Показання та вимоги до виготовлення мостоподібних протезів

Территория рекламы

Запорiзький державний медичний унiверситет

Кафедра оториноларингології та пропедевтичної стоматології

 

«Затверджено»

на Ц.М.К стоматологiчних дисциплiн

                                                                    

                                                                        голова д.мед.н. _____ О.В.Возний

                                                                                   “_____”___________20___р

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 23

З пропедевтики ортопедичної стоматології

для студентів

ІІ курсу

Тема: «Показання та вимоги до виготовлення мостоподібних протезів.» 

                                  Тривалість заняття –  4 години.

Запорiзький державний медичний унiверситет

Кафедра оториноларингології та пропедевтичної стоматології

 

 «Затверджено»

на Ц.М.К стоматологiчних дисциплiн

                                                                    

                                                                        голова д.мед.н. _____ О.В.Возний

                                                                                   “_____”___________20___р

«

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 23

З пропедевтики ортопедичної стоматології

для студентів

ІІ курсу

Тема: «Показання та вимоги до виготовлення мостоподібних протезів.»

                                  Тривалість заняття –  4 години.

                               Склав: Асистент Сапальов С.О.

ТЕМА 23. Показання та вимоги до виготовлення мостоподібних протезів.

  1.  Актуальність теми

       Перш ніж приступити до заміщення дефектів зубних рядів мостоподібними протезами, необхідно визначити показання. Об'єктивне обстеження клінічних проявів часткових дефектів зубних рядів забезпечує безпомилковий вибір конструкції протеза.Консольний протез, "Бруклінський міст " - сучасні ортопедичні конструкції, але вони мають обмежене застосування. Тому знання показань, протипоказань та етапів виготовлення необхідно для лікаря-стоматолога з метою попередження виникнення лікарських помилок.

2.  Цілі заняття:  

2.1. Учбові цілі.       

- Ознайомити студентів з етіологією, патогенезом, клінікою і лікуванням часткових дефектів зубних рядів з використанням мостоподібних протезів – 1 рівень.     

     - Студенти повинні знати:

• етіологію і патогенез, класифікації дефектів зубних рядів,• види мостоподібних протезів, показання до застосування,• клініко-лабораторні етапи виготовлення паяних мостоподібних  протезів,

• особливості отримання відбитку, пайка та моделювання проміжної частини мостоподібного протезу,• основні та допоміжні матеріали, що застосовуються при виготовленні мостоподібних протезів – 2 рівень.          

  •  Дати можливість студентам опанувати навики: 

• визначення показань до виготовлення мостоподібних протезів,• проведення препарування твердих тканин опорних зубів при виготовленні мостоподібних протезів,

• отримання  відбитку – 3 рівень.

 

2.2. Виховальні цілі  пов'язані з:

- Формування у студентів професійної компетентності та уміння логічно мислити.

- Формування у студентів принципів медичної етики та деонтології.

  1.  Матеріали доаудіторної  самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція)

ДисциплінаЗнатиВмітиПопередні дисципліни:1. Біохімія. 2. Зуботехнічне матеріалознавство  Ембріогенез, анатомію і фізіологію зубів Проведення препаровки твердих тканин зуба.Визначати показання для ортопедичного лікуваннястоматологічних хворих.Подальші дисципліни, що забезпечуються даною дисципліною: 1.Терапевтична стоматологія  2.Хірургічна стоматологія.  Етіологію і патогенез втрати зубів і твердих тканин зуба.  Проводитидиференціальнудіагностику патологійзубів.Внутрішньонаочна інтеграція: 1. Мікропротезування2. Незнімні ортопедичні конструкції. Знімні ортопедичні протези 3. Лікарські помилки в ортопедичній стоматології. Можливі ускладнення при протезуванні. Лікарська відповідальність.Вплив індивідуальних особливостей будови коронкової частини зубів і виду прикусу на вибір ортопедичного лікування стоматологічних хворих.Визначати показання для ортопедичного лікуваннястоматологічних хворих.

  1.  Вміст теми, граф логічної структури.

Додаток № 1. Граф логічна структура теми: «Класифікація мостоподібних протезів»

Додаток № 2. Граф логічна структура теми: «Класифікація дефектів зубних рядів по

                         Бетельману А.І.»

Вміст теми:

Мостоподібні протези.

      Мостоподібні  протези – це лікувальний апарат для заміщення часткової відсутності зубів та відновлення функції жування, мови, попередження деформації зубних рядів, патологій, стираэмості, перевантаження зубів, що залишилися, естетики.  Це - найпоширеніша категорія протезів при часткових включених дефектах зубних рядів.        Зубна дуга складається з двох симетричних половинок і при втраті однієї з них, інша може взяти на себе її функцію. Виходячи з цього вважають, що пародонт кожного зуба, завдяки спеціальним резервним можливостям, здатний витримувати подвійне жувальне навантаження. На цьому принципі заснована  будова дудь-якого мостоподібного протеза, коли дві і більше коронок несуть на собі проміжну частину, тіло, яке відшкодовує дефект відсутнього зуба чи зубів. Якщо занадто збільшити навантаження на зуби, тобто ширина проміжної частини буде більше резервних можливостей пародонту зубів, на яких знаходяться опорні коронки, виникне фізіологічне роздратування, травма, яка призведе до розхитування зубів.

     Втрата зубів на одній з щелеп часто призводить до перебудови кісткових тканин альвеолярних відростків, висунення зубів-антагоністів на протилежної щелепи, сприяючи утворенню блоку в сагіттальному напрямку (феномен Попова-Годона). Для запобігання цих явищ необхідно якомога раніше виготовляти мостоподібні протези з відновленням втраченої функції зубних рядів.       Всі мостовидні протези можна розділити за матеріалом виготовлення на пластмасові, металеві, комбіновані. Металеві та комбіновані ми також ділимо на: паяні (спочатку виготовляються опорні коронки, потім проміжна частина, далі всі елементи спаюються припоєм) і суцільнолиті (всі частини протеза робляться спочатку з воску, потім віск методом точного лиття замінюють на метал). Паяні мостовидні протези відходять у минуле, зберігаючи за собою основні переваги - дешевизну, простоту виготовлення, зішліфовування незначної кількості твердих тканин зубів. Суцільнолиті протези з широким розповсюдженням точного лиття та його значного вдосконалення набувають все більшої популярності у лікарів і зубних техніків.

Показаннями до мостоподібного протезування є:1. Відсутність одного або декількох передніх зубів на одній чи обох щелепах.2. Відсутність менше двох бічних зубів на одній або обох сторонах щелепи при наявності медіальної та дистальної опори.

          Мостоподібні протези застосовуються звичайно при заміщенні дефектів зубного ряду з метою відновлення функції жування і мови, попередження деформацій зубних рядів, патологічної стертості, перевантаження зубів, що залишилися.Вибір конструкції визначається:

-величиною і топографією дефекту;

-локалізацією і характером; 

-станом твердих тканин і періодонта;

-станом опорних зубів і їх антагоністів;-оклюзійними взаєминами.

Протипоказаннями є:1. Наявність змін в періапікальних (околоверхушечних) тканинах.2. Запальні захворювання пародонту.3. Злоякісні новоутворення органів порожнини рота.4. Відсутність одного моляра чи премоляра, якщо опорні зуби не депульповані і не спостерігається висування зуба в бік, або за висотою (феномен Попова-Годона).

Недоліки мостовидних протезів:1) необхідність препарування зубів під опорні елементи;2) можливість функціонального перевантаження пародонту зубів при неправильному виборі конструкції;3) подразнюючу дію штучної коронки на крайовий пародонт;4) незадовільні естетичні якості;5) утруднення гігієнічного догляду за протезом у зв'язку з незнімністю конструкції.

Основними вимогами до мостовидні протезів є:1. Відновлення функції жувального апарату.2. Відновлення порушеної оклюзійної поверхні.

        Більш узагальненим формулюванням показань до мостовидного протезування є наступний постулат: часткові дефекти зубних рядів за умови, що сума коефіцієнтів жувальної ефективності по Агапову опорних зубів більше або дорівнює сумі коефіцієнтів жувальної ефективності відсутніх зубів.

Коефіцієнти жувальної ефективності по Агапову:    зуби        1 2 3 4 5 6 7        всьоговерхня        2 1 3 4 4 6 5        25 од.щелепанижня        2 1 3 4 4 6 5        25 одщелепапо Оксману:    зуби         1 2 3 4 5 6 7 8        всьоговерхня         2 1 2 3 3 6 5 3        25 одщелепанижня         1 1 2 3 3 6 5 4         25 од.щелепа

Класифікація Кеннеді по класах:1. Друхсторонній кінцевий дефект зубного ряду.2. Односторонній кінцевий дефект зубного ряду.3. Проміжний дефект в бічних відділах зубного ряду.4. Проміжний дефект в області переднього відділу.

Класифікація Кулаженко В.І.1 клас. Дефект зубного ряду обмежений одним зубом - безперервний укороченийзубний ряд без дистальної опори (по Кеннеді - П клас).2 клас. Два дефекти, обмежені двома зубами - укорочений зубний ряд здвосторонніми дефектами без дистальної опори (по Кеннеді - I клас).3 клас. Два дефекти, обмежені трьома зубами - двосторонні дефекти,обмежені трьома зубами, один дефект без дистальної опори (по Кеннеді - П клас, Iпідклас).4 клас. Два дефекти, обмежені чотирма зубами - двосторонні дефекти здистальними опорами (по Кеннеді - Ш клас, I підклас).         При наявності, крім основних, додаткових дефектів - ці випадки складаютьпідклас основного класу. Відсутність передніх зубів при наявності бічних єтакож 2 класом, але з дистальної опорою, а отже, і конструкція протеза прицьому буде іншою.         Всі запропоновані класифікації характеризують тільки топографію зубних рядів.

Місцевий і загальний вплив дефектів на організм.      Ця патологія призводить до порушення функції жування і є причиною косметичних недоліків, викликає зміну зовнішності людини, а втрата останньої пари антагоністів надає людині риси старості. Втрата навіть одного зуба призводить до змін всього зубного ряду: зуби, які обмежують дефект, зміщуються, не маючи антагоністів, піднімаються з альвеол. (В. О. Попов, 1862, Годон, 1865).      При інтактній зубній дузі і здоровому пародонті не виникає зміщення зубів, існує т.з. «Артикуляційна рівновага». Зсув зубів перешкоджає захисту кожного зуба з боку сусіда.     Часткові дефекти зубних рядів призводять до виникнення різних форм патології зубощелепної системи, які виявляються не тільки у зміні положення окремих зубів і зубних рядів, а в неправильному прикусі, видозміні альвеолярних відростків і слизової оболонки.      Альвеолярні відростки атрофуються на місці відсутніх зубів і гіпертрофуються на окремій частині із зубами, які мають антагоністи. У результаті підвищеної стираємості на великій площі виникають зміни висоти прикусу.      Зуби, які не мають антагоністів, можуть викликати травму і запалення слизової оболонки альвеолярних відростків протилежної щелепи. Повна або часткова адентія відбивається як на функціональних, так і на морфологічних змінах в скронево-нижньощелепному суглобі. Виникають атрофічно-дегенеративні процеси, відбуваються зміни в шлунково-кишковому тракті.       Порушення акту жування призводить до змін функціональної активності слинних залоз. Таким чином, протезування дефектів зубних рядів є профілактичним заходом для попередження різних змін місцевого або загального характеру.Клініко-лабораторні етапи виготовлення паяних мостоподібних протезів з облицюванням і без неї.КЛІНІЧНІ:1. Препарування опорних зубів (тверді тканини зуба знімають як на звичайні штамповані       коронки, додатково лікар створює паралельність апроксііальних поверхонь. Зняття часткових відбитків.2. Примірка коронок, їх тимчасова фіксація воском для уникнення спотворення у відбитку. Зняття окклюзіойного відбитка з коронками.3. Примірка мостоподібного протеза. Підбір кольору пластмасового облицювання.4. Припасування та фіксація протеза на цемент.  ЛАБОРАТОРНІ:1. Виготовлення штампованих коронок (коронки виготовляють за методиками, описаним вище).2. Склеювання відбитка. Виготовлення гіпсового окклюдатора. Моделювання проміжної частини мостоподібного протеза. Заміна воску на метал. Підготовка до спаювання. Паяння. Обробка протеза після пайки.3. Полірування протеза, нанесення захисних та декоративних покриттів.Виготовлення пластмасового облицювання. Остаточна поліровка протеза (облицювання).

Розглянемо докладніше виготовлення паяних мостовидних протезів починаючи з другого лабораторного етапу:            Отриманий окклюзійний відбиток уважно оглядають, встановлюють коронки, стежачи за їх правильним положенням, склеюють частини відбитка. Коронки у відбитку зміцнюють воском. Внутрішню поверхню коронок заливають воском, щоб завжди можна було зняти протез з моделі. При використанні металевого окклюдатора моделі відливають звичайним способом і запаковують у окклюдаторі. Для більш швидкого і простого виготовлення коронок при невеликих мостовидних протезах можно використовувати гіпсовий окклюдатор. Він виготовляється в такий спосіб:

   Склеєний оклюзійної відбиток занурюється в холодну воду на 5-10 хв, потім у нижню (звернену до нижньощелепному зубного ряду) частину відбитку заливають гіпс сметаноподібної консистенції. На гіпсовочний столик накладають порцію гіпсу за розмірами трохи довше відбитку і опускають останній в гіпс, нижньою частиною звертаючи до столу. Коли гіпс почне тверднути, в дистальних відділах моделі (адже гіпсу на столик ми поклали трохи більше) формують майданчик з насічками у вигляді ласточкиного хвоста. Після остаточного застигання гіпсу модель з відбитком знову замочують у воді і приступають до відливання верхньої частини відбитку. Для розкриття моделі по лінії змикання її верхньої та нижньої частин злегка постукують зуботехнічним молоточком і відокремлюють верхню модель від нижньої. Відбиток руйнують і отримують дві моделі, складені в центральній оклюзії. Ці складені моделі називають гіпсовим окклюдатором, хоча руху щелепи це пристосування не відтворює, а лише копіює стан зубних рядів в центральній оклюзії.

    Коли моделі готові, приступають до моделіровки проміжної частини мостоподібного протеза. Для цього беруть паличку моделировочного воску довжиною у величину відстані між коронками. Розм'якшують віск і встановлюють на моделі. Шматочок воску повинен бути ширшим і вищим проміжку на 2-5 мм. Валик киплячим воском прикріплюється до коронок. Замикають окклюдатор, щоб отримати відбитки зубів антагоністів. Потім зрізують холодним шпателем надлишки воску по ширині. Далі шматочок воску ділять шпателем на частини, відповідні ширині відсутніх зубів. Розділеним ділянкам воску надають анатомічну форму зубів. Жувальні поверхні молярів і премолярів роблять на 2-5 мм вужчими, ніж у природних зубів, жувальні горбки роблять невисокими. З оральної поверхні, зверненої до альвеолярного відростку, роблять скіс для кращої гігієни протеза. Жувальні зуби моделюють за типом промивної проміжної частини, тобто залишають між яснами і зубом зазор в 1 -2 мм, фронтальні - за типом дотичної, тобто з вестибулярної поверхні проміжна частина касається ясен.

     Якщо виготовляється суцільнолитий зуб моделювання на цьому закінчується, якщо фасетки - необхідно гострим шпателем вирізати заглиблення (нішу) з вестибулярної поверхні зуба і встановити в цій ниші петлю з воску для фіксації пластмаси.      Відмодельовані проміжні частини акуратно відокремлюються від моделей і відливаються з металу.       Відлиту з металу проміжну частину пріпасовують до коронок, зачищають місця приєднання літників, усувають шорсткості лиття. Стуляючи окклюдатор, перевіряють правильність виготовлення відлитої проміжної частини. Спаювані поверхні повинні бути чистими, знежиреними і сухими. Модель прогрівається до температури 70-80 ° С для кращого затікання припою. Після цього приступають до паяння.

      Отже, підготовлені до пайки протези посипають бурої і прогрівають до температури 800 ° С. Бура спучується і стає склоподібною (попереднє флюсування). Шматочок припою (він випускається у вигляді дроту) опускають в буру і кладуть кінець дроту на місце спайки (остаточне флюсування). На припій направляють полум'я пальника і розподіляють його за місцем спаювання. Припій повинен добре розлитися між спаюваними поверхнями і пройти на зворотний бік моделі. Нагрівання підсилюють, доводячи температуру пальника до 1100 ° С. Після цього модель разом з протезом опускають у холодну воду для гартування, очищають протез від маси і залишків гіпсу. Проводять відбілювання протезу і передають його в клініку для примірки.

        Після примірки протеза в клініці його полірують, наносять захисні і декоративні покриття. При виготовленні паяного мостоподібного протеза з пластмасовим облицюванням (фасетки) внутрішню поверхню ниші, відмодельованої на проміжній частині, покривають ізоляційним лаком. Пластмаса володіє певною прозорістю, і колір металу може проглядатися через пластмасу, погіршуючи косметичні якості протеза. Використовують лаки типу «ЕДА». Розведений лак пензликом наносять на внутрішні частини ниші і дужку, яка служить для кращої ретенції пластмаси. Дають лаку висохнути і виготовляють пластмасове облицювання одним з різних  способів.

Метали і сплави.          Основними конструкційними матеріалами в зубопротезній практиці є метали. Здавна золото та золотовмісні сплави служили для виготовлення зубних протезів. З появою високоякісних сталей стало можливим їх використання для виготовлення протезів. Винахід кобальтохромового і нікельхромових сплавів зробило можливим якісне лиття з низькою усадкою, що підняло ортопедичну стоматологію на сучасний рівень.        В ортопедичної стоматології практично застосовують тільки сплави, так як  чисті метали не мають необхідних характеристик.

      Сплавом називають суміш металів, взаіморозчинених один в одному або сполучених за іншим принципом (механічна суміш, хімічна сполука). Додавання в суміш якого-небудь металу змінює загальні властивості сплаву.       У ортопедичної стоматології можна виділити три групи сплавів:1. Сплави для виготовлення знімних ортопедичних апаратів (бюгельні протези, кламерами знімних протезів, шинирующих апарати). Головні вимоги до таких виробів - висока міцність та жорсткість. Ідеальним матеріалом для задоволення таких вимог є кобальтохромового сплави. Протез зі сплаву дорогоцінних металів не буде таким міцним і довговічним. До того ж бюгельний протез з золотоплатінового сплаву в 2 рази важче і у багато разів дорожче. Найбільш оптимальним варіантом для пацієнта може бути кобальтохромовий протез з подальшим покриттям золотом.

2. Сплави для металлокераміческік протезів. Основна вимога до таких матеріалів - певний коефіцієнт термічного розширення для оптимального з'єднання з облицюванням. Ці сплави можуть бути на кобальтохромовій або нікельхромовій основі, а також на основі дорогоцінних матеріалів. Міцність і жорсткість сплавів для металокерамічних робіт можуть і не бути такими високими.3. Сплави для виготовлення суцільнолитих, покритих нітридом азоту або облицьованих пластмасою коронок. Головна вимога до таких матеріалів - технологічність і невисока вартість. У нашій країні з цією метою застосовується нержавіюча сталь 20Х18Н9Т або 25Х18Н102С *. Для стоматологічних цілей бажано використовувати сплави з великим вмістом хрому - 21-23%.         * Таким символом позначають марку сталі. Ці дані несуть інформацію про складові сплаву. Так, у першому випадку абревіатура позначає, що до складу сплаву входить 20% хрому. 18% нікелю і 9% титану.

Нержавіючі сталі        В ортопедичній стоматології найбільш часто застосовують сталь марки Х18Н9 (хрому - 18%, нікелю - 9%). Іноді до складу сталі входить невелика кількість кремнію (2-2,5 ° / о). Кремній знижує температуру плавлення і підвищує текучість сплаву.        Корозійна стійкість сталі залежить від вмісту в ній хрому. Підвищення корозійної стійкості відбувається нерівномірно (спочатку повільно, а після перевищення вмісту хрому в сплаві понад 18% - різко).        Нержавіюча сталь використовується в ортопедичної стоматології в основному для виготовлення незнімних протезів. Після термічної обробки поверхня протеза з нержавіючої сталі покривається чорною плівкою - окалиною. Перед шліфуванням і поліруванням окалину необхідно видалити за допомогою відбілів.

Золото та серебровмісні сплави.     Золото - самий пластичний матеріал. З 1 г матеріалу можна витягнути дріт довжиною 2 тис. м. Золоті сплави - ​​це багатокомпонентні системи. Крім золота в ці сплави можуть входити срібло, платина, паладій, індій, рутеній, родій, мідь і цинк. Такі сплави мають високу корозійну стійкість. Мідь і цинк, що входять до складу сплавів, надають їм необхідні фізичні властивості - точка плавлення сплаву, придатність до термічної обробки. Індій покращує змочуваність сплавів, знижує температуру плавлення. Мідь надає золотим сплавів міцність і твердість.       Золоті сплави маркуються за змістом чистого золота по пробах. Проба - масовий вміст золота, срібла або платини в одиниці сплаву.        В вітчизняній стоматології дозволено до застосування 3 проби золота: 900-я - для виготовлення коронок, 750-а - для лиття та виготовлення частин бюгельних протезів та 500-а - у вигляді припою.

           5. Матеріали методичного забезпечення заняття.

5.1. Матеріали контролю до підготовчого етапу заняття.

1. Етіологія і патогенез, класифікації дефектів твердих тканин зуба.2. Аппарати, які відтворюють рухи нижньої щелепи.

3. Види штучних коронок, показання до застосування.4. Загальні правила препарування твердих тканин зуба.

5.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

А – питання для контролю.

1. Етіологія виникнення та клініко-морфологічні зміни поступово супроводжуючі дефекти зубних рядів.

2.Види деформацій положення зубів обмежуючих дефекти зубних рядів. Феномен Попова-Годона. 3. Визначеня та види мостоподібних протезів.

4. Показання та противопоказання до застосування мостоподібних протезів та вимоги до них.

5.Класифікації дефектів  зубих рядів по А.І.Бетельману, Кеннеді.

6. Конструктивні елементи мостоподібних протезів,типи опорних елементів , типи промивного простору недоліки та переваги останніх в залежності від клінічної ситуації.

7. Особливості препарування опорних зубів під опорні коронки мостоподібних протезів.

8. Клініко-лабораторні етапи отримання відбитку та моделювання проміжної частини цільно-металевого мостоподібного протезу.

9. Клініко-лабораторні етапи та моделювання проміжної частини комбінованого мостоподібного протезу

Б  – тести для контролю.

Завдання 1.

Односторонній дистально необмежений (кінцевий) дефект зубного ряду, за класифікацією Кеннеді, відноситься до:1. класу I2. класу II3. класу III4. класу IVЗавдання 2.

Дефект зубного ряду в області передніх зубів, за класифікацією Кеннеді, відноситься до:1. класу I2. класу II3. класу III4.  класу IVЗавдання 3.

Не має підкласів клас за Кеннеді:1. I2.  IV3. III4. II5. всі класи мають підкласиЗавдання 4.

Підклас в класифікації Кеннеді означає:1. кількість відсутніх зубів.2.  число додаткових включених дефектів.3. кількість зубів.4. число зубів-антагоністів.Завдання 5.

Незнімні мостоподібні протези відновлюють жувальну ефективність до:1. 30%2. 40%3. 60%4. + 100%Завдання 6.

