Електоенергетіка енергетичного комплексу України

Территория рекламы

ВСТУП

Електоенергетіка є складовою частиною енергетичного комплексу України. Вона впливає не тільки на розвиток народного господарства, але і на територіальну організацію продуктивних сил. Будівництво потужних ліній електропередач дає змогу освоювати паливні ресурси незалежно від віддаленості районів споживання. Достатня кількість електроенергії притягує до себе підприємства та виробництва, в яких частка паливно-енергетичних витрат у собівартості готової продукції значно більше в порівнянні з традиційними галузями промисловості. Електроенергетика має велике значення для спеціалізації районів. У ряді районів України (Донбас, Придніпров'я) вона визначає їх виробничу спеціалізацію, є основою формування територіально - виробничих комплексів. Електроенергетика - капіталомістка складова паливно-енергетичного комплексу будь-якої країни, його базова галузь. 

Розміщення електроенергетики залежить в основному від двох факторів: наявності паливно-енергетичних ресурсів і споживачів електроенергії. Електроенергія виробляється здебільшого за рахунок не поновлюваних джерел - вугілля, нафти, природного газу. Відновлюваним джерелом енергії є гідроенергетика.

Усі електростанції України поділяють на чотири види. В основу поділу входить використовуваний ресурс:

- теплові електростанції, які працюють на твердому, рідкому й газоподібному паливі;

- гідравлічні, які використовують відповідні гідроресурси;

- атомні, які використовують збагачений уран або інші радіоактивні елементи;

- електростанції, які використовують нетрадиційні джерела енергії. Серед них найбільш перспективними є вітрові, сонячні.

Найпоширенішими в Україні є теплові електростанції, які за характером обслуговування споживачів є районними. Вони виробляють майже 2/3 усієї електричної енергії. За останні 30 років потужність теплових станцій зросла у 5 разів. Частка вугілля з структурі палива, яке використовується ТЕС, - велика. Перевагою ТЕС є відносно довільне розміщення, вартість капіталовкладень удвічі менше порівняно з ГЕС.

Далі за значущістю йдуть теплоелектроцентралі. Їх будують поблизу споживача, оскільки радіус транспортування тепла невеликий (10-12 км), зате коефіцієнт корисної використання тепла становить майже 70%, тоді як на ТЕС тільки 30-35%. Теплоелектроцентралі обігрівають понад 25 міст України. Найбільша з них - Київська ТЕЦ-5 (700 тис. кВт.), Дарницька (Київ), Київська ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5, Одеська, Калузька, Краматорська та інші.

Атомна енергетика стала окремою галуззю енергетики після другої світової війни. Сьогодні вона відіграє важливу роль в електроенергетиці. Атомні електростанції використовують транспортабельні паливо - уран. Їх мають у своєму розпорядженні незалежно від паливно-енергетичного фактора і орієнтуються на споживачів у районах з напруженим паливно-енергетичним балансом. Оскільки атомні електростанції дуже водоємні, їх споруджують біля водних джерел. Атомні електростанції за характером використовуваного палива не пов'язані з родовищами його видобування, що забезпечує широкий маневр їх розміщення. АЕС орієнтовані на споживачів, особливо на райони з обмеженими ресурсами палива та гідроенергії.

В Україні працюють кілька потужних атомних електростанцій - Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька, Чорнобильська.

Гідроелектростанції є одним з найбільш ефективних джерел електроенергії. Переваги ГЕС полягають у тому, що вони виробляють електроенергію, яка в 5-6 разів дешевше, ніж на ДРЕС, а персоналу, їх обслуговуючого в 15-20 разів менше, ніж на АЕС. Коефіцієнт корисної дії ГЕС становить понад 80%. Проте, їх розміщення повністю залежить від природних умов, а виробництво електроенергії має сезонний характер. Будівництво ГЕС на рівнинних річках України приносить значних матеріальних збитків, оскільки потребує затоплення великих територій, які використовуються під водосховища. Поки що гідроенергетика посідає незначне місце в енергетиці України - майже  9% потужностей і 4% виробництва електроенергії. Основні електростанції розташовані на Дніпрі.

Найважливіша тенденція в розвитку електроенергетики - об'єднання електростанцій в енергосистеми, які здійснюють виробництво, транспортування і розподіл електроенергії між споживачами. Створення енергосистем визначається необхідністю забезпечення ритмічного забезпечення споживачів електроенергією, виробництво і споживання якої має не тільки сезонні, а й добові коливання. Енергосистеми дають можливість маневрувати виробництвом електроенергії як у часі, так і в просторі. Розбіжність пікових навантажень в окремих частинах енергосистем дозволяє при необхідності перекидати електроенергію в зустрічних напрямках із заходу на схід і з півдня на північ. При транспортуванні електроенергії на значну відстань її втрати неминучі, і вони збільшуються при збільшенні відстані, зате можуть зменшуватися при збільшенні напруги передачі. Так, будівництво високовольтних ліній - питання дуже актуальне.

Але незадовільний фінансовий стан підприємств є сьогодні основним фактором, що заважає стабілізації роботи галузі. Галузь на сьогоднішній день неспроможна самостійно вийти з кризового стану. З цією метою слід ініціювати заходи по формуванню такої політики в податковій, бюджетній, фінансово-кредитній, антимонопольній, амортизаційній сферах, яка б забезпечила прискорений розвиток електроенергетичної галузі.

Здійснення реформ в електроенергетиці слід розпочинати лише тоді, коли є впевненість у тому, що нова система взаємин дозволить досягти значних переваг, порівняно з наявною. Реформи в електроенергетиці — складний і надзвичайно делікатний процес, який потребує уважного, кваліфікованого підходу, великих фінансових та інтелектуальних вкладень протягом усього періоду реформування. Електроенергетика — інфраструктурна галузь, і від того, як вона функціонуватиме, залежать не лише економічні показники, від цього залежить життя і здоров'я населення країни, можливості суспільства нормально жити та працювати.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

0_Vstuplenie.docx

0_Vstuplenie.docx
Размер: 30.4 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Електроенергетика - капіталомістка складова паливно-енергетичного комплексу будь-якої країни, його базова галузь.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Философия

Философия ғылымының негізгі зерттеу обьектілерін көрсетіңіз. Көне Үнді дүниетанымындағы бастапқы. Қайта өрлеу дәуріндегі пантеизм. И. Канттың жаратылыстанулық идеяларын

Полное житие преподобного Алексия, человека Божия

В Риме, в царствование Аркадия и Гонория, жил благочестивый человек по имени Евфимиан: он был весьма знатный и богатый вельможа, так что даже слуги его, число которых доходило до трех тысяч, носили шелковые одежды, но при всем этом он не был вполне счастлив, так как, по причине неплодства жены своей, не имел детей.

Токарно-револьверный станок

Токарно-револьверный станок применяется для обработки заготовок или деталей из калиброванного прутка.

Критический анализ стратегии маркетинга в компании и выработка рекомендаций по ее реализации с учетом международного опыта

Выпускной квалифицированный проект. Теория, методы, международный и отечественный опыт стратегического развития предприятия. Стратегический анализ возможностей и ресурсов стратегического развития. Стратегическое планирование в проекте стратегического развития предприятия.

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Тест та відповіді

Лікувальна справа тести з вказаними відповідями за темою невідкладні стани в акушерстві та гінекології

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok