Податкова система України

Арендный блок

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Сутність та розвиток податкової системи

1.1. Суть та принципи побудови податкової системи

1.2. Класифікація податків і зборів

1.3. Податкова політика держави

Розділ 2. Практичні аспекти розвитку податкової системи України

2.1. Аналіз розвитку податкової системи

2.2.Аналіз динаміки податкових надходжень до доходів Державного бюджету.

2.3.Аналіз динаміки податкових надходжень до доходів місцевих бюджетів.

Розділ 3. Шляхи вдосконалення роботи податкової системи України в ринкових умовах.

3.1. Зарубіжний досвід побудови податкової системи.

3.2. Основні напрямки вдосконалення податкової системи України в ринкових умовах.

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Податкова система відіграє провідну роль у формуванні доходів держави. У державному бюджеті України саме на податки припадає більша частина доходів (приблизно 85%). В умовах ринкової економіки бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб'єктів господарювання. Тому раціонально організована система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, бути простою і зрозумілою для всіх громадян держави, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. Крім цього, вона повинна бути стабільною.

Історія розвитку оподаткування свідчить, що податки можуть бути не лише джерелом наповнення бюджетів, але й інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів. Як свідчить зарубіжна практика, держава може використовувати податкову систему для перерозподілу доходів між членами суспільства, стимулювати деякі види діяльності. Свідоме використання податків для досягнення визначених цілей відбувається в рамках податкової політики. Податкова політика являє собою систему урядових заходів для досягнення поставлених перед суспільством завдань за допомогою податкової системи країни.

В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені заміною колишнього механізму управління економікою ринковими методами господарювання. Перехід до ринкових відносин спричинився до запровадження умовної податкової системи: використовуючи податки, пільги і фінансові санкції, держава висуває єдині вимоги до підприємств щодо господарювання.

У будь-якій державі юридичні й фізичні особи зобов'язані віддавати частину своїх доходів на загальнодержавні потреби. Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інститутів.

В Україні податкове регулювання доходів юридичних осіб і громадян перебуває у стадії становлення. Велика кількість податків, складний механізм їх нарахування в бюджет, часті зміни податкового законодавства ускладнюють як теоретичне сприйняття окремих податків, так і практичне їх нарахування.

Метою даної курсової роботи є вивчення податкової системи України від початку її становлення, процес її розвитку та стан на сьогоднішній день.

Завдання курсової роботи :

  • розглянути складові податкової системи;
  • дослідити та проаналізувати розвиток податкової системи України;
  • порівняти її з податковими системами розвинутих країн;
  • визначити її недоліки та переваги та висловити пропозиції щодо вдосконалення податкової системи в Україні.

Актуальність курсової роботи полягає в тому що умови переходу до ринкової економіки важливим завданням економічної політики держави є створення і забезпечення функціонування в країні ефективної податкової системи. Як економічна форма та важливий регулятор взаємовідносин між підприємницькими структурами, громадянами, з одного боку, та державою - з іншого, податкова система в ринкових умовах стає, по суті, єдиним гнучким засобом державного впливу на підприємницьку діяльність і контролю за формуванням і розподілом фінансових результатів суб'єктів господарювання. Ефективно виконувати цю функцію вона може лише за умов забезпечення цілеспрямованого її регулювання як на етапі формування, так і на етапі практичної реалізації через відповідні структури законодавчої і виконавчої влади.

0б'єктом являється дослідження ринкових взаємовідносин між державою та платниками податків в процесі утворення доходної частини бюджету країни.

Предметом дослідження даної роботи є саме розвиток, становлення

податкової системи України, її функціонування та вдосконалення в ринкових умовах.

Аналіз податкової системи України та шляхи її покращення, вивчені багатьма науковцями, а саме Василиком О.Д, Соколовою А.М, Єфименком Т.І, Юрієм С.І, Поттером М, а також іншими вченими, які досліджували у своїх працях питання у сфері оподаткування.

Курсова робота складається з трьох розділів,висновків,додатків.

РОЗДІЛ 1

СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

1.1.

Суть та принципи побудови податкової системи

1.2.

Класифікація податків і зборів

1.3.

Податкова політика держави

РОЗДІЛ 2

Практичні аспекти розвитку податкової системи в Україні

2.1.

Аналіз розвитку податкової системи

2.2.

Аналіз динаміки податкових надходжень до доходів Державного бюджету

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

_Podatkova_sistema_Ukrayin29.doc

_Podatkova_sistema_Ukrayin29.doc
Размер: 741.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Сутність та розвиток податкової системи. Практичні аспекти розвитку податкової системи України. Шляхи вдосконалення роботи податкової системи України в ринкових умовах.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Рекомендации по оформлению дневника и составлению отчета по производственной практике

На период производственной практики на получение рабочей профессии студенты обязаны вести дневники, в которые заносятся замечания и выводы по отдельным вопросам конструкции аппарата, применяемых конструкционных материалов, организации ремонтной службы, а также фиксируется содержание проводимых с ним занятий, консультаций и производственных экскурсий.

Основные организационные теории и модели

Тести з Охорони праці

Судова психолого-психіатрична експертиза. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза

Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза (КСППЕ). Реферат із судової медицини і судової психіатрії. Переваги комплексної судової психолого-психіатричної експертизи (КСППЕ)

История. Внутренняя и внешняя политика России

Русская культура в первой половине XIX века. Отмена крепостного права. Русская культура. Общественные движения. Революция. России в годы гражданской войны и интервенции. Образование СССР

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok