Технології навчання у грі

Территория рекламы

Технології навчання у грі

На підставі сучасних досліджень психологів встановлено, що сучасних дітей і підлітків не влаштовує роль пасивних слухачів на уроці. В сучасній школі виникає насущна потреба в розширенні методичного потенціалу в цілому і в активних формах навчання зокрема. До таких активних форм навчання відносяться ігрові технології.

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавим і захоплюючим не лише роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але і буденні кроки по вивченню різноманітних технологій.

Зміст пізнавальних, дидактичних ігор допомагає закріпити, систематизувати і розширити передбачені шкільною програмою знання і уміння, оживити виклад матеріалу, полегшити його запам'ятовування, створити у дітей бадьорий настрій, попередити перевтому.

Добре відоме висловлювання Макаренко А.С., в якому дається надзвичайно висока оцінка ігрової діяльності учнів : "Гра має важливе значення в житті дитини, яка дитина в грі, такий багато в чому він буде в роботі, коли виросте тому виховання майбутнього діяча відбувається, передусім, в грі".

Правильно підібрані і добре організовані ігрові ситуації на уроках сприяють усебічному гармонійному розвитку школярів, допомагають виробити необхідні в навчанні і в житті уміння.

Гра – найбільш доступний для дітей вид діяльності, спосіб переробки отриманих з навколишнього світу вражень. У грі яскраво виявляються особливості мислення й уяви дитини, його емоційність, активність, яка розвивається потреба в спілкуванні.

Цікава гра підвищує розумову активність дитини, і він може вирішити більш важке завдання, ніж на занятті. Але це не означає, що заняття повинні проводитися тільки у формі гри. Гра - це тільки один з методів, і вона дає добрі результати тільки в поєднанні з іншими: спостереженнями, розмовами, читанням та іншими.

Граючи, діти вчаться застосовувати свої знання та вміння на практиці, користуватися ними в різних умовах. Гра - це самостійна діяльність, в якій діти вступають у спілкування з однолітками. Їх об'єднує спільна мета, спільні зусилля до її досягнення, загальні переживання. Ігрові переживання залишають глибокий слід у свідомості дитини і сприяють формуванню добрих почуттів, благородних прагнень, навичок колективного життя.

Гра займає велике місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання. Дитині потрібна активна діяльність, що сприяє підвищенню його життєвого тонусу, що задовольняє його інтереси, соціальні потреби.

Гра має велике освітнє значення, вона тісно пов'язана з навчанням на заняттях, зі спостереженнями повсякденному житті. Вони вчаться вирішувати самостійно ігрові завдання, знаходити найкращий спосіб здійснення задуманого, користуватися своїми знаннями, виражати їх словом.

Нерідко гра є приводом для повідомлення нових знань, для розширення кругозору. З розвитком інтересу до праці дорослих, до громадського життя, до героїчних подвигів людей у дітей з'являються перші мрії про майбутню професію, прагнення подорожчали улюблених героїв. Все це робить гру важливим засобом створення спрямованості дитини, яка починає складатися ще в дошкільному дитинстві.

Існує кілька груп ігор, що розвивають інтелект, пізнавальну активність дитини.

I група - предметні ігри, як маніпуляції з іграшками і предметами.

Через іграшки - предмети - діти пізнають форму, колір, об'єм, матеріал, світ тварин, світ людей і т.п.

II група - творчі ігри, сюжетно-рольові, в яких сюжет – форма інтелектуальної діяльності.

Творчі, сюжетно-рольові, ігри під час навчання - не просто розважальний прийом або спосіб організації пізнавального матеріалу.

Гра володіє величезним евристичним і переконував потенціалом, вона розводить те, що за «видимості єдине», і зближує те, що в науці, і в житті чинить опір співставлення та врівноваження. Наукове передбачення,вгадування майбутнього можна пояснити «здатністю ігрового уяви представити як системи цілісності, які, з точки зору науки або здорового глузду системами не є».

Наприклад, ігри-подорожі. Вони носять характер географічних,історичних, краєзнавчих, пошуковою «експедицій», що здійснюються за книг, карт, документів. Всі вони відбуваються школярами в уявних умовах, де всі дії і переживання визначаються ігровими ролями:геолога, зоолога, економіста, топографа і т.д. Учні пишуть щоденники,пишуть листи «з місць», збирають різноманітний матеріал пізнавального характеру. У цих письмових документах ділове виклад матеріалу супроводжується домислом. Відмінна риса цих ігор – активність уяви, що створює своєрідність цієї форми діяльності. Такі ігри можна назвати практичною діяльністю уяви, оскільки в них воно здійснюється в зовнішньому дії і безпосередньо включається в дію.

Отже, в результаті гри у дітей народжується теоретична діяльність творчої уяви, що створює проект чого-небудь і що реалізує цей проект шляхом зовнішніх дій. Відбувається співіснування ігрової, навчальної та трудової діяльності. Учні багато і наполегливо працюють, вивчаючи по темі книги, карти, довідники.

III група ігор, яка використовує як засіб розвитку пізнавальної активності дітей - це ігри з готовими правилами, зазвичай названі дидактичними.

Як правило, вони вимагають від школяра уміння розшифровувати,розплутувати, розгадувати, а головне - знати предмет. Чим вправнішим складається дидактична гра, тим найбільш уміло прихована дидактична мета. Оперувати вкладеними в гру знаннями школяр навчається ненавмисно, мимоволі, граючи.

IV група ігор - будівельні, трудові, технічні, конструкторські.

Ці ігри відображають професійну діяльність дорослих. У цих іграх учні освоюють процес творення, вони вчаться планувати свою роботу,підбирати необхідний матеріал, критично оцінювати результати своєї і чужий діяльності, проявляти кмітливість у вирішенні творчих завдань. Трудова активність викликає активність пізнавальну.

V група ігор, інтелектуальні ігри - ігри-вправи, ігри-тренінги, впливають на психічну сферу. Засновані на змаганні, вони шляхом порівняння показують граючим школярам рівень їх підготовленості, тренованості, підказують шляху самовдосконалення, а значить,спонукають їх пізнавальну активність.

Учитель, використовуючи у своїй роботі всі 5 видів ігрової діяльності, має величезний арсенал способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Урок, що проводиться в ігровій формі, вимагає певних правил:

Попередньої підготовки. Треба обговорити коло питань і форму проведення. Повинні бути заздалегідь розподілені ролі. Це стимулює пізнавальну діяльність.

Обов'язкові атрибути гри: оформлення, відповідна перестановка меблів, що створює новизну, ефект несподіванки й буде сприяти підвищення емоційного фону уроку.

Обов'язкова констатація результату гри.

Компетентне журі.

При використанні ігрових форм навчання головне - повага до особистості учня, не вбити інтересу до роботи, а навпаки прагнути розвивати його, не залишаючи почуття тривоги і невпевненості в своїх силах.

Виходячи з цього, можна сказати, що технологія ігрових форм навчання націлена на те, щоб навчити учнів усвідомлювати мотиви свого навчання, своєї поведінки в грі і в житті, тобто формувати цілі та програми власної самостійної діяльності і передбачати її найближчі результати.

Ігрові форми набагато складніше ігрових моментів і прийомів. Вони вимагають більшої підготовки вчителя.

На ігровому уроці, як і в будь-якій грі, обов'язково має бути присутнім елемент несподіванки і непередбачуваності, що дає змогу активізувати вияв творчих здібностей учнів.

Періодично слід змінювати правила гри, щоб вона не набридала і залишалася цікавою дітям. При цьому система підрахунку балів і визначення переможців мають залишатися максимально простими й наочними. Дуже корисно бали матеріалізувати (у вигляді фішок чи зірочок) і записувати їх на зведеному табло.

Дуже тонка процедура - розподіл ігрових завдань. Тут учитель має виявити весь психологічний і педагогічний такт. Учнів, які не можуть похвалитися знаннями, необхідно підтримувати, створювати для них ситуацію успіху, щоб вселити впевненість. Незаперечних відмінників і нестримних лідерів можна й навантажити відповідно - їхня перемога буде важчою, але не менш бажаною.

Необхідно якомога повніше використовувати багаті можливості гри для розвитку вміння працювати в колективі, що передбачає розподіл ролей у команді, причому краще, якщо це зроблять самі учні (під непрямим керівництвом учителя, звичайно).

Гра неможлива без духу змагання, тому переможці в ній мають бути обов'язково. Важливо тільки, щоб азарт не спричинив психологічних травм, тому не можна допускати образ і глузувань. Програвати, та й вигравати, треба вміти гідно.

На першому етапі уроку доцільно застосувати короткочасні ігри або ігрові елементи, які мобілізують увагу і пам'ять учнів. Тривалість їх не повинна перевищувати 10-15 хвилин. Розгляньмо кілька варіантів ігрової діяльності учнів на початку уроку. Як і будь-який урок, ігровий так само завершується підбиттям підсумків. Усі бали учасників підраховують, переводять в оцінки й виставляють у класний журнал.

Звичайно ж, такі уроки створюють дуже сприятливі умови для навчальних ігор. З іншого боку, проведення цих уроків в ігровій формі підвищує їхню ефективність, дає змогу обробити великий обсяг матеріалу, не перевтомлюючи учнів.

Підбиваючи підсумки, хотілося б навести ще один вагомий аргумент на користь необхідності найактивнішого використання елементів гри у навчальному процесі. Подивіться в очі учнів, які виходять з ігрового уроку, і учителя. Перед вами - люди, які отримали радість від спільної праці.

Література

Сафрис О.И., Тамарчак Д.Я. Деловые игры при изучении «Технологии» // Школа и производство, №1, 1999.

Слюсаренко Н. В. Ігрова діяльність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів // Трудове навчання в школі, №6, 2011.

Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках технологии, М., 2001.

Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання / Л. О. Савченко, Н. В. Волкова, Ю. С. Кулінка - Кривий Ріг, 2010.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998 г.

Кучерук И.В. Учебные игры как средство активизации познавательной деятельности. М., 1991.

Кульничев С. В., Лакоценина Т. П. Совсем необычный урок. Вторая часть. В., 2001.

Букатов В. М. Педагогические таинства дидактических игр. М., 1997.

Газман О.С. Роль игры в оформлении личности школьника. // Советская педагогика. №9, 1982.

Н.А. Петрова «Игра-соревнование «Дело мастера боится» «Школа и производство», №7, 1990.

Чекмарёва Н.А. Воспитание учащихся в проектной деятельности. Научно-методи-ческий журнал «Школа и производство», №3, 2008.

Т. Гутаревич Вправна майстриня // Трудове навчання: газета для вчителів обслуговую

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Технології навчання у грі.docx

Технології навчання у грі.docx
Размер: 24.7 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

На підставі сучасних досліджень психологів встановлено, що сучасних дітей і підлітків не влаштовує роль пасивних слухачів на уроці.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Робоча навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва»

Проверка состояния токоведущих частей и изоляторов и формирование отчетной документации

Лабораторная работа Цель: проверить состояние токоведущих частей и изоляторов и оформить отчетную документацию

Инструкция по эксплуатации  компактного настольного микшера Roland V - Mixer

VM-3100 - это компактный 12 канальный (8-шинный) цифровой микшер. Пульт имеет встроенный процессор эффектов, обеспечивающий режимы компрессии, реверберации, хоруса, дилея и различные мульти-эффекты  для гитары, вокала и клавишных инструментов.

Трудовое право РК

Понятие трудового права. Конституция Республики Казахстан РК. Порядок возникновения, действия и прекращения трудовых отношений. Трудового договор ТД. Обеспечение трудовой дисциплины. Нормативно-договорное регулирование трудовых отношений. Закон РК.

Вопросы модульной контрольной работы по курсу «Психологии управления персоналом»

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok