Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу — Гідрологія | iFREEstore

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Великий кругообіг складається з ряду місцевих, внутрішньоматерикових вологообігів, які відбуваються безпосередньо на суші, коли частина води від опадів не потрапляє в річку, а випаровується, знову конденсується і випадає у вигляді дощу чи снігу на земну поверхню. О. Воєйков у працях, присвячених вологообігу на суші, не раз вказував на значний стимулюючий вплив місцевого випаровування на формування атмосферних опадів континенту, хоч основна кількість опадів утворюється з вологи, яка надходить з океану, а опади з вологи місцевого походження є лише незначною доповнювальною частиною їх.Опади на будь-якій ділянці суші складаються із "зовнішніх", що конденсуються з водяної пари, яка надійшла ззовні, та "внутрішніх" (або "місцевих"), що конденсуються з вологи, яка випаровується з поверхні даної конкретної ділянки суші. Водяна пара місцевого походження також витрачається на формування опадів не повністю, частина її виноситься за межі даної території.Цей складний процес, що багаторазово повторюється, називають внутрішньоматериковим вологообігом. Важливою характеристикою внутрішньоматерикового вологообігу є відношення зовнішніх і внутрішніх (місцевих) опадів Хл/Хг або відношення всіх опадів X до зовнішніх Х/ХА. Останню величину називають коефіцієнтом волого обігу КВ^Х/ХА=(ХА+Х2)/ХА.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Gidrologiya.doc

Gidrologiya.doc
Размер: 219 Кб

.

Пожаловаться на материал

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая боль