Незнімні мостоподібні протези за способом передачі жувального тиску відносяться до:1.  фізіологічних.2. полуфізіологічних.3. нефізіологічних.4. комбінованих.Завдання 7.

Опорами незнімного мостоподібного протеза можуть бути:1.  коронки, полукоронки, вкладки.2. вкладки, полукоронки, опорно-утримуючі кламери.3. опорно-утримуючі кламери, штифтові зуби, телескопічні коронки.4. телескопічні коронки, опорно-утримуючі кламери, аттачмени.Завдання 8.

Проміжна частина мостоподібного протеза в області бокових зубів по відношенню до ясен:1. прилягає до неї по всій поверхні.2. стикається в двох точках.3. стикається в одній точці.4.  не стикається.Завдання 9.

Одонтопародонтограмма дає можливість судити про:1. стан кісткової тканини пародонту.2. стан слизової оболонки порожнини рота.3. ступінь рухливості зубів.4. наявність запалення в пародонті.Завдання 10.

Незнімний мостоподібний протез складається з:1. промивної частини.2. опорних елементів і проміжної частини.3. опорних елементів, проміжної частини і базису.4. телескопічних коронок і тіла.Завдання 11.

Класифікація мостоподібних протезів за методом виготовлення:1. суцільнолиті, полімеризовані, паяні.2. паяні, пластмасові, комбіновані.3. комбіновані, металеві, неметалеві.4. неметалеві, металокерамічні, фарфорові.5. порцелянові, металоакрилові, полімеризовані.Завдання 12.

Класифікація мостоподібних протезів з матеріалу виготовлення:1. суцільнолиті, полімеризовані, паяні.2. паяні, пластмасові, комбіновані.3. комбіновані, металеві, неметалеві.4. неметалеві, металокерамічні, фарфорові.5. порцелянові, металоакрилові, полімеризовані.

    В – задачі для контролю.

Охарактеризуйте процес паяння.

5.3. Матеріали контролю до заключного этапу заняття.

Опишіть методику проведення пайки проміжних частин мостоподібного протеза з опорними елементами (коронками), необхідні матеріали, інструментарій, послідовність.

 5.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів з літературою.

Заповніть графи таблиці:

МатеріалиЗолоті     сплави750°Золоті сплави900°Кобальто-хромові сталіНержавіючісталіСіталиХромо-нікелевастальХімічнаструктура,складФізичнівластивостіДля чоговикористовується

6. Література для викладача.

1.         Король М.Д., Коробейніков Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В. Оджубейська О.Д. Тактика курації хворих у клініці ортопедичної стоматології. Полтава: Астрая, 2003 – 52 с.

2.         Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. К.: Вища школа,1986.–44О с.

3.         Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.

4.         Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии.- К.:  Здоровья, 1984.

5.         Окклюзия и клиническая практика / под ред. И. Клинеберга, Р.Джагера; Пер. с англ.; Под общ.ред. М.М.Антоника. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 200с.

6.         Зубопротезная техника. /Л.Д. Чулак, В.Г. Шутурминский – Одесса, 2001 г. - 315 с.

7.         Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. / В.Н.Трезубов, М.З. Штейнгарт, Л.М.Мишнев - С.-Петербург, 1999. -  324 с.

7. Література для студентів.

Основна:

1.         Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. К.: Вища школа,1986.–44О с.

2.         Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.

3.         Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 2003. – 341 с.

4.         Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. / В.Н.Трезубов, М.З. Штейнгарт, Л.М.Мишнев - С.-Петербург, 1999. -  324 с.

5.         Зубопротезная техника. /Л.Д. Чулак, В.Г. Шутурминский – Одесса, 2001 г. - 315 с.

Додаткова:

1.      Варес Э.Я. Новые технологические разработки и их социальное значение для практики ортопедической стоматологии // Организация стоматологической помощи и вопросы ортопедической стоматологии : Тезисы . М. ,  1987 . - Т. 1. -с. 126-127.

2.      Леонтьев В. К. , Копейкин В. Н. , Алимский А. В. Сеть стоматологических учреждений : тенденции и направление развития при переходе к рыночным отношениям. // Стоматология. - 1998. - Т. 77 , № 1. -. С. 51-55.

3.       Неспрядько В. П. Стан та шляхи розвитку стоматологічної допомоги населенню України . // Новини стоматології . - 1995. № 1-2. - с. 7-9.

4.       Неспрядько В. П. , Макеев В. Ф. Перспективные направления развития ортопедической стоматологии. Комплексное лечение и профилактика стоматологических заболеваний // Материалы 7 съезда стоматологов УССР ( г. Львов , 3-5 октября 1989 г. ) - Киев , 1989. - с. 241-242.

8. Завдання з УІРС та НДРС по даній темі.

1. Реферат «Процес паяння при виготовленні мостоподібних протезів ».2. Граф логічної структури «Лабораторні етапи виготовлення суцільнолитого мостоподыбного протеза».3. НДРС «Вивчення впливу мостоподібних протезів на стан опорних тканин у різних груп пацієнтів ».

Додаток № 1. Граф логічна структура теми: «Класифікація мостоподібних протезів»: 

За матеріалом:-металеві,-пластмасові,-порцелянові,-комбіновані За характером кріплення:-незнімні,-знімніЗа методом виготовлення:-паяні,-суцільнолитіЗа конструкцією:-цільні,-складовіПо відношенню проміжної частини до альвеолярного відростку:-дотикові,-промивні,-сідлоподібніЗа розташуванням опорних зубів:-з двосторонньою опорою на природних зубах (мостовидні протези)-з двосторонньою опорою на оральній або оклюзійній поверхні (адгезійні)-з односторонньою дистальною опорою (консольний протез)-з односторонньою медіальною опорою (консольний протез типу «Бруклін»)За конструкцією опорної частини протеза:-різні види коронок,-полукоронки,-вкладки, штифтові зуби і їх поєднання,-різні варіанти кламмерной системи або аттачмени,-імплантати,-накладкиПо конструкції проміжної частини протеза:- Металеві,-пластмасові,- порцелянові,-комбіновані..

Додаток № 2. Граф логічна структура теми: «Класифікація дефектів зубних рядів по

                         Бетельману А.І.»

         КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ по БЕТЕЛЬМАНУ А.І.                                                       

  

ГРУПИ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ

   

І група - характеризується наявністю в порожнині рота не менше 3-х пар антагонуючих зубів, які розташовані по трикутнику

ІІ група – характеризується наявністю антагоністів на одному чи двох боках щелеп.

ІІІ група – в порожнині рота є зуби, але вони не мають антагоністів.

ІV група – беззубі щелепи.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Tema_23.doc

Tema_23.doc
Размер: 187 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Методична розробка практичного заняття. Кафедра оториноларингології та пропедевтичної стоматології. З пропедевтики ортопедичної стоматології

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Теорії особистості психологів сша і европи

Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури ільяма Джемма Джуліана Роттера Вільгельма Дільтея та Едуарда Еріка Берна

Гражданское процессуальное право

Гражданское процессуальное право РФ – одна из отраслей российского права. Ответы на вопросы. Гражданские процессуальные правоотношения. Понятие подведомственности в гражданском судопроизводстве. Исковое производство.Судопроизводство.

Дневник студента-практиканта

План прохождения ознакомительной практики Планирование содержания и видов работы

Как получить Налоговый вычет

Кто может вернуть деньги? Из чего вычитаем? Какую сумму можно получить? Сколько раз можно получить вычет? Когда вернутся деньги? Пример расчета. Оформление. Какие документы собрать?

Исследование финансовых аспектов развития Российской экономики в условиях повышения страновых рисков

Реферат По бухгалтерскому учёту Оценка состояния экономики России. Воздействие финансов на экономику РФ. Страновый риск. Влияние странового риска на становление рыночных отношений в РФ. Проблемы и перспективы государственного финансового регулирования экономики страновых рисков

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok