Засоби автоматики та керування

Арендный блок

2.8 Засоби автоматики та керування

Пристрої автоматизації (АПВ, АВР, АЧР та ін) здійснюють автоматичне керування схемою електропостачання підприємства в нормальному і аварійному режимах, Застосування автоматизації дозволяє забезпечити тривале нормальне функціонування СЕС, у найкоротший термін ліквідувати аварію, забезпечити високу надійність електропостачання промислових споживачів і простоту схем, скоротити витрати на обслуговування, виявляти пошкоджені ділянки з найменшими витратами праці, підвищити якість електроенергії та економічність роботи ЕУ. Завдяки пристроям автоматизації стало можливим застосування підстанцій з спрощеними схемами комутації.

На підстанціях промислових підприємств знайшли найбільше поширення наступні пристрої автоматизації: АВР — автоматичне включення резерву, АПВ — автоматичне повторне включення; АЧР — автоматичне частотна розвантаження; APT — автоматичне розвантаження по струму.

Схема пристрою АВР.

Дана схема складається із двох перемикачів SA1 та SA2, двох проміжних реле КL1 й KL2 і трьох контакторів КМ1, КМ2 і КМ3.

У нормальному стані, при відключених силових трансформаторах контакти КМ1, КМ2 і КМ3 у силовому ланцюзі розімкнуті.

Якщо необхідно включити тільки один із силових трансформаторів Т1 або Т2, то треба перемкнути відповідно перемикач SA1 або SA2 у положення 2, щоб не спрацювало АВР.

При включенні відразу двох трансформаторів (перемикачі SA1 й SA2 при цьому повинні перебуває в положенні 1, контактори КМ1 і КМ2 одержують живлення, замикають свої нормально розімкнуті контакти в силових ланцюгах силових трансформаторів, ЕП при цьому одержують живлення, також розмикаються нормально замкнуті контакти в ланцюгах контакторів КМ2, КМ1 відповідно.

Одночасно реле KL1 й KL2 одержавши живлення замикають свої нормально розімкнуті контакти м розмикають нормально замкнуті в ланцюзі контактора КМЗ, у такий спосіб КМЗ залишається відключеним.

При аварійному відключенні одного із силових трансформаторів, наприклад Т1, проміжне реле KL1 губить живлення, його розімкнуті контакти розмикаються, а замкнуті замикаються, у такий спосіб контактор КМЗ одержує живлення, замикає свій контакт у силовому ланцюзі, включаючи тим самим резерв, і розмикає свої контакти в ланцюзі КМ1 і КМ2, одночасно КМ1 втративши живлення, розімкне свій контакт у силовому ланцюзі Т1, тим самим перешкоджаючи подачі напруги на вторинну обмотку Т1 і замкне свій контакт у ланцюзі КМ2, у такий спосіб КМ2 залишається включеним.

Схема пристрою АРС.

Пристрій автоматичного розвантаження по струму (АРС) застосовуються, коли можливе перевантаження окремих елементів системи електропостачання після аварійного відключення паралельного елемента (лінії, трансформатора).

На другому аркуші креслення курсового проекту наведена схема АРС лінії, яка передбачає відключення ступенями невідповідального навантаження. На схемі невідповідальне навантаження приєднана до вимикачів Q8, Q7, Q4. У після аварійному режимі все навантаження може бути переведена або на лінію 1, або на лінію 2. У результаті одна з цих ліній може виявитися перевантаженою . У цьому випадку спрацьовують струмові реле КА1 або КА2 і запускають реле часу КТ, яке по черзі включає електромагніти відключення YAT8, YAT7 і YAT4 і відключає вимикачі Q8, Q7, Q4 . Витримка часу першого ступеня становить 5-10 хв , а на кожному наступному рівні - на 30 с більше. У пристроях АРС застосовуються реле з великим коефіцієнтом повернення ( КВ = 0,95 -0,97 ).

Схема пристрою АПВ.

Пристрій автоматичного повторного включення здійснюють швидке повторне відновлення електропостачання промислових споживачів після короткочасних ушкоджень, що самоусуваються, в електричній мережі. Більша частина (60 - 80 %) коротких замикань на повітряних лініях викликається схльостиванням дротів від сильного вітру й скидання ожеледі, перекриттям ізоляції під час грози, падінням дерев, накидом і торканням проводів пересувними механізмами й іншими причинами. При швидкому відключенні релейним захистом лінії, на якій відбулося нестійке ушкодження, електрична дуга, що виникла в місці КЗ, гаситься раніше, ніж може утворитися серйозне руйнування лінії. У зв'язку із цим на таких лініях застосовуються пристрої АПВ, дія яких засноване на повторному включенні елемента мережі після кожного його аварійного відключення. За допомогою АПВ відбувається швидке автоматичне відновлення нормального режиму роботи електричної мережі.

На другому аркуші креслення курсового проекту наведена схема АПВ однократної дії лінії з однобічним живленням. У схемі показаний комплектний пристрій РПВ-58, у яке входять: реле часу КТ типу ЭВ-133 з додатковим резистором R1 для термічної стійкості реле; проміжне реле KL з послідовною й паралельною обмотками, що служить для запобігання багаторазового включення вимикача на стійке КЗ; конденсатор З, що забезпечує однократність дії АПВ (тому що час його заряду після спрацьовування АПВ становить 20 с); SAl—SA4 — ключі керування, у яких передбачена фіксація положення останньої операції.

У вихідному положенні вимикач включений і ключі SAl, SA2 й SA4 перебувають у фіксованому замкнутому положенні В. Конденсатор Із заряджений, пристрій АПВ підготовлений до роботи через реле часу КТ. Пуск схеми АПВ може відбутися під дією відключення вимикача від релейного захисту. Допоміжний контакт вимикача Q : 1 я контакт KBS : 2 подають живлення реле положення вимикача KQT, що своїми контактами в ланцюзі реле КТ подає до його котушки мінус мережі оперативного струму. Після закінчення встановленої витримки часу реле КТ своїм контактом КТ: 2 підключає паралельну обмотку реле KL до зарядженого конденсатора С. До включення вимикача Q і розмикання його контакту Q : / контакти KL: 1 включають через послідовну обмотку, що з, реле KL контактор КМ.

Якщо АПВ успішно спрацювало, реле KQT відпадає, реле КТ знеструмлюється, забезпечуючи новий заряд конденсатора Із через 20 с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

2_8_avtomatika.docx

2_8_avtomatika.docx
Размер: 29.9 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Пристрої автоматизації (АПВ, АВР, АЧР та ін) здійснюють автоматичне керування схемою електропостачання підприємства в нормальному і аварійному режимах. Схема пристрою АВР. Пристрій автоматичного повторного включення.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Точки перегиба, возрастание/убывание функции, экстремумы и монотонность

Рассмотрим график функции, которая непрерывна на всей числовой прямой:Назовём хордой отрезок, соединяющий две различные точки графика.

Разработка рекомендаций по развитию рационального управления движением персонала в организации

Цель курсового проекта заключается в разработке рекомендаций по развитию рационального управления движением персонала в организации.

Общие положения о недействительности сделок

Условия действительности сделки. Понятие, классификация и виды недействительных сделок. Основные виды (составы) ничтожных сделок

Товароведческо-техническая оценка

Практические занятия. Лабораторная работа. Классификация товаров. ГОСТы на продукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

Технологическая подготовка производства

Методы процессов технологической подготовки производства. Этапы технологической подготовки. Организация технологической подготовки. Технологичность конструкции изделия. Методы сравнения технологических процессов.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok