Критичне мислення

Критичне мислення – це вміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту, незалежну думку та вміти коректно її відстоювати, уміти застосовувати здобуті знання на практиці.

Критичне мислення – це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення щодо розв'язання поставленої проблеми.

Критичне мислення має такі характеристики:

1. Самостійність. Ніхто не може мислити за людину, висловлювати її думки, переконання, ідеї тощо. Мислення стає критичним тільки якщо носить індивідуальний характер.

2. Постановка проблеми. Критичне мислення досить часто починається з постановки проблеми, бо її розв'язання стимулює людину мислити критично. Початок розв'язання проблеми – це збирання інформації за нею, бо роздумувати «на порожньому місці» фактично неможливо.

3. Прийняття рішення. Закінчення процесу критичного мислення – це прийняття рішення, яке дозволить оптимально розв'язувати поставлену проблему.

4. Чітка аргументованість. Людина, яка мислить критично, повинна усвідомлювати, що часто одна і та ж проблема може мати декілька розв'язань, тому вона повинна підкріпити прийняте нею рішення вагомими, переконливими, власними аргументами, які б доводили, що її рішення є найкращим, оптимальним.

5. Соціальність. Людина живе в соціумі. Тому доводити свою позицію людина повинна в спілкуванні. У результаті спілкування, диспуту, дискусії людина поглиблює свою позицію або може щось змінити в ній.

Виокремлюються й специфічні цілі для вчителів:

  •  створити у класах атмосферу для відповідальної та відкритої взаємодії;
  •  брати за основу такі методи навчання, які би сприяли розвитку критичного мислення та самостійного навчання учнів як у рамках навчальної програми, так і в позашкільній діяльності;
  •  стати вдумливим професіоналом.

 Етапи навчання критичного мислення Фаза актуалізації має на меті: актуалізувати в пам'яті учнів наявні знання; неформальним шляхом оцінити те, що вони вже знають; встановити мету навчання; зосередити увагу учнів на темі; стимулювати до нових ідей. Фаза побудови знань (основна частина уроку): порівняти очікування учнів із тим, що вивчається; переглянути очікування та висловити нові; виявити основні моменти; відстежити процеси мислення (перебіг думок учнів); зробити висновки й узагальнення матеріалу; поєднати зміст уроку з особистим досвідом учнів; поставити запитання до вивченого на уроці матеріалу Фаза консолідації (рефлексія): узагальнити основні ідеї; інтерпретувати визначені ідеї; обмінятися думками; виявити особисте ставлення; апробувати ці ідеї; оцінити як відбувається процес навчання; поставити додаткові запитання

Базова модель уроку універсальна і має три етапи. Перший етап - актуалізація Діяльність у фазі актуалізації Пригадування учнями того, що вони вже знають Підготовка попередньої інформації Постановка запитання Мотивація

 Другий етап - усвідомлення Діяльність у фазі побудови знань Допомога учням в ознайомленні з новим матеріалом Стимулювання до активного дослідження учнями матеріалом Спонукання до здійснення відкриття

 Третій етап – міркування, консолідації Діяльність у фазі міркування Міркування над вивченим матеріалом Шляхи використання вивченого Застосування на практиці Інтерпретація Дискусія

 Організаційна схема методик у межах програми Актуалізація                 ( викладання) Читання в парах , групах Запис ідей, що виникли під впливом картин «Мозкова атака» Мислення ( в парах) - обговорення Огляд за категоріями Порушена послідовність Дискусія в групах Вільне письмо Ґронування Аналіз семантичних особливостей Кубування Передбачення Питання - відповідь Дискусійна сітка

 Усвідомлення змісту Реакція читача Система позначок «Поміч» Джигсоу Багатомірне опитування Ґронування Передбачення за ключовими виразами Понятійна таблиця Кероване читання Взаємонавчання Порушена послідовність Написання звіту за різними джерелами

 Міркування (рефлексія) Сенкан Дискусія у парах, групах («кутки») Кубування Огляд за категоріями Ґронування Запис наприкінці уроку кількох рішень про найважливішу або найцікавішу ідею Вільне письмо Запитання - відповідь Дискусійна сітка Діаграма Венна Речення з відкритим кінцем Шкала цінностей

 Метод пошуку істини за допомогою контрольних запитань • Запитання – це форма мислення, в якій виражена потреба в інформації. Мислення високого рівня – вміння ставити питання по суті. Цікаві Ознайомчі Контрольні Прогнозуючі Навідні Олімпіадні Проблемні і розвиваючі Відсіюючі Критикуючі Дурні Провокаційні Мудрі Запитання на самовизначення

 Прийом активізації пізнавальної діяльності учнів Репродуктивні запитання Розвиваючі запитання Прийом Запитання, що активізації відкривають суть, пізнавальної узагальнюють, діяльності містять у собі учнів. дослідницькі Розвиваючі Поширюючі засади. запитання запитання Запитання нецікаві. Відповідь на них – повторення вже відомого. Поширюючі запитання Запитання дозволяють пізнати нове про той об'єкт, що вивчають, але не претендують на значне ускладнення знань.

 Методика «Ґронування» Стратегія «Асоціативний кущ» Правила, яких слід дотримуватися не зупиняйтеся, доки є час чи ідеї. Записуйте все, що спадає на думку. Правила складання асоціативного куща 1. Записати на дошці в центрі ключове слово чи фразу; 2. Записати будь-які слова чи фрази, які спадають на думку; Встановіть якомога більше зв'язків. 3. Ставити знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість; 4. Записувати всі ідеї, які з’являються чи скільки дозволяє час.

 Методика «Кубування» (робота в групах) Кубування є методом навчання, який полегшує розгляд різних сторін теми. Цей підхід передбачає використання кубика із написанням на кожній грані вказівки щодо напряму мислення або письма Наприклад, можливі такі вказівки на гранях 1 2 •Описати • Порівняти Колір, форму, розміри. На що це схоже? Від чого це відрізняється? 3 • Встановити асоціації Про що це вас змушує думати? Що спадає на думку у зв'язку з цим? 4 • Проаналізувати Скажіть, яким чином це зроблено? Ви це знаєте? Ви можете це вигадати? 5 6 • Запропонувати •Знайти застосування аргументи «за» або «проти» Яким чином Займіть певну це може бути застосовано?. позицію, використовуйте повний діапазон аргументів від логічних до безглуздих.

  Графічні методики «Т – схема», «Діаграма Венна» Аргумент «за» Аргумент «проти» Учні для кожної колонки вносять свої аргументи з проблеми, яку запропонував учитель. Особливості, характерні тільки для цього об'єкта, поняття Спільні риси об'єкта Методика «Інтерв'ю» та «Дискусія»

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що критичне мислення - це мислення самостійне. Воно носить індивідуальний характер. Кожен формує свої власні ідеї та переконання, причому має повне право прийняти ідею іншої людини, якщо її аргументація буде вагомішою.

По-друге, інформація є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення. Головним є процес здобуття знань.

По-третє, критичне мислення починається з постановки запитань та усвідомлення проблем, які потрібно вирішити. На думку Дьюї, «лише борючись із конкретною проблемою, відшукуючи власний вихід зі складної ситуації, учень дійсно думає».

А бразильський педагог Пауло Фрейре вважає, що лише постановка та вирішення проблем здатні звільнити учнів від пригноблення особистості.

По-четверте, критичне мислення прагне до переконливої аргументації (докази, контраргументи, признання інших точок зору тощо).

По-п'яте, критичне мислення - це мислення соціальне. Кожна думка перевіряється й обґрунтовується, коли нею діляться з іншими. Саме через це  застосовуються різні види парної та групової роботи, використовуються дебати, дискусії, різноманітні види публікацій письмових робіт.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Критичне мислення – це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми. Етапи навчання критичного мислення

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok