Надходження радіонуклідів у сільськогосподарські культури

Территория рекламы

51. Надходження радіонуклідів у сільськогосподарські культури

Рослини можуть нагромаджувати значні кількості радіоактивних речовин, концентрація яких у сільськогосподарських рослинах може у десятки разів перевищувати їх вміст у ґрунті, внаслідок чого стає неможливим використання врожаю для харчування людини або годівлі тварин.

При дослідженні цих закономірностей було виявлено, що 90Sr поводить себе подібно до кальцію, a 137Cs - калію; що максимальна концентрація 90Sr завжди у тих видів рослин і органах тварин, які багаті на кальцій (кальцієфіли - рослини родини бобових, деякі представники родин розоцвітих, жовтецевих; кісткова тканина тварин, шкаралупа яєць, черепашки молюсків), а найбільша кількість 137Cs - у багатих на калій (калієфіли - картопля, буряки, капуста, кукурудза, овес, льон, виноград; м'язова тканина ссавців).

Радіоактивні речовини надходять до рослин двома основними шляхами: 1) внаслідок прямого забруднення надземних органів радіоактивними частинками, що випадають з повітря, з наступним поглинанням їх тканинами вегетативних та репродуктивних органів (некореневе, або аеральне, надходження); 2) через кореневу систему з ґрунту (кореневе надходження). Позакореневе надходження радіонуклідів у рослини було встановлено ще у дослідах з некореневим підживленням мінеральними елементами. Інтенсивність проникнення і включення в обмін як звичайних, так і радіоактивних речовин значною мірою пов'язані з їх розчинністю і хімічними властивостями. Обов'язковою умовою для проникнення цих речовин углиб рослини є волога на поверхні листя. Зволоженість листя залежить від його форми, опушування, товщини кутикули, наявності жирів у ній, віку листя, наявності води в самому листі. Чим довше волога затримується на поверхні листя, тим більше радіоактивних речовин надходить у нього. Крізь поверхню молодого листя радіонукліди проникають порівняно швидше, ніж крізь листя, старше за віком. Товста кутикула та підвищений вміст у ній жирів затримують проникнення радіонуклідів. Поглинання калію листям відбувається дуже швидко і він легко переноситься до різних органів. Подібно до калію поводять себе і його хімічні аналоги - цезій і рубідій. Роль кальцію в організмі рослини скромніша. Він бере участь у значно меншій кількості обмінних реакцій. Тому стронцій надходить і нагромаджується в рослинах у менших кількостях. Незначну участь бере в обмінних процесах і церій. Досить інтенсивно переміщуються по рослині радіонукліди йоду.

Загалом рівень забруднення рослин радіонуклідами при прямому потраплянні на їх надземні частини визначається кількістю свіжих радіоактивних опадів. Водночас їх проникнення через кореневу систему залежить від загальної кількості опадів на поверхню ґрунту, і якщо з часом позакореневе надходження радіоактивних речовин зменшується, то проникнення їх з ґрунту зростає.

56. Схема міграції радіонуклідів у біосфері.

Радіоактивні речовини, які потрапляють в атмосферу, поступово випадають на поверхню Землі. Залежно від характеру викиду продуктів поділу, породних умов, ґрунтового покриву, хімічних та фізичних властивостей радіонуклідів їх кількість у сільськогосподарських об'єктах може коливатися в дуже широкому діапазоні. Важливу роль у поширенні радіоактивних речовин відіграють атмосферні опади і рух повітря. В зв'язку з цим розрізняють «вологе» (надходження речовин на поверхню Землі з дощем і снігом) і «сухе» (осідання частинок лише під впливом сили тяжіння) випадання радіоактивних речовин.

Радіоактивні речовини, що випали на поверхню земної кулі, стають складовою частиною біологічних циклів природного кругообігу речовин, потрапляючи через харчові ланцюжки в людський організм. Вони концентруються на трьох головних об'єктах: ґрунті, рослинах і у водоймах. З поверхні ґрунту радіоактивні речовини, розчиняючись в атмосферних опадах чи поливних водах або механічно з током води, потрапляють у підземні води. Радіоактивні опади у вигляді аерозолів з об’ємною масою, як правило, більше одиниці, потрапляючи на поверхню водойм, швидко опускаються на дно, концентруючись у мулових відкладеннях, де їх може нагромаджуватись 95-98% від загальної кількості радіоактивних опадів на водяне дзеркало. Проте частина їх з часом розчиняється у воді, забруднюючи її. В організм сільськогосподарських тварин радіоактивні речовини потрапляють переважно із забрудненим кормом та водою відкритих водойм.

В організм людини радіоактивні речовини можуть потрапляти з їжею або з водою. Вважається, що головним джерелом їх є продукція тваринництва, особливо молоко та молочні продукти (60-90%).Проте, за оцінками деяких дослідників, до 50% радіоактивних речовин може надходити з рослинною їжею. Більшість радіоактивних речовин не потрапляє у продукти тваринного походження, а разом з екскрементами повертається у ґрунт і може знову надходити у рослини. Так само можуть повертатися у ґрунт разом з компостами, попелом та рослинними рештками радіоактивні речовини, які нагромаджуються в рослинах. На суходолі радіоактивні речовини переносяться харчовими ланцюжками рослина - людина, рослина - тварина -людина і навіть ґрунт - рослина - тварина - людина. Коли забруднену воду рослини, тварини, людина не використовують безпосередньо, шляхи міграції розчинених в ній радіоактивних речовин подовжуються (вода - планктон - бентос - невеликі риби - промислові риби - тварина чи людина) або зменшуються (вода - водяні рослини - риби - тварина чи людина). Тому в харчовій продукції прісних і морських водойм міститься менше радіоактивних речовин, ніж у продукції, яку виробляють на суші.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

51.docx

51.docx
Размер: 14.8 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Рослини можуть нагромаджувати значні кількості радіоактивних речовин, концентрація яких у сільськогосподарських рослинах може у десятки разів перевищувати їх вміст у ґрунті, внаслідок чого стає неможливим використання врожаю для харчування людини або годівлі тварин. Схема міграції радіонуклідів у біосфері.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Грецькі міста -– колонії на території України

Україна у період НЕПУ. Голод 1921-1922 рр.., його наслідки? Розпад СРСР та проголошення незалежності України? Політичний і суспільний устрій України за часів Київської Русі? Індустріалізація та колективізація України на початку 20 століття та її наслідки? Окупації Західної України в 1939 році Радянськими військами( Таємний договір між Німеччиною та СССР)?

Ліквідація боржника банкрутом

У випадках, передбачених Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру

Тесты по патофизиологии

Укажите все правильные ответы. Общее учение о болезни. Болезнетворные факторы внешней среды. Патофизиология клетки. Роль наследственности в патологии. Реактивность, резистентность, конституция организма. Аллергия, иммунопатология. Ответ острой фазы. Лихорадка. Гипер- и гипотермия. Воспаление. Патофизиология кислотно-основного состояния, обмена веществ, тканевого роста. Патофизиология сердечно-сосудистой системы, дыхания, гемореологии и гемостаза, пищеварения, печени, почек.

Формы территориального устройства

Формы территориального устройства это внутреннее деление государства, правовое положение его частей, их взаимоотношение друг с другом и с центральными органами власти.

Компьютерные технологии в науке и образовании. Курсовая работа

Факультет «Экономики и предпринимательства» Магистерская программа «Менеджмент» Профиль «Предпринимательство» «Анализ эффективности использования трансфертов как инструмента межбюджетного регулирования» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТУ) по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и образовании»

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok