піднесенні національної свідомості населення

.

43.

Українська діаспора в процесі творення національної культури: основні напрями культурної праці 20 століття

.

44.

Національно-державні зрушення і українська культура першої половини 90-х років 20 століття

.

45.

Українська вища школа і питання входження у європейський культурний простір

.

46

Культурний розвиток молодої держави кінця 20 - початку 21 століття: проблеми становлення демократичних засад

.
← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Відповіді на залік.docx

Відповіді на залік.docx
Размер: 96.8 Кб

.

Пожаловаться на материал

Вивчення історико-культурного процесу в Україні. Населення на території України та його культура. Література у питанні подальшого розгортання національно-культурного процесу.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Дослов'янське населення на території України та його культура

Запровадження християнства і його роль у подальшому розвитку української культури

Храми і монастирі як осередки духовного життя слов’ян

Шкільництво та писемна культура Давньої Русі

Літописання як феномен давньоруської культури

Мистецтво Київської Русі в житті населення. Основні напрями та форми прояву

Особливості культурного розвитку українських теренів періоду феодальної роздробленості (кінець 12 – перша половина 14 століття)

Виникнення кириличного друкарства та його роль у подальшому розвитку культури. Перші пам’ятки національного друку

Острозька академія в духовній культурі південно-східних слов’ян. Причини виникнення. Представники. Впливи

Братства та їх роль у розвитку української культури. Основні напрями діяльності

Полемічна література у питанні подальшого розгортання національно-культурного процесу. Характеристика центрів та пам’яток

Українці в закордонних університетах (14-16 ст.). Представники. Їх творчий доробок

Бароко в українській культурі і європейський контекст. Аналіз пам’яток

Культурний процес в Україні другої половини 17 століття

Києво-Могилянська академія в культурному поступі слов'янських народів. Форми організації навчання. Вихованці

Козацькі літописи, історико-мемуарна проза як намагання збереження культурно-історичної пам’яті народу

Музично-хорове та театральне мистецтво України 18 століття (партесний концерт, вертеп, шкільна драма)

Російсько-українські культурні взаємини. Історичний аспект та духовні наслідки

Харківський та Київський (1834 р.) університет св. Володимира як центри культурного розвитку українських земель у першій половині 19 століття

Мережа мистецьких й інших спеціальних закладів другої половини 19 століття та її вплив на культурне середовище суспільства

Західноукраїнські терени в культурному поступі (перша половина 19 століття)

Культурно-просвітницька діяльність «Руської трійці»

Громадівський рух і культурна творчість в Україні другої половини 19 століття

М.В.Лисенко у справі піднесення національно-культурної свідомості українського народу

Вітчизняна наука 19 століття: напрямки, представники, їх творчий внесок до світової культурної спадщини

Наукові товариства України у 19 столітті. Їх загальна характеристика

Культурно-національний розвиток західноукраїнських теренів на зламі століть (19-20 ст.)

Кирило-Мефодіївське товариство у культурно-національному контексті

Загальна характеристика діяльності «Просвіти», «Соколів», «Січей» як форми патріотичного виховання молоді

Мистецьке життя українських земель у 19 столітті. Форми, напрями, представники

Український театр 19 століття і його корифеї

Культурний процес на українських територіях початку 20 століття. Особливості розгортання

Культурологічна діяльність січового стрілецтва. Форми прояву та творчі здобутки

Культурологічні аспекти діяльності Центральної Ради

Гетьманат і Директорія у питаннях культурного розвитку Української народної республіки

Культурне будівництво в Україні 20-х років 20 століття. Особливості його розгортання на заході і сході республіки

Зарубіжні наукові та мистецькі осередки української культури 20-х років 20 століття. Проблеми функціонування. Творчі здобутки

Складний і суперечливий характер розвитку культурного процесу 30-х років 20 століття

Культурний процес в Україні періоду Другої світової війни

Українська культура повоєнного часу (1945-перша половина 50-х років)

Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років та її роль у піднесенні національної свідомості населення

Українська діаспора в процесі творення національної культури: основні напрями культурної праці 20 століття

Національно-державні зрушення і українська культура першої половини 90-х років 20 століття

Українська вища школа і питання входження у європейський культурний простір

Культурний розвиток молодої держави кінця 20 - початку 21 століття: проблеми становлення демократичних засад

Похожие материалы:

Определить заряд, прошедший через проводник

Задача. Физика. Решение. Сила тока в проводнике равномерно нарастает от 0 до 3А в течение 10с.

Русский язык. 1 Класс

Тема урокаДатаПланируемые результаты (в соответствии с ФГОС)Вид и форма урокаКолич.часовКонтроль универсальные учебные действия(УУД)личностные результаты123561Предложение. Интонация. Знаки препинания в конце предложенияИзучение нового материала

Макроэкономика и основные макроэкономические показатели

Общее понятие макроэкономики. Цели и задачи макроанализа. Национальная экономика и общественное воспроизводство. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. Национальное богатство и его структура

История Казахстана

Племена которые населяли территорию Казахстана. Казахстан в послевоенный период. Походы Чингизхана. Казахское ханство. Социальная структура Казахстана. Экономическое развитие Казахстана. Экологические проблемы. Реформы Республики Казахстан. Общественно-политическая жизнь Казахстана.

Основные умения школьников при обучении праву

Понятия «умение» и «навык» и их роль в развивающем обучении. Группы и виды умений и навыков, способы их классификации. Методика формирования умений. Учебник права. Учебная литература по праву. Особенности учебных занятий по теории права и конституционному праву

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